NOR 052-2021 Nesttun Idrettspark

Information

52 - Contract notice
Open national
2021-08-09 14:39 (GMT+02:00)
2021-08-20 12:00 (GMT+02:00)
2021-08-12 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for idrett Etat for idrett
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norge
964338531

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Bergen kommune v/ Etat for idrett har fått i oppdrag å planlegge og etablere et flerbruksanlegg ved Nesttun Idrettsplass.

Nesttun Idrettsplass ligger i Fana i Bergen kommune. Anlegget består per dags dato av 3 kunstgressbaner, hvorav to av dem er 11er-baner og den siste er en 7er-bane med tilhørende klubbhus og tribune. Anlegget er hjemmebanen til Fana IL.

Nesttun Idrettsplass er i bruk både på dagtid og kveldstid. På dagtid er det hovedsakelig barnehager og skoler som bruker området, mens på ettermiddag/kveld er det i hovedsak trening og kamper. I tillegg er det mye uorganisert aktivitet på anlegget, spesielt i helgene.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Vedlegg 001 - Oppdragsbeskrivelse.pdf 280 KB
Vedlegg 003 - Svardokumenter (for utfylling).doc 562 KB
Vedlegg 004 - Referanseliste (for utfylling).docx 23 KB
Vedlegg 005 - Forpliktelseserklæring (for utfylling).doc 355 KB
Vedlegg 006 - Administrative bestemmelser.pdf 127 KB
Vedlegg 007 - Hovedfremdriftsplan.pdf 20 KB
Vedlegg 008 - Retningslinjer for FDV-dokumentasjon.pdf 103 KB
Vedlegg 011 - SHA-plan.doc 205 KB
Vedlegg 011.1 - Sjekkliste oppslagstavle.doc 368 KB
Vedlegg 011.2 - Inntakskontroll.doc 370 KB
Vedlegg 011.3 - Sikkerhetsbestemmelser.doc 357 KB
Vedlegg 011.4 - Instruks ved ulykker.doc 352 KB
Vedlegg 011.5 - Utvidet samordningsskjema.xlsx 14 KB
Nesttun IP - tegningsliste.pdf 199 KB
Nesttun IP - Betongkonstruksjoner rundt 5er.pdf 166 KB
Nesttun IP - Betongplate under hinderløype.pdf 543 KB
Nesttun IP - Betongplate under treningsplate.pdf 335 KB
Nesttun IP - Detajlplan landskap.pdf 1,85 MB
Nesttun IP - Detaljer og prinsippsnitt.pdf 1,04 MB
Nesttun IP - Elektrisk anlegg, grøftesnitt.pdf 181 KB
Nesttun IP - Elektrisk anlegg, parkbelysning.pdf 1,10 MB
Nesttun IP - Forslag til føringsvei.pdf 837 KB
Nesttun IP - Fundament for uteboder.pdf 776 KB
Nesttun IP - Føringsveier Idrettshus - utelys.pdf 682 KB
Nesttun IP - Geoteknisk vurdering - grunnforhold.pdf 5,01 MB
Nesttun IP - Landskapsplan.pdf 2,03 MB
Nesttun IP - Miljøteknisk grunnundersøkelse - datarapport.pdf 3,78 MB
Nesttun IP - Oversiktstegning betongkonstruksjoner.pdf 1,34 MB
Nesttun IP - Terrengsnitt A+B.pdf 766 KB
Nesttun IP - Terrengsnitt C+D.pdf 1,66 MB
Vedlegg 002 - beskrivelse (for utfylling).gab 9,92 MB
Vedlegg 002 - beskrivelse.pdf 704 KB
Nesttun IP - OV-anlegg plan og profil.pdf 1,00 MB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige