Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
Lab instrument LC-QTOF eller LC-Q-Orbitrap
Programvare for sky basert, helelektronisk og papirløs opptaksløsning/registrering for barnehage
Byggeleiing – Nord-Aurdal Ungdomsskule og Valdreshallen 12/20/2016
ANSK-2614-16 Prosjektleder Helsecampus Årstadvollen og EnTek-bygget 12/16/2016
Gravetjenester
KJøp av bustad for flykningar 12/16/2016
Hjulmaskin
Norsk felles paviljong på Seafood Prosessing Global 2017 12/15/2016
Bredbånd i Evenes kommune
Rammeavtale buss- og minibusstjenester Finnmark
AS-16-01: Forretningsførsel og forvaltning av kommunale eiendommer 12/9/2016
Rammeavtale Formingsmateriell og leker 12/19/2016
Klimaskjerm Ivar Aasen bygget - Totalentreprise
IKT-verktøy for Kvalitetsstyring og internkontroll
Kvammapakken, Parsell Eikehaugen - Tolo
Innsamlingsutstyr, transport og mottak/behandling av klorparafinholdige vinduer.
2016-118 KON Minibuss og liten varebil Borgund vgs 12/16/2016
Vask av institusjonstøy - helsesektoren 1/6/2017
Hangarer med tilhørende infrastruktur, Porter
Hangarer med tilhørende infrastruktur, Hangarer.
Hangarer med tilhørende infrastruktur; infrastruktur og utomhus
Service og oppgradering heiser 1/11/2017
Forvaltning og forsyning av elektrisk energi 1/13/2017
Anskaffelse av kondomordning 2017-2022
Åpen anbudskonkurranse - rammeavtale for anskaffelse av konsulenttjenester
Rammeavtale om telefonitjenester
Rammeavtale innenfor Grunnerverv - innleie av ressurser
Nedgravde konteinere NGIR 1/11/2017
Radome - Vedlikehold, reparasjon og installasjonstjenester 1/5/2017
Rammeavtale sikkerhetsmakulering. DL201600046
Strategic railway traffic simulations and running time calculations tool (FITS-S)
Prosessuell ledelse til målstyring og kulturutvikling i barnevernstjenesten
Rådgivningsoppdrag knyttet til verdivurdering og strategisk gjennomgang av NSB AS 12/8/2016
Simuleringsutstyr for trening på sikker strålebruk
KK - Totalentreprise - Ombygging av skolekjøkkenet ved Innlandet barneskole 12/8/2016
Fv 650 G/S-veg Amdam - Giskemo
Senior EU Rådgiver til Brussel kontor
Rammeavtale for maler, byggtapetserer og gulvlegger
Kaffemaskiner
Kommunedelplan med tilhørende opsjon på reguleringsplan for E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen
Kjøp av låneopptak
Miljøgifter i en urban fjord 1/18/2017
Leasingbiler og administrasjon- rammeavtale
Rammeavtale IT
Utredning om allmenne kulturtidsskift i Norge og betydningen av Norsk kulturråds støtteordninger 1/17/2017
Frivillig kunngjering: Breibandsutbygging Arnafjord
Framework agreement for communication and recruitment services.
2016/253 Consultancy group — engineering design services. Design of Wessels plass and parts of Akersgata.
Framework agreement socio-economic analyses. 1/12/2017
Framework agreement; Waste samples analyses. 1/13/2017
Communication services. 1/16/2017
Cleaning services for the Norwegian National Rail Directorate. 1/10/2017
The procurement of legal advisory services. 12/16/2016
Framework agreement on wind tunnel experiment. 1/11/2017
Burning of infectious waste. 1/10/2017
Loan raising for Sør-Varanger municipality. 12/22/2016
Emptying sludge Saltdal municipality 2017-2021. 1/13/2017
0401 Nordre Hedmarken 2017-2022 — Operational contract — operation and maintenance of national and county roads. 1/19/2017
The EPJ-Løftet: The development of functionality in journal systems for agreement specialists and GPs. 12/21/2016
BHO Eidsvåg school and new school pavilion. 1/4/2017
Research services 1/12/2017
Research services 1/5/2017
Real estate services with own property 12/20/2016
Reagents for the detection of Faecal calprotectin on the Phadia 250 instrument.
Procurement of office supplies and other consumables.
16/03058 Washer Decontaminator.
The purchase of an Ultra High resolution FE SEM.
Electric power.
16/03058 Washer Decontaminator.
Framework agreement on automation cabinets and associated electrical services etc. 1/9/2017
Competition for a framework agreement for glass work and glass material. 1/13/2017
Framework agreement for the purchase of goods for internal canteen operations. 1/5/2017
Equipment for an electric power engineering laboratory. 1/6/2017
Biofilm carriers for use in the biological stage at Gardermoen Treatment Facility (GRA), Ullensaker municipality. 1/6/2017
The purchase of laboratory furniture and fittings. 1/16/2017
Medical consumables. 1/23/2017
A national procurement of Electro, HVAC and other articles of consumption.
Fire engines
Glazing work
Medical equipments 12/21/2016
Prior information notice — furniture.
16/3751 Anskaffelse av CO2- Laser til Klinikk for ØNH, Kjeve- og Øyesykdommer avd. ØNH ved St.Olavs Hospital HF
16/7037 - Anskaffelse av eksterne Teleradiologitjenester for Helse Midt-norge RHF
1130001 Utskifting av SD-anlegg og automasjon 281 Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Prosjektering H 501
Stampesletta friidrettsanlegg - Grunnarbeider og kunststoffdekke 12/21/2016

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway