"Accuracy International" snaiperšauteņu iegāde

Information

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning
2019-02-05 09:36 (GMT+01:00)

Inköpare

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Elīna Brūniņa Elīna Brūniņa
Ernestīnes iela 34
1046 Rīga
Lettland
90009225180

Tilldelningsinformation

Section V: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
Līgums Nr.: 1
Nosaukums
"Accuracy International" snaiperšauteņu iegāde
V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums
26.11.2018
V.2) Informācija par piedāvājumiem:
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.3) Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības
"Accuracy International" Ltd.
5375397
West Sussex
PO3 5SJ West Sussex
ANGUILLA
Tālrunis: +371 4402392671225
E-pasts: alicebond@accuracyinternational.org
Fakss: +371 4402392691852
V.4) Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība
Vērtība:
Valūta: 1 605 595,04 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība:
Valūta: 1 605 595,04 EUR
Bez PVN
V.5) Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi:

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige