Introduktion till offentlig upphandling

Lär dig grunderna för att leverera till den offentliga marknaden

Introduktion i upphandlingarnas underbara värld

1 januari 2017 infördes det nya upphandlingsdirektivet i Sverige. Hela LOU skrevs om och betydande förändringar har genomförts. Som deltagare får du en heltäckande bild över alla nyheter, och hur de skapar möjligheter för dig som leverantör att agera på den offentliga marknaden.

Kursinnehåll

Första delen av utbildningsdagen ägnas åt inköpets roll och funktion iden privata och den offentliga organisationen. Du får förståelse för upphandlarens roll, trender inom inköp och upphandling och inte minst hur du som leverantör närmar dig den offentliga upphandleran och den offentliga marknaden som ett kundsegment.

Tiden innan lunch går utbildaren igenom skillnaden mellan inköpsprocessen och upphandlingsprocessen och LOU/LUFs betydelse i processerna. Du får också en genomgång av olika inköpsstrategier, segmenteringsmodeller, analysmodeller och spendanalysmetoder.

Under eftermiddagen fördjupar du dig i LOU och vad den innebär för dig som affärsman/affärskvinna. Du får förståelse för huvuddragen i LOU, de olika upphandlingsförfarandena och utvärderingsmodeller i samband med tilldelningsprocessen.

I sista passet går du från teori till handling genom att vara del i diskussionen om hur du faktiskt samverkar med offentliga upphandlare för att vinna fler offentliga affärer.

Målgrupp    

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling som säljare, säljschef eller bid manager och behöver förbättra och fördjupa dina kunskaper i ämnet.

Förkunskaper    

Grundläggande kunskaper inom LOU.

Introduktion i upphandlingarnas underbara värld

Är du även intresserad av

Har du frågor kring vår Introduktion till offentlig upphandling?

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige