Klippans kommun - Anbud og avtaler

Klippans kommun
TRÄDGÅRDSGATAN 12
26438 Klippan
Sverige
Org. nummer: 212000-0928
Informasjon:

Välkommen att lämna anbud!

För att underlätta och säkerställa dokumentation för upphandlingar använder Klippans kommun sig av upphandlingssystemet www.mercell.se. I systemet kan du på ett enkelt sätt både hämta förfrågningsunderlag och eventuellt andra tillhörande dokument samt lämna ditt eget anbud. Användandet av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren.

Support för hantering av upphandlingssystemet, för anbudslämnare/ leverantörer, ges av Mercell Svenska AB  (telefon 031-360 60 00)


Gjør et valg over for å få opp resultatet.
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Transporter Skolskjuts 2018 Klippans kommun Ramavtal 31.07.2026 Ulla Ebelin Flere

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00