Rättsfallsbibliotek

Rättsfallsbibliotek

Vi har nu glädjen att erbjuda våra kunder möjligheten att kostnadsfritt söka och läsa överprövningar i Konkurrensverket rättsfallsbibliotek. Ni söker själva manuellt upp de rättsfall ni är intresserade av.

Klicka här för att komma till rättsfallsbiblioteket

Är du även intresserad av

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den proffessionella marknaden

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige