Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
Rammeavtale for kjøp av hvitevarer, brunevarer og småelektriske artikler 12/16/2016
Oppland fylkeskommune personforsikringer 2017 12/12/2016
Rammeavtale IKT utstyr 12/20/2016
Anskaffelse materialhåndteringsmaskin 12/12/2016
Rammeavtale prefabrikerte nettstasjoner, tavler, brytere og transformatorer 11/18/2016
Ny dobbel fleirbrukshall Kuventræ - Totalentreprise
DNA-ekstraksjonsrobot
Skilting av veiadresser. Produksjon, montering, fundamentering og oppsetting 12/5/2016
Rammeavtale for kjøp av vektertjenester 11/30/2016
Bedriftshelsetjeneste NAV Hordaland 12/5/2016
Klatrestativ til Haugtun skole 11/17/2016
Brøyting - Gjøvik kommune - 14 Roder
Rivning deler av Tønsberg Godshus 11/18/2016
Biler til transport av personer med nedsatt funksjonsevne 11/30/2016
Jåtta - HVAC E-blokk 11/25/2016
2016-47 FKN Telefonitjenester 11/21/2016
Base Trollmyra 12/1/2016
Saksbehandlerapplikasjon for Naturbase 11/23/2016
Kjøp av tjenester knyttet til organisasjonsutvikling 11/14/2016
Søndre Skjeberg barnehage - Demontering, Flytting, Oppmontering 11/30/2016
Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet for kommunene 12/6/2016
16/6995 Anskaffelse av Skanner for digital patologi til Avdeling for patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs Hospital HF
Setermoen - Kjøp av inntil 12 stk boenheter 12/8/2016
Intensjonskunngjøring Manipulatorarm ROV Inventas
Utskifting av bru kv 056 på Store Standal i Ørsta kommune. 12/12/2016
Før-kommersiell anskaffelsesprosess prototype førerløsekjøretøy
Wessels gate 15, Norsk Folkemuseum - utvendig vedlikehold og istandsetting 12/12/2016
Rammeavtale om bedriftshelsetjenester og friskliv 11/21/2016
Sunnfjord Næringspark - K1 12/8/2016
Leasing av 8 biler til hjemmetjeneste 11/28/2016
Gardinservice 11/18/2016
Rammeavtale for service, vedlikehold og levering av ventilasjonsanlegg
VA-materiell
Anskaffelse av ny felles bransjeløsning
Bildeleordning til Buskerud fylkeskommune
Framework agreement for web development services.
Procurement of a framework agreement for printing services.
System for Electronic Administrative Case Management.
Snow clearing and gritting — municipal roads in Vestre Toten kommune.
Framework agreement ICT security monitoring.
Quality assurance of development projects.
Municipal loan raising (debenture loan) — framework agreement for Rauma municipality.
Framework for recruitment services.
Framework agreement waste services 2016.
Operations and maintenance contract for street lights.
The purchase of a self-service system for toll collection.
Framework agreement for services: Geologist and geo-technician competence in the project ‘Civil protection in the planning in Østfold’.
Planning and engineering design services for the E39 Knarvik centre. 12/12/2016
Study of the potential for increasing Norwegian participation in Horizon 2020 — Industry, Health and ICT. 12/1/2016
16/03383 Payroll and HR system. 11/30/2016
EEA 051-2016 Medical laboratory services for Bergen municipality. 12/9/2016
Data acquisition via telephone, web and SMS. 12/8/2016
SAAS-Delivery of an HR system. 11/30/2016
Travel agency services. 12/20/2016
2016-12 A Electrician Services including materials. 12/12/2016
ICT service provider for the Road Supervisory Authority. 12/15/2016
NRK MA2952/16E Helicopter services for Sommertoget 2017. 12/13/2016
Procurement 42/2016 — Multi-Disciplinary Consulting Team, Klosterenga Park. 12/9/2016
International comparison of financing industrial research and development. 11/18/2016
Equipment for design verification and validation testing of wireless communications systems.
Leasing/procurement of vehicles for Vefsn municipality.
Framework agreement — Urology products.
2016 Archive depot furnishing and fittings.
Procurement 125/2015 Emergency power aggregates.
ICT equipment — The County Governor of Troms.
Immuno-histochemistry stainers with associated consumables.
ANSK-0076-15 Procurement of fixtures and work chairs.
Procurement of address signs and the accompanying assembly materials, as well as an option for services for laying foundations for, assembly and set-up of the address signs.
CD spectrometer.
Procurement of On Board Equipment (OBE) for the Norwegian AutoPASS toll system.
Procurement of a flushing vehicle and sludger trailer. 12/20/2016
16/07094 Fully automatic blood type machines, including instrument dependent consumables. 12/7/2016
Surgical Drapes and accessories. 12/6/2016
High temperature thermogravimetric furnace. 12/6/2016
Portable computers
Motor vehicles 11/8/2016
Road lights 11/14/2016
Turnkey contract — national road 36 Slåttekås — Årnes.
Construction work
Building construction work 12/12/2016
Resurfacing works 11/20/2016
Construction work 12/16/2016
Architectural, construction, engineering and inspection services 11/16/2016
VOIS Rammeavtale Fyringsolje og drivstoff i bulk
Omådebelysning mv. til Sivilforsvaret og NST
Bilutleie til Arkeologisk Museum 12/14/2016

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway