Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments - Iepirkumi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Amatu iela 4
1050 Rīga
Latvija
Reģistrācijas numurs: 90000056484

Šobrīd aktīvu iepirkumu nav.

Nosaukums Departaments Publicēts
Iepirkuma plāni: Būvdarbu iepirkums projektā "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta", 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības iepirkums projektā "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta", 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.04.2019
Iepirkuma plāni: Publikāciju nodrošināšana kino industrijas žurnālos North Star Film Aliance, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Pasākumu "Atspēriens" un "Drosmes Grants" organizēšana, 2019, 3. ceturksnis 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Pasākumu organizēšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām, 2019, 2. ceturksnis 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Telpu uzkopšana, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Stenda vietas īre izstādē "MIPIM 2020", 2019, 2. ceturksnis 23.04.2019
Iepirkuma plāni: MIPIM 2020 organizēšana, 2019, 2. ceturksnis 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Bolderājas dambja būvuzraudzība, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Bolderājas dambja būvniecība, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Kultūras plānošanas pieejas (metodes) apgūšana un pielietošana Sarkandaugavas un Bolderājas apkaimēs, UrbCultPlanning, 2019, 2. ceturksnis 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Mūkusalas ielas krasta promenādes ekspertīze, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Demogrāfiskās prognozes, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Aldara parka pārbūve (1.un 2.1.kārta), 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Aldara parka pārbūves 1. un 2.1.kārtas būvuzraudzība, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Multimodālā transporta mezgla Torņakalna apkaimē būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un būvprojekta izstrāde Dēļu ielas tiltam, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina izstrāde Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.04.2019
Iepirkuma plāni: Publiskās ārtelpas dizaina un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde trīs teritorijām, 2020, janvāris, 10000 Eur - 42000 Eur 03.01.2020
Iepirkuma plāni: Digitālās datubāzes izveide ar ietvertu digitālo rīku North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2020
Iepirkuma plāni: Publikāciju nodrošināšana starptautiskos kino industriācijas izdevumos North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2020
Iepirkuma plāni: Vizuālās identitātes priekšmetu iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2020
Iepirkuma plāni: Reģiona iepazīstināšanas tūres (FAM) mērķtirgu kino industrijas pārstāvjiem un žurnālistiem projekta North Star Film Alliance ietvaros, 2020, 2. ceturksnis 07.05.2020
Iepirkuma plāni: Projekta "Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pilnveidošana (II periods)" aktivitāte "Rīgas kvaziģeoīda modeļa izveidošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2020
Iepirkuma plāni: Pasākumu organizēšana, 2020, 2. ceturksnis 08.05.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas un tai pieguļošās teritorijas uzkopšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.05.2020
Iepirkuma plāni: Attīstības programmas 2021-2027 (AP2027) Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.05.2020
Iepirkuma plāni: Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.05.2020
Iepirkuma plāni: Dalība starptautiskā viedpilsētu izstādē - konferencē, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.05.2020
Iepirkuma plāni: Būvniecības darbi projekta "Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs" ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.08.2020
Iepirkuma plāni: Pasākumu organizēšana, 2020, 4. ceturksnis 28.09.2020
Iepirkuma plāni: Dalība starptautiskā viedpilsētu izstādē - konferencē, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.09.2020
Iepirkuma plāni: Vietējā rīcības plāna izstrāde par atbalsta instrumentu pilnveidošanu EURE projekta ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.09.2020
Iepirkuma plāni: Digitālās datubāzes izveide ar ietvertu digitālo rīku North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.09.2020
Iepirkuma plāni: Publikāciju nodrošināšana starptautiskos kino industriācijas izdevumos North Star Film Alliance projekta ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.09.2020
Iepirkuma plāni: Vizuālās identitātes priekšmetu iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.09.2020
Iepirkuma plāni: Projekta "Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pilnveidošana (II periods)" aktivitāte "Rīgas kvaziģeoīda modeļa izveidošana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.09.2020
Iepirkuma plāni: Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1.kārta būvprojekta izmaiņu projekta ekspertīze, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Objekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzība, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Rīgas Centrāltirgus revitalizācija, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Jaunu risinājumu izbūve/uzstādīšana piesārņoto lietus ūdeņu attīrīšanai, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Monitoringa sistēmas risinājuma izstrāde, testēšana un uzturēšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Metu konkurss Rīgas klimata pārmaiņu zinātnes un inovāciju izcilības centra izveidei, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Dizaina un maketēšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Vizuālās identitātes un reprezentācijas priekšmetu iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Ikgadēja aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Projekta "Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pilnveidošana (II periods)" aktivitāte "Centrs 3", 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentu izstrāde, t.sk. ekspertu pakalpojumi, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde, u.c. konsultācijas, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.04.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības darbi projekta "Rīgas pasažieru stacijas izveide par baltijas mēroga multimodālo transporta mezglu" ietvaros, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.04.2021
Iepirkuma plāni: Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūves būvuzraudzība, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.04.2021
Iepirkuma plāni: Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.04.2021
Iepirkuma plāni: Projektēšanas un būvniecības darbi projekta "Rīgas pasažieru stacijas izveide par baltijas mēroga multimodālo transporta mezglu" ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.04.2021
Iepirkuma plāni: Priekšizpētes veikšana un rīcības plāna izstrāde Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas pilsētā, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.07.2021
Iepirkuma plāni: Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica saistītās pilsētas centra infrastruktūras būvprojektu izstrāde un būvniecība, 2021, 3. ceturksnis 15.07.2021

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija