Bergen kommune - Anbud og avtaler

Bergen kommune
Postboks 7700
5020 BERGEN
Norge
Org. nummer: 964338531
Informasjon:

Kunngjøringer og avtaler i Bergen Kommune

Bergen kommune benytter seg av Mercell sitt konkurranse- og kontraktsadministrasjonsverktøy. På denne siden vil du finne pågående kunngjøringer og rammeavtaler for Bergen kommune


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
EØS 005-2017 Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 26.02.2025
EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter 15.03.2029
EØS 064-2017 DPS konsulenttjenester 15.01.2038
EØS 065-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 14.12.2029
EØS 027-2017 - Dynamisk innkjøpsordning for innhold til datasenter 01.05.2028
EØS 028-2020 DPS for bygg- og anleggsrelaterte konsulenttjenester Innkjøp konsern 11.11.2030
EØS 005-2021 Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av nye møbler Innkjøp konsern 18.06.2031
EØS 067-2021 Dynamisk innkjøpsordning for PC, skjermer og mobile enheter Innkjøp konsern 09.12.2031
BME NOR 2023-01 Drift og vedlikehold av Småpudden gang- og sykkelbro Bymiljøetaten 05.06.2023
BV 2023-12 Garnes renseanlegg prosjekterende øvrige fag Bergen Vann 09.06.2023
BME EØS 2023-10 Vinterdrift - Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg og Ytrebygda Bymiljøetaten 21.06.2023
EBE 14 - 2022 Ladegården sykehjem - ny varmepumpe Etat for bygg og eiendom* 12.06.2023
EFU-10664 Rammeavtale grunnundersøkelser og miljøundersøkelser Etat for utbygging 19.06.2023
IK-EØS 037-2023 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken Innkjøp konsern 15.06.2023
EBE 12 - 2023 Olsvik barnehage - Riving av anlegg Etat for bygg og eiendom 12.06.2023
EFI - NOR 004-2023 Rehabilitering av Åstveit kunstgress bane 1 Etat for idrett 07.06.2023
EBE 13 - 2023 Haukelandshallen - Nytt ventilasjonsanlegg Etat for bygg og eiendom 09.06.2023
BV 2023-06 - Mekanisk arbeid (trinn 2) Bergen Vann 29.08.2023
Tilbudsfase - IK-EØS 045-2023 Fagsystem for vei Innkjøp konsern 04.09.2023
IK-FOR 078-2023 Emosjonsfokusert gruppeveiledning for ansatte ved Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen Kommune Innkjøp konsern 13.06.2023
EST 001-2023 Bo- og tjenestetilbud for kvinne i 60-årene Etat for sosiale tjenester 23.06.2023
EST-EØS 002-2023 Anskaffelse av midlertidig botilbud, heldøgns omsorgsinstitusjon og akuttovernatting Etat for sosiale tjenester 12.06.2023
D0500 EFU-10562 Petedalsmyra utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 28.08.2023
BME NOR 2023-09 Ny strømforsyning Festplassen Bymiljøetaten 23.06.2023
EBE 07 - 2023 Rammeavtale for tjenester innen grunn og betong Etat for bygg og eiendom 09.06.2023
EFI - NOR 005-2023 Rehabilitering av Liland kunstgress bane 2 Etat for idrett 28.06.2023
EBE 11 - 2023 Ortun skole - Teknisk oppgradering Etat for bygg og eiendom 08.06.2023
EBE 15 - 2023 Rå Skole og Skjold Skole - Solskjerming Etat for bygg og eiendom 06.06.2023
EFI - NOR 006-2023 Rehabilitering av Nesttun kunstgress bane 2 Etat for idrett 28.06.2023
BME FOR 2023-02 Hogst Flaktveitrinden Bymiljøetaten 23.06.2023
IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune Innkjøp konsern 06.06.2023
Kvalifikasjonsfase - IK-EØS 045-2023 Fagsystem for vei Innkjøp konsern 28.06.2023
IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting Innkjøp konsern 21.06.2023
IK-EØS 039-2023 Kurslokaler for dagkonferanser Innkjøp konsern 28.06.2023
EFI - EØS 005-2023 Innkjøp av prepareringsmaskin til skiløyper Etat for idrett 10.07.2023
IK-EØS 089-2023 Renholdsprodukter til Bergen kommune og samarbeidsparter Innkjøp konsern 12.06.2023
P3586 Rehabilitering og ombygging Lille Damsgårdsvei 2 Etat for boligforvaltning 01.08.2023
BKFI - FOR 002-2023 Arena for kulturkonferansen 24. august 2023 BKFI Kommunaldirektørens stab 09.06.2023
BB EØS 003-2023 3+1 nye stasjonsbiler til Bergen brannvesen Bergen brannvesen 14.06.2023
IK-EØS 082-2023 Banktjenester til Bergen kommune Innkjøp konsern 19.06.2023
Nettsider DigiVestland Digitalisering og innovasjon konsern 16.06.2023
EFI - NOR 007-2023 Rehabilitering av Nymark kunstgressbane 3 Etat for idrett 28.06.2023
P3567 Gjenoppbygging av kjeller etter brann, Storms gate 7 (2.gangs utlysning) Etat for boligforvaltning 20.06.2023
P3590 Rehabilitering av leiligheter i Løvstakkveien 34 B,C og D Etat for boligforvaltning 21.06.2023
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Finnegaarden restaurering Leverandør: NIKU Kontrakt Bernt Stian Vik Norsk Institutt for Kulturminneforskning
IKT tjenester og programvare Konkurransegjennomføring- og kontraktsadministrasjonsverktøy (KGV/KAV) Kontrakt Kristian Gromholt Flere
Samarbeidsavtale Avtale om levering av biblioteksystem (Bibliotek-systemer AS) Kontrakt 10.01.2024 Ørjan Persen Bibliotek-Systemer AS
Varer (ikke kategoridefinert) FOR 027-2019 Sykkelparkeringsbokser Kontrakt 01.06.2025 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen BIKELY AS
Yrkesbekledning Hansker for røykdykkere Rammeavtale med en leverandør 13.04.2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle TESS Vest AS
Yrkesbekledning Utrykningstøy for røykdykkere (jakker og bukser) Rammeavtale med en leverandør 15.04.2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle TESS Vest AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av ekstern veileder til psykologer og psykologspesialister Rammeavtale med en leverandør 23.04.2024 Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Inan Begic ØPSEN PSYKOLOG PRAKSIS AS
Konsulent og rådgivningstjenester Utviklingsprogram for ledergrupper ved sykehjem i Bergen kommune Kontrakt 30.06.2023 Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet Rolf Brurås ISB CO-ACTIVE AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10272 Rammeavtale RI-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 10.05.2024 Elisabeth Skeie Flere
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10271 Rammeavtale ARK-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 10.05.2024 Elisabeth Skeie Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) EFU-10403 Rammeavtale leie av ladeinfrastruktur til utslippsfri byggeplass Rammeavtale med en leverandør 24.08.2023 Etat for utbygging Elisabeth Skeie EVINY ELEKTRIFISERING AS
Konsulent og rådgivningstjenester Reguleringsplan Slettebakken Kontrakt 28.06.2023 Innkjøp konsern Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Anlegg (entreprise) Mjølkeråen Avløpssanering Kontrakt 30.04.2025 Elina Eikemo Drange Maskin AS
Bygningsdrift Rammeavtale sveise-, plate og smedarbeider Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Etat for bygg og eiendom Vanasha Kazm Solheim Gjerdenett AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Flyttetjenester Byarkivet (Ny utlysning) Kontrakt 02.08.2024 Ståle Otto Hopland First Mover Group Norge AS
Sosiale tjenester HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse Rammeavtale med flere leverandører 30.06.2023 Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Inan Begic Flere
Vedlikeholdstjenester utomhus Rammeavtale gjerder og porter Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Bergen Bydrift AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Arna bydel Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Rune Hagen Boreal Travel AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Åsane bydel Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Rune Hagen Boreal Travel AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Bergenhus bydel Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Rune Hagen Boreal Travel AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Årstad bydel Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Fana bydel Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Ytrebygda bydel Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Fyllingsdalen bydel Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Laksevåg bydel Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Rune Hagen Tide Buss AS
Rammeavtale Grunnerverv 2021 Kontrakt 24.01.2024 Bymiljøetaten Tormod Bontveit HRP AS
IKT tjenester og programvare Avtale om kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan Kontrakt 08.02.2027 Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen Giant Leap Technologies AS
Bygningsdrift EØS 010-2021 Rammeavtale lyskilder Rammeavtale med en leverandør 03.10.2023 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Auralight AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10523 Rammeavtale uavhengig kontroll Rammeavtale med flere leverandører 31.10.2024 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Flere
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Mathallen, Torgflaten og skur 8 og skur 11 Kontrakt 30.11.2024 Heidi Teksle Amundsen Avarn Security AS(hovedenhet)
BME EØS 08-2022 Veisalt Rammeavtale med en leverandør 11.11.2023 Bymiljøetaten Gard Watnedal Saltimport AS
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Sykler og vogner Rammeavtale med en leverandør 30.11.2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) EFI - EØS 001-2022 Anskaffelse av Sykkelopplæring i Bergenskolen Rammeavtale med en leverandør 01.01.2025 Etat for idrett Sondre Haugland NORGES CYKLEFORBUND
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 08-2022 Gassmålinger Rådal avfallsdeponi Kontrakt Bymiljøetaten Anna Maria Hatland Cowi AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021 - Driftsavtale Toalettanlegg Sudmannsveien Kontrakt Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Danfo AS
U2930 EFU-10584 Haukeland skole - kapasitetsutvidelse, totalentreprise: Skanska Norge AS Kontrakt 03.11.2024 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Skanska Norge AS (hovedenhet)
Anlegg (entreprise) Konkurranse BME NOR 08-2022. Hordvikneset. TS-prosjekt avstigningsplass Kontrakt 30.06.2023 Bymiljøetaten Tormod Bontveit R. Nielsen Entreprenør AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Nyhavnsveien kommunalt midlertidig botilbud (2. utlysning) Kontrakt 29.11.2024 Etat for sosiale tjenester Inan Begic CITY SECURITY GROUP AS
Anlegg (entreprise) Kolstihagen Sykehjem - Modernisering av 2 heiser Kontrakt 01.06.2028 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
AV-utstyr Av installasjoner til Tveiterås skole 2023 Kontrakt 30.04.2026 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Delkontrakt 1 - Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 04.12.2024 Etat for bygg og eiendom Vanasha Kazm RØRKOMPANIET AS
Delkontrakt 2 - Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 04.12.2024 Etat for bygg og eiendom Vanasha Kazm Bergen Rørteknikk AS
Konsulent og rådgivningstjenester Grønt hytteliv på Vestlandet Kontrakt 30.06.2023 Klimaetaten Stina Ellevseth Oseland Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Vektertjenester til Lars Hilles gate 16A og B Kontrakt 30.06.2024 Øystein Jensen Securitas AS (hovedenhet)
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Leker Rammeavtale med en leverandør 31.01.2025 Innkjøp konsern Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Budsjett og rapporteringssystem Kontrakt Laila Hope Framsikt AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale VA-relaterte prosjekterings- og rådgivningstjenester Rammeavtale med flere leverandører 08.11.2023 Elina Eikemo Flere
IKT tjenester og programvare Adgangskontrollsystem, kortlesere og multifunksjonskort til Rådhuskvartalet Service (IKT) Selma Sarajlija Westec As
IKT tjenester og programvare Avtale for programvare vedrørende leverandøroppfølging i utsatte bransjer Kontrakt Juni Skjold Lexau Flere
Matvarer, catering og kantine Drikkeautomater for kaffe/varmdrikk/vann Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 Elida Marie Sageidet Waterlogic Norge AS
Byggevarer og verktøy EØS 053-2018 Rammeavtale verktøy Rammeavtale med en leverandør 31.08.2023 Sahan Shanmugaratnam RUBIX AS
IKT tjenester og programvare Verktøy for kontroll av utbetalinger fra Bergen kommune Kontrakt 15.06.2023 Innkjøp konsern Christine Tefre Inyett AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøkkenutstyr (Thomsen Storkjøkken AS) Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Thomsen Storkjøkken AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) e-bøker til Bergen offentlige bibliotek Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 Bergen Offentlige Bibliotek Ørjan Persen Biblioteksentralen SA
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10284 Rammeavtale ITB-ansvarlig Rammeavtale med flere leverandører 02.07.2024 Elisabeth Skeie Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) Renovasjon næringsavfall Rammeavtale med en leverandør 30.09.2023 Innkjøp konsern Tone Dahle BIR Bedrift AS
Renhold Vindusvask Rammeavtale med en leverandør 31.08.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Ability FM Vest AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjeneste for spesifikasjon av AV-installasjoner Rammeavtale med en leverandør 30.09.2023 Innkjøp konsern Elin Riksheim Norconsult AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulentrammeavtale for skolebruksplan, barnehagebruksplan og idrettsplan Rammeavtale med en leverandør 01.09.2023 Sølvi Søbstad Norconsult AS (Hovedenhet)
Matvarer, catering og kantine Konditorvarer Rammeavtale med en leverandør 31.07.2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Baker Brun Produksjon AS
Varer (ikke kategoridefinert) 32 meters lift til Bergen brannvesen Kontrakt 31.03.2027 Susan Nordhagen Dahle Braco AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Drift og vedlikehold av grensesnitt mellom branndeteksjonsanlegg i TTB og 110-sentralen Kontrakt 09.08.2023 Susan Nordhagen Dahle Locus Solutions AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 003-2021 Rammeavtale Slamdisponering av biorest fra biogassanlegg 2022-2023 Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Elina Eikemo GRØNN VEKST AS
Rosetårnet barnehage - oppgradering av uteområdet Kontrakt 31.07.2025 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Boasson AS
Helseprodukter Inkontinensprodukter - rammeavtale 2021-2025 Rammeavtale med en leverandør 01.10.2023 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Inventar (møbler) Barnehagemøbler Rammeavtale med en leverandør 01.11.2023 Innkjøp konsern Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Inventar (møbler) Kontormøbler Rammeavtale med en leverandør 01.11.2023 Innkjøp konsern Tone Dahle Input interior Norway AS
Inventar (møbler) Helsemøbler Rammeavtale med en leverandør 01.11.2023 Innkjøp konsern Tone Dahle Kinnarps AS (hovedenhet)
Anlegg (entreprise) NOR 035-2021 Montering sykkelstativ mv Kontrakt 01.10.2024 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Inventar (møbler) Skolemøbler Kontrakt 30.11.2023 Innkjøp konsern Tone Dahle Input interior Norway AS
Konsulent og rådgivningstjenester Espeland VBA - Hovedbyggeleder Kontrakt 01.07.2026 Elina Eikemo Erstad & Lekven Bergen AS
NOR 040-2021 Levering av sommerblomster til Bergen kommune 2022 Kontrakt 28.09.2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen AS Blomsterringen Engros, Hovedkontoret
Konsulent og rådgivningstjenester K0330 EFU-10451 Bergen offentlige bibliotek, Byggeleder Kontrakt Etat for utbygging Bernt Stian Vik Novaform Bergen AS
IKT tjenester og programvare Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer (SSA-L) Kontrakt 01.10.2023 Innkjøp konsern May Lindtner Telia Norge AS (Hovedenhet)
NOR 053-2021 Generalentreprise Sangotna gangvei og uterom Kontrakt 31.03.2025 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Boasson AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale Advokattjenester innen eiendomsrett og forretningsjuridisk bistand Kontrakt 14.12.2024 Etat for bygg og eiendom* Torjan Haaland Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Bygningsdrift Mathallen torget – utskifting av vare- og personheis Kontrakt 04.03.2026 Etat for bygg og eiendom Vanasha Kazm TK Elevator Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) BB NOR 002-2022 Åndedrettsvern til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle SG SAFETY AS
Varer (ikke kategoridefinert) Ny/nyere slangevaskemaskin til Bergen brannvesen Kontrakt 15.12.2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Werma Wermlands Maskin AB
AV-utstyr AV-utstyr til Krohnåstoppen bofelleskap Kontrakt 14.03.2026 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Digital robot for læring på skole Kontrakt 09.01.2025 Asnake T. Erko Lekolar AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022-33 Holtavegen VA-anlegg minikonkurranse Kontrakt 12.07.2023 Bergen Vann Elina Eikemo Cowi AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 24-2022 Miljøovervåkingsplan Rådalen avfallsdeponi Kontrakt 02.07.2023 Bymiljøetaten Anna Maria Hatland Cowi AS (Hovedenhet)
Musikkinstrument og lydutstyr Flygel til Bergen Kulturskole Kontrakt 30.12.2027 Kulturetaten overordnet Monica Sæle Michel JS Piano Scandinavia AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av forvaltningssystem for eiendomsskatt til Bergen kommune Kontrakt 13.01.2028 Innkjøp konsern Maj-Britt Brobakke Norkart AS
B1080/B1090 - Gyldenpris og Indre Arna barnehage - gruppekontrakt prosjekteringsgruppe Kontrakt 31.12.2023 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 18-2022 Mulighetsstudie Kirkebukten Kontrakt 25.08.2023 Bymiljøetaten Kjetil Møklebust Asplan Viak AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten Kontrakt 01.02.2026 Innkjøp konsern Rolf Brurås Exorlive AS
Helseprodukter Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Rammeavtale med en leverandør 28.02.2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Transporttjenester DPS 022-2023 kjøring til erstatningsskole for Haukeland skole Kontrakt 30.06.2024 Asnake T. Erko Tide Buss AS
Matvarer, catering og kantine BME FOR 014-2022 Kantinetjenester Autogården Tjenestekonsesjon 01.03.2025 Bymiljøetaten Silje Flugeim Spekter Pluss AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10606 Rammeavtale for SHA-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 19.02.2025 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Flere
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 19.02.2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland LOS Elektro AS - Hovedenhet
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 19.02.2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland AS Pettersson & Gjellesviks Elektriske Installasjon
BME FOR 20-2022 Rammeavtale sykkelstativ Rammeavtale med en leverandør 07.02.2026 Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven GRØNNEVIKEN AS
Anlegg (entreprise) Kirkevoll skole - Utskifting av heis Kontrakt 30.06.2028 Etat for bygg og eiendom* Joakim Svartefoss Scan Heis AS
Varer (ikke kategoridefinert) 22 meters lift til Bergen brannvesen Kontrakt 24.02.2028 Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle Braco AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Reisebyråtjenester til Bergen kommune med flere Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 Marte Bertelsen Berg-Hansen Reisebureau AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Det Hanseatiske Museum Leverandør: Norsk institutt for kulturminneforskning Kontrakt Bernt Stian Vik Norsk Institutt for Kulturminneforskning
Konsulent og rådgivningstjenester K0280 Danckert Krohn Leverandør: Arkitektskap AS Kontrakt Bernt Stian Vik Arkitektskap AS
Konsulent og rådgivningstjenester U2580 Eidsvåg skole Leverandør: Multiconsult AS Kontrakt Bernt Stian Vik LINK Arkitektur AS
Konsulent og rådgivningstjenester I0400 Tur/gang- og sykkelveg rundt Tranevatnet Leverandør: Multiconsult ASA Kontrakt 30.11.2023 Evelyn Boge Flere
IKT tjenester og programvare Fagsystem til Bergen brannvesen Kontrakt Susan Nordhagen Dahle Cubit AS
IKT utstyr Nettverksutrustning for kjernenett til redundante datasentre Kontrakt Christian Sirevåg Atea AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester K0310 Sentralbadet scenekunsthus, anskaffelse av byggeherreombud Kontrakt Bernt Stian Vik Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Nybygg og rehabilitering K0240 Det Hanseatiske Museum, antikvarisk tømrerarbeid og jekking Kontrakt 30.09.2027 Karen Sophie Dedekam Kryvi Gamle3hus as
Nybygg og rehabilitering K0240 EFU-10104 Det Hanseatiske Museum, hovedentreprenør bygg Kontrakt 30.06.2025 Bernt Stian Vik OBAS Vest AS
Velferd og gaver Blomster Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 Sølvi Søbstad Mester Grønn AS
Samarbeidsavtale Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger "Bergensmodellen" (Bolig for alle AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 05.07.2033 Inan Begic Bolig for alle AS
Sosiale tjenester Avtale mellom BOB Boligutleie AS og Bergen kommune v/Boligetaten vedr. 4 stk erstatningsleiligheter tildelingsrett Strandgaten 232-234 (BOB) (BOB) Kontrakt Heidi Osa Bob Boligutleie AS
EØS 032-2020 Dekkefornying/reasfaltering Kontrakt 19.08.2023 BKMB - kommunaldirektørens stab Johanne Jensen Vikeså Løvaas Maskin AS
Konsulent og rådgivningstjenester Ekstern revisor ISO 9001 og ISO 14001 Kontrakt 26.08.2023 Elina Eikemo NEMKO GROUP AS
Konsulent og rådgivningstjenester FOU-avtale om Energipartner til prosjektet "Utslippsfri byggeplass": BKK AS Kontrakt 06.09.2024 Evelyn Boge Eviny AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Beredskapsavtale Røde kors Samarbeidsavtale (ekstern) Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Kristian Gromholt HORDALAND RØDE KORS
Alarm- og vektertjenester Alarm- og vektertjeneste til Bergen bibliotek Kontrakt 01.01.2024 Bergen Offentlige Bibliotek Ørjan Persen AS Skan-Kontroll
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Arna Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vektertjenester ved Sandviken Pensjonat (Securitas) Kontrakt Heidi Osa Securitas AS (hovedenhet)
Avtale om vektertjenester ved Møllendalsveien 19 (Securitas) Kontrakt Heidi Osa Securitas AS (hovedenhet)
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Bergenhus Nord Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Bergenhus Sør Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Årstad og Fana Nord Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Biler og kjøretøyadministrasjon NOR 036-2020 Bergen brannvesen - Spesialredningsbil USAR Kontrakt 15.03.2026 Susan Nordhagen Dahle Egenes Brannteknikk AS
Anlegg (entreprise) Rammeavtale NoDig for fornying av avløpsnett med strømperenovering 2020-2022 Rammeavtale med en leverandør 03.09.2024 Elina Eikemo Olimb Rørfornying AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Fana Sør Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Laksevåg Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Ytrebygda Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Åsane Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Avløp og pumpestasjoner Rammeavtale med en leverandør 20.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vikartjenester Helsevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 06.10.2023 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Flere
IKT tjenester og programvare EØS 067-2020 Verktøy for avstemming ved periode- og årsavslutning Kontrakt Innkjøp konsern Christine Tefre TRINTECH AS
Nybygg og rehabilitering H0560 Midtbygda sykehjem - samspillsentreprise Leverandør: Skanska Norge AS Kontrakt 31.12.2025 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Skanska Norge AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Psykologisk kriseberedskap og psykologtjenester for brann- og redningstjenesten i Vest brann og redningsregion (VBR) Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Klinikk for krisepsykologi AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 052-2021 Trepleie og julebelysning 2021-2024 Kontrakt 31.03.2024 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen AnleggsgartnerMester Wikholm AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 044-2021 Benker og gapahuker til turområder i Bergen 2021-2024 Rammeavtale med en leverandør 15.11.2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Nærmiljø Hage Og Anlegg AS
AV-utstyr Av-installasjoner til Bergen Rådhus Kontrakt 08.05.2025 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner Kontrakt 30.06.2024 Rolf Brurås AOF Vestlandet-Agder
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10415 Rammeavtale usikkerhetsanalyse Rammeavtale med flere leverandører 30.11.2023 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Flere
Konsulent og rådgivningstjenester FOR 056-2021 Konsulent utredning sentrumslekeplass Kontrakt 01.10.2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Asplan Viak AS (Bergen)
Sosiale tjenester Rammeavtale gravferdstjenester til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Innkjøp konsern Heidi Osa DAHLS BEGRAVELSESBYRÅ AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Forskningsprosjekt om rasisme i bergensskolen Kontrakt 30.11.2023 BBSI - sentrale staber Asnake T. Erko Rambøll Management Consulting AS
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022-38 Riplegården HB byggeleder - minikonkurranse Kontrakt 31.12.2023 Bergen Vann Elina Eikemo Norconsult AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Programvare for treningssykler Rammeavtale med en leverandør 28.02.2025 Rolf Brurås Motitech AS
Varer (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av treningssykler for eldre Rammeavtale med en leverandør 27.02.2025 Rolf Brurås Bano Life AS
Anlegg (entreprise) Sandviken helse og sosialsenter – utskiftning av personheis Kontrakt 30.06.2028 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) BV 2022-42 Gassanalysator til pilotreaktor på Biogassanlegg Kontrakt 01.03.2025 Bergen Vann Elina Eikemo Matriks AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av program for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune Kontrakt 09.03.2026 Etat for skole Maj-Britt Brobakke Lingit AS
Anlegg (entreprise) BV 2022 - 20 Smøråsvegen entreprenør Kontrakt 01.12.2023 Bergen Vann Elina Eikemo Hylland AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10612 Rammeavtale for Breeam- NOR revisor Rammeavtale med flere leverandører 07.03.2025 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME NOR 2023-03 Overvannstiltak Bergen Travpark Kontrakt 15.09.2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Sartor & Drange AS
IKT tjenester og programvare Utviklingsprosjekt for digital regulering av bildelingstjenester Kontrakt 01.04.2026 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen Nivel AS
EBE 06 - 2023 Åsane - Ombrukssentral Kontrakt 31.01.2025 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss Hallgruppen AS
Bygningsdrift EBE 08 - 2023 Frieda Fasmers Minne Sykehjem - Modernisering av 1 heis - 2. gangs utlysning Kontrakt 22.12.2028 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
Anlegg (entreprise) EBE 02 - 2023 Garnesstølen skole - Oppgradering av uteområde Kontrakt 01.08.2023 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss Nærmiljø Hage Og Anlegg AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME NOR 2023-04 Feilmeldingssystem belysning Kontrakt 01.05.2024 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen DOKFLYT AS
Konsulent og rådgivningstjenester Prosjektleder til Bymiljøetaten Kontrakt 31.12.2025 Innkjøp konsern Tormod Bontveit Norconsult AS (Hovedenhet)
Delkontrakt 2: Park Sør-vest Kontrakt 14.04.2026 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen ANLEGGSGARTNERMESTER WIKHOLM AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale Heisrådgiver 2023-2027 Rammeavtale med en leverandør 11.04.2025 Etat for bygg og eiendom* Joakim Svartefoss HeisConsult AS
Delkontrakt 3: Park Årstad Kontrakt 14.04.2026 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Boasson AS
Delkontrakt 1: Veier Sør-vest Abonnement 14.04.2026 Bymiljøetaten Johanne Jensen Vikeså GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Helsetjenester BME FOR 2023-03 Massasjebehandling Kontrakt 18.06.2024 Bymiljøetaten Arvid Johan Heggestad KLINIKK FOR ALLE AS
Konsulent og rådgivningstjenester BME FOR 2023-06 Omdømmebygging av Fisketorget Kontrakt 31.12.2023 Bymiljøetaten Joy Frantzen Picapoint Studio AS
Matvarer, catering og kantine Kantinetjenester til Bergen brannvesen (reservert kontrakt) Kontrakt 07.05.2025 Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle GRØNNEVIKEN AS
Konsulent og rådgivningstjenester Trafikkanalyse Laksevåg Kontrakt 30.09.2023 Innkjøp konsern Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 19-2022 Mulighetsstudie Nordnesparken Kontrakt 31.08.2023 Bymiljøetaten Kjetil Møklebust Norconsult AS (Hovedenhet)
Inventar (møbler) Kontormøbler til samlokalisering av barnevernet i sør Kontrakt 01.07.2023 Innkjøp konsern Inan Begic K J Brusdal AS (Norengros)
Inventar (møbler) Miljømøbler til samlokalisering av barnevernet i sør Kontrakt 01.07.2023 Innkjøp konsern Inan Begic K J Brusdal AS (Norengros)
AV-utstyr Av-utstyr til samlokalisering av barneverntjeneste i sør Kontrakt 31.12.2026 Inan Begic Atea AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 2023-05 Stiprosjekt Landåsfjellet Kontrakt 09.06.2023 Bymiljøetaten Anna Maria Hatland Nærmiljø Hage Og Anlegg AS
BME EØS 2023-08 Tung sikring ved arrangement Rammeavtale med en leverandør 30.04.2025 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Bergen Bydrift AS
AV-utstyr Av-installasjoner til Bergen inkluderingssenter - Auditorier Kontrakt 30.04.2027 Asnake T. Erko Creative Technology Norway AS
AV-utstyr Av-installasjoner til Bergen inkluderingssenter - klasserom delleveranse Kontrakt 30.04.2027 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
BME NOR 2023-05 Veimerking Rammeavtale med en leverandør 30.04.2026 Bymiljøetaten Johanne Jensen Vikeså Vegmerking Vest AS
Nybygg og rehabilitering B0960, Laksevåg barnehage - anskaffelse av totalentreprenør, Leverandør: Åsane Byggmesterforretning AS, EFU-10669 Kontrakt 18.11.2024 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Åsane Byggmesterforretning AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 2023-10 Dagsturhytte Kontrakt 30.11.2023 Bymiljøetaten Anna Maria Hatland STAD KYSTBYGG AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rådgivning og prosjektering av Løvstien etappe 4 Kontrakt 30.06.2024 Hanne Grov Lekven Sweco Norge AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Easyparks betalingstjenester Kontrakt Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen EASY PARK AS
IKT tjenester og programvare Avtale PayEX betalingsportal Kontrakt Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen PayEx Norge AS
IKT tjenester og programvare ParkTrade Europe Kontrakt Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen ParkTrade Europe AB
IKT tjenester og programvare Kjøp- og vedlikeholdsavtale Energioppfølgingssystem (EOS) Service (IKT) Selma Sarajlija Esave AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Det Hanseatiske Museum, Byggeleder antikvarisk bygg Leverandør: Erstad & Lekven Bergen AS Kontrakt Bernt Stian Vik Erstad & Lekven Bergen AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger i Damsgårdsveien 77-79 etter "Bergens-modellen" (BOB Boligutleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) Inan Begic Bob Boligutleie AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Arna Urban etter Bergensmodellen (Storbergen Boligutleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 03.09.2033 Inan Begic Storbergen Boligutleie AS
Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Melkeplassen/Damsgårdsfjellet etter "Bergensmodellen" (Storbergen Boligutleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 28.10.2033 Inan Begic Storbergen Boligutleie AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende Bjørndalsmarken utleieboliger etter "Bergensmodellen" (Walde Utleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 21.10.2029 Inan Begic
Samarbeidsavtale vedrørende Mjeldheim Utleieboliger etter "Bergensmodellen" (Mjeldheim Utleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 22.05.2033 Inan Begic
Tjenester (ikke kategoridefinert) Advokattjenester til prosedyre av saker etter barnevernloven og helse-og omsorgstjenesteloven Kontrakt 30.06.2025 Bjørn Danielsen Flere
IKT utstyr Lagringsløsning for datasenter Kontrakt Christian Sirevåg Atea AS (Hovedenhet)
Yrkesbekledning Uniformer til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 Susan Nordhagen Dahle Uniformpartner AS
Konsulent og rådgivningstjenester Garnes renseanlegg - Byggherrerådgiver Kontrakt Elina Eikemo Norconsult AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 026-2019, Prosjektering Slettebakken deponi, avtale Kontrakt 31.05.2024 Elena Rusetskaya Cowi AS (Hovedenhet)
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Jonstadveien, etter Bergensmodellen (Vestbo Eiendom AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 18.05.2037 Inan Begic Vestbo Eiendom AS
IKT tjenester og programvare Fagsystem for voksenopplæring ved Nygård skole Kontrakt 12.10.2024 Innkjøp konsern Øystein Jensen Visma Enterprise AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Bergen brannvesen - 2 nye varebiler Kontrakt 30.12.2025 Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale vassdragstekniske rådgivningstjenester Rammeavtale med flere leverandører 08.11.2023 Elina Eikemo Flere
Vikartjenester Legevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 26.10.2023 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Flere
Forsikring Skadeforsikring kommunale bygg Abonnement Byrådsavdeling for finans, næring og eierskap Uwe Matthaus KLP Skadeforsikring AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 034-2020 Prosjektering diverse Friområder Kontrakt 11.11.2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Arkitektgruppen Cubus A/S
Tjenester (ikke kategoridefinert) Kurs i styrearbeid, Bergen kommune Kontrakt 31.12.2023 Seksjon for eierskap Tone Dahle Advokatfirmaet Magnus Legal AS
Anlegg (entreprise) Rammeavtale for fornying av ledninger med graving, utblokking og tettilsluttet rør 2021-2023 Rammeavtale med en leverandør 25.11.2023 Elina Eikemo Fyllingen Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 054-2021 Rammeavtale Rørinspeksjon 2021-2023 Rammeavtale med flere leverandører 08.12.2023 Bergen Vann Elina Eikemo Flere
Redningsutstyr EØS 60-2021 Bergen brannvesen - Talegarnityr med aktivt hørselsvern Rammeavtale med en leverandør 12.12.2023 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Northcom AS
Varer (ikke kategoridefinert) FOR 057-2021 Ny kommandobil til Bergen brannvesen Kontrakt 25.03.2027 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Elektrisk kraft med tilhørende tjenester Rammeavtale med en leverandør 01.02.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Fjordkraft AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til sykehjemmene (postkjøkken) i Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 01.03.2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Matvareexpressen AS
Helsetjenester Vaksinasjon mot Covid-19 Kontrakt Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet Rolf Brurås Flere
Konsulent og rådgivningstjenester Følgeforskning – levekår, oppvekst og utdanning. Områdesatsning Loddefjord og Olsvik Kontrakt 31.12.2026 Innkjøp konsern Ståle Otto Hopland NORCE Norwegian Research Centre AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Norskverksted-leksehjelp for innvandrere Kontrakt 28.02.2024 Heidi Osa Caritas Bergen
NOR 077-2021 Rammeavtale mindre entreprenørtjenester Rammeavtale med en leverandør 01.03.2024 Bymiljøetaten Tormod Bontveit R. Nielsen Entreprenør AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Akkreditert systemsertifisering etter ISO 9001 og ISO 14001 Kontrakt 31.01.2026 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Verify AS
IKT tjenester og programvare Løsning for mottak, kontroll, behandling og distribusjon av EHF kataloger Kontrakt 24.01.2025 Innkjøp konsern Gro Agathe Nesse Martens Vieri AS
Varer (ikke kategoridefinert) BV 2022-01 EØS Rammeavtale vannmålere 2022-2024 Rammeavtale med en leverandør 08.02.2024 Bergen Vann Elina Eikemo Heidenreich AS
Forsikring Reiseforsikring, Bergen kommune Kontrakt 31.03.2024 HR konsern Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
Matvarer, catering og kantine EØS 059-2021 Produksjon og levering av middager til institusjoner Kontrakt Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Matvarehuset AS
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner og nettbrett Rammeavtale med en leverandør 29.02.2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Telenor Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 066-2021 Fartsmåling og trafikktelling Kontrakt 14.03.2024 Bymiljøetaten Tord Honne Holgernes Sivilingeniør Helge Hopen AS
Renhold Dekontaminatorer til Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 31.05.2025 Innkjøp konsern Tone Dahle Miele AS
Sosiale tjenester Arbeidslivsorientering og arbeidspraksis for flyktninger i introduksjonsprogrammet i Bergen kommune Kontrakt 01.05.2024 Innkjøp konsern Øystein Jensen Lingu AS
Varer (ikke kategoridefinert) BME FOR 2023-11 Parkeringsløsning for elsparkesykler Kontrakt Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen Standab AB
Varer (ikke kategoridefinert) EBE 10 - 2023 Maskin for ugressbekjempelse Kontrakt 01.09.2025 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss HØYTRYKKSERVICE AS
Undervisningsmateriell og bøker Bøker til Bergen Offentlige Bibliotek Rammeavtale med en leverandør 30.04.2025 Innkjøp konsern Ørjan Persen Akademika AS
D0510 Steinsvikkroken utleieboliger totalentreprise, OBAS Vest AS, EFU-10516 Kontrakt 15.01.2025 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens OBAS Vest AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjenester kommune- og fylkestingsvalg 2023 Kontrakt 30.09.2023 Grace Kanza Espedal Securitas AS (hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Stemmelokale ved forhåndsstemmegivning Kontrakt 15.09.2023 Bystyrets organer Grace Kanza Espedal Utleiecompagniet AS Kjeller (hovedkontor)
Yrkesbekledning Leie og vask av uniformer - hjemmebaserte tjenester mfl. i Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 01.10.2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Elis Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 2023-12 Sjøørretkartlegging i Vest Vannområde Kontrakt 15.12.2023 Bymiljøetaten Kjetil Møklebust BIOTA NATURKOMPETANSE AS
AV-utstyr Av-utstyr til Teatersalen i Manufakturhuset Kontrakt 31.01.2027 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Velferd og gaver Blomster til Bergen kommune med samarbeidsparter (2. utlysning) Rammeavtale med en leverandør 30.06.2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Mester Grønn AS
M PRO 2023-05 - Hovedinspeksjon av bruer i Bergen kommune Kontrakt 31.12.2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Norconsult AS (Hovedenhet)
Rammeavtale Tømrer og kjøkkeninnredning - Delkontrakt 1, Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 31.05.2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Fana Blikk AS
Rammeavtale Tømrer og kjøkkeninnredning - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 31.05.2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Dørmænen & Eide AS
AV-utstyr Av-utsyr til Øygarden kommune 2023 Kontrakt 31.07.2026 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Byggevarer og verktøy IK-EØS 007-2023 Rammeavtale Verktøy Rammeavtale med en leverandør 31.08.2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Optimera AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Evaluering av byarkitektens kontor Kontrakt 01.09.2023 Innkjøp konsern Joen Erik Kobbelshus Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) BB FOR 001-2023 Komfyrvakter til tett trehusbebyggelse, Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle Frøland & Noss Elektro AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Trykkeritjenester Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 Tone Dahle Skipnes Trykkeri AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Det Hanseatiske Museum, Byggeleder antikvarisk bygg Leverandør: Erstad og Lekven AS Kontrakt 30.12.2025 Bernt Stian Vik Erstad & Lekven Bergen AS
IKT tjenester og programvare Datakommunikasjon og Telefoni Rammeavtale med en leverandør 27.06.2025 May Lindtner TELIA TELECOM SERVICES AS
Tilvisingsavtale (Selvaag Utleiebolig AS v/ Paradisbuen Utleiebolig AS (under stiftelse)) Kontrakt 21.11.2037 Inan Begic
Avtale mellom Bank og Brukersted (DNB Bank ASA) Kontrakt Inan Begic DNB Bank ASA
Sosiale tjenester Avtale om arbeidstrening(AFT), lavterskel arbeidstilbud, varig tilrettelagte arbeidsplasser(VTA) og andre tiltak. Kontrakt 31.12.2023 Inan Begic SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS
Anlegg (entreprise) Utførende entreprenør - Ny vannledning Fleslandsveien - Fleslandsvika Kontrakt Elina Eikemo Sartor & Drange AS
Varer (ikke kategoridefinert) Rammeavtale for renholdsmaskiner Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 09.09.2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
IKT utstyr Anskaffelse av konvergert infrastruktur Abonnement 25.08.2023 Christian Sirevåg Amesto Firstpoint AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Minibusser til aktivitetssentre i Bergen kommune (ny utlysning) Kontrakt 31.03.2026 Innkjøp konsern Rolf Brurås Møller Bil Bergen AS
Leierett til 25 % av boligene i Rothaugsgaten la, ib, lc, Id, 3a, 3b, Sa, 5b, 7a, 7b, 7c (Ragde Eiendom AS) Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Inan Begic RAGDE EIENDOM AS
Leierett til i 25 % av boligene i Kirkegaten 5-13 og 23-33 (Ragde Eiendom AS) Abonnement Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Inan Begic RAGDE EIENDOM AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 051-2019 Utforming og bygging av nedbørsmåler Kontrakt 14.12.2023 Elina Eikemo Overhaus AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og Kriminalomsorgen Region Vest Samarbeidsavtale (ekstern) Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Inan Begic
Renhold Vaskeri og renseritjenester til MO-Gyldenpris - leie av arbeidstøy (Nor Tekstil AS) Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Kariann Helland Nor Tekstil AS
Helseprodukter Løpende kjøp av sprøytespissreturbokser Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Kariann Helland HERAS Bjørn Tharaldsen
Helseprodukter Løpende kjøp av røykefolie (DNE Pharma AS) Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Kariann Helland Dne Pharma AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 050-2020 Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2025 Kontrakt 01.03.2025 Elina Eikemo Rådgivende Biologer AS
Nybygg og rehabilitering D0530 Landåssvingen 15 - Hovedombygging Leverandør: LAB Entreprenør AS Kontrakt 26.09.2023 Etat for utbygging Bernt Stian Vik LAB ENTREPRENØR AS
IKT tjenester og programvare Anskaffelse av felles kundestøttesystem (KSS) Kontrakt 01.02.2024 Innkjøp konsern May Lindtner Inlead AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Formidling og publisering av stillingsannonser Rammeavtale med en leverandør 31.03.2024 HR konsern Siss-Iren Ekren Kleppe SCHIBSTED NORGE AS
H0770 Gruppekontrakt Prosjekteringsgruppe Kontrakt Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Flere
Anlegg (entreprise) BV 2021-20 - NOR Mjølkeråen pumpestasjoner Kontrakt 31.12.2024 Bergen Vann Elina Eikemo Grundfos Norge AS
H0750 - Odins veg 102 - gruppekontrakt prosjekteringsgruppe Kontrakt Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Flere
Matvarer, catering og kantine Kantinedrift Bergen rådhus Rammeavtale med en leverandør 03.01.2025 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Beredt AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 016-2021 - Rammeavtale byggeledelse Rammeavtale med flere leverandører 01.03.2024 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Tormod Bontveit Flere
Idrettsutstyr Idrettsutstyr til Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 01.03.2024 Innkjøp konsern Rune Hagen PGM AS
Beredskapscontainer CBRNE Kontrakt 28.02.2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Flere
Konsulent og rådgivningstjenester DPS 002-2022 Prosjektleder/prosjekteringsleder Bystranden og prosjekter ved Store Lungegårdsvann Kontrakt 31.12.2025 Innkjøp konsern Elena Rusetskaya HRP AS
Forsikring Kollektiv ulykkesforsikring brukere, Bergen kommune Kontrakt 31.03.2024 HR konsern Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av møteromspaneler (løsning for booking av møterom) Rammeavtale med en leverandør 07.03.2024 Innkjøp konsern Elin Riksheim Atea AS (Hovedenhet)
Nybygg og rehabilitering NOR 069-2021 Loddefjord snarveger - Totalentreprise. Kontrakt Bymiljøetaten Tormod Bontveit Hylland AS
Forsikring Barne- og elevforsikring, Bergen kommune Kontrakt 31.03.2024 Innkjøp konsern Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
Konsulent og rådgivningstjenester Farmasøytiske rådgivningstjenester Kontrakt 01.05.2026 Innkjøp konsern Rolf Brurås Sjukehusapoteka Vest HF
Yrkesbekledning Arbeidstøy tilbehør, verneutstyr og førstehjelpsutstyr Rammeavtale med en leverandør 31.03.2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Victoria AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av Facility Management system til Bergen kommune Abonnement Selma Sarajlija Norconsult Digital AS
Konsulent og rådgivningstjenester Plankonsulent Laksevågneset Kontrakt 31.12.2023 Innkjøp konsern Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Yrkesbekledning Arbeidstøy og vernebekledning, inkl. regntøy og sko Rammeavtale med en leverandør 31.03.2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Victoria AS
Yrkesbekledning Uniformer til sykehjem og legevakt Rammeavtale med en leverandør 28.03.2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Elis Norge AS (hovedenhet)
EFI - FOR 001-2022 Drift av ro- og padleanlegg ved Nordåsvannet Kontrakt 31.03.2024 Etat for idrett Sondre Haugland FANA ROKLUBB
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 2: Park - Bergenhus Ytre Kontrakt 15.04.2025 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Løvaas Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 1: Veier - Bergenhus og Årstad Kontrakt 15.04.2025 Bymiljøetaten Gard Watnedal Covei AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Aviser og tidsskrifter Bergen Offentlige Bibliotek Rammeavtale med en leverandør 01.04.2024 Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering Ørjan Persen Biblioteksentralen
IKT tjenester og programvare EHF fakturaportal Kontrakt 31.12.2023 Christine Tefre Pagero Norway AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale om Gatelaget, Brannsjansen og Aktivitetskort for barn og unge 0-17 år(Sportsklubben Brann). Samarbeidsavtale (ekstern) Inan Begic SPORTSKLUBBEN BRANN
Sosiale tjenester Albatrossen Ettervernstiltak (Stiftelsen Albatrossen Ettervernssenter) Kontrakt Inan Begic Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter
Renhold Rammeavtale for papir og plastprodukter tilknyttet hygiene og renhold Rammeavtale med en leverandør 30.09.2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Sosiale tjenester Arbeidstiltak innen psykisk helse og på rusfeltet (Senter for arbeidslivsforberedelse ALF AS) Kontrakt Inan Begic SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS
Helseprodukter Senger med tilbehør, nattbord, madrasser m/tilbehør og dyner og puter Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Sølvi Søbstad Invacare AS avd Oslo 2
Helseprodukter Personløftere m/tilbehør og takheiser Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Sølvi Søbstad Invacare AS
Helseprodukter Hygieneutstyr, manuell transportstol m/tilbehør, rullator, personvekt, oppbevaring av medisin, forflytningshjelpemiddel m.m. Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
AV-utstyr Anskaffelse av velferdsteknologi (roboter) for langtidssyke barn Kontrakt 31.12.2023 Ståle Otto Hopland Advania Norge AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0330 Bergen offentlige bibliotek Leverandør: Arkitektskap AS og COWI AS Kontrakt 06.09.2027 Bernt Stian Vik Arkitektskap AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale for tolketjeneste i uigurisk Rammeavtale med en leverandør 30.09.2023 Øystein Jensen LINK Engesæth
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 031-2019 Rammeavtale geoteknikk og geologi Rammeavtale med en leverandør 18.09.2023 Elina Eikemo Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Konferanser og hotellovernatting Konferanse med overnatting Delleveranse B Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2023 Marte Bertelsen Flere
Konferanser og hotellovernatting Konferanse med overnatting Delleveranse A Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2023 Marte Bertelsen Flere
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 1 (10-50 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2023 Marte Bertelsen Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rørleggertjenester - utskifting av vannmålere Kontrakt Elina Eikemo FOSS VVS AS
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 2 (10-50 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2023 Marte Bertelsen Scandic Kokstad
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 2 (51-200 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2023 Marte Bertelsen Quality Hotel Edvard Grieg AS
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 1 (201-500 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2023 Marte Bertelsen Scandic Bergen City
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 2 (201-500 personer) Rammeavtale med flere leverandører 07.10.2023 Marte Bertelsen Quality Hotel Edvard Grieg AS
IKT utstyr Tjenesteavtale for kopiering, utskrift og skanning Kontrakt 31.10.2029 May Lindtner Canon Norge AS
Sosiale tjenester Avtale om drift av NAV kontor i Bergen kommune (NAV Vestland) Kontrakt Inan Begic
Sosiale tjenester Partnerskapsavtale mellom Bergen kommune og NAV Vestland (NAV Vestland) Kontrakt Inan Begic
Konsulent og rådgivningstjenester U2930 Haukeland skole - prosjektering Leverandør: Asplan Viak AS Kontrakt Bernt Stian Vik Asplan Viak AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Felles løsning for billettering, kasse og booking Kontrakt 01.02.2024 Innkjøp konsern May Lindtner Data Nova AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale for prosjektet: MAFA Samarbeidsavtale (ekstern) 31.12.2024 Heidi Osa TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Albatrossen Ettervernsenter og Bergen kommune Samarbeidsavtale (ekstern) 01.11.2025 Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Heidi Osa Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter
Alarm- og vektertjenester Kontrakt om levering av vakt- og sikkerhetstjenester (AVARN SECURITY AS - tidl. Nokas) Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Heidi Osa Avarn Security AS(hovedenhet)
IKT utstyr Totalstasjon / Skanstasjon til kartinfo Kontrakt 28.01.2025 Elina Eikemo Blinken AS
Nybygg og rehabilitering U2580 Eidsvåg skole - totalentreprise Leverandør: OBAS Vest AS Kontrakt 06.08.2023 Etat for utbygging Bernt Stian Vik OBAS Vest AS
Konsulent og rådgivningstjenester U2580 Eidsvåg skole - Tiltransport av arkitekt Leverandør: LINK Arkitektur AS / OBAS Vest AS Kontrakt 06.08.2023 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Flere
Transporttjenester Transport av lette og tunge hjelpemidler Rammeavtale med en leverandør 29.02.2024 Innkjøp konsern Rune Hagen A2G Eiendomsdrift og A2G Logistikk AS
Helsetjenester Medisinske laboratorietjenester Kontrakt 01.05.2025 Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet Rolf Brurås Dr Furst Medisinsk Laboratorium AS
IKT tjenester og programvare System for bruk av offentlig areal (BOA) Kontrakt 06.04.2026 Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen Norconsult Digital AS
Konsulent og rådgivningstjenester Utvikling av ledelse og administrasjon av kommunale barnehager i Bergen kommune Kontrakt 30.06.2023 Asnake T. Erko KS-Konsulent AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 069-2021 Tverrfaglig rådgivergruppe - Møllendal elve- og strandpark Kontrakt Bymiljøetaten Elena Rusetskaya 3RW arkitekter AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 056-2021 Den grønne akse – rådgivning og prosjektering Rammeavtale med en leverandør 22.04.2026 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Personalarm og vektertjeneste til Krisesenter for Bergen og omegn Kontrakt 31.05.2024 Inan Begic Securitas AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Sengetøy, frotté mv. til alders- og sykehjem Rammeavtale med en leverandør 19.04.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Nor Tekstil AS
I0420 Alvøen idrettshall - Samspillsentreprise Leverandør: HENT AS Kontrakt 01.05.2024 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Hent AS (hovedenhet)
BME EØS 01-2022 Mobile toalettløsninger i parker Kontrakt 01.10.2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Danfo AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Bergen Legevakt og Skadepoliklinikken Kontrakt 31.05.2024 Rolf Brurås Securitas AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester EFI - NOR 002-2022 Prosjektering av fotballbaner Kontrakt 30.06.2023 Etat for idrett Sondre Haugland Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME X 04-2022 Telemetrisk undersøkelse av torsk i Store Lungegårdsvann, Bergen Kontrakt 31.12.2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya NORCE Norwegian Research Centre AS
Varer (ikke kategoridefinert) Mobile vanntåkeanlegg Kontrakt 12.05.2025 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Firesafe AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Bergen brannvesen 2022 - ny/nyere EL-varebil Kontrakt 18.05.2027 Byrådsleders avdeling Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Varer (ikke kategoridefinert) BB EØS 001-2022 Kjøp av ny krokbil Kontrakt 19.05.2027 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle TRUCKNOR HORDALAND AS
Konsulent og rådgivningstjenester BME EØS 02-2022 Rammeavtale miljørådgivning og miljøtjenester Rammeavtale med en leverandør 31.05.2026 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Cowi AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Delleveranse 1: Smådyrvakt Kontrakt 31.05.2024 Etat for landbruk _ Svanhild Kambestad Flere
Tjenester (ikke kategoridefinert) Delleveranse 2: Stordyrvakt Kontrakt 31.05.2024 Etat for landbruk _ Svanhild Kambestad Flere
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av IKT-system for administrasjon av fagopplæring Abonnement 01.06.2025 Innkjøp konsern Maj-Britt Brobakke Safir Web AS
IKT tjenester og programvare Fagsystem for Tolketjenesten Kontrakt Etat for inkludering Øystein Jensen Proweb AS
Minibusser til dagsenter, Bergen kommune (Ny utlysning) Abonnement 30.06.2023 Innkjøp konsern Rolf Brurås Kverneland Bil AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 1. Vikarer med høyere utdannelse Rammeavtale med en leverandør 01.07.2024 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Manpower AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 2. Vikarer med fagbrev og ufaglærte vikarer Rammeavtale med en leverandør 01.07.2024 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Manpower AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til skoler og barnehager m.fl. - Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 09.08.2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Måkestad Engros AS
Matvarer, catering og kantine Produksjon og levering av middag til hjemmeboende Rammeavtale med en leverandør 28.08.2026 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Matvarehuset AS
Transporttjenester Elevtransport Haukeland skole Kontrakt 30.06.2023 Asnake T. Erko Tide Buss AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 02-2022 Veianalyse Kontrakt 30.09.2025 Bymiljøetaten Gard Watnedal Geomatikk IKT AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 07-2022 Miljøovervåking Kollevågen 2022 og 2023 Kontrakt 01.03.2024 Bymiljøetaten Anna Maria Hatland Cowi AS (Hovedenhet)
Helsetjenester Vertskommunesamarbeid tilbud ved Radøy Interkommunale Busenter (Radøy Kommune) Kontrakt Inan Begic Radøy kommune
AV-utstyr Rammeavtale for musikkinstrumenter og lydutstyr Rammeavtale med en leverandør 31.08.2023 Rune Hagen Lydgruppen AS
Renhold Rammeavtale rengjøringsprodukter Rammeavtale med en leverandør 30.09.2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
IKT tjenester og programvare Elektroniske ansattsertifikater Abonnement Kristian Gromholt Commfides Norge AS
Yrkesbekledning Uniformer til hjemmesykepleien Rammeavtale med en leverandør 30.09.2023 Sahan Shanmugaratnam Elis Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 043-2017 Bysykler i Bergen Kontrakt 05.05.2026 Veronika Lien Nilssen UIP OSLO BYSYKKEL AS
Matvarer, catering og kantine Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 31.10.2023 Elida Marie Sageidet Flere
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10215 Prosjektskole og prosjektstøtte for Etat for utbygging Kontrakt 04.10.2023 Håkon Jensen Lorens Metier AS (hovedenhet)
IKT utstyr Beskyttelse mot DDoS for Datasenter Kontrakt 15.12.2024 Elin Riksheim Netsecurity AS
Rådgiving og prosjektering infrastrukturplan Mindemyren Rammeavtale med en leverandør 27.11.2023 Tormod Bontveit Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Stoltzen bosenter Kontrakt 31.12.2023 Kariann Helland Securitas AS (hovedenhet)
Yrkesbekledning Redningskjeledress for innsatsmannskap i brannvesenet Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Susan Nordhagen Dahle Wenaas Workwear AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0320 Fyllingsdalen kulturhus, Kulturhusrådgiver Leverandør: COWI AS Kontrakt Bernt Stian Vik Cowi AS (Hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til MO Gyldenpris 2 Kontrakt 15.01.2024 Kariann Helland Engen Service AS
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Rammeavtale formingsmateriell Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Rune Hagen Flere
Transporttjenester Transport av medier og annet utstyr for Bergen Offentlige Bibliotek Rammeavtale med en leverandør 31.12.2023 Aldin Hasanovic NORSK BIBLIOTEKTRANSPORT AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10170 Rammeavtale PA-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 17.12.2023 Elisabeth Skeie Flere
Bygningsdrift Rammeavtale Stillastjenester (EBE) Rammeavtale med en leverandør 31.01.2024 Selma Sarajlija STS Gruppen AS
IKT tjenester og programvare Fagprosedyresystem for BEHF Kontrakt 31.12.2023 Rolf Brurås Gyldendal Norsk Forlag AS
Anlegg (entreprise) EØS 070-2020 Rammeavtale Fjellsikring 2021-2023 Rammeavtale med en leverandør 28.02.2024 Elina Eikemo Fyllingen Maskin AS
FOR 001-2021 Ny kommandobil til Bergen brannvesen Abonnement 31.08.2026 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Kverneland Bil AS
Helseprodukter Databriller og synsundersøkelser Rammeavtale med en leverandør 30.04.2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Brilleland AS
Nybygg og rehabilitering K0310 EFU-10225 Sentralbadet scenekunsthus, samspillsentreprenør. Constructa Entreprenør AS Kontrakt 01.07.2024 Bernt Stian Vik CONSTRUCTA ENTREPRENØR AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 015-2021 Anskaffelse av svømmeopplæring Rammeavtale med en leverandør 02.01.2024 Etat for idrett Sondre Haugland NORGES SVØMMEFORBUND
Tjenester (ikke kategoridefinert) Medieovervåkning Kontrakt 30.06.2024 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Infomedia Norge
Biler og kjøretøyadministrasjon EØS 053-2020 Rammeavtale bildelingstjenester Rammeavtale med en leverandør 01.07.2024 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen Hyre AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 1: Hvitevarer, elektrisk utstyr, oppvarming, klima, vifter med mer Rammeavtale med en leverandør 15.08.2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Elkjøp Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 2: Brunevarer (TV, underholdningselektronikk med mer) Rammeavtale med en leverandør 15.08.2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Elkjøp Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) Ny bilvaskemaskin til Bergen brannvesen Kontrakt 28.06.2023 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Holta & Håland Bilvaskutstyr AS
BME EØS 03-2022 Byggherreorganisasjon Store Lungegårdsvann Renere havn og bystrand Kontrakt 01.11.2024 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Erstad & Lekven Bergen AS
Matvarer, catering og kantine Lunsjprodukter (inkl. levering til tjenestesteder) Rammeavtale med en leverandør 31.07.2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Godt Brød Hjem AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Delkontrakt 3: Vinterdrift - Bergenhus og Årstad Kontrakt 14.04.2025 Bymiljøetaten Gard Watnedal Bergen Bydrift AS
Kurspakker for deltakere in Brannsjansen Kontrakt 30.08.2024 Inan Begic A2G Kompetanse AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Bjørnsonsgate Botiltak 2022 Kontrakt 31.07.2024 Inan Begic Securitas AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022- 22 - Gimleområdet sanering og separering rådgiver Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune Kontrakt 14.08.2023 Asnake T. Erko Norgeodesi AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 05-2022 Regulation tool for SEVs Kontrakt 05.07.2024 Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen Nivel AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME NOR 05-2022 Barnas byrom - Aktiv Tollbodkai Kontrakt 22.06.2024 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Boasson AS
Anlegg (entreprise) BV 2022 - 17 - NOR Stuajordet høydebasseng Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Vestafjell AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10513 Rammeavtale for program- og konseptutvikling Rammeavtale med flere leverandører 31.07.2024 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Flere
Byggevarer og verktøy Maling og malingsutstyr Rammeavtale med en leverandør 31.08.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bygger'n
Anlegg (entreprise) BV 2022 - 16 - Hjellestadvegen utbedringsarbeider entreprenør Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Fyllingen Maskin AS
Byggevarer og verktøy Rammeavtale byggevarer Rammeavtale med en leverandør 02.10.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam E.A. SMITH AS
IKT tjenester og programvare Abonnementsavtale for bruk av Tradeshift Aksesspunkt Kontrakt Gro Agathe Nesse Martens Tradeshift AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Kommandobil Bergen brannvesen Kontrakt 31.12.2023 Laila Hope Møller Bil Bergen AS 2
Konsulent og rådgivningstjenester U2600 Garnes Ungdomsskole Leverandør: Malnes og Endresen AS m.fl. Kontrakt 31.12.2027 Karen Sophie Dedekam Kryvi Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS
Anlegg (entreprise) Biogassanlegg entreprise M6 totalleveranse av prosess, maskin, elektro og automasjon - Purac Kontrakt Elina Eikemo PURAC - c/o Bekkelaget Vann AS
Konsulent og rådgivningstjenester D0530 EFU-10268 Landåssvingen 15, Byggherreombud Kontrakt 13.01.2028 Ellen Halden Aarrestad Erstad & Lekven Bergen AS
IKT tjenester og programvare EPJ for resterende del av Bergen kommune (alle enheter med behov for EPJ unntatt ØHD) Kontrakt Linn Karin Mydland CompuGroup Medical Norway AS
Kontor og datarekvisita Kontorrekvisita og skolemateriell mm. Rammeavtale med en leverandør 31.03.2024 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
IKT tjenester og programvare Kredittinformasjon tjenester Abonnement Innkjøp konsern Kristian Gromholt Creditsafe Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) Liten mannskapsbil til Bergen brannvesen Kontrakt 19.03.2026 Susan Nordhagen Dahle Egenes Brannteknikk AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Advokattjenester forretningsjus Rammeavtale med en leverandør 17.03.2024 Sølvi Søbstad Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rekrutteringsbistand til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 30.04.2024 Tale Berntsen Personalhuset Staffing Group AS
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til skoler i Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 01.06.2024 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Flere
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 01.06.2024 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Flere
EØS 080-2020 Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg og lekeplasser m.m i bydelene Arna og Åsane Abonnement 15.04.2024 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Løvaas Maskin AS
Varer (ikke kategoridefinert) Bergen brannvesen - Ny varebil med påbygg Kontrakt 31.01.2027 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Streaming av bystyremøter (ny utlysning) Kontrakt 30.06.2024 Grace Kanza Espedal Aventia Media AS
Alarm- og vektertjenester EBF028 Rammeavtale vektertjenester til kommunale boliger Rammeavtale med en leverandør 20.06.2025 Etat for boligforvaltning Rune Løvlid Securitas AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 012-2021 Drift og vedlikehold av elbil-ladere Kontrakt 22.06.2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen SAS ELEKTROSERVICE AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Leasing av biler og biladministrasjon Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Redningsutstyr Brannslangeposter for Bergen kommune Kontrakt 30.09.2026 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Presto Brannteknikk AS avd. Alf Lea & Co Brannvern
Tjenester (ikke kategoridefinert) Havbunnskartlegging Store Lungegårdsvann Kontrakt 01.07.2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya SKARV TECHNOLOGIES AS
Vedlikeholdstjenester utomhus EØS 085-2020 Drifts- og vedlikeholdstjenester kommunale veger - driftsone Nord Rammeavtale med en leverandør 14.04.2024 Bymiljøetaten Gard Watnedal Løvaas Maskin AS
Matvarer, catering og kantine Meierivarer, egg, frukt, grønt og tørrvarer til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 14.08.2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Måkestad Engros AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 003-2022, Krohnåsvegen Sykkeltiltak - Reguleringsplan Kontrakt Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022 - 19 - NOR Sætrevegen rådgiver Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Head Energy UP AS
Konsulent og rådgivningstjenester ROS-analyse, forebyggende analyse og beredskapsplan mv. for Bergen brannvesen Kontrakt 15.06.2023 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Einang Safety Consult AS
Matvarer, catering og kantine Fisk og fiskeprodukter til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 22.09.2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Domstein Sjømat AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Leie og vask av løse gulvmatter for Bergen kommune og samarbeidsparter Kontrakt 30.09.2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Nor Tekstil AS
Anlegg (entreprise) EØS 017-2021 Lyngbøveien trafikksikring og VA-anlegg. Generalentreprise Kontrakt 31.12.2025 Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven Vestafjell AS
Undervisningsmateriell og bøker Bøker og læremidler til Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 30.09.2024 Innkjøp konsern Rune Hagen BS Undervisning AS
Legemidler Kjøp av legemidler og pakking av multidose/endose Kontrakt 31.12.2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Norsk Medisinaldepot AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 014-2021 Løbergsveien Sykkeltiltak - Detaljprosjekt Kontrakt 30.09.2023 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Hanne Grov Lekven Norconsult AS (Hovedenhet)
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna (EBE) Rammeavtale med en leverandør 26.09.2024 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Fana Blikk AS
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen (EBE) Rammeavtale med en leverandør 26.09.2024 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland KM Ventilasjon AS
U2920 - Åstveit skole - gruppekontrakt prosjekteringsgruppe Kontrakt 01.07.2023 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Flere
Konsulent og rådgivningstjenester Klimaundersøkelse for Bergen kommune 2022 -2025 Kontrakt 30.09.2024 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Asnake T. Erko Opinion AS
IKT utstyr PC og skjermer Rammeavtale med en leverandør 30.09.2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Atea AS (Hovedenhet)
Nybygg og rehabilitering U2600 EFU-10374 Garnes Ungdomsskule, totalentreprise Kontrakt 10.04.2026 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Skanska Norge AS (hovedenhet)
BME NOR 06-2022. Sykkeltiltak Lyngfaret og Vestre Vadmyra. Kontrakt 15.09.2023 Bymiljøetaten Tormod Bontveit Vestafjell AS
Anlegg (entreprise) BME NOR 02-2022. Fellesentreprise sykkel- og gangetiltak. Kontrakt 30.06.2023 Bymiljøetaten Tormod Bontveit R. Nielsen Entreprenør AS

Tittel Avdeling Publisert
Bokser til oppbevaring av medisinsk forbruksmateriell Innkjøp konsern 05.05.2023
Matvarer til skoler, barnehager og institusjoner m. flere Innkjøp konsern 02.02.2021
Produksjon og levering av middager Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet 23.02.2021
Farmasøytiske tjenester til Bergen kommune Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet 23.02.2021
Anskaffelse av motorisert aktivitetshjelpemiddel/sykkel Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet 23.02.2021
D0670 Klostergarasjen, entreprise for utbedring av søyler Etat for utbygging 24.01.2022
K0340 Lysverkbygget, entreprise for utbedring og vedlikehold Etat for utbygging 16.02.2023
SCADA-system Vann- og avløpsetaten 24.02.2021
Garnes RA renseprosess Vann- og avløpsetaten 24.02.2021
Knappen RA grovsiler Vann- og avløpsetaten 24.02.2021
BV 2022-10 - Transport av slam Bergen Vann KF_ 01.02.2022
BV 2021-01 - Overvåking av avløpsnett Bergen Vann KF_ 23.02.2021
BV 2021-02 - Fellingskjemikalier Bergen Vann KF_ 23.02.2021
BV 2021-05 - Bærbare flergassmålere Bergen Vann KF_ 23.02.2021
BV 2021-04 - Skadedyrbekjempelse Bergen Vann KF_ 23.02.2021
BV 2021-07 - Rørleggertjenester Bergen Vann KF_ 23.02.2021
BV 2021-09 - Service, ventilasjonsanlegg Bergen Vann KF_ 23.02.2021
Stordyrveterinærtjenester Etat for landbruk _ 24.02.2021
Veterinærvakt - smådyr Etat for landbruk _ 24.02.2021
D0470 Svartediksveien , totalentreprise Etat for utbygging 15.02.2023
H0600 Nytt Freida Fasmer sykehjem, totalentreprise Etat for utbygging 16.02.2023
Datautstyr til undervisning i Kulturskolen 2021 04.03.2021
Rammeavtale gulvlegging Etat for bygg og eiendom 13.04.2021
Klatrevegg Rådalslien skole Etat for bygg og eiendom 03.05.2021
Scenelys Fana kulturhus 04.03.2021
Vaktmestertjenester kommunale utleieboliger Etat for boligforvaltning 05.03.2021
Vinter og sommervedlikehold Utleieboliger Etat for boligforvaltning 05.03.2021
Totalentreprise Ombygging Nyhavnsvei Etat for boligforvaltning 05.03.2021
Rammeavtale - Service og vedlikehold boligsprinkleranlegg og brannslanger Etat for boligforvaltning 05.03.2021
Vektertjenester for kommunale utleieboliger Etat for boligforvaltning 05.03.2021
Rammeavtale - Skadedyrbekjempelse Etat for boligforvaltning 05.03.2021
Sprinkling av leiligheter, flere adresser Etat for boligforvaltning 05.03.2021
Utskifting vinduer,maling fasade mot bybanetrase Bjørnsosnsgate 4, entreprise Etat for boligforvaltning 08.03.2021
Utskifting vinduer, maling fasade Øvsttunvegen 25 Etat for boligforvaltning 08.03.2021
Rammeavtale rørleggertjenester for Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 08.03.2021
Rehabilitering av leiligheter Løvstakklien Etat for boligforvaltning 24.03.2021
Rammeavtale Ventilasjons-tjenester for Etat for boligforvaltnings boliger. Etat for boligforvaltning 09.09.2021
PC-er og skjermer Innkjøp konsern 08.04.2021
Hordnestunet sykehjem – Oppgradering Etat for bygg og eiendom 18.08.2021
Slåtthaug isbane - ny ammoniakk kompressor Etat for bygg og eiendom 04.05.2021
Rammeavtale Filter og ventilasjon Etat for bygg og eiendom 29.03.2022
Rammeavtale for elektrotjenester til Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 08.09.2021
Rammeavtale Murertjenester for Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 08.09.2021
Rammeavtale flyttetjenester for Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 24.09.2021
Rammeavtale vaskeritjenester Innkjøp konsern 28.10.2021
Søråshøgda skole - ny varmepumpe Etat for bygg og eiendom 07.01.2022
H0750 Odinsvei 102 - bofellesskap for utviklingshemmede, totalentreprise Etat for utbygging 02.06.2022
D0450 Lotheveien utleieboliger Etat for utbygging 08.06.2022
H0660 Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede, totalentreprise Etat for utbygging 08.06.2022
I0620 Varden garderobebygg, totalentreprise Etat for utbygging 04.10.2022
D0590 Mindemyren Flerbruksbygg Etat for utbygging 16.02.2023
D0640 Hylkje boliganlegg Etat for utbygging 16.02.2023
B1000 Ytrebygda barnehage, nybygg Etat for utbygging 08.06.2022
U2950 Loddefjord skole, rehabilitering/tilbygg Etat for utbygging 16.02.2023
B0970 Søre Skogvei barnehage Etat for utbygging 16.02.2023
D0510 Steinsvikkroken utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 16.02.2022
Renhold Mathallen og offentlige toaletter Etat for bygg og eiendom 07.03.2022
Bergen offentlige bibliotek - Ny glassheis Etat for bygg og eiendom 22.08.2022
D0490 Bjørge utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 16.02.2023
D0600 Dolviken utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 16.02.2023
I0680 Bjørnarhallen - riving og nybygg, totalentreprise Etat for utbygging 16.02.2023
H0740 Haugland omsorgsboliger-bofellesskap for utviklingshemmede, totalentreprise Etat for utbygging 15.02.2023
H0730 Nedre Totland omsorgsboliger - Bofellesskap for utviklingshemmede Etat for utbygging 16.02.2023
D0480 Sanddalsringen utleiebolig, totalentreprise Etat for utbygging 16.02.2023
H0640 Fageråshjemmet ( Tidligere Nytt Slettemarken sykehjem) Etat for utbygging 16.02.2023
B1020 Olsvik erstatningsbarnehage Etat for utbygging 16.02.2023
D0500 Petedalsmyra utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 12.05.2023
K0330 Bergen offentlige bibliotek, hovedentreprise Etat for utbygging 12.05.2023
U2920 Åstveit skole, rehabilitering, ombygging og tilbygg Etat for utbygging 16.02.2023
D0440 Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg, totalentreprise Etat for utbygging 12.05.2023
I0580 Mathopen idrettshall - garderobehus og aktivitetssal Etat for utbygging 12.05.2023
U2300 Rolland skole Etat for utbygging 15.02.2023
U2940 Storetveit skole-totalrehabilitering, tilbygg/nybygg og idrettshall, totalentreprise Etat for utbygging 16.02.2023
U2780 Ny Søreide ungdomsskole Etat for utbygging 16.02.2023
Ulsetskogen skole - oppgradering av uteområde Etat for bygg og eiendom 30.08.2022
Rammeavtale for papir- og plastprodukter tilknyttet hygiene og renhold til Bergen kommune og samarbeidsparter Innkjøp konsern 16.08.2022
Rammeavtale renholdsprodukter til Bergen kommune og samarbeidsparter Innkjøp konsern 16.08.2022
IK-EØS 024-2022 Dekontaminatorer Innkjøp konsern 18.07.2022
IK-EØS 023-2022 Leie og vask av uniformer til hjemmesykepleien i Bergen kommune Innkjøp konsern 20.07.2022
IK-EØS 074-2022 Renholdsmaskiner Innkjøp konsern 20.10.2022
Etat for bygg og eiendom - Rammeavtale Elektrotjenester, kunngjøring planlagte anskaffelser 2022 Etat for bygg og eiendom 17.10.2022
Etat for bygg og eiendom, kunngjøring planlagte anskaffelser 2022 - Rammeavtale heisrådgiver Etat for bygg og eiendom 18.10.2022
Rammeavtaler konsulenttjenester digitalisering og IKT Innkjøp konsern 06.09.2022
Reisebyråtjenester for Bergen kommune med samarbeidsparter Innkjøp konsern 06.09.2022
Programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune Innkjøp konsern 14.09.2022
Nytt saksbehandlingssystem for innkreving (inkasso) Innkjøp konsern 16.09.2022
Banktjenester til Bergen kommune Innkjøp konsern 30.09.2022
D0700 Garnes infrastruktur-omlegging og TS tiltak fv 5354 Etat for utbygging 16.02.2023
EBF Klargjøring av ubebodde kommunale leiligheter. Etat for boligforvaltning 25.11.2022
EBF Rammeavtale Skadesanering Etat for boligforvaltning 25.11.2022
EBF Rammeavtale Grunn- og betongarbeider Etat for boligforvaltning 25.11.2022
Rammeavtale for vektertjenester Innkjøp konsern 24.02.2023
Rammeavtale musikkinstrumenter Innkjøp konsern 14.12.2022
Rammeavtale for kjøp av blomster Innkjøp konsern 04.01.2023
Trykkeritjenester Innkjøp konsern 15.12.2022
Medisinsk inventar Innkjøp konsern 20.01.2023
Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken Innkjøp konsern 23.01.2023
Helhetlig løsning for Asset Management i Bymiljøetaten. Innkjøp konsern 25.01.2023
Foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram Innkjøp konsern 25.01.2023
K0240 Det Hanseatiske Museum Etat for utbygging 12.05.2023
B1030 Slettebakken barnehage Etat for utbygging 12.05.2023
Praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) i forbindelse med brukervalg Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet 17.02.2023
H0850 Breisteinvegen 190 Etat for utbygging 16.02.2023
U2300 Rolland skole - rekkefølgebestemmelser Etat for utbygging 16.02.2023
H0770 Teigane Bofellesskap Etat for utbygging 12.05.2023
D0660 Møllendalsveien 19 Etat for utbygging 16.02.2023
U2960 Slåtthaug skole, rehabilitering og tilbygg/påbygg Etat for utbygging 12.05.2023
U2900 Rehabilitering Ytre Arna skule Etat for utbygging 12.05.2023
Rammeavtale grunnundersøkelser Etat for utbygging 20.02.2023
Skifte av vinduer Professor Dahls gate 32 Etat for boligforvaltning 24.02.2023
Skifte av vinduer Garvergaten 15 Etat for boligforvaltning 24.02.2023
Skifte av vinduer Solheimslien 52 og 56 Etat for boligforvaltning 24.02.2023
Skifte av vinduer Conrad Mohrs vei 6 A-J Etat for boligforvaltning 24.02.2023
Skifte av vinduer Sandviksveien 95 Etat for boligforvaltning 24.02.2023
Skifte av vinduer Wolffs Gate 1 Etat for boligforvaltning 24.02.2023
Skifte av vinduer Skottesalen 11 Etat for boligforvaltning 24.02.2023
Skyss til barn i barnehage 2. utlysning Innkjøp konsern 23.02.2023
Refleksvester til barnehager Innkjøp konsern 16.03.2023
Dagkonferanser og konferanser med overnatting Innkjøp konsern 28.03.2023
Rammeavtale for dyner, puter, vektdyner, kuledyner og kulestoler Innkjøp konsern 29.03.2023
Stemmelokale ved forhåndsstemmegivningen Innkjøp konsern 30.03.2023
Valgmat til kommune- og fylkestingsvalg 2023 (reservert kontrakt) Innkjøp konsern 24.04.2023

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00