Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
Nye Evjen barneskole, pris- og designkonkurranse med samspill.
Automatisk doseinjektor/ PET- injektor
Rammeverk til IFS og tilhørende applikasjoner
D61-02 Rammeavtale for grunnervervtjenester
Anskaffelse av parallell rammeavtale for opplæringskonsulenter og rammeavtale for kurs
Anskaffelse av Arkitekt- og rådgivertjenester, Helse Førde HF 1/17/2017
Hyllestad kommune - Fleirbrukshall lokalisert ved Hyllestad skule.“Design- og Built“-konkurranse som totalentreprisekonkurranse.
Rammeavtale for kjøp av terminalbrille med tilhørende tjenester
App2018 1/6/2017
Omsorgsboliger - Stangeland kollektiv - 1/17/2017
Pålsetunet bo- og servicesenter utbygging
Anskaffelse av prosjektskole og prosjektstøtte
Rammeavtale for kjøp, reparasjon, filter og service av ventilasjonsanlegg
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy maskin (ESWL maskin) for levering til Helse Bergen ved Urologisk avdeling 1/16/2017
UBRA, Delprosjekt Elektro 1/5/2017
2016-KID-027 Traktor til Holmenkollen nasjonalanlegg
UUT 15 - Forberedende arbeider Arna
Rv. 70 Tingvoll-Meisingset, Håkkåssaga-Saghøgda
100171 Setermoen boliger fase 1
T3 Flesland Avinor 80311 Tray return System
Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad
Flowcytometer - celle sorterer
Vintervedlikehald av kommunale vegar og plasser i Nord-Fron kommune
KONTROLL AV BRANNALARMANLEGG Nr.2 12/13/2016
Tømrerarbeid -leietakertilpasning 12/16/2016
4-akset vertikalt maksineringssenter
Rammeavtale om levering av lærebøker og annet læremateriell 1/23/2017
ENNA - reasfaltering og lyssetting
KK-Eiendomsdrift-Tilbudskonkurranse, Bygge og anleggsoppdrag-Goma barneskole, østfasaden 12/13/2016
2012 Langfjord 2017 - 2022 1/25/2017
Intensjonskunngjøring - oppgradering av offentlig tilfluktsrom i Industriveien 17
VA Kjøk - Nordtorp 12/22/2016
Virksomhetsanalyse av Politi- og lensmannsetaten 12/14/2016
Kjøp av plukk- og varelagerrobot 1/17/2017
Rammeavtale - Kjøp av betongvarer 1/11/2017
Rammeavtale - Kjøp av skilt og sperremateriell
Utstyr til avlesing av mikrofilmer
Forsikringer for Frevar KF
Rammeavtale om levering av dentale forbruksartikler
Rammeavtale om gravemaskintjenester
Kvalifikasjon for konkurranse for anskaffelse av administrative støttesystemer NIBIO 1/2/2017
Forneburingen barnehage
Rammeavtale på næringsmidler - kolonial
Innkjøp av avfallsbeholdere til husholdningsrenovasjon
Nytt lagerbygg på Krosssen i Kristiansand
Advokatbistand innenfor merverdiavgiftsrett, herunder merverdiavgiftskompensasjon
Kajakk-brygger 1/6/2017
Konsulenttjenester - strategi- og handlingsplan, organisasjonsutvikling og lederutviklingsprogram
Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (pnr 36771)
Totalentreprise for beredskapslager Oserødveien 1/17/2017
Rehabilitering Nyheim bru 1/16/2017
“Helse og omsorg“
Småland nord - avløpspumpestasjoner 12/20/2016
Låneopptak investeringer 2016
Rør, rørdeler og kummer i betong 1/11/2017
Rammeavtale for annonsering av stillingsannonser
Kummer, rør og rørdeler i støpejern, plast, kobber og messing 1/11/2017
Anestesiapparater 1/6/2017
2015/91 - K104 Romsdal vgs utomhusarbeider rådgivergruppe 12/8/2016
Lillestrøm barnehage - Nybygg og rehab. av eksisterende lokaler 2/1/2017
Oppgradering/utvidelse av K-sim navigasjonssimulator
Solskjerming Cicignon skole
Områderegulering for Bossekop bydelssentrum 1/9/2017
Analyse av samarbeid med pasientforeninger
TR-16-13: Låneopptak 12/15/2016
Advokattjenester Harstad Havn KF 1/17/2017
KGL Informasjons- og publikumstjenester - Lillehammer Skysstasjon 1/16/2017
Serviceavtale på ettersyn, vedlikehold og reparasjoner av heiser ved Oslo universitetssykehus HF. 1/27/2017
Lederstøtte i Renovasjonsetaten
2015 Loppa - Hasvik 2017-2022 1/25/2017
2014 Kautokeino 2017 - 2022 1/25/2017
Rydding av arkiv for Eidsvoll kommune 1/10/2017
Digital Næringsutvikling - kjøp av prosjektveileder 10/7/2016
2016/295 Rammeavtale for helseundersøkelse for skipsarbeidstakere for levering til Havforskningsinstituttet
Vadsø flerbrukshus - Totalentreprise med samspill
Framework agreement for site gardening work at the Directorate of Public Construction and Property Eastern Region. 1/11/2017
The transport of residue waste and bottom ash. 1/13/2017
Transport services.
Vehicle-fleet management services 12/20/2016
Systems and technical consultancy services 1/5/2017
Procurement — Office chairs, 2016.
Framework agreement for leasing agreements for Hedmark ICT.
16/4038 The procurement of workplace glasses for employees at St.Olavs Hospital.
ANSK-2541-16 Films for Folgefonnsenteret. 1/4/2017
Kitchen equipment
Antineoplastic and immunomodulating agents 12/8/2016
Engineering design services for and the construction of respite care with a children's home in Skaarlia. 1/10/2017
Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
Office block construction work 12/12/2016
Invitasjon til dialogmøter om digitale skjema
Intensjonskunngjøring - flodbølgeanalyser - fjellskred
16/9877 Pacemakere for Thoraxkirurgi 12/6/2016
Anskaffelse rammeavtale kontorrekvisita
Anskaffelse av renholdstjenester
31-BYM-2015 Drift- og vedlikeholdstjenester av veinettet i område Sør/Øst i Oslo i perioden 2016 – 2020
Tynn film NP laboratorie_PLD_sputtering kombinert system 1/10/2017
Rammeavtale kjøp/leie Multifunksjonsskrivere 1/6/2017
Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av rammeavtale for generelle arkitekttjenester 1/10/2017

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway