Klippans kommun - Tender

Klippans kommun
TRÄDGÅRDSGATAN 12
26438 Klippan
Sweden
Org number: 2120000928
Company description

Välkommen att lämna anbud!

För att underlätta och säkerställa dokumentation för upphandlingar använder Klippans kommun sig av upphandlingssystemet www.mercell.se. I systemet kan du på ett enkelt sätt både hämta förfrågningsunderlag och eventuellt andra tillhörande dokument samt lämna ditt eget anbud. Användandet av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren.

Support för hantering av upphandlingssystemet, för anbudslämnare/ leverantörer, ges av Mercell Svenska AB  (telefon 031-360 60 00)


Title Closing date
Vinterväghållning 10/8/2019
Färdtjänst och riksfärdtjänst 10/11/2019
Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Transporter Skolskjuts 2018 Klippans kommun Ramavtal 7/31/2026 Ulla Ebelin Multiple

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway