Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Name Closing date
Vaktmestertjenester 1/10/2017
Kjøp av skannere inkludert Vedlikehold og service 1/9/2017
Rammeavtale renholdsprodukter
Rammekontrakt Type 2 ladestasjoner
Sorteringsmaskin Hamos 1/18/2017
Nytt orgel Hem kirke 1/10/2017
Drosjetjenester til Sarpsborg kommune
Webutvikling
IT- system for UiOs alumnusvirksomhet og samfunnskontakt 1/16/2017
Entreprise E1 Styrt boring Schwachs gate - Øya APS 1/5/2017
Leie av Nødstrømsaggregat 12/15/2016
GSV Fv. 177/181 Vilberg-Finnbråtavegen 1/16/2017
5160655 Haugen Bru 1/12/2017
Rammeavtale for snøutkjøring og mindre entreprenørarbeid i Holmenkollen nasjonalanlegg
Kongegården Halden. Omfundamentering av fredet bygning
LIS 1708 Hepatitt C 1/5/2017
Rammeavtale Mur og flis Oslo & Akershus 12/9/2016
Dialogkonferanse i forkant av utlysning av arkitekt og rådgivertjenester for Ny omsorgsstruktur
Felles biblioteksystem
Anskaffelse av totalleverandør for ny alminnelig taksering av eiendommer i Nærøy 1/16/2017
Matvarer, rammeavtale 1/17/2017
Vikstunet Sprinkleranlegg 1/11/2017
Rammeavtale – vikartjenester IKT 1/9/2017
Hadsel VGS Stokmarknes
Stavanger Domkirke - Byggeledelse
Rammeavtale avfallshåndtering
Veiledende kunngjøring: Inkontinensprodukter 2017
EN-16-05: Nødstrømanlegg i rådhuset Enger 12/20/2016
2016/77 - Kran til Haram vgs 11/25/2016
Bøker - trykte og e-bøker 1/16/2017
Anskaffelse av forsikringsmeglertjenester 12/21/2016
Lyngdal Kapell - Renovering tak og fasade 12/19/2016
KK - Hovedentreprise - Kirkelandet kapell - Renovering 12/14/2016
Nyanskaffelse og Regummiering av løpehjul til Forsvarets stridsvogner 1/31/2017
ANSK-2553-16 Kvantitativt system for fluorescens og gjennomlysningsavbildning av levende celler
Rammeavtale vedr. levering og montering av innvendige persienner av aluminium 12/21/2016
Elektronisk kvalitetssystem (Doffin oversetter)
Vurdering av utfylling Sørfjorden 12/22/2016
VA-ANLEGG OG ANNEN INFRASTRUKTUR FOR DJUPEDALEN HØGDEBASSENG 12/19/2016
Timeregistreringssystem for Autosys kjøretøyprosjektet
Reservekraft Furuhaugane Omsorgssenter 1/13/2017
Kredittkorttjenester 1/12/2017
Kristiansand kommune - Gimlehallen Aku.
Etablering av trekkfasilitet på NOK 1.500 mill for RYFAST AS
Sjømannsveien 21 - ombygging leieligheter
Sunnhetsgrenden BT1 - K203 Tømmerarbeider
Tekniske rådgivningstjenester
Rammeavtale på rørleggertjenester inkl materiell
Grafisk produksjon
Etablering av rammeavtale for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 1/17/2017
Anskaffelse av verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktsadministrasjon (KAV) 1/16/2017
Strategisk rådgivning
Fv 545 Hernes skole - Finstad 1/12/2017
Innkjøp av PIV 12/21/2016
Anskaffelse av hjullaster med tilhørende serviceavtale til Hvam videregående skole 12/12/2016
Nilletun - Energieffektiviseringstiltak
Kontormøbler
Renholdsprodukter/utstyr og tørkeprodukter - Rammeavtale
Helautomatiske koagulasjonsinstumenter 12/19/2016
TFK-TJENESTEKONSESJON FOR 2017
Sikringstiltak profil A, Hegramo 1/13/2017
Fastsystem for bunkersfylling - Sandefjord havnevesen 12/20/2016
Rammeavtale for verdsettelser Skatteklagenemda
Driftsavtale
Cable-laying ship services 12/9/2016
Operation, maintenance and further development of the Panda System.
Reconiliation tool.
31-BYM-2015 Operational and maintenance services on the road network in the south/east area in Oslo in the period 2016 — 2020.
Procurement of cleaning services.
Transport, reception and treatment of waste, Esval Miljøpark KF in Nes.
Manager Support in The Agency for Waste Management.
Nationwide communication.
Procurement of engineering design group services for the dementia centre Bergheim.
Stat and Styring A periodical that shall promote the administrative political discussion and maintain a high professional and technical standard.
Framework agreement service ventilation systems.
Clearing of archives for Eidsvoll kommune. 1/10/2017
Service contract for the inspection, maintenance and repair of lifts at Oslo University Hospital. 1/27/2017
201600758 Waste management concept at Trandum. 1/10/2017
2014 Kautokeino 2017 — 2022. 1/25/2017
Transport services for users of health and rehabilitation services. 1/17/2017
Procurement of equipment, licences and maintenance of SafeCom's secure printout system. 1/11/2017
Framework agreement for maintenance of playgrounds. 1/9/2017
2015 Loppa — Hasvik 2017-2022. 1/25/2017
2013 Masi 2017-2022. 1/25/2017
2011 Alta 2017 — 2022. 1/25/2017
The upgrading/expansion of a K-Sim Engine to Full Mission Simulator System.
ANSK-2501-16 Instrument for nuclear magnetic resonance NMR 600 MHz.
Intention notice bow mounted oil skimmers.
Laser Scanning Confocal Microscope.
Framework agreement for the Hire of coffee machines and the purchase of consumable products and accessories for DSS and The Ministry Community.
DL201600359 Telephony system.
Framework agreement; office supplies.
Framework agreement for work clothes with the accompanying products.
Film Collection 2017-2018.
Framework agreement — Surgical instruments.
Anaesthesia Devices. 1/6/2017
Procurement 2016 — Ice lens for Kystverket [The Norwegian Coastal Administration]. 1/5/2017
Office and school furniture. 1/13/2017
Purchase of car parts, car accessories and oil. 1/9/2017
Field works barracks for the Museum of Archaeology. 1/12/2017
A linear particle accelerator. 1/10/2017
Lift and recline chairs.
Robust mobile health network.
Vehicles for refuse
Notice of Intent — flood wave analysis — rockslides.
Printer accessories, including toners — Prior Information Notice.
Construction work
Construction work for sports facilities 1/17/2017
Sandefjordsfjorden - Byggeleder 12/22/2016
Byggautomatisering. Nytt Toppsystem/SD-anlegg - Prekvalifisering
Analyse- og verdsettelsestjenester av næringsvirksomheter 1/23/2017
023-2016 Konsulenttjenester kommunikasjonsteknologi 12/14/2016

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway