Publiskā sektora pasūtītāji

Organizāciju saraksts

Lībagu sākumskola
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
Rēzeknes Augstskola
Vandzenes pagasta Pirmsskolas Izglītības iestāde "Zīlīte"
Vandzenes pagasta pārvalde
Talsu novada pašvaldības iestāde Strazdes bērnu nams
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts
Mārupes novada Dome
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola
Saldus novada Saldus pagasta pārvalde
Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvalde
Rīgas 60.vidusskola
Ķeguma novada dome
Ikšķiles novada pašvaldība
Rīgas Stradiņa universitāte
Valsts asinsdonoru centrs
Latvijas Universitātes aģentūra LU Rīgas Medicīnas koledža
Valsts robežsardzes koledža
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde
Audriņu pagasta pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde
Čornajas pagasta pārvalde
Finanšu ministrija
Skrundas novada pašvaldība
Valsts vides dienests
Zilupes novada pašvaldība
Kārsavas novada pašvaldība
Ludzas novada pašvaldība
Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde
Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde
Ezeres pagasta pārvalde
Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvalde
Novadnieku pagasta pārvalde
Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta pārvalde
Krāslavas novada Indras pagasta pārvalde
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "SPRĪDĪTIS"
Malnavas koledža
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde
Jaunjelgavas novada dome
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Rīgas Tehniskā koledža
Rīgas 1.medicīnas koledža
Izglītības un zinātnes ministrija
LR Aizsardzības ministrija
Salaspils novada dome
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Garkalnes novada Dome
Olaines novada pašvaldība
Suntažu pagasta pārvalde
Brocēnu novada pašvaldība
Saldus Profesionālā vidusskola
Ogres novada pašvaldība
Ogres novada pašvaldības Taurupes pagastu pārvalde
Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde
Gaigalavas pagasta pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde
Rīgas Celtniecības koledža
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldība Sakstagala pagasta pārvalde
Strūžānu pagasta pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde
Rēzeknes pilsētas dome
Aknīstes novada pašvaldība
Ieslodzījuma vietu pārvalde
VA "Latvijas Dabas muzejs"
Valsts administrācijas skola
Latvijas Republikas Saeima
Centrālā vēlēšanu komisija
Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Babītes novada pašvaldība
Carnikavas novada dome
Ropažu novada pašvaldība
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalupes pagasta pārvalde
Valsts zemes dienests
Laucesas pagasta pārvalde
Cēsu pilsētas pansionāts
Vaboles pagasta pārvalde
Jaunpiebalgas novada dome
Cēsu novada pašvaldība
Pampāļu pagasta pārvalde
Baldones novada dome
Nīcas novada dome
Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde
Cīravas pagasta pārvalde
Priekules novada pašvaldība
Aizputes novada dome
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Latvijas Republikas Valsts kontrole
LR Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcija
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums"
Pansionāts "Rauda"
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Sējas novada dome
Skaistkalnes vidusskola
Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests
Gaujienas internātpamatskola
Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola
Apes novada dome
Pelču speciālā internātpamatskola - attīstības centrs
Liepnas internātpamatskola
Alsungas novada dome
Liepājas Universitāte
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Rīgas domes Īpašuma departaments
Latvijas Republikas Saeimas autobāze
Latvijas Kultūras akadēmija
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
LR Zemessardzes štābs
Latvijas Jūras akadēmija
Dagdas novada pašvaldība
Ciblas novada pašvaldība
Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvalde
Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvalde
Ogres novada Ķeipenes pagasta pārvalde
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
Krāslavas novada pirmsskolas izglītiības iestāde "Pīlādzitis"
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Jelgavas pilsētas dome
LR Kultūras ministrija
Valsts augu aizsardzības dienests
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kokneses novada dome
Pļaviņu novada dome
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Viesītes novada pašvaldība
Salas novada pašvaldība
Rundāles pils muzejs
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
Rīgas domes Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Siguldas novada dome
Adamovas speciālā internātpamatskola
Višķu sociālās aprūpes centrs
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
Mālpils novada dome
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde
Ādažu novada dome
Ķekavas novada Dome
Rēzeknes novada pašvaldība, Ilzeskalna pagasta pārvalde
Dricānu pagasta pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde
Kaunatas pagasta pārvalde
Bērzgales pagasta pārvalde
RNP Rikavas pagasta pārvalde
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Engures novada pašvaldība
Tukuma novada dome
Lapmežciema pagasta pārvalde
Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Saldus novada pašvaldības Veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Ābeles"
Zvārdes pagasta pārvalde
Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
Jaunpils novada dome
Engures pagasta pārvalde
Ventspils pilsētas dome
Zirņu pagasta pārvalde
Ventspils novada dome
Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvalde
Ventspils Sociālās aprūpes nams "Selga"
Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde
Sociālais dienests
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Lubānas novada pašvaldība
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Madonas novada pašvaldība
Cesvaines novada dome
Varakļānu novada pašvaldība
Rīgas Pašvaldības Policija
Rīgas domes Labklājības departaments
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Valsts kanceleja
Jūrmalas pilsētas dome
Iecavas novada dome
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija
LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs
Vecumnieku vidusskola
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Līgatnes novada dome
Priekuļu novada pašvaldība
Valsts meža dienests
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Raunas novada dome
Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
Grobiņas novada dome
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Aizputes novada domes Aizputes pagasta pārvalde
Vaiņodes novada dome
Rucavas novada dome
Pāvilostas novada pašvaldība
Salacgrīvas novada dome
Alojas novada dome
Liepājas Jūrniecības koledža
Liepājas pilsētas pašvaldība
Aizputes novada domes Kalvenes pagasta pārvalde
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
Durbes novada dome
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Sventes pagasta pārvalde
Demenes pagasta pārvalde
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests
Vārkavas novada dome
Līvānu novada dome
Preiļu novada dome
Aglonas novada dome
Daugavpils Mūzikas vidusskola
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
Naujenes bērnu nams
Raudas internātpamatskola
Stopiņu novada dome
Inčukalna novada dome
Saulkrastu novada dome
Krimuldas novada dome
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Valsts ieņēmumu dienests
Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde
Centrālā statistikas pārvalde
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Valsts policijas koledža
Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde
Salienas pagasta pārvalde
Skrudalienas pagasta pārvalde
Tabores pagasta pārvalde
Višķu pagasta pārvalde
Medumu pagasta pārvalde
Daugavpils novada pašvaldība Maļinovas pagasta pārvalde
Kalkūnes pagasta pārvalde
Biķernieku pagasta pārvalde
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Skrīveru novada dome
Aizkraukles novada pašvaldība
Latvijas Universitāte
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Daugavpils pilsētas dome
Daugavpils medicīnas koledža
Tiskādu bērnu nams
Tiskādu speciālā internātpamatskola
Ilūkstes 1.vidusskola
Liksnas pagasta pārvalde
Ilūkstes novada pašvaldība
Daugavpils novada pašvaldības Nīcgales pagasta pārvalde
Ventspils Pilsētas Pašvaldības policija
Ventspils tehnikums
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Murjāņu sporta ģimnāzija
Antūžu speciālā internātpamatskola
Ekonomikas ministrija
Valsts robežsardze
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Biržu internātpamatskola
Valsts policija
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Latvijas Banka
Rīgas domes Satiksmes departaments
Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Satversmes tiesa
LR Uzņēmumu reģistrs
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Valsts tehnikums
Ventspils brīvostas pārvalde
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs
Daugavpils novada Kultūras pārvalde
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Ventspils Augstskola
Rēzeknes novada pašvaldība Bērnu Jaunatnes sporta skola
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Banku augstskola
Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni"
Valsts valodas centrs
Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija
Rīgas Brīvostas pārvalde
Krāslavas pamatskola
Rīgas vēlēšanu komisija
Raiskuma internātpamatskola - rehabilitācijas centrs
Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde
Valsts kase
Lauku atbalsta dienests
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts
Amatas novada dome
Tiešās pārvaldes iestāde "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs"
Datu valsts inspekcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Ventspils pašvaldības iestāde "Kultūras centrs"
P/I "Ventspils muzejs"
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde
Sabiedrības integrācijas fonds
Rīgas Amatniecības vidusskola
Rīgas 3.arodskola
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Nodrošinājuma pavēlniecība
Alūksnes novada vidusskola
Salaspils novada kultūras nams "Rīgava"
Salaspils novada pašvaldības iestāde kultūras nams "Enerģētiķis"
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "SAIME"
Salaspils pašvaldības izglītības iestāde "Salaspils sporta skola"
Iepirkumu uzraudzības birojs
Krāslavas novada dome
Sveķu internātpamatskola
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
Tērvetes novada dome
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"
Veselības ministrija
Dzirciema internātpamatskola
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"
Liepājas pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti"
Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis"
Ozolnieku novada pašvaldība
Valsts probācijas dienests
Nodarbinātības valsts aģentūra
Balvu novada pašvaldības aģentūra " San-Tex"
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Ogres novada kultūras centrs" Ogres novada pašvaldības aģentūra"
Tiesu administrācija
Stopiņu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks"
Pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"
Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Valsts sporta medicīnas centrs
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Zāļu valsts aģentūra
Lauksaimniecības datu centrs
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sprīdītis"
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Barkavas Profesionālā vidusskola
Riebiņu novada dome
VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs"
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts"
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Atvasināta Publiska Persona"Latvijas Valsts Augļkopības Institūts"
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Fizikālās enerģētikas institūts
Atvasināta publiska persona "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"
Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts"
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Vidzemes plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģions
Zemgales plānošanas reģions
Kurzemes plānošanas reģions
Sporta skola "Arkādija"
Ērgļu novada pašvaldība
Rīgas plānošanas reģions
Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "SPODRA"
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra"
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "JĀŅTĀRPIŅŠ"
Veselības inspekcija
PA "Saulkrastu kultūras un sporta centrs"
Rojas novada Dome
Rīgas pilsētas būvvalde
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Smiltenes novada pašvaldība
Dabas aizsardzības pārvalde
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Rēzeknes novada pašvaldība
Rundāles novada dome
Latviešu valodas aģentūra
Talsu novada pašvaldība Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde
Viļānu novada pašvaldība
Burtnieku novada pašvaldība
Mazsalacas novada pašvaldība
Kocēnu novada dome
Limbažu novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Valkas novada dome
Dobeles novada pašvaldība
Rūjienas novada pašvaldība
Dundagas novada Dome
Naukšēnu novada pašvaldība
Beverīnas novada pašvaldība
Baltinavas novada pašvaldība
Viļakas novada pašvaldība
Balvu novada pašvaldība
Valsts izglītības satura centrs
Vecumnieku novada dome
Bauskas novada dome
Pārgaujas novada pašvaldība
Gulbenes novada dome
Auces novada pašvaldība
Strenču novada dome
Neretas novada pašvaldība
Rugāju novada dome
Jēkabpils novada pašvaldība
Daugavpils novada dome
Jelgavas novada pašvaldība
Krustpils novada pašvaldība
Šķilbēnu pagasta pārvalde
Vecumu pagasta pārvalde
Medņevas pagasta pārvalde
Susāju pagasta pārvalde
Žīguru pagasta pārvalde
Dobeles novada Izglītības pārvalde
Ilūkstes novada Eglaines pamatskola
Subates pamatskola
Pašvaldības iestāde "Komunālais dienests"
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde
Rakstniecības un mūzikas muzejs
Tukuma novada pašvaldības aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests"
Rīgas Jauno tehniķu centrs
Annas pagasta pārvalde
Kalncempju pagasta pārvalde
Veclaicenes pagasta pārvalde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Valsts sociālās aprūpes centrs "RĪGA"
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
Jūrmalas kultūras centrs
Kandavas novada izglītības pārvalde
Limbažu novada pašvaldības Viļķenes pagasta pārvalde
Limbažu novada pašvaldības Umurgas pagasta pārvalde
Limbažu novada pašvaldība Umurgas pamatskola
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Rīgas pašvaldības Kultūras iestāde "VEF Kultūras pils"
Jūrmalas Sporta skola
Mērsraga novada pašvaldība
Malienas pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Liepnas pagasta pārvalde
Mālupes pamatskola
Jaunlaicenes pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Zeltiņu pagasta pārvalde
Alsviķu pagasta pārvalde
Mārkalnes pagasta pārvalde
Pededzes pagasta pārvalde
Profesionālās izglītības kompetences centers "Liepājas Valsts tehnikums"
Sociālās aprūpes centrs "Alūksne"
Smiltenes Valsts tehnikums - profesionālā vidusskola
Valmieras Profesionālā vidusskola
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Nacionālais veselības dienests
Cēsu Profesionālā vidusskola
Slimību profilakses un kontroles centrs
Jaunannas pagasta pārvalde
Fiskālās disciplīnas padome
LVMI "Silava" un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Kurzeme’’
Būvniecības valsts kontroles birojs
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks”
Iekšlietu ministrija Iekšējās drošības birojs
Nacionālā Mākslu vidusskola
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"
Jēkabpils Agrobiznesa koledža

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija