Konferensanläggningar

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/25/2021 11:12 AM (GMT+01:00)
2/22/2021 11:59 PM (GMT+01:00)

Buyer

Region Värmland Region Värmland
Regionens Hus, Besöksadr: Rosenborgsgatan
65182 Karlstad
Sweden
232100-0156

Closing date has passed.

Short description

Region Värmland (regionen) genomför denna upphandling som avser avtal på konferensanläggningar med beskrivning i upphandlingsdokumenten. Regionens verksamheter är spridda över Värmlands län och avtal kommer att tecknas med flera anläggningar. Det antal avtal som kommer att tecknas beror på antalet inkomna anbud som tillsammans ska täcka regionens hela behov av olika typer av konferenstjänster som framgår i upphandlingsdokumenten. Detta med hänsyn till att olika behov av kapacitet på konferensanläggning och inriktning på olika typer av konferensanläggningar ska täckas samtidigt som behovet av olika geografiska lägen ska tillgodoses. Upphandlingen omfattar följande delområden: • Virtuellt event/Videokonferens heldag/halvdag. • Endagskonferens/halvdagskonferens. • Fler-dagarskonferens med logi. Anbud som inte är komplett eller som inte uppfyller samtliga krav kommer inte att prövas. Vi emotser ert anbud med intresse.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Konferensanläggningar.zip 242 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00