Mercell Tender Archive

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Name Closing date
Rammeavtale for anskaffelser av IKT-rekvisita 1/18/2017
SD-anlegg Riska ungdomsskole 12/5/2016
Sikkerhetstjenester Oslo tinghus og Borgarting lagmannsrett 12/7/2016
Rehabilitering av betongendefelt øst RWY 09-27 - Rullebanedekke av betong (185772)
Telefonitenester 12/20/2016
Rehabilitering av 6 stk. takterrasser i Helgesensgate 58 1/13/2017
Omsorgstjenester Målselv kommune 12/5/2016
Odda Rådhus-skifting av vindu 2017 12/14/2016
Transport, mottak og behandling av farlig avfall, inerte masser og risikoavfall 1/10/2017
Blodbankkjøleskap til Helse Stavanger HF
Prosjekteringstjenester ny regional sikkerhetsavdeling
Anskaffelse av renholdstjenester 2/7/2017
16/03668 SEARCH 12/20/2016
RFI - Informasjonsinnhenting Elektronisk skjemaplattform
Omsorgstjenester Målselv kommune
Rammeavtale for Skjøtsel og vedlikehold av park- og landskapsområder ved Eidsvollsbygningen
Rekkverk Nord-Trøndelag 2017-2018 12/15/2016
Snøbrøyting av veger og plasser Eidsvoll kommune
Co2 laser til Ø-N-H
Anskaffelse av K560 Byggautomasjon, Helse Førde HF, Rammeavtale 12/22/2016
2016-KID-023 Rammeavtale for håndverkertjenester
Anlegg, drift og vedlikehold av utendørs belysningsanlegg i Skedsmo kommune og Lørenskog kommune
Belysning Glommastien (turvei) 12/13/2016
Anskaffelse av Innskuddspensjon med tilhørende risikopensjoner 12/9/2016
0106 Østfold øst grønt - Drift og vedlikehold av grøntarealer og vegkantvegetasjon 1/19/2017
Fleirbrukshall Ørsta 12/19/2016
Trådløst nettverk Andenes skole
185793 - OSL - Drift av kantine - Terminal 12/12/2016
Mulighetsstudie - etablering av en felles regional brann- og redningstjeneste i Nordhordland 12/20/2016
Nordlandssykehuset HF Bodø. Utbyggingsprosjektet Fase 3, K237 – Riving og miljøsanering
2016-KID-012 Nye Jordal Amfi - totalentreprise
Produksjon, lagerhold, og distribusjon av saksmapper til domstolsadministrasjonen 1/9/2017
“Fra plan til gjennomføring“ 12/12/2016
Netto ringvirkninger ved bygging av veistrekninger
Grunnboring mellom Tvedestrand og Arendal
Leie av trygghetsalarm og responstjenester
Fredenlund 10 12/12/2016
Rammeavtale for kjøp av lyskilder 12/16/2016
Konkurranse transportanalyser og samfunnsøkonomiske nytte- kostnadsanalyser av vegtiltak (1) 1/9/2017
2016/74 - Sikkerhetskurs til Fagskolen i Ålesund 10/4/2016
Vikarer til skole- og barnehagesektoren - rammeavtale for BTV-samarbeidet
VA-anlegg Kvål vest - Kvål vest APS
Rammeavtale - kjøp av PCer, tynnklienter, skjermer, nettbrett, hybrid PCer og OS X produkter
Utskifting av heis, Tokerudkollen 35 12/15/2016
Tilbygg og ombygging av Ljungbyveien bolig og avlastning
NOS ombygging demens
Konkurranse om rammeavtale for glassarbeider og glassmateriell 8/12/2016
Svømmekjøring - 2.gangs utlysning 1/13/2017
Kjøp av mobilt ultralydapparat, primært til diagnostikk av muskel og skjelettlidelser | Finnmarkssykehuset HF 12/13/2016
Batteri test system 1/4/2017
2016/1011 Rammeavtale for støtte til statistisk metodeutvikling og analyse 1/5/2017
Bistand i forbindelse med evaluering av primærnæringsinstituttene 1/4/2017
Brøytebil til Bydrift Tromsø kommune 1/10/2017

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway