Mercell Tender Archive

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
Rammeavtale for kjøp av hvitevarer, brunevarer og småelektriske artikler 12/16/2016
Oppland fylkeskommune personforsikringer 2017 12/12/2016
Rammeavtale IKT utstyr 12/20/2016
Anskaffelse materialhåndteringsmaskin 12/12/2016
Rammeavtale prefabrikerte nettstasjoner, tavler, brytere og transformatorer 11/18/2016
Ny dobbel fleirbrukshall Kuventræ - Totalentreprise
DNA-ekstraksjonsrobot
Skilting av veiadresser. Produksjon, montering, fundamentering og oppsetting 12/5/2016
Rammeavtale for kjøp av vektertjenester 11/30/2016
Bedriftshelsetjeneste NAV Hordaland 12/5/2016
Klatrestativ til Haugtun skole 11/17/2016
Brøyting - Gjøvik kommune - 14 Roder
Rivning deler av Tønsberg Godshus 11/18/2016
Biler til transport av personer med nedsatt funksjonsevne 11/30/2016
Jåtta - HVAC E-blokk 11/25/2016
2016-47 FKN Telefonitjenester 11/21/2016
Base Trollmyra 12/1/2016
Saksbehandlerapplikasjon for Naturbase 11/23/2016
Kjøp av tjenester knyttet til organisasjonsutvikling 11/14/2016
Søndre Skjeberg barnehage - Demontering, Flytting, Oppmontering 11/30/2016
Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet for kommunene 12/6/2016
16/6995 Anskaffelse av Skanner for digital patologi til Avdeling for patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs Hospital HF
Setermoen - Kjøp av inntil 12 stk boenheter 12/8/2016
Intensjonskunngjøring Manipulatorarm ROV Inventas
Utskifting av bru kv 056 på Store Standal i Ørsta kommune. 12/12/2016
Før-kommersiell anskaffelsesprosess prototype førerløsekjøretøy
Wessels gate 15, Norsk Folkemuseum - utvendig vedlikehold og istandsetting 12/12/2016
Rammeavtale om bedriftshelsetjenester og friskliv 11/21/2016
Sunnfjord Næringspark - K1 12/8/2016
Leasing av 8 biler til hjemmetjeneste 11/28/2016
Gardinservice 11/18/2016
Rammeavtale for service, vedlikehold og levering av ventilasjonsanlegg
VA-materiell
Anskaffelse av ny felles bransjeløsning
Bildeleordning til Buskerud fylkeskommune
Framework agreement for web development services.
Procurement of a framework agreement for printing services.
System for Electronic Administrative Case Management.
Snow clearing and gritting — municipal roads in Vestre Toten kommune.
Framework agreement ICT security monitoring.
Quality assurance of development projects.
Municipal loan raising (debenture loan) — framework agreement for Rauma municipality.
Framework for recruitment services.
Framework agreement waste services 2016.
Operations and maintenance contract for street lights.
The purchase of a self-service system for toll collection.
Framework agreement for services: Geologist and geo-technician competence in the project ‘Civil protection in the planning in Østfold’.
Planning and engineering design services for the E39 Knarvik centre. 12/12/2016
Study of the potential for increasing Norwegian participation in Horizon 2020 — Industry, Health and ICT. 12/1/2016
16/03383 Payroll and HR system. 11/30/2016
EEA 051-2016 Medical laboratory services for Bergen municipality. 12/9/2016
Data acquisition via telephone, web and SMS. 12/8/2016
SAAS-Delivery of an HR system. 11/30/2016
Travel agency services. 12/20/2016
2016-12 A Electrician Services including materials. 12/12/2016
ICT service provider for the Road Supervisory Authority. 12/15/2016
NRK MA2952/16E Helicopter services for Sommertoget 2017. 12/13/2016
Procurement 42/2016 — Multi-Disciplinary Consulting Team, Klosterenga Park. 12/9/2016
International comparison of financing industrial research and development. 11/18/2016
Dialogue conference: Resource and process management with a message service (RPSM) in Oslo municipality, the Health Department, 24 Hour Municipal Emergency Care, Observation Ward and Emergency Doctor Surgery.
Equipment for design verification and validation testing of wireless communications systems.
Leasing/procurement of vehicles for Vefsn municipality.
Framework agreement — Urology products.
2016 Archive depot furnishing and fittings.
Procurement 125/2015 Emergency power aggregates.
ICT equipment — The County Governor of Troms.
Immuno-histochemistry stainers with associated consumables.
ANSK-0076-15 Procurement of fixtures and work chairs.
Procurement of address signs and the accompanying assembly materials, as well as an option for services for laying foundations for, assembly and set-up of the address signs.
CD spectrometer.
Procurement of On Board Equipment (OBE) for the Norwegian AutoPASS toll system.
Procurement of a flushing vehicle and sludger trailer. 12/20/2016
16/07094 Fully automatic blood type machines, including instrument dependent consumables. 12/7/2016
Surgical Drapes and accessories. 12/6/2016
High temperature thermogravimetric furnace. 12/6/2016
Portable computers
Motor vehicles 11/8/2016
Road lights 11/14/2016
Turnkey contract — national road 36 Slåttekås — Årnes.
Construction work
Building construction work 12/12/2016
Resurfacing works 11/20/2016
Construction work 12/16/2016
Architectural, construction, engineering and inspection services 11/16/2016
VOIS Rammeavtale Fyringsolje og drivstoff i bulk
Omådebelysning mv. til Sivilforsvaret og NST
Bilutleie til Arkeologisk Museum 12/14/2016

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway