Innkjøp konsern

Innkjøp konsern
Postboks 7700
5020 BERGEN
Norway
Org number: 964338531
Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
IKT tjenester og programvare Kredittinformasjon tjenester Abonnement Kristian Gromholt Creditsafe Norway AS
IKT tjenester og programvare Verktøy for kontroll av utbetalinger fra Bergen kommune Kontrakt 6/15/2023 Christine Tefre Inyett AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøkkenutstyr (Thomsen Storkjøkken AS) Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Ingvild Blindheim Hole Thomsen Storkjøkken AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Renovasjon næringsavfall Rammeavtale med en leverandør 9/30/2023 Tone Dahle BIR Bedrift AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjeneste for spesifikasjon av AV-installasjoner Rammeavtale med en leverandør 9/30/2023 Elin Riksheim Norconsult AS (Hovedenhet)
Matvarer, catering og kantine Konditorvarer Rammeavtale med en leverandør 7/31/2023 Ingvild Blindheim Hole Baker Brun Produksjon AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Arna Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Bergenhus Nord Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Bergenhus Sør Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Årstad og Fana Nord Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Fana Sør Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Laksevåg Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Ytrebygda Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Åsane Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Avløp og pumpestasjoner Rammeavtale med en leverandør 4/20/2023 Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vikartjenester Helsevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 10/6/2023 Marte Bertelsen Multiple
IKT tjenester og programvare Fagsystem for voksenopplæring ved Nygård skole Kontrakt 10/12/2024 Øystein Jensen Visma Enterprise AS
Vikartjenester Legevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 10/26/2023 Marte Bertelsen Dedicare Doctor AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Minibusser til aktivitetssentre i Bergen kommune (ny utlysning) Kontrakt 3/31/2026 Ståle Otto Hopland Møller Bil Bergen AS
IKT tjenester og programvare Anskaffelse av felles kundestøttesystem (KSS) Kontrakt 2/1/2024 May Lindtner Inlead AS
IKT tjenester og programvare Felles løsning for billettering, kasse og booking Kontrakt 2/1/2024 May Lindtner Data Nova AS
Transporttjenester Transport av lette og tunge hjelpemidler Rammeavtale med en leverandør 2/29/2024 Rune Hagen A2G Eiendomsdrift og A2G Logistikk AS
Forsikring Gruppelivsforsikring til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 5/1/2023 Ketil Helge Johnsen Protector Forsikring ASA
Helseprodukter Databriller og synsundersøkelser Rammeavtale med en leverandør 4/30/2023 Rune Hagen Brilleland AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Medieovervåkning Kontrakt 7/1/2023 Sølvi Søbstad Infomedia Norge
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til skoler i Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 6/1/2023 Marte Bertelsen Multiple
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 6/1/2023 Marte Bertelsen Multiple
Biler og kjøretøyadministrasjon Leasing av biler og biladministrasjon Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Rune Hagen Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Reguleringsplan Slettebakken Kontrakt 6/28/2023 Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Bygningsdrift EØS 010-2021 Rammeavtale lyskilder Rammeavtale med en leverandør 10/3/2023 Sahan Shanmugaratnam Auralight AS
Helseprodukter Inkontinensprodukter - rammeavtale 2021-2025 Rammeavtale med en leverandør 10/1/2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Inventar (møbler) Barnehagemøbler Rammeavtale med en leverandør 11/1/2023 Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Inventar (møbler) Kontormøbler Rammeavtale med en leverandør 11/1/2023 Tone Dahle Input interior Norway AS
Inventar (møbler) Helsemøbler Rammeavtale med en leverandør 11/1/2023 Tone Dahle Kinnarps AS (hovedenhet)
Inventar (møbler) Skolemøbler Kontrakt 11/30/2023 Tone Dahle Input interior Norway AS
IKT tjenester og programvare Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer (SSA-L) Kontrakt 10/1/2023 May Lindtner Telia Norge AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare EØS 067-2020 Verktøy for avstemming ved periode- og årsavslutning Kontrakt Christine Tefre Adra Software AS
Sosiale tjenester Rammeavtale gravferdstjenester til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 12/31/2023 Heidi Osa DAHLS BEGRAVELSESBYRÅ AS
Konsulent og rådgivningstjenester Kartlegging – Gjenbruk av møbler mellom offentlige organisasjoner Kontrakt 12/31/2022 Ståle Otto Hopland Rambøll Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Elektrisk kraft med tilhørende tjenester Rammeavtale med en leverandør 2/1/2024 Tone Dahle Fjordkraft AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til sykehjemmene (postkjøkken) i Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 3/1/2024 Ingvild Blindheim Hole Matvareexpressen AS
Konsulent og rådgivningstjenester Følgeforskning – levekår, oppvekst og utdanning. Områdesatsning Loddefjord og Olsvik Kontrakt 12/31/2026 Ståle Otto Hopland NORCE Norwegian Research Centre AS
IKT tjenester og programvare Løsning for mottak, kontroll, behandling og distribusjon av EHF kataloger Kontrakt 1/24/2025 Gro Agathe Nesse Martens Vieri AS
Matvarer, catering og kantine EØS 059-2021 Produksjon og levering av middager til institusjoner Kontrakt Ingvild Blindheim Hole Matvarehuset AS
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner og nettbrett Rammeavtale med en leverandør 2/29/2024 Elin Riksheim Telenor Norge AS (hovedenhet)
Matvarer, catering og kantine Kantinedrift Bergen rådhus Rammeavtale med en leverandør 1/3/2025 Ingvild Blindheim Hole Beredt AS
Idrettsutstyr Idrettsutstyr til Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 3/1/2024 Rune Hagen PGM AS
Konsulent og rådgivningstjenester Anskaffelse av ekstern prosjektleder / prosjekteringsleder Kontrakt 12/31/2025 Karoline Kalstveit HRP AS
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av møteromspaneler (løsning for booking av møterom) Rammeavtale med en leverandør 3/7/2024 Elin Riksheim Atea AS (Hovedenhet)
Forsikring Barne- og elevforsikring, Bergen kommune Kontrakt 3/31/2024 Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
Konsulent og rådgivningstjenester Farmasøytiske rådgivningstjenester Kontrakt 5/1/2026 Rolf Brurås Sjukehusapoteka Vest HF
Yrkesbekledning Arbeidstøy tilbehør, verneutstyr og førstehjelpsutstyr Rammeavtale med en leverandør 3/31/2024 Tone Dahle Victoria AS
Konsulent og rådgivningstjenester Plankonsulent Laksevågneset Kontrakt 12/31/2023 Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Yrkesbekledning Arbeidstøy og vernebekledning, inkl. regntøy og sko Rammeavtale med en leverandør 3/31/2024 Tone Dahle Victoria AS
Yrkesbekledning Uniformer til sykehjem og legevakt Rammeavtale med en leverandør 3/28/2025 Sahan Shanmugaratnam Elis Norge AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjeneste for områdeplan Indre Arna Kontrakt 6/2/2023 Aslaug Aalen Norconsult AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Sengetøy, frotté mv. til alders- og sykehjem Rammeavtale med en leverandør 4/19/2024 Tone Dahle Nor Tekstil AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av IKT-system for administrasjon av fagopplæring Abonnement 6/1/2025 Maj-Britt Brobakke Safir Web AS
Minibusser til dagsenter, Bergen kommune (Ny utlysning) Abonnement 2/15/2023 Rolf Brurås Kverneland Bil AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 1. Vikarer med høyere utdannelse Rammeavtale med en leverandør 7/1/2024 Marte Bertelsen Manpower AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 2. Vikarer med fagbrev og ufaglærte vikarer Rammeavtale med en leverandør 7/1/2024 Marte Bertelsen Manpower AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til skoler og barnehager m.fl. - Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 8/9/2024 Ingvild Blindheim Hole Måkestad Engros AS
Matvarer, catering og kantine Produksjon og levering av middag til hjemmeboende Rammeavtale med en leverandør 6/6/2026 Ingvild Blindheim Hole Matvarehuset AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 1: Hvitevarer, elektrisk utstyr, oppvarming, klima, vifter med mer Rammeavtale med en leverandør 8/15/2024 Rune Hagen Elkjøp Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 2: Brunevarer (TV, underholdningselektronikk med mer) Rammeavtale med en leverandør 8/15/2024 Rune Hagen Elkjøp Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) Solskjerming til Åsaheimen (Ny utlysning) Kontrakt 12/1/2022 Ståle Otto Hopland Hunter Douglas Norge AS
Matvarer, catering og kantine Lunsjprodukter (inkl. levering til tjenestesteder) Rammeavtale med en leverandør 7/31/2024 Tone Dahle Godt Brød Hjem AS
Byggevarer og verktøy Maling og malingsutstyr Rammeavtale med en leverandør 8/31/2024 Sahan Shanmugaratnam Bygger'n
Byggevarer og verktøy Rammeavtale byggevarer Rammeavtale med en leverandør 10/2/2024 Sahan Shanmugaratnam E.A. SMITH AS
Matvarer, catering og kantine Fisk og fiskeprodukter til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 9/22/2024 Ingvild Blindheim Hole Domstein Sjømat AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Leie og vask av løse gulvmatter for Bergen kommune og samarbeidsparter Kontrakt 9/30/2024 Sahan Shanmugaratnam Nor Tekstil AS
Undervisningsmateriell og bøker Bøker og læremidler til Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 9/30/2024 Rune Hagen BS Undervisning AS
Inventar (møbler) Spesialbygde møbler til Familiens Hus, Møllendalsveien Kontrakt 12/19/2022 Ståle Otto Hopland Faginnredning AS
Inventar (møbler) Kontormøbler til Familiens Hus, Møllendalsveien Kontrakt 1/23/2023 Ståle Otto Hopland K J Brusdal AS (Norengros)
Inventar (møbler) Miljømøbler til Familiens Hus, Møllendalsveien Kontrakt 1/29/2023 Ståle Otto Hopland K J Brusdal AS (Norengros)
IKT utstyr PC og skjermer Rammeavtale med en leverandør 9/30/2024 Elin Riksheim Atea AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Støyutredning Dokken Kontrakt 12/12/2022 Ståle Otto Hopland Norconsult AS (Hovedenhet)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00