Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig

Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig

No results
Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Tjenester (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av ekstern veileder til psykologer og psykologspesialister Rammeavtale med en leverandør 4/23/2023 Inan Begic ØPSEN PSYKOLOG PRAKSIS AS
Sosiale tjenester Bo- og tjenestetilbud for bruker f. 91 Kontrakt 12/31/2022 Heidi Osa Viken Bo og Omsorg AS
Sosiale tjenester Bo- og tjenestetilbud for bruker f. 87 Kontrakt 11/30/2022 Heidi Osa Stendi AS
Leierett til 25 % av boligene i Rothaugsgaten la, ib, lc, Id, 3a, 3b, Sa, 5b, 7a, 7b, 7c (Ragde Eiendom AS) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund RAGDE EIENDOM AS
Leierett til i 25 % av boligene i Kirkegaten 5-13 og 23-33 (Ragde Eiendom AS) Abonnement Øyvind Andreas Macody Lund RAGDE EIENDOM AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og Kriminalomsorgen Region Vest Samarbeidsavtale (ekstern) Øyvind Andreas Macody Lund
Renhold Vaskeri og renseritjenester til MO-Gyldenpris - leie av arbeidstøy (Nor Tekstil AS) Kontrakt Kariann Helland Nor Tekstil AS
Leie av arbeidstøy til Haggardshaugen bofellesskap Kontrakt 1/2/2023 Kariann Helland Nor Tekstil AS
Yrkesbekledning Leie av arbeidstøy for Lilletvedt bofellesskap Kontrakt 4/3/2023 Kariann Helland Nor Tekstil AS
Helseprodukter Løpende kjøp av sprøytespissreturbokser Kontrakt Kariann Helland HERAS Bjørn Tharaldsen
Helseprodukter Løpende kjøp av røykefolie (DNE Pharma AS) Kontrakt Kariann Helland Dne Pharma AS
Helsetjenester Avtale om kjøp av tjenester for mennesker med psykiske lidelser (Ullensvang kommune - tidl. Jondal) Kontrakt Kariann Helland ULLENSVANG KOMMUNE
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Albatrossen Ettervernsenter og Bergen kommune Samarbeidsavtale (ekstern) 11/1/2025 Heidi Osa Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter
Alarm- og vektertjenester Kontrakt om levering av vakt- og sikkerhetstjenester (AVARN SECURITY AS - tidl. Nokas) Kontrakt Heidi Osa Avarn Security AS(hovedenhet)
Sosiale tjenester HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse Rammeavtale med flere leverandører 6/30/2023 Inan Begic Multiple

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00