Aktuālie iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
Projektēšanas un būvniecības iepirkums projektam “Zivsaimniecības “Spuras” izveide"
Pilskalna HES SIA
11.05.2020
(SNP 2020/19) Teritorijas labiekārtojums Miera ielā 4A, Saldū
Saldus novada pašvaldība
(LR IeM IC 2019/19) Iekšlietu ministrijas Telekomunikācijas tīkla montāžas un ekspluatācijas materiālu iegāde uz 3 gadiem
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
(JPM 2020/2) Jūrmalas brīvdabas muzeja nojumes kuģu vrakiem izbūve
Jūrmalas pilsētas muzejs
29.04.2020
(SND 2019/22) Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas
Salacgrīvas novada dome
(VSAC "Rīga" 2020/5) Mīkstā inventāra piegāde VSAC “Rīga” klientiem
Valsts sociālās aprūpes centrs "RĪGA"
(TNP 2020/13) “Sabiles pilsētas un Abavas pagasta ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2020. gadā”; Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" (40003356530); 74 976 EUR
Talsu novada pašvaldība Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde
(INPA 2019/27/ELFLA) Iecavas Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtojuma pārbūve; SIA "AB BŪVNIECĪBA" (41203031752); 80 191 EUR
Iecavas novada dome
(AND 2020/1) Elektroenerģijas piegāde Alsungas novada domes vajadzībām; SIA "AJ Power" (40103780693); 20 012 EUR
Alsungas novada dome
(VNĪP 2020/023) Logu bloku nomaiņa pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekošanā esošajos neprivatizētos dzīvokļos
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS “Sadales tīkls” 2020.–2022. gadā
AS “Sadales tīkls”
Kombinētas gaitas sliežu defektoskopijas automobiļa piegāde
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos
Latvijas Universitāte
Būvuzraudzība objektam „Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela – Vietalvas iela, Rīgā" 1. kārtas izbūve”
Rīgas domes Satiksmes departaments
24.04.2020
RTU grāmatvedības programmu kompleksa “Shannon” uzturēšana, papildinājumu izstrāde un tehniskā atbalsta pakalpojumi
Rīgas Tehniskā universitāte
Izvērtējums par nepieciešamajiem ieguldījumiem, lai attīstītu jaunu uz pacientu orientētu integrētu aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeli pacientiem ar hroniskām slimībām
Veselības ministrija
Salaspils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana
Salaspils novada dome
Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde un servisa pakalpojumi
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
29.04.2020
Celtniecības materiālu piegāde
PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
22.04.2020
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Latvijas otrās paaudzes digitālā (viedā) tahogrāfa karšu izgatavošana, sertifikācija, personalizācija un piegāde
VSIA “Autotransporta direkcija”
Degvielas piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2020. gadā
SIA “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”
Kravas automobiļu un riteņtraktoru piekabju iegāde
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Par siltummezglu iekārtu un aprīkojuma iegādi
SIA “Rīgas serviss”
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde – 10. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā un organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
APP “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”
Jauna un mazlietota autotransporta noma (operatīvais līzings) Tukuma novada pašvaldības vajadzībām
Tukuma novada dome
07.05.2020
Laivu un to transportpiekabju iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
07.05.2020
Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada domes iestādēm
Jaunpiebalgas novada dome
19.05.2020
Transportlīdzekļu akumulatoru piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
07.05.2020
Analītisko svaru iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Vorteksa iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Densimetra iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Laboratorijas svaru iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Datu reģistrācijas iekārtas ar sensoriem iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Precīzijas svaru iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Magnētiskā maisītāja iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Spektrofotometra bloka–sensora iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Uztriepju žāvētāja iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Analītisko svaru iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Balsošanas sistēmas iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Eksperimentu datu uzkrājēja ar sensoriem iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Titratora iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Gaisa paraugu ievākšanas un testēšanas ierīces iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
23.04.2020
Fabrikas ielas pārbūve posmā no Centrālās ielas līdz Dzelzceļu iela, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
13.05.2020
Daugavpils sociālās aprūpes iestādes Turaidas ielā 36, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2.) un Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide (SAM 9.3.1.)
Daugavpils pilsētas dome
15.05.2020
(JPP 2020/16) Audiovizuālo darbu veidošanas un pārraidīšanas pakalpojumi
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
(JPD 2020/41/MI) Sakaru kanalizācijas projektēšana un izbūve Sarmas, Aspazijas un Institūta ielās, Jelgavas pilsētā”
Jelgavas pilsētas dome
(SND 2020/4) Upesleju 9, Upeslejās, ēkas siltināšana; (200 000 Eur)
Stopiņu novada dome
(DU 2020/10 ERAF) Studiju un pētniecības centra “Ilgas” iekļaušana Akadēmiskajā pētniecības un izglītības datu pārraides tīklā ERAF projekta ietvaros; (137 966 Eur) (grozījumi)
Daugavpils Universitāte
22.04.2020
(RSU 2020/16/AFN-MI) RSU Zobārstniecības fakultātes studentu klīnikas izveide Dzirciema ielā 20, Rīgā; SIA "Jungrex" (44103017942); 26 446 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
(AMNBSNP1.RNC 2020/002) Medicīnas, elpojamo un industriālo gāzu iegāde un gāzes balonu noma; SIA ,,ELME MESSER L" (40003284675); 25 867 EUR
Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs
(KP 2020/030U) Puķu trauku, piramīdu un kastu kopšana 2020. gada sezonā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
(BNP 2020/14/ERAF)Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta "Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā"īstenošanai; SIA ""REM PRO" (41503041904); 17 231 EUR
Balvu novada pašvaldība
(LU CFI 2020/15) Būvmateriālu iegāde; SIA "DEPO DIY" (50003719281); 41 999 EUR
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
(RSU 2020/21/AFN-MI) Multimediju aprīkojuma uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana; SIA “Biroteh” (40003427250); 41 999 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
(LPP 2020/4) Par siltummezglu un peldbaseina tehnisko apkalpošanu; SIA “ENNA” (52103030501); 27 075 EUR
Liepājas pilsētas pašvaldība
(PND 2020/10) Pacēlāja piegāde un uzstādīšana sociālās aprūpes centrā "Pļaviņas" Daugavas ielā 54, Pļaviņās, Pļaviņu novadā
Pļaviņu novada dome
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos, Imantā un Beberbeķos būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība
SIA "Rīgas ūdens"
13.05.2020
Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018.–2021. gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS “Latvijas valsts meži”
Telpu uzkopšana
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (Ģeoportāls), Ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pilnveidošana un uzturēšana
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
11.05.2020
Granīta šķembu iegāde
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
24.04.2020
Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
Traktoru, remontdarbnīcas iekārtu, dažādu ierīču un instrumentu piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas “Mašīnzinības” ietvaros
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Pārtikas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Jūrmalas pilsētas dome
Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Kinodokumentu digitalizācijas infrastruktūras iegāde, īstenojot ERAF projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)"
Latvijas Nacionālais arhīvs
05.05.2020
Vienreizlietojamās sterilās operācijas veļas un vienreizlietojamo ķirurģisko halātu piegāde
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
12.05.2020
Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 5. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
06.05.2020
Teltenes KIAS-Mod1 "Atpūta-L1" iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
14.05.2020
Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūves 2. etaps
Rīgas domes Satiksmes departaments
23.04.2020
Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi
Ķekavas novada pašvaldība
05.05.2020
(TND 2020/18) Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana
Tukuma novada dome
15.04.2020
(NBS NP 2. RNC 2020/07) UPS iekārtas un jaudas moduļu iegāde un uzstādīšana
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
Slimnīcas korpusa Turkalnes ielā 15, fasādes renovācija ar siltināšanu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
Sarunu procedūra publicējot dalības uzaicinājumu "Biļešu uzskaites kasu sistēmas (BUKS) uzturēšana un sistēmas konfigurēšanas darbi", iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2020/11
Pasažieru vilciens AS
08.05.2020
VNĪ/2020/CA-165 Fiziskās apsardzes pakalpojumi Vaļņu iela 28, Rīga
Valsts nekustamie īpašumi VAS
14.04.2020
Iepirkuma plāni: Automašīnu apdrošināšana, 2020, visu gadu
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Ēku apdrošināšana, 2020, visu gadu
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Sezonālās vakcīnas piegāde (gripa), 2020, augusts
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Dzeramā ūdens piegāde, 2020, augusts
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Zobārstniecības iekārtu tehniskā apkope un remonts, 2020, augusts
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Elektromateriālu piegāde, 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Kondicionieru iegāde, 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
(SND 2020/8) Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā; (731 739 Eur)
Stopiņu novada dome
Iepirkuma plāni: Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana, 2020, augusts
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Āra apgaismojuma modernizācija, 2020, augusts
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Pētījuma "Darbinieku apmierinātība ar darbu" veikšana, 2020, jūlijs
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Horizon programmatūras abonoments, 2020, jūlijs
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Zvanu centra centrāles modernizācija, 2020, jūlijs
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Jaunas mājas lapas izstrāde, 2020, jūlijs
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Ceļa zīmes filiālē "Bolderāja", 2020, jūnijs
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Ultrasonogrāfijas iekārtas "Philips" zondes iegāde un nomaiņa, 2020, jūnijs
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Datorkomplektu iegāde, 2020, jūnijs
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Iebūvētā skapja iegāde, 2020, maijs
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Arhīva pakalpojumi, 2020, maijs
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Peldbaseina dozācijas sistēmas iegāde filiālē "Imanta" , 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Saimnieciskais aprīkojums (skapji, plaukti u.c.), 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Medikamentu (alergēnu) piegāde, 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Automašīnu tehniskā apkalpošana un remonts, 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Piekļuves kontroles sistēmas slēdzeņu uzstādīšana, 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Mārketinga pakalpojumi (dzīvesstila mediji (sieviešu auditorijai)), 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Mārketinga pakalpojumi krievvalodīgi rakstošajos medijos (digitālie un tradicionālie), 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
Iepirkuma plāni: Peldbaseinu ūdens kvalitātes kontrole, 2020, aprīlis
Rīgas veselības centrs SIA
Par veselības apdrošināšanu
AS "Gaso"
07.05.2020
Siltumcentrāles “Daugavgrīva” mazuta pieņemšanas mezgla nojaukšana ar grunts sanāciju
AS "Rīgas siltums"
15.05.2020
Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Jaunliepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
15.04.2020
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā
Stopiņu novada dome
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Riebiņu novada teritorijā
Riebiņu novada dome
Pasažieru pārvadājumi
Ādažu novada dome
Kokmateriālu ar garumu līdz 16 metriem pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2020.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Būvuzraudzības veikšana pašvaldības objektos
Daugavpils pilsētas dome
08.05.2020
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
Jelgavas pilsētas dome
06.05.2020
Celtniecības materiālu iegāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
27.04.2020
Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" vajadzībām 2020. gadam
Balvu novada pašvaldība
21.04.2020
Robotizēta gaitas treniņa ierīce
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
14.04.2020
Reprezentācijas materiālu iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Ģeodēzisko instrumentu un aprīkojuma piegāde LLU Vides un būvzinātņu fakultātes vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Elektroenerģijas piegāde Stopiņu pašvaldības iestāžu vajadzībām
Stopiņu novada dome
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde – 2. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Pārtikas produktu piegāde Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm
Salaspils novada dome
VID datortīkla drošības iekārtu piegāde un garantijas nodrošināšana
Valsts ieņēmumu dienests
VID datortīkla drošības iekārtu piegāde un garantijas nodrošināšana
Valsts ieņēmumu dienests
Elektroenerģijas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm
Daugavpils pilsētas dome
No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu piegāde un ar to saistītās infrastruktūras izveide Ventspilī, Talsu ielā 69
PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
Meža ietvarstādu audzēšanas metāla paliktņu iegāde
AS "Latvijas valsts meži"
Pārtikas produktu iegāde
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Celtniecības materiālu iegāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2020.–31.08.2021.)
Dagdas novada pašvaldība
18.05.2020
Kompresora, filtru, atdalītāju, krāsošanas un gruntēšanas pistoļu un slīpmašīnu piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
05.05.2020
Par tiesībām piegādāt transportlīdzekļu rezerves daļas
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
06.05.2020
Ceļa signālstabiņu iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
06.05.2020
Bioķīmisko reaģentu komplektu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
05.05.2020
Būvdarbi projektam "Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve Valdemāra bulvārī 6, Madonā"
Madonas novada pašvaldība
23.04.2020
(NPP 2020/2) „Remontdarbu iepirkums Daugavpils novada Naujenes pagasta pārvaldes vajadzībām”
Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde
17.04.2020
Ielu apgaismojuma modelēšanas poligona izveide Meiju ceļā 9, Jelgavā
Jelgavas pilsētas dome
05.05.2020
(LB 2019/75) Par Latvijas kultūras mantojumam veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu / On the Production of a Collector Coin Dedicated to Latvia's Cultural Heritage; Lietuvos Monetų Kalykla UAB (Lietuva) (110052936); 55 890 EUR
Latvijas Banka
Laukuma izbūve Rugāju novada, Lazdukalna pagasta, īpašumā “Rosība” un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūve; SIA "krustpils" (45403000253); 274 442 EUR
Rugāju novada dome
(INPA 2020/03) Pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija” teritorijas labiekārtošanas 2.kārta; SIA "Smart Energy" (40103167365); 144 660 EUR
Iecavas novada dome
VNĪ/2020/CA-146/2 Trīs “Jabra 710” skaļruņa / mikrofona iekārtas
Valsts nekustamie īpašumi VAS
14.04.2020
Armēto optisko spraudņauklu iepirkums
Tet SIA
24.04.2020
VNĪ/2020/CA-146 Trīs “Jabra 710” skaļruņa / mikrofona iekārtas
Valsts nekustamie īpašumi VAS
03.04.2020
Iepirkuma plāni: Higiēnas preču piegāde, 2020, visu gadu
Rīgas veselības centrs SIA
(RND 2020/9 ELFLA) Būvdarbu veikšana objektā "Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.3 Dārzu iela km 0,00-0,58 pārbūve"
Riebiņu novada dome
(KND 2020/09) Būvprojekta un apliecinājuma kartes izstrāde deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā
Krāslavas novada dome
Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana
Daugavpils siltumtīkli PAS
05.05.2020
(GNP 2020/13) Sešu lietotu automašīnu piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Gulbenes novada dome
(LNP 2020/13) Svaigas vistas gaļas piegāde Lielvārdes novada pašvaldības iestādēm
Lielvārdes novada pašvaldība
(LLU 2019/173/pp) LLU vadības personāla zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveide projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 „LLU pārvaldes pilnveide” ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(OCV 2020/3) Vieglatlētikas stadiona sporta seguma nomaiņa; SIA Samrode (51203009611); 29 048 EUR
Olimpiskais centrs Ventspils SIA
(PSKUS 2020/25) Mobilo sakaru paklapojumu iepirkums; SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (50003050931); 36 000 EUR
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(LDZ 2019/21-IBz) Izmaiņu pieprasījumu realizācija „Latvijas dzelzceļš” koncerna „Intranet” vidē
Latvijas Dzelzceļš VAS
(VRAA 2020/09/MI) Semināru un konferenču organizēšanas tehnisko un saturisko pakalpojumu nodrošināšana LIFE projektā; SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" (40003754834) ...Vēl; 25 000 EUR
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine–Sloka
SIA “Jūrmalas ūdens”
24.04.2020
Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Kaugurciems–Bāžciems
SIA “Jūrmalas ūdens”
24.04.2020
Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti–Asari
SIA “Jūrmalas ūdens”
Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana
Ķekavas novada pašvaldība
20.04.2020
Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu būvprojektu ekspertīze
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”
Par tiesībām veikt lietusūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbus Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Latvijas Universitātes vajadzībām
Latvijas Universitāte
Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņu koncepcijas izstrāde un īstenošana
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Lietus kostīmu šūšana Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (no noliktavā atlikumā esošā auduma)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
06.05.2020
Datortomogrāfa iegāde
SIA “Krāslavas slimnīca”
21.04.2020
Par drukas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
17.04.2020
Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt projektoru un multimediju ekrānu piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Strukturēto kabeļu sistēmu komponenšu, to komutējošo un uzturošo iekārtu piegāde un integrācija
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Par reģistrēto medikamentu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Nacionālais veselības dienests
Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Automobiļu piegāde Pārtikas un veterinārajam dienestam
Pārtikas un veterinārais dienests
08.05.2020
Elektroenerģijas iegāde
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"
06.05.2020
Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu un komponentēm
Gulbenes novada pašvaldība
07.05.2020
Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
21.04.2020
Valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas rob. (Terehova) posma km 96,6–106,0 un A13 Krievijas rob. (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi) posma km 46,91–47,725 pārbūve
VAS “Latvijas Valsts ceļi”
23.04.2020
Rīgas Centrālcietuma "Sūkņu stacijas" ūdens mezgla remontdarbi
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Būvdarbu iepirkums
Pharmeko Lettland SIA
24.04.2020
(SIA "Rīgas meži" 2020/12) Koksnes ķīmijas pret zilēšanu piegāde un koksnes mērcēšanas vannas noma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
(L 2020/14) Remontmateriālu iegāde
Labiekārtošana - D SIA
(RD PIKN 2020/10) Poligrāfijas materiālu druka, komplektēšana un piegāde Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām 2020
Rīgas pilsētas būvvalde
(DND 2020/1) Grants autoceļu un ielu remonts Durbes novadā; Z/S "UZVARAS" (42101008985); 32 500 EUR
Durbes novada dome
Jauktu lapu koku malkas piegāde Medumu pagasta pārvaldes un Medumu pamatskolas vajadzībām 2020.gadā; Stūrakmeņi, Biķernieku pagasta zemnieku saimniecība (41501024401); 11 233 EUR
Daugavpils novada pašvaldības Medumu pagasta pārvalde
Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņu koncepcijas izstrāde un īstenošana
Valsts izglītības attīstības aģentūra
05.05.2020
Pārtikas produktu iegāde NBS vajadzībām
LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālais nodrošinājuma centrs
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām
Rēzeknes pilsētas dome
Lietus kostīmu iegāde Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
12.06.2020
Caurteku un to elementu iegāde
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
30.04.2020
Aprīkojuma piegāde Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijai un Rīgas Angļu ģimnāzijai
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
05.05.2020
VNĪ/2020/CA-157 Airtame2 prezentācijas iekārtas
Valsts nekustamie īpašumi VAS
07.04.2020
Jahtu piestātņu būvniecība un krasta nostiprinājuma pārbūve Mērsragā
Kurland SIA
Kancelejas preces Baltinavas novada pašvaldībai
Baltinavas novada pašvaldība
Baltinavas novada Kultūras nama telpu remonts
Baltinavas novada pašvaldība
(APNS 2020/1) "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca ""
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"
Meža infrastruktūras objekta "Krācējgrāvja caurteka" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā; SIA "Riga rent" (40003629944); 27 486 EUR
Latvijas valsts meži AS
(RND 2019/13) Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm; Latvijas un Vācijas kopuzņēmums - SIA "HOLZWERKE LUBANA" (000309086); 15 600 EUR
Rugāju novada dome
(LPP 2020/20) Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Oskara Kalpaka 15.vidusskolas mācību telpu un sporta infrastruktūras vienkāršota atjaunošana Oskara Kalpaka ielā 96, Liepājā”
Liepājas pilsētas pašvaldība
(LR LM 2020/28-3-12/1/TP) Sabiedriskās domas pētījumi par iedzīvotāju informētību un izpratni par deinstitucionalizācijas procesu
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
(VPP 2020/019P) Iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas bērnu rotaļu laukumos
Valmieras pilsētas pašvaldība
(RTU 2020/4) Pārveidotāju komplektu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Sarunu procedūra ar publikāciju “Par atjaunotu dīzeļdzinēju M756Б-1 vai to rezerves daļu iegādi”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2020/10
Pasažieru vilciens AS
22.04.2020
110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Krustpils"
AS "Augstsprieguma tīkls"
29.04.2020
Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs"
Fiziskās apsardzes pakalpojumi Rēzeknē un Daugavpilī
Valsts ieņēmumu dienests
Ceļojumu aģentūru sniegtie komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2020. gadā
Ludzas novada pašvaldība
Nepieciešamo pasākumu veikšana uz MS Dynamics 365 for Finance and Operations bāzēta programmprodukta ACTO ERP ieviešanas projekta apturēšanai fiksējamā stadijā
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Vieglo transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts (2 gadus)
Valsts robežsardze
Mobilo sakaru pakalpojumi
AS "Latvijas valsts meži"
Elektroapgādes un zibensaizsardzības sistēmu mērījumi un izpilddokumentācijas izstrāde
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
05.05.2020
VSIA ”Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informācijas sistēmas testēšana
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
05.05.2020
Fiziskās apsardzes pakalpojumi Rēzeknē un Daugavpilī
Valsts ieņēmumu dienests
28.04.2020
Par tiesībām piegādāt vienreizlietojamos medicīniskos materiālus
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
21.04.2020
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām
Rēzeknes pilsētas dome
Elektroenerģijas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm
Daugavpils pilsētas dome
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF BINI laboratorijai, EEF Elektrotehnikas un elektronikas katedrai un TF Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām
Sabiedrības integrācijas fonds
Dažādu aprīkojumu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Piederumi multianalītu profilēšanas tehnoloģijas sistēmai
Rīgas Stradiņa universitāte
Iekārtu un aprīkojuma iegāde Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļai
SIA "Alūksnes slimnīca"
Pārtikas produktu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
Laboratorijas un citu specializētu iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz vienu gadu)
Valsts policija
Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla fiziskās infrastruktūras modernizācijas pakalpojuma iegāde uz 4 gadiem
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Aprīkojuma dizaina darbu pēcapstrādei piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Transportlīdzekļu sagatavošanas, krāsošanas – žāvēšanas kameru un krāsu jaukšanas telpas un papildaprīkojuma piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu piegāde LLU AAZI saimnieciskās un zinātniskās darbības nodrošināšanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
27.04.2020
Elektroenerģijas iegāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
05.05.2020
Transportlīdzekļu sagatavošanas, krāsošanas – žāvēšanas kameru un krāsu jaukšanas telpas piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
27.04.2020
Laboratorijas materiālu piegāde
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
05.05.2020
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā
Jelgavas pilsētas dome
05.05.2020
Drupinātās grants, smilts un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu apvienība" struktūrvienībām
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”
05.05.2020
Laboratorijas iekārtu piegāde LLU Bioenerģijas zinātniskās laboratorijas vajadzībām projekta LAD 29 Nr. 19-00-A01612-000008 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
27.04.2020
Dažādu plūsmas citometrijas reaģentu un piederumu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
28.04.2020
Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) posma km 53,40–57,80 pārbūve un posma km 57,80–61,26 seguma atjaunošana
VAS Latvijas Valsts ceļi
15.04.2020
Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta un Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi
Ķekavas novada pašvaldība
Būvuzraudzība Bīriņu pils kapeņu restaurācijas darbu laikā
Limbažu novada pašvaldība
03.04.2020
Juridiskās konsultācijas nodrošināšana ieslodzītajām personām ar tiesībām uz speciālo aizsardzību
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
(ONP 2020/1) Ogres novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrāde
Ogres novada pašvaldība
Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība (425 000 000 Eur)
“LDZ ritošā sastāva serviss” (LDz Rolling Stock Service Ltd.) Chemical Laboratory SIA
(SIF 2019/11) Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām; SIA "Hermess" (40003057181); 487 919 EUR
Sabiedrības integrācijas fonds
(LVPK 2019/10) Ceļojumu aģentūru sniegtie komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi; SIA "Averoja" (40003305784); 550 000 EUR
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
(DAP 2020/16-MI) Būvuzraudzības pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vajadzībām
Dabas aizsardzības pārvalde
(LU CFI 2020/14) Gāzu un piederumu piegāde; Linde Gas SIA (40003068518); 80 339 EUR
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
(ĀND 2020/12) Atkārtots iepirkums - Autobusu noma XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku pārvadāšanai; SIA "MULTILINES" (40003799726); 40 840 EUR
Ādažu novada dome
(ĀND 2020/17) Atkārtots iepirkums - Ataru ceļa pārbūves būvuzraudzība; "BaltLine Globe" SIA (40003780856); 21 150 EUR
Ādažu novada dome
(ĀND 2020/13) Remonta, uzturēšanas un apsaimniekošanas preces; SIA "DEPO DIY" (50003719281); 41 900 EUR
Ādažu novada dome
(ĀND 2020/04) Ceļa zīmju piegāde; SIA "Saava-LV" (40103129768); 24 793 EUR
Ādažu novada dome
VNĪ/2020/CA-84/3 Asfalta remontdarbi Kalnciema un Slokas ielas posmos Kalnciema iela 14, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
02.04.2020
(DPD 2020/34) Sporta ieroču munīcijas un mērķu piegāde DISVS ložu šaušanas un biatlona nodaļām mācību-treniņu procesa nodrošināšanai
Daugavpils pilsētas dome
(EPP 2020/4) Būvprojekta izstrāde jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Engurē un autoruzraudzība
Engures pagasta pārvalde
Datu savākšanas un reģistrācijas kompleksa KPD-3PV rezerves daļu iegāde
Pasažieru vilciens AS
02.04.2020
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remonts
Ventspils brīvostas pārvalde
Projekta vadība objektam „Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”
Ventspils brīvostas pārvalde
(KP 2020/021U) Laivu bāzes „Būšnieki” uzturēšana un apkalpošana 2020.gadā, Ventspilī.; SIA "Spradzeļi" (41203034960); 8 240 EUR
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
''Mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums (grozījumi)
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
15.04.2020
(LND 2020/13) Rožupes estrādes pārbūves 2.kārta 1.etaps Rožupē, Līvānu novadā
Līvānu novada dome
Par jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
AS "Conexus Baltic Grid"
16.04.2020
(VND 2020/13) Jaunu automašīnu noma (operatīvais līzings) Ventspils novada pašvaldībai
Ventspils novada dome
Liepājas ostas apkalpojošās flotes kuģu pakalpojumi
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
27.04.2020
Par sabiedriskā transporta riepu piegādi
RP SIA "Rīgas satiksme"
Siltumenerģijas piegāde Saldus novada Ezeres un Pampāļu ciemu vajadzībām
SIA "Saldus siltums"
07.05.2020
330 kV gaisvadu līnijas LNr. 315 Salaspils – Aizkraukle balstu maiņa
AS "Augstsprieguma tīkls"
28.04.2020
Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā un Beberbeķos
SIA "Rīgas ūdens"
24.04.2020
Mobilo sakaru pakalpojumi
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
27.04.2020
Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana
Dabas aizsardzības pārvalde
16.04.2020
Pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
20.04.2020
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Amatu ielā 6, Rīgā
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
02.04.2020
E-sistēmu un datu apmaiņas risinājuma izstrāde, ieviešana un uzturēšana
Rīgas Stradiņa universitāte
Par STEP2 sistēmas pakalpojumu izmantošanu
Latvijas Banka
Ģeoportāla, Ģeotelpisko datu savietotāja un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa pilnveidošana un uzturēšana
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Trauksmes apziņošanas sirēnu sistēmas uzturēšana, apkope un remonts uz 4 gadiem
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Piecu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Dabas aizsardzības pārvalde
27.04.2020
Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
05.05.2020
Kokaugu nozāģēšana
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
05.05.2020
Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2020.–2024. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
28.04.2020
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā
Stopiņu novada dome
28.04.2020
Telpu uzkopšana Rīgā
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
23.04.2020
Mākoņskaitļošanas infrastruktūras iepirkums
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
15.04.2020
Elektroenerģijas iegāde
SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
30.04.2020
Reproduktīvā materiāla iegāde
LVMI "Silava" un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"
Par četru plakņu telpiskās apmācības laboratorijas aprīkojuma piegādi Valmieras tehnikuma vajadzībām
Valmieras tehnikums
Pārtikas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Jūrmalas pilsētas dome
Industriālo gāzu iegāde un balonu noma
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Pārtikas produktu iegāde
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Automātiskā dozatora, atdzesēšanas, saldēšanas iekārtu un termo somu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dabasgāzes iegāde
VSIA "Šampētera nams"
Laboratorijas iekārtu piegāde LLU Bioenerģijas zinātniskās laboratorijas vajadzībām projekta LAD 29 Nr. 19-00-A01612-000008 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mobilo viedierīču piegāde
RB Rail AS
27.04.2020
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena IT, datortehnika un datorzinātne modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
27.04.2020
Saspiesta gaisa elpošanas aparātu, balonu un to rezerves daļu iegāde, remonts un apkope (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
30.04.2020
Biokameru respiratorās kontroles sistēmas izveide un uzstādīšana ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
25.05.2020
Degvielas iegāde
Latvijas Republikas Saeima
27.04.2020
Pilnpiedziņas (4x4) transportlīdzekļu piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām
Nodrošinājuma valsts aģentūra
30.04.2020
Dažādu laboratorijas reaģentu komplektu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
15.04.2020
Pārtikas produktu piegāde Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"
24.04.2020
Medicīnas ierīces un aprīkojums 1. kārta
SIA "Rīgas Dzemdību nams"
27.04.2020
Reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu piegāde
Latvijas Universitāte
30.04.2020
Siltumenerģijas piegāde pašvaldības iestāžu vajadzībām Gatartā, Drustu pagastā, Raunas novadā
Raunas novada dome
30.04.2020
Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils–Skrudaliena–Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 7,84–20,98 seguma atjaunošana un posma km 21,00–27,10 pārbūve
VAS Latvijas Valsts ceļi
28.04.2020
Administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1, projektēšana, autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un teritorijas labiekārtošana
VAS “Tiesu namu aģentūra”
30.04.2020
Pētījums par patērētāju attieksmi pret digitālajām platformām kā saziņas līdzekļiem
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
17.04.2020
Reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu piegāde (papildināts)
Latvijas Universitāte
30.04.2020
Dabasgāzes iegāde; AS “Latvijas Gāze” (40003000642); 144 000 EUR
VSIA Šampētera nams
Iepirkuma plāni: Multimodāla agrīnās intervences programmas “STOP 4-7" īstenošana visā valsts teritorijā, 2020, 2. ceturksnis, 0 Eur - 10000 Eur
Pārresoru koordinācijas centrs
Vides informācijas un izglītības centra Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvdarbi
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs SIA
Rojas brīvdabas estrādes skaņu aparatūras sistēmas piegāde un uzstādīšana; SIA"ASL Group" (41203062311); 41 998 EUR
Rojas novada dome
(TND 2020/11) Grantēto ielu uzturēšana Tukuma pilsētā
Tukuma novada dome
(RDzN 2020/11/MI) Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams"
(PNP 2020/8) Projektēšana un būvdarbi dzīvojamo ēku jumta seguma maiņai Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
Priekuļu novada pašvaldība
(BMC 2020/468) Sintētisku gēnu iepirkums
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
(IND 2020/6) Inčukalna pamatskolas telpu vienkāršotā atjaunošana
Inčukalna novada dome
Latvijas Republikas ūdenstilpņu skenēšanas pakalpojums ar daudzstaru eholotu
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
01.04.2020
(2020/01KF) „ Būvdarbu veikšana būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” ietvaros”
Dobeles ūdens SIA
(PNP 2020/9) Vingrošanas rīku laukuma projektēšana un izveide Rūpnīcas ielā 12, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
Priekuļu novada pašvaldība
(VADC 2020/12) Imūnhematoloģijas laboratorijas telpu izveidošana atbilstoši labas ražošanas prakses standartiem; SIA "DETLEFFI" (40003587636); 59 363 EUR
Valsts asinsdonoru centrs
(ONP 2020/15) Suntažu pagasta autoceļa A1 izbūves II kārta
Ogres novada pašvaldība
(BNP 2020/16) Mobilo tribīņu iegāde, piegāde un uzstādīšana
Balvu novada pašvaldība
(DAP 2020/11-MI) Būvuzraudzības pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vajadzībām
Dabas aizsardzības pārvalde
(DAP 2020/14-MI) Būvuzraudzības pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vajadzībām
Dabas aizsardzības pārvalde
(PAS 2020/3) Apgaismojuma izbūve Lielkājas-Kalves un Dienvidu ielā, Stopiņu novadā
Stopiņu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks"
(APP DI 2020/1/ERAF) “Plēves tuneļu/siltumnīcu uzstādīšana Dārzkopības institūta dārzā”
Atvasināta Publiska Persona"Latvijas Valsts Augļkopības Institūts"
Supply of reagent – chlorine
SIA “Rīgas ūdens”
15.04.2020
Būvprojekta izmaiņu veikšana un autoruzraudzības pakalpojumi
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
15.04.2020
Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana
Rēzeknes pilsētas dome
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkas Kalnciema ielā 10 korpuss 2 pārbūve un Meža iela 15 sporta kompleksa jaunbūve
Nacionālā Mākslu vidusskola
15.04.2020
Telpu remontdarbi Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās
Ventspils brīvostas pārvalde
02.04.2020
Procurement of Fuel from gas stations
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
03.04.2020
CSC employee protection products for Luminor
Luminor Bank AS
25.03.2020
(NEPLP 2020/2) Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi; SIA "Latvia Tours" (40103042144); 40 000 EUR
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
(ANP 2020/7) Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām; SIA "Alūksnes projekti" (44103064275); 41 999 EUR
Alūksnes novada pašvaldība
(LAD 2020/2) Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO 9001 un Informācijas drošības pārvaldības sistēmas ISO 27001 pārsertifikācijas un periodiskās...; SIA “Bureau Veritas Latvia” (50003304441); 6 175 EUR
Lauku atbalsta dienests
(L 2020/12) Dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde
Labiekārtošana - D SIA
(BMC 2020/469) Vienotas biobanku donoru anektēšanas un datu apstrādes sistēmas izveide; SIA "LONGENESIS" (40203211852); 9 790 EUR
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
CVR(T) rezerves daļu iepirkums
Nodrošinājuma pavēlniecība
30.04.2020
Baterijas
LR Zemessardzes štābs
31.03.2020
(RND 2020/3) Tautas tērpu izgatavošana un piegāde
Rundāles novada dome
Zaļā veloceļa pilnveidošana
Limbažu novada pašvaldība
27.03.2020
Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020. gadam
AS "Latvenergo"
AS "Latvenergo" klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
AS "Latvenergo"
Gaisvadu līniju piederumu piegāde
AS "Sadales tīkls"
Pilsētas laukumu un to infrastruktūras ikdienas kopšanas pakalpojumi Liepājas pilsētā
Liepājas pilsētas pašvaldība
08.04.2020
Ceļojumu aģentūru sniegtie komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Microsoft licenču noma un ražotāja atbalsta pakalpojumi
AS "Latvijas valsts meži"
06.04.2020
Iekārtu piegāde un uzstādīšana LVMI Silava laboratoriju kompleksam ar klimata regulēšanas iespējām
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
08.04.2020
Medikamentu un medicīnas preču piegāde
SIA "Madonas slimnīca"
14.04.2020
Helikopteru rezerves daļu piegāde (4 gadus)
Valsts robežsardze
Kohleāro implantu ārējās daļas — skaņas procesoru piegāde
SIA “Veselības centrs “Biķernieki””
Pārtikas produktu piegāde VSAC “Kurzeme” filiālēm
Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”
Pārtikas produktu piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
Elektrotehnikas laboratorijas aprīkojuma piegāde
Rīgas Tehniskā koledža
Pagaidu ceļu plākšņu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Higiēnas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām
Sabiedrības integrācijas fonds
Pārtikas produktu piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem
Liepājas pilsētas pašvaldība
Analītiska rakstura iekārtu piegāde būvmateriālu laboratorijai ERAF projekta Nr. 1.1.1.417I003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mikroautobusa ar laboratorijas aprīkojumu un automašīnas kravas piekabes piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Ultravioletā starojuma avota un tā kontroles ierīces iegāde STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Laboratorijas ierīču iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Sporta zāles aprīkojuma piegāde Jelgavas tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
20.04.2020
Par banknošu automātiskās pakošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu / On the Delivery and Installation of an Automatic Banknote Packaging System
Latvijas Banka
28.04.2020
Medicīnisko aizsargmasku iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
20.04.2020
Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde – 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
20.04.2020
Veļas iegāde SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāriem
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
24.04.2020
Velkmes skapja ar HEPA filtru mikrobioloģijai, atdzesēšanas, saldēšanas iekārtu un termo somu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
21.04.2020
Automatizēta daļiņu izmēra un formas analizatora ar aprīkojumu piegāde būvmateriālu laboratorijai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
21.04.2020
Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība
Cēsu novada pašvaldība
Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā
SIA "Ozolnieku KSDU"
(LU 2020/10_ESF) "Latvijas Universitātes esošo studiju programmu satura, struktūras analīze un nozares cilvēkresursu attīstības vajadzību un nepieciešamo prasmju izpēte studiju programmu satura pilnveidei"; (75 000 Eur)
Latvijas Universitāte dublikāts
08.04.2020
(IeM VUGD 2020/6) Apbalvojuma medaļu iegāde (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Kuģu karogu iegāde
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
01.04.2020
Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Skrīveros
Skrīveru saimnieks SIA
27.04.2020
(LND 2020/11) „Tirdzniecības nojumes uzstādīšanas un teritorijas labiekārtošanas „Zaļā tirdziņa” ierīkošanai projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība”
Līvānu novada dome
(APP DI 2020/2/ERAF_AK) Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un Dārzkopības institūta siltumnīcu kompleksa ar palīgtelpām pārbūve; (830 000 Eur) (grozījumi)
Atvasināta Publiska Persona"Latvijas Valsts Augļkopības Institūts"
06.04.2020
Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde; SIA “Komercizglītības centrs” (40003324022) ...Vēl; 52 376 EUR
Valsts izglītības satura centrs
(ANP 2020/04) Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu P3 posmā no Līgatnes ielas līdz pagasta ēkai Nītaurē, Nītaures pagasts, Amatas novads; "KARJERU TEHNIKAS NOMA" SIA (44103082232); 26 509 EUR
Amatas novada dome
(RND 2019/18) Telpas remontdarbi Kurmenes iela 48; SIA "ArhiProf" (40103927660); 19 072 EUR
Rugāju novada dome
Atkārtots iepirkums zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumiem
SIA "Rīgas 1.slimnīca"
Infrastruktūras nomas iepirkums; SIA "Tet" (40003052786); 146 990 EUR
Nacionālais veselības dienests
Iepirkuma plāni: Angļu raga piegade studiju procesa nodrošināšanai, 2020, 2. ceturksnis, 0 Eur - 10000 Eur
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Iepirkuma plāni: Skatuves komutatora piegāde skaņu režijas nodrošināšanai, 2020, 2. ceturksnis, 0 Eur - 10000 Eur
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Iepirkuma plāni: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu (Lielās zāles kulises) remontdarbi, 2020, 2. ceturksnis, 0 Eur - 10000 Eur
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Būvprojekta izmaiņu veikšana un autoruzraudzības pakalpojumi (grozījumi)
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
15.04.2020
(VPP 2020/003B) Lietus ūdens kanalizācijas/drenāžas izbūve Sporta un Skolas ielā, Valmierā
Valmieras pilsētas pašvaldība
(LLU 2020/16/mi) Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(PA "Carnikavas Komunālserviss" 2020/7) Maksas auto stāvlaukuma Ziemeļu ielā 28,Lilastē, Carnikavas novadā pakalpojumu nodrošināšana un kontrole
Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
(PA “Carnikavas Komunālserviss” 2020/9) Maksas auto stāvlaukuma Ziemeļu ielā 28,Lilastē, Carnikavas novadā pakalpojumu nodrošināšana un kontrole (atkārtots iepirkums); (138 999 Eur)
Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
09.04.2020
(IeM NVA 2020/10) Lietotu mikroautobusu iegāde Valsts policijas vajadzībām
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Kuģa telpu atjaunošanas remonti un MTL iegāde
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
02.04.2020
Lielās pārtikas saldētavas un noliktavas remonts kuģim A-53 VIRSAITIS
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
02.04.2020
Piepūšamais mērķis
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
02.04.2020
(IeM VUGD 2020/9) Kokmateriālu, apdares materiālu un saimniecības preču iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Rotaļu un vingrošanas elementu uzstādīšana, “Ķipari”, Lapmežciemā, Engures novadā
Lapmežciema pagasta pārvalde
(CK 2020/1/9) Garāžas ar palīgtelpām izbūve diagnostikas korpusā
Cēsu klīnika SIA
(KP 2020/022U) Ziedu skulptūru kopšana 2020.gada sezonā, Ventspilī.; PSIA "Ventspils labiekārtošanas (41203001052); 41 312 EUR
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Kokmateriālu piegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām
Baltinavas novada pašvaldība
03.04.2020
VNĪ/2020/CA-134 Valsts nekustamie īpašumi Web platformas tehniskās specifikācijas izstrādi
Valsts nekustamie īpašumi VAS
27.03.2020
(CNP 2020/9/ERAF) „Iekārtu piegāde un uzstādīšana ekspozīcijai “Dzīve uz pulvermucas” Cēsu pils Dienvidu tornī”; SIA "SOLAVI" (40003985319); 26 825 EUR
Cēsu novada pašvaldība
(OT 2020/2) Sporta zāles aprīkojuma piegāde un uzstādīšana; SIA “RANTZOWS SPORT” (40003528045); 25 929 EUR
Ogres tehnikums
(AS LVM MI 2020/33_B) Meža meliorācijas sistēmas "Vārsberģi" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā; SIA "OMEGA 4" (48503006349); 37 949 EUR
Latvijas valsts meži AS
(SIA "DDzKSU" 2020/003M) Cauruļvadu termoizolācijas piegāde; SIA "Ed & Ko" (41503021221); 30 000 EUR
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
(GEKO 2020/01/01) Videi draudzīgu augu aizsardzības līdzekļu iegāde tomātu un gurķu audzēšanai; SIA "A.M. OZOLI" (40003522697); 40 000 EUR
Getliņi EKO SIA
(LVM MI 2020/62_I) Meža autoceļa “Kuprava-Žīguri 1.posms” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā; SIA "Projekts EAE" (44103073494); 6 160 EUR
AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecība
(LVM MI 2020/50_B) Par meža autoceļa “Kukaiņu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā; SIA "MELIORS KRAUJA" (41503012110); 28 377 EUR
AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecība
Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde
Pētījums par D vitamīna un dzelzs deficītu bērniem un grūtniecēm Latvijā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros
Veselības ministrija
Infrastruktūras nomas iepirkums
Nacionālais veselības dienests
Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
Fiziskās apsardzes pakalpojumi Rēzeknē un Daugavpilī
Valsts ieņēmumu dienests
23.04.2020
VAS "Latvijas gaisa satiksme" profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
VAS "Latvijas gaisa satiksme"
24.04.2020
Divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Dabas aizsardzības pārvalde
20.04.2020
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Jelgavas novada pašvaldība
23.04.2020
Derīgo izrakteņu ieguves projektu sagatavošana, projektu grozījumu veikšana VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” atradnēm
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
20.04.2020
Telpu uzkopšana
SIA "Rīgas 1. slimnīca"
20.04.2020
Meteoroloģiskā radara "Meteor 500C" rezerves daļu piegāde un tehniskais atbalsts
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Ārstniecības līdzekļu piegāde sirds operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
14.04.2020
Higiēnas preču piegāde
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
06.04.2020
Zinātniskās darbības informācijas sistēmas licences un pakalpojumi
Rīgas Stradiņa universitāte
15.04.2020
Kaklasaišu un uzpleču iegāde NBS vajadzībām
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Analītiska rakstura iekārtu piegāde būvmateriālu laboratorijai ERAF projekta Nr. 1.1.1.417I003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darba funkciju nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un materiālu iegāde uz trīs gadiem
Valsts policija
Elektroenerģijas iegāde
Mārupes novada Dome
Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā un organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
APP “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”
Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā un organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
APP “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām
Rēzeknes pilsētas dome
Automobiļu, mehānismu riepu un palīgmateriālu iegāde
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
“Microsoft” programmatūras licenču noma
Veselības ministrija
Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Medicīnas iekārtu iegāde
SIA "Rīgas 1. slimnīca"
22.04.2020
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
20.04.2020
Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA “Priekules nami” vajadzībām
Priekules novada pašvaldība
23.04.2020
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde – 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
17.04.2020
Dažādu zinātnisko iekārtu iegāde LLU vajadzībām LAD projektu ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
17.04.2020
Sanitāro konteineru, pārvietojamo tualešu un izlietņu noma un apkopes pakalpojuma iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
24.04.2020
Bioproduktu un embriju novērtēšanas laboratorijas aprīkojuma iegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
20.04.2020
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
16.04.2020
Pacienta simulatora iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Šuvju aprūpes mulāžas iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Lineārās USG zondes iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Laringoskopa iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Injekciju trenažiera iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Laringoskopa komplekta iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Ožas noteikšanas komplekta iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Galvas lampas iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Rektālās izmeklēšanas mulāžas iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Aprūpes manekena iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Perfuzora iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Pleiras punkcijas un drenāžas mulāžas iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Vaskulārās pieejas (porta) mulāžas iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Infuzomata iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Zīdaiņa aprūpes manekena iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Pacienta monitora simulācijas komplekta iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Ielu pārbūves, atjaunošanas un uzturēšanas darbi
Daugavpils pilsētas dome
06.04.2020
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana ēkā Stropu ielā 40, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
Publiskas ārtelpas labiekārtošanas darbi ar bērnu rotaļu laukumu un apgaismojuma izbūvi
Daugavpils pilsētas dome
17.04.2020
Tehniskās shēmas izstrāde un elektroietaišu izbūve peldeošās strūklakas pieslēgšanai Lielajā Stropu ezerā, Daugavpilī
Komunālās saimniecības pārvalde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
(TND 2020/4) Pālenu kapličas restaurācijas darbi; SIA "KaimS" (40103186614); 18 627 EUR
Tērvetes novada dome
(BKUS 2019/78) Uzkopšanas inventāra iepirkums; SIA "PRODLEX" (50003639361), SIA “BG” (40003148160); 35 000 EUR
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
(LVC 2020/02/AC) Gājēju - velosipēdistu ceļa gar autoceļu A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava) posmā no Liepājas līdz Nīcai izpēte
VAS Latvijas Valsts ceļi
(JPD 2020/26/MI) Tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra” kolektīviem
Jelgavas pilsētas dome
Helikopteru “Agusta 109E Power” fizelāžas tehniskā apkope un remonts (4 gadus)
Valsts robežsardze
Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS “Latvijas valsts meži”
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām
VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Valsts izglītības informācijas sistēmas pilnveidojamo procesu izstrāde un lietotāju, administratoru apmācības
Izglītības un zinātnes ministrija
Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Zemkopības ministrijai un tās padotībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Funkcionāla skeleta iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Šaušanas mērķu iegāde
Nodrošinājuma pavēlniecība
26.03.2020
(FM VID 2020/026) Datortīkla piederumu piegāde
Valsts ieņēmumu dienests
VNĪ/2020/CA-114/2 Maršrutēšanas iekārtu iegāde
Valsts nekustamie īpašumi VAS
25.03.2020
VNĪ/2020/CA-114 Maršrutēšanas iekārtu iegāde
Valsts nekustamie īpašumi VAS
18.03.2020
(RTU 2020/12) Zemspiediena saistvielas uzklāšanas/dozēšanas sistēmas komplekts ar detaļas vakuuma fiksāciju
Rīgas Tehniskā universitāte
(BKUS 2020/19) Degvielas iepirkums (grozījumi)
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
09.04.2020
(ĀND 2020/36) Atkārtots iepirkums - Ceļu un ielu segumu uzturēšana
Ādažu novada dome
31.03.2020
(BPP 2019/3) Degvielas iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām; SIA "Latvijas nacionālā naftas kompānija" (40003497879); 22 053 EUR
Biķernieku pagasta pārvalde
(LPP 2019/142) Par tiesībām veikt ceļa zīmju un citu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbus, Liepājā; Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" (40003356530); 167 345 EUR
Liepājas pilsētas pašvaldība
(RND 2019/17 ERAF) Ēkas pārbūve par dienas aprūpes centru; SIA "Rufs" (44103027283); 145 916 EUR
Rugāju novada dome
(LNS 2020/2) Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums 2020.-2021. gadam; SIA "KKtrade" (40103990852); 2 780 EUR
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
(TND 2020/3) Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām; Senergo SIA (40103693339); 24 266 EUR
Tērvetes novada dome
(SMC 2020/1) Viena neekspluatēta vieglā automobiļa operatīvā noma uz 4 gadiem SIA "Saldus medicīnas centrs" vajadzībām
Saldus medicīnas centrs SIA
(IZM 2020/1/ESF) Digitālā kataloga tehniskā moduļa un risinājuma izstrāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Velotrases izveide Lojas ciemā
Sējas novada dome
(AS LVM KV 2020/76_I) Digitālā mācību līdzekļa tehniskā izstrāde starpdisciplināra mācību procesa īstenošanai par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Latvijā
AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecība
Cilvēka acu aktivitātes skenēšanas aparatūras komplekta un virtuālās realitātes briļļu iegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mēbeļu iepirkums SEB bankas Valmieras filiāles vajadzībām (Valmiera, Rīgas iela 40)
A/S SEB banka
25.03.2020
Stacionāro krēslu iegāde (fiksējami pie grīdas) MKE, PKE
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
30.03.2020
(DNKSP 2020/1) Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas vēsturiskās ekspozīcijas tehniskā projekta izstrāde; SIA "H2E design" (40103432370); 18 200 EUR
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde
(FM VID 2020/024) Muitas tehnisko līdzekļu metroloģiskās pārbaudes; (70 000 Eur)
Valsts ieņēmumu dienests
(LNB 2020/1) Datu pārraides tīkla izveide un nodrošināšana
Latvijas Nacionālā bibliotēka
(RVC 2019/25) Atkārtots iepirkums medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, 3.kārta; SIA "NMS ELPA" (40003348336), SIA "Scanmed" (40003665589) ...Vēl; 72 543 EUR
Rīgas veselības centrs SIA
(IeM VP 2020/12 IDF) Klasificētas informācijas apstrādes sistēmas (KEIS-S) infrastruktūras aprīkojuma iegādes un izbūves pakalpojumi; (58 512 Eur)
Valsts policija
(BNP 2020/2/ELFLA) Bērzkalnes pagasta ceļa Balvi - Verpuļeva - Elkšņeva - Mūrova posma pārbūve, 2.kārta, projekta Nr.19-07-A00702-000090 ietvaros
Balvu novada pašvaldība
(PSKUS 2020/32) Perimetra aizsardzības licenču iepirkums; SIA "Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika" (44103059378); 41 418 EUR
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(PSKUS 2020/28) Perifērijas iekārtu iepirkums; SIA "DATI Group" (40003115371); 41 999 EUR
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Materiālu piegāde projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” ietvaros
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
06.04.2020
Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa
AS “Latvenergo”
Līgums par degvielas iegādi mazumtirdzniecībā VAS “Latvijas Pasts” autotransporta vajadzībām
VAS “Latvijas Pasts”
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2020. gadā – Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde
14.04.2020

Vēlaties saņemt visaptverošu Jūs interesējošās nozares aktuālo iepirkumu informāciju?

Piesakieties Mercell un saņemiet paziņojumus par jaunākajiem iepirkumiem sev svarīgajās nozarēs 7 dienas bez maksas!

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija