Vandkvalitetsmålere og øvrige målere til spildevand og drikkevand

Information

02 - Meddelande om upphandling
Öppet förfarande
2020-08-31 13:28 (GMT+02:00)
2020-09-14 08:01 (GMT+02:00)
2020-09-01 08:00 (GMT+02:00)
2020-09-14 08:00 (GMT+02:00)

Inköpare

SamAqua A/S SamAqua A/S
Dorthe Dolleris Petersen Dorthe Dolleris Petersen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Udbuddet vedrører indkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, forbrugsvarer, reservedele, serviceeftersyn og teknik support. Målerne skal anvendes, til spildevand, renseanlæg, transport af spildevand, vandværker og distribution drikkevand. Til fem af selskaber der er medejere af SamAqua. Udbuddet vil være delt op som Nyindkøb samt suppleringskøb til bestående anlæg.

Der indgås en aftale med en leverandør på nyindkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, pr delaftaler. Ved nyindkøb menes helt udskiftning af tidligere installation eller ved nyt anlæg.

Ved suppleringskøb, til bestående anlæg, menes der indkøb af målere, reservedele, forbrugsvarer, serviceaftaler, til anlæg, installationer med mere, der allerede er etableret. Der vil blive tildeling til flere leverandører der kan dække de produkt-målertyper, der er en del af selskabernes bestående anlæg.  

Status

För att delta i en eller flera nedanstående delkontrakt, klicka på det relevanta delkontraktet. Väl inne på delkontraktet kan du anmäla ditt intresse genom att klicka på knappen ”Visa intresse”.

Titel Status
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, spildevand Publicerad
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, drikkevand Publicerad
Nyanlæg Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand Publicerad
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand Publicerad
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand Publicerad
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, spildevand Publicerad
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand Publicerad
Nyanlæg Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand Publicerad
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand Publicerad
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand Publicerad
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, drikkevand Publicerad
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand Publicerad
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, spildevand Publicerad
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, drikkevand Publicerad
Suppleringskøb Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand Publicerad
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand Publicerad
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand Publicerad
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, spildevand Publicerad
Suppleringskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand Publicerad
Suppleringskøb Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand Publicerad
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand Publicerad
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand Publicerad
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, drikkevand Publicerad
Supperlingskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand Publicerad

Dokument

Namn Filstorlek
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag A Case_Spildevand.pdf 658 KB
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag B Case_Drikkevand.pdf 244 KB
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag C Måleroversigt.xlsx 232 KB
Bilag 4 Evalueringsmodel relativ pointmodel.xls 49 KB
Bilag 5 Kontraktudkast Bilag E Arbejdsklausuler.docx 34 KB
Bilag 5 Kontraktudkast Bilag F Konsortieerklæring.docx 61 KB
Bilag 5 Kontraktudkast til rammeaftale.pdf 319 KB
Bilag 5 Kontratkudkast Bilag G NLM 94 Almindelige betingelser.pdf 386 KB
Selskabsspecifikt Bilag H Ærø Vand.docx 30 KB
Selskabsspecifikt Bilag I VCS.docx 55 KB
Selskabsspecifikt Bilag J Koldning.docx 35 KB
Bilag 2 Udbudsbetingelser Bilag D ver 2 17.8.2020 Skema til besvarelse af tildelingskriterier.xlsx 23 KB
Bilag 1 Kravspecifikation ver 3 24.8.2020.xlsx 41 KB
Bilag 2 Udbudsbetingelser ver. 4 28.8.2020 - Vandkvalitetsmålere og øvrige målere.pdf 472 KB
Bilag 3.Tilbudsliste ver. 7. 27.8.2020.xlsx 141 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige