Mercell Tender Archive

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
Bo- og aktivitetssenter i Verdal kommune
Parallelle rammeavtaler VA-VVS-produkter
Riving av overbygg til ventilasjonssjakt ved Høvringen RA 12/6/2016
Anskaffelse av Detaljregulering, Huken 12/22/2016
Driftskontrakt 1001 mandal 2017-2022 1/19/2017
K645-2016 Akustisk forsterkersystem
Innovation Management and communication in “MultipleMS” 11/30/2016
Grafiske produkter, trykk og profilering 12/22/2016
KK - Totalentreprise - Ny barnehage i Karihola - P.nr. 67612 11/25/2016
Kjøp av melkerobot til Sortland vgs, Kleiva 12/19/2016
Skilting/oppmerking i sentrale strøk 12/14/2016
Vannledning Hattebergsdalen - Baroniet 12/8/2016
Trykte konvolutter 1/6/2017
Hemnes kommune, tilbud på refinansiering av lån 12/21/2016
19-UDE-2016 - Bistand til konseptvalgutredninger
Hemnes kommune, tilbud på lån til investeringer 12/21/2016
Anskaffelse - Varebiler (Nordre Sunnmøre), 2016
Software Package to Process Seismic Surface Data
VA anlegg Klokkargården 12/12/2016
Intensjonskunngjøring - Rammeavtale for hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon
Lunde skole innvendig ombygging røranlegg
Lunde skole innvendig ombygging - luftbehandling
Bekledning for ambulansepersonell 12/22/2016
Bedriftshelsetjenester 12/7/2016
Utarbeide komplett løsningsdesign for Håndverkerportalen
Vikingskipshuset- Nye moduler for bagasjeoppbevaring og kiosk 12/5/2016
Kvalitetssikring, drift og administrasjon av refusjonsordningene for spillolje
Asfaltarbeider Region midt 2017-0 12/20/2016
Flytting av vannledning/spillvannsledning til nye boliger Gratangsbotn 11/18/2016
Tredjepart assessor
Møbler og Inventar - Øvre Torvgate 26 11/18/2016
Rammeavtale for snekker og tømrertjenester i Ålesundregionen 12/5/2016
Anskaffelse Service og vedlikehold reservestrøm 12/5/2016
Sorteringsmaskin med hevbar hytte for avfallsfraksjoner 12/21/2016
Behandling av uønsket vegetasjon. 12/12/2016
Nytt fortollingssystem til FLO Forsyning 12/12/2016
AL-16-08: Investeringslån 11/28/2016
Aggregat og kanalnett 11/18/2016
Frivillig kunngjering: Drift og etablering av breibandsnett med leveranse av innhaldstenester i Eikås utbyggingsområde 2/1/2017
Langgrunn, mudring og fylling 12/8/2016
Spredenett for trådløse aksesspunkt 11/25/2016
Rørarbeider restaurant kjøkken 11/23/2016
Rammeavtale Enøk-rådgivning 12/14/2016
Arbeidstøy og vernemateriell
Helse og arbeidsmiljø (HMS)
Innkjøp av renovasjonbil IHM 12/22/2016
Rammeavtale om vektertjenester
Avfallssekker 12/15/2016
VVA Sørbøhagane B02 12/9/2016
Resipientanalyse Søragapet - Eigersund kommune 12/22/2016
Nettportal Kvam herad
01539 - Nordgata Barkevikveien 12/12/2016
Rammeavtale på arbeidstøy
Kjøp av vaskeritjenester til Eidsvoll, Gjerdrum og Nannestad 12/21/2016
Renholdstjenester 12/19/2016
FDV-system
2016-015 Billeasing
Anskaffelse av sektormagasin i regi av det nye Jernbanedirektoratet
Biler til Nordreisa kommune 12/12/2016
Låneopptak 2016 12/17/2016
Rammeavtale om vedlikehold, suppleringskjøp og utviklingsoppdrag i forbindelse med Sjøfartsdirektoratets internett- og intranettsider 1/6/2017
Rammeavtale på informasjonskasetter
Ombygging og montering av teknisk utstyr i tjenestebiler 12/23/2016
Prosjekteringsgruppeleder (PGL) 100316 Setermoen-Ombygging av vernede bygg til kvarter 1/5/2017
Busstransport
Leie av fartøy til lakselusundersøkelser
KK God start - Velkommen til Kristiansand 11/30/2016
Anb 2016/80 Filmproduksjon (Mine Behandlingsvalg) 12/2/2016
TO-16-03: Investeringslån 11/28/2016
Enkeltanskaffelse - Personbil med rullestolplass 11/25/2016
2016-Rammeavtale i etterutdanning i IKO-modellen 11/8/2016

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway