Mercell Tender Archive

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
Nye Evjen barneskole, pris- og designkonkurranse med samspill.
Automatisk doseinjektor/ PET- injektor
Rammeverk til IFS og tilhørende applikasjoner
D61-02 Rammeavtale for grunnervervtjenester
Anskaffelse av parallell rammeavtale for opplæringskonsulenter og rammeavtale for kurs
Anskaffelse av Arkitekt- og rådgivertjenester, Helse Førde HF 1/17/2017
Hyllestad kommune - Fleirbrukshall lokalisert ved Hyllestad skule.“Design- og Built“-konkurranse som totalentreprisekonkurranse.
Rammeavtale for kjøp av terminalbrille med tilhørende tjenester
App2018 1/6/2017
Omsorgsboliger - Stangeland kollektiv - 1/17/2017
Pålsetunet bo- og servicesenter utbygging
Anskaffelse av prosjektskole og prosjektstøtte
Rammeavtale for kjøp, reparasjon, filter og service av ventilasjonsanlegg
16/1818 Anskaffelse av ArcGis - ELA
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy maskin (ESWL maskin) for levering til Helse Bergen ved Urologisk avdeling 1/16/2017
UBRA, Delprosjekt Elektro 1/5/2017
2016-KID-027 Traktor til Holmenkollen nasjonalanlegg
UUT 15 - Forberedende arbeider Arna
Rv. 70 Tingvoll-Meisingset, Håkkåssaga-Saghøgda
100171 Setermoen boliger fase 1
T3 Flesland Avinor 80311 Tray return System
Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad
Flowcytometer - celle sorterer
Vintervedlikehald av kommunale vegar og plasser i Nord-Fron kommune
KONTROLL AV BRANNALARMANLEGG Nr.2 12/13/2016
Tømrerarbeid -leietakertilpasning 12/16/2016
4-akset vertikalt maksineringssenter
Rammeavtale om levering av lærebøker og annet læremateriell 1/23/2017
ENNA - reasfaltering og lyssetting
KK-Eiendomsdrift-Tilbudskonkurranse, Bygge og anleggsoppdrag-Goma barneskole, østfasaden 12/13/2016
2012 Langfjord 2017 - 2022 1/25/2017
Intensjonskunngjøring - oppgradering av offentlig tilfluktsrom i Industriveien 17
VA Kjøk - Nordtorp 12/22/2016
Virksomhetsanalyse av Politi- og lensmannsetaten 12/14/2016
Kjøp av plukk- og varelagerrobot 1/17/2017
Rammeavtale - Kjøp av betongvarer 1/11/2017
Rammeavtale - Kjøp av skilt og sperremateriell
Flyfrakt 1/19/2017
Utstyr til avlesing av mikrofilmer
Forsikringer for Frevar KF
Rammeavtale om levering av dentale forbruksartikler
Rammeavtale om gravemaskintjenester
Kvalifikasjon for konkurranse for anskaffelse av administrative støttesystemer NIBIO 1/2/2017
Forneburingen barnehage
Rammeavtale på næringsmidler - kolonial
Innkjøp av avfallsbeholdere til husholdningsrenovasjon
Nytt lagerbygg på Krosssen i Kristiansand
Advokatbistand innenfor merverdiavgiftsrett, herunder merverdiavgiftskompensasjon
Kajakk-brygger 1/6/2017
Konsulenttjenester - strategi- og handlingsplan, organisasjonsutvikling og lederutviklingsprogram
Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (pnr 36771)
Totalentreprise for beredskapslager Oserødveien 1/17/2017
Rehabilitering Nyheim bru 1/16/2017
“Helse og omsorg“
Småland nord - avløpspumpestasjoner 12/20/2016
Låneopptak investeringer 2016
Rør, rørdeler og kummer i betong 1/11/2017
Rammeavtale for annonsering av stillingsannonser
Kummer, rør og rørdeler i støpejern, plast, kobber og messing 1/11/2017
Anestesiapparater 1/6/2017
2015/91 - K104 Romsdal vgs utomhusarbeider rådgivergruppe 12/8/2016
Lillestrøm barnehage - Nybygg og rehab. av eksisterende lokaler 2/1/2017
Oppgradering/utvidelse av K-sim navigasjonssimulator
Solskjerming Cicignon skole
Områderegulering for Bossekop bydelssentrum 1/9/2017
Analyse av samarbeid med pasientforeninger
TR-16-13: Låneopptak 12/15/2016
Advokattjenester Harstad Havn KF 1/17/2017
Konkurranse rådgivingstjenester 5200053 - strukturendringer skole 12/16/2016
KGL Informasjons- og publikumstjenester - Lillehammer Skysstasjon 1/16/2017
Serviceavtale på ettersyn, vedlikehold og reparasjoner av heiser ved Oslo universitetssykehus HF. 1/27/2017
Lederstøtte i Renovasjonsetaten
2015 Loppa - Hasvik 2017-2022 1/25/2017
2014 Kautokeino 2017 - 2022 1/25/2017
Rydding av arkiv for Eidsvoll kommune 1/10/2017
Digital Næringsutvikling - kjøp av prosjektveileder 10/7/2016
2016/295 Rammeavtale for helseundersøkelse for skipsarbeidstakere for levering til Havforskningsinstituttet
Vadsø flerbrukshus - Totalentreprise med samspill
Framework agreement for site gardening work at the Directorate of Public Construction and Property Eastern Region. 1/11/2017
The transport of residue waste and bottom ash. 1/13/2017
Transport services.
Vehicle-fleet management services 12/20/2016
Systems and technical consultancy services 1/5/2017
Procurement — Office chairs, 2016.
Framework agreement for leasing agreements for Hedmark ICT.
16/4038 The procurement of workplace glasses for employees at St.Olavs Hospital.
Holsters and cartridge holders. 1/23/2017
ANSK-2541-16 Films for Folgefonnsenteret. 1/4/2017
Kitchen equipment
Antineoplastic and immunomodulating agents 12/8/2016
Engineering design services for and the construction of respite care with a children's home in Skaarlia. 1/10/2017
Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
Office block construction work 12/12/2016
Invitasjon til dialogmøter om digitale skjema
Intensjonskunngjøring - flodbølgeanalyser - fjellskred
16/9877 Pacemakere for Thoraxkirurgi 12/6/2016
Anskaffelse rammeavtale kontorrekvisita
Anskaffelse av renholdstjenester
31-BYM-2015 Drift- og vedlikeholdstjenester av veinettet i område Sør/Øst i Oslo i perioden 2016 – 2020
Tynn film NP laboratorie_PLD_sputtering kombinert system 1/10/2017
Rammeavtale kjøp/leie Multifunksjonsskrivere 1/6/2017
Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av rammeavtale for generelle arkitekttjenester 1/10/2017

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway