Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
KnS-i Anskaffelse av IT-utstyr og servere 11/16/2016
Forbehandling, knusing og kverning av grovavfall
Rammeavtale for design- og produksjonstjenester 12/5/2016
Feiesugemaskin 12/2/2016
Informasjonsforespørsel om mobil-basert befolkningsvarsling
Sak-/arkivløsning i Ruter 12/5/2016
Kjøp av elektrisk kraft
Byggherrerådgjevar med opsjon på prosjektleiing 1/5/2017
Oppgradering av elektrotekniske anlegg Hundvåghallen
Sprinkleranlegg til 3 hus
Frukt, bær og grønt, fersk 1/9/2017
Prekvalifisering: Avtale om sanntidsinformasjonssystem i Bodø og Nordland
2016/2641 Anskaffelse av piano 11/30/2016
Vedlikehold av ferjekaier og hurtigbåtkaier Region midt 2017-2021 1/11/2017
Rammeavtale for kjøp av fuelceller
Rammeavtale for innvendig vedlikehold 1/4/2017
Nytt låneopptak 2016 11/25/2016
E6 Nordbytunnelen sydgående løp - kjøp av SRO-anlegg med montasje 1/6/2017
Krokcontainere m/m 12/7/2016
Søndre Skjeberg barnehage - Utomhus 12/12/2016
Bredbånd i Målselv kommune 1/6/2017
Drivstoff og fyringsolje - Bulkprodukter
LC-MS/MS til Helse Stavanger HF
Nye lokaler for offentlige tjenester i Haram - leieavtale
Rådgivning teknologivalg avløpsanlegg
Forespørsel på rådgivningstjenester innen energiledelse og enøk - prosjekt 5200042 12/21/2016
Konsulent til økonomiavdelingen Drammen kommune 12/1/2016
Rammeavtale for Vaskedekontaminatorer
Kjøp av AV- og sceneutstyr til Os kyrkjetun 12/2/2016
St. Olav`s Hospital – Utbedring tak 1902-bygget 1/9/2017
utstyr for måling av fryktbetinging og prepulshemming hos mus
Energisentral ES-14 12/5/2016
Forbehandling av grovavfall 12/22/2016
2016-114 KON Rute og skolekjøring på øya Sekken
Vågan Lokalmedisinske senter - utvidelse
Kollektive aktører og reguleringer 1/4/2017
2016-015 Leasing of cars.
Procurement of a sector magazine under the direction of the new Railway Directorate.
Third party inspection geotechnics Venjar-Langset.
Care and residential services for persons addicted to drugs and alcohol and persons with a mental illness.
Individually facilitated/special school transport in Jæren.
Individually facilitated/special school transport in Nord-Jæren.
Individually adapted/special school transport in Dalane.
Procurement of exchange and customer centre services for the Norwegian Government Security and Service Organisation (DSS/SSiE).
Framework agreement for maintenance, supplementing procurements, and development assignments for the Norwegian Maritime Directorate's (henceforth referred to as the Contracting Authority) Internet and Intranet sites. 1/6/2017
Detailed engineering design, project 100316 Setermoen — the Reconstruction of listed buildings for military quarters. 1/5/2017
An engineering design group manager (PGL) 100316 Setermoen — the Reconstruction of listed buildings for military quarters. 1/5/2017
Framework agreement for consultancy services for buildings and property. 12/20/2016
EEA 056-2016 Service and repairs of dehumidification systems. 1/17/2017
Framework agreement for project administrative assistance for demolition and environment work for phasing out of properties, buildings and sites. 12/2/2016
Staffing services. 12/21/2016
Evaluation of a grant scheme for broad band development. 12/16/2016
1603 Orkdal 2017-2022 Operation and maintenance contract for national and country roads in the Mid-Norway Region. 1/12/2017
Rammeavtaler forskjellige håndverkstjenester 12/22/2016
1708 Namdal 2017-2022 Operation and maintenance contract for country roads in the Mid-Norway Region. 1/12/2017
Architectural, engineering and planning services 11/23/2016
Institution furniture to Samnanger municipality — EØS 017-2011 Furniture (Dynamic Purchasing System). 11/28/2016
Framework agreement for information cassettes.
Cars for Nordreisa municipality. 12/12/2016
Reinstallation and installation of technical equipment in official vehicles. 12/23/2016
HFK 16-0086 Work clothes and protective equipment. 12/19/2016
A framework agreement for the procurement of books and audio books for children, youth and adults, and services thereof. The products shall be provided the public libraries in Fredrikstad and Hvaler municipalities. 12/21/2016
Competition regarding new framework agreement for the purchase of painting and floor laying services for Nordfylket. 12/20/2016
LIS 1705 MS. 12/8/2016
Targets and accessories thereof. 1/30/2017
Internet-based grocery trading. 12/27/2016
Equipment and work in connection with the replacement of old PLCs (Programmable Logic Controller). 12/16/2016
NRI 1614 Tender documentation for annual inspection of fire protection equipment.
Anskaffelse av renholdstjenester for Utlendingsdirektoratet 11/21/2016
RFI Koordinerende informasjonspunkt for Stortingets møter, besøk og arrangement
Rammeavtale teknisk drift av trygghetsalarmer og nøkkelbokser 1/11/2017
16/02817 Anskaffelse av konfokalmikroskop til Imaging Centre, IPV, NMBU 1/3/2017
Ombygging av tilsynsbåten MS Myken
Rammeavtale treningsutstyr til kriminalomsorgen 1/3/2017

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway