Iepirkuma meklēšana

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
Sēklas un sākuma kapitāla fondu pārvaldnieku atlase.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
13.07.2017.
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Deinstitucionalizācijas plāna un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde Latgales plānošanas reģionam.
Latgales plānošanas reģions
Gāzes iegāde.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
“Būvprojekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa “Ventmalas mājas” jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Ūdens ielā 6, Ventspilī” izstrāde un autoruzraudzība”.
SIA “Ventmalas māja”
Par Oracle licenču uzturēšanu.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Elektroenerģijas iegāde.
Valmieras pilsētas pašvaldība
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 4. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Repelentu un koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2017. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
Par formas tērpa elementu iegādi.
Rīgas Pašvaldības Policija
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tautas tērpu apģērbu un apavu piegāde Madonas novada amatiermākslas kolektīviem.
Madonas novada pašvaldība
Ielu apgaismojuma LED gaismekļu piegāde.
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
26.07.2017.
“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33. posms)”, ID Nr. JŪ/2017/06.
SIA “Jelgavas ūdens”
Kontroles dienesta informācijas sistēmas “Neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu reģistrs” tālāka attīstīšana.
Latvijas Republikas Prokuratūra
Lidlauka šķidro un granulēto pretledus reaģentu un kasešu birstu ar metāla sariem piegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Par triju 2 euro piemiņas monētu izgatavošanu, iesaiņošanu un piegādi.
Latvijas Banka
Ambulatorā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Autotransporta iegāde operatīvajā līzingā.
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
25.07.2017.
Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”.
SIA “Getliņi EKO”
25.07.2017.
AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
IKT resursu un infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojumi.
Izglītības un zinātnes ministrija
Par elektroenerģijas piegādi.
Valsts SIA “Latvijas Televīzija”
Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2017.-2018. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojums.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
25.07.2017.
Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi.
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
24.07.2017.
Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Diagnostiskās radioloģijas institūta aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 6.kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Procedūru lampu un gaismas avotu iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Diagnostiskās radioloģijas institūta aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
02.08.2017.
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
24.07.2017.
Par inovatīvas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi.
Latvijas Banka
27.07.2017.
Ropažu vidusskolas interaktīvo iekārtu iegāde, piegāde un montāža.
Ropažu novada pašvaldība
25.07.2017.
Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos.
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
AS “Latvijas Gāze” darbinieku veselības apdrošināšana.
A/S “Latvijas Gāze”
Kabeļu uzmavu piegāde.
AS “Sadales tīkls”
Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību darbinieku veselības apdrošināšanu.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2017. – 2021. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana.
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Vieglo automobiļu tehniskā apkope un remonts.
Valsts robežsardze
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017. – 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
21.07.2017.
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidlatgales reģionā 2017. – 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
21.07.2017.
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017. – 2019. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
24.07.2017.
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2017. – 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
21.07.2017.
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Zemgales reģionā 2017.-2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
21.07.2017.
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2017.-2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
21.07.2017.
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017. – 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
21.07.2017.
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2017.-2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
21.07.2017.
Laboratorijas iekārtu piegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Kontakta staru terapijas (brahiterapijas) iekārtas VariSource 200 TM maināma jonizējošā starojuma avota Irīdijs-192 piegāde un uzstādīšana.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
“Materiālu iegāde atomspēka mikroskopijas veikšanai”.
Rīgas Tehniskā universitāte
21.07.2017.
Olimpiskā centra Rēzekne Sporta arēnas būvniecība.
Rēzeknes pilsētas dome
Rīgas brīvostas pārvaldes vienotās tehniskās drošības sistēmas iekārtu uzturēšana un apkalpošana.
Rīgas Brīvostas pārvalde
20.07.2017.
Elektroenerģijas iegāde.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rakstiskā un mutiskā tulkošana tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas darba nodrošināšanai.
Tiesu administrācija
Šķeldu uzglabāšanas, krautnēšanas un iekraušanas kuģī pakalpojumu sniegšana Rīgā un Liepājā 2017.-2019. gadā, slēdzot vispārīgās vienošanās.
AS “Latvijas valsts meži”
Datu noliktavas sistēmas (DNS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu saņemšana, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz 2 gadiem.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
20.07.2017.
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Smiltenes vidusskolas mācību vides uzlabošana”.
Smiltenes novada pašvaldība
20.07.2017.
Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēku pārbūve Slokas ielā 52a un 52b, Rīgā.
Nacionālā Mākslu vidusskola
20.07.2017.
Lidlauka šķidro un granulēto pretledus reaģentu un kasešu birstu ar metāla sariem piegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Papildus invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
20.07.2017.
2 jaunu kazarmu jaunbūve “Ādažu nacionālais mācību centrs” Kadaga, Ādažu novads (ārkārtas apstākļos).
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Dārza kopšanas un uzturēšanas pakalpojumi.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Oracle DB Standart Edition 2 licenču iepirkums
PrivatBank
22.06.2017.
Oracle DB Standart Edition 2 licenču iepirkums
PrivatBank
22.06.2017.
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumus uz diviem gadiem Ludzas un Daugavpils daļā.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2017. – 2021.gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
“Laboratorijas iekārtas”.
Latvijas Universitāte
Automobiļu piegāde Pārtikas un veterinārajam dienestam.
Pārtikas un veterinārais dienests
19.07.2017.
Pļaviņu HES hidroagregātu AN7 un AN8 atjaunošanas remonts.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
Pļaviņu HES AB celtņa Nr. 1 vadības iekārtas nomaiņa.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkums un piegāde.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
13.07.2017.
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017. gadā – Dzintaru ielas posmā no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 asfalta seguma atjaunošana, Ventspilī.
Ventspils brīvostas pārvalde
19.07.2017.
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017. gadā – Dzintaru ielas posmā no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64 asfalta seguma atjaunošana, Ventspilī.
Ventspils brīvostas pārvalde
20.07.2017.
Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā.
Jūrmalas pilsētas dome
Personāla pārvadājumu un autobusu nomas ar vadītāju pakalpojumi.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Zīmola komunikācijas stratēģijas un reklāmas materiālu izstrādes pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām.
Rīgas Tehniskā universitāte
Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Būvprojektu ekspertīžu pakalpojumu veikšana Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
19.07.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 2. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Specapģērba un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Valsts policijas vajadzībām uz 1 gadu.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Mobilo videonovērošanas kompleksu piegāde.
Valsts robežsardze
Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
KPR manekena un ārējā automātiskā defibrilatora iegāde, uzstādīšana ekspluatācijai un lietošanas apmācība.
Rīgas Stradiņa universitāte
19.07.2017.
Iepirkuma plāni: Būvmateriālu piegāde (apdares materiālu, koksnes plākšņu, cementa, ķieģeļu un citu būvmateriālu piegāde), Plānots publicēt: jūnijs, Vērtība: 70000 EUR
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Iepirkuma plāni: Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, renovācijas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai, Plānots publicēt: septembris, Vērtība: 300000 EUR
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Mašinizēta tievu dimensiju kopšanas ciršu un grāvju trašu izstrāde, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības veikšana.
Baldones novada dome
18.07.2017.
Viendzinēja vieglās klases helikopteru (tostarp speciālā aprīkojuma) piegāde, kā arī pilotu un inženiertehniskā personāla speciālās apmācības.
Valsts robežsardze
Gūžas un ceļu locītavu endoprotēžu piegāde.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Iekārtu piegāde pētniecībai mikrobioloģijā.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
30.08.2017.
Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
31.08.2017.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 5. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
18.07.2017.
Iekārtu piegāde pētniecībai parazitoloģijā un molekulārajā bioloģijā.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
31.08.2017.
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas jaunbūve/pārbūve, Upesciemā, Garkalnes novadā.
Garkalnes novada dome
Ēku iekšējo siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskā apkope.
Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”
Pasta pakalpojumu nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) servisu sniegšana CSDD biznesa pakalpojumu nodrošināšanai.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem – esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža.
Liepājas pilsētas pašvaldība
19.07.2017.
Optisko šķiedru sakaru līniju noma, Rīgas Tehniskās universitātes filiāļu pieslēgumu, Interneta pakalpojumu un autonomu sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana.
Rīgas Tehniskā universitāte
14.07.2017.
Kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm.
Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”
17.07.2017.
Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem – esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža, izveidojot atsevišķus jaunus noformējuma elementus.
Liepājas pilsētas pašvaldība
19.07.2017.
Rakstiskā un mutiskā tulkošana tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas darba nodrošināšanai.
Tiesu administrācija
26.06.2017.
Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām.
Jaunpiebalgas novada dome
14.07.2017.
Automašīnu noma.
Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 2. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Pārtikas produktu iegāde NBS Mācību vadības pavēlniecības vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Medikamentu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
14.07.2017.
Bauskas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana.
Bauskas novada administrācija
Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām.
Rīgas Tehniskā universitāte
14.07.2017.
Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS “Rīgas siltums”.
Rīgas siltums, AS
Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) programmatūras pilnveidošana.
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
26.06.2017.
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros.
Rīgas Tehniskā universitāte
Ēku kompleksa savienojuma būvprojekta izstāde un autoruzraudzība.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” aprīkojuma iegāde.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 2. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Uroloģijas nodaļas aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Laboratorijas preču iegāde (B daļa).
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Vieglo pasažieru un specializēto transportlīdzekļu iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Lidlauka ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadības transportlīdzekļa, speciālās nozīmes mikroautobusa (CBRN) un piekabes-treilera iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017. gadā – Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī.
Ventspils brīvostas pārvalde
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017. gadā – Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī.
Ventspils brīvostas pārvalde
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017. gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī.
Ventspils brīvostas pārvalde
Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1. etaps.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
13.07.2017.
Degvielas iegāde.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Iepirkuma līgums “Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”.
Nodarbinātības valsts aģentūra
Valsts autoceļu būvprojektu ekspertīžu veikšana.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Degvielas piegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
12.07.2017.
Inženiertehniskās izpētes un uzmērīšanas pakalpojumi.
Dabas aizsardzības pārvalde
13.07.2017.
Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Jelgavas novada pašvaldības autotransportam.
Jelgavas novada pašvaldība
11.07.2017.
Dabas objektu inventarizācija un dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projekta izstrāde.
Dabas aizsardzības pārvalde
13.07.2017.
Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu uzturēšanas un pilnveidošanas pakalpojumi.
Valsts zemes dienests
07.07.2017.
Sniega tīrīšana.
Ādažu novada dome
08.08.2017.
Kušetu iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Lauksaimniecības traktoru iegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām.
AS “Latvijas valsts meži”
Mazgāšanas, dezinfekciju iekārtu iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Ambulatorā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Ambulatorā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Datortehnikas iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem (planšetdatori, portatīvie datori, stacionārie datori un monitori).
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 1. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Microsoft programmatūras licenču noma.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Datortomogrāfa noma.
SIA “Siguldas slimnīca”
Dažādu reaģentu un medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei “Delfīns”.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
13.07.2017.
Spēka kabeļu piegāde.
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
12.07.2017.
Ķirurģiskā šujamā materiāla iepirkums.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
12.07.2017.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
12.07.2017.
Operāciju veļas un ķirurģiskā apģērba piegāde.
Jēkabpils reģionālā slimnīca
12.07.2017.
Serveru un disku masīva paplašināšana.
Centrālā statistikas pārvalde
12.07.2017.
Gaismekļu un spuldžu piegāde.
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
12.07.2017.
Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
18.07.2017.
Ielu apgaismes balstu piegāde.
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
12.07.2017.
Medicīnisko dezinfekcijas līdzekļu piegāde.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
13.07.2017.
“Sabiedrisko elektroautobusu piegāde”.
Rēzeknes pilsētas dome
18.07.2017.
Lauksaimniecības traktora ar aprīkojumu iegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
13.07.2017.
Par tiesībām piegādāt medicīniskās iekārtas NMP dienesta un VMR vajadzībām.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
13.07.2017.
Ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, pārbūve Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus.
Rīgas Tehniskā universitāte
Apakšstacijas “Tume” 330 kV ĀSI izbūve, 110 kV ĀSI pārbūve un apakšstacijas “Imanta” 330 kV sadalnes paplašināšana.
AS “Augstsprieguma tīkls”
Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām Latvijas Republikas teritorijā.
Tiesu administrācija
Datubāzu vadības sistēmas programmatūras IBM Informix uzturēšanas servisa nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Par degvielu iegādi.
Valsts SIA “Latvijas Televīzija”
Invazīvās radioloģijas materiālu un instrumentu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Microsoft programmatūras licenču noma.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 1. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Jaunu apvidus automašīnu iegāde Militārās policijas vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
“Ķimikālijas, reaģenti un materiāli ķīmijas, biotehnoloģijas un medicīnas laboratorijām”.
Latvijas Universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 1. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt modulārās apakšējo ekstremitāšu un modulārās augšējo ekstremitāšu protēzes.
Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
Pārtikas produktu piegāde Līvānu novada pašvaldības iestādēm.
Līvānu novada dome
10.07.2017.
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā).
SIA “Rīgas ūdens”
Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 2017. gadā.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Nākotnes ielā 6a, Viļānos (1. un 3. kārta) un Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Kultūras laukumā 2b, Viļānos (2. un 4. kārta).
Viļānu novada pašvaldība
07.07.2017.
Slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūves Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Būvniecības tehnikums” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
ESRI (Environmental System Research Institute) programmatūras licenču uzturēšanas abonēšanas pakalpojuma iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Brocēnu novadā.
Brocēnu novada pašvaldība
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība.
VAS “Tiesu namu aģentūra”
Ultrasonogrāfijas, rentgendiagnostikas, datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses iekārtu apkalpošanas un remonta iepirkums.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Akmeņogļu piegāde Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” Talsu ielā 69, Ventspilī.
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”
07.07.2017.
Dabasgāzes piegāde uz 1 gadu Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekotajos objektos.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
19.06.2017.
Elektroenerģijas piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm uz 2 gadiem.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Klimata kontroles sistēmu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
LOR ambulatorā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Ugunsdzēsības putu koncentrāta BF – 300 vai ekvivalenta piegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Aizsargzābaki “Nemiers”, KIAS-Mod1.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA “Ventspils siltums”.
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”
07.07.2017.
Veterināro medikamentu, materiālu un ķīmisko vielu piegāde VMF ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas” (BioReproLV) ietvaros.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
07.07.2017.
Dažāda veida transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
05.07.2017.
Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu piegāde 2018. gadam.
Nacionālais veselības dienests
17.07.2017.
Ilgtermiņa kredīta piesaistīšana.
Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”
Kopējas Baltijas balansēšanas IT sistēmas izstrādi un ieviešanu.
AS “Augstsprieguma tīkls”
03.07.2017.
Tramvaju vagonu iegāde videi draudzīgas transporta infrastruktūras attīstības Daugavpils pilsētas ietvaros.
AS “Daugavpils satiksme”
Cisco Systems, ADVA Optical Networking, Coriant ražoto elektronisko sakaru tīkla iekārtu un to programmnodrošinājuma pirkums un piegāde, uzstādīšanas un tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšana.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
03.07.2017.
MasterCard un VISA sistēmu maksājumu karšu pieņemšana, un darījumu, kas veikti ar Kartēm, apmaksa.
Valsts kase
Par tiesībām sniegt KASKO apdrošināšanas pakalpojumu.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana.
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
07.07.2017.
“Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas telpu pielāgošana Vidzemes rehabilitācijas centra, Paliatīvās un īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas vajadzībām” izstrāde un autoruzraudzība”.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
06.07.2017.
Dažādu laboratorijas stikla izstrādājumu iegāde – 1. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Eko vaska iegāde stādu apstrādei un aizsardzībai pret priežu lielo smecernieku 2017. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
11.07.2017.
Motociklu un motociklistu ekipējuma iegāde Valsts policijas vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
06.07.2017.
Dabasgāzes iepirkums
Balticovo AS
05.06.2017.
Līgums par datu pārraides tīkla nodrošināšanas pakalpojumu.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”
05.07.2017.
Vasaras darba tērpu izgatavošana un piegāde 2017.–2020. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
Dabasgāzes iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām.
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Smiltenes tehnikums” objektiem.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Mobilo sakaru nodrošināšana Latvijas Universitātes vajadzībām.
Latvijas Universitāte
06.07.2017.
Darbinieku veselības apdrošināšana.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
05.07.2017.
Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.
VAS Latvijas Valsts ceļi
11.07.2017.
Specializētā autotransporta iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Serveru, datoraprīkojuma un tīkla iekārtu piegāde.
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Veterināro medikamentu un materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas” (BioReproLV) ietvaros.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Multimodālais mikroplašu lasītājs.
Rīgas Stradiņa universitāte
Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Par formas tērpa elementu iegādi.
Rīgas Pašvaldības Policija
Augstas jaudas optiskā signāla spektra analīzes un optisko šķiedru komutācijas komplekta un optiskā mikroskopa iegāde.
Rīgas Tehniskā universitāte
07.07.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
06.07.2017.
Transportlīdzekļu iegāde Valsts policijas vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
06.07.2017.
Dažādu ķīmisko reaktīvu iegāde – 4. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
06.07.2017.
Medikamentu piegāde 2018.-2019. gadam.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres rajona slimnīca”
05.07.2017.
Vieglo un kravas automobiļu servisa pakalpojumi Talsu ceļu rajona vajadzībām.
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
NMP dispečerizācijas risinājuma uzturēšanas pakalpojuma iegāde.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
04.07.2017.
Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “OZOLS” uzturēšana, attīstība, informācijas digitalizēšana un dabas datu slāņu izveidošana.
Dabas aizsardzības pārvalde
06.07.2017.
Pārtikas produktu iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Saimniecības preču un inventāra iegāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Par zelta kolekcijas monētas “Zelta saktas. Pakavsakta” izgatavošanu un piegādi.
Latvijas Banka
Par videosistēmas modernizāciju.
Latvijas Banka
Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 12. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
LOR ambulatorā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Abordāžas ekipējuma iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Abordāžas ekipējuma iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
03.07.2017.
Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 54,600 – 72,780 segas pārbūve.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Autoceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dobeles novadā.
Dobeles novada pašvaldība
11.07.2017.
Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Rīgas brīvostas akvatorijas padziļināšanas darbi 2017.-2019. gadā.
Rīgas Brīvostas pārvalde
29.06.2017.
Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.
Carnikavas novada dome
PADIS komponentu uzturēšana – Data Card MX1000 personalizācijas iekārtas, SafeNet Luna HSM, MultiPerso un DataCard programmatūras uzturēšana 2017.-2018. gadam.
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Degvielas iegāde Alojas novada domes vajadzībām.
Alojas novada dome
03.07.2017.
Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.
VAS Latvijas Valsts ceļi
04.07.2017.
Komunikācijas risinājuma jaunināšana un uzturēšana.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
03.07.2017.
Elektromobiļu uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde un uzturēšana.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
30.06.2017.
Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošana.
Valsts kase
21.07.2017.
Laboratorijas reaģentu un laboratorijas iekārtu iepirkums.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
12.06.2017.
Dažāda veida transportlīdzekļu, traktortehnikas, inženiertehnikas, autobusu un piekabju iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Par ilgtermiņa auto nomu.
Valsts SIA “Latvijas Televīzija”
Dekoratīvo stādu piegāde SIA “Rīgas meži” saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Tautas tērpu apģērbu un apavu piegāde Madonas novada amatiermākslas kolektīviem.
Madonas novada pašvaldība
Par demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Suņu barības piegāde (2 gadus).
Valsts robežsardzes koledža
Transportlīdzekļu akumulatoru bateriju iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
29.06.2017.
Jaunas universālas komunālas mašīnas un tā aprīkojuma piegāde.
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “Spodra”
29.06.2017.
Pārtikas produktu piegāde Brocēnu novada pašvaldības vajadzībām 2017.–2019. gadā.
Brocēnu novada pašvaldība
29.06.2017.
Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas un izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem.
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
03.07.2017.
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Sporta laukuma atjaunošana Ganību ielā 106, Liepājā”.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Imantā un Beberbeķos.
SIA “Rīgas ūdens”
Elektromobiļu uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde un uzturēšana.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Degvielas iegāde.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Ekspertu pakalpojumi.
“RB Rail”, AS
29.06.2017.
Pārtikas produktu piegāde VSAC “Vidzeme” vajadzībām.
Valsts sociālās aprūpes centrs “Vidzeme”
Medikamenta Palivizumabum iepirkums.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Diagnostiskās radioloģijas institūta aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Funkcionālo gultu un pretizgulējumu matraču piegāde.
Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
Medicīnas preču piegāde.
Jēkabpils reģionālā slimnīca
Specializēto celtniecības materiālu iegāde ar piegādi.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Robottehnoloģiju piegāde.
Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
28.06.2017.
Būvdarbi valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve.
Jelgavas pilsētas dome
Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” objektiem.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām.
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai.
Tukuma novada dome
28.06.2017.
Videi draudzīgas tehnoloģijas komponentes – Conniflex piegāde – ietvarstādu apstrādei pret smecernieka bojājumiem LVM Sēklas un stādi Mazsilu kokaudzētavā.
AS “Latvijas valsts meži”
27.06.2017.
Biroja Tehnikas iepirkums
Balticovo AS
01.06.2017.
Salu tilta kompleksa 2. kārtas pārvada, tuneļa un pievedceļu projektēšana un autoruzraudzība.
Rīgas domes Satiksmes departaments
Degvielas iegāde SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” darbības nodrošināšanai.
SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”
ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā.
Dabas aizsardzības pārvalde
Personāla vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana.
AS “Latvijas valsts meži”
26.06.2017.
Drukas pakalpojuma nodrošināšana Rīgas pašvaldībā.
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
“Laboratorijas iekārtas”.
Latvijas Universitāte
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.
Cēsu novada pašvaldība
27.06.2017.
Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana.
VAS Latvijas Valsts ceļi
27.06.2017.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās.
Rīgas domes Īpašuma departaments
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās.
Rīgas domes Īpašuma departaments
Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Jelgavas novada pašvaldības autotransportam.
Jelgavas novada pašvaldība
Telpu ikdienas uzkopšana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Elektroenerģijas iegāde.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
26.06.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 3. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 13. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Velkmes skapju, laboratorijas galdu un ugunsdrošo skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Endoprotēžu un implantu iegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām.
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
26.06.2017.
Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS) iekārtu, siltummezglu, publiskās teritorijas un ēku elektroapgādes tehniskā apkalpošana un uzturēšana.
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
26.06.2017.
Nacionālo bruņoto spēku kaujas grupas transportlīdzekļu III un IV līmeņa remonts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
“Atkritumu apsaimniekošana Daugavpils novada Naujenes pagastā”.
Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde
26.06.2017.
Latvijas Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana.
Latvijas Universitāte
22.06.2017.
Laboratorijas reaģentu un piederumu klīniskai laboratorijai piegāde.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
27.06.2017.
Dzelzceļa pārmiju pārvedu piegāde.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kuģu dzinēju remonts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Projekta “A-CDM RIGA” darbības koncepcijas, tehnisko prasību un procedūru izstrāde.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
Elektroenerģijas iegāde.
SIA Rīgas pilsētbūvnieks
Par tiesībām veikt lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu un to iekārtu atjaunošanas un uzturēšanas darbus Liepājā.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Latvijas Republikas teritorijas aerolāzerskenēšana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Rīgas pilsētas pludmaļu un to pieeju sagatavošana peldsezonai un uzturēšana.
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla Torņakalna apkaimē izveidei.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Telpu uzkopšana Rīgā, Talejas ielā 1.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
Datu tīkla modernizācija.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
16.06.2017.
Vispārīgās vienošanās noslēgšana par degvielas (benzīna – E95) un (dīzeļdegvielas – DD) piegādi Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām.
Valsts augu aizsardzības dienests
21.06.2017.
Darbinieku veselības apdrošināšana uz laika periodu 2 gadi (1.1.2018.-31.12.2019.).
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
20.06.2017.
Veselības apdrošināšana darbiniekiem.
Cēsu novada pašvaldība
20.06.2017.
Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)” ietvaros.
Būvniecības valsts kontroles birojs
Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas “Vadības informācijas sistēma” programmatūras uzturēšana.
Nacionālais veselības dienests
Transportlīdzekļu piegāde.
Ventspils pilsētas Pašvaldības policija
09.06.2017.
Apvidus automobiļu noma.
Valsts meža dienests
Specializēto celtniecības materiālu iegāde ar piegādi.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Reto slimību medikamentu piegāde.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Gēnu analizatoru iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Aizsargu “Nemiers”, KIAS-Mod1 komplekts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Par servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Automātiskā lidlauka informācijas pārraides sistēma lidlauka rajonā (ATIS).
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Par pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Kravas atkritumvedēju iegāde.
SIA “ALAAS”
21.06.2017.
Neiroķirurģijas medicīnas preču un materiālu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
20.06.2017.
“Pretinfekcijas un muskuļu, skeleta sistēmas grupu medikamentu iegāde un piegāde”.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
20.06.2017.
Aizdevums investīciju finansēšanai.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Universālās traktortehnikas ar frontālo iekrāvēju, ekskavācijas iekārtu aizmugurē un papildus izlici personāla pacēlāja groza 20 kV spriegumdarbiem iegāde.
AS “Sadales tīkls”
13.06.2017.
Elektroenerģijas iegāde Limbažu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām.
Limbažu novada pašvaldība
Augsnes gatavošanas un meža dabiskās atjaunošanas veicināšanas pakalpojumu sniegšana 2017. – 2021.gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
“Ķimikālijas, reaģenti un materiāli ķīmijas, biotehnoloģijas un medicīnas laboratorijām”.
Latvijas Universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 13. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Sporta inventāra, apģērbu un apavu piegāde.
Jelgavas pilsētas dome
Medicīnas ierīču un aprīkojuma rezerves daļu, piederumu un remonta materiālu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 13. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Dienesta vieglo automobiļu noma VID kinologu darbības nodrošināšanai.
Valsts ieņēmumu dienests
Medicīnas preču un iekārtu iegāde slimnīcas nodaļām.
SIA “Rīgas 1. slimnīca”
Dažādu humāno medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
19.06.2017.
Mineralizēto joslu kopšanas pakalpojumu sniegšana 2017. – 2019.gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
Peldbaseina ūdens tehnoloģisko iekārtu apkope un ūdens kvalitātes nodrošināšana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Iepirkuma priekšmets ir degvielas piegāde (benzīna 95, 98 un dīzeļdegvielas) iegāde degvielas uzpildes stacijās, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
16.06.2017.
Būvprojekta “Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība.
Daugavpils pilsētas dome
20.06.2017.
Biorobota iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Santehnikas iegāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Lauka formas tērpa auduma iegāde Jaunsardzes un informācijas centra vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
LOR ambulatorā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Dažāda pielietojuma konteineru iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
16.06.2017.
Nešķiroto sadzīves atkritumu maisu atvērēja iekārtas piegāde.
SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”
16.06.2017.
“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33. posms)”, id Nr. JŪ/2017/06.
SIA “Jelgavas ūdens”
16.06.2017.
Elektroenerģijas iegāde Rīgas 1. slimnīcas vajadzībām.
SIA “Rīgas 1. slimnīca”
Degvielas iegāde Krustpils novada pašvaldības vajadzībām 2017. gadā.
Krustpils novada pašvaldība
Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts.
Kandavas novada dome
Par Mežaparka Lielās estrādes Ostas prospektā 11, Rīgā, pārbūves 1. kārtas būvdarbu autoruzraudzību.
Rīgas domes Īpašuma departaments
Komunālā transporta un tehnikas noma SIA “Rīgas meži” vajadzībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
15.06.2017.
Dabasgāzes piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
15.06.2017.
Microsoft licenču noma uz 3 gadiem.
AS “Latvijas valsts meži”
Medicīnas iekārtu iepirkums.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Jaunu vieglo automobiļu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām – nozares specifisko funkciju veikšanai.
Valsts augu aizsardzības dienests
Microsoft OVS programmatūras noma.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
15.06.2017.
Laboratorijas preču iegāde (B daļa).
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
19.06.2017.
Būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.
Jūrmalas pilsētas dome
Informācijas sistēmu izmaiņu izstrāde, attīstīšana un uzturēšana.
Kultūras informācijas sistēmu centrs
09.06.2017.
Ēdināšanas ārpakalpojuma nodrošināšana.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
14.06.2017.
Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Valsts policijas vajadzībām uz 2 gadiem.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
25.05.2017.
Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
14.06.2017.
Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
14.06.2017.
Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2017.-2018. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
13.06.2017.
Noguldījumu pakalpojumi.
VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”
16.06.2017.
Aviācijas degvielas (turbīndzinējiem) iegāde Eiropas valstu lidostās (5 gadus).
Valsts robežsardze
14.06.2017.
KMPS-Mod1-Materiāltehniskie līdzekļi NBS vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Vieglā komerctransporta un vieglo pasažieru automobiļu iegāde.
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Remontmateriālu iegāde Jelgavas novada pašvaldībai.
Jelgavas novada pašvaldība
LOR ķirurģiskā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
LOR ambulatorā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Frontālo iekrāvēju ar ekskavatora iekārtu iegāde.
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
“Laboratorijas iekārtas”.
Latvijas Universitāte
Saldus tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” aprīkojuma piegāde.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un servisa apkalpošana.
Tiesu administrācija
14.06.2017.
Vienreizējas lietošanas maģistrāļu komplekti donoru multikomponentu procedūru veikšanai.
Valsts asinsdonoru centrs
13.06.2017.
Materiālu iegāde miglas aparāta prototipa izveidei.
Rīgas Tehniskā universitāte
13.06.2017.
Iepirkuma priekšmets ir mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” ietvaros, t.sk. uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
13.06.2017.
Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posmu km 97.58 – 99.74 un 102.92 – 113.13 segas pārbūve.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Par telpu un teritorijas uzkopšanu LNMM objektos.
Tiešās pārvaldes iestāde “Latvijas Nacionālais mākslas muzejs”
Par grāmatvedības un finanšu vadības sistēmas Microsoft Dynamics NAV 2016 vai jaunākas versijas iegādi, ieviešanu, modifikāciju izstrādi un apkalpošanu.
Akciju sabiedrība “Rīgas Centrāltirgus”
Medicīnas ierīču un aprīkojuma rezerves daļu, piederumu un remonta materiālu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Nodaļas telts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” aprīkojuma iegāde.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
“Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (7.-33. posms)”.
SIA “Jelgavas ūdens”
07.06.2017.
Elektroenerģijas iepirkums.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
25.05.2017.
Mineralizēto joslu kopšanas pakalpojumu sniegšana 2017.-2019. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība robežšķērsošanas vietas “Terehova” attīstības modernizācijas projektam.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
“Sistēmu detaļas, to nomaiņa, sistēmu remontdarbi un pakalpojumi sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanai”.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Traktortehnikas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu nodrošināšana.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
07.06.2017.
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Ielu tīkla un inženiertīklu (infrastruktūras) būvniecība Križu rūpnieciskajā zonā, Viršu ielā 60 (kadastra apzīmējums 05000310200) un blakusteritorijā, Daugavpilī (SAM 5.6.2.).
Daugavpils pilsētas dome
08.06.2017.
Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
08.06.2017.
Inženiertehnisko sistēmu tehniskā apkope un remonts.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
07.06.2017.
Medicīnas iekārtas tehniskās apkopes veikšana.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
07.06.2017.
Specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas piegāde.
PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 9. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
08.06.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 8. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
08.06.2017.
Par kūdras substrātu stādu audzēšanai kastēs un podos iegādi 2018. gadam.
AS “Latvijas valsts meži”
13.06.2017.
Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
08.06.2017.
Skatītāju pārvietojamo tribīņu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
07.06.2017.
Gofrēta kartona mitrumizturīgas kastes meža stādu uzglabāšanai un pārvadāšanai 2017. gadam.
AS “Latvijas valsts meži”
13.06.2017.
Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2017.-2019. gadam.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
05.06.2017.
Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Informācijas sistēmas LabIS uzturēšana un pilnveidošana.
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta funkcionalitātes izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS.
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
3 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde.
Dabas aizsardzības pārvalde
Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2017. – 2021. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.- 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
05.06.2017.
Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteliģento transporta sistēmu elementu uzstādīšana, modernizācija un pielāgošana uz autoceļa E67 ceļa posma Latvijā.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Dažādu reaģentu un medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Veterināro medikamentu un materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas” (BioReproLV) ietvaros.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reaģenta – dzelzs sulfāta piegāde.
SIA “Rīgas ūdens”
Atloku adapteru un uzmavu piegāde.
SIA “Rīgas ūdens”
Par Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšanu.
Latvijas Banka
Aviācijas degvielas (JET A1) piegāde (4 gadus).
Valsts robežsardze
Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīgas pilsētas pludmaļu un to pieeju sagatavošana peldsezonai un uzturēšana.
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, izņemot šajās iestādēs strādājošo pirmsskolas un interešu izglītības pedagogu, veselības apdrošināšana.
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma izstrāde.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
05.06.2017.
CBRNE konteinertipa piekabes ar speciālo aprīkojumu iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
31.05.2017.
Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Pacientu gultu un skapīšu piegāde (A korpusam).
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
LOR ambulatorā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Improvizēto sprāsgtierīču neitralizācijas robota ar automašīnu iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 13. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 13. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Mežaparka Lielās estrādes pārbūves 1. kārta Ostas prospektā 11, Rīgā.
Rīgas domes Īpašuma departaments
Elektroenerģijas iegāde.
Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks”
Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde.
Kurzemes plānošanas reģions
Koku, zaru zāģēšana un celmu frēzēšana.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
01.06.2017.
Meža ugunsdzēsības automobiļa piegāde.
Valsts meža dienests
Nakts redzamības ierīču un termālo kameru iegāde Iekšlietu ministrijas iestāžu vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
6 jaunu un vienādu komercfurgona tipa, trafarētu un aprīkotu automašīnu iegādi.
Rīgas Pašvaldības Policija
01.06.2017.
Dažādu reaģentu iegāde – 4. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
01.06.2017.
Informatīvu materiālu maketēšanas, drukas un piegādes pakalpojumu nodrošināšana.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Medicīnas analīžu veikšana.
Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu saņemšana, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz 2 gadiem.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Finanšu risku pārvaldības sistēmas (tālāk tekstā – sistēma) izmantošanas pakalpojuma sniegšana Latvijas Bankai saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām.
Latvijas Banka
06.06.2017.
LOR ambulatorā aprīkojuma iegāde A korpusam.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Angioķirurģijas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Vada telts ar klimata kontroles sistēmu.
Nodrošinājuma pavēlniecība
11.05.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 5. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
31.05.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 6. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
02.06.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai.
Rīgas Stradiņa universitāte
31.05.2017.
Mikroskopu iegāde.
Rīgas Stradiņa universitāte
31.05.2017.
Autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene km 3,980 – 12,250 (posma Rēzekne – Audriņi) segas pārbūve.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde un iesaistīto interešu grupu speciālistu izglītojošie pasākumi.
Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
Valodu korpusu un sistēmas papildinājumu izstrāde.
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Gaiļezera novietnes rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde.
Kurzemes plānošanas reģions
Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās.
Rīgas Tehniskā universitāte
30.05.2017.
Motociklu iegāde Valsts policijas vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Pastkastīšu piegāde un uzstādīšana.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
30.05.2017.
Dažādu laboratorijas materiālu iegāde – 3. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
30.05.2017.
Darbinieku formas tērpu un aizsargapģērbu piegāde.
Valsts meža dienests
30.05.2017.
Dažādu reaģentu iegāde – 5. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
30.05.2017.
Valsts centralizēto koplietošanas IKT risinājumu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehniskā ietvara pētījuma izstrāde par sliežu (vieglā dzelzceļa vai tramvaja) savienojumu no RB Ülemiste pasažieru termināla līdz TEN-T pamattīklam Tallinas pasažieru ostā (Vecpilsētas Osta / Vanasadam).
RB Rail AS
29.05.2017.
Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana.
Tukuma novada dome
29.05.2017.
Laboratorijas reaģentu un piederumu iegāde.
Atvasināta Publiska Persona “Dārzkopības institūts”
10.05.2017.
Reprezentācijas materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām.
Rīgas Tehniskā universitāte
CBRNE konteinertipa piekabes ar speciālo aprīkojumu iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Laivas ar 2 piekarināmiem benzīna dzinējiem, navigācijas un komunikācijas sistēmām un atbilstošu treileri iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Dažādu ķīmisko reaktīvu iegāde – 3. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
29.05.2017.
Dažādu reaģentu iegāde – 3. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
29.05.2017.
Dažāda pielietojuma konteineru iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
30.05.2017.
Datu reģistrācijas iekārta ar sensoriem.
Rīgas Stradiņa universitāte
29.05.2017.
Dažādu reaģentu iegāde – 6. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
29.05.2017.
Dažādu reaģentu iegāde – 2. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
29.05.2017.
Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi.
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”
25.07.2017.

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija