Klippans kommun - Tender

Klippans kommun
TRÄDGÅRDSGATAN 12
26438 Klippan
Schweden
Org number: 212000-0928
Company description

Välkommen att lämna anbud!

För att underlätta och säkerställa dokumentation för upphandlingar använder Klippans kommun sig av upphandlingssystemet www.mercell.se. I systemet kan du på ett enkelt sätt både hämta förfrågningsunderlag och eventuellt andra tillhörande dokument samt lämna ditt eget anbud. Användandet av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren.

Support för hantering av upphandlingssystemet, för anbudslämnare/ leverantörer, ges av Mercell Svenska AB  (telefon 031-360 60 00)


Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Transporter Skolskjuts 2018 Klippans kommun Ramavtal 31.07.2026 Ulla Ebelin Multiple

No results

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen