Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester

Informasjon

Åpen anbudskonkurranse
25.11.2014 07.55 (GMT+01:00)

Innkjøper

Norsk kulturråd Norsk kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo
Norge
971527412

Tildelingsinformasjon

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av hotelltjenester. Avtalen skal primært omfatte hotellovernatting, men også leie av kurs- og konferanselokaler med tilhørende dagpakker i forbindelse med arrangement i regi av Kulturrådet.

Anskaffelsen skal ivareta oppdragsgivers behov for kostnadseffektive hotelltjenester, og samtidig sikre kvalitet og service for medarbeiderne under tjenestereiser og på de kurs/konferanser som oppdragsgiver selv arrangerer.

Primærbehovet og den største belastningen er i Oslo, men det er også en viss nasjonal geografisk spredning mht. både hotellovernattinger og kurs/konferanse. Denne spredningen varierer, ut i fra aktiviteter for øvrig, uten noe fast mønster. Aktiviteter ut over Norges grenser er minimal.Kontraktstildeling
Tittel: Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester
Dato for kontraktstildeling: 27-05-2014
Antall mottatte tilbud: 8
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Rica Hotels AS984695322, Slependveien 108, 1396 Billingstad, NO, Telefon: +47 66854500, Nettadresse (URL): http://www.rica.no.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00