Vandkvalitetsmålere og øvrige målere til spildevand og drikkevand

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
31.08.2020 13.28 (GMT+02:00)
14.09.2020 08.01 (GMT+02:00)
01.09.2020 08.00 (GMT+02:00)
14.09.2020 08.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

SamAqua A/S SamAqua A/S
Dorthe Dolleris Petersen Dorthe Dolleris Petersen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, forbrugsvarer, reservedele, serviceeftersyn og teknik support. Målerne skal anvendes, til spildevand, renseanlæg, transport af spildevand, vandværker og distribution drikkevand. Til fem af selskaber der er medejere af SamAqua. Udbuddet vil være delt op som Nyindkøb samt suppleringskøb til bestående anlæg.

Der indgås en aftale med en leverandør på nyindkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, pr delaftaler. Ved nyindkøb menes helt udskiftning af tidligere installation eller ved nyt anlæg.

Ved suppleringskøb, til bestående anlæg, menes der indkøb af målere, reservedele, forbrugsvarer, serviceaftaler, til anlæg, installationer med mere, der allerede er etableret. Der vil blive tildeling til flere leverandører der kan dække de produkt-målertyper, der er en del af selskabernes bestående anlæg.  

Status

For å delta i en eller flere av nedstående delkontrakter, trykker du på den eller de som er relevante. Du kan så melde din interesse inne på delkontrakten.

Tittel Status
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, spildevand Publisert
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, drikkevand Publisert
Nyanlæg Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand Publisert
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand Publisert
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand Publisert
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, spildevand Publisert
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand Publisert
Nyanlæg Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand Publisert
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand Publisert
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand Publisert
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, drikkevand Publisert
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand Publisert
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, spildevand Publisert
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, drikkevand Publisert
Suppleringskøb Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand Publisert
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand Publisert
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand Publisert
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, spildevand Publisert
Suppleringskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand Publisert
Suppleringskøb Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand Publisert
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand Publisert
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand Publisert
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, drikkevand Publisert
Supperlingskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand Publisert

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag A Case_Spildevand.pdf 658 KB
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag B Case_Drikkevand.pdf 244 KB
Bilag 1 Kravspecifikation Bilag C Måleroversigt.xlsx 232 KB
Bilag 4 Evalueringsmodel relativ pointmodel.xls 49 KB
Bilag 5 Kontraktudkast Bilag E Arbejdsklausuler.docx 34 KB
Bilag 5 Kontraktudkast Bilag F Konsortieerklæring.docx 61 KB
Bilag 5 Kontraktudkast til rammeaftale.pdf 319 KB
Bilag 5 Kontratkudkast Bilag G NLM 94 Almindelige betingelser.pdf 386 KB
Selskabsspecifikt Bilag H Ærø Vand.docx 30 KB
Selskabsspecifikt Bilag I VCS.docx 55 KB
Selskabsspecifikt Bilag J Koldning.docx 35 KB
Bilag 2 Udbudsbetingelser Bilag D ver 2 17.8.2020 Skema til besvarelse af tildelingskriterier.xlsx 23 KB
Bilag 1 Kravspecifikation ver 3 24.8.2020.xlsx 41 KB
Bilag 2 Udbudsbetingelser ver. 4 28.8.2020 - Vandkvalitetsmålere og øvrige målere.pdf 472 KB
Bilag 3.Tilbudsliste ver. 7. 27.8.2020.xlsx 141 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00