Bergen kommune - Tender

Bergen kommune
Postboks 7700
5020 BERGEN
Norway
Org number: 964338531
Company description

Kunngjøringer og avtaler i Bergen Kommune

Bergen kommune benytter seg av Mercell sitt konkurranse- og kontraktsadministrasjonsverktøy. På denne siden vil du finne pågående kunngjøringer og rammeavtaler for Bergen kommune


Title Department Closing date
EØS 064-2017 DPS konsulenttjenester 1/15/2038
EØS 027-2017 - Dynamisk innkjøpsordning for innhold til datasenter 5/1/2028
EØS 028-2020 DPS for bygg- og anleggsrelaterte konsulenttjenester Innkjøp konsern 11/11/2030
EØS 005-2021 Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av nye møbler Innkjøp konsern 6/18/2031
EØS 067-2021 Dynamisk innkjøpsordning for PC, skjermer og mobile enheter Innkjøp konsern 12/9/2031
IK-EØS 022-2024 Drift av telefonsentraler Innkjøp konsern 5/10/2024
BV 2024-05 - Gimleområdet VA-anlegg og etablering av mobilpunkt - entreprenør Bergen Vann 5/10/2024
IK-EØS 028-2024 Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune og samarbeidskommuner Innkjøp konsern 5/8/2024
EBE 03 - 2024 Rammeavtale for vedlikehold av SD – anlegg basert på Niagara Framework Etat for bygg og eiendom 5/13/2024
Tilbudsfase - IK-EØS 060-2024 Saksbehandlingssystem for innkreving (2. gangs utlysning) Innkjøp konsern 5/6/2024
EBE 07 - 2024 Klostergarasjen - Utskifting av heiser Etat for bygg og eiendom 5/3/2024
EBE 09 - 2024 Rammeavtale for Brannalarmanlegg Etat for bygg og eiendom 5/24/2024
Kvalifikasjonsfase - IK-EØS 021-2024 Politisk møteportal Innkjøp konsern 4/22/2024
Tilbudsfase - IK-EØS 021-2024 Politisk møteportal Innkjøp konsern 6/3/2024
EBE 10 - 2024 Slettebakken skole - Sentralisert og desentralisert ventilasjonsanlegg(Bygg 1, 2 og 6) Etat for bygg og eiendom 4/22/2024
EFU-10888 Rammeavtale for ITB-ansvarlig Etat for utbygging 4/26/2024
A0650 EFU-10884 Bergen inkluderingssenter, midlertidige arbeidsplasser - anskaffelse av totalentreprenør Etat for utbygging 5/15/2024
H0740 EFU-10614 Haugland skole - bofellesskap - totalentreprise Etat for utbygging 4/25/2024
H0770 EFU-10555 Teigane bofellesskap, anskaffelse av totalentreprenør Etat for utbygging 5/16/2024
BB EØS 002-2024 Vernebekledning for røykdykkere mv. for VBR Bergen brannvesen 5/21/2024
Renovering av yttertak i Søndre Skogveien Etat for boligforvaltning 4/26/2024
BB NOR 001-2024 - 8 nye tilhengere for utstyr Bergen brannvesen 4/30/2024
I0700 EFU-10724 ADO Arena, solenergi anlegg - anskaffelse av totalentreprenør Etat for utbygging 5/6/2024
IK-EØS 045-2024 Rammeavtale for alarmtjeneste til Bergen kommune 5/24/2024
EFI - NOR 005-2024 Maskin til rens av friidrettsdekker Etat idrett 4/24/2024
H0730 EFU-10613 Nedre Totland bofellesskap - totalentreprise Etat for utbygging 5/27/2024
EBE 16 - 2024 Li skole - oppgradering gymsal og pumpestasjon Etat for bygg og eiendom 5/3/2024
EBE 18 - 2024 Sandgotna skole - ventilasjonsarbeider Etat for bygg og eiendom 5/16/2024
EST 001-2024 Bo- og tjenestetilbud for kvinne i 20-årene Etat for sosiale tjenester 4/22/2024
BNKI FOR 06 - 2024 Stemming, service, flytting og transport av Bergen kulturskoles pianoer. BNKI - stab 4/26/2024
BME EØS 2024-01 Miljøovervåking Rådalen Bymiljøetaten 5/21/2024
BV 2024-09 - K11C LT02 Lagertomt Bergen Vann 5/15/2024
BV 2024-12 - Stendafjell UV-anlegg - E21 Grunn, betong og bygg Bergen Vann 6/3/2024
EFI - NOR 004-2024 Nymark 5 - Etablering av ny kunstgressbane (Ny konkurranse) Etat idrett 5/8/2024
IK-FOR 062-2024 Spillbasert læringstilbud 5/10/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Finnegaarden restaurering Leverandør: NIKU Kontrakt Bernt Stian Vik Norsk Institutt for Kulturminneforskning
IKT tjenester og programvare Konkurransegjennomføring- og kontraktsadministrasjonsverktøy (KGV/KAV) Kontrakt Kristian Gromholt Multiple
Samarbeidsavtale Avtale om levering av biblioteksystem (Bibliotek-systemer AS) Kontrakt 1/10/2026 Ørjan Persen Bibliotek-Systemer AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av ekstern veileder til psykologer og psykologspesialister Rammeavtale med en leverandør 4/23/2024 Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Inan Begic ØPSEN PSYKOLOG PRAKSIS AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10272 Rammeavtale RI-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 5/10/2024 Elisabeth Skeie Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10271 Rammeavtale ARK-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 5/10/2024 Elisabeth Skeie Multiple
IKT tjenester og programvare Verktøy for kontroll av utbetalinger fra Bergen kommune Kontrakt 6/30/2024 Innkjøp konsern Christine Tefre Inyett AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøkkenutstyr (Thomsen Storkjøkken AS) Rammeavtale med en leverandør 8/31/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Thomsen Storkjøkken AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) e-bøker til Bergen offentlige bibliotek Rammeavtale med en leverandør 6/30/2024 Bergen Offentlige Bibliotek Ørjan Persen Biblioteksentralen SA
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Arna bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Rune Hagen Boreal Travel AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Åsane bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Rune Hagen Boreal Travel AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Bergenhus bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Rune Hagen Boreal Travel AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Årstad bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Fana bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Ytrebygda bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Fyllingsdalen bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Laksevåg bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Rune Hagen Tide Buss AS
EØS 029-2021 Rammeavtale Grunnerverv 2021 Kontrakt 1/24/2025 Bymiljøetaten Tormod Bontveit HRP AS
IKT tjenester og programvare Avtale om kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan Kontrakt 2/8/2027 Bymiljøetaten Arvid Johan Heggestad Giant Leap Technologies AS
Bygningsdrift Lyskilder Rammeavtale med en leverandør 10/3/2024 Innkjøp konsern Lars Fiskaa Auralight AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 003-2021 Rammeavtale Slamdisponering av biorest fra biogassanlegg 2022-2023 Rammeavtale med en leverandør 12/31/2024 Elina Eikemo GRØNN VEKST AS
Rosetårnet barnehage - oppgradering av uteområdet Kontrakt 7/31/2025 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Boasson AS
Helseprodukter Inkontinensprodukter - rammeavtale 2021-2025 Rammeavtale med en leverandør 9/30/2024 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Inventar (møbler) Barnehagemøbler Rammeavtale med en leverandør 11/1/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021 - Driftsavtale Toalettanlegg Sudmannsveien Kontrakt Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Danfo AS
U2930 EFU-10584 Haukeland skole - kapasitetsutvidelse, totalentreprise: Skanska Norge AS Kontrakt 11/3/2024 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Skanska Norge AS (hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Nyhavnsveien kommunalt midlertidig botilbud (2. utlysning) Kontrakt 11/29/2024 Etat for sosiale tjenester Inan Begic CITY SECURITY GROUP AS
Anlegg (entreprise) Kolstihagen Sykehjem - Modernisering av 2 heiser Kontrakt 6/1/2028 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
AV-utstyr Av installasjoner til Tveiterås skole 2023 Kontrakt 4/30/2026 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna, delkontrakt 1 Rammeavtale med en leverandør 12/4/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija RØRKOMPANIET AS
Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen, delkontrakt 2 Rammeavtale med en leverandør 12/4/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Bergen Rørteknikk AS
Planer og regulering M 006-2022 Damsgård-Småpudden Sykkeltiltak - Reguleringsplan Kontrakt 3/29/2026 Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven Norconsult Norge AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjenester til Lars Hilles gate 16A og B Kontrakt 6/30/2024 Øystein Jensen Securitas AS (hovedenhet)
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Leker Rammeavtale med en leverandør 1/31/2025 Innkjøp konsern Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale Advokattjenester innen eiendomsrett og forretningsjuridisk bistand Kontrakt 12/14/2024 Etat for bygg og eiendom* Torjan Haaland Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Bygningsdrift Mathallen torget – utskifting av vare- og personheis Kontrakt 3/4/2026 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija TK Elevator Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) BB NOR 002-2022 Åndedrettsvern til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle SG SAFETY AS
Varer (ikke kategoridefinert) Ny/nyere slangevaskemaskin til Bergen brannvesen Kontrakt 12/15/2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Werma Wermlands Maskin AB
AV-utstyr AV-utstyr til Krohnåstoppen bofelleskap Kontrakt 3/14/2026 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Digital robot for læring på skole Kontrakt 1/9/2025 Asnake T. Erko Lekolar AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 2023-25 Informasjonsfilm Slettebakken deponi Kontrakt 7/1/2024 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Screen Story AS
EØS 059-2019 Sanering Slettebakken deponi Kontrakt 12/31/2024 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester BME FOR 2023-29 Vurdering av støy og forurensning fra snømottak Kontrakt 4/30/2026 Bymiljøetaten Linda Lorraine Fauske WSP Norge AS (hovedenhet)
Helseprodukter Personløftere og takheiser Rammeavtale med en leverandør 2/28/2026 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Invacare AS
Helseprodukter Medisinsk inventar Rammeavtale med en leverandør 2/28/2026 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
IKT tjenester og programvare Lisensavtale ESRI-produkter Lisens 12/31/2026 Plan- og bygningsetaten Tarje Iversen Wanvik Geodata AS
Bygningsdrift Rammeavtale for vedlikehold av SD – anlegg basert på EM systemer Rammeavtale med en leverandør 3/2/2026 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss EM SYSTEMER AS
BME NOR 2023-19 Rammeavtale om ras- og fjellsikring Rammeavtale med flere leverandører 12/8/2026 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Multiple
Bygningsdrift Haukeland skole - Ventilasjon og følgearbeider Kontrakt 11/30/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Næringshus AS
H0800, EFU-10272 EFU-10594, Kong Oscars gate 90, gruppekontrakt prosjektering Kontrakt 6/25/2025 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Multiple
Anlegg (entreprise) Sandgotna Skole - Amfi og uteområde Abonnement 7/31/2024 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss Boasson AS
IKT tjenester og programvare Google Workspace for Education Plus Lisens 2/12/2026 BBSI - sentrale staber Are Andreassen Dustin Norway AS
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Formingsmateriell til Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 3/31/2026 Innkjøp konsern Tone Dahle CREATIV COMPANY A/S
Anlegg (entreprise) BME NOR 2023-18 Sykkeltiltak - Olaf Ryes vei og Harald Hårfagres gate Kontrakt 7/1/2024 Bymiljøetaten Tormod Bontveit BS Vest AS
Sosiale tjenester Beredskapsavtale for psykologtjenester i Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 2/28/2026 Innkjøp konsern Karen Lygre Klinikk for krisepsykologi AS
D0490 EFU-10561 Bjørge utleieboliger - totalentreprise Kontrakt 9/26/2025 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Donar AS
Yrkesbekledning Kjøp av yttertøy til hjemmebaserte tjenester Rammeavtale med en leverandør 3/31/2026 Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Rolf Brurås IDÉ House of Brands AS
BR050, EFU-10785 EFU-10786, Ombygging av brannstasjoner, gruppekontrakt prosjektering Kontrakt 9/27/2025 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) Fagbrevkompetanse Helsefag 2024 Kontrakt 6/30/2025 Rolf Brurås AOF Vestlandet - Agder
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale - Arkitekttjenester Rammeavtale med en leverandør 3/13/2026 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Arkitektgruppen Cubus A/S
Rammeavtale - Lås, beslag og adgangskontroll - Delkontrakt 1 Rammeavtale med en leverandør 3/21/2026 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Låssenteret AS
Rammeavtale - Lås, beslag og adgangskontroll - Delkontrakt 2 Rammeavtale med en leverandør 3/21/2026 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland LOCKIT AS
EFI - NOR 001-2024 Rammeavtale om rehabilitering av lysanlegg Rammeavtale med en leverandør 3/8/2026 Etat idrett Anders Vardeberg Fana Elektrikeren AS
Anlegg (entreprise) BV 2023-36 Espeland VBA - E61 Maskin og prosessutstyr Kontrakt 2/1/2027 Bergen Vann Elina Eikemo Aquagain-Folding Smed A/S
Delkontrakt 2: Park Nord Abonnement 4/15/2027 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen ANLEGGSGARTNERMESTER WIKHOLM AS
EFI - NOR 008-2024 Rehabilitering av kunstgressbanene på Sandsli og Kalandseid Kontrakt 5/15/2024 Etat idrett Anders Vardeberg Proturf AS
IKT tjenester og programvare Budsjett og rapporteringssystem Kontrakt Laila Hope Framsikt AS
IKT tjenester og programvare Adgangskontrollsystem, kortlesere og multifunksjonskort til Rådhuskvartalet Service (IKT) Selma Sarajlija Westec As
IKT tjenester og programvare Avtale for programvare vedrørende leverandøroppfølging i utsatte bransjer Kontrakt Juni Skjold Lexau Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10284 Rammeavtale ITB-ansvarlig Rammeavtale med flere leverandører 7/2/2024 Elisabeth Skeie Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) Renovasjon næringsavfall Rammeavtale med en leverandør 9/30/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle BIR Bedrift AS
Renhold Vindusvask Rammeavtale med en leverandør 8/31/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Ability FM Vest AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjeneste for spesifikasjon av AV-installasjoner Rammeavtale med en leverandør 9/30/2024 Innkjøp konsern Elin Riksheim Norconsult Norge AS
Matvarer, catering og kantine Konditorvarer Rammeavtale med en leverandør 7/31/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Baker Brun Produksjon AS
Varer (ikke kategoridefinert) 32 meters lift til Bergen brannvesen Kontrakt 3/31/2027 Susan Nordhagen Dahle Braco AS
EØS 032-2020 Dekkefornying/reasfaltering Kontrakt 8/19/2024 BBU - kommunaldirektørens stab Johanne Jensen Vikeså Løvaas Maskin AS
Inventar (møbler) Kontormøbler Rammeavtale med en leverandør 11/1/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Input interior Norway AS
Inventar (møbler) Helsemøbler Rammeavtale med en leverandør 11/1/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Kinnarps AS (hovedenhet)
Anlegg (entreprise) NOR 035-2021 Montering sykkelstativ mv Kontrakt 10/1/2024 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Inventar (møbler) Skolemøbler Kontrakt 11/30/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Input interior Norway AS
Konsulent og rådgivningstjenester Espeland VBA - Hovedbyggeleder Kontrakt 7/1/2026 Elina Eikemo Erstad & Lekven Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0330 EFU-10451 Bergen offentlige bibliotek, Byggeleder Kontrakt Etat for utbygging Bernt Stian Vik Novaform Bergen AS
IKT tjenester og programvare Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer (SSA-L) Kontrakt 10/1/2024 Innkjøp konsern May Lindtner Telia Norge AS (Hovedenhet)
NOR 053-2021 Generalentreprise Sangotna gangvei og uterom Kontrakt 3/31/2025 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Boasson AS
IKT tjenester og programvare EØS 067-2020 Verktøy for avstemming ved periode- og årsavslutning Kontrakt Innkjøp konsern Christine Tefre TRINTECH AS
Nybygg og rehabilitering H0560 Midtbygda sykehjem - samspillsentreprise Leverandør: Skanska Norge AS Kontrakt 12/31/2025 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Skanska Norge AS (hovedenhet)
Musikkinstrument og lydutstyr Flygel til Bergen Kulturskole Kontrakt 12/30/2027 Kulturetaten overordnet Monica Sæle Michel JS Piano Scandinavia AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av forvaltningssystem for eiendomsskatt til Bergen kommune Kontrakt 1/13/2028 Innkjøp konsern Maj-Britt Brobakke Norkart AS
B1080/B1090 - Gyldenpris og Indre Arna barnehage - gruppekontrakt prosjekteringsgruppe Kontrakt 12/31/2024 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Multiple
Varer (ikke kategoridefinert) BME EØS 06-2022 Historical lamps (Bergenslykter) Rammeavtale med en leverandør 1/13/2025 Bymiljøetaten Signe Wie ULDALLS JERNSTØBERI A/S
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten Kontrakt 2/1/2026 Innkjøp konsern Rolf Brurås Exorlive AS
Helseprodukter Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Rammeavtale med en leverandør 2/28/2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Transporttjenester DPS 022-2023 kjøring til erstatningsskole for Haukeland skole Kontrakt 6/30/2024 Asnake T. Erko Tide Buss AS
Matvarer, catering og kantine BME FOR 014-2022 Kantinetjenester Autogården Tjenestekonsesjon 3/1/2025 Bymiljøetaten Silje Flugeim Spekter Pluss AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10606 Rammeavtale for SHA-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 2/19/2025 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 2/19/2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland LOS Elektro AS - Hovedenhet
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 2/19/2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland A/S Pettersson & Gjellesviks Elektriske Installasjon
BME FOR 20-2022 Rammeavtale sykkelstativ Rammeavtale med en leverandør 2/7/2026 Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven GRØNNEVIKEN AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser Rammeavtale med en leverandør 3/1/2025 Innkjøp konsern Tone Dahle HRP AS
Anlegg (entreprise) Kirkevoll skole - Utskifting av heis Kontrakt 6/30/2028 Etat for bygg og eiendom* Joakim Svartefoss Scan Heis AS
Varer (ikke kategoridefinert) 22 meters lift til Bergen brannvesen Kontrakt 2/24/2028 Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle Braco AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Forskningsprosjekt om rasisme i bergensskolen Kontrakt 6/30/2024 BBSI - sentrale staber Asnake T. Erko Rambøll Management Consulting AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Programvare for treningssykler Rammeavtale med en leverandør 2/28/2025 Rolf Brurås Motitech AS
Varer (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av treningssykler for eldre Rammeavtale med en leverandør 2/27/2025 Rolf Brurås Bano Life
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale Rådgivende ingeniørtjenester Rammeavtale med flere leverandører 3/25/2026 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Multiple
Avtale om levering av dressand til naturgressbaner Rammeavtale med en leverandør 4/2/2026 Etat idrett Anders Vardeberg ETNE SAND & PUKK AS
Bygningsdrift Rammeavtale Stillastjenester Rammeavtale med en leverandør 4/6/2026 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss Bergen Stillas AS
Anlegg (entreprise) Garnes Skole - Ventilasjonsanlegg og tilbygg Kontrakt 10/14/2024 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss Åsane Byggmesterforretning AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Film om pårørendesamarbeid til Bergen kommune 2024 Kontrakt 5/31/2024 Rolf Brurås AUSTAD VISUAL LAB AS
IKT tjenester og programvare Vedlikehold Citrixlisenser - BK 2023 Lisens 12/31/2024 Ansattservice Paul Jacobsen Atea AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME EØS 2024-02 Miljøovervåking Kollevågen 2024-2027 Kontrakt 12/31/2025 Bymiljøetaten Linda Lorraine Fauske Multiconsult Norge AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester BME FOR 2024-01. Metodeutvikling og testkartlegging av UU. Kontrakt 12/15/2024 Bymiljøetaten Tormod Bontveit Asplan Viak AS (Hovedenhet)
EFI - NOR 003-2024 Olsvik sykkel- og nærmiljøanlegg Kontrakt 10/25/2024 Etat idrett Sondre Haugland Rivenes AS
Anlegg (entreprise) Olsvik skole - desentralisert luftbehandlingsanlegg Kontrakt 8/11/2029 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija KM Ventilasjon AS
Anlegg (entreprise) Landmarkshuset - Utvendig rehabilitering Kontrakt 12/31/2024 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss Byggefirma Nilsen & Andersen AS
IKT tjenester og programvare Kvalitetssystem med beredskaps- og krisestøtteverktøy for VBR Rammeavtale med en leverandør Innkjøp konsern Susan Nordhagen Dahle F24 Nordics AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Det Hanseatiske Museum Leverandør: Norsk institutt for kulturminneforskning Kontrakt Bernt Stian Vik Norsk Institutt for Kulturminneforskning
Konsulent og rådgivningstjenester K0280 Danckert Krohn Leverandør: Arkitektskap AS Kontrakt Bernt Stian Vik Arkitektskap AS
Konsulent og rådgivningstjenester U2580 Eidsvåg skole Leverandør: Multiconsult AS Kontrakt Bernt Stian Vik Link Arkitektur AS
IKT tjenester og programvare Fagsystem til Bergen brannvesen Kontrakt Susan Nordhagen Dahle Cubit AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjenester RPA teknologi Kontrakt 3/31/2025 May Lindtner Avo Consulting AS
IKT utstyr Nettverksutrustning for kjernenett til redundante datasentre Kontrakt Christian Sirevåg Atea AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester K0310 Sentralbadet scenekunsthus, anskaffelse av byggeherreombud Kontrakt Bernt Stian Vik Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Nybygg og rehabilitering K0240 Det Hanseatiske Museum, antikvarisk tømrerarbeid og jekking Kontrakt 9/30/2027 Evelyn Boge Gamle3hus as
Nybygg og rehabilitering K0240 EFU-10104 Det Hanseatiske Museum, hovedentreprenør bygg Kontrakt 6/30/2025 Bernt Stian Vik OBAS Vest AS
Sosiale tjenester Tjenestekonsesjonskontrakt om midlertidige botilbud med kvalitetsavtale (Morley AS) Tjenestekonsesjon Øyvind Andreas Macody Lund
Samarbeidsavtale Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger "Bergensmodellen" (Bolig for alle AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 7/5/2033 Inan Begic Bolig for alle AS
Sosiale tjenester Avtale mellom BOB Boligutleie AS og Bergen kommune v/Boligetaten vedr. 4 stk erstatningsleiligheter tildelingsrett Strandgaten 232-234 (BOB) (BOB) Kontrakt Heidi Osa Bob Boligutleie AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger i Damsgårdsveien 77-79 etter "Bergens-modellen" (BOB Boligutleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) Inan Begic Bob Boligutleie AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Arna Urban etter Bergensmodellen (Storbergen Boligutleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 9/3/2033 Inan Begic Storbergen Boligutleie AS
Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Melkeplassen/Damsgårdsfjellet etter "Bergensmodellen" (Storbergen Boligutleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 10/28/2033 Inan Begic Storbergen Boligutleie AS
Konsulent og rådgivningstjenester FOU-avtale om Energipartner til prosjektet "Utslippsfri byggeplass": BKK AS Kontrakt 9/6/2024 Evelyn Boge Eviny AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Beredskapsavtale Røde kors Samarbeidsavtale (ekstern) Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Kristian Gromholt HORDALAND RØDE KORS
Vektertjenester ved Sandviken Pensjonat (Securitas) Kontrakt Heidi Osa Securitas AS (hovedenhet)
Avtale om vektertjenester ved Møllendalsveien 19 (Securitas) Kontrakt Heidi Osa Securitas AS (hovedenhet)
Biler og kjøretøyadministrasjon NOR 036-2020 Bergen brannvesen - Spesialredningsbil USAR Kontrakt 3/15/2026 Susan Nordhagen Dahle Egenes Brannteknikk AS
Anlegg (entreprise) Rammeavtale NoDig for fornying av avløpsnett med strømperenovering 2020-2022 Rammeavtale med en leverandør 9/3/2024 Elina Eikemo Olimb Rørfornying AS
Sosiale tjenester Bo- og tjenestetilbud for bruker f. 87 Kontrakt 11/30/2024 Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Heidi Osa Stendi AS
Vikartjenester Helsevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 5/1/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Multiple
IKT tjenester og programvare Fagsystem for voksenopplæring ved Nygård skole Kontrakt 10/12/2024 Innkjøp konsern Øystein Jensen Visma Enterprise AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Bergen brannvesen - 2 nye varebiler Kontrakt 12/30/2025 Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester Psykologisk kriseberedskap og psykologtjenester for brann- og redningstjenesten i Vest brann og redningsregion (VBR) Rammeavtale med en leverandør 12/31/2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Klinikk for krisepsykologi AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 044-2021 Benker og gapahuker til turområder i Bergen 2021-2024 Rammeavtale med en leverandør 12/31/2024 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Nærmiljø Hage Og Anlegg AS
AV-utstyr Av-installasjoner til Bergen Rådhus Kontrakt 5/8/2025 Evelyn Boge Atea AS (Hovedenhet)
Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner Kontrakt 6/30/2024 Rolf Brurås AOF Vestlandet - Agder
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10415 Rammeavtale usikkerhetsanalyse Rammeavtale med flere leverandører 11/30/2024 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Sosiale tjenester Rammeavtale gravferdstjenester til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 12/31/2025 Innkjøp konsern Heidi Osa DAHLS BEGRAVELSESBYRÅ AS
Varer (ikke kategoridefinert) FOR 057-2021 Ny kommandobil til Bergen brannvesen Kontrakt 3/25/2027 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Elektrisk kraft med tilhørende tjenester Rammeavtale med en leverandør 2/1/2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Fjordkraft AS
Anlegg (entreprise) Sandviken helse og sosialsenter – utskiftning av personheis Kontrakt 6/30/2028 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) BV 2022-42 Gassanalysator til pilotreaktor på Biogassanlegg Kontrakt 3/1/2025 Bergen Vann Elina Eikemo Matriks AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av program for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune Kontrakt 3/9/2026 Etat skole Maj-Britt Brobakke Lingit AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10612 Rammeavtale for Breeam- NOR revisor Rammeavtale med flere leverandører 3/7/2025 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
IKT tjenester og programvare Utviklingsprosjekt for digital regulering av bildelingstjenester Kontrakt 4/1/2026 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen Nivel AS
Åsane - Ombrukssentral Kontrakt 1/31/2025 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss Hallgruppen AS
Bygningsdrift Frieda Fasmers Minne Sykehjem - Modernisering av heis Kontrakt 12/22/2028 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME NOR 2023-04 Feilmeldingssystem belysning Kontrakt 5/1/2025 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen DOKFLYT AS
Konsulent og rådgivningstjenester Prosjektleder til Bymiljøetaten Kontrakt 12/31/2025 Innkjøp konsern Tormod Bontveit Norconsult Norge AS
BME EØS 2023-01 Drift, vedlikehold og skjøtsel - Sone sørvest og Årstad bydel - Delkontrakt 2: Park Sør-vest Kontrakt 4/14/2026 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen ANLEGGSGARTNERMESTER WIKHOLM AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale Heisrådgiver Rammeavtale med en leverandør 4/11/2025 Etat for bygg og eiendom* Joakim Svartefoss HeisConsult AS
BME EØS 2023-01 - Delkontrakt 3: Park Årstad Kontrakt 4/14/2026 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Boasson AS
BME EØS 2023-02 Delkontrakt 1: Veier Sør-vest Abonnement 4/14/2026 Bymiljøetaten Johanne Jensen Vikeså GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Helsetjenester BME FOR 2023-03 Massasjebehandling Kontrakt 6/18/2024 Bymiljøetaten Arvid Johan Heggestad KLINIKK FOR ALLE AS
Matvarer, catering og kantine Kantinetjenester til Bergen brannvesen (reservert kontrakt) Kontrakt 5/7/2025 Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle GRØNNEVIKEN AS
AV-utstyr Av-utstyr til samlokalisering av barneverntjeneste i sør Kontrakt 12/31/2026 Inan Begic Atea AS (Hovedenhet)
BME EØS 2023-08 Tung sikring ved arrangement Rammeavtale med en leverandør 4/30/2025 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Bergen Bydrift AS
AV-utstyr Av-installasjoner til Bergen inkluderingssenter - Auditorier Kontrakt 4/30/2027 Evelyn Boge Multiple
AV-utstyr Av-installasjoner til Bergen inkluderingssenter - klasserom delleveranse Kontrakt 4/30/2027 Evelyn Boge Atea AS (Hovedenhet)
BME NOR 2023-05 Veimerking Rammeavtale med en leverandør 4/30/2026 Bymiljøetaten Johanne Jensen Vikeså Vegmerking Vest AS
Nybygg og rehabilitering B0960, Laksevåg barnehage - anskaffelse av totalentreprenør, Leverandør: Åsane Byggmesterforretning AS, EFU-10669 Kontrakt 11/18/2024 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Åsane Byggmesterforretning AS
Renhold Dekontaminatorer Rammeavtale med en leverandør 5/31/2025 Innkjøp konsern Tone Dahle Miele AS
Sosiale tjenester Arbeidslivsorientering og arbeidspraksis for flyktninger i introduksjonsprogrammet i Bergen kommune Kontrakt 5/1/2024 Innkjøp konsern Øystein Jensen Lingu AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rådgivning og prosjektering av Løvstien etappe 4 Kontrakt 6/30/2024 Hanne Grov Lekven Sweco Norge AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Easyparks betalingstjenester Kontrakt Bymiljøetaten Arvid Johan Heggestad EASY PARK AS
IKT tjenester og programvare Avtale PayEX betalingsportal Kontrakt Bymiljøetaten Arvid Johan Heggestad PayEx Norge AS
IKT tjenester og programvare ParkTrade Europe Kontrakt Bymiljøetaten Arvid Johan Heggestad ParkTrade Europe AB
IKT tjenester og programvare Kjøp- og vedlikeholdsavtale Energioppfølgingssystem (EOS) Service (IKT) Selma Sarajlija Esave AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Det Hanseatiske Museum, Byggeleder antikvarisk bygg Leverandør: Erstad & Lekven Bergen AS Kontrakt Bernt Stian Vik Erstad & Lekven Bergen AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende Bjørndalsmarken utleieboliger etter "Bergensmodellen" (Walde Utleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 10/21/2029 Inan Begic
Samarbeidsavtale vedrørende Mjeldheim Utleieboliger etter "Bergensmodellen" (Mjeldheim Utleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 5/22/2033 Inan Begic
Tjenester (ikke kategoridefinert) Advokattjenester til prosedyre av saker etter barnevernloven og helse-og omsorgstjenesteloven Kontrakt 6/30/2025 Tone Dahle Multiple
IKT utstyr Lagringsløsning for datasenter Kontrakt Christian Sirevåg Atea AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Garnes renseanlegg - Byggherrerådgiver Kontrakt Elina Eikemo Norconsult Norge AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 026-2019 Prosjektering Slettebakken deponi, avtale Kontrakt 5/31/2025 Elena Rusetskaya COWI AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Jonstadveien, etter Bergensmodellen (Vestbo Eiendom AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 5/18/2037 Inan Begic Vestbo Eiendom AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale vassdragstekniske rådgivningstjenester Rammeavtale med flere leverandører 11/8/2024 Elina Eikemo Multiple
Vikartjenester Legevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 10/26/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Multiple
Forsikring Skadeforsikring kommunale bygg Abonnement Byrådsavdeling for finans Uwe Matthaus KLP Skadeforsikring AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Kurs i styrearbeid, Bergen kommune Kontrakt 12/31/2024 Seksjon for eierskap Tone Dahle Advokatfirmaet Magnus Legal AS
Anlegg (entreprise) Rammeavtale for fornying av ledninger med graving, utblokking og tettilsluttet rør 2021-2023 Rammeavtale med en leverandør 11/25/2024 Elina Eikemo Fyllingen Maskin AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Minibusser til aktivitetssentre i Bergen kommune (ny utlysning) Kontrakt 3/31/2026 Innkjøp konsern Rolf Brurås Møller Bil Bergen AS
Sosiale tjenester Leierett til 25 % av boligene i Rothaugsgaten la, ib, lc, Id, 3a, 3b, Sa, 5b, 7a, 7b, 7c (Ragde Eiendom AS) Kontrakt Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Inan Begic RAGDE EIENDOM AS
Leierett til i 25 % av boligene i Kirkegaten 5-13 og 23-33 (Ragde Eiendom AS) Abonnement Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Inan Begic RAGDE EIENDOM AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til sykehjemmene (postkjøkken) i Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 3/1/2025 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Matvareexpressen AS
Helsetjenester Vaksinasjon mot Covid-19 Kontrakt Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Rolf Brurås Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester Følgeforskning – levekår, oppvekst og utdanning. Områdesatsning Loddefjord og Olsvik Kontrakt 12/31/2026 Innkjøp konsern Ståle Otto Hopland NORCE Norwegian Research Centre AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Norskverksted-leksehjelp for innvandrere Kontrakt 2/28/2025 Heidi Osa Caritas Bergen
Tjenester (ikke kategoridefinert) Akkreditert systemsertifisering etter ISO 9001 og ISO 14001 Kontrakt 1/31/2026 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Verify AS
IKT tjenester og programvare Løsning for mottak, kontroll, behandling og distribusjon av EHF kataloger Kontrakt 1/24/2025 Innkjøp konsern Gro Agathe Nesse Martens Vieri AS
Forsikring Reiseforsikring, Bergen kommune Kontrakt 3/31/2025 HR konsern Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
Matvarer, catering og kantine EØS 059-2021 Produksjon og levering av middager til institusjoner Kontrakt Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Matvarehuset AS
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner og nettbrett Rammeavtale med en leverandør 2/28/2025 Innkjøp konsern Rune Hagen Telenor Norge AS (hovedenhet)
H0770 Gruppekontrakt Prosjekteringsgruppe Kontrakt Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Multiple
Anlegg (entreprise) BV 2021-20 - NOR Mjølkeråen pumpestasjoner Kontrakt 12/31/2024 Bergen Vann Elina Eikemo GRUNDFOS NORGE AS
H0750 - Odins veg 102 - gruppekontrakt prosjekteringsgruppe Kontrakt Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Multiple
IKT tjenester og programvare Aksesspunkt - Logistikk formater Kontrakt 3/1/2025 Ansattservice Olve Andreas Hindenes TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Matvarer, catering og kantine Kantinedrift Bergen rådhus Rammeavtale med en leverandør 1/3/2025 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Beredt AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 016-2021 Rammeavtale byggeledelse Rammeavtale med flere leverandører 3/1/2025 Byrådsavdeling for byutvikling Tormod Bontveit Multiple
Idrettsutstyr Idrettsutstyr til Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 3/1/2025 Innkjøp konsern Rune Hagen PGM AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS 002-2022 Prosjektleder/prosjekteringsleder Bystranden og prosjekter ved Store Lungegårdsvann Kontrakt 12/31/2025 Innkjøp konsern Elena Rusetskaya HRP AS
Forsikring Kollektiv ulykkesforsikring brukere, Bergen kommune Kontrakt 3/31/2025 HR konsern Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
Varer (ikke kategoridefinert) BME FOR 2023-11 Parkeringsløsning for elsparkesykler Kontrakt Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen Standab AB
Varer (ikke kategoridefinert) Maskin for ugressbekjempelse Kontrakt 9/1/2025 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss HØYTRYKKSERVICE AS
Undervisningsmateriell og bøker Bøker til Bergen Offentlige Bibliotek Rammeavtale med en leverandør 4/30/2025 Innkjøp konsern Ørjan Persen Akademika AS
D0510 Steinsvikkroken utleieboliger totalentreprise, OBAS Vest AS, EFU-10516 Kontrakt 1/15/2025 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens OBAS Vest AS
Yrkesbekledning Uniformer til hjemmebaserte tjenester og EVR vurderingsteam Rammeavtale med en leverandør 10/1/2025 Innkjøp konsern Tone Dahle Elis Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Reisebyråtjenester Rammeavtale med en leverandør 7/1/2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Berg-Hansen Reisebureau AS
AV-utstyr Av-utstyr til Teatersalen i Manufakturhuset Kontrakt 1/31/2027 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Velferd og gaver Blomster til Bergen kommune med samarbeidsparter (2. utlysning) Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Mester Grønn AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 039-2018 - M PRO 2023-03 Gatenormal for Bergen Kontrakt 12/15/2024 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen Norconsult Norge AS
Rammeavtale Tømrer og kjøkkeninnredning - Delkontrakt 1, Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 5/31/2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Fana Blikk AS
Rammeavtale Tømrer og kjøkkeninnredning - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 5/31/2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Dørmænen & Eide AS
AV-utstyr Av-utsyr til Øygarden kommune 2023 Kontrakt 7/31/2026 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Byggevarer og verktøy Verktøy Rammeavtale med en leverandør 8/31/2025 Innkjøp konsern Lars Fiskaa Optimera AS (hovedenhet)
Transporttjenester Skyss til barn i barnehage 2. utlysning Kontrakt 6/30/2025 Byrådsavdling for barnehage og skole Sølvi Søbstad Taxisentralen i Bergen AS
Varer (ikke kategoridefinert) IK-EØS 009-2023 Trykkeritjenester Rammeavtale med en leverandør 8/15/2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Arba AS
Varer (ikke kategoridefinert) BB FOR 001-2023 Komfyrvakter til tett trehusbebyggelse, Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle Frøland & Noss Elektro AS
Musikkinstrument og lydutstyr Rammeavtale musikkinstrumenter og lydutstyr Rammeavtale med en leverandør 8/31/2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Lydgruppen AS
Yrkesbekledning Refleksvester til barnehager i Bergen kommune Kontrakt 5/31/2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Spekter Pluss AS
Konsulent og rådgivningstjenester BME FOR 2023-14 Brønndalen - Konsulent utredning og prosjektering Kontrakt 8/31/2025 Bymiljøetaten Karoline Kalstveit Norconsult Norge AS
Alarm- og vektertjenester Rammeavtale for mobilvakt og midlertidig stasjonær vektertjeneste Rammeavtale med en leverandør 9/30/2025 Sahan Shanmugaratnam Securitas AS (hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Rammeavtale for stasjonær vektertjeneste Rammeavtale med en leverandør 9/30/2025 Sahan Shanmugaratnam PERSONAL SERVICE OG SIKKERHET AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Det Hanseatiske Museum, Byggeleder antikvarisk bygg Leverandør: Erstad og Lekven AS Kontrakt 12/30/2025 Bernt Stian Vik Erstad & Lekven Bergen AS
IKT tjenester og programvare Datakommunikasjon og Telefoni Rammeavtale med en leverandør 6/27/2025 May Lindtner TELIA TELECOM SERVICES AS
Tilvisingsavtale (Selvaag Utleiebolig AS v/ Paradisbuen Utleiebolig AS (under stiftelse)) Kontrakt 11/21/2037 Inan Begic
Avtale mellom Bank og Brukersted (DNB Bank ASA) Kontrakt Inan Begic DNB Bank ASA
Sosiale tjenester Avtale om arbeidstrening(AFT), lavterskel arbeidstilbud, varig tilrettelagte arbeidsplasser(VTA) og andre tiltak. Kontrakt 12/31/2024 Inan Begic SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS
Anlegg (entreprise) Utførende entreprenør - Ny vannledning Fleslandsveien - Fleslandsvika Kontrakt Elina Eikemo Sartor & Drange AS
Helseprodukter Senger med tilbehør, nattbord, madrasser m/tilbehør og dyner og puter Rammeavtale med en leverandør 6/14/2024 Sølvi Søbstad Invacare AS avd Oslo 2
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og Kriminalomsorgen Region Vest Samarbeidsavtale (ekstern) Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Inan Begic
Renhold Vaskeri og renseritjenester til MO-Gyldenpris - leie av arbeidstøy (Nor Tekstil AS) Kontrakt Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Kariann Helland Nor Tekstil AS
Helseprodukter Løpende kjøp av sprøytespissreturbokser Kontrakt Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Kariann Helland HERAS Bjørn Tharaldsen
Helseprodukter Løpende kjøp av røykefolie (DNE Pharma AS) Kontrakt Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Kariann Helland Dne Pharma AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 050-2020 Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2025 Kontrakt 3/1/2025 Elina Eikemo Rådgivende Biologer AS (gammelt organisasjonsnummer)
IKT tjenester og programvare Anskaffelse av felles kundestøttesystem (KSS) Kontrakt 2/1/2025 Innkjøp konsern May Lindtner Axenon Norge AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Formidling og publisering av stillingsannonser Rammeavtale med en leverandør 3/31/2025 HR konsern Tale Berntsen SCHIBSTED NORGE AS
IKT tjenester og programvare Felles løsning for billettering, kasse og booking Kontrakt 2/1/2025 Innkjøp konsern May Lindtner Data Nova AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale for prosjektet: MAFA Samarbeidsavtale (ekstern) 12/31/2024 Heidi Osa TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Albatrossen Ettervernsenter og Bergen kommune Samarbeidsavtale (ekstern) 11/1/2025 Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Heidi Osa Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter
Alarm- og vektertjenester Kontrakt om levering av vakt- og sikkerhetstjenester (AVARN SECURITY AS - tidl. Nokas) Kontrakt Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Heidi Osa Avarn Security AS(hovedenhet)
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av møteromspaneler (løsning for booking av møterom) Rammeavtale med en leverandør 3/7/2025 Innkjøp konsern Elin Riksheim Atea AS (Hovedenhet)
Nybygg og rehabilitering NOR 069-2021 Loddefjord snarveger - Totalentreprise. Kontrakt Bymiljøetaten Tormod Bontveit Hylland AS
Forsikring Barne- og elevforsikring, Bergen kommune Kontrakt 3/31/2025 Innkjøp konsern Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
Konsulent og rådgivningstjenester Farmasøytiske rådgivningstjenester Kontrakt 5/1/2026 Innkjøp konsern Rolf Brurås Sjukehusapoteka Vest HF
Yrkesbekledning Arbeidstøy tilbehør, verneutstyr og førstehjelpsutstyr Rammeavtale med en leverandør 3/31/2025 Innkjøp konsern Lars Fiskaa Victoria AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av Facility Management system til Bergen kommune Abonnement Selma Sarajlija Norconsult Digital AS
Konsulent og rådgivningstjenester Plankonsulent Laksevågneset Kontrakt 12/31/2024 Innkjøp konsern Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Yrkesbekledning Arbeidstøy og vernebekledning, inkl. regntøy og sko Rammeavtale med en leverandør 3/31/2025 Innkjøp konsern Lars Fiskaa Victoria AS
Yrkesbekledning Uniformer til sykehjem og legevakt Rammeavtale med en leverandør 3/28/2025 Innkjøp konsern Tone Dahle Elis Norge AS (hovedenhet)
EFI - FOR 001-2022 Drift av ro- og padleanlegg ved Nordåsvannet Kontrakt 3/31/2025 Etat idrett Sondre Haugland FANA ROKLUBB
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 2: Park - Bergenhus Ytre Kontrakt 4/15/2025 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Løvaas Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 1: Veier - Bergenhus og Årstad Kontrakt 4/15/2025 Bymiljøetaten Gard Watnedal Covei AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Aviser og tidsskrifter Bergen Offentlige Bibliotek Rammeavtale med en leverandør 4/1/2026 Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Ørjan Persen Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 069-2021 Tverrfaglig rådgivergruppe - Møllendal elve- og strandpark Kontrakt Bymiljøetaten Elena Rusetskaya 3RW arkitekter AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 056-2021 Den grønne akse – rådgivning og prosjektering Rammeavtale med en leverandør 4/22/2026 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Personalarm og vektertjeneste til Krisesenter for Bergen og omegn Kontrakt 5/31/2024 Inan Begic Securitas AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Sengetøy, frotté mv. til alders- og sykehjem Rammeavtale med en leverandør 4/19/2025 Innkjøp konsern Lars Fiskaa Nor Tekstil AS
I0420 Alvøen idrettshall - Samspillsentreprise Leverandør: HENT AS Kontrakt 5/1/2024 Etat for utbygging Bernt Stian Vik HENT AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Bergen Legevakt og Skadepoliklinikken Kontrakt 5/31/2024 Rolf Brurås Securitas AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME X 04-2022 Telemetrisk undersøkelse av torsk i Store Lungegårdsvann, Bergen Kontrakt 12/31/2024 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya NORCE Norwegian Research Centre AS
Varer (ikke kategoridefinert) Mobile vanntåkeanlegg Kontrakt 5/12/2025 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Firesafe AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Bergen brannvesen 2022 - ny/nyere EL-varebil Kontrakt 5/18/2027 Byrådsleders avdeling Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
IKT utstyr Chromebook og bærbare PC-er til bruk i skoler Kontrakt 10/31/2026 Asnake T. Erko ADVANIA NORGE AS
IKT tjenester og programvare Avtale om vedlikehold av utstyr og programvare knyttet til MobiCall Kontrakt 1/22/2025 Seksjon for digital transformasjon konsern (SDi) Knut Kvamme Telia Norge AS (Hovedenhet)
U2700, Rå skole idrettshall, leverandør Consto Bergen AS, EFU-10572 Kontrakt 11/29/2024 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Consto Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester BME FOR 2023-13 Rollandsparken - Konsulent utredning og programmering Kontrakt 6/30/2024 Bymiljøetaten Karoline Kalstveit Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Banktjenester til Bergen kommune Kontrakt 9/30/2027 Innkjøp konsern Ståle Otto Hopland DNB Bank ASA
Matvarer, catering og kantine Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 10/31/2025 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Nortura SA
IKT tjenester og programvare Avtale om vedlikehold av programvaren Corporater Kontrakt 7/4/2024 Seksjon for administrasjon Olav Kyrre Hundvin Corporater AS
Konsulent og rådgivningstjenester BME EØS 2023-07 Rammeavtale rådgivende ingeniørtjenester Rammeavtale med flere leverandører 8/7/2025 Bymiljøetaten Tormod Bontveit Multiple
BME NOR 2023-01 Drift og vedlikehold av Småpudden gang- og sykkelbro Rammeavtale med en leverandør 7/3/2025 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen BMO Entreprenør AS
Bygningsdrift Ortun skole - Teknisk oppgradering Kontrakt 5/1/2024 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss HENT AS
Matvarer, catering og kantine Drikkeautomater kaffe, varmdrikk og vann Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Culligan Norge AS
Konsulent og rådgivningstjenester Program for storbyrettet forskning Kontrakt 6/30/2024 Ansattservice Vanja Kvist PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Emosjonsfokusert gruppeveiledning for ansatte ved Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen Kommune Kontrakt 6/28/2024 Etat for inkludering Øystein Jensen Institutt for psykologisk rådgivning
Renhold Renholdsprodukter Rammeavtale med en leverandør 9/30/2025 Innkjøp konsern Lars Fiskaa K J Brusdal AS (Norengros)
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale om Gatelaget, Brannsjansen og Aktivitetskort for barn og unge 0-17 år(Sportsklubben Brann). Samarbeidsavtale (ekstern) Inan Begic SPORTSKLUBBEN BRANN
Sosiale tjenester Albatrossen Ettervernstiltak (Stiftelsen Albatrossen Ettervernssenter) Kontrakt Inan Begic Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter
Sosiale tjenester Arbeidstiltak innen psykisk helse og på rusfeltet (Senter for arbeidslivsforberedelse ALF AS) Kontrakt Inan Begic SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0330 Bergen offentlige bibliotek Leverandør: Arkitektskap AS og COWI AS Kontrakt 9/6/2027 Bernt Stian Vik Arkitektskap AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 031-2019 Rammeavtale geoteknikk og geologi Rammeavtale med en leverandør 9/18/2025 Elina Eikemo Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rørleggertjenester - utskifting av vannmålere Kontrakt Elina Eikemo FOSS VVS AS
IKT utstyr Tjenesteavtale for kopiering, utskrift og skanning Kontrakt 10/31/2029 May Lindtner Canon Norge AS
Sosiale tjenester Avtale om drift av NAV kontor i Bergen kommune (NAV Vestland) Kontrakt Inan Begic
Sosiale tjenester Partnerskapsavtale mellom Bergen kommune og NAV Vestland (NAV Vestland) Kontrakt Inan Begic
Konsulent og rådgivningstjenester U2930 Haukeland skole - prosjektering Leverandør: Asplan Viak AS Kontrakt Bernt Stian Vik Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10215 Prosjektskole og prosjektstøtte for Etat for utbygging Kontrakt 10/1/2024 Håkon Jensen Lorens Metier AS (hovedenhet)
IKT utstyr Totalstasjon / Skanstasjon til kartinfo Kontrakt 1/28/2025 Elina Eikemo Blinken AS
Nybygg og rehabilitering U2580 Eidsvåg skole - totalentreprise Leverandør: OBAS Vest AS Kontrakt 2/3/2025 Etat for utbygging Bernt Stian Vik OBAS Vest AS
Transporttjenester Transport av lette og tunge hjelpemidler Rammeavtale med en leverandør 1/9/2025 Innkjøp konsern Rune Hagen A2G Eiendomsdrift og A2G Logistikk AS
Helsetjenester Medisinske laboratorietjenester Kontrakt 5/1/2025 Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Rolf Brurås Dr Furst Medisinsk Laboratorium AS
IKT tjenester og programvare System for bruk av offentlig areal (BOA) Kontrakt 4/6/2026 Bymiljøetaten Arvid Johan Heggestad Norconsult Digital AS
FOR 001-2021 Ny kommandobil til Bergen brannvesen Abonnement 8/31/2026 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Kverneland Bil AS
Varer (ikke kategoridefinert) BB EØS 001-2022 Kjøp av ny krokbil Kontrakt 5/19/2027 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle TRUCKNOR HORDALAND AS
Konsulent og rådgivningstjenester BME EØS 02-2022 Rammeavtale miljørådgivning og miljøtjenester Rammeavtale med en leverandør 5/31/2026 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya COWI AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Delleveranse 1: Smådyrvakt Kontrakt 5/31/2026 Etat for landbruk _ Svanhild Kambestad Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) Delleveranse 2: Stordyrvakt Kontrakt 5/31/2024 Etat for landbruk _ Svanhild Kambestad Multiple
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av IKT-system for administrasjon av fagopplæring Abonnement 6/1/2025 Innkjøp konsern Maj-Britt Brobakke Safir Web AS
IKT tjenester og programvare Fagsystem for Tolketjenesten Kontrakt Etat for inkludering Øystein Jensen Proweb AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 1. Vikarer med høyere utdannelse Rammeavtale med en leverandør 7/1/2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Manpower AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 2. Vikarer med fagbrev og ufaglærte vikarer Rammeavtale med en leverandør 7/1/2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Manpower AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til skoler og barnehager m.fl. - Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 8/9/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Måkestad Engros AS
Matvarer, catering og kantine Produksjon og levering av middag til hjemmeboende Rammeavtale med en leverandør 8/28/2026 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Matvarehuset AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 02-2022 Veianalyse Kontrakt 9/30/2025 Bymiljøetaten Gard Watnedal Geomatikk IKT AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 1: Hvitevarer, elektrisk utstyr, oppvarming, klima, vifter med mer Rammeavtale med en leverandør 8/15/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Elkjøp Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 2: Brunevarer (TV, underholdningselektronikk med mer) Rammeavtale med en leverandør 8/15/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Elkjøp Norge AS
BME EØS 03-2022 Byggherreorganisasjon Store Lungegårdsvann Renere havn og bystrand Kontrakt 11/1/2024 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Erstad & Lekven Bergen AS
Matvarer, catering og kantine Lunsjprodukter (inkl. levering til tjenestesteder) Rammeavtale med en leverandør 7/31/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Godt Brød Hjem AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 - Delkontrakt 3: Vinterdrift - Bergenhus og Årstad Kontrakt 4/14/2025 Bymiljøetaten Gard Watnedal Bergen Bydrift AS
Kurspakker for deltakere in Brannsjansen Kontrakt 8/30/2024 Inan Begic A2G Kompetanse AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Bjørnsonsgate Botiltak 2022 Kontrakt 7/31/2024 Inan Begic Securitas AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Utviklingsprogram for ledergrupper ved sykehjem i Bergen kommune Kontrakt 12/31/2024 Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Rolf Brurås ISB CO-ACTIVE AS
Anlegg (entreprise) Tilbudsfase - BV 2023-03 Espeland vannbehandlingsanlegg E21 Hovedentreprise bygg, grunn og utomhus Kontrakt 6/7/2027 Bergen Vann Elina Eikemo Veidekke Entreprenør AS (hovedenhet)
BB EØS 003-2023 3+1 nye stasjonsbiler til Bergen brannvesen Kontrakt 12/22/2029 Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle Kverneland Bil AS
BME EØS 2023-10 Vinterdrift - Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg og Ytrebygda Rammeavtale med en leverandør 4/15/2026 Bymiljøetaten Gard Watnedal GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulent og rådgivningstjenester Lederutvikling hjemmetjenesten i Bergen kommune Kontrakt 12/31/2024 Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Rolf Brurås PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet)
BB FOR 005-2023 RITS drakter til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør 7/17/2025 Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle Hansen Protection AS
Konferanser og hotellovernatting Konferanser med overnatting - Bergen sentrum (innenfor Bergenhus bydel) Rammeavtale med en leverandør 10/8/2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Hotel Terminus AS
Konferanse med overnatting - Utenfor Bergen kommune Rammeavtale med flere leverandører 10/8/2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Multiple
Bygningsdrift Ladegården sykehjem - ny varmepumpe Kontrakt 2/2/2029 Etat for bygg og eiendom* Selma Sarajlija Arna & Åsane Rørleggerservice AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10664 Rammeavtale grunnundersøkelser og miljøundersøkelser Rammeavtale med flere leverandører 8/17/2024 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Bygningsdrift Haukelandshallen - Nytt ventilasjonsanlegg Kontrakt 2/28/2029 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Bravida Norge AS (hovedenhet)
Idrettsutstyr Utstyr til vintersport Kontrakt 8/29/2025 Etat idrett Anders Vardeberg Outdoor Bergen AS
Idrettsutstyr Friluftsutstyr Kontrakt 8/29/2025 Etat idrett Anders Vardeberg Outdoor Bergen AS
Bygningsdrift Knappentunet - Nytt ventilasjonsanlegg Kontrakt 3/18/2028 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Åsane Byggmesterforretning AS
Rammeavtale for tjenester innen grunn og betong - Delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 9/3/2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Løvaas Maskin AS
Rammeavtale for tjenester innen grunn og betong - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 9/3/2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Tertnes Entreprenør AS
Kjemikaliedrakter til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør 9/22/2025 Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle Safenor AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale for inspeksjon, fornying og vedlikehold av rør Rammeavtale med en leverandør 9/14/2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Norva 24 Vest AS
Helsetjenester Vertskommunesamarbeid tilbud ved Radøy Interkommunale Busenter (Radøy Kommune) Kontrakt Inan Begic Radøy kommune
IKT tjenester og programvare Elektroniske ansattsertifikater Abonnement Kristian Gromholt Commfides Norge AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 043-2017 Bysykler i Bergen Kontrakt 5/5/2026 Håkon M. K. Skagen Multiple
IKT utstyr Beskyttelse mot DDoS for Datasenter Kontrakt 12/15/2024 Elin Riksheim Netsecurity AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0320 Fyllingsdalen kulturhus, Kulturhusrådgiver Leverandør: COWI AS Kontrakt Bernt Stian Vik COWI AS
IKT tjenester og programvare Fagprosedyresystem for BEHF Kontrakt 12/31/2024 Rolf Brurås Gyldendal Norsk Forlag AS
Konsulent og rådgivningstjenester D0530 EFU-10268 Landåssvingen 15, Byggherreombud Kontrakt 1/13/2028 Ellen Halden Aarrestad Erstad & Lekven Bergen AS
Nybygg og rehabilitering BR030 EFU-10244 Ny Fana Brannstasjon, totalentreprise Kontrakt 10/1/2024 Byrådsavdeling for finans Bernt Stian Vik J H NÆVDAL YRKESBYGG AS
Forsikring Gruppelivsforsikring til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 5/1/2025 Innkjøp konsern Ketil Helge Johnsen Protector Forsikring ASA
Helseprodukter Databriller og synsundersøkelser Rammeavtale med en leverandør 4/30/2025 Innkjøp konsern Rune Hagen Brilleland AS
Nybygg og rehabilitering K0310 EFU-10225 Sentralbadet scenekunsthus, samspillsentreprenør. Constructa Entreprenør AS Kontrakt 12/31/2027 Bernt Stian Vik Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 015-2021 Anskaffelse av svømmeopplæring Rammeavtale med en leverandør 1/2/2025 Etat idrett Sondre Haugland NORGES SVØMMEFORBUND
Tjenester (ikke kategoridefinert) Medieovervåkning Kontrakt 6/30/2024 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Infomedia Norge
Biler og kjøretøyadministrasjon EØS 053-2020 Rammeavtale bildelingstjenester Rammeavtale med en leverandør 7/1/2024 Bymiljøetaten Rune Hagen Hyre AS
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til skoler i Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 6/1/2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Multiple
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 9/1/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022- 22 - Gimleområdet sanering og separering rådgiver Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 05-2022 Regulation tool for SEVs Kontrakt 7/5/2025 Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen Nivel AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME NOR 05-2022 Barnas byrom - Aktiv Tollbodkai Kontrakt 6/22/2024 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Boasson AS
Anlegg (entreprise) BV 2022 - 17 - NOR Stuajordet høydebasseng Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Vestafjell AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10513 Rammeavtale for program- og konseptutvikling Rammeavtale med flere leverandører 7/31/2024 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Byggevarer og verktøy Maling og malingsutstyr Rammeavtale med en leverandør 8/31/2024 Innkjøp konsern Lars Fiskaa Bygger'n
Anlegg (entreprise) BV 2022 - 16 - Hjellestadvegen utbedringsarbeider entreprenør Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Fyllingen Maskin AS
Byggevarer og verktøy Rammeavtale byggevarer Rammeavtale med en leverandør 10/2/2024 Innkjøp konsern Lars Fiskaa E.A. SMITH AS
Matvarer, catering og kantine Meierivarer, egg, frukt, grønt og tørrvarer til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 8/14/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Måkestad Engros AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 039-2018 - M 003-2022, Krohnåsvegen Sykkeltiltak - Reguleringsplan Kontrakt Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022 - 19 - NOR Sætrevegen rådgiver Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Head Energy UP AS
Matvarer, catering og kantine Fisk og fiskeprodukter til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 9/22/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Domstein Sjømat AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Leie og vask av løse gulvmatter for Bergen kommune og samarbeidsparter Kontrakt 9/30/2024 Innkjøp konsern Lars Fiskaa Nor Tekstil AS
Anlegg (entreprise) EØS 017-2021 Lyngbøveien trafikksikring og VA-anlegg. Generalentreprise Kontrakt 12/31/2025 Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven Vestafjell AS
Undervisningsmateriell og bøker Bøker og læremidler til Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 9/30/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen BS Undervisning AS
Anlegg (entreprise) Hordnestunet sykehjem - totalrehabilitering Kontrakt 10/11/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Multiple
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanser - 10-199 deltakere Rammeavtale med flere leverandører 10/8/2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Multiple
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanser - 200-500 deltakere Rammeavtale med flere leverandører 10/8/2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Scandic Hotels AS
D0590 Mindemyren flerbruksbygg, PA-gruppe, OPAK Bergen AS, EFU-10603 Kontrakt Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Opak Bergen AS
Konferanser og hotellovernatting Konferanser med overnatting - Flyplassområdet Rammeavtale med en leverandør 10/8/2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Thon Hotels AS (hovedenhet)
K0240, Det Hanseatiske museum - elektroentreprenør, Frøland & Noss Elektro AS, EFU-10667 Kontrakt 10/17/2026 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Frøland & Noss Elektro AS
IKT tjenester og programvare Rammeavtale om levering av konsulenttjenester digitalisering, virksomhetsutvikling og endring Rammeavtale med flere leverandører 9/26/2025 Innkjøp konsern May Lindtner Multiple
BME NOR 2023-13 Universell utforming gangfelt Rammeavtale med en leverandør 12/31/2024 Bymiljøetaten Johanne Jensen Vikeså Covei AS
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2023-31 - Espeland vba - SHA-koordinator (KU) Kontrakt 6/15/2027 Bergen Vann Elina Eikemo KEPLA AS
Vedlikeholdstjenester utomhus BME EØS 2023-13 Drift og vedlikehold av kommunale belysningsanlegg Rammeavtale med en leverandør 10/1/2024 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Eviny Solutions AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Fyrverkeri til Bergen kommune 2023-2024 Kontrakt 12/31/2024 Innkjøp konsern Ståle Otto Hopland Engelsrud NFI Fyrverkeri AS
IKT tjenester og programvare Rammeavtale om konsulentbistand til drift og forvaltningstjenester IKT Rammeavtale med flere leverandører 10/10/2025 Innkjøp konsern May Lindtner Multiple
Anlegg (entreprise) BV 2023-24 - Rammeavtale mindre arbeider på vassdragsanlegg 2023-2025 Rammeavtale med en leverandør 10/10/2025 Bergen Vann Elina Eikemo Løvaas Maskin AS
Anlegg (entreprise) Haukeland skole - Utskifting av heis Kontrakt Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland TK Elevator Norway AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME M ING 2023-04 Tilstandsrapport Kamveien Kontrakt 5/1/2024 Bymiljøetaten Johanne Jensen Vikeså Norconsult Norge AS
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2023-30 - Espeland vba - teknisk byggeleder E21_E61 Kontrakt 12/31/2026 Bergen Vann Elina Eikemo Multiconsult Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 2023-22 Informasjonsfilm for Bymiljøetaten Kontrakt 6/30/2024 Bymiljøetaten Diana Snibsøer Screen Story AS
IKT tjenester og programvare Rammeavtale om levering av konsulenttjenester personvern og informasjonssikkerhet Rammeavtale med flere leverandører 10/19/2025 Seksjon for digital transformasjon konsern (SDi) May Lindtner Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester Økt ombruk i Bergen kommune Kontrakt 6/14/2024 Innkjøp konsern Stina Ellevseth Oseland PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Læringscamp med mentorordning for gutter i ungdomsskole Kontrakt 6/30/2026 Asnake T. Erko GUTTAS CAMPUS AS
Konsulent og rådgivningstjenester Kunnskapsutgreiing om havnivåstigning Kontrakt 6/28/2024 Innkjøp konsern Stina Ellevseth Oseland COWI AS
Varer (ikke kategoridefinert) Rammeavtale Renholdsmaskiner til Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 11/30/2025 Innkjøp konsern Lars Fiskaa K J Brusdal AS (Norengros)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME EØS 2023-11 Drifts- og supporttjenester knyttet til lading av elbiler Kontrakt 12/1/2025 Bymiljøetaten Arvid Johan Heggestad CURRENT ECO AS
Konsulent og rådgivningstjenester EBF047 Rammeavtale Befaring og leieberegning Delkontrakt 1 Område 1 Rammeavtale med en leverandør 10/25/2025 Etat for boligforvaltning Zoltan Csernai Bjørsvik Takst og Eiendom AS
Konsulent og rådgivningstjenester U2600 Garnes Ungdomsskole Leverandør: Malnes og Endresen AS m.fl. Kontrakt 12/31/2027 Karen Sophie Dedekam Kryvi Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS
Anlegg (entreprise) Biogassanlegg entreprise M6 totalleveranse av prosess, maskin, elektro og automasjon - Purac Kontrakt Elina Eikemo PURAC - c/o Bekkelaget Vann AS
IKT tjenester og programvare EPJ for resterende del av Bergen kommune (alle enheter med behov for EPJ unntatt ØHD) Kontrakt Khiem Duc Tran CompuGroup Medical Norway AS
Kontor og datarekvisita Kontorrekvisita og skolemateriell mm. Rammeavtale med en leverandør 6/30/2024 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
IKT tjenester og programvare Kredittinformasjon tjenester Abonnement Innkjøp konsern Kristian Gromholt Creditsafe Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) Liten mannskapsbil til Bergen brannvesen Kontrakt 3/19/2026 Susan Nordhagen Dahle Egenes Brannteknikk AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rekrutteringsbistand til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 4/30/2024 Tale Berntsen Personalhuset Staffing Group AS
Varer (ikke kategoridefinert) FOR 027-2019 Sykkelparkeringsbokser Kontrakt 6/1/2025 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen BIKELY AS
Varer (ikke kategoridefinert) Bergen brannvesen - Ny varebil med påbygg Kontrakt 1/31/2027 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Streaming av bystyremøter (ny utlysning) Kontrakt 6/30/2024 Grace Kanza Espedal Aventia Media AS
Alarm- og vektertjenester EBF028 Rammeavtale vektertjenester til kommunale boliger Rammeavtale med en leverandør 6/20/2025 Etat for boligforvaltning Zoltan Csernai Securitas AS (hovedenhet)
Biler og kjøretøyadministrasjon Leasing av biler og biladministrasjon Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Innkjøp konsern Rune Hagen Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Redningsutstyr Brannslangeposter for Bergen kommune Kontrakt 9/30/2026 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Presto Brannteknikk AS avd. Alf Lea & Co Brannvern
Anlegg (entreprise) Mjølkeråen Avløpssanering Kontrakt 4/30/2025 Elina Eikemo Drange Maskin AS
Bygningsdrift Rammeavtale sveise-, plate og smedarbeider Rammeavtale med en leverandør 6/30/2025 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) Flyttetjenester Byarkivet (Ny utlysning) Kontrakt 8/2/2024 Ståle Otto Hopland First Mover Group Norge AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Rammeavtale gjerder og porter Rammeavtale med en leverandør 6/30/2024 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Bergen Bydrift AS
Legemidler Legemidler og pakking av multidose/endose Kontrakt 12/31/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Norsk Medisinaldepot AS
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna (EBE) Rammeavtale med en leverandør 9/26/2024 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Fana Blikk AS
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen (EBE) Rammeavtale med en leverandør 9/26/2024 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland KM Ventilasjon AS
Konsulent og rådgivningstjenester Klimaundersøkelse for Bergen kommune 2022 -2025 Kontrakt 9/30/2024 Byrådsavdeling for byutvikling Asnake T. Erko Opinion AS
IKT utstyr PC og skjermer Rammeavtale med en leverandør 9/30/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Atea AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester BME FOR 12-2022 Juridisk bistand avkjørselssak Kontrakt 7/1/2024 Bymiljøetaten Veronika Lien Nilssen Advokatfirmaet Kyrre ANS
Nybygg og rehabilitering U2600 EFU-10374 Garnes Ungdomsskule, totalentreprise Kontrakt 4/10/2026 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Skanska Norge AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10523 Rammeavtale uavhengig kontroll Rammeavtale med flere leverandører 10/31/2024 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Mathallen, Torgflaten og skur 8 og skur 11 Kontrakt 11/30/2024 Heidi Teksle Amundsen Avarn Security AS(hovedenhet)
BME EØS 08-2022 Veisalt Rammeavtale med en leverandør 11/11/2024 Bymiljøetaten Gard Watnedal Saltimport AS
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Sykler og vogner Rammeavtale med en leverandør 11/30/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) EFI - EØS 001-2022 Anskaffelse av Sykkelopplæring i Bergenskolen Rammeavtale med en leverandør 1/1/2025 Etat idrett Sondre Haugland NORGES CYKLEFORBUND
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 08-2022 Gassmålinger Rådal avfallsdeponi Kontrakt Bymiljøetaten Linda Lorraine Fauske COWI AS
Konsulent og rådgivningstjenester EBF048 Rammeavtale Befaring og leieberegning Delkontrakt 2 Område 2 Rammeavtale med en leverandør 10/25/2025 Etat for boligforvaltning Zoltan Csernai Takst Partner Vest AS
IKT utstyr Kjøp av Mobilomsorg telefoner 2023 Abonnement 12/19/2025 Rolf Brurås Atea AS (Hovedenhet)
Helseprodukter Dyner og puter til institusjoner Rammeavtale med en leverandør 2/28/2026 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad TEKSTILSERVICE AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 002-2023 Uniformer og tjenesteantrekk for Vest brann- og redningsregion (VBR) Rammeavtale med en leverandør 11/3/2025 Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle Uniformpartner AS
AV-utstyr Av-installasjoner til Eidsvåg skole Kontrakt 11/30/2027 Evelyn Boge Atea AS (Hovedenhet)
Helseprodukter Vektdyner og kulestoler Rammeavtale med en leverandør 2/28/2026 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Amajo AS
AV-utstyr AV-utstyr Rammeavtale med en leverandør 11/6/2025 Innkjøp konsern Rune Hagen Atea AS (Hovedenhet)
Anlegg (entreprise) BME NOR 2023-06 Etterarbeider Bibliotekplassen Kontrakt 6/30/2024 Bymiljøetaten Signe Wie ANLEGGSGARTNERMESTER WIKHOLM AS
H0850, Breisteinvegen 190, totalentreprise, ÅBF AS, EFU-10661 Kontrakt 1/6/2025 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Åsane Byggmesterforretning AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME EØS 2023-14 Pilot utvikling av nye torgboder Kontrakt 12/31/2024 Bymiljøetaten Joy Frantzen Størksen Rustfri Industri AS
BME EØS 2023-17 Rammeavtale elektrotjenester Rammeavtale med en leverandør 11/27/2025 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Eviny Solutions AS
D0500, Petedalsmyra utleieboliger, Åsane Byggmesterforretning, totalentreprise, EFU-10562 Kontrakt 9/1/2025 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Åsane Byggmesterforretning AS
BME EØS 2023-16 Geologtjenester Rammeavtale med en leverandør 11/21/2025 Bymiljøetaten Johanne Jensen Vikeså Multiconsult Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Klimakart til arealplanlegging Kontrakt 6/17/2024 Asnake T. Erko NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
BME EØS 2023-15 Drift av kommunale el-billadere Kontrakt 11/27/2025 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen SAS ELEKTROSERVICE AS
Espeland vba - E42 Turbinentreprise kontrakt Kontrakt 3/31/2026 Bergen Vann Elina Eikemo Energi Teknikk AS
Transporttjenester Intern transport mellom biblioteker i Bergen kommune Kontrakt 12/31/2025 Bergen Offentlige Bibliotek Ørjan Persen Bring Courier & Express AS
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2023-12 Garnes renseanlegg prosjekterende øvrige fag Kontrakt 2/25/2028 Bergen Vann Elina Eikemo COWI AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 1 Skoler (7 rapporter/ 12 bygg/ 34 705m2 BTA) Kontrakt 6/28/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 2 Skoler (6 rapporter/ 15 bygg/ 27 455m2 BTA) Kontrakt 6/28/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 3 Skoler (7 rapporter/ 14 bygg/ 24 175m2 BTA) Kontrakt 6/28/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 4 Sykehjem/ helsebygg (7 rapporter/ 8 bygg/ 46 274m2 BTA) Kontrakt 6/28/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 5 Adm.bygg/Brannstasjoner/Havnebygg (9 rapporter/ 11 bygg/ 29 273m2 BTA) Kontrakt 6/28/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 6 Kulturhus / Idrettshaller (10 rapporter/ 15 bygg/ 29 900m2 BTA) Kontrakt 6/28/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 7 Barnehager (14 rapporter/ 15 bygg/ 9 761m2 BTA) Kontrakt 6/28/2024 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Norconsult Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) Leasing av truck til hjelpemiddelhuset Kontrakt 12/31/2031 Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Rolf Brurås Toyota Material Handling Norway AS

Title Department Published
Produksjon og levering av middager Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg 2/23/2021
Farmasøytiske tjenester til Bergen kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg 2/23/2021
Anskaffelse av motorisert aktivitetshjelpemiddel/sykkel Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg 2/23/2021
SCADA-system Vann- og avløpsetaten 2/24/2021
Garnes RA renseprosess Vann- og avløpsetaten 2/24/2021
BV 2022-10 - Transport av slam Bergen Vann KF_ 2/1/2022
D0670 Klostergarasjen, entreprise for utbedring av søyler Etat for utbygging 1/24/2022
Knappen RA grovsiler Vann- og avløpsetaten 2/24/2021
BV 2021-01 - Overvåking av avløpsnett Bergen Vann KF_ 2/23/2021
BV 2021-02 - Fellingskjemikalier Bergen Vann KF_ 2/23/2021
BV 2021-05 - Bærbare flergassmålere Bergen Vann KF_ 2/23/2021
BV 2021-04 - Skadedyrbekjempelse Bergen Vann KF_ 2/23/2021
BV 2021-07 - Rørleggertjenester Bergen Vann KF_ 2/23/2021
BV 2021-09 - Service, ventilasjonsanlegg Bergen Vann KF_ 2/23/2021
Veterinærvakt - smådyr Etat for landbruk _ 2/24/2021
Datautstyr til undervisning i Kulturskolen 2021 3/4/2021
Rammeavtale gulvlegging Etat for bygg og eiendom 4/13/2021
Klatrevegg Rådalslien skole Etat for bygg og eiendom 5/3/2021
K0340 Lysverkbygget, entreprise for utbedring og vedlikehold Etat for utbygging 2/5/2024
H0600 Nytt Freida Fasmer sykehjem, totalentreprise Etat for utbygging 2/5/2024
Scenelys Fana kulturhus 3/4/2021
Vaktmestertjenester kommunale utleieboliger Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Vinter og sommervedlikehold Utleieboliger Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Totalentreprise Ombygging Nyhavnsvei Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Rammeavtale - Service og vedlikehold boligsprinkleranlegg og brannslanger Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Vektertjenester for kommunale utleieboliger Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Rammeavtale - Skadedyrbekjempelse Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Sprinkling av leiligheter, flere adresser Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Utskifting vinduer,maling fasade mot bybanetrase Bjørnsosnsgate 4, entreprise Etat for boligforvaltning 3/8/2021
Utskifting vinduer, maling fasade Øvsttunvegen 25 Etat for boligforvaltning 3/8/2021
Rammeavtale rørleggertjenester for Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 3/8/2021
Rehabilitering av leiligheter Løvstakklien Etat for boligforvaltning 3/24/2021
Rammeavtale Ventilasjons-tjenester for Etat for boligforvaltnings boliger. Etat for boligforvaltning 9/9/2021
Hordnestunet sykehjem – Oppgradering Etat for bygg og eiendom 8/18/2021
Slåtthaug isbane - ny ammoniakk kompressor Etat for bygg og eiendom 5/4/2021
Rammeavtale Filter og ventilasjon Etat for bygg og eiendom 3/29/2022
Rammeavtale for elektrotjenester til Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 9/8/2021
Rammeavtale Murertjenester for Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 9/8/2021
Rammeavtale flyttetjenester for Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 9/24/2021
Søråshøgda skole - ny varmepumpe Etat for bygg og eiendom 1/7/2022
H0750 Odinsvei 102 - bofellesskap for utviklingshemmede, totalentreprise Etat for utbygging 6/2/2022
D0450 Lotheveien utleieboliger Etat for utbygging 6/8/2022
H0660 Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede, totalentreprise Etat for utbygging 6/8/2022
I0620 Varden garderobebygg, totalentreprise Etat for utbygging 10/4/2022
D0640 Hylkje boliganlegg Etat for utbygging 2/16/2023
B1000 Ytrebygda barnehage, nybygg Etat for utbygging 6/8/2022
Renhold Mathallen og offentlige toaletter Etat for bygg og eiendom 3/7/2022
Bergen offentlige bibliotek - Ny glassheis Etat for bygg og eiendom 8/22/2022
Ulsetskogen skole - oppgradering av uteområde Etat for bygg og eiendom 8/30/2022
Etat for bygg og eiendom - Rammeavtale Elektrotjenester, kunngjøring planlagte anskaffelser 2022 Etat for bygg og eiendom 10/17/2022
Etat for bygg og eiendom, kunngjøring planlagte anskaffelser 2022 - Rammeavtale heisrådgiver Etat for bygg og eiendom 10/18/2022
Nytt saksbehandlingssystem for innkreving (inkasso) Innkjøp konsern 9/16/2022
EBF Klargjøring av ubebodde kommunale leiligheter. Etat for boligforvaltning 11/25/2022
EBF Rammeavtale Skadesanering Etat for boligforvaltning 11/25/2022
EBF Rammeavtale Grunn- og betongarbeider Etat for boligforvaltning 11/25/2022
Medisinsk inventar Innkjøp konsern 1/20/2023
Helhetlig løsning for Asset Management i Bymiljøetaten. Innkjøp konsern 1/25/2023
H0740 Haugland omsorgsboliger-bofellesskap for utviklingshemmede, totalentreprise Etat for utbygging 10/9/2023
Praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) i forbindelse med brukervalg Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg 2/17/2023
H0730 Nedre Totland omsorgsboliger - Bofellesskap for utviklingshemmede Etat for utbygging 10/9/2023
D0600 Dolviken utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 10/9/2023
D0480 Sanddalsringen utleiebolig, totalentreprise Etat for utbygging 10/9/2023
H0640 Fageråshjemmet ( Tidligere Nytt Slettemarken sykehjem) Etat for utbygging 10/9/2023
I0680 Bjørnarhallen - riving og nybygg, totalentreprise Etat for utbygging 10/9/2023
D0660 Møllendalsveien 19 Etat for utbygging 10/9/2023
U2960 Slåtthaug skole, rehabilitering og tilbygg/påbygg Etat for utbygging 5/12/2023
U2950 Loddefjord skole, rehabilitering/tilbygg Etat for utbygging 10/9/2023
Skifte av vinduer Professor Dahls gate 32 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Garvergaten 15 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Solheimslien 52 og 56 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
B1030 Slettebakken barnehage Etat for utbygging 10/9/2023
U2300 Rolland skole Etat for utbygging 2/5/2024
B0970 Søre Skogvei barnehage Etat for utbygging 2/5/2024
D0440 Sandbrekkevegen bosenter og utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 2/5/2024
B1020 Olsvik barnehage nybygg Etat for utbygging 2/5/2024
U2780 Ny Søreide ungdomsskole Etat for utbygging 2/7/2024
D0590 Mindemyren Flerbruksbygg Etat for utbygging 2/5/2024
U2940 Storetveit skole - totalrehabilitering, nybygg og idrettshall Etat for utbygging 2/5/2024
Skifte av vinduer Conrad Mohrs vei 6 A-J Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Sandviksveien 95 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Wolffs Gate 1 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Skottesalen 11 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Rammeavtale for dyner, puter, vektdyner, kuledyner og kulestoler Innkjøp konsern 3/29/2023
D0610 Rød utleieboliger Etat for utbygging 10/9/2023
Trådløst nettverk Innkjøp konsern 6/20/2023
Formingsmateriell til Bergen kommune med samarbeidsparter Innkjøp konsern 8/10/2023
Kontorrekvisita og skolemateriell til Bergen kommune med samarbeidsparter Innkjøp konsern 8/10/2023
Spesialsenger til institusjoner Innkjøp konsern 8/15/2023
Økt ombruk i Bergen kommune Innkjøp konsern 8/18/2023
Rammeavtale om rekrutteringsbistand til rekruttering av ledere og spesialister Innkjøp konsern 1/2/2024
Helsevikarer Innkjøp konsern 9/12/2023
I0700 ADO solenergianlegg Etat for utbygging 10/6/2023
Ny avtale om levering av datakommunikasjon og telefonitjenester Innkjøp konsern 9/26/2023
D0700 Garnes infrastruktur-omlegging og TS tiltak fv 5354 Etat for utbygging 2/5/2024
U2970 Varden skole - utvidelse Etat for utbygging 2/7/2024
U3030 Ulriken skole – ombygging/ rehabilitering av deler av bygningsmassen Etat for utbygging 2/5/2024
D0720 Lonemarka utleieboliger Etat for utbygging 10/9/2023
A0640 Oppgradering av Magistraten og Manufakturhuset – rehabilitering Etat for utbygging 2/5/2024
H0800 Kong Oscarsgate 90 bofellesskap Etat for utbygging 2/5/2024
H0590 Midtunvegen bofellesskap Etat for utbygging 2/5/2024
Onboardingsverktøy for nye ledere, Bergen kommune Innkjøp konsern 12/6/2023
Rydding av søppel på private eiendommer og heving av båtvrak Innkjøp konsern 11/30/2023
Olsvik sykkel- og nærmiljøanlegg Etat idrett 12/18/2023
Rekkefølgekrav Mulen Etat idrett 12/18/2023
Nymark 5 - Grus til kunstgress Etat idrett 12/29/2023
Pedagogiske vikarer til barnehager Innkjøp konsern 1/10/2024
Konditorvarer Innkjøp konsern 1/16/2024
Ny kontaktsenterløsning Innkjøp konsern 1/17/2024
Politisk møteportal Innkjøp konsern 1/19/2024
Kjøkkenutstyr Innkjøp konsern 1/24/2024
Service, vedlikehold og reparasjon av medisinsk teknisk utstyr, Bergen kommune Innkjøp konsern 1/24/2024
EFI - NOR 007-2024 Rehabilitering av broer i Gullbotn skiløype Etat idrett 2/2/2024
H0770 Teigane Bofellesskap Etat for utbygging 2/19/2024
I0710 Gneist arena - rekkefølgekrav Etat for utbygging 2/7/2024
D0740 Skur 7-rehabilitering Etat for utbygging 2/7/2024
D0730 Ytre Morvik boliganlegg Etat for utbygging 2/7/2024
Ferieopphold for voksne utviklingshemmede Innkjøp konsern 2/13/2024
Ny avtale om utvikling og forvaltning av digital tjenesteplattform Innkjøp konsern 2/14/2024
Kartleggingsprogram for skolemiljø Innkjøp konsern 2/15/2024
Rammeavtale om alarmtjeneste 2024 2/21/2024
Sommerleirer for elever på 2.-7. klassetrinn, Bergen kommune Innkjøp konsern 3/1/2024
Innbyggerundersøkelse Innkjøp konsern 3/1/2024
Konkurransegjennomføring - og kontraktsadministrasjonsverktøy / Tender management and contract management software Innkjøp konsern 3/6/2024
Rammeavtale for leie og vask av uniformer til helsepersonell, Bergen kommune og samarbeidsparter Innkjøp konsern 4/8/2024

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00