NOR 052-2021 Nesttun Idrettspark

Information

52 - Contract notice
Open national
09.08.2021 14:39 (GMT+02:00)
20.08.2021 12:00 (GMT+02:00)
12.08.2021 12:00 (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for idrett Etat for idrett
Irmelin H. Mjøs Irmelin Mjøs
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norwegen
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune v/ Etat for idrett har fått i oppdrag å planlegge og etablere et flerbruksanlegg ved Nesttun Idrettsplass.

Nesttun Idrettsplass ligger i Fana i Bergen kommune. Anlegget består per dags dato av 3 kunstgressbaner, hvorav to av dem er 11er-baner og den siste er en 7er-bane med tilhørende klubbhus og tribune. Anlegget er hjemmebanen til Fana IL.

Nesttun Idrettsplass er i bruk både på dagtid og kveldstid. På dagtid er det hovedsakelig barnehager og skoler som bruker området, mens på ettermiddag/kveld er det i hovedsak trening og kamper. I tillegg er det mye uorganisert aktivitet på anlegget, spesielt i helgene.

Files (click on the file name to download)

Name Size
Vedlegg 001 - Oppdragsbeskrivelse.pdf 280 KB
Vedlegg 003 - Svardokumenter (for utfylling).doc 562 KB
Vedlegg 004 - Referanseliste (for utfylling).docx 23 KB
Vedlegg 005 - Forpliktelseserklæring (for utfylling).doc 355 KB
Vedlegg 006 - Administrative bestemmelser.pdf 127 KB
Vedlegg 007 - Hovedfremdriftsplan.pdf 20 KB
Vedlegg 008 - Retningslinjer for FDV-dokumentasjon.pdf 103 KB
Vedlegg 011 - SHA-plan.doc 205 KB
Vedlegg 011.1 - Sjekkliste oppslagstavle.doc 368 KB
Vedlegg 011.2 - Inntakskontroll.doc 370 KB
Vedlegg 011.3 - Sikkerhetsbestemmelser.doc 357 KB
Vedlegg 011.4 - Instruks ved ulykker.doc 352 KB
Vedlegg 011.5 - Utvidet samordningsskjema.xlsx 14 KB
Nesttun IP - tegningsliste.pdf 199 KB
Nesttun IP - Betongkonstruksjoner rundt 5er.pdf 166 KB
Nesttun IP - Betongplate under hinderløype.pdf 543 KB
Nesttun IP - Betongplate under treningsplate.pdf 335 KB
Nesttun IP - Detajlplan landskap.pdf 1,85 MB
Nesttun IP - Detaljer og prinsippsnitt.pdf 1,04 MB
Nesttun IP - Elektrisk anlegg, grøftesnitt.pdf 181 KB
Nesttun IP - Elektrisk anlegg, parkbelysning.pdf 1,10 MB
Nesttun IP - Forslag til føringsvei.pdf 837 KB
Nesttun IP - Fundament for uteboder.pdf 776 KB
Nesttun IP - Føringsveier Idrettshus - utelys.pdf 682 KB
Nesttun IP - Geoteknisk vurdering - grunnforhold.pdf 5,01 MB
Nesttun IP - Landskapsplan.pdf 2,03 MB
Nesttun IP - Miljøteknisk grunnundersøkelse - datarapport.pdf 3,78 MB
Nesttun IP - Oversiktstegning betongkonstruksjoner.pdf 1,34 MB
Nesttun IP - Terrengsnitt A+B.pdf 766 KB
Nesttun IP - Terrengsnitt C+D.pdf 1,66 MB
Vedlegg 002 - beskrivelse (for utfylling).gab 9,92 MB
Vedlegg 002 - beskrivelse.pdf 704 KB
Nesttun IP - OV-anlegg plan og profil.pdf 1,00 MB

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen