Vandkvalitetsmålere og øvrige målere til spildevand og drikkevand

Information

02 - Contract notice
Open procedure
31.08.2020 13:28 (GMT+02:00)
14.09.2020 08:01 (GMT+02:00)
01.09.2020 08:00 (GMT+02:00)
14.09.2020 08:00 (GMT+02:00)

Buyer

SamAqua A/S SamAqua A/S
Dorthe Dolleris Petersen Dorthe Dolleris Petersen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Closing date has passed.

Short description

Udbuddet vedrører indkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, forbrugsvarer, reservedele, serviceeftersyn og teknik support. Målerne skal anvendes, til spildevand, renseanlæg, transport af spildevand, vandværker og distribution drikkevand. Til fem af selskaber der er medejere af SamAqua. Udbuddet vil være delt op som Nyindkøb samt suppleringskøb til bestående anlæg.

Der indgås en aftale med en leverandør på nyindkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, pr delaftaler. Ved nyindkøb menes helt udskiftning af tidligere installation eller ved nyt anlæg.

Ved suppleringskøb, til bestående anlæg, menes der indkøb af målere, reservedele, forbrugsvarer, serviceaftaler, til anlæg, installationer med mere, der allerede er etableret. Der vil blive tildeling til flere leverandører der kan dække de produkt-målertyper, der er en del af selskabernes bestående anlæg.  

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Title Status
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, spildevand Published
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, drikkevand Published
Nyanlæg Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand Published
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand Published
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand Published
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, spildevand Published
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand Published
Nyanlæg Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand Published
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand Published
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand Published
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, drikkevand Published
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand Published
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, spildevand Published
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, drikkevand Published
Suppleringskøb Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand Published
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand Published
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand Published
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, spildevand Published
Suppleringskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand Published
Suppleringskøb Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand Published
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand Published
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand Published
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, drikkevand Published
Supperlingskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand Published

Files

Name Size
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag A Case_Spildevand.pdf 658 KB
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag B Case_Drikkevand.pdf 244 KB
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag C Måleroversigt.xlsx 232 KB
Bilag 4 Evalueringsmodel relativ pointmodel.xls 49 KB
Bilag 5 Kontraktudkast Bilag E Arbejdsklausuler.docx 34 KB
Bilag 5 Kontraktudkast Bilag F Konsortieerklæring.docx 61 KB
Bilag 5 Kontraktudkast til rammeaftale.pdf 319 KB
Bilag 5 Kontratkudkast Bilag G NLM 94 Almindelige betingelser.pdf 386 KB
Selskabsspecifikt Bilag H Ærø Vand.docx 30 KB
Selskabsspecifikt Bilag I VCS.docx 55 KB
Selskabsspecifikt Bilag J Koldning.docx 35 KB
Bilag 2 Udbudsbetingelser Bilag D ver 2 17.8.2020 Skema til besvarelse af tildelingskriterier.xlsx 23 KB
Bilag 1 Kravspecifikation ver 3 24.8.2020.xlsx 41 KB
Bilag 2 Udbudsbetingelser ver. 4 28.8.2020 - Vandkvalitetsmålere og øvrige målere.pdf 472 KB
Bilag 3.Tilbudsliste ver. 7. 27.8.2020.xlsx 141 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway