Certifierad anbudsgivare

Bli en certifierad anbudsgivare!

Kraven på personlig kompetens ökar inom olika områden i samhället, så även inom anbudsgivning. Mercell kan hjälpa dig att pröva kompetensen och utfärda certifikat som verifierar att du eller din personal klarar av att leva upp till de krav som ställs på professionella anbudsgivare. Kursen riktar sig till dig som jobbar som anbudsgivare, säljare, administratör, anbudskoordinator eller ansvarig inom försäljning och marknadsföring. Kursen avslutas med ett skriftlig test för att fastställa och slutföra certifieringen. Certifieringen ger deltagarna ett intyg på att de har den kompetens som behövs för att avge ett professionellt anbud. Kursen genomförs på tre dagar.  

Bli en certifierad anbudsgivare!

DAG 1

Upphandlingslagarnas indelning & innehåll

 • offentlighetsprincipen – En förutsättning för offentlig upphandling.
 • upphandlingslagstiftningen, - LOU uppbyggnad (procedurregler och rättsprinciper)
 • vilka kvalifikationskrav får ställas på företag i offentlig upphandling
 • skallkrav
 • upphandlingsförfaranden
 • förfrågningsunderlaget
 • utvärderingens grunder – tilldelningskriterier och poängsystem
 • tilldelningsprocessen och avtalsspärr
 • överprövningar, överklagande samt skadeståndsprocesser

DAG 2

DAG 2
 

Anbudsprocessen

Vi går under dagen igenom exempel på framgångsrika anbud. Vi lär oss anbudstaktiska manövrar tex parallella anbud, obalanserad anbudsgivning, asymmetriska anbud. Dessutom går vi igenom grundläggande spelteori. Som bland annat kan användas för att försöka förutse konkurrenters anbudspriser mm.

 • kreativ uppfyllnad av skallkrav
 • spelteori
 • asymmetriska anbud
 • obalanserad anbudsgivning
 • parallella anbud
 • genomgång av befintliga elektroniska upphandlingssystem
 • att ställa ”rätt” frågor

DAG 3

Försäljning och marknadsföring

 • analys av marknaden
 • marknadsföring mot offentlig sektor
 • hur kan förfrågningsunderlaget påverkas
 • taktisk överprövning
 • relationsmarknadsföring
 • ramavtalsförsäljning och avtalstrohet
 • vad är tillåtet i säljprocessen gentemot myndigheter

Certifierad anbudsgivare

Stockholm, 2017-11-14

Mercell Business Academy - powered by DoubleCheck

Är du även intresserad av

Har du frågor kring vår utbildning Certifierad anbudsgivare?

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige