Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester

Information

Öppet förfarande
2014-11-25 07:55 (GMT+01:00)

Inköpare

Norsk kulturråd Norsk kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo
Norge
971527412

Tilldelningsinformation

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av hotelltjenester. Avtalen skal primært omfatte hotellovernatting, men også leie av kurs- og konferanselokaler med tilhørende dagpakker i forbindelse med arrangement i regi av Kulturrådet.

Anskaffelsen skal ivareta oppdragsgivers behov for kostnadseffektive hotelltjenester, og samtidig sikre kvalitet og service for medarbeiderne under tjenestereiser og på de kurs/konferanser som oppdragsgiver selv arrangerer.

Primærbehovet og den største belastningen er i Oslo, men det er også en viss nasjonal geografisk spredning mht. både hotellovernattinger og kurs/konferanse. Denne spredningen varierer, ut i fra aktiviteter for øvrig, uten noe fast mønster. Aktiviteter ut over Norges grenser er minimal.Kontraktstildeling
Tittel: Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester
Dato for kontraktstildeling: 27-05-2014
Antall mottatte tilbud: 8
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Rica Hotels AS984695322, Slependveien 108, 1396 Billingstad, NO, Telefon: +47 66854500, Nettadresse (URL): http://www.rica.no.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige