Klippans kommun - Upphandlingar

Klippans kommun
TRÄDGÅRDSGATAN 12
26438 Klippan
Sverige
Org.nr: 212000-0928
Information:

Välkommen att lämna anbud!

För att underlätta och säkerställa dokumentation för upphandlingar använder Klippans kommun sig av upphandlingssystemet www.mercell.se. I systemet kan du på ett enkelt sätt både hämta förfrågningsunderlag och eventuellt andra tillhörande dokument samt lämna ditt eget anbud. Användandet av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren.

Support för hantering av upphandlingssystemet, för anbudslämnare/ leverantörer, ges av Mercell Svenska AB  (telefon 031-360 60 00)


Titel Avdelning Sista anbudsdag
Lagen om valfrihetssystem LOV personlig assistans 2030-12-31
Buss 2024 - Klippan 2024-08-20
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Transporter Skolskjuts 2018 Klippans kommun Ramavtal 2026-07-31 Ulla Ebelin Flera

Inga resultat

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige