Prekvalifisering: Utvikling av innovativ løsning som skal bidra til helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse om innovasjonspartnerskap
05.12.2020 15.56 (GMT+01:00)
15.01.2021 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Bærum kommune Bærum kommune
Anders Kaupang Anders Kaupang
Postboks 700
1304 SANDVIKA
Norge
935478715

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Klimaendringer, økende fortetting og urbanisering har gitt og gir kommuner stadig større utfordringer med styrtregn og håndtering av overvann, både på terreng og i ledningsnettet. Hyppigere og kraftigere styrtregn setter kapasiteten i avløpsnettet på prøve, og fører også til økt forurensing av vannkildene.

For å løse disse utfordringen har Bærum kommune med Lørenskog som samarbeidskommune har fått midler av Innovasjon Norge for å inngå et innovasjonspartnerskap. Det som skal utvikles i partnerskapet er en løsning som bidrar til helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering i fortettede byforsteder. Løsningen skal guide oss til å ta de rette valgene knyttet til overvann, både når det gjelder planlagte byggeprosjekter, og for håndtering av spesielt utsatte områder i eksisterende bebyggelse. 

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Tilbudsfase: Utvikling av innovativ løsning som skal bidra til helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00