Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments - Upphandlingar

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Amatu iela 4
1050 Rīga
Lettland
Org.nr: 90000056484

Inga resultat

Titel Avdelning Publiserad
Iepirkuma plāni: Rīgas Centrāltirgus revitalizācija, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2021-02-26
Iepirkuma plāni: Jaunu risinājumu izbūve/uzstādīšana piesārņoto lietus ūdeņu attīrīšanai, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2021-02-26
Iepirkuma plāni: Monitoringa sistēmas risinājuma izstrāde, testēšana un uzturēšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2021-02-26
Iepirkuma plāni: Metu konkurss Rīgas klimata pārmaiņu zinātnes un inovāciju izcilības centra izveidei, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2021-02-26
Iepirkuma plāni: Dizaina un maketēšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2021-02-26
Iepirkuma plāni: Vizuālās identitātes un reprezentācijas priekšmetu iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2021-02-26
Iepirkuma plāni: Ikgadēja aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2021-02-26
Iepirkuma plāni: Projekta "Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pilnveidošana (II periods)" aktivitāte "Centrs 3", 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2021-02-26
Iepirkuma plāni: Projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentu izstrāde, t.sk. ekspertu pakalpojumi, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde, u.c. konsultācijas, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2021-04-27
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības darbi projekta "Rīgas pasažieru stacijas izveide par baltijas mēroga multimodālo transporta mezglu" ietvaros, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2021-04-27
Iepirkuma plāni: Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūves būvuzraudzība, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2021-04-27
Iepirkuma plāni: Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2021-04-27
Iepirkuma plāni: Projektēšanas un būvniecības darbi projekta "Rīgas pasažieru stacijas izveide par baltijas mēroga multimodālo transporta mezglu" ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2021-04-27
Iepirkuma plāni: Būvdarbu iepirkums projektā "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta", 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-04-10
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības iepirkums projektā "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta", 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-04-10
Iepirkuma plāni: Publikāciju nodrošināšana kino industrijas žurnālos North Star Film Aliance, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Pasākumu "Atspēriens" un "Drosmes Grants" organizēšana, 2019, 3. ceturksnis 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Pasākumu organizēšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām, 2019, 2. ceturksnis 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Telpu uzkopšana, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Stenda vietas īre izstādē "MIPIM 2020", 2019, 2. ceturksnis 2019-04-23
Iepirkuma plāni: MIPIM 2020 organizēšana, 2019, 2. ceturksnis 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Bolderājas dambja būvuzraudzība, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Bolderājas dambja būvniecība, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Kultūras plānošanas pieejas (metodes) apgūšana un pielietošana Sarkandaugavas un Bolderājas apkaimēs, UrbCultPlanning, 2019, 2. ceturksnis 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Mūkusalas ielas krasta promenādes ekspertīze, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Demogrāfiskās prognozes, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Aldara parka pārbūve (1.un 2.1.kārta), 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Aldara parka pārbūves 1. un 2.1.kārtas būvuzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Multimodālā transporta mezgla Torņakalna apkaimē būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un būvprojekta izstrāde Dēļu ielas tiltam, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina izstrāde Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-04-23
Iepirkuma plāni: Publiskās ārtelpas dizaina un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde trīs teritorijām, 2020, janvāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-01-03
Iepirkuma plāni: Digitālās datubāzes izveide ar ietvertu digitālo rīku North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-05-07
Iepirkuma plāni: Publikāciju nodrošināšana starptautiskos kino industriācijas izdevumos North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-05-07
Iepirkuma plāni: Vizuālās identitātes priekšmetu iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-05-07
Iepirkuma plāni: Reģiona iepazīstināšanas tūres (FAM) mērķtirgu kino industrijas pārstāvjiem un žurnālistiem projekta North Star Film Alliance ietvaros, 2020, 2. ceturksnis 2020-05-07
Iepirkuma plāni: Projekta "Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pilnveidošana (II periods)" aktivitāte "Rīgas kvaziģeoīda modeļa izveidošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-05-07
Iepirkuma plāni: Pasākumu organizēšana, 2020, 2. ceturksnis 2020-05-08
Iepirkuma plāni: Ēkas un tai pieguļošās teritorijas uzkopšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-05-08
Iepirkuma plāni: Attīstības programmas 2021-2027 (AP2027) Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-05-08
Iepirkuma plāni: Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-05-08
Iepirkuma plāni: Dalība starptautiskā viedpilsētu izstādē - konferencē, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-05-08
Iepirkuma plāni: Būvniecības darbi projekta "Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs" ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2020-08-10
Iepirkuma plāni: Pasākumu organizēšana, 2020, 4. ceturksnis 2020-09-28
Iepirkuma plāni: Dalība starptautiskā viedpilsētu izstādē - konferencē, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-09-28
Iepirkuma plāni: Vietējā rīcības plāna izstrāde par atbalsta instrumentu pilnveidošanu EURE projekta ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-09-28
Iepirkuma plāni: Digitālās datubāzes izveide ar ietvertu digitālo rīku North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-09-28
Iepirkuma plāni: Publikāciju nodrošināšana starptautiskos kino industriācijas izdevumos North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-09-28
Iepirkuma plāni: Vizuālās identitātes priekšmetu iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-09-28
Iepirkuma plāni: Projekta "Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pilnveidošana (II periods)" aktivitāte "Rīgas kvaziģeoīda modeļa izveidošana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-09-28
Iepirkuma plāni: Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1.kārta būvprojekta izmaiņu projekta ekspertīze, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2021-02-26
Iepirkuma plāni: Objekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzība, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2021-02-26

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige