Agilt anbudsarbete

Hur du arbetar smartare och effektivare med dina anbud

Här kommer årets hetaste kurs!

Att lämna anbud är ett arbete som börjar långt innan tidpunkten då ett avtal träder ikraft. Beroende på upphandlingens storlek kan det röra sig om allt mellan 3 månader och 2 år. Anbudsarbetet är inte linjärt, utan består av ett antal byggstenar, som behöver kombineras på olika sätt beroende på hur den upphandlande myndigheten agerar. Vi lär därför ut ett framgångsrikt anbudsarbete genom en agil metod baserat på en skarp upphandling och via rollspel.

Under utbildningen går vi igenom de metoder som är framgångsrika vid anbudslämnande, men framförallt hur du som lämnar anbud identifierar vilken metod som är lämplig vid vilken tidpunkt och hur du anpassar ditt agerande efter hand som arbetet fortskrider, så att högsta möjliga effekt uppnås. En agil approach till ett arbete som alltför ofta sker linjärt.

Att lämna anbud är, precis som att göra en upphandling, ett hantverk. Har du arbetat med att lämna anbud och har minst tre anbudsprojekt bakom dig, men vill ta nästa steg? Vi har satt ihop en utbildning som kan tillgodose detta och som har följande innehåll:

 • Agil metod
 • Hur arbetar jag proaktivt istället för reaktivt
 • Hur använder jag juridiken som verktyg i anbudsarbetet
 • Kommunikation och dialog
 • Att använda fakta och statistik
Här kommer årets hetaste kurs!

Kursens innehåll

Kursens innehåll
 
 • Hitta dina affärsmöjligheter genom upphandlinsbevakning
 • Att läsa och förstå ett förfrågningsunderlag och tillhörande avtalsvillkor utifrån både ett affärsmässigt och ett konkurrensmässigt perspektiv
 • Metod för att skriva anbud – från formalia och kvalificeringskrav till fördelar i utvärderingen och mervärdeskrav
 • Att förstå och räkna på olika utvärderingsmodeller – raka prismodeller med viktning liksom kombinatoriska modeller baserat på kvalitet och pris.
 • Inhämtning och analys av tidigare avtal och anbud
 • Möjligheter vid erhållet Tilldelningsbeslut – dialog före överprövning

Är du även intresserad av

Har du frågor kring vår kurs Agilt anbudsarbete?

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige