Bymiljøetaten

Bymiljøetaten

Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Konsulent og rådgivningstjenester Johan Brentsens vei fortau. Regulering og prosjektering Kontrakt 1/1/2023 Gry Herdlevær AFRY Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) Sykkelparkeringsbokser Kontrakt 6/1/2025 Ståle Otto Hopland URBAN SOLUTIONS AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøp av mobile gang-og sykkeltellere, ny utlysning Kontrakt 9/11/2022 Ståle Otto Hopland Amparo Solutions AS
Anlegg (entreprise) NOR 075-2019. Konkurranse Arna bydelspark - Seimsmyrane. Våtmarkspark og kastfelt. Anleggsentreprise. Kontrakt 12/31/2021 Gry Herdlevær Vestafjell AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 034-2020 Konkurranse, Prosjektering diverse Friområder Kontrakt 7/31/2022 Gry Herdlevær Arkitektgruppen Cubus A/S
Konsulent og rådgivningstjenester M-002-2020. Oppgradering av kollektivholdeplasser. Byggeleder. Kontrakt 12/31/2021 Gry Herdlevær ARTEC AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 002-2021, konkurranse, Litleåsvegen - Sykkeltiltak Kontrakt 12/31/2022 Gry Herdlevær Norconsult AS (Hovedenhet)
Biler og kjøretøyadministrasjon Rammeavtale for bildelingstjenester - Hyre AS Rammeavtale med en leverandør 7/1/2023 Diana Snibsøer Hyre AS
NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021 Kontrakt 8/3/2022 Diana Snibsøer Jans Hageservice AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 012-2021 Drift og vedlikehold av elbil-ladere Kontrakt 6/22/2023 Diana Snibsøer SAS ELEKTROSERVICE AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Havbunnskartlegging Store Lungegårdsvann Kontrakt 7/1/2023 Gry Herdlevær SKARV TECHNOLOGIES AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 005-2021, konkurranse, Fyllingsdalen - sykkelvennlig utforming + utarbeidelse av vegtegninger Kontrakt 9/24/2021 Gry Herdlevær Multiconsult Norge AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester M 009-2021, konkurranse, Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida, prosjektering Kontrakt 12/31/2022 Gry Herdlevær Haugen VVA AS
FOR 019-2021 Supplerende miljøundersøkelser Grønneviken Kontrakt 1/1/2023 Diana Snibsøer Cowi AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 034-2021 Fjellsikring Løvstien Kontrakt 10/31/2021 Diana Snibsøer Sartor Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 049-2021 Strømforsyning Torgallmenningen Kontrakt 11/30/2021 Diana Snibsøer Bravida Norge AS (hovedenhet)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00