Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
ByggHaugesund2020 leverandørseminar
Ny vinduer Trara skole 1911 bygget 12/12/2016
Tilbud på rammeavtale for levering av brunevarer, hvitevarer og småelektronikk til Askim Kommune 1/10/2017
Rammeavtale 16/3970 KGV og KAV 12/19/2016
1406 HAFS 2017-2022, Driftskontrakt, drift og vedlikehold av fylkesveger 1/20/2017
Kjøp av apotekinnredning til sykehusapotekenes publikumsavdelinger 1/17/2017
Arkitekt-, rådgivende ingeniørtjenester og prosjekt- og byggeledelse
Dam Vassdalsvatnet 2/1/2017
Radiologi forbruksmateriell
Veterinærvakt 12/18/2016
Heiser på Aker sykehus 12/13/2016
Heiser på Ullevål sykehus 12/13/2016
Rammeavtale for tilhengere 1/6/2017
Kjøp av pc og tilleggsutstyr 1/13/2017
Kjøp av kantinetjenester - Skien 1/9/2017
Slamtømming i Stange kommune
Anskaffelse av sveisebåser, rørgate, oljepumper, slangetromler, fyllepistol og spilloljemottakere til nye Jessheim vgs.(prosjektnummer 36771) 12/5/2016
PRE-KVAL for Anskaffelse av personalforsikringer 12/9/2016
2016/7620 IKT-utstyr, rammeavtale
Prosjektleder/interiørarkitekt for moderne arbeidsplasskonsept i Norges Bank 1/3/2017
Rammeavtale for skiltproduksjon, leveranse og montering for Statsbygg 1/10/2017
1031701 RKV STI H017 Geotekniske undersøkelser 1/9/2017
Alkometer (håndholdt screeninginstrument) og tilbehør
185703 - Bergen lufthavn Flesland - Vinterdrift 12/16/2016
Tildekking av Kittelsbukt
1003601 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum-K303 Sjøvannsledning 1/5/2017
Utbedring etter brann i Ivar Aasens Gate 2 12/19/2016
Vikartjenester innen skole- og barnehagesektoren - rammeavtale for BTV-samarbeidet 2017-2021 12/8/2016
Anskaffelse av verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktshåndtering (KAV) for tjenestesenter ved Norsk Helsenett SF og Helfo 12/6/2016
Ny kulvert under E18 ved Trara i Østfold 1/16/2017
Rammeavtale på CFU-målinger ved flere av Sykehuset Innlandets lokasjoner. 12/14/2016
Rammeavtale for reisebyråtjenester 12/16/2016
Kjøp av renholdstjenester
Totalentreprise kaianlegg for fiskerihavn i Porsvika
Ny prestebolig på Vega for Opplysningsvesenets Fond 12/12/2016
Grave- og Rørleggertjenester 1/4/2017
Kråkstad-Ski 2, VA-ledning
Bankgata tannklinikk, ombygging av kveveortopediske klinikk
Statistikk, analyse og måleindikatorer for energioppgradering i norske boliger og yrkesbygg
V00161 Lena-Valle videregående skole/W16107 Sanering og rivning kufjøs 12/15/2016
Asfaltarbeider og fresing 2017 12/15/2016
DA IT System for FGA 1/6/2017
Diverse energieffektiviseringsarbeid
Kjøp av takseringstjenester for eiendomsskatteformål 12/6/2016
Brystdiagnostiske tjenester 12/14/2016
KnS-i Inventar og møbler kontor og sosiale soner, skole, SFO, barnehage og institusjon 1/17/2017
Fyringsolje til kommunale bygg 12/19/2016
Hjelpemiddellager - reservert konkurranse 12/27/2016
Laserskanning for 4 tuneller i Bergen kommune 12/8/2016
Kannik skole - utvidelse - tilbygg - Totalentreprise 2/15/2017
VA Damhauggata/Nystredet 12/19/2016
ANSK-2493-16 Automatisert væskehåndteringsrobot 12/8/2016
Kringsjå skole og idrettshall - grunn- og miljøundersøkelser
Møteplassen Nærmiljøanlegg, Saupstadringen 10C 12/6/2016
Fv.704 Røddekrysset - Tanem 1/10/2017
Citrix NetScaler i Gjøvik kommune 12/6/2016
Fuel and heating oil — bulk.
Far-reaching atmospheric environmental toxins.
Provision of services for copying, printing, scanning and distributing (internally and externally) completed services. This includes, amongst other things, timetable placards, service declarations and line maps, as well as other copying services.
Framework agreement — media monitoring for the Ministry Fellowship.
Invitation to prequalification for a negotiated tender procedure for the purchase of event and arrangement organisation services.
Consultancy services; the Merger HiB, HiSF and HSH.
Audit services for Bømlo, Stord, Kvinnherad, Fitjar and Vaksdal municipalities. 1/11/2017
The hire and laundry/washing of dental personnel clothing for Tannhelse Rogaland (the Dental Health Rogaland). 1/10/2017
Air ambulance services 2019. 12/19/2016
Transport of day centre users. 1/11/2017
Framework agreements for various trade services. 12/22/2016
Refinancing (loan) 2016. 11/25/2016
Septic sanitation. 1/16/2017
Refuse disposal and treatment
Technical consumables; Bell 412 Helicopters.
Framework agreement for leasing official vehicles.
Implants for cranio-maxillofacial surgery.
Packaging for packing, boiling and storing food for the municipalities in Øvre Romerike.
LC-MS/MS For Helse Stavanger HF.
Framework agreement for the purchase of fuel cells.
Blood bank analyses. 1/4/2017
Industrial clothing
Occupational clothing, special workwear and accessories 12/22/2016
Security software package 12/5/2016
Modular school at Ås stadium.
New Brevik childhood and youth centre — school, nursery school and multi-purpose hall. 1/10/2017
Myrvang residences. 1/16/2017
Construction work for kindergarten buildings 11/25/2016
Construction work 12/15/2016
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Forsand, Hjelmeland og Strand kommuner 12/15/2016
Levering og montering av lås og beslag til utbygging av Hjartdal Omsorgssenter 12/14/2016
Gamle stadion Sonestasjon 9979010 1/3/2017
Ny kulvert/bru over Mølnåa 12/19/2016
216 410 Opparbeidelse av parkeringsplass Kallerud 12/9/2016
Byggeledelse
Rammeavtale for ingeniørgeologisk og tunnelteknisk rådgivning
Rammeavtale på kjøp av møbler og senger til institusjon
Rammeavtale bruvedlikehold i Østfold, Akershus og Oslo 2017-2019 1/5/2017

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway