Certifierad anbudsgivare

Lär dig det som behövs för att vinna offentliga upphandlingar

Bli en certifierad anbudsgivare!

Den offentliga affären omsätter mer än 700 miljarder kronor varje år enbart i Sverige. Den offentliga affären har under många år till stor del handlat om juridik och formalia. Sedan en tid tillbaka är en omsvängning, med mer fokus på affären på gång, men mycket återstår.

Att vinna offentliga upphandlingar ställer krav på leverantören. Att veta var affärerna finns, hur den offentliga upphandlaren arbetar och resonerar, att veta hur juridiken kring affären ser ut etc. För den som är förberedd och arbetar strukturerat finns enorma möjligheter, särskilt som konkurrensen inom många områden är begränsad just i de offentliga upphandlingarna, mycket på grund av att företag väljer bort den offentliga affären eftersom den anses vara formaliastyrd.

Under tre dagar ger vi dig den kunskap som krävs för att vinna en offentlig upphandling. Denna kunskap utgår från lång teoretisk och praktisk verksamhet inom den offentliga affären där kursledarna har arbetat både på upphandlar- och leverantörssidan. Hur läser man egentligen ett förfrågningsunderlag? Vilka juridiska bestämmelser är egentligen viktiga? Hur kan och får jag föra dialog med upphandlaren? Hur analyserar jag om en viss upphandling verkligen är en god affär för mig? Dessa och fler praktiskt orienterade frågeställningar besvaras på utbildningen.

Ur kursinnehållet (kursen genomförs under tre dagar).

Bli en certifierad anbudsgivare!

DAG 1

Vad är offentlig upphandling - historik och kontext.

Lagstiftningen kring den offentliga upphandlingen ur ett praktiskt perspektiv

 • vad är kärnvärdena i lagen
 • vad är egentligen viktigt att kunna
 • hur använder jag lagen till min egen fördel
 • vad får upphandlaren göra resp vad får upphandlaren inte göra
 • myter kring offentlig upphandling
 • vad behöver jag göra för att leva upp till lagen om offentlig upphandling i egenskap av leverantör
 • kommunikation och dialog under de olika faserna av en upphandling, före, under och efter.
 • genomgång av de viktigaste bestämmelserna kring upphandlingsförfaranden, kvalificering, utvärdering m.m.
 • vanliga misstag och vanliga beteenden
 • vad gör jag om jag inte vinner upphandlingen eller om upphandlaren gör fel
 • offentlighet och sekretess

DAG 2

DAG 2
 

Försäljning och marknadsföring   

 Modellen för den offentliga affären - hur ser den ut och vad innebär den för mig som är leverantör

 • hur ser den offentliga affären ut 
 • hur tar jag kommandot över affären istället för att sitta och vänta på en annons från upphandlaren

 

 • analys av marknaden  
 • affärsetiska aspekter - hur kan och vill jag agera gentemot den offentliga köparen - vad är framgångsrikt i det korta respektive långa perspektivet

 

 • marknadsföring mot offentlig sektor  
 • hur kan förfrågningsunderlaget påverkas  
 • taktisk överprövning  
 • relationsmarknadsföring 
 • ramavtalsförsäljning och avtalstrohet  
 • när kan jag påverka affärens innehåll 

 

 •  vad är tillåtet i säljprocessen gentemot myndigheter

DAG 3

Praktisk genomgång av anbudsprocessen. Med bas i ett skarpt case går vi igenom en metod för att värdera ett anbud, interagera med den upphandlande myndigheten och lämna ett svar. Som exempel på frågeställningar som tas upp i övningar under dagen kan nämnas:

 • vad frågar upphandlaren egentligen om? - hur formulerar jag ett svar som svarar på det som efterfrågas på ett kreativt sätt
 • leder upphandlingen till konkurrens
 • är kraven lagliga
 • är kraven lämpliga
 • när tjänar jag på att ställa frågor - när tjänar jag på att inte göra det
 • hur säkerställer jag att alla krav är uppfyllda
 • värdering av affären i förhållande till villkor i upphandlingen, avtalsvillkor och konkurrens
 • eget anbud eller samarbete

Dagarna leds av Fredrik Tamm och Björn Bergström. Fredrik är expert på den offentliga affären och har under många år bistått leverantörer att lämna vinnande anbud. Fredrik har även en djup kunskap om den offentliga marknaden som helhet. Björn är jurist, och har sedan 2001 fokuserat på hur man använder juridiken som ett verktyg för framgångsrika affärer, inledningsvis som upphandlingschef, men på senare år även på leverantörssidan. Den kompetens som Fredrik och Björn tillsammans besitter är, men den kombination av teori och praktik de har, förmodligen unik i sitt slag och ger dig som leverantör så bra förutsättningar som du någonsin kan få för att förbättra ditt arbete gentemot den offentliga kunden.

Är du även intresserad av

Har du frågor kring vår utbildning Certifierad anbudsgivare?

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige