Fergesamband i Sør-Troms, linje 170, 175 og 177

Информация о тендерe

02 - Contract notice
Open procedure
20.06.2021 8:53 (GMT+02:00)
16.09.2021 12:00 (GMT+02:00)
24.08.2021 12:00 (GMT+02:00)
24.08.2021 12:00 (GMT+02:00)
Нет
Нет

Информация о покупателе

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Eirik Dalsbø Lohne Eirik Dalsbø Lohne
Postboks 701
9815 VADSØ
Норвегия
922420866

Closing date has passed.

Информация о тендере

Troms og Finnmark fylkeskommune innbyr til anbudskonkurranse på kollektivtransporttjenester på fergesambandene Revsnes-Flesnes (linje 170), Stangnes-Sørrollnes (linje 175) og Stornes-Bjørnerå (linje 177) med driftskontrakt for perioden 1.2.2023 – 31.1.2025, med 2 (1+1) års opsjon på forlengelse. I tillegg omfattes  gjennomføring av beredskap/ambulansefrakt for UNN på sambandet Stornes – Bjørnerå (linje 177).

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00