Fergesamband i Sør-Troms, linje 170, 175 og 177

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
20.06.2021 08.53 (GMT+02:00)
16.09.2021 12.00 (GMT+02:00)
24.08.2021 12.00 (GMT+02:00)
24.08.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Eirik Dalsbø Lohne Eirik Dalsbø Lohne
Postboks 701
9815 VADSØ
Norge
922420866

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Troms og Finnmark fylkeskommune innbyr til anbudskonkurranse på kollektivtransporttjenester på fergesambandene Revsnes-Flesnes (linje 170), Stangnes-Sørrollnes (linje 175) og Stornes-Bjørnerå (linje 177) med driftskontrakt for perioden 1.2.2023 – 31.1.2025, med 2 (1+1) års opsjon på forlengelse. I tillegg omfattes  gjennomføring av beredskap/ambulansefrakt for UNN på sambandet Stornes – Bjørnerå (linje 177).

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00