Vandkvalitetsmålere og øvrige målere til spildevand og drikkevand

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
31.08.2020 14:28 (GMT+03:00)
14.09.2020 9:01 (GMT+03:00)
01.09.2020 9:00 (GMT+03:00)
14.09.2020 9:00 (GMT+03:00)

Hankija

SamAqua A/S SamAqua A/S
Dorthe Dolleris Petersen Dorthe Dolleris Petersen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Taani
34216169

Closing date has passed.

Hanke lühikirjeldus

Udbuddet vedrører indkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, forbrugsvarer, reservedele, serviceeftersyn og teknik support. Målerne skal anvendes, til spildevand, renseanlæg, transport af spildevand, vandværker og distribution drikkevand. Til fem af selskaber der er medejere af SamAqua. Udbuddet vil være delt op som Nyindkøb samt suppleringskøb til bestående anlæg.

Der indgås en aftale med en leverandør på nyindkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, pr delaftaler. Ved nyindkøb menes helt udskiftning af tidligere installation eller ved nyt anlæg.

Ved suppleringskøb, til bestående anlæg, menes der indkøb af målere, reservedele, forbrugsvarer, serviceaftaler, til anlæg, installationer med mere, der allerede er etableret. Der vil blive tildeling til flere leverandører der kan dække de produkt-målertyper, der er en del af selskabernes bestående anlæg.  

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Title Status
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, spildevand Avaldatud
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, drikkevand Avaldatud
Nyanlæg Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Nyanlæg Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand Avaldatud
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand Avaldatud
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand Avaldatud
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, drikkevand Avaldatud
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand Avaldatud
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, spildevand Avaldatud
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, drikkevand Avaldatud
Suppleringskøb Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Suppleringskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand Avaldatud
Suppleringskøb Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand Avaldatud
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand Avaldatud
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand Avaldatud
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, drikkevand Avaldatud
Supperlingskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand Avaldatud

Hankele lisatud dokumendid

Faili nimi Faili suurus
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag A Case_Spildevand.pdf 658 KB
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag B Case_Drikkevand.pdf 244 KB
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag C Måleroversigt.xlsx 232 KB
Bilag 4 Evalueringsmodel relativ pointmodel.xls 49 KB
Bilag 5 Kontraktudkast Bilag E Arbejdsklausuler.docx 34 KB
Bilag 5 Kontraktudkast Bilag F Konsortieerklæring.docx 61 KB
Bilag 5 Kontraktudkast til rammeaftale.pdf 319 KB
Bilag 5 Kontratkudkast Bilag G NLM 94 Almindelige betingelser.pdf 386 KB
Selskabsspecifikt Bilag H Ærø Vand.docx 30 KB
Selskabsspecifikt Bilag I VCS.docx 55 KB
Selskabsspecifikt Bilag J Koldning.docx 35 KB
Bilag 2 Udbudsbetingelser Bilag D ver 2 17.8.2020 Skema til besvarelse af tildelingskriterier.xlsx 23 KB
Bilag 1 Kravspecifikation ver 3 24.8.2020.xlsx 41 KB
Bilag 2 Udbudsbetingelser ver. 4 28.8.2020 - Vandkvalitetsmålere og øvrige målere.pdf 472 KB
Bilag 3.Tilbudsliste ver. 7. 27.8.2020.xlsx 141 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti