Aktuālie iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
(VeA 2019/12/ERAF) “Tirgus izpētes pakalpojumu nodrošināšana Ventspils Augstskolas īstenotā ERAF projekta Nr.1.1.1.1/18/A/125 “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)” ietvaros”
Ventspils Augstskola
(BKUS 2019/47) Laboratorijas reaģentu iepirkums (pielikums)
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
23.09.2019
Komerckravu un pasta sūtījumu pārvadāšanas pakalpojuma iegāde
VAS "Latvijas Pasts"
27.09.2019
LBS sporta halles jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Biedrība "Latvijas Basketbola savienība"
10.09.2019
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) un tās sniegto e-pakalpojumu pilnveidošana un uzturēšana
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
30.08.2019
Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2019. gada līdz 2024. gadam Rīgā
Rīgas domes Satiksmes departaments
Apsaimniekošanas pakalpojumi Uriekstes ielā 16, Rīgā (MP), Piekrastes ielā 32, Daugavpilī, un Atbrīvošanas alejā 160C, Rēzeknē (MP)
Valsts ieņēmumu dienests
Par vardarbīgā nāvē mirušu cilvēku ķermeņu (ķermeņa daļu) transportēšanas pakalpojumu veikšanu Valsts policijas apkalpojamajā teritorijā (uz diviem gadiem)
Valsts policija
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (4. konkurss)
Daugavpils pilsētas dome
Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)
Valsts policija
16.09.2019
Dažādu medicīnas ierīču, mēbeļu un mācību līdzekļu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
23.09.2019
Medikamentu (ATĶ kodi: H; S; V; L; D; G; P) piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Elektroenerģijas piegāde Ādažu pašvaldības un kapitālsabiedrību objektiem
Ādažu novada dome
Dažādu medikamentu piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 3. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Medikamentu (ATĶ kodi: C, N, R, A, M) piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Medicīnas preču piegāde
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
25.09.2019
Vispārējās ķirurģijas vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un aprīkojuma piegāde
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
24.09.2019
Stacionārās radiogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana
SIA "Tukuma slimnīca"
02.10.2019
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Rīgas Tehniskā universitāte
(ĀND 2019/131) Grupiņu izbūve Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
Ādažu novada dome
Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonā
PSIA ''Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums''
12.09.2019
VNĪ/2019/CA-270 Aukstā ūdens apstrādes iekārtu tehniskā apkope Latvijas Republikas RKP
Valsts nekustamie īpašumi VAS
04.09.2019
(LAD 2019/8) Dabasgāzes piegāde
Lauku atbalsta dienests
(RCT 2019/15-I) AS “Rīgas Centrāltirgus” Gaļas un Sakņu paviljonu nesošo konstrukciju tehniskā apsekošana
Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība " Rīgas Centrāltirgus"
Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
20.09.2019
DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS "Sadales tīkls" 2020.–2022. gadā
AS "Sadales tīkls"
19.09.2019
Apdrošināšanas OCTA, KASKO un CPM pakalpojumu sniegšana
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbi būvobjektam „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Spaļu ielā 4, Daugavpilī”
Daugavpils pilsētas dome
25.09.2019
Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2019. gada līdz 2024. gadam Rīgā
Rīgas domes Satiksmes departaments
19.09.2019
Pārtikas produktu piegāde VSAC “Latgale” filiāļu vajadzībām
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
06.09.2019
Datu servera un datu glabātuves iegāde
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Vakcīnu iegāde
Nodrošinājuma pavēlniecība
Par ASV uzņēmuma "Esri" izstrādāto datorprogrammu licenču abonēšanas atjaunošanu un licenču abonēšanas pakalpojumiem
Lauku atbalsta dienests
Datortehnikas iegāde
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"
19.09.2019
Sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģisko iekārtu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
24.09.2019
Pārtikas produktu piegāde Līvānu novada pašvaldības iestādēm
Līvānu novada dome
19.09.2019
Laboratorijas reaģentu iepirkums
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
23.09.2019
Ultrasonogrāfa iegāde
SIA "Krāslavas slimnīca"
23.09.2019
Nākotnes tehnoloģijas izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība
Cēsu novada pašvaldība
24.09.2019
Drāna formas tērpa šūšanai
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
23.09.2019
(PSKUS 2019/78) Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(SAEIMA 2019/07) Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūve
Latvijas Republikas Saeima
VNĪ/2019/CA-246/3 Pagalma ārējo kāpņu atjaunošana Kalēju ielā 50, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
23.08.2019
(DND 2019/14) Kokskaidu granulu piegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Durbes novada dome
(SSIS 2019/5) Bērnu rotaļu kompleksa piegāde un uzstādīšana
Sveķu pamatskola
VNĪ/2019/CA-246/2 Pagalma ārējo kāpņu atjaunošana Kalēju ielā 50, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
19.08.2019
Artilērijas busoļu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
24.09.2019
Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā
VSIA "Autotransporta direkcija"
10.10.2019
Audita pakalpojumi 2019.–2021. gadam
AS "RB Rail"
04.09.2019
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi RTU objektos Ķīpsalas kompleksā
Rīgas Tehniskā universitāte
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Sporta speciālistu/glābēju pakalpojumi
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Dārzkopības pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā
Jūrmalas pilsētas dome
AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana
AS "Latvijas valsts meži"
17.09.2019
Traktortehnikas iegāde
SIA "Getliņi EKO"
05.09.2019
Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai
Kocēnu novada dome
Remontu veikšanai nepieciešamie materiāli
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" transportam
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Vienreizējās lietošanas materiāli Specializētās NMP nodrošināšanai
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
17.09.2019
Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
20.09.2019
Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" transportam; AS VIADA Baltija (40103867145); 173 270 EUR
Rīgas pilsētas būvvalde
Elektroenerģijas iepirkums VAS “Latvijas dzelzceļš” vajadzībām; AS "Latvenergo" (40003032949); 14 471 802 EUR
Latvijas Dzelzceļš VAS
(RVT 2019/8) Mācību iestādes telpu atjaunošana Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Valsts tehnikums
(RNP MPA 2019/20) "Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībās"
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"
Rampas remonts noliktavas ēkā Kandavas ielā 42A, Rīgā
Pasažieru vilciens AS
28.08.2019
Logu bloku nomaiņa ekipēšanas, darbnīcas ēkām Kandavas ielā 42A un Kalna ielā 76, Rīgā
Pasažieru vilciens AS
28.08.2019
Telpu remontdarbi
Centrālā statistikas pārvalde
(BND 2019/13) “Jaunas vieglās automašīnas noma/operatīvais līzings Baldones novada domes vajadzībām”
Baldones novada dome
Sistēmas pakalpojumu līgums
VAS "Latvijas Pasts"
Elektroenerģijas iepirkums VAS “Latvijas dzelzceļš” vajadzībām
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
Konsultantu piesaiste IS un IKT attīstības un pilnveidošanas atbalstam
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
06.09.2019
Helikopteru "Agusta 109E Power" dzinēju tehniskā apkope un remonts
Valsts robežsardze
(AND 2019/15) Saimniecības preču, remonta un celtniecības materiālu iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Aglonas novada dome
Mērniecības darbu veikšana
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Valsts vides dienesta ēku un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu iegāde
Valsts vides dienests
Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā
Jūrmalas pilsētas dome
20.09.2019
Rentgendiagnostikas ierīces piegāde SIA „Rēzeknes slimnīca” stacionāra vajadzībām
SIA "Rēzeknes slimnīca"
02.09.2019
Rentgendiagnostikas ierīces piegāde SIA „Rēzeknes slimnīca” ambulatorās nodaļas vajadzībām
SIA "Rēzeknes slimnīca"
02.09.2019
Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
04.09.2019
VID ierēdņu kurpju, puszābaku un zābaku piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros
Valsts ieņēmumu dienests
06.09.2019
Kravas lifta un trīs pasažieru liftu demontāža, iegāde, piegāde un uzstādīšana
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
Mazā laboratorijas aprīkojuma un lauksaimniecības izmēģinājumu aprīkojuma iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dažādu antivielu un ar to izpēti saistītu produktu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Aizsarglīdzekļu ekipējuma un inventāra iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Invazīvās kardioloģijas un radioloģijas medicīnas preču piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
Vieglo automobiļu noma
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
GMDSS un AIS sakaru tīkla, tā infrastruktūras un MRCC modernizācija (elektroapgāde un mikroklimats)
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"
Rāciju piegāde
Valsts ieņēmumu dienests
Endoskopijas kabineta iekārtu un aprīkojuma piegāde
SIA "Jūrmalas slimnīca"
"IP MPLS" un "Ethernet" tīkla iekārtu piegāde un atbalsta pakalpojuma nodrošināšana
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"
Medikamentu iegāde vispārējā ārstniecības procesa nodrošināšanai
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Centrifūga asins/asins komponentu centrifugēšanai
Valsts asinsdonoru centrs
Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt tehnikas piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Strukturēto kabeļu sistēmu komponenšu, to komutējošo un uzturošo iekārtu piegāde un integrācija
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Pārtikas piegāde pansionātam "Rauda"
Pansionāts "Rauda"
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 4. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/007 “Pārvaldības uzlabošana Biznesa augstskolā Turība” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir pārvaldības informācijas sistēmas BATIS funkcionālo risinājumu izstrāde un mobilās lietotnes izstrāde.
Biznesa augstskola Turība SIA
02.09.2019
Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo materiālu un reaģentu iegāde un piegāde
SIA "Vidzemes slimnīca"
17.09.2019
Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
Cēsu novada pašvaldība
19.09.2019
Bērna pacienta simulatora iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
16.09.2019
Invazīvās kardioloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
16.09.2019
„Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu” būvniecība
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
09.09.2019
Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas
Rēzeknes pilsētas dome
03.09.2019
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “PIKC NMV ēkas pārbūve Slokas ielā 52B, Rīgā”
Nacionālā Mākslu vidusskola
19.09.2019
(LVRTC 2019/15) GMDSS objektu drošības sistēmu piegāde
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
(SSIS 2019/3) Degvielas iegāde.
Sveķu pamatskola
(RPNC 2019/31) Dabasgāzes iegāde
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
(LNP 2019/45) Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā
Limbažu novada pašvaldība
(AS LVM VD 2019/256_I) Apauguma novākšana Vidusdaugavas reģiona Ogres, Kokneses un Bauskas iecirknī 2019. gadā
Latvijas valsts meži AS
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta (pielikums)
Bauskas ūdens SIA
02.09.2019
(KNP 2019/21) Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada kultūras namos
Kārsavas novada pašvaldība
(ANP 2019/19) Mēbeļu piegāde valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Par sabiedriskā transporta riepu piegādi
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"
26.08.2019
Būvuzraudzība un inženiertehniskā uzraudzība no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas izveidei Ventspilī, Talsu ielā 69
PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
12.09.2019
Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 2019.–2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Krimināllietu uzskaites sistēmas (KLUS) un Lietu uzskaites informācijas sistēmas (LUIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana
Valsts ieņēmumu dienests
Par tiesībām sniegt revīzijas pakalpojumus Ventspils pilsētas pašvaldībai par 2019., 2020. un 2021. gadu
Ventspils pilsētas dome
Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana
Valsts kanceleja
Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūves būvprojekta izstrāde un gājēju celiņu, veloceliņu un autostāvvietu pārbūves projekta izstrāde pārvadam piekrītošajos zemes nodalījumos un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas dome
VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana
VAS "Privatizācijas aģentūra"
Ielu un valsts nozīmes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Jūrmalas pilsētā
Jūrmalas pilsētas dome
Telpu ikdienas uzkopšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
27.08.2019
Transportlīdzekļu informācijas sistēmas elementu — reģistrācijas apliecības hologrāfisko pretviltošanas vāciņu izgatavošana un piegāde
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
03.09.2019
Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla nodrošinošo iekārtu piegāde un uzstādīšana
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
16.09.2019
Par datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
26.08.2019
Medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegāde Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"
Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca”
Kondicionieru un šķidruma dzesētāja iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Laboratorijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana
SIA "Alūksnes slimnīca"
Laboratorijas reaģentu un preču piegāde
SIA "Ogres rajona slimnīca"
Reto slimību medikamenta "Nusinersenum" piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Aparatūras (medicīnas, sporta (t. sk. fizioterapeitu) diagnostikas iekārtas, sporta trenažieri, u. tml.) — iegāde un uzstādīšana
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Diagnostisko reaģentu piegāde
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Papīra saimniecības līdzekļu piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
13.09.2019
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 8. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
13.09.2019
Mugurkaulāja ķirurģijas vienreizlietojamo materiālu piegāde
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
12.09.2019
Apvienotie projektēšanas darbi, būvdarbi, iekārtu piegādes un montāžas darbi objektā – no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas Ventspilī, Talsu ielā 69
PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
05.09.2019
Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija
Ogres novada pašvaldība
Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30 MW (ar papildu kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
(KNP 2019/13) Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada kultūras namos
Kārsavas novada pašvaldība
Video boroskops
NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs
22.08.2019
(RPA "Rīgas gaisma" 2019/07/AK) Viena jauna personāla pacēlāja iegāde
Rīgas pilsētas būvvalde
(Apes ND 2019/13) Kokskaidu granulu piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2019./20. gada apkures sezonai
Apes novada dome
(NP 2019/016) Drošības mehānisms Cypres
Nodrošinājuma pavēlniecība
(NBS NP 2019/021) Drošības mehānisms Cypres
Nodrošinājuma pavēlniecība
Elektroenerģijas iegāde Ogres tehnikuma vajadzībām (pielikums)
Ogres tehnikums
03.09.2019
(JND 2019/12) NEREGULĀRIE AUTOTRANSPORTA PAKALPOJUMI JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES VAJADZĪBĀM
Jaunpiebalgas novada dome
(MVPŠ 2019/7) "Sporta trenažieru un inventāra iegāde"
LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs
(LVC 2019/75/AC) Valsts vietējā autoceļa V1401 Stende - Lauciene - Mērsrags posma km 48,93 - 49,42 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
VAS Latvijas Valsts ceļi
(BKUS 2019/46) Laboratorijas iekārtu piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
(BNP 2019/24/ERAF) Būvdarbu veikšana Balvos, Brīvības ielā 1K”, projekta “Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020, ietvaros
Balvu novada pašvaldība
(SND 2019/25) Salaspils nov. admin. terit. klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimn. (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana
Salaspils novada dome
(JPD 2019/95/A115/IP50) Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontdarbi
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība “Sabiles pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana”
Talsu novada pašvaldība Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde
(JND 2019/14) Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2019./2020. mācību gadā
Jaunpiebalgas novada dome
''Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rēzeknes domes struktūrvienībām''; SIA "Mebir S" (42403017267); 10 952 EUR
Rēzeknes pilsētas dome
(VND 2019/13/ERAF AK) Divu ēku pārbūve par viesnīcas kompleksu Pils ielā 9A, Viļakā, Latgales programmas projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” realizācijas ietvaros
Viļakas novada pašvaldība
VNĪ/2019/CA-233/4 Videonovērošanas monitors ar BNC ieeju (4 gab.)
Valsts nekustamie īpašumi VAS
23.08.2019
(PSKUS 2019/97) Reaģenti plūsmas citometram
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(PSKUS 2019/105) Gamma detektora limfmezgliem piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Izpēte par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmu konkurētspēju un atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm
Rīgas Stradiņa universitāte
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
VSIA "Šampētera nams"
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Bezpilota gaisa kuģu iegāde
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Par dabasgāzes iegādi
Latvijas Banka
3D laparoskopijas aprīkojuma komplekta iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
12.09.2019
Ventilējamā kamera ķīmijas laboratorijā
Rīgas Tehniskā universitāte
17.09.2019
Iekārtu un aprīkojuma iegāde Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļai
SIA "Alūksnes slimnīca"
17.09.2019
Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība
Cēsu novada pašvaldība
VNĪ/2019/CA-233/3 Videonovērošanas monitors ar BNC ieeju (4 gab.)
Valsts nekustamie īpašumi VAS
13.08.2019
Ārkārtas iepirkums “Šņorzābaku (ziemas) iegāde”
NBS Nodrošinājuma pavēlniecība
20.08.2019
Triecienizturīgo portatīvo datoru iegāde
Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs
21.08.2019
Santehnikas preču iepirkums
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
19.08.2019
(IeVP 2019/70) Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu un ārējās kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope Olaines cietumā
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Fotogrāfa pakalpojumi
Ieslodzījuma vietu pārvalde
30.08.2019
(Lielais Dzintars 2019/4) MĒBEĻU UN SKĀRIENJŪTĪGA DISPLEJA IZGATAVOŠANA UN PIEGĀDE
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars"
28.08.2019
Nestrukturēto datu analīzes un aizsardzības platformās IBM® StoredIQ licenču iepirkums un sistēmas ieviešana.
Severstal Distribution SIA
(Aizkraukles KUK 2019/03) Dārza un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegāde un remonts
Aizkraukles KUK SIA
Stabu koksnes iegāde
AS "Sadales tīkls"
12.09.2019
Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļluciems–Majori
SIA "Jūrmalas ūdens"
23.09.2019
Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana — Dubulti–Asari
SIA "Jūrmalas ūdens"
24.09.2019
Inženiertehnisko sistēmu tehniskā apkope un remonts
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
29.08.2019
Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Zemkopības ministrijai un tās padotībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
21.08.2019
Ceļojumu aģentūras pakalpojumi komandējumu organizēšanai un nodrošināšanai
Tiesu administrācija
03.09.2019
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
E-lietas projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” Prokuratūras informācijas sistēmas pilnveidojumu un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrāde un administratoru, lietotāju apmācības
Tiesu administrācija
Valsts izglītības informācijas sistēmas pilnveidojamo procesu izstrāde un lietotāju, administratoru apmācības
Izglītības un zinātnes ministrija
17.09.2019
Būvuzraudzības pakalpojumi dzīvojamo māju atjaunošanai Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
16.09.2019
Formas tērpu priekšmetu – apavu — iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
26.08.2019
Medicīnas iekārtas un ierīces
SIA "Rīgas 1. slimnīca"
28.08.2019
Dabasgāzes iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
03.09.2019
Repelentu piegāde 2018.–2020. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Mēbeļu, aprīkojumu un tekstilizstrādājumu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dienesta viesnīcas telpās
Dobeles novada pašvaldība
Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
Cēsu novada pašvaldība
Kokskaidu granulu un brikešu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībām
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība”
Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt individuāli izgatavojamos ortopēdiskos apavus
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
Degvielas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Dabas aizsardzības pārvalde
Medicīnas ierīces un aprīkojums — 2. kārta
SIA "Rīgas Dzemdību nams"
Teritorijas sakopšana objektā “Mežaine”
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
21.08.2019
Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
16.09.2019
Ugunsdzēsības armatūras iegāde (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
13.09.2019
Substanču un enterālās barošanas līdzekļu piegāde
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
10.09.2019
(AS LVM SS 2019/197_Ak) Eko vaska iegāde; AS Norsk Wax (982195373); 230 810 EUR
Latvijas valsts meži AS
(NNP 2019/20) Neretas kultūras nama telpu vienkāršota atjaunošana (pielikums)
Neretas novada pašvaldība
Līgums pie 2019. gada 21. jūnija vispārīgās vienošanās Nr. 2019-BASD/275v par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu
SIA "Rīgas ūdens"
Telpu uzkopšana
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
20.09.2019
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšana Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas/drupināšanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2019.–2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Bīstamo atkritumu un nolietoto transportlīdzekļu riepu apsaimniekošana
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
13.09.2019
Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai
Latvijas Universitāte
26.08.2019
Simulatoru un trenažieru rezerves daļu un maināmo moduļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros
Rīgas Stradiņa universitāte
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Transportlīdzekļu noma
Valsts ieņēmumu dienests
Radio releju iekārtu piegāde un garantijas nodrošināšana specializēta datu tīkla izveidei
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"
Ugunsdzēsēju glābēju individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde uz trīs gadiem (speciālais aizsargtērps, aizsargķivere, pasega, aizsargzābaki, aizsargcimdi)
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu piegāde
Agroresursu un ekonomikas institūts
Elektrības iegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām
SIA "Rīgas meži"
Dzemdību nodaļas iekārtu un aprīkojuma piegāde
SIA "Jūrmalas slimnīca"
Eko vaska iegāde
AS "Latvijas valsts meži"
Procedūru lampu piegāde un uzstādīšana
SIA "Jūrmalas slimnīca"
Sensoro sistēmu funkciju reģistrācijas iekārtu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
26.08.2019
Medikamentu iegāde vispārējā ārstniecības procesa nodrošināšanai II
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
09.09.2019
Pārtikas produktu iegāde RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienību izglītības iestāžu vajadzībām
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"
16.09.2019
Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vajadzībām.
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
13.09.2019
B asins un asinsrades orgānu grupas medikamentu iegāde un piegāde
SIA "Vidzemes slimnīca"
09.09.2019
Pārtikas produktu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
12.09.2019
VNĪ/2019/CA-218/2 Lielās Kalēju ielas 4, Cēsīs iekšpagalma bruģa seguma izbūve
Valsts nekustamie īpašumi VAS
09.08.2019
VNĪ/2019/CA-260 Rūpnieciskās avārijas riska ietekmes izvērtējums - Lubānas ielā 80, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
14.08.2019
(ZMNĪ 2019/91 SF) Ošas 1. poldera aizsargdambja, pik. 103/70 - 119/20 atjaunošana Rudzātu pagastā, Līvānu novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
(MND 2019/44) Ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un uzturēšana (remonts) Mārupes novada pašvaldības iestādēs
Mārupes novada Dome
Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī
Daugavpils siltumtīkli PAS
09.09.2019
Zemūdens ierocis (Underwater weapon)
Nacionālie bruņotie spēki
13.09.2019
KIAS kombinētā kaujas formas tērpa un aizsardzības līdzekļu komplekts “SNIPER/RECON”
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
26.08.2019
(AS LVM MI 2019/383_I) Meža meliorācijas sistēmas “Vēderis” pārbūves būvprojekta izstrāde
Latvijas valsts meži AS
(RTU 2019/73) Būvmateriālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
Ieceres dokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība telpu vienkāršotai atjaunošanai ar vides pieejamību Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
Būvprojekta audits un būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā
Rīgas Stradiņa universitāte
Auduma NBS ikdienas formas tērpu un ziemas formas mēteļu izgatavošanai iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Acu kustību reģistrācijas aparatūras un analīzes programmatūras iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Dažādu aprīkojumu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Precīzās pozicionēšanas un spiediena iestatīšanas un mērīšanas iekārtas iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
12.09.2019
”Motorola” radiostaciju (APCO 25 (P25) standarta ciparu programmējamās radiostacijas, programmnodrošinājums un piederumi) iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
09.09.2019
Autotransporta tehnisko apkopju un remontu pakalpojumi
Ventspils brīvostas pārvalde
29.08.2019
Cenu aptauja par kravas auto iegādi
Dobeles enerģija SIA
19.08.2019
Cenu aptauja par saules elektrostacijas projekta izstrādi un būvniecību
Dobeles enerģija SIA
19.08.2019
VNĪ/2019/CA-242/2 Stikla pakešu nomaiņa Čiekurkalna 1.līnija 1, Gaujas iela 15 k-1, Rīga
Valsts nekustamie īpašumi VAS
15.08.2019
(LPP 2019/65) Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Veco ļaužu dzīvojamās mājas ventilācijas sistēmas atjaunošana Ganību ielā 135/141, Liepājā”
Liepājas pilsētas pašvaldība
Elektroenerģijas iegāde
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2019.–2021. gadam
AS "Latvenergo"
06.09.2019
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Konsultantu piesaiste VID IS un IKT attīstības un pilnveidošanas atbalstam
Valsts ieņēmumu dienests
Stacionāro GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) sakaru iekārtas
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
29.08.2019
Impulsu lāzera nogulsnēšanas (PLD) iekārtas piegāde
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Dezinfekcijas līdzekļu piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Par tiesībām veikt biroja tehnikas izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu
Liepājas pilsētas pašvaldība
Oksidatīvās stabilitātes analizatora ar taukskābju ēteru pagatavošanas iekārtu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dzemdību nodaļas iekārtu un aprīkojuma piegāde
SIA "Jūrmalas slimnīca"
12.09.2019
Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
06.09.2019
Bērnu medicīniskā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Bērnu nodaļā un Dzemdību nodaļā
SIA "Kuldīgas slimnīca"
09.09.2019
Būvniecības darbi objektā “Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 008 3201 līdz M. Viļņas ielai un M. Viļņas ielas pārbūve no M. Šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
04.09.2019
Triecienizturīgi sakaru iekārtu konteineri
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
14.08.2019
Lidlauka gala uguņu pārvietošana atbilstoši Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas prasībām
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
14.08.2019
(L 2019/11) Tehnikas ar smalcinātāju un operatoru ekspluatācijas noma uz noteiktu laiku
Labiekārtošana - D SIA
Tele2 darbinieku gada noslēguma balle 2019. un 2020. gadiem
Tele2 SIA
09.09.2019
(SND 2019/29) ATKĀRTOTS iepirkums "Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību"
Salaspils novada dome
(RTA 2019/7) KĀPŅU ATJAUNOŠANA ATBRĪVOŠANAS ALEJĀ 90, RĒZEKNE
Rēzeknes Augstskola
VNĪ/2019/CA-258 Pelējuma sēnītes dezinfekcija no fankoil iekārtu koka dekoratīvajām apdares konstrukcijām NĪ Doma laukumā 6, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
14.08.2019
(IeM NVA 2019/69) Autotransporta uzglabāšana laukuma seguma atjaunošanas būvdarbi Krustpils ielā 63A
Nodrošinājuma valsts aģentūra
(KNP 2019/15) Pārtikas produktu piegāde Kārsavas novada izglītības iestādēm
Kārsavas novada pašvaldība
Daugavpils Individuālo sporta veidu skolai svarcelšanas nodaļas palīglīdzekļa iepirkums
Daugavpils Individuālo sporta veidu skola
09.08.2019
(ĀND 2019/126) Atkārtots iepirkums - Ataru ceļa pārbūve (grozījumi)
Ādažu novada dome
23.08.2019
(SND 2019/31) Ultrasonogrāfijas iekārtas iepirkums PA “Stopiņu ambulance” vajadzībām
Stopiņu novada dome
20.08.2019
"Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā" vadības nodrošināšana"; "Global Consulting" SIA (40103318855); 84 000 EUR
RĪGAS CIRKS VSIA
(LB 2019/52) Par biroja krēslu piegādi
Latvijas Banka
Mežvidu kokaudzētavas platības attīrīšana no apauguma un platības nolīdzināšana; SIA "Meža Pūce" (44103065707); 83 490 EUR
Latvijas valsts meži AS
VNĪ/2019/CA-257 Divu projektoru paliktņu izgatavošana un uzstādīšana NĪ Pils laukumā 3, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
14.08.2019
Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.–2025. gads
AS "Latvenergo"
28.08.2019
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jūrmalā
SIA "Jūrmalas ūdens"
Optisko sakaru kanālu nodrošināšana Rīgas pašvaldības vajadzībām
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
26.08.2019
Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.–2028. gadam un notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāna 2021.–2027. gadam izstrādei
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.09.2019
Inženierkomunikāciju un klimata kontroles sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi Rīgā, Pulka ielā 8
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
21.08.2019
Latvijas Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana
Latvijas Universitāte
Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019.–2020. gadā ar kokvedējiem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Jūras kuģu, kuteru un jūras laivu remonts dokos un to rezerves daļu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Mašinizēta enerģētiskās koksnes ražošanas pakalpojumu sniegšana 2019.–2024. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
RTU un BA objektu telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Rīgas Tehniskā universitāte
Ceļojumu aģentūru pakalpojumu komandējumu nodrošināšanai iegāde
Veselības ministrija
Lietus kostīma jaku un bikšu šūšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Darbinieku veselības apdrošināšana
AS "Latvijas valsts meži"
Būvuzraudzības nodrošināšana “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu”
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
10.09.2019
Deratizācijas, dezinsekcijas, dezinfekcijas un atkritumu stāvvadu tīrīšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
05.09.2019
Pētījums par Rīgas dzelzceļa mezgla darbības optimizāciju / Riga node operation optimization study
AS "RB Rail"
06.09.2019
Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas telpu uzkopšana
Ropažu novada pašvaldība
02.09.2019
Būvmateriālu iegāde
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Zinātniskā aprīkojuma piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde — 3. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Invazīvās radioloģijas vienreizējās lietošanas materiālu un instrumentu piegāde
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Mazā laboratorijas aprīkojuma un lauksaimniecības izmēģinājumu aprīkojuma iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Medicīnisko iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana
SIA "Alūksnes slimnīca"
Formas tērpu priekšmetu — apavu — iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Degvielas un smērvielu noliktavu speciālā aprīkojuma iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Trīs datortomogrāfijas iekārtu iegāde un datortomogrāfijas iekārtu izvietošanai nepieciešamo telpu pielāgošana un remontdarbi
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Pacienta gultu un galdiņu ar funkcionālu ēdināšanas virsmu iegāde un piegāde
SIA "Cēsu klīnika"
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 7. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Iekārtu un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma IP “Mehānika un metālapstrāde” vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Rēzeknes pilsētas dome
05.09.2019
Komerctransporta pilna servisa noma
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
09.09.2019
Degvielas iegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām
SIA "Rīgas meži"
09.09.2019
Malkas piegāde Viļakas novada pašvaldībai
Viļakas novada dome
12.09.2019
Pārtikas produktu iegāde RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” izglītības iestāžu vajadzībām
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"
10.09.2019
Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa
Jelgavas pilsētas dome
09.09.2019
VNĪ/2019/CA-256 Stāvu apzīmējuma zīmju izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās NĪ Pils laukumā 3, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
14.08.2019
PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā
Valsts izglītības attīstības aģentūra
22.08.2019
Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (SAM 4.2.2. un SAM 9.3.1.ietvaros)
Daugavpils pilsētas dome
VMWARE NSX licences iegādes un uzturēšanas iepirkums VAS "Latvijas Loto" vajadzībām
Latvijas Loto VAS
VNĪ/2019/CA-255 Robežzīmes “Latvijas Republika” atjaunošana
Valsts nekustamie īpašumi VAS
13.08.2019
(GEKO 2019/07/03) Vienreiz lietojamo kartona kastu iegāde
Getliņi EKO SIA
(ĀND 2019/111) Atkārtots iepirkums - Dienas aprūpes centra un Rehabilitācijas centra projektēšana un būvniecība (grozījumi)
Ādažu novada dome
Vēdināšanas-kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope
Ropažu novada pašvaldība
(LJK 2019/3) Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā; (Cena: 1 176 000 eur)
Liepājas Jūrniecības koledža
(ĀND 2019/110) Iekšējo un ārējo elektrotīklu, elektroietaišu un apgaismes ķermeņu darbību nodrošināšana; SIA “Leģenda Gold” (40003628417); 67 175 EUR
Ādažu novada dome
Kāpņu atjaunošana RTA ēkā Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē
Rēzeknes Augstskola
"Microsoft" programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un "Microsoft Premier" atbalsta pakalpojumu saņemšana
AS "Latvenergo"
02.09.2019
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem
Ventspils brīvostas pārvalde
02.09.2019
(NND 2019/10) Nīcas ambulances ēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Nīcas novada dome
"Rail Baltica" komunikāciju stratēģijas izstrāde un sabiedrisko attiecību pakalpojumi AS "RB Rail"
AS "RB Rail"
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
22.08.2019
Konsultantu piesaiste VID IS un IKT attīstības un pilnveidošanas atbalstam
Valsts ieņēmumu dienests
Konsultantu piesaiste VID IS un IKT attīstības un pilnveidošanas atbalstam
Valsts ieņēmumu dienests
Augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019.–2021. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
Stacionāra „Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzība
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
05.09.2019
Konfokālās mikroskopijas sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
26.08.2019
Servera "SAIS" ātrdarbības palielināšanai un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai iegāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
04.09.2019
Digitālas mamogrāfijas ierīces ar tomosintēzes funkciju piegāde SIA „Rēzeknes slimnīca” vajadzībām
SIA "Rēzeknes slimnīca"
23.08.2019
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde — 8. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu molekulāro reaģentu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra telpās
Dobeles novada pašvaldība
Elektroenerģijas iegāde
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde — 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Papildu klimata kameras iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
17.09.2019
Saimniecības preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm
Jelgavas pilsētas dome
09.09.2019
Dabasgāzes piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
05.09.2019
Vakcīnu un šļirču iegāde
Nacionālais veselības dienests
06.09.2019
Tukuma 2. vidusskolas pārbūve
Tukuma novada dome
VNĪ/2019/CA-233/2 Videonovērošanas monitors ar BNC ieeju (4 gab.)
Valsts nekustamie īpašumi VAS
05.08.2019
KIAS maskēšanās dažādos apvidos tērpa komplekts "SOTACS"
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
22.08.2019
Lielvārdes garnizona drošības sistēmu papildināšana
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
09.08.2019
MALKAS PIEGĀDE 2019./2020.GADA APKURES SEZONAI
Daugavpils siltumtīkli PAS
16.08.2019
Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu
Daugavpils siltumtīkli PAS
Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums -2019; SIA "KKtrade" (40103990852); 45 145 EUR
Latvijas Nedzirdīgo savienība
(VSIA BKUS 2019/45) II un III klases medicīnas iekārtu apkopju, remontu un tehniskās uzraudzības iepirkums
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
21.08.2019
(LVM 2019/247_B) Meža autoceļa "Lāči - Čūbas" remontdarbi Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirknī
Latvijas valsts meži AS
(IZM 2019/17/ERAF/ESF) Tulkošanas pakalpojumi
Izglītības un zinātnes ministrija
(LVRTC 2019/12) GMDSS objektu drošības sistēmu piegāde
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
Pretapledošanas reaģentu iegāde
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
04.09.2019
Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumu apdrošināšana pret neparedzētiem riskiem
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos 2019. gadā
Daugavpils pilsētas dome
Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
27.08.2019
Medicīnas preču un materiālu piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām
SIA "Jūrmalas slimnīca"
Auduma NBS ikdienas formas tērpu un ziemas formas mēteļu izgatavošanai iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Latvijas otrās paaudzes digitālā (viedā) tahogrāfa karšu izgatavošana, sertifikācija, personalizācija un piegāde
Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
03.09.2019
Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība
Ogres novada pašvaldība
26.08.2019
Par tiesībām veikt medicīniskā aprīkojuma somu remontu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Kompresoru “ROLLAIR 75A6”N-55KW un “Tamrotar”ES-37-10 N-37KW tehniskā apkope
Pasažieru vilciens AS
09.08.2019
(ŠN 2019/15-SILT) Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā
VSIA Šampētera nams
VNĪ/2019/CA-235 Būvprojekta izstrāde gāzes katlu mājas pasīvās zibensaizsardzības sistēmas izbūvei Lāčplēša ielā 106, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
07.08.2019
(NPP 2019/5) „Remontdarbu iepirkums Daugavpils novada Naujenes pagasta pārvaldes vajadzībām”; SIA "LBM" (41503014060); 13 707 EUR
Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde
VNĪ/2019/CA-239 Aizsargžalūziju nomaiņa Kalēju ielā 50, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
02.08.2019
Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē (grozījumi)
Ornaments SIA
26.08.2019
(PVD 2019/09/Ie) Atkārtots iepirkums - Lolojumdzīvnieku pasu izgatavošana un piegāde
Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests
16.08.2019
Iepirkuma plāni: Tulkošanas pakalpojumu iepirkums, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(MNP 2019/19_ELFLA) Ārējo inženiertīklu izbūve administratīvajai ēkai "Dzintari" Praulienas pagastā, Madonas novadā
Madonas novada pašvaldība
Dzelzceļa pasažieru pārvadāšana ar autobusiem starp dzelzceļa stacijām Varakļāni un Rēzekne-2 2019.gada 27.augustā
Pasažieru vilciens AS
07.08.2019
Atkārtots iepirkums - Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana; SIA “Fixman” (40003910812); 41 860 EUR
Ādažu novada dome
Elektroautobusu un elektroautobusu uzlādes staciju iekārtu piegāde inovatīvas transporta infrastruktūras izveidei Ventspilī
PSIA "Ventspils reiss"
19.09.2019
Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) piegāde, modernizācija un uzturēšana
Valsts ieņēmumu dienests
02.09.2019
Pārtikas produktu iegāde NBS SUV vajadzībām
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
23.08.2019
Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām
Daugavpils pilsētas dome
Universāla endoskopiskās aparatūras komplekta piegāde SIA „Rēzeknes slimnīca” vajadzībām
SIA "Rēzeknes slimnīca"
Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Par dabasgāzes piegādi
SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par elektroenerģijas piegādi
Liepājas pilsētas pašvaldība
04.09.2019
Uroloģijas un proktoloģijas papildu medicīnisko preču un materiālu piegāde
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
30.08.2019
Laboratorijas un citu specializētu iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz vienu gadu)
Valsts policija
04.09.2019
Sapieru bruņu tērpu iegāde
Nodrošinājuma valsts aģentūra
30.08.2019
Pārtikas produktu piegāde VSAC „Vidzeme” vajadzībām
Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
05.09.2019
(LNVM 2019/4) Krātuvju mēbeļu iepirkums
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
22.08.2019
ILGTERMIŅA AIZŅĒMUMA PIESAISTE
Daugavpils ūdens SIA
Netiešās uguns atbalsta eksperta tehnisko konsultāciju pakalpojums
07.08.2019
Nemagnētiska mērķu noteikšanas sistēma ar integrēto žiroskopu un optisko iekārtu
Nacionālie bruņotie spēki
07.08.2019
VNĪ/2019/CA-245 Praktiskās un teorētiskās apmācības ugunsdrošībā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
05.08.2019
VNĪ/2019/CA-244 Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojumi
Valsts nekustamie īpašumi VAS
07.08.2019
(TNA 2019/10) BŪVDARBI ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ LOMONOSOVA IELĀ 10, RĪGĀ
VAS "Tiesu namu aģentūra"
20.08.2019
Pārvietojamo antenu mastu sistēmu un treilera (piekabes) antenu mastu sistēmu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
05.09.2019
Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība
VAS "Latvijas dzelzceļš"
29.08.2019
Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava–Mangaļi–Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība
VAS "Latvijas dzelzceļš"
29.08.2019
Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība
VAS "Latvijas dzelzceļš"
29.08.2019
"Oracle" programmatūras uzturēšanas nodrošināšana
Valsts ieņēmumu dienests
Par tiesībām sniegt laboratoriskos pakalpojumus SIA "Kuldīgas slimnīca"
SIA "Kuldīgas slimnīca"
Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgā, Pulka ielā 8
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
27.08.2019
Multimedija iekārtu piegāde LLU auditorijām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dažādu humāno un veterināro zāļu, medicīnas preču un reaģentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
HPE asmeņserveru šasijas tīkla modernizācija ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Simulācijas iekārtu iegāde
Valsts izglītības satura centrs
Plānu materiālu optiskā gluduma mērītāja iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra telpās
Dobeles novada pašvaldība
Par centralizētās datu uzglabāšanas un pārvaldīšanas sistēmas piegādi
Latvijas Banka
Ledusskapja iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Par tiesībām veikt biroja tehnikas izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu
Liepājas pilsētas pašvaldība
Elektrodiagnostikas iekārtu komplekta piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
29.08.2019
Tekstilizstrādājumu un sanmezglu aprīkojumu piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dienesta viesnīcas telpās
Dobeles novada pašvaldība
03.09.2019
Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
03.09.2019
Iepirkuma plāni: 'Šķeldas iepirkums nekustamā īpašuma Mežvidu ielā 17, Baldonē apkures nodrošināšanai", 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur
Baldones novada dome
Par reģionālo semināru MVU, darbnīcu jauniešiem, konferences un konkursa organizēšanu 2019.-2020.gadā
Datu valsts inspekcija
Autopārvadājumu pakalpojums uz kravas mikroautobusu maršrutiem Rīgas pilsētas robežās
DPD Latvija SIA
19.08.2019
Pacienta gultu un galdiņu ar funkcionālu ēdināšanas virsmu iegādes un piegādes līzings
Cēsu klīnika SIA
Datortehnikas iepirkums; MarkIT Latvija (40003508373); 32 232 EUR
AS "Transporta un sakaru institūts"
Automobiļu un mehānismu izsekošanas un darba uzskaites sistēmas pakalpojuma iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
15.08.2019
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Nekustamo īpašumu telpu un teritorijas uzkopšana Latgales reģionā
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Melioratīvo sistēmu uzturēšana 2020. un 2021. gadā Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
29.08.2019
Centralizēti parenterāli ievadāmo citostatisko līdzekļu pagatavošanas bloka aprīkojums un tehniskais nodrošinājums
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Materiālu preču piegāde invazīvās kardioloģijas nodrošināšanai
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Viestura vidusskolai
Valmieras pilsētas pašvaldība
Sporta aprīkojuma, mēbeļu, viesnīcas inventāra, elektroiekārtu un virtuves inventāra priekšmetu piegāde un uzstādīšana būvobjektā "Sporta skolas pārbūve par sporta halli, Jelgavas ielā 6, Saldū"
Saldus novada pašvaldība
Par tiesībām piegādāt elektroenerģiju
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Okeanogrāfisko mērierīču piegāde 2
Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”
Degvielas iegāde
Agroresursu un ekonomikas institūts
Degvielas un smērvielu noliktavu speciālā aprīkojuma iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par elektroenerģijas piegādi
Liepājas pilsētas pašvaldība
Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkai
Ādažu novada dome
Starptautiskās datu bāzes “TP Catalyst” un informācijas analīzes rīka “ktMINE” lietošanas tiesību piešķiršana
Valsts ieņēmumu dienests
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Viestura vidusskolai
Valmieras pilsētas pašvaldība
26.08.2019
Metāla mēbeļu piegāde Latvijas Nacionālajam mākslas muzeja vajadzībām
Tiešās pārvaldes iestāde "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs"
06.09.2019
Sešu transportlīdzekļu iegāde
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
26.08.2019
Bezpilota gaisa kuģu iegāde
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
30.08.2019
VSIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Durbes ielas līdz Abavas ielai, būvprojekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” ietvaros
Daugavpils pilsētas dome
VSIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve
Valsts izglītības attīstības aģentūra
SIA “Bauskas ūdens” reģ. Nr. LV43603011586 projekta Nr.1.2.1.1/1/18/A/006 realizācijai nepieciešamā speciālā aprīkojuma iegāde Bauskas pilsētas notekūdens attīrīšanas ietaišu vajadzībām
Bauskas ūdens SIA
15.08.2019
(Ādažu Namsaimnieks 2019/1) Jaunas vieglās automašīnas iegāde (pielikums)
Ādažu namsaimnieks SIA
14.08.2019
Videonovērošanas sistēma Stacijas laukumā 2, Rīgā (konduktoru telpas)
Pasažieru vilciens AS
05.08.2019
VNĪ/2019/CA-233 Videonovērošanas monitors ar BNC ieeju (4 gab.)
Valsts nekustamie īpašumi VAS
26.07.2019
(PA "Carnikavas Komunālserviss" 2019/25) Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts
Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
(VAS "LAU" 2019/57) Brīvroku sistēmu iegāde telefona lietošanai transportlīdzeklī
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
Apmācība B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību iegūšanai
Valsts policijas koledža
06.08.2019
Sadalņu iegāde
AS "Sadales tīkls"
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas kuģiem
Ventspils brīvostas pārvalde
Būvuzraudzība būvdarbiem Ķemeru parka teritorijā
Jūrmalas pilsētas dome
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas un pagasta, Liepupes pagasta, Salacgrīvas pagasta Svētciema un Salacgrīvas pilsētas Zvejnieku parka teritorijas ikdienas uzturēšana
Salacgrīvas novada dome
26.08.2019
Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)” ietvaros
Būvniecības valsts kontroles birojs
Dažādu pārtikas produktu iegāde NBS un Zemessardzes vajadzībām
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
15.08.2019
Poligrāfijas iekārtu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
16.08.2019
Mīksto mēbeļu un akustisko kabīņu piegāde un uzstādīšana
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
12.08.2019
Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
12.08.2019
Krēslu piegāde un uzstādīšana
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
12.08.2019
Augu aizsardzības un mēslosanas līdzekļu piegāde
Agroresursu un ekonomikas institūts
Specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas piegāde
PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Dažādu datortehnikas iekārtu iegāde
Valsts policija
VNĪ/2019/CA-231 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu avārijas izsaukumi un remonts
Valsts nekustamie īpašumi VAS
30.07.2019
Pārvietošanās tehnisko palīglīdzekļu piegāde
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
29.08.2019
Attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas izveide uz esošajiem ugunsnovērošanas torņiem
Valsts meža dienests
28.08.2019
Par jaunu vieglo automobiļu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām
Valsts probācijas dienests
03.09.2019
Iekšzemes ūdeņu monitoringa iekārtu piegāde ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvaros /Supply of inland water monitoring equipment for the EU Cohesion Fund project No. 5.4.2.2.17/I/002
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
26.08.2019
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
26.08.2019
(AM NBS NP 1.RNC 2019/028) Inertas zemūdens nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas darbu JET strūklas veidošanas formu iegāde
Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs
AIZBĪDŅU PIEGĀDE SILTUMCENTRĀLEI NR.1 18.NOVEMBRA IELĀ 2, DAUGAVPILĪ (pielikums, grozījumi)
Daugavpils siltumtīkli PAS
02.08.2019
(LNP 2019/37) Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā
Limbažu novada pašvaldība
(LNB 2019/18) Bezskābes kartona kastu un mapju iegāde Obligātā eksemplāra arhīvam
Latvijas Nacionālā bibliotēka
(NNP 2019/7) Būvdarbi pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu “ERIŅI – MARATAS UPĪTE” un “RAUSELE” atjaunošanā Naukšēnu novadā
Naukšēnu novada pašvaldība
Simulācijas mīnu pret-borta virziena mīnai iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
30.08.2019
ESAB metināšanas mašīnas vadības kontroles sistēmas modernizācija SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tramvaja sliežu un to stiprinājuma materiālu piegādi
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"
Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu veikšana
Nodarbinātības valsts aģentūra
14.08.2019
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
16.08.2019
Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Par tiesībām veikt publisko tualešu uzturēšanu Liepājas pilsētā
Liepājas pilsētas pašvaldība
Par tiesībām sniegt revīzijas pakalpojumus Ventspils pilsētas pašvaldībai par 2019., 2020. un 2021. gadu
Ventspils pilsētas dome
Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ventspils novada administratīvajā teritorijā
Ventspils novada dome
27.08.2019
Valsts robežas joslas, kas noteikta gar ārējo robežu, sakopšana (zemes virskārtas, ūdensteču un ūdenstilpju atbrīvošana no apauguma) (2 gadus)
Valsts robežsardze
26.08.2019

Vēlaties saņemt visaptverošu Jūs interesējošās nozares aktuālo iepirkumu informāciju?

Piesakieties Mercell un saņemiet paziņojumus par jaunākajiem iepirkumiem sev svarīgajās nozarēs 7 dienas bez maksas!

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija