Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
Intern informasjons- og kommunikasjonskanal
Vinstra mot 2046 - Prosessbistand 12/14/2016
NTNU Campusutvikling - Fysisk plan 1/13/2017
Innvendig rehabilitering Fredrikshalds teater- Malerarbeider 12/13/2016
Renovering Ibestad svømmehall - vannbeh. anlegg 1/12/2017
Reguleringsplan G/S-veg Hermanstad
Rammeavtale for kjøp av Id-kort 12/15/2016
Renovering Ibestad svømmehall 12/20/2016
Anskaffelse av oversettingstjenester norsk-russisk/russisk-norsk 12/22/2016
Anskaffelse av Tolketjenester norsk-russisk/russisk-norsk 12/22/2016
Rammeavtale Skjøtsel av park- og landskapsanlegg i Drammen sør
Prosjektsjef
Utvidelse Alstadhaug kirkegård 12/20/2016
LIS 1706 TNF/BIO 12/8/2016
VA-anlegg Lillehammer-Vingnes
Rammeavtale. Rådgivende ingeniørtjenester innen bygningsteknikk og brannteknikk
Nettdrift, Nordkraft Nett AS - Prekvalifisering 12/22/2016
NRK MA2843/15E-Renholdstjenester
2016/1847 Anskaffelse av visualiseringverktøy for KPI-tall 11/24/2016
Kvamstrøa VVA 12/15/2016
Anskaffe flydeler til Forsvarets luftfartøy F-16. Siste oppgradering av F-16 Leading Edge Flap Valve (LEFV).
Konkurranse elektrikertjenester for Sauharad, Bø og Nome kommuner. 1/5/2017
Rammeavtale automatikkskap og tilhørende elektrotjenester mv 1/9/2017
Anskaffelse av kontorrekvisita og annet forbruksmatriell
2 feiebiler
Rammeavtale Plukkanalyser 1/13/2017
Kommunikasjonstjenester 1/16/2017
Byggherrebistand/overordnet prosjektstyring, Ullensaker kommune
Rammeavtale samfunnsøkonomiske analyser 1/12/2017
Renholdstjenester for Jernbanedirektoratet 1/10/2017
Kjøp av undervisningsfilm for barnehageansatte 1/17/2017
Anskaffing av traktor til Stend vgs. 12/13/2016
Jubileumsbok. Produksjon av bok og ebok i forbindelse med Sivas 50-års jubileum våren 2018 12/9/2016
Kjøp av juridisk rådgivning 12/16/2016
1000605 Campus Ås Brukerutstyr K942 Vask- og steriliseringsutstyr
Konkurranse om rammeavtale for leiebil 12/20/2016
Anskaffelse av Automater og Kjøkkenutstyr 11/29/2016
Konkurranse om rammeavtale for glassarbeider og glassmateriell 1/13/2017
16/6482 - Konkurranse om kjøp av reisebyråtjenester 11/30/2016
Kartlegging av tilbud til barn med spesielle behov 12/15/2016
Juridiske, finansielle og strategisk rådgjeving knytt til Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarposisjon i Sogn og Fjordane Energi AS – Regionreform 12/14/2016
Kjøp av Ultra High resolution FE SEM
Rammeavtale på kommunikasjon- og rekrutteringstjenester
16/03058 Vaskedekontaminator
Lab instrument
NTNU Campusutvikling - Fysisk plan
Electric Power-Portfolio Management.
Electronic locks with integration to Gerica.
A zoning plan E18 Langangen — Rugtvedt.
Land acquisition services for the project E18 Langangen — Dørdal.
Certification Services.
Winter maintenance.
0407 Kongsvinger 2017-2021 — Operation and maintenance of national and county roads. 1/26/2017
Procurement of an agency for visual profile and a design hand book. 12/22/2016
0204 Romerike East- Operation and maintenance of county roads. 1/26/2017
KK Painters trade services. 1/12/2017
Kristiandsand kommune, Mason, tradesman services. 1/12/2017
Legionnaires' disease control. 1/27/2017
Framework agreement for the procurement of AV equipment and associated services.
Registration solution for building and construction crews — fixed readers.
The fast boat routes 3 (Tromsø-Skjervøy) and 4 (Tromsø-Lysnes-Tennskjær) in Troms county. 1/20/2017
A snowplougher for Tromsø municipality, Urban Operations. 1/10/2017
Tender contest supplies and services for mobile telephones and tablets. 1/4/2017
Framework agreement on video conferencing systems and central telephony Area 4A. 12/22/2016
Framework agreement for a switchboard system, area 4C. 12/22/2016
The Nordland Hospital Bodø The Development Project Phase 3, K 233, Carpenters and Joiners, external and internal works.
Rammeavtale for levering av leasingbilar til pleie- og omsorgstenesta i Samnanger kommune 12/23/2016
VA-sanering Tunejordet 1/10/2017

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway