Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments - Udbud

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Amatu iela 4
1050 Rīga
Letland
CVR nummer: 90000056484

Ingen resultater

Titel Afdeling Dato for publicering
Iepirkuma plāni: Rīgas Centrāltirgus revitalizācija, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26-02-2021
Iepirkuma plāni: Jaunu risinājumu izbūve/uzstādīšana piesārņoto lietus ūdeņu attīrīšanai, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26-02-2021
Iepirkuma plāni: Monitoringa sistēmas risinājuma izstrāde, testēšana un uzturēšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26-02-2021
Iepirkuma plāni: Metu konkurss Rīgas klimata pārmaiņu zinātnes un inovāciju izcilības centra izveidei, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26-02-2021
Iepirkuma plāni: Dizaina un maketēšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26-02-2021
Iepirkuma plāni: Vizuālās identitātes un reprezentācijas priekšmetu iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26-02-2021
Iepirkuma plāni: Ikgadēja aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26-02-2021
Iepirkuma plāni: Projekta "Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pilnveidošana (II periods)" aktivitāte "Centrs 3", 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26-02-2021
Iepirkuma plāni: Būvdarbu iepirkums projektā "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta", 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10-04-2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības iepirkums projektā "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta", 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10-04-2019
Iepirkuma plāni: Publikāciju nodrošināšana kino industrijas žurnālos North Star Film Aliance, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Pasākumu "Atspēriens" un "Drosmes Grants" organizēšana, 2019, 3. ceturksnis 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Pasākumu organizēšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām, 2019, 2. ceturksnis 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Telpu uzkopšana, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Stenda vietas īre izstādē "MIPIM 2020", 2019, 2. ceturksnis 23-04-2019
Iepirkuma plāni: MIPIM 2020 organizēšana, 2019, 2. ceturksnis 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Bolderājas dambja būvuzraudzība, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Bolderājas dambja būvniecība, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Kultūras plānošanas pieejas (metodes) apgūšana un pielietošana Sarkandaugavas un Bolderājas apkaimēs, UrbCultPlanning, 2019, 2. ceturksnis 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Mūkusalas ielas krasta promenādes ekspertīze, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Demogrāfiskās prognozes, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Aldara parka pārbūve (1.un 2.1.kārta), 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Aldara parka pārbūves 1. un 2.1.kārtas būvuzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Multimodālā transporta mezgla Torņakalna apkaimē būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un būvprojekta izstrāde Dēļu ielas tiltam, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina izstrāde Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23-04-2019
Iepirkuma plāni: Publiskās ārtelpas dizaina un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde trīs teritorijām, 2020, janvāris, 10000 Eur - 42000 Eur 03-01-2020
Iepirkuma plāni: Digitālās datubāzes izveide ar ietvertu digitālo rīku North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-05-2020
Iepirkuma plāni: Publikāciju nodrošināšana starptautiskos kino industriācijas izdevumos North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-05-2020
Iepirkuma plāni: Vizuālās identitātes priekšmetu iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-05-2020
Iepirkuma plāni: Reģiona iepazīstināšanas tūres (FAM) mērķtirgu kino industrijas pārstāvjiem un žurnālistiem projekta North Star Film Alliance ietvaros, 2020, 2. ceturksnis 07-05-2020
Iepirkuma plāni: Projekta "Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pilnveidošana (II periods)" aktivitāte "Rīgas kvaziģeoīda modeļa izveidošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-05-2020
Iepirkuma plāni: Pasākumu organizēšana, 2020, 2. ceturksnis 08-05-2020
Iepirkuma plāni: Ēkas un tai pieguļošās teritorijas uzkopšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08-05-2020
Iepirkuma plāni: Attīstības programmas 2021-2027 (AP2027) Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08-05-2020
Iepirkuma plāni: Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08-05-2020
Iepirkuma plāni: Dalība starptautiskā viedpilsētu izstādē - konferencē, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08-05-2020
Iepirkuma plāni: Būvniecības darbi projekta "Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs" ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10-08-2020
Iepirkuma plāni: Pasākumu organizēšana, 2020, 4. ceturksnis 28-09-2020
Iepirkuma plāni: Dalība starptautiskā viedpilsētu izstādē - konferencē, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-09-2020
Iepirkuma plāni: Vietējā rīcības plāna izstrāde par atbalsta instrumentu pilnveidošanu EURE projekta ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-09-2020
Iepirkuma plāni: Digitālās datubāzes izveide ar ietvertu digitālo rīku North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-09-2020
Iepirkuma plāni: Publikāciju nodrošināšana starptautiskos kino industriācijas izdevumos North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-09-2020
Iepirkuma plāni: Vizuālās identitātes priekšmetu iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-09-2020
Iepirkuma plāni: Projekta "Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pilnveidošana (II periods)" aktivitāte "Rīgas kvaziģeoīda modeļa izveidošana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-09-2020
Iepirkuma plāni: Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1.kārta būvprojekta izmaiņu projekta ekspertīze, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26-02-2021
Iepirkuma plāni: Objekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzība, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26-02-2021

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark