Konferensanläggningar

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
25.01.2021 11.12 (GMT+01:00)
22.02.2021 23.59 (GMT+01:00)

Innkjøper

Region Värmland Region Värmland
Regionens Hus, Besöksadr: Rosenborgsgatan
65182 Karlstad
Sverige
232100-0156

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Region Värmland (regionen) genomför denna upphandling som avser avtal på konferensanläggningar med beskrivning i upphandlingsdokumenten. Regionens verksamheter är spridda över Värmlands län och avtal kommer att tecknas med flera anläggningar. Det antal avtal som kommer att tecknas beror på antalet inkomna anbud som tillsammans ska täcka regionens hela behov av olika typer av konferenstjänster som framgår i upphandlingsdokumenten. Detta med hänsyn till att olika behov av kapacitet på konferensanläggning och inriktning på olika typer av konferensanläggningar ska täckas samtidigt som behovet av olika geografiska lägen ska tillgodoses. Upphandlingen omfattar följande delområden: • Virtuellt event/Videokonferens heldag/halvdag. • Endagskonferens/halvdagskonferens. • Fler-dagarskonferens med logi. Anbud som inte är komplett eller som inte uppfyller samtliga krav kommer inte att prövas. Vi emotser ert anbud med intresse.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Konferensanläggningar.zip 242 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00