Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
MA2907/16E - Rammeavtale kontorrekvisita
Begrenset anbudskonkurranse - totalentreprise med samspill i tidlig fase - for riving, forprosjekt og nybygg - Ryen Helsehus 12/8/2016
Ålesund kommune - Oppgradering av offentlige tilfluktsrom 12/12/2016
Samvær med tilsynKonkurransen er forbeholdt ideelle organisasjoner 12/8/2016
Plasmafrysar til blodbanken ved Førde sentralsjukehus 11/30/2016
Rammeavtale på nettverk og server - OFA
To-foton mikroskop og en justerbar ultrarask pulserende laser for 2P mikroskopi
Huslyveien - VA sanering, Stokke kommune 11/30/2016
Vei Mjåland 12/22/2016
Lysprosjekt, Lillehammer kirke 1/9/2017
Bredbåndsutbygging Kvæfjord kommune 12/19/2016
Konsulenttjenester for systemutvikling 11/21/2016
Restavfall Sunnfjord Miljøverk 12/19/2016
ANSK-2530-16 Autoklaver
Fredrik Colletts veg
Matvareanbud Askim kommune
Rammeavtale om leie av supersuger/vakuumlaster og suge-/spylebil
Superresolusjon skanning konfokal mikroskop og spinning disk konfokal mikroskop 12/22/2016
Brekstad barneskole 12/19/2016
WAN-linjer og internett-aksess for Fiskeridirektoratet
Auksjonskonsulenttjenester for tildeling av 700 MHz båndet. 12/14/2016
Kjøp av tjenester kontrollingeniør for Rv. 80 Hunstadmoen - Bodøelv 12/19/2016
Rammeavtalar for Kvam herad - tekniske handverkstenester 12/19/2016
Byggeprosjekter, Øvre Romerike Avfallsselskap IKS
Teknisk tredjepartsverifikasjon innen Enovas støtteprogram for fornybare varmeprosjekter
Service heiser
Rammeavtale Linser til Helse Bergen
Rammeavtale Linser til Helse Stavanger
Norsk paviljong på Seafood Expo Global 2017 (SEG) 12/14/2016
Markedsundersøkelse for drift, vedlikehold og videreutvikling av A-krim løsningen.
Kjøp av avfallsbeholdere - RfD IKS
Kantinedrift i Helfo-huset i Tønsberg 11/24/2016
Vintervedlikehold av kommunale veger, Nes kommune
Byggherreombud for ny 1-10 skole i Sør-Odal kommune 12/14/2016
Aktivitets- og skoletilbud på gård 11/21/2016
16/1847 Regionalt anbud Sutur
Ambulansestasjon Senjahopen 1/5/2017
Dialogkonferanse: Klima- og miljøvennlige, autonome passasjerferger
VA-sanering Norheim del I 12/9/2016
Omsorgstjenester Tysfjord kommune 12/1/2016
Nytt tak Volda omsorgssenter
Effekter av boligsatsing 11/28/2016
Hvite-, brunevarer samt småelektroniske artikler
Skanning av papirarkiv med mulighet for senere oppbevaring og makulering
Godalen vgs 11/17/2016
Intensjonskunngjøring - tildeling av kontrakt for drift av ferjesambanda E39 Mortavika - Arsvågen og Halhjem - Sandvikvåg i perioden 1.1.2017 - 31.12.2018
Dialogkonferanse 16.11.2016 - Løsninger for å bygge ut barnehagekapasitet på Ellingsøy
Leasing av tre biler 11/18/2016
Markedsundersøkelse over leverandører av kirurgiske produkter 11/30/2016
Driftsavtale for leveranse av PRIMAR ENC service
Saks- & arkivsystem
Høgdebasseng Røslebakkane 12/6/2016
Forsand kommune - rammeavtale rådgivende ingeniører 12/5/2016
Oppgradere varme- og ventilasjonsanlegg Lillestrøm BT
Komplett klatrepark ved NBU, Naustdal kommune 11/29/2016
Rammeavtale for verdsettelser Skatteklagenemda 11/28/2016
EØS 061-2016 Drift- og vedlikeholdstjenester kommunale veger Driftsone Nord 12/21/2016
E6 Drenering Hvam – Gardermoen N, Skedsmovollen - Grankrysset 2/14/2017
2016/69 - Analysetjenester til Plan- og analyseavdelinga 12/16/2016
Dekkhotell til arbeidsprosjekt Slottet i Tromsø kommune 11/18/2016
Rehabilitering Niels Henrik Abels hus 6.-11. etasje 12/14/2016
Revisjonstjenester

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway