Aktuālie iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu (276 700 Eur)
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Tele2 Latvija jaunā biroja atklāšanas pasākumi
Tele2 SIA
11.01.2019.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes automašīnu tehniskā uzturēšana
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
28.12.2018.
Maza un liela formāta drukas darbi SIA “Lielais Dzintars” (pielikumi)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars"
18.12.2018.
Militāro ziņu portāla izstrāde un ieviešana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
16.01.2019.
Pārtikas produktu piegāde Kārsavas novada pansionātam „Mūsmājas”
Kārsavas novada pašvaldība
03.01.2019.
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem (pielikumi)
Ieslodzījuma vietu pārvalde
19.12.2018.
JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSA ALSUNGAS IELĀ 29, LIEPĀJĀ, PROJEKTĒŠANA, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVNIECĪBA (pielikumi)
VAS "Tiesu namu aģentūra"
07.01.2019.
Atkritumu šķirošanas līnijas estakādes siltināšana
Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība SIA
28.12.2018.
Par tiesībām piegādāt imobilizācijas un pārvietošanas aprīkojumu NMP dienesta un VMR vajadzībām
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
08.01.2019.
Mēmeles ielas Bauskā pārbūve (2 000 000 Eur)
Bauskas novada dome
08.01.2019.
BMX trases, specializētās riteņbraukšanas trases ar šķēršļiem un virāžām būvniecība Stacijas ielā 39, Rēzeknē (175 000 Eur)
Rēzeknes pilsētas dome
02.01.2019.
Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība
Valkas novada dome
07.01.2019.
Raiņa, Valkas un Rubenes ielu krustojuma pārbūve Valmierā (570 000 Eur)
Valmieras pilsētas pašvaldība
08.01.2019.
Būvdarbu veikšana objektā “Ēku atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā” (2 470 000 Eur)
Kuldīgas novada pašvaldība
17.01.2019.
Būvprojekta “Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai” ekspertīze
Rīgas domes Satiksmes departaments
17.01.2019.
Tiltu projektēšana un autoruzraudzība
VAS Latvijas Valsts ceļi
09.01.2019.
Valsts reģionālā autoceļa P119 Kuldīga - Alsunga - Jūrkalne posma km 16,440-39,826 seguma atjaunošana
VAS Latvijas Valsts ceļi
10.01.2019.
Pārtikas produktu piegāde Siguldas slimnīcai (pielikums)
SIA "Siguldas slimnīca"
Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Mārupes novada Dome
16.01.2019.
Reiterapijas pakalpojuma nodrošināšana (130 000 Eur)
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
04.01.2019.
Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2019.gadā Jēkabpilī
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
04.01.2019.
Ēkas Vītolu ielā 21, Ventspilī, pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi (380 442 Eur)
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
04.01.2019.
Meža meliorācijas sistēmas “Lambārtes masīvs” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā
Latvijas valsts meži AS
10.01.2019.
Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve
Daugavpils novada dome
11.01.2019.
Specifisko instrumentu piegāde osteosintēžu operācijām (55 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
04.01.2019.
Elektroenerģijas piegāde VID vajadzībām (300 000 Eur)
Valsts ieņēmumu dienests
17.01.2019.
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi
Ventspils brīvostas pārvalde
15.01.2019.
Aprīkojuma un remontmateriālu iegāde šļūteņu remontam (uz trīs gadiem) (197 693 Eur)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
17.01.2019.
Degvielas iegāde (mazumtirdzniecība) VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām (pielikumi)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
11.01.2019.
LAH trimēru eksponējošu vīrusiem līdzīgo daļiņu imunoloģiska raksturošana (pielikumi)
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
03.01.2019.
Ugunsdzēsēju sūkņu rezerves daļu iegāde (uz trīs gadiem) (30 000 Eur)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
04.01.2019.
Degvielas iegāde Valsts SIA "Autotransporta direkcija" vajadzībām (143 999 Eur)
Autotransporta direkcija SIA
04.01.2019.
Ķīmisko reaktīvu, mikropreparātu krāsvielu un mikropreparātu materiālu piegāde (grozījumi, pielikumi)
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
03.01.2019.
Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas atjaunināšana uz IFS lietojumprogrammas 9. versiju
Akciju sabiedrība "Latvenergo"
08.01.2019.
Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.–2019. gadā
Akciju sabiedrība "Latvenergo"
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi
Ventspils brīvostas pārvalde
15.01.2019.
Ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc ūdensvada un kanalizācijas tīklu remonta un avārijas likvidācijas darbu pabeigšanas un satiksmes organizācija darbu veikšanas laikā
SIA "Rīgas ūdens"
11.01.2019.
Pašvaldības ārpus ēku funkcionālās teritorijas zaļo platību un ietvju ikdienas uzturēšana
Jelgavas pilsētas dome
02.01.2019.
Par autotransporta tehnisko apkopi, remontu, rezerves daļu un autokomplektējošo daļu piegādi, sauszemes transportlīdzekļu virsbūvju remontu un krāsošanu
Rīgas Pašvaldības Policija
07.01.2019.
Medicīnas preču iegāde (100 000 Eur) (pielikumi)
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
11.01.2019.
Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana VSIA "LVĢMC" vajadzībām
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Par tiesībām sniegt pacientu ēdināšanas pakalpojumu – gatavā ēdiena piegādi VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” pacientiem
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Telpu uzkopšanas pakalpojumi Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs
Ogres novada pašvaldība
Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde (240 000 Eur) (pielikumi)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
15.01.2019.
Militāro ziņu portāla izstrāde un ieviešana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
16.01.2019.
Būvprojekta “Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai” ekspertīze
Rīgas domes Satiksmes departaments
17.01.2019.
Medikamentu iegāde
VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
14.01.2019.
Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
14.01.2019.
Par autotransporta tehnisko apkopi, remontu, rezerves daļu un autokomplektējošo daļu piegādi, sauszemes transportlīdzekļu virsbūvju remontu un krāsošanu (570 000 Eur) (grozījumi)
Rīgas Pašvaldības Policija
07.01.2019.
Apvidus automobiļu noma
Dabas aizsardzības pārvalde
Degvielas un citu satiksmes vai transporta preču iegāde SIA "Jelgavas novada KU" vajadzībām
SIA "Jelgavas novada KU"
Mācību aprīkojuma iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas "Metāla mākslinieciskā apstrāde" vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Dažādu laboratorijas iekārtu u. c. medicīnas preču piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnisko gāzu piegāde un tvertnes noma
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Kokapstrādes aprīkojuma piegāde
Rīgas Tehniskā koledža
Mazgabarīta lauksaimniecības tehnikas iegāde ERAF projeka Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Agroresursu un ekonomikas institūts
Par tiesībām piegādāt vienreizlietojamos medicīniskos materiālus specializētās NMP nodrošināšanai un VMR vajadzībām
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Elektroenerģijas piegāde VID vajadzībām
Valsts ieņēmumu dienests
17.01.2019.
Aprīkojuma un remontmateriālu iegāde šļūteņu remontam (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
17.01.2019.
Pārtikas produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
18.01.2019.
Medicīnas preču iegāde
VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
11.01.2019.
Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
15.01.2019.
Degvielas iegāde (mazumtirdzniecība) VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
11.01.2019.
Tukuma 2. vidusskolas pārbūve
Tukuma novada dome
03.01.2019.
Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSU jaunbūvei Rīgā, Konsula ielā
Rīgas Stradiņa universitāte - Rīgas Stradiņa universitāte
Būvdarbi projektam "Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve Valdemāra bulvārī 6, Madonā"
Madonas novada pašvaldība
29.01.2019.
Toneru, kasetņu, tinšu un drukas iekārtu piederumu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
02.01.2019.
Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām ( grozījumi)
Balvu novada pašvaldība
14.01.2019.
Medikamentu iegāde (500 000 Eur) (grozījumi)
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
14.01.2019.
Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas atjaunināšana uz IFS lietojumprogrammas 9.versiju (grozījumi)
Latvenergo AS
08.01.2019.
Tukuma 2.vidusskolas pārbūve (6 194 777 Eur) (grozījumi)
Tukuma novada dome
03.01.2019.
Būvuzraudzība Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbiem
Cēsu novada pašvaldība
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana
Rundāles novada dome
Daugavpils pilsētas ēkā - 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)
Daugavpils pilsētas dome
Ēkas Vītolu ielā 21, Ventspilī, pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi (380 442 Eur)
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
Iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra ierīkošana Stacijas iela 129A, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Kauguru ielas un Rūpniecības ielas posmā no Kauguru ielas līdz Sila ielai pārbūve Valmierā (1 168 000 Eur) (pielikumi, grozījumi)
Valmieras pilsētas pašvaldība
20.12.2018.
Degvielas iegāde
Ogres novada pašvaldība
Ielu apgaismojuma izbūve Rites un Saukas pagastos Viesītes novadā
Viesītes novada pašvaldība
Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta, ŪSIK kods 423492:01, pik. 00/00-234/06 atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalnu pagastā Riebiņu novadā (926 138 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
04.01.2019.
VNĪ/2018/CA-316 Vienreizēja bīstamo un lielgabarītu atkritumu izvešana no VNĪ objekta Valmierā, Leona Paegles ielā 9
Valsts nekustamie īpašumi VAS
12.12.2018.
Pacientu plūsmas vadības sistēmas iepirkums
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
07.01.2019.
Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem (pielikumi, grozījumi)
Pāvilostas novada pašvaldība
07.01.2019.
Koaguloģijas reaģentu piegāde klīniskai laboratorijai (130 000 Eur) (pielikumi)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
03.01.2019.
Iecavas vidusskolas pārbūve (pielikumi)
Iecavas novada dome
15.01.2019.
Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā
Priekules novada pašvaldība
Apmācības pakalpojums – vadības personālam projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros (pielikumi)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
17.12.2018.
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā” (grozījumi)
Liepājas pilsētas pašvaldība
09.01.2019.
Valsts autoceļa P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi) posma km 55,68 - 60,80 pārbūve (2 761 763 Eur) (grozījumi)
VAS Latvijas Valsts ceļi
04.01.2019.
Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumi pasākumos
Jelgavas pilsētas dome
20.12.2018.
Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni
Pāvilostas novada pašvaldība
Sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojums Neretas novadā (100 000 Eur) (pielikumi, grozījumi)
Vidusdaugavas Spaao SIA
21.12.2018.
Sadzīves un medicīnisko atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi SIA “Rīgas 2.slimnīca“
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca"
Par tiesībām sagatavot un īstenot pasākumu sēriju un teātra uzvedumu Interreg V-A Latvia-Lithuania projekta nr. LLI-377 ietvaros
Latvijas Neredzīgo biedrība
“Sociālo pētījumu pakalpojumi projekta “Eiropas Sociālā pētījuma (ESS) 9.kārtas īstenošana Latvijā” ietvaros”
Latvijas Universitāte
Digitālās ultrasonogrāfijas iekārtas noma
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams"
Grants seguma ceļu pārbūve (1 845 342 Eur)
Ogres novada pašvaldība
02.01.2019.
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Rūjienas novadā, Jeru pagastā
Rūjienas novada pašvaldība
Tilta pār Pēterupi, ciemā VEF-Biķernieki, Piektā ielā, Saulkrastu novadā, remonts
Saulkrastu novada dome
Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.11, ŪSIK kods 4322642:01, pik.00/00-99/96 atjaunošana Saunas pagastā, Preiļu novadā un Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
02.01.2019.
Centra ielas Ropažos, Ropažu novadā pārbūve (600 000 Eur) (pielikumi)
Ropažu novada pašvaldība
08.01.2019.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Garkalnes novada izglītības iestādēs
Garkalnes novada Dome
21.12.2018.
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem
Olaines novada pašvaldība
20.12.2018.
Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana
VSIA "Piejūras slimnīca"
03.01.2019.
Par Niklāva Strunkes daiļradei veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi (80 000 Eur)
Latvijas Banka
15.01.2019.
Inženierkomunikāciju pārbūve Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” II kārta
Salaspils novada dome
08.01.2019.
Rīgas tramvaju infrastruktūras pārbūve
Rīgas Satiksme SIA
10.01.2019.
Zemkopības ministrijas kopstendu izstrāde, transportēšana, noma, uzstādīšana, demontāža un apkalpošana starptautiskajā izstādē GULFOOD 2019
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Riteņtraktoru iegāde
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
10.01.2019.
Rīgas tramvaju infrastruktūras pārbūve
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
10.01.2019.
Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Transporta pakalpojuma sniegšana mazkustīgām personām
Rīgas domes Labklājības departaments
Iekārtu un aparatūras (medicīnas, sporta (t. sk. fizioterapeitu) diagnostikas iekārtas, sporta trenažieri, u. tml.) — iegāde un uzstādīšana
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
03.01.2019.
Stikla zušu piegāde
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
07.01.2019.
Simulācijas iekārtu iegāde
Valsts izglītības satura centrs
Simulācijas iekārtu iegāde
Valsts izglītības satura centrs
Servertehnikas piegāde Ventspils Augstskolai
Ventspils Augstskola
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 6. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Sekvenēšanas iekārtas reaģentu iepirkums
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
10.01.2019.
Riteņtraktoru iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
10.01.2019.
"Ouster Lidar OS-1" vai ekvivalenta sensora piegāde projekta tēmas R121 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
10.01.2019.
Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde, uzstādīšana un uzturēšana
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
07.02.2019.
Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža posma km 25,50–39,40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns–Valmiera posma km 0,00–1,65 segas pārbūve (pastiprināšana)
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Degvielas iegāde Baldones novada domes vajadzībām (pielikumi)
Baldones novada dome
03.01.2019.
Par šautuves telpas un lietišķās šaušanas video apmācības programmas izmantošanu
Rīgas Pašvaldības Policija
19.12.2018.
Dizainera pakalpojumi
Ādažu novada dome
Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Dobeles un apkārtnes slimnīca SIA
09.01.2019.
Imūnbioloģisko preparātu iegāde (pielikumi)
Nacionālais veselības dienests
14.12.2018.
Lifta projektēšana un būvniecība VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr. 01000160053001) Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā (pielikumi)
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
27.12.2018.
Sociālo pakalpojumu centra Cēsu ielā 7, Limbažos, Limbažu novadā, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība būvdarbu laikā (50 000 Eur) (pielikumi)
Limbažu novada pašvaldība
27.12.2018.
Par tiesībām piegādāt tiflotehniku līdz 2020.gada 30.decembrim (450 000 Eur) (pielikumi)
Latvijas Neredzīgo biedrība
14.01.2019.
Tāfeļu piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai
Valmieras pilsētas pašvaldība
Gājēju tilta pār Gauju (dzelzs tilts) Valmierā klāja remonts
Valmieras pilsētas pašvaldība
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA EKONOMIKAS PĒTNIECĪBAS CENTRA ĒKAS TELPU VIENKĀRŠOTAI ATJAUNOŠANAI
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Būvprojekta izstrāde Agroresursu un ekonomikas institūta Ekonomikas pētniecības centra ēkas telpu vienkāršotai atjaunošanai
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
LED ielas gaismekļu piegāde
Jūrmalas gaisma SIA
VNĪ/2018/CA-325 Bezpilota lidaparāta drona iegāde
Valsts nekustamie īpašumi VAS
18.12.2018.
Lidmašīnu "An-2" tehniskās apkopes un rezerves daļu piegāde ar/bez uzstādīšanas
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
17.01.2019.
DR1AC sērijas dīzeļvilcienu vagonu vadības kabīņu kondicionieru nomaiņa
Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens"
Grunts sūcēja kuģa piegāde
Ventspils brīvostas pārvalde
14.01.2019.
Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā
SIA "Liepājas tramvajs"
Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Sākumskolas ēkas pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā, projektēšana un autoruzraudzība
Rīgas domes Īpašuma departaments
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē
Rēzeknes pilsētas dome
Oficiālās statistikas portāla izstrāde un ieviešana
Centrālā statistikas pārvalde
JNS avārijas energobarošanas iekārtu apkalpošana un uzturēšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana
Dabas aizsardzības pārvalde
Telpu uzkopšanas pakalpojumi
SIA "Kurzemes filharmonija"
18.01.2019.
JNS ugunsdzēsības sistēmas pārbūve, apkope, remonti un uzturēšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
11.01.2019.
Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu
SIA "Rīgas serviss"
16.01.2019.
Radiosakaru sistēmas uzturēšana, tehniskais atbalsts un remonts
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
14.01.2019.
Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
28.12.2018.
Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām
Sabiedrības integrācijas fonds
14.01.2019.
Liepājas pilsētas suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde
Liepājas pilsētas pašvaldība
Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko, optisko un radio materiālu un komponenšu iegāde
Latvijas Universitāte
Acu kustību reģistrācijas aparatūras un analīzes programmatūra studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Bezcementa gūžas locītavas endoprotēze ar paaugstinātas osteointegrācijas pārklājumu
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
Tramvaju vagonu iegāde KF projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros
Daugavpils pilsētas dome
Apvidus automašīnu, kravas mikroautobusu un vieglo pasažieru transportlīdzekļu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Simulatoru un trenažieru rezerves daļu un maināmo moduļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros
Rīgas Stradiņa universitāte
Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, digitālās auduma apdrukas iekārtas un audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Elektroenerģijas piegāde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Kodolmedicīnas radiofarmaceitisko preparātu piegāde inovatīvu terapijas procedūru veikšanai
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Virsnieka zobena iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pārtikas produktu piegāde 2019. gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu
Gulbenes novada pašvaldība
Iekļūšanas/izkļūšanas ekipējuma un alpīnisma ekipējuma iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pārtikas produktu piegāde 2019. gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
17.01.2019.
Par tiesībām piegādāt tiflotehniku līdz 2020. gada 30. decembrim
Latvijas Neredzīgo biedrība
14.01.2019.
Plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
11.01.2019.
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
07.01.2019.
Rīgas centrāltirgus revitalizācija
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
28.12.2018.
Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)
Daugavpils pilsētas dome
28.12.2018.
Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība
Cēsu novada pašvaldība
22.01.2019.
Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve
Ķekavas novada pašvaldība
"Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 2. kārtas (ēkas Saules ielā 2) papilddarbi, t. sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve pa Institūta ielu
Daugavpils pilsētas dome
Mārupes pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība
Mārupes novada Dome
11.01.2019.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē
Nodrošinājuma valsts aģentūra
03.01.2019.
Mācību līdzekļu, darba instrumentu un palīglīdzekļu iegāde profesionālās programmas “Dekoratīvā kosmētika” nodrošināšanai
Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola
Kūdras substrāta, minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu piegāde
Latvijas Universitāte
21.12.2018.
Malkas piegāde Kārsavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Kārsavas novada pašvaldība
21.12.2018.
Telpu uzkopšanas pakalpojumi Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Telpu uzkopšanas pakalpojumi (137 840 Eur)
Kurzemes filharmonija SIA
18.01.2019.
Pārtikas produktu piegāde 2019.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājuma pārvietošanas un dezinfekcijas pakalpojumi
Latvijas Universitāte
Mācību līdzekļu, darba instrumentu un palīglīdzekļu iegāde profesionālās programmas “Dekoratīvā kosmētika” nodrošināšanai (atkārtots iepirkums) (pielikumi)
Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola
18.12.2018.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām (pielikumi)
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
14.12.2018.
Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām
Ludzas novada pašvaldība
10.01.2019.
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
07.01.2019.
Radiosakaru sistēmas uzturēšana, tehniskais atbalsts un remonts (330 000 Eur)
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
14.01.2019.
Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība. (10 000 000 Eur) ( grozījumi)
Cēsu novada pašvaldība
22.01.2019.
Pārtikas produktu piegāde 2019.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
17.01.2019.
Datortehnikas piegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana Grobiņas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Grobiņas novada dome
Pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” ēkas pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
Aizputes novada dome
Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām (14 790 215 Eur) (grozījumi, pielikumi)
Sabiedrības integrācijas fonds
14.01.2019.
Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm (2 000 000 Eur) (grozījumi )
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
28.12.2018.
AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana
Latvijas valsts meži AS
11.01.2019.
Rokasgrāmatu un latviešu valodas skolotāja portfolio tehniskās izveides pakalpojumi: mākslinieks, maketētājs, korektors
Latviešu valodas aģentūra
20.12.2018.
Par tiesībām veikt RP SIA „Rīgas satiksme” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
Universālā elektrolīniju montāžas darbu ekskavatora–iekrāvēja iegāde
AS "Sadales tīkls"
E-lietas projekta ''Tiesu informatīvās sistēmas attīstība" un "E-lietas platformas'' risinājuma izstrāde
Tiesu administrācija
17.12.2018.
Cēsu novada pašvaldības telpu uzkopšana
Cēsu novada pašvaldība
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2018.–2020. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Kūdras ģeoloģiskās izpētes darbu veikšana
AS "Latvijas valsts meži"
Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā
Limbažu novada pašvaldība
Informācijas sistēmas „Ārsta Birojs” licenču uzturēšanas un nomas pakalpojumu nodrošināšana
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.-2023.gadā
AS "Latvijas valsts meži"
Gāzes sistēmas balonu hidrauliskā pārbaude objektos Čiekurkalna 1. līnijā 1 un Gaujas ielā 17, Rīgā
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Teritorijas ikdienas uzkopšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
AS "Latvijas valsts meži" īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana
AS "Latvijas valsts meži"
11.01.2019.
Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu un pagalmu apgaismojuma uzturēšanas darbi
Ogres novada pašvaldība
07.01.2019.
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi
Daugavpils pilsētas dome
07.01.2019.
Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
09.01.2019.
Būvprojekta “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu iela – Vietalvas iela”” ekspertīze
Rīgas domes Satiksmes departaments
10.01.2019.
Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izstrāde, ieviešana un uzturēšana
Valsts kanceleja
07.01.2019.
Ugunsdzēsēju glābēju individuālo aizsardzības līdzekļu (speciālais aizsargtērps, aizsargķivere, aizsargķiveres pasega, aizsargcimdi, speciālā josta ar karabīni un speciālie aizsargzābaki) iegāde uz 3 gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
07.01.2019.
Elektroenerģijas iegāde
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"
02.01.2019.
Ekstrūdera un krioskopa piegāde LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Datortomogrāfa piegāde un uzstādīšana
SIA "Jūrmalas slimnīca"
Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu, materiālu un tehnoloģiju piegāde
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Pārvietošanās tehnisko palīglīdzekļu piegāde
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
Laboratorijas un pētnieciskās aparatūras iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
08.01.2019.
Metālapstrādes aprīkojuma piegāde
Rīgas Tehniskā koledža
14.01.2019.
Degvielas un tehnisko šķidrumu iegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transporta vajadzībām
Smiltenes novada pašvaldība
10.01.2019.
Izgatavojamo un mīksto mēbeļu piegāde ITF vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
07.01.2019.
Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām
Ludzas novada pašvaldība
10.01.2019.
Ogres novada centrālās bibliotēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība
Ogres novada pašvaldība
27.12.2018.
Mārupes pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība
Mārupes novada dome
11.01.2019.
Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve
Ķekavas novada pašvaldība
07.01.2019.
Publiskās – privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga – Bauksa – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
16.01.2019.
Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve
Valsts izglītības attīstības aģentūra
07.01.2019.
Būvprojekta “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu iela – Vietalvas iela”” ekspertīze
Rīgas domes Satiksmes departaments
10.01.2019.
Telpu vienkāršota atjaunošana Varšavas ielā 24, Daugavpilī
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
18.12.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazā Zaņa, ŪSIK kods 367812:01, pik. 13/73 -94/08 atjaunošana Zaņas un Pampāļu pagastā, Saldus novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
19.12.2018.
Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana noliktavā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros (71 500 Eur)
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
27.12.2018.
Zīdūņa parka labiekārtošana
Kārsavas novada pašvaldība
21.12.2018.
Brīvdabas estrādes jaunbūve Jūras ielā 3A, Carnikavā (pielikumi)
Carnikavas novada dome
03.01.2019.
Energopārvaldības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana atbilstoši standarta LVS EN ISO 50001:2012 prasībām
VSIA Šampētera nams
27.12.2018.
Grāmatvedības pakalpojumi biznesa inkubatoru klientiem (100 000 Eur)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
28.12.2018.
Pašvaldības autoceļu posmu pārbūve Tārgales, Užavas un Vārves pagastā, Ventspils novadā
Ventspils novada dome
27.12.2018.
KURINĀMĀS MALKAS PIEGĀDE SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2019. GADĀ (pielikumi)
Smiltenes novada pašvaldība
18.12.2018.
Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā (SAM 4.2.2.ietvaros) (pielikumi)
Lielvārdes novada pašvaldība
28.12.2018.
Palīdzības dienesta informācijas sistēmas iegāde un ieviešana
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas ”Elektrotehniķis” apmācībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Dažādu laboratorijas materiālu un preču iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)
Valsts policija
Publiskās - privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga - Bauksa - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 - 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu
VAS Latvijas Valsts ceļi
16.01.2019.
Mežvidu un Salnavas pagastu ielu seguma atjaunošana
Kārsavas novada pašvaldība
21.12.2018.
Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana un rehabilitācija (320 000 Eur) (pielikumi)
Bauskas novada dome
15.01.2019.
Sterilo un nesterilo cimdu piegāde (60 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
27.12.2018.
Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā darba apģērba iegāde
Ogres tehnikums
07.01.2019.
Elektroenerģijas iegāde Rīgas 1.slimnīcas vajadzībām (800 000 Eur)
Rīgas 1.slimnīca SIA
07.01.2019.
Ziņu aģentūras, mediju monitoringa un publicitātes analīzes pakalpojumi VSIA "Autotransporta direkcija" vajadzībām
Autotransporta direkcija SIA
Mēbeļu piegāde valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
Alūksnes novada pašvaldība
Dzīvojamo māju elektroinstalācijas elektrotehnisko parametru mērījumi
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Inženierkonsultanta, būvuzraudzības un būvekspertīzes pakalpojumi projektā ""Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve"
SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"
29.01.2019.
Valsts vides dienesta ēku un teritorijas uzkopšanas un remontdarbu pakalpojumu iegāde
Valsts vides dienests
09.01.2019.
"Rail Baltica" BIM sistēmas programmatūras piegāde, uzstādīšana un uzturēšana
AS "RB Rail"
10.01.2019.
Elektroenerģijas iegāde Rīgas 1. slimnīcas vajadzībām
SIA "Rīgas 1. slimnīca"
07.01.2019.
TALSU PILSĒTAS IELU UN LAUKUMU UZTURĒŠANA 2019. UN 2020.GADĀ
Talsu novada pašvaldība Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde
15.01.2019.
Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
Autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes objektos
Daugavpils pilsētas dome
28.12.2018.
Siguldas novada pašvaldības ārējo elektrotīklu, ielu un laukumu apgaismojuma darbības nodrošināšana (140 000 Eur)
Siguldas novada dome
Automobiļu piegāde nomas tiesību piešķiršanai
Pasažieru vilciens AS
14.12.2018.
Elektroenerģijas iegāde (1 328 040 Eur) (pielikumi)
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
02.01.2019.
Ekonomiskās pārņemamības pārbaudes (ERT) modeļa izstrāde
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
18.12.2018.
Ekonomiskās pārņemamības pārbaudes (ERT) modeļa izstrāde
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Sēlijas ielas atjaunošana posmā no Staburaga ielas līdz Lielā ielai pāra pusē, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
03.01.2019.
Pasažieru lifta nomaiņa Stabu ielā 89, Rīgā
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Cīrulīšu dabas takas remonta darbi
Cēsu novada pašvaldība
Datu pārraides tīkla izveide un nodrošināšana
Latvijas Nacionālā bibliotēka
03.01.2019.
Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga- Skulte" ar pievedceļiem 1.kārtas būvniecība (pielikumi)
Rīgas domes Satiksmes departaments
03.01.2019.
Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana. (pielikumi)
Vārkavas novada dome
14.12.2018.
Operāciju galda sistēmas traumatoloģiskām un ortopēdiskām operācijām piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“ (80 000 Eur)
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca"
27.12.2018.
Inventāra piegāde un uzstādīšana Matīšu kultūras namā, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā
Burtnieku novada pašvaldība
Rūjienas vidusskolas sporta zāles par peldbaseinu pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība (pielikums)
Rūjienas novada pašvaldība
07.12.2018.
Apsaimniekoto ēku un termināļa uzkopšana (līgums uz 3 gadiem)
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
03.01.2019.
Inženiertehniskā uzraudzība bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidei cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"
SIA "Getliņi EKO"
Sešu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Dabas aizsardzības pārvalde
Eļļu, smērvielu un tehnisko šķidrumu iegāde (900 000 Eur)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
07.01.2019.
Degvielas iepirkums Antūžu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2019.gadam
Antūžu speciālā internātpamatskola
18.12.2018.
Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana (2 līgumi) ( grozījumi)
VAS Latvijas Valsts ceļi
19.12.2018.
Būvdarbu veikšana objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā, 1.kārta” (670 000 Eur) (pielikumi)
Kuldīgas novada pašvaldība
17.12.2018.
Pārtikas produktu piegāde VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
Pārtikas produktu piegāde VSAC "Latgale" filiāļu vajadzībām
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
Par desmit jaunu, vienādu komercfurgona tipa, trafarētu un aprīkotu automašīnu iegādi
Rīgas Pašvaldības policija
Elektroenerģijas iegāde
AS " Mārupes komunālie pakalpojumi"
Infūzijas šķīdumu un veterināro medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dažādu medicīnas iekārtu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu, materiālu un tehnoloģiju piegāde
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
07.01.2019.
Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
07.01.2019.
Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, un sēra elementu analizatora piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
03.01.2019.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
03.01.2019.
Videokameras un datortehnikas komplektu piegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
03.01.2019.
Standarta 20 pēdu konteineru ar saldējamo iekārtu (ledusskapis un saldētava) iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
08.01.2019.
Eļļu, smērvielu un tehnisko šķidrumu iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
07.01.2019.
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve
Vecumnieku novada dome
08.01.2019.
VNĪ/2018/CA-314 Ziemassvētku pasākuma organizēšana un vadīšana
Valsts nekustamie īpašumi VAS
30.11.2018.
Bruģēšanas darbi. Kvartālu piebraucamo ceļu un pašvaldības valdījumā esošu pagalmu seguma atjaunošana
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
20.12.2018.
Kvartālu piebraucamo ceļu un pašvaldības valdījumā esošu pagalmu seguma atjaunošana
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
20.12.2018.
Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (750 000 Eur)
Jelgavas pilsētas dome
20.12.2018.
Ielu apgaismojuma remonts un uzturēšana 2019. un 2020.gadā, Ventspils pilsētā (grozījumi )
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
19.12.2018.
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils Sociālā dienesta klientiem
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
12.12.2018.
Ēkas (005) atjaunošana Dzintaru ielā 7, Rēzeknē
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
04.01.2019.
Četru atpūtas mājiņu un saimniecības ēkas jaunbūve LVM atpūtas un tūrisma centrā “Spāre”
Latvijas valsts meži AS
27.12.2018.
Nometnes atkarīgo personu ģimenēm
Rīgas domes Labklājības departaments
14.12.2018.
Par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada Dome
21.12.2018.
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana ēkās Jupatovkas ielā 22, Jupatovkā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
27.12.2018.
Par monitoringa programmatūras pakalpojumu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vajadzībām
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils novadā 2019.gadā
Latvijas valsts meži AS
20.12.2018.
Ražošanas ēkas Nr. 7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Ventspils brīvostas pārvalde
20.12.2018.
Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecība
Rīgas Brīvostas pārvalde
Koplietošanas IKT risinājuma izveide pašvaldību vajadzībām
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"
10.12.2018.
Fiksēto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Darbinieku atlases pakalpojumi
AS "RB Rail"
Elektronisko sakaru pakalpojumi
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2018.–2020. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Inženiertehniskā uzraudzība bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidei cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”
SIA "Getliņi EKO"
04.01.2019.
Lidlauka sakaru, navigācijas un meteoroloģisko iekārtu tehniskās apkopes nodrošināšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
03.01.2019.
Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019.–2020. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
04.01.2019.
Satiksmes organizācijas nodrošināšana Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldība
02.01.2019.
Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
Jaunpiebalgas novada dome
Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas pārmaiņu aģenta pakalpojum
Latvijas Kultūras akadēmija
Būvuzraudzība un būvprojekta ekspertīze RSU ēkas daļas Rīgā, Kuldīgas ielā 9A pielāgošanai mūsdienu prasībām (pielikumi)
Rīgas Stradiņa universitāte
13.12.2018.
Pasažieru autobusa iegāde (47 000 Eur) (pielikums)
Līvānu novada dome
19.12.2018.
Skeitparka konstrukciju piegāde projektā LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”, akronīms risk-free (26 000 Eur) (grozījumi)
Biedrība "Latgales reģiona attīstības aģentūra"
13.12.2018.
"Attālinātas saziņas risinājuma ražotāja atbalsta pagarināšana Pexip Infinity licencēm uz vienu gadu"
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
17.12.2018.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 5. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana
Latvijas Universitāte
Universālās materiālu testēšanas iekārtas un mēriekārtu komplekta robotu manipulatoram iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2019. gadam
Nacionālais veselības dienests
Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2019. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
Elektropreču, santehnikas, celtniecības materiālu un instrumentu iegāde Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām uz četriem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Precīzās mežsaimniecības un mežkopības aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde – 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Neiepirkto fenilketonūrijas un citu iedzimto vielmaiņas slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde
Nacionālais veselības dienests
03.01.2019.
Degvielas iegāde
Ozolnieku novada dome
04.01.2019.
Zemas enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina” 1., 2. un 3. kārtas būvniecība
Jelgavas novada pašvaldība
04.01.2019.
Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā
Jelgavas pilsētas dome
Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga–Saldus posma 3,93.–24,26. km segas pastiprināšana (pārbūve)
VAS Latvijas Valsts ceļi
09.01.2019.
Teritorijas labiekārtošanas būvdarbi Pūzurgravā, Kandavā
Kandavas novada dome
Sabiedriskās tualetes piegāde un uzstādīšana pie Ziemeļu mola, Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
Sabiedriskās tualetes piegāde un uzstādīšana pie Ziemeļu mola, Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” aprīkojums
Alūksnes novada pašvaldība
27.12.2018.
Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem
Kārsavas novada pašvaldība
14.12.2018.
Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšana uzņēmumos
Rīgas Stradiņa universitāte
11.12.2018.
Biznesa plānu izstrāde LU Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektiem
Latvijas Universitāte
14.12.2018.
Automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi (143 000 Eur)
Latvijas Republikas Prokuratūra
19.12.2018.
Nodarbības grūtniecēm, jaunajām māmiņām un ģimenēm
Rīgas domes Labklājības departaments
14.12.2018.
Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem
Kārsavas novada pašvaldība
Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība (65 750 Eur)
Jelgavas pilsētas dome
19.12.2018.
Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūve, Lubānas ielā 49, Rēzeknē
Rēzeknes pilsētas dome
Dabasgāzes piegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle"
Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vajadzībā (30 000 Eur)
Rēzeknes pilsētas dome
20.12.2018.
Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana
Valkas novada dome
04.01.2019.
Redzes korekcijas līdzekļu iegāde bērniem 2019.gadam
Nacionālais veselības dienests
19.12.2018.
VNĪ/2018/CA-320 Papildus ģeotehniskās izpētes darbi ģeotehniskās uzraudzības ietvaros Rīgā, Lāčplēša ielā 25
Valsts nekustamie īpašumi VAS
04.12.2018.
Lidlauka sakaru, navigācijas un meteoroloģisko iekārtu tehniskās apkopes nodrošināšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
03.01.2019.
Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija (pielikumi)
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
10.12.2018.
Sadzīves, bīstamo un bioloģisko atkritumu savākšana un izvešana (140 000 Eur)
Rīgas 1.slimnīca SIA
19.12.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01, pik.21/00-269/90 atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
20.12.2018.
Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (papildināts)
Ventspils brīvostas pārvalde
02.01.2019.
Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019. – 2020.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (620 100 Eur)
Latvijas valsts meži AS
04.01.2019.
Pasažieru autobusa piegāde Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei
Tukuma novada dome
19.12.2018.
Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Ventspils brīvostas pārvalde
Neiepirkto fenilketonūrijas un citu iedzimto vielmaiņas slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde (296 037 Eur)
Nacionālais veselības dienests
03.01.2019.
Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (grozījumi )
Ventspils brīvostas pārvalde
20.12.2018.
Zemas enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina” 1., 2. un 3. kārtas būvniecība (grozījumi)
Jelgavas novada pašvaldība
04.01.2019.
Inženiertehniskā uzraudzība bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidei cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” (1 000 000 Eur)
Getliņi EKO SIA
04.01.2019.
REQUEST FOR PROPOSAL For F5 web application firewall solution
Luminor Bank AB
14.12.2018.
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" struktūrvienības ISAC "Vecpiebalga" klientiem (132 000 Eur)
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
18.12.2018.
Ēkas atjaunošana dienas aprūpes centra vajadzībām
Kārsavas novada pašvaldība
14.12.2018.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā (pielikumi)
Nodrošinājuma valsts aģentūra
06.12.2018.
Centralizēti parenterāli ievadāmo citostatisko līdzekļu pagatavošanas bloka projektēšana un būvdarbu veikšana (grozījumi)
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
12.12.2018.
Publisko telpu uzkopšana teātra ēkai Kaļķu ielā 16, Rīgā
VSIA "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris"
11.12.2018.
Pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Saulkrastu pilsētā (296 505 Eur) (pielikumi)
Saulkrastu novada dome
06.12.2018.
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās
Rīgas pilsētas būvvalde
Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Ziemeļkurzemes reģionā
Latvijas valsts meži AS
19.12.2018.
Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Dienvidlatgales reģionā
Latvijas valsts meži AS
19.12.2018.
Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles ielā 40A, Valmierā (450 000 Eur)
Valmieras pilsētas pašvaldība
18.12.2018.
Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Ludzas novada pašvaldība
21.12.2018.
Par tiesībām veikt telpu pārbūves darbus būvprojekta “Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Slimnīcas ielā 25, Liepājā” un vienkāršotās atjaunošanas darbus apliecinājuma kartes ietvaros (pielikumi)
Liepājas reģionālā slimnīca SIA
18.12.2018.
Formas tērpu šūšana NBS Jūras spēkiem un Jaunsardzei (pielikumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
22.01.2019.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Kundziņstrauts, ŪSIK kods 3816248:01, pik. 17/72 – 90/39; 97/57 – 103/06 atjaunošana Lestenes un Irlavas pagastā, Tukuma novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
18.12.2018.
Pārtikas iepirkums pašvaldības aģentūras vajadzībām
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"
11.12.2018.
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
Jūrmalas pilsētas dome
04.01.2019.
Metāla mēbeļu (stacionāru metāla plauktu) un restaurācijas aprīkojuma piegāde muzeju krātuvju kompleksam Rīgā, Pulka ielā 8 (grozījumi)
Valsts nekustamie īpašumi
19.12.2018.
Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanas pakalpojumiem
VAS "Privatizācijas aģentūra"
18.12.2018.
VNĪ/2018/CA-318 Prezentāciju, informatīvo materiālu izstrāde un ieviešanas atbalsts
Valsts nekustamie īpašumi VAS
03.12.2018.
Apsaimniekoto ēku un termināla uzkopšana (līgums uz 3 gadiem)
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
Elektrolīniju montāžas elementu iegāde
AS "Sadales tīkls"
Reaģenta – dzelzs sulfāta piegāde
SIA "Rīgas ūdens"
03.01.2019.
Ražošanas ēkas Nr. 6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Ventspils brīvostas pārvalde
Ražošanas ēkas Nr. 6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Ventspils brīvostas pārvalde
02.01.2019.
Laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumi
Latvijas Universitāte
17.12.2018.
Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas dome
11.01.2019.
Telpu uzkopšana Tiesu administrācijas, tiesu iestāžu un Juridiskās palīdzības administrācijas vajadzībām
Tiesu administrācija
13.12.2018.
Mežizstrādes pakalpojumi, kokmateriālu sagatavošana un pievešana ar meža mašīnu komplektu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
21.12.2018.
Sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai procesā radušos bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
"Konsultē vispirms" principa ieviešanas novērtējuma veikšana un komunikācijas plāna izstrāde
Ekonomikas ministrija
Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā
Limbažu novada pašvaldība
Trauku mazgāšanas pakalpojuma iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Sabiedrības informēšanas kampaņas „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatības mazināšana” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un publicitāte
Veselības ministrija
Sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un būvgružu izvešanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
Liftu tehniskā apkope, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvei Jaunmārupē
Mārupes novada Dome
Buldozera bez operatora noma
SIA "ZAAO"
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
Jūrmalas pilsētas dome
04.01.2019.
Jumtu, karnīžu un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tīrīšana no lapām, smiltīm un gružiem
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
02.01.2019.
Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Pērnavas līdz Igaunijas–Latvijas valsts robežai
AS "RB Rail"
14.01.2019.
Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
07.01.2019.
Metāla mēbeļu (stacionāru metāla plauktu) un restaurācijas aprīkojuma piegāde muzeju krātuvju kompleksam Rīgā, Pulka ielā 8
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
19.12.2018.
Par tiesībām piegādāt medicīniskās ierīces NMP dienesta un VMR vajadzībām
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
CO2 inkubatora iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Aprīkojuma ūdenslīdēju vajadzībām iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Restaurācijas specializētie darba galdi un iekārtas
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Saimniecības preču iegāde uz diviem gadiem aģentūras apsaimniekošanā esošo objektu uzturēšanai
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Dažādu mēbeļu piegāde LLU LF, VMF un Sporta centra vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jaunu, rūpnieciski ražotu, videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegāde
Jelgavas pilsētas dome
Digitālās ultrasonogrāfijas iekārtas, laparoskopijas 3D video sistēmas un operāciju galda iegāde un piegāde
SIA "Cēsu klīnika"
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 5. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Lopkopības mehanizācijas iekārtu un metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports” vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
Par Laboratorijas reaģentu un Laboratorijas piederumu iegādi un piegādi
SIA "Vidzemes slimnīca"
Higiēna, komplekts, KSIP-Mod1 iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Valsts robežsardzes vajadzībām Grieķijā uz vienu gadu
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Frēzkūdras piegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2019. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
08.01.2019.
Formas tērpu šūšana NBS Jūras spēkiem un Jaunsardzei
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
22.01.2019.
Videoendoskopijas sistēmas iegāde ar dezinfekcijas iekārtu
SIA "Krāslavas slimnīca"
02.01.2019.
Virtuves iekārtu un virtuves mēbeļu piegāde un uzstādīšana JPPII „Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās
Jelgavas pilsētas dome
07.01.2019.
Biopsijas instrumentu un materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/025ER17 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
04.01.2019.
Automašīnu noma
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
07.01.2019.
Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
03.01.2019.
Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā
Ludzas novada pašvaldība
02.01.2019.
Gēlu gatavošanas reaktora un saistīto iekārtu noma
Rīgas Stradiņa universitāte
02.01.2019.
Par tiesībām veikt telpu pārbūves darbus būvprojekta “Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Slimnīcas ielā 25, Liepājā” un vienkāršotās atjaunošanas darbus apliecinājuma kartes ietvaros
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
18.12.2018.
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
VAS "Tiesu namu aģentūra"
07.01.2019.
Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā
Jūrmalas pilsētas dome
25.01.2019.
Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga–Skulte" ar pievedceļiem 1. kārtas būvniecība
Rīgas domes Satiksmes departaments
03.01.2019.
Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā (pielikumi)
Ludzas novada pašvaldība
02.01.2019.
Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu (pielikums)
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
10.12.2018.
Novadpētniecības centra pārbūve Jomas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā
Carnikavas novada dome
20.12.2018.
Kapu teritoriju uzturēšana 2019. un 2020.gadā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
19.12.2018.
Santehnikas materiālu piegāde (130 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
20.12.2018.
Par garderobes mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Liepājas A.Puškina 2.vidusskolai
Liepājas pilsētas pašvaldība
VNĪ/2018/CA-307 Ēku jumta lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšanu no lapām, smiltīm un gružiem
Valsts nekustamie īpašumi VAS
30.11.2018.
Telpu grupas vienkāršota atjaunošana LLU galvenajā mācību korpusa Lielajā ielā 2, Jelgavā ERAF projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija" ietvaros (pielikumi)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
04.12.2018.
Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas aktivitāšu nodrošināšana projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros
Liepājas pilsētas pašvaldība
12.12.2018.
Limbažu novada ģimnāzijas dienesta viesnīcas pārbūve (550 000 Eur) (pielikumi)
Limbažu novada pašvaldība
10.12.2018.
Jūrmalas teātra ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošana, t.sk. inženiertīklu projekta izstrāde un tās realizācijas laikā veicamo būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas dome
Konteinera tipa katlumājas ar automatizētu granulu apkures katlu kompleksa piegāde un montāža un apkures sistēmas pārbūve Mežvidu pamatskolā
Kārsavas novada pašvaldība
14.12.2018.
Jaunas kapličas ēkas 18. Novembra ielā 218, Daugavpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Daugavpils pilsētas dome
19.12.2018.
Automašīnu pārsegu iegāde uz diviem gadiem Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Jauna pasažieru autobusa iegāde Dubnas pagasta pārvaldes vajadzībām
Dubnas pagasta pārvalde
Valsts nozīmes ūdensnotekas Kārklupīte, ŪSIK kods 43114:01, pik.00/00-55/60 atjaunošana Krustpils pagastā, Krustpils novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
18.12.2018.
Maizes iepirkums pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" vajadzībām (pielikums)
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"
10.12.2018.
Pārtikas piegādes iepirkums pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” vajadzībām (pielikums)
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"
10.12.2018.
Dabasgāzes piegāde (grozījumi)
Liepājas RAS SIA
11.12.2018.
Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 6, Daugavpilī (700 946 Eur) (pielikumi, grozījumi)
Daugavpils Universitāte
10.12.2018.
Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 8, Daugavpilī (459 756 Eur) (grozījumi, pielikumi)
Daugavpils Universitāte
12.12.2018.
Automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
Latvijas Republikas Prokuratūra
10.12.2018.
BI (Business Intelligence) rīka ieviešana (143 999 Eur) (pielikumi)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
04.12.2018.
Biroja telpu ikdienas uzkopšana
Tele2 SIA
12.12.2018.
Telpu uzkopšana (60 000 Eur)
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
21.12.2018.
Dažāda individuālā ekipējuma Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām iegāde (pielikumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
03.01.2019.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI NEPIECIEŠAMĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA SMILTENES PILSĒTĀ – I.KĀRTA (pielikumi)
Smiltenes novada pašvaldība
07.12.2018.
Būvuzraudzības pakalpojumi Varakļānu novada ielu un ceļu pārbūvei
Varakļānu novada pašvaldība
Dzelzceļa dinamisko svaru apkope un remonts MKP Indra, MKP Zilupe, MKP Kārsava (141 600 Eur)
Valsts ieņēmumu dienests
18.12.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas 19p (Tosele), ŪSIK kods 34282:01, pik. 00/00-29/75 Nīcas pagastā, Nīcas novadā atjaunošana (1 111 031 Eur) (pielikumi)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
17.12.2018.
Gājēju celiņa Ternejas parka teritorijā rekonstrukcija
Rūjienas novada pašvaldība
Elektrospuldžu nomaiņa un apgaismojuma infrastruktūras remonts
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr. 6, Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde
Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr. 7, Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde
Dabas aizsardzības pārvalde
Dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu elementu piegādātāju tirgus izpēte
AS "RB Rail"
11.01.2019.
Modernizēta Rīgas Torņa informācijas un kontroles sistēma
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"
Degvielas iegāde no vairumtirdzniecības bāzes sauszemes transportlīdzekļiem, kā arī marķētās degvielas apkurei iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz četriem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Virtuves un laboratorijas mēbeļu piegāde un uzstādīšana
Latvijas Universitāte
Elektroenrģijas iegāde
Pašvaldības SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
02.01.2019.
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde — 7. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
27.12.2018.
Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai
Latvijas Universitāte
27.12.2018.
Dzirdes aparātu iepirkums 2019.–2021. gadam
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
15.01.2019.
Dažāda individuālā ekipējuma Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
03.01.2019.

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija