Wiodący nordycki dostawca elektronicznego systemu przetargowego i serwis z ofertami przetargowymi.

Zapewniamy narzędzia potrzebne do odkrywania nowych możliwości biznesowych.

Miejsce w sieci, gdzie spotykają się nabywcy i dostawcy.

Dostawcy z wszystkich sektorów korzystają z elektronicznego systemu przetargowego firmy Mercell, aby znaleźć przetargi online, przetargi publiczne, przetargi globalne i zamówienia w sektorze publicznym. O kontrakty naszych zamawiających konkurują najlepsi dostawcy na rynku. Upraszczamy proces zamówień publicznych i ułatwiamy kupującym kontakt z dostawcami.

2500

dzienna liczba przetargów

700

dzienna liczba udzielonych zamówień

3710

miesięczna liczba ofert elektronicznych

6320

dzienna liczba użytkowników

Otrzymuj informacje o przetargach online na wyłączność

System przetargowy Mercell uwzględnia wszystkie oferty przetargowe ze wszystkich sektorów publicznych w Europie. Oferujemy także na wyłączność pewną liczbę przetargów od prywatnych firm z całego regionu skandynawskiego, jak również wszystkie przetargi TED UE z dodatkowymi 40% przetargów poza tymi z TED.

Codziennie ogłaszanych jest około 2500 ofert przetargowych. Oferujemy dostosowane do potrzeb użytkowników rozwiązania przetargowe oraz oferty przetargowe, które pomagają firmom realizować swoje cele. Proponujemy również powiadomienia o ofertach przetargowych, sprzedażach publicznych, potencjalnych okazjach biznesowych, nadchodzących przetargach i informujemy o wygaśnięciu umów ramowych.

Bądź na bieżąco z najnowszymi przetargami, nadchodzącymi przetargami i przetargami w UE, krajach skandynawskich i bałtyckich.

 

Zamówienia elektroniczne w Europie

Zamówienia elektroniczne mogą znacznie uprościć życie przedsiębiorstwom, jako że zwiększają przejrzystość postępowań i zapewniają lepszy dostęp do możliwości uczestniczenia w przetargach, a także zmniejszają koszty udziału w przetargu (obniżenie kosztów pocztowych, mniej drukowania itp.). Doświadczenia z UE i spoza jej granic pokazują, że korzystanie z elektronicznych zamówień publicznych zwiększyło udział MŚP w procedurach zamówień publicznych.

Komisja Europejska zdecydowała, że do połowy 2018 r. zamówienia w formie elektronicznej będą stanowić standardową metodę udzielania zamówień publicznych w UE.

System przetargów elektronicznych firmy Mercell jest zgodny z dyrektywami unijnymi

System przetargów elektronicznych firmy Mercell jest zgodny z dyrektywami unijnymi
 

System przetargów elektronicznych firmy Mercell (Mercell's e-Tendering system - MSS) jest używany przez tysiące zamawiających z sektora publicznego w Norwegii, Danii i Szwecji. System MSS to internetowy system SaaS umożliwiający urzędom zarządzanie całym procesem przetargowym w pełnej zgodzie z dyrektywami UE i ustawodawstwem krajowym. System spełnia wszystkie wymogi unijne dotyczące przeprowadzania przetargu elektronicznego w sektorze publicznym i jest stale rozwijany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym obszarze, a także na podstawie najlepszych praktyk krajowych i europejskich w tej dziedzinie.

Do you have any questions?

Feel free to contact us here

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00