Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester

Hange

Avatud menetlus
25.11.2014 8:55 (GMT+02:00)

Hankija

Norsk kulturråd Norsk kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo
Norra
971527412

Eesmärk

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av hotelltjenester. Avtalen skal primært omfatte hotellovernatting, men også leie av kurs- og konferanselokaler med tilhørende dagpakker i forbindelse med arrangement i regi av Kulturrådet.

Anskaffelsen skal ivareta oppdragsgivers behov for kostnadseffektive hotelltjenester, og samtidig sikre kvalitet og service for medarbeiderne under tjenestereiser og på de kurs/konferanser som oppdragsgiver selv arrangerer.

Primærbehovet og den største belastningen er i Oslo, men det er også en viss nasjonal geografisk spredning mht. både hotellovernattinger og kurs/konferanse. Denne spredningen varierer, ut i fra aktiviteter for øvrig, uten noe fast mønster. Aktiviteter ut over Norges grenser er minimal.Kontraktstildeling
Tittel: Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester
Dato for kontraktstildeling: 27-05-2014
Antall mottatte tilbud: 8
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Rica Hotels AS984695322, Slependveien 108, 1396 Billingstad, NO, Telefon: +47 66854500, Nettadresse (URL): http://www.rica.no.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti