Bymiljøetaten

Bymiljøetaten

Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Konsulent og rådgivningstjenester Johan Brentsens vei fortau. Regulering og prosjektering Kontrakt 1/1/2023 Hanne Grov Lekven AFRY Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) Sykkelparkeringsbokser Kontrakt 6/1/2025 Håkon M. K. Skagen BIKELY AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 034-2020 Prosjektering diverse Friområder Kontrakt 11/11/2023 Karoline Kalstveit Arkitektgruppen Cubus A/S
Biler og kjøretøyadministrasjon Rammeavtale for bildelingstjenester - Hyre AS Rammeavtale med en leverandør 7/1/2023 Håkon M. K. Skagen Hyre AS
EØS 081-2020 Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg og lekeplasser m.m i bydelene Fana og Årstad Kontrakt 4/1/2023 Heidi Teksle Amundsen Løvaas Maskin AS
EØS 080-2020 Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg og lekeplasser m.m i bydelene Arna og Åsane Abonnement 4/1/2023 Heidi Teksle Amundsen Løvaas Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 012-2021 Drift og vedlikehold av elbil-ladere Kontrakt 6/22/2023 Diana Snibsøer SAS ELEKTROSERVICE AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Havbunnskartlegging Store Lungegårdsvann Kontrakt 7/1/2023 Karoline Kalstveit SKARV TECHNOLOGIES AS
Vedlikeholdstjenester utomhus EØS 085-2020 Drifts- og vedlikeholdstjenester kommunale veger - driftsone Nord Rammeavtale med en leverandør 4/14/2024 Gard Watnedal Løvaas Maskin AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 009-2021, konkurranse, Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida, prosjektering Kontrakt 12/31/2022 Hanne Grov Lekven Haugen VVA AS
FOR 019-2021 Supplerende miljøundersøkelser Grønneviken Kontrakt 1/1/2023 Karoline Kalstveit Cowi AS (Hovedenhet)
Rammeavtale Grunnerverv 2021 Kontrakt 1/24/2024 Tormod Bontveit HRP AS
IKT tjenester og programvare Avtale om kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan Kontrakt 2/8/2027 Bård Dagestad Carlsen Giant Leap Technologies AS
Anlegg (entreprise) NOR 035-2021 Montering sykkelstativ mv Kontrakt 10/1/2024 Håkon M. K. Skagen GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
NOR 040-2021 Levering av sommerblomster til Bergen kommune 2022 Kontrakt 9/28/2023 Heidi Teksle Amundsen AS Blomsterringen Engros, Hovedkontoret
NOR 053-2021 Generalentreprise Sangotna gangvei og uterom Kontrakt 3/31/2025 Karoline Kalstveit Boasson AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Anskaffelse forretningsjuridisk rådgivning – eiendomsutvikler Kontrakt 12/31/2022 Hanne Grov Lekven Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 052-2021 Trepleie og julebelysning 2021-2024 Kontrakt 3/31/2024 Heidi Teksle Amundsen AnleggsgartnerMester Wikholm AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 044-2021 Benker og gapahuker til turområder i Bergen 2021-2024 Rammeavtale med en leverandør 11/15/2023 Heidi Teksle Amundsen Nærmiljø Hage Og Anlegg AS
Konsulent og rådgivningstjenester FOR 056-2021 Konsulent utredning sentrumslekeplass Kontrakt 10/1/2023 Elena Rusetskaya Asplan Viak AS (Bergen)
NOR 077-2021 Rammeavtale mindre entreprenørtjenester Rammeavtale med en leverandør 3/1/2024 Tormod Bontveit R. Nielsen Entreprenør AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 066-2021 Fartsmåling og trafikktelling Kontrakt 3/14/2024 Tord Honne Holgernes Sivilingeniør Helge Hopen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 068-2021 Mobilpunkt Nymark - pilot utslippsfri anleggsplass Kontrakt 3/1/2023 Karoline Kalstveit Sartor & Drange AS
Nybygg og rehabilitering NOR 069-2021 Loddefjord snarveger - Totalentreprise. Kontrakt Tormod Bontveit Hylland AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 2: Park - Bergenhus Ytre Kontrakt 4/15/2025 Heidi Teksle Amundsen Løvaas Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 1: Veier - Bergenhus og Årstad Kontrakt 4/15/2025 Gard Watnedal Covei AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 069-2021 Tverrfaglig rådgivergruppe - Møllendal elve- og strandpark Kontrakt Karoline Kalstveit 3RW arkitekter AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 056-2021 Den grønne akse – rådgivning og prosjektering Rammeavtale med en leverandør 4/22/2026 Karoline Kalstveit Asplan Viak AS (Hovedenhet)
BME EØS 01-2022 Mobile toalettløsninger i parker Kontrakt 10/1/2023 Heidi Teksle Amundsen Danfo AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME X 04-2022 Telemetrisk undersøkelse av torsk i Store Lungegårdsvann, Bergen Kontrakt 12/31/2023 Karoline Kalstveit NORCE Norwegian Research Centre AS
Konsulent og rådgivningstjenester BME EØS 02-2022 Rammeavtale miljørådgivning og miljøtjenester Rammeavtale med en leverandør 5/31/2026 Karoline Kalstveit Cowi AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 02-2022 Veianalyse Kontrakt 9/30/2025 Gard Watnedal Geomatikk IKT AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 07-2022 Miljøovervåking Kollevågen 2022 og 2023 Kontrakt 3/1/2024 Natalia Staren Cowi AS (Hovedenhet)
BME EØS 03-2022 Byggherreorganisasjon Store Lungegårdsvann Renere havn og bystrand Kontrakt 11/1/2024 Elena Rusetskaya Erstad & Lekven Bergen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Delkontrakt 3: Vinterdrift - Bergenhus og Årstad Kontrakt 4/14/2025 Gard Watnedal Bergen Bydrift AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME NOR 05-2022 Barnas byrom - Aktiv Tollbodkai Kontrakt 6/22/2023 Karoline Kalstveit Boasson AS
Anlegg (entreprise) BME EØS 05-2022 Skrotrydding Store Lungegårdsvann Kontrakt 3/1/2023 Elena Rusetskaya OceanFront AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 003-2022, Krohnåsvegen Sykkeltiltak - Reguleringsplan Kontrakt 9/30/2025 Hanne Grov Lekven Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 04-2022 Miljøtekniske undersøkelser, Ytre Hope Kontrakt 4/20/2023 Natalia Staren Norconsult AS (Hovedenhet)
Anlegg (entreprise) EØS 017-2021 Lyngbøveien trafikksikring og VA-anlegg. Generalentreprise Kontrakt 12/31/2025 Hanne Grov Lekven Vestafjell AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 11-2022 Usikkerhetsanalyse for Bystranden og ny Lungegårdspark Kontrakt 12/23/2022 Elena Rusetskaya Holte Consulting AS - Hovedenhet
Konsulent og rådgivningstjenester BME FOR 12-2022 Juridisk bistand avkjørselssak Kontrakt 12/16/2022 Veronika Lien Nilssen Advokatfirmaet Kyrre ANS
Konsulent og rådgivningstjenester BME FOR 16-2022 Konsulentoppdrag - Revidering av regelverk og priser på arrangement Kontrakt 12/16/2022 Joy Frantzen KPMG AS (Hovedenhet)
BME NOR 06-2022. Sykkeltiltak Lyngfaret og Vestre Vadmyra. Kontrakt 9/15/2023 Tormod Bontveit Vestafjell AS
Anlegg (entreprise) BME NOR 02-2022. Fellesentreprise sykkel- og gangetiltak. Kontrakt 6/30/2023 Tormod Bontveit R. Nielsen Entreprenør AS
BME EØS 08-2022 Veisalt Rammeavtale med en leverandør 11/11/2023 Gard Watnedal Saltimport AS
Konsulent og rådgivningstjenester Finansiell rådgiver til oppfølging av vedtak fra ESA Kontrakt 1/25/2023 Veronika Lien Nilssen BDO AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 08-2022 Gassmålinger Rådal avfallsdeponi Kontrakt Natalia Staren Cowi AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021 - Driftsavtale Toalettanlegg Sudmannsveien Kontrakt Heidi Teksle Amundsen Danfo AS
Anlegg (entreprise) Konkurranse BME NOR 08-2022. Hordvikneset. TS-prosjekt avstigningsplass Kontrakt 6/30/2023 Tormod Bontveit R. Nielsen Entreprenør AS
Anlegg (entreprise) BME NOR 10-2022 Løvstien etappe 4 - Ferdigstillelse av gjenstående arbeider Kontrakt 3/3/2023 Eduardo Jose Llano Cofino Løvaas Maskin AS
Konsulent og rådgivningstjenester BME FOR 21-2022 Ny økonomimodell for Fisketorget Kontrakt 2/28/2023 Diana Snibsøer KPMG AS (Hovedenhet)
Anlegg (entreprise) BME NOR 09-2022 Mudring under Gamle Nygårdsbro Kontrakt 3/15/2023 Elena Rusetskaya Løvaas Maskin AS

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00