Bymiljøetaten

Bymiljøetaten

Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Konsulent og rådgivningstjenester Johan Brentsens vei fortau. Regulering og prosjektering Kontrakt 1/1/2023 Hanne Grov Lekven AFRY Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) Sykkelparkeringsbokser Kontrakt 6/1/2025 Ståle Otto Hopland BIKELY AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøp av mobile gang-og sykkeltellere, ny utlysning Kontrakt 9/11/2022 Ståle Otto Hopland Amparo Solutions AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 034-2020 Konkurranse, Prosjektering diverse Friområder Kontrakt 7/31/2022 Gry Herdlevær Arkitektgruppen Cubus A/S
Konsulent og rådgivningstjenester M 002-2021, konkurranse, Litleåsvegen - Sykkeltiltak Kontrakt 12/31/2022 Hanne Grov Lekven Norconsult AS (Hovedenhet)
Biler og kjøretøyadministrasjon Rammeavtale for bildelingstjenester - Hyre AS Rammeavtale med en leverandør 7/1/2023 Håkon M. K. Skagen Hyre AS
NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021 Kontrakt 8/3/2022 Diana Snibsøer Jans Hageservice AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 012-2021 Drift og vedlikehold av elbil-ladere Kontrakt 6/22/2023 Diana Snibsøer SAS ELEKTROSERVICE AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Havbunnskartlegging Store Lungegårdsvann Kontrakt 7/1/2023 Gry Herdlevær SKARV TECHNOLOGIES AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 009-2021, konkurranse, Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida, prosjektering Kontrakt 12/31/2022 Hanne Grov Lekven Haugen VVA AS
FOR 019-2021 Supplerende miljøundersøkelser Grønneviken Kontrakt 1/1/2023 Karoline Kalstveit Cowi AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Avtale om kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan Kontrakt 2/8/2027 Maj-Britt Brobakke Giant Leap Technologies AS
Anlegg (entreprise) NOR 035-2021 Montering sykkelstativ mv Kontrakt 10/1/2024 Diana Snibsøer GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
NOR 040-2021 Levering av sommerblomster til Bergen kommune 2022 Kontrakt 9/28/2022 Heidi Teksle Amundsen AS Blomsterringen Engros, Hovedkontoret
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 023-2021 Undersøkelse om effekten av bildeling i Bergen Kontrakt 5/31/2022 Håkon M. K. Skagen Transportøkonomisk Institutt Stiftelsen NSFS
NOR 053-2021 Generalentreprise Sangotna gangvei og uterom Kontrakt 3/31/2025 Gry Herdlevær Anleggsgartner Svein Boasson AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Anskaffelse forretningsjuridisk rådgivning – eiendomsutvikler Kontrakt 12/31/2022 Hanne Grov Lekven Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 052-2021 Trepleie og julebelysning 2021-2024 Kontrakt 3/31/2024 Heidi Teksle Amundsen AnleggsgartnerMester Wikholm AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 044-2021 Benker og gapahuker til turområder i Bergen 2021-2024 Rammeavtale med en leverandør 11/15/2023 Heidi Teksle Amundsen Nærmiljø Hage Og Anlegg AS
Konsulent og rådgivningstjenester FOR 056-2021 Konsulent utredning sentrumslekeplass Kontrakt 10/1/2023 Diana Snibsøer Asplan Viak AS (Bergen)
NOR 077-2021 Rammeavtale mindre entreprenørtjenester Rammeavtale med en leverandør 3/1/2024 Tormod Bontveit R. NIELSEN ENTREPRENØR AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 066-2021 Fartsmåling og trafikktelling Kontrakt 3/14/2024 Jørn Tore Nilsen Sivilingeniør Helge Hopen AS
Anlegg (entreprise) Paradis Allmenning – midlertidige tiltak Kontrakt 6/15/2022 Kristian Gromholt Jans Hageservice AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 068-2021 Mobilpunkt Nymark - pilot utslippsfri anleggsplass Kontrakt 3/1/2023 Karoline Kalstveit Sartor & Drange AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 2: Park - Bergenhus Ytre Kontrakt 4/15/2025 Diana Snibsøer Løvaas Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 1: Veier - Bergenhus og Årstad Kontrakt 4/15/2025 Gard Watnedal Covei AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 056-2021 Den grønne akse – rådgivning og prosjektering Rammeavtale med en leverandør 4/22/2026 Karoline Kalstveit Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) BME X 05-2022 Sykkelkontainer - Trygg sykkelparkering Kontrakt 7/4/2022 Karoline Kalstveit BIKELY AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME X 04-2022 Telemetrisk undersøkelse av torsk i Store Lungegårdsvann, Bergen Kontrakt 12/31/2023 Karoline Kalstveit NORCE Norwegian Research Centre AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) M 019-2021 Mobilitetsanalyse Olsvikåsen Kontrakt 9/30/2022 Kjetil Møklebust Asplan Viak AS (Hovedenhet)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00