Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig

Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig

No results
Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Tjenester (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av ekstern veileder til psykologer og psykologspesialister Rammeavtale med en leverandør 4/23/2022 Ståle Otto Hopland ØPSEN PSYKOLOG PRAKSIS AS
Sosiale tjenester Bo- og tjenestetilbud for brukere f. 03 og 05 Kontrakt 12/31/2021 Inan Begic Auris Helse AS
IKT tjenester og programvare Elektronisk løsning for rettighetsbelagte psykometriske tester og skjema (pilot) Kontrakt 9/22/2021 Adnan Birdzo CheckWare AS
Sosiale tjenester Bo- og tjenestetilbud for bruker f. 91 Kontrakt 12/31/2022 Øyvind Andreas Macody Lund Viken Bo og Omsorg AS
Sosiale tjenester Bo- og tjenestetilbud for bruker f. 87 Kontrakt 11/30/2021 Øyvind Andreas Macody Lund Stendi AS
Leierett til 25 % av boligene i Rothaugsgaten la, ib, lc, Id, 3a, 3b, Sa, 5b, 7a, 7b, 7c (Ragde Eiendom AS) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund RAGDE EIENDOM AS
Leierett til i 25 % av boligene i Kirkegaten 5-13 og 23-33 (Ragde Eiendom AS) Abonnement Øyvind Andreas Macody Lund RAGDE EIENDOM AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og Kriminalomsorgen Region Vest Samarbeidsavtale (ekstern) Øyvind Andreas Macody Lund
Yrkesbekledning Avtale om leie av arbeidstøy for MO-senter Eidsvåg (Nor Tekstil AS) Kontrakt 8/26/2022 Øyvind Andreas Macody Lund Nor Tekstil AS
Renhold Vaskeri og renseritjenester til MO-Gyldenpris - leie av arbeidstøy (Nor Tekstil AS) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund Nor Tekstil AS
Leie av arbeidstøy til Haggardshaugen bofellesskap Kontrakt 1/2/2023 Øyvind Andreas Macody Lund Nor Tekstil AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Leie av vannautomater / kaffeautomater til MO-Gyldenpris Kontrakt 12/5/2021 Øyvind Andreas Macody Lund Lindbak AS
Yrkesbekledning Leie av arbeidstøy for Lilletvedt bofellesskap Kontrakt 4/3/2023 Øyvind Andreas Macody Lund Nor Tekstil AS
Helseprodukter Løpende kjøp av sprøytespissreturbokser Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund HERAS Bjørn Tharaldsen
Helseprodukter Løpende kjøp av røykefolie (DNE Pharma AS) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund Dne Pharma AS
Helsetjenester Avtale om kjøp av tjenester for mennesker med psykiske lidelser (Ullensvang kommune - tidl. Jondal) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund ULLENSVANG KOMMUNE
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale knyttet til prosjektet: "A-larms likemannstjeneste i Bergen" (A-larm og NORCE) Samarbeidsavtale (ekstern) 12/31/2021 Øyvind Andreas Macody Lund Multiple
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Albatrossen Ettervernsenter og Bergen kommune Samarbeidsavtale (ekstern) 11/1/2025 Øyvind Andreas Macody Lund Stiftelsen Albatrossen Ettervern-senter
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Albatrossen Ettervernsenter og Begen kommune: Helsfremmende aktivitet og hverdagsglede. Samarbeidsavtale (ekstern) 7/2/2022 Øyvind Andreas Macody Lund Stiftelsen Albatrossen Ettervern-senter
Alarm- og vektertjenester Kontrakt om levering av vakt- og sikkerhetstjenester (AVARN SECURITY AS - tidl. Nokas) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund Avarn Security AS(hovedenhet)
Sosiale tjenester HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse Rammeavtale med flere leverandører 6/30/2023 Inan Begic Multiple

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00