Konferensanläggningar

Hankinnan yleistiedot

02 - Hankintailmoitus (2)
Avoin menettely
25.1.2021 12.12 (GMT+02:00)
23.2.2021 0.59 (GMT+02:00)

Hankintayksikkö

Region Värmland Region Värmland
Regionens Hus, Besöksadr: Rosenborgsgatan
65182 Karlstad
Ruotsi
232100-0156

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

Region Värmland (regionen) genomför denna upphandling som avser avtal på konferensanläggningar med beskrivning i upphandlingsdokumenten. Regionens verksamheter är spridda över Värmlands län och avtal kommer att tecknas med flera anläggningar. Det antal avtal som kommer att tecknas beror på antalet inkomna anbud som tillsammans ska täcka regionens hela behov av olika typer av konferenstjänster som framgår i upphandlingsdokumenten. Detta med hänsyn till att olika behov av kapacitet på konferensanläggning och inriktning på olika typer av konferensanläggningar ska täckas samtidigt som behovet av olika geografiska lägen ska tillgodoses. Upphandlingen omfattar följande delområden: • Virtuellt event/Videokonferens heldag/halvdag. • Endagskonferens/halvdagskonferens. • Fler-dagarskonferens med logi. Anbud som inte är komplett eller som inte uppfyller samtliga krav kommer inte att prövas. Vi emotser ert anbud med intresse.

Hankinta-asiakirjat

Tiedosto Koko
Konferensanläggningar.zip 242 KB

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600