Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
Anskaffelse av byrå til visuell profil og designhåndbok 12/22/2016
RFI: Ny PKI løsning for departementene
Vannforsyning Ronglan - Åsen 12/16/2016
Skjolden 11 - boliger - totalentreprise 1/12/2017
Asfaltarbeider Region midt 2017-1 1/9/2017
ANBUDSKONKURRANSE VARER OG TJENESTER KNYTTET TIL MOBILTELEFONER OG NETTBRETT 1/4/2017
BHO Eidsvåg skole og ny skolepaviljong 1/4/2017
Enkeltanskaffelse- Solbakken Borettslag 11/28/2016
Skatteklagenemda - mediebistand
Vintervedlikehold
Registreringsløsninger for mannskap på bygg og anlegg – fastmonterte lesere
Rammeavtale på internettannonsering av stillinger 12/20/2016
Levering av Trepellets 1/4/2017
Flybunkringssystem Troll 8/1/2016
Bulldoser til Troll forskningsstasjon 8/5/2016
Beltekjøretøy Troll 8/19/2016
Tømming av privet
Sertifiseringstjenester
Totalentreprise - Rehabilitering av administrasjonsbygg Rosthaug avd. Buskerud 12/16/2016
Bygging av kyststi på ca. 1000 meter (ny konkurranse) 12/12/2016
Ledningsanlegg Sandstad - Kalvøya 12/14/2016
Forbruksmateriell til pasientpleie 1/23/2017
2016-Konkurranse renholdsplanlegging
Hurtigbåtrutene 3 (Tromsø-Skjervøy) og 4 (Tromsø-Lysnes-Tennskjær) i Troms 1/20/2017
E02 Maskin 1/13/2017
Innleie av maskiner 2017 1/10/2017
Asfaltarbeider Statens vegvesen 2017
E6 Mjøsregionen - Hogst Nordvi-Moelv 1/4/2017
Rammeavtale sentralbordløsning, område 4C 12/22/2016
Rammeavtale videokonferanseløsninger og sentral telefoni, område 4A 12/22/2016
Nordlandssykehuset HF Bodø. Utbyggingsprosjektet Fase 3, K 233 – Tømmer og snekker, utvendige og innvendige arbeider
Medisinsk forbruksmateriell 1/23/2017
Arbeidstøy, fottøy og verneutstyr
Kjøp av brannbil
Anskaffelse - Innkjøpsbistand, 2016
Rammeavtale om ekstern bistand til Samferdselsdepartementets oppfølging av dagens avtale og forberedelser til framtidig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes
Rammeavtale leiebil 2016 - 2020 12/7/2016
Låneopptak Snillfjord kommune 12/6/2016
Strøm og kraftadministrasjon
Solavskjerming - teorifagbygget 12/13/2016
Tastahallen - rehabilitering fasade nord 12/13/2016
Rehabilitering høydebasseng med membranduk
Leasing av to biler til barn- og ungetjenesten 11/30/2016
Fergedrift sykkelferge over Husøysundet 1/5/2017
Lekeplassutstyr 12/6/2016
Forespørsel om finansiering og hovedbankforbindelse for Lofotkraft Holding AS 1/9/2017
Rammeavtaler MFV Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere
Evaluering av realfagstrategien i barnehage og grunnopplæring 2015 - 2019 1/12/2017
Plumbing at the Police stations in and around Oslo.
Construction Management.
Operation of Oslo kommune's group network.
Tender invitation bus transport services Søndre Helgeland.
Emptying sludge in Stange municipality.
Purchase of cleaning services.
Transport to and from the swimming pools — Second publication. 1/13/2017
1406 HAFS 2017-2022, Performance based contracts operation andmaintenance of roads. 1/20/2017
Procurement of canteen services — Skien. 1/9/2017
Project Manager/Interior Architect for modern work place concepts in Norges Bank [The Central Bank of Norway]. 1/3/2017
1031701 RKV STI H017 Geotechnical surveys. 1/9/2017
Framework agreement — procurement of PCs, thin clients, monitors, tablets, hybrid PCs and OS X products.
Radiology consumables.
2016/7620 ICT equipment, framework agreement.
Alcohol breath analysers (hand held screening instruments) and accessories.
Framework agreement 16/3970 KGV and KAV. 12/19/2016
Procurement of PCs and accompanying equipment. 1/13/2017
KnS-i Fixtures and furniture office and social zones, schools, before-and-after-school care, nurseries and institutions. 1/17/2017
Procurement of pharmacy fittings for Sykehusapotekenes' public departments. 1/17/2017
Framework agreement for sign production, delivery and installation for The Directorate of Public Construction and Property [Statsbygg]. 1/10/2017
Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens
Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
The Nordland Hospital Bodø The development project Phase 3, K 232 — Framework.
Fv.704 (National Road) Røddekrysset — Tanem. 1/10/2017
ByggHaugesund2020 (BuildingHaugesund2020) Supplier seminar.
Refurbishment work 12/22/2016
Construction work
Rammeavtale for Miljøtekniske grunnundersøkelser samt risikovurderinger og tiltaksplaner 12/19/2016
Rammeavtale for serviceavtale på UV-filter til Havforskningsinstituttet sin stasjon på Matre
Anskaffelse av transportkuvøse 12/12/2016
216412 Løypemaskin til Gjøvik kommune 1/4/2017
Hangarer, forberedende arbeider
Portal for presentasjon av data fra NOKUTs studentundersøkelse og underviserundersøkelse
Elektroarbeider ved Politiets lokasjoner i Oslo og omegn
Haugalandet 2017 1/12/2017
Hovedrengjøring og rengjøring av leiligheter 1/6/2017

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway