Konferensanläggningar

Информация о тендерe

02 - Contract notice
Open procedure
25.01.2021 11:12 (GMT+01:00)
22.02.2021 23:59 (GMT+01:00)

Информация о покупателе

Region Värmland Region Värmland
Regionens Hus, Besöksadr: Rosenborgsgatan
65182 Karlstad
Швеция
232100-0156

Closing date has passed.

Информация о тендере

Region Värmland (regionen) genomför denna upphandling som avser avtal på konferensanläggningar med beskrivning i upphandlingsdokumenten. Regionens verksamheter är spridda över Värmlands län och avtal kommer att tecknas med flera anläggningar. Det antal avtal som kommer att tecknas beror på antalet inkomna anbud som tillsammans ska täcka regionens hela behov av olika typer av konferenstjänster som framgår i upphandlingsdokumenten. Detta med hänsyn till att olika behov av kapacitet på konferensanläggning och inriktning på olika typer av konferensanläggningar ska täckas samtidigt som behovet av olika geografiska lägen ska tillgodoses. Upphandlingen omfattar följande delområden: • Virtuellt event/Videokonferens heldag/halvdag. • Endagskonferens/halvdagskonferens. • Fler-dagarskonferens med logi. Anbud som inte är komplett eller som inte uppfyller samtliga krav kommer inte att prövas. Vi emotser ert anbud med intresse.

Закупочная документация

Название Объем
Konferensanläggningar.zip 242 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00