Aktuālie iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
(LU CFI 2021/29/ERAF) Mikrofluīdikas ķīmijas un materiāli
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
03.11.2021
(TM 2021/42) Gunāra Astras pieminekļa uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
01.11.2021
(ZAAO 2021/39/m) Vispārīgā vienošanās par riepu piegādi
ZAAO SIA
02.11.2021
(AS OŪS 2021_05/CA) Dabasgāzes piegāde Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai
AS "Olaines ūdens un siltums"
04.11.2021
Dzelzceļa tilta pāri Daugavai apsardzes celiņu apgaismojuma modernizācija
Latvijas Dzelzceļš VAS
08.11.2021
(L 2021/39) Jaunu autoriepu iegāde
Labiekārtošana - D SIA
01.11.2021
(IDN-3972/21) “Sprieguma kvalitātes uzlabošana pie TP-8089, L-3-1 Rūdova, Ņukšu pagasts, Ludzas novads”, IO-136677.
Sadales tīkls AS
01.11.2021
(L 2021/38-A) Apbedīšanas apģērbu piegāde rituālo pakalpojumu vajadzībām
Labiekārtošana - D SIA
29.10.2021
Apomorfīna pumpja iegāde
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
29.10.2021
(IDN-3972/21) "20kV EPL atjaunošana līnijās LN-390, C499 no SP-208 līdz balstam Nr.36 Ezernieku pagasts, Dagdas novads", IO-144905.
Sadales tīkls AS
01.11.2021
(CA-2681/ST) Metāla virpošanas pakalpojuma iegāde
Sadales tīkls AS
29.10.2021
(IDN-3972/21) “20kV EPL atjaunošana līnijā LN-6130 Ornišķi, Dubnas pagasts, Daugavpils novads”, IO-146943.
Sadales tīkls AS
01.11.2021
(DPPI KSP 2021/66N) Lielā Stropu ezera (kadastra Nr.05000470101) piekrastes vides stāvokļa uzlabošana veicot makrofītu apauguma izņemšanu rekreācijas iespēju uzlabošanai
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
27.10.2021
(RAKUS 2021/128A) Videonovērošanas sistēmas ieviešana 9.korpusa Covid-19 infekciju nodaļu darba nodrošināšanai stacionārā Gaiļezers
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
25.10.2021
(IZM 2021/39) Eksperta pakalpojumi par jaunā pedagogu darba samaksas modeļa priekšlikumiem
Izglītības un zinātnes ministrija
04.11.2021
(VAMOIC 2021/101) Traktortehnikas un saimniecības tehnikas iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
24.11.2021
(DKNP 2021/11) "Elektroenerģijas iegāde Dienvidkurzemes novada pašvaldības vajadzībām"
Grobiņas novada dome
30.11.2021
(RPNC 2021/54) Dažādu tehnisko būvmateriālu, būvizstrādājumu, instrumentu un telpu labiekārtošanas aprīkojuma/inventāra iegāde
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
(RD IKSD 2021/24) Teritorijas uzkopšana Kaņiera ielā 15 un Ieriķu ielā 43a
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
02.11.2021
Apmācību programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” kursi (5.daļa)
Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija" (LIKTA)
05.11.2021
(LLU 2021/116/AK) Laboratorijas aprīkojuma piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros; (18 430 Eur) (grozījumi)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
08.11.2021
(Radio 2021/7-IP) 1.skaņu ierakstu studijas mikseru konsoles un skaņas trakta elementu piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio"
23.11.2021
(VS 2021/38) “Oftalmoloģijas iekārtu un instrumentu iegāde” (grozījumi)
Vidzemes slimnīca
29.11.2021
(RPNC 2021/58) Dažādu tehnisko būvmateriālu, būvizstrādājumu, instrumentu un telpu labiekārtošanas aprīkojuma/inventāra iegāde
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
02.11.2021
Mobilās aplikācijas BALTINAVA ZOOM izstrāde
Balvu novada pašvaldība
(RTU 2021/128) Modulārais optiskais interrogators; (30 000 Eur)
Rīgas Tehniskā universitāte
30.11.2021
(LNP 2021/88) Elektroenerģijas piegāde Limbažu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām
Limbažu novada pašvaldība
26.11.2021
(RD DMV 2021/86) Pludmales pārģērbšanās kabīņu izgatavošana un piegāde
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
(LTV 2021/71) Par kabeļu un aprīkojuma piegādi
Latvijas Televīzija SIA
01.11.2021
Iepirkuma plāni: “Neformālās izglītības programmas "Latviešu valoda bez starpniekvalodas" īstenošana un latviešu valodas mentora pakalpojuma nodrošināšana nodarbinātajiem bēgļiem un pe…, 2021, novembris
Nodarbinātības valsts aģentūra
Iepirkuma plāni: VSAA informatīvā e-paneļa portālā www.latvija.lv izstrāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iepirkuma plāni: Laboratorijas izmeklējumu ārpakalpojums, 2021, decembris
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Iepirkuma plāni: Ilgstošas glikozes monitorēšanas sistēma II daļa, 2021, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Iepirkuma plāni: Miega un epilepsijas centra būvniecība, 2021, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Iepirkuma plāni: Led prožektoru piegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"
Iepirkuma plāni: Skaņas vadības pults piegāde un uzstādīšana, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"
Iepirkuma plāni: Mēbēļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros, 2021, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Iepirkuma plāni: IT izstrādes ārpakalpojumi BKUS vajadzībām vispārīgās vienošanās ietvaros, 2021, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Iepirkuma plāni: Videomateriālu un fotoattēlu izgatavošana par 2014.–2021. gada perioda Norvēģijas grantu programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanu, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Iepirkuma plāni: Gunāra Astras pieminekļa uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Gunāra Astras pieminekļa uzstādīšanā un pieminekļa laukuma labiekārtošanā, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Autoceļu, ielu, laukumu un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšana Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldība
24.11.2021
(LU CFI 2021/27) Elektroenerģijas iegāde LU Cietvielu institūta vajadzībām DIS ietvaros
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
01.11.2021
(INPA 2021/61/TI) Būvuzraudzība ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Baldones ielā 65, Iecavā, Bauskas novadā, 1.kārta
Iecavas novada pašvaldības administrācija
28.10.2021
NBS NP TRNC piemiņas monētu, NBS NP TRNC virsseržanta piemiņas monētu iegāde
NBS Transporta remonta nodrošinājuma centrs
29.10.2021
(RD LD 2021/35) Stacionāro elektromehānisko ratiņkrēslu pacēlāju piegāde un ierīkošana dzīvojamo māju kāpņu telpās (atkārtots)
Rīgas domes Labklājības departaments
01.11.2021
(LRST 2021/10) Stendu izgatavošana Satversmes tiesas vēstures telpas vajadzībām
Satversmes tiesa
02.11.2021
RTU lielauditoriju Ķīpsalas ielā 6A (telpa nr. A1.2, A1.3, A1.4) krēsli un soli gaiteņos
Rīgas Tehniskā universitāte
02.11.2021
(JPJ 2021/12) Lietotas specializētas atkritumu savākšanas automašīnas iegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils pakalpojumi"
01.11.2021
(RŪ-2021/190) Metanola piegāde (Methanol Supply)
Rīgas ūdens SIA
12.11.2021
(RIX 2021/229) Telpu pielāgošana bagāžas apkalpošanas infrastruktūras uzlabošanai būvprojekta izmaiņu izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
22.11.2021
(RNP MPA 2021/22) “Dokumentācijas izstrāde, degradēto objektu nojaukšana un sakopšanas darbi RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienību Silmalas un Lūznavas...”; PS Demolition Union (44103148445), SIA "Velasco" (40203232892); 25 068 EUR
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"
(PSKUS 2021/5) Ķermeņa potenciāla mērošu un monitorējošu iekārtu piederumu piegāde; "AB Medical Group Riga" SIA (40003373297); 130 000 EUR
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(JNP 2021/90) Interaktīvā ekrāna ar OPS, iegāde, piegāde, uzstādīšana Sūnu pamatskolā, Jēkabpils novadā
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
01.11.2021
(DPPISD 2021/36) Kanalizācijas sistēmu tīrīšanas un skalošanas pakalpojuma sniegšana “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”; (1 000 eur)
Sociālais dienests Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
28.10.2021
(RDSD 2021/55) "Būvuzraudzība objektam “Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai”"
Rīgas domes Satiksmes departaments
(NBS NP 2. RNC 2021/30) Maskēšanās tīklu komplektu iegāde
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
01.11.2021
(PSKUS 2021/156) Vispārējās ķirurģijas vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un aprīkojuma piegāde III; SIA "MAGNUM MEDICAL" (40003060393), SIA "B.BRAUN MEDICAL" (40003277955) ...Vēl; 100 000 EUR
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(RSU 2021/112/AK) Poligrāfijas pakalpojumi; SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” (43603009384) ...Vēl; 70 000 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
(ZRS 2021/51) “Iekārtu un aprīkojuma piegāde SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Covid-19 pacientu aprūpei, VIII kārta”; (24 790 eur)
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca SIA
28.10.2021
(LIAA 2021/34 NFID) Ekspertu pakalpojumi projektu izvērtēšanai konkursa "Zaļo inovāciju un IT produktu izstrāde" un "Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde" ietvaros; Viesturs Sosārs (03027110909), SIA “Sarcio” (40103259725) ...Vēl; 60 000 EUR
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Kabeļa izmēģinājuma augstsprieguma ierīces piegāde
Latvijas Dzelzceļš VAS
29.10.2021
(VARAM 2020/15) Sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iespēju izmantošanas veicināšana; SIA "Deep White" (40003930429), SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" (40003090010) ...Vēl; 200 000 EUR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Laboratorijas mēbeles un piederumi
Rīgas Tehniskā universitāte
01.11.2021
(BNP 2021/08) Stikla tāfeļu ar iebūvētu interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Babītes vidusskolai; ProVision Baltic SIA (40103888490); 123 980 EUR
Babītes novada pašvaldība
Muzeju priekšmetu digitalizācija; AS "Unifiedpost" (40003380477); 168 300 EUR
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Pārtikas produktu iepirkums 2022.gadā
Nodibinājums "Sanatorija "Belorusija"
(SIF 2021/6) Higiēnas un saimniecības preču komplektu un higiēnas preču maziem bērniem komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām; (1 286 339 Eur)
Sabiedrības integrācijas fonds
Fiziskās apsardzes katru dienu no plkst.19.00 līdz plkst.08.00 (viens cilvēks) un tehniskās apsardzes nodrošināšanai, ugunsdrošības signalizācijas un videonovērošanas sistēmu apkalpošana
Nodibinājums "Sanatorija "Belorusija"
10.11.2021
Saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu iegāde 2022.gadā
Nodibinājums "Sanatorija "Belorusija"
10.11.2021
(SIA RNZD 2021/14) Dabasgāzes piegāde; (170 000 Eur)
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs SIA
Mehanizēta sniega tīrīšana un sāls kaisīšana SIA MAXIMA Latvija piederošajos un pārvaldībā esošajos stāvlaukumos un teritorijās
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
03.11.2021
(SIA RM 2021/16) Vieglo automašīnu un piekabju apkopju, remontu un rezerves daļu piegādes pakalpojums; SIA "Andre Motors" (40103997615); 139 999 EUR
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
Gaisa kondicionētāju demontāžu Kaļķu ielā 1, Rīgā un montāžu RTU telpās Meža ielā 1, k1, ka arī jaunu gaisa kondicionētāju piegādi un montāžu RTU telpās Meža ielā 1, k1
Rīgas Tehniskā universitāte
02.11.2021
(RPD 2021/72) Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām; SIA "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" (42403012397); 444 452 EUR
Rēzeknes pilsētas dome
(RS/CA/2021/18) Par auto mazgāšanas līdzekļu piegādi
Rēzeknes satiksme SIA
28.10.2021
(VAMOIC 2021/019) “Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas ēku un tām pieguļošās teritorijas apsaimniekošana”; SIA "Ekozona", 40103347286, Ogres nov., Ogre, Mednieku iela ...Vēl; 537 190 EUR
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
(VS 2021/37) “Vidzemes slimnīcas C korpusa logu nomaiņas būvdarbu būvuzraudzība”; SIA "Marčuks" (42403037066); 6 868 EUR
Vidzemes slimnīca
Par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādi.
Severstal Distribution SIA
15.11.2021
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde 7.kārta; SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099); 8 800 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
Veļas mazgāšana un gultas piederumu ķīmiskā tīrīšana un dezinfekcija 2022.gadā
Nodibinājums "Sanatorija "Belorusija"
10.11.2021
(ONP 2021/61) Datortehnikas piegāde projekta "Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība 2” ietvaros; (224 700 Eur)
Ogres novada pašvaldība
(RN2021/34) Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 43, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS SIA
03.11.2021
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.- 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos; SIA "Valdrex" (44103086183), SIA "3 TREES" (48503021579) ...Vēl; 73 174 EUR
Latvijas valsts meži AS
(FM VID 2020/220) Transportlīdzekļu noma VID speciālo funkciju veikšanai;
Valsts ieņēmumu dienests
(KP 2021/052U) Melioratīvo sistēmu uzturēšana 2022. un 2023.gadā, Ventspilī; SIA "Galantus" (41203011879); 230 761 EUR
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās; SIA "HANĪVIJA" (44103061512); 50 000 EUR
Valsts policija
Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Gulbenes nami” vajadzībām
Gulbenes novada pašvaldība
Auduma (daudzkārt lietojamo) sejas masku iegāde
SIA LDZ ritošā sastāva serviss
27.10.2021
(RD IKSD 2020/23) Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm; PKS "Straupe" (49503003835), SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" (42103022606) ...Vēl; 4 247 403 EUR
RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS
(RNP MAP 2021/27) “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi RNP iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienību vajadzībām”
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"
15.11.2021
(BKUS 2021/160) Pārvadāšanas pakalpojumi VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vajadzībām (pārcelšanās pakalpojums)
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
04.11.2021
Praktiskās nodarbības „Apgūsti veselīga uztura paradumus” ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/106 ietvaros (atkārtots); SIA „OnPlate” (40103824945); 31 104 EUR
Slimību profilakses un kontroles centrs
(VND 2021/26) Remontdarbi valsts un pašvaldības vienotā klientu centra izveidei Skaistkalnes pagasta pārvaldē
Vecumnieku novada dome
03.11.2021
(JVP 2021/99/MI) Jelgavas sporta halles telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana; SIA "Everte" (40103374509); 29 184 EUR
Jelgavas pilsētas dome
(SPKC 2021/03ESF) Izglītojošas praktiskas nodarbības „Kā būt harmonijā ar sevi?” ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/106 ietvaros; Nodibinājums zinātnes un mācību centrs “Cilvēks un visums” (40008249854); 52 550 EUR
Slimību profilakses un kontroles centrs
(p/a "Jaunāmuiža" 2021/8) „Jumta seguma nomaiņas darbi Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” ēkā”
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"
02.11.2021
(RPMK 2021/1) Ventilācijas izbūve
Rīgas 1.medicīnas koledža
01.11.2021
(AS LVM MI 2021/264_B) Meža autoceļa "Klāvu dambītis" būve LVM Zemgales reģionā.; SIA "VENTA 1" (41201008501); 69 205 EUR
AS "Latvijas valsts meži"
(ANP 2021/28) Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā 1.kārta, Mācību korpuss Skola – kadastra apzīmējums 3601 012 2210 001, būvniecības pabeigšana; SIA "RERE MEISTRI" (40003707863); 2 274 795 EUR
Alūksnes novada pašvaldība
(IeM NVA 2021/105) Mīkstā inventāra iegāde uz diviem gadiem Nodrošinājuma valsts aģentūras dienesta viesnīcu vajadzībām
Nodrošinājuma valsts aģentūra
01.11.2021
(BIOR 2021/37/AK/EJZF) Mēbeļu piegāde; SIA "THOMSON Furniture" (40003948933), SIA "Lordbaron" (40103178299); 42 796 EUR
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
(AS LVM ZDZ 2021/283_Ak) Derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrāde; SIA "Geolite" (40103400303), SIA "Ģeo Eko Risinājumi" (40103207530); 38 294 EUR
AS "Latvijas valsts meži"
(RPD 2021/88) Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs; SIA "ALBA-LTD" (42403004934); 3 828 EUR
Rēzeknes pilsētas dome
Nozaru komersantu nodarbināto personu profesionālās pilnveides netehnoloģisko apmācību programma (T sadaļa); SIA "Komercizglītības centrs" (40003324022); 182 250 EUR
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera biedrība
(RPD 2021/33 ERAF) Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Vinnijs Pūks"ēkas pārbūve J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē; (1 594 996 Eur)
Rēzeknes pilsētas dome
(DKNP 2021/2) Būvdarbu veikšana Ventspils ielas posmā, Grobiņā; SIA "CTB" (42103019682); 117 301 EUR
Grobiņas novada dome
(PA “Carnikavas komunālserviss” 2021/24) Trīs ielu pārbūve Carnikavas pagastā
Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
(BNP 2021/60) Balvu novada Baltinavas pagasta Baltinavas ciema grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde; Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" (40003356530); 124 605 EUR
Balvu novada pašvaldība
Oftalmoloģijas iekārtu iegāde
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes valstspilsētā (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/064 ietvaros)
Rēzeknes pilsētas dome
(RD PIKN 2021/26) Kvartālu piebraucamo ceļu un pagalmu segumu atjaunošana; sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROADEKS" (40003371968); 88 998 EUR
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
(2021/20 2021/20) Adsorbcijas gaisa sausinātāja iegāde; SIA "Condair" (50103452881); 41 840 EUR
LR Zemessardzes štābs
(VNP 2021/81) Elektromobiļa un traktora piegāde objektā “Vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā”; Akciju sabiedrība "FERRUS" (40003444852); 34 214 EUR
Valmieras pilsētas pašvaldība
(AND 2021/26) Laivu piestātnes izbūve (atkārtoti); SIA ROYAL BŪVE (44103077246); 123 662 EUR
Aizkraukles novada pašvaldība
(PSKUS 2021/159) ACT analizatora piegāde; SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) ...Vēl; 13 788 EUR
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(RIX 2021/61) Ēku un būvju remontdarbi; SIA “P.M.G.” (50003699021); 2 100 000 EUR
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
(Rīgas 2.slimnīca 2021/10 AK) SIA "Rīgas 2.slimnīca" vajadzībām atsevišķu medicīnas preču piegāde; SIA "Artropulss" (40003640284); 3 475 EUR
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca"
(LZP 2021/14) Projektu sekretāru pakalpojumi; Anna Vaivare; 41 999 EUR
Latvijas Zinātnes padome
(LZP 2021/11) Projektu sekretāru pakalpojumi; Dāgs Olšteins, Anta Sparinska; 41 999 EUR
Latvijas Zinātnes padome
(OPTIMA 1 2021/1) VAKCĪNU IEGĀDE SIA “MEDICĪNAS SABIEDRĪBA ”OPTIMA 1” ” VAJADZĪBĀM; SIA MAGNUM MEDICAL (40003060393), AS RECIPE PLUS (40003234547) ...Vēl; 10 000 EUR
Medicīnas sabiedrība Optima 1 SIA
(CN VAP 2021/8) Telpu kosmētiskais remonts Vecpiebalgas vidusskolā; SIA "ROYAL BŪVE" (44103077246); 161 807 EUR
Vecpiebalgas novada pašvaldība
(RPM 2021/10) Dabasgāzes piegāde; AS "Latvenergo" (40003032949); 53 000 EUR
Rundāles pils muzejs
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Krāslavas iela 21, Rīga
"Krāslavas 21"
Iekārta Minimelt produkta iepakošanai;
Rūjienas Saldējums SIA
Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu VOLVO autobusiem iegādi
Daugavpils satiksme AS
(NP 2021/036) Degvielas tvertnes
Nodrošinājuma pavēlniecība
02.11.2021
(IeM NVA 2021/46) Mīkstā inventāra iegāde uz diviem gadiem Nodrošinājuma valsts aģentūras dienesta viesnīcu vajadzībām
Nodrošinājuma valsts aģentūra
(ONP 2021/69) Ogresgala pagasta ielu, ceļu un stāvlaukumu ikdienas uzturēšanas darbi; (75 000 Eur)
Ogres novada pašvaldība
11.11.2021
SARS CoV-2 antigēnu testu iegāde
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
25.10.2021
PMU (Phasor Measurement Unit) mēraparātu un WAMS (Wide-Area Measurement System) sistēmas attīstība AS "Augstsprieguma tīkls" vajadzībām, II etaps (grozījumi)
Augstsprieguma tīkls AS
01.11.2021
Kurināmās šķeldas piegāde 2021./2022.gada apkures sezonai
Zeiferti SIA
Inženiertehnisko sistēmu apkopes pakalpojuma sniegšana “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 3B, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (pielikums)
Rēzeknes Namsaimnieks SIA
25.10.2021
(SND 2021/32) Zupas virtuves pakalpojuma trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un Sociālā dienesta struktūrvienības “Sociālo pakalpojumu centrs” klientu ēdināšanas pakalpojuma pirkšana
Salaspils novada dome
02.11.2021
(VAMOIC 2021/102) Ēku tehniskā apsekošana Tobago ielā 1, Liepājā (pielikums)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
04.11.2021
Personas un dokumentu pārbaudes un uzglabāšanas iekārtu iegāde četriem gadiem
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
23.11.2021
(ĀNP 2021/151) Telpu aprīkojuma izvietojuma un vizuālā izskata piedāvājums, kā arī aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Dienas aprūpes un rehabilitācijas centram.
Ādažu novada dome
(ONP 2021/53) DKS “VEF-Baloži” 3. sektora 2.kārtas teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana Medemciemā, Olaines novadā
Olaines novada pašvaldība
02.11.2021
(RS 2021/62) Transportlīdzekļu apkope un remonts
Rīgas Satiksme Rīgas pašvaldības SIA
15.11.2021
(LVP 2021/146) Demonstrācijas ekrānu, video un audio aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
10.11.2021
(BKUS 2021/159) Jaundzimušo filtrpapīra lapiņu piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
03.11.2021
(IeM VP 2021/60) Datortehnikas un biroja tehnikas rezerves daļu un piederumu iegāde (uz 1 gadu); (58 528 Eur)
Valsts policija
15.11.2021
(LLU 2021/134/pp) Specializēto mācību pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 „LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
12.11.2021
(LVP 2021/145) Digitālo interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” vajadzībām
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
10.11.2021
(LNB 2021/29) Elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Nacionālajai bibliotēkai
Latvijas Nacionālā bibliotēka
01.11.2021
(JPS 2021/17) Vienreizlietojamo operācijas materiālu iegāde; (92 850 Eur)
Jelgavas pilsētas slimnīca SIA
10.11.2021
(BNP 2021/58) Granulu piegāde Mežotnes pagasta pārvaldei
Bauskas novada dome
10.11.2021
(DAP 2021/67-AK) “Arboristu pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām”; (54 000 Eur)
Dabas aizsardzības pārvalde
10.11.2021
(SNP 2021/33) Siguldas novada pašvaldības Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GoĢIS) uzturēšanas, datu apvienošanas un papildus izstrādes pakalpojumi
Siguldas novada dome
01.11.2021
(DKNP 2021/5) Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Dienvidkurzemes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Grobiņas novada dome
16.11.2021
(PND 2021/45AK) Būvuzraudzības pakalpojumi projektam “Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve, 2. un 4.kārtas būvdarbi”; (9 500 eur) (grozījumi)
Preiļu novada pašvaldība
03.11.2021
(RPD 2021/108) Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rēzeknes valstspilsētas domes struktūrvienību vajadzībām; (10 808 Eur) (grozījumi)
Rēzeknes pilsētas dome
02.11.2021
(ANPCA 2021/29) Špoģu vidusskolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai
Daugavpils novada dome
08.11.2021
(TERVADM 2021/17) Ielu apgaismojuma līnijas gar autoceļu P-95 izbūve
Tērvetes novada dome
02.11.2021
Laboratorijas pakalpojumi materiālu viendabības pārbaudei (IZM-04/2021)
Baltic3d.EU SIA
04.11.2021
Ūdens (notekūdeņu) attīrīšanas sistēmas pilnveide
Karavela SIA
22.11.2021
Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas pilnveide
Karavela SIA
22.11.2021
(LNB 2021/27) Elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Nacionālajai bibliotēkai
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Loģistikas pakalpojuma iegāde FMF/FMS līgumu administrēšanai
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
11.11.2021
Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu servisa uzlabošanai
Rīgas Brīvostas pārvalde
29.11.2021
Sistēmas inerces iekārtu piegāde un uzstādīšana
AS “Augstsprieguma tīkls”
27.01.2022
Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā, jahtu servisa uzlabošanai
Rīgas Brīvostas pārvalde
29.11.2021
Par elektroautobusu piegādi
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
25.11.2021
„Elektroenerģijas iegāde SIA “Auces komunālie pakalpojumi” darbību nodrošināšanai”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auces komunālie pakalpojumi"
23.11.2021
Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
24.11.2021
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās
Valsts policija
Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākuma ietvaros
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas papildināšana un uzturēšana
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
09.11.2021
(ILPA 2021/16) Grants piegāde; (138 999 Eur) (pielikums)
Ilūkstes novada pašvaldība
12.11.2021
(RBP 2021/4_ES_ERAF) Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā, jahtu servisa uzlabošanai (pielikums)
RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE SIA
29.11.2021
(BKUS 2021/165) IT izstrādes ārpakalpojumi BKUS vajadzībām vispārīgās vienošanās ietvaros; (700 000 Eur) (pielikums)
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
22.11.2021
(RBP 2021/3_ES_ERAF) Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu servisa uzlabošanai (pielikums)
RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE SIA
29.11.2021
Muzeju priekšmetu digitalizācija
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iespēju izmantošanas veicināšana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vieglo automašīnu un piekabju apkopju, remontu un rezerves daļu piegādes pakalpojums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2020. – 2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.- 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Melioratīvo sistēmu uzturēšana 2022. un 2023.gadā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
Komunālā transporta un tehnikas noma SIA "Rīgas meži" vajadzībām
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Mežizstrādes pakalpojumi, kokmateriālu sagatavošana un pievešana ar meža mašīnu komplektu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne - Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 125,140 - 129,300 un posma km 162,000 - 163,700 pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Tiesu informatīvās sistēmas un e-lietas koplietošanas komponenšu platformas uzturēšana, apkalpošana un papildinājumu izstrāde
Tiesu administrācija
Par programmatūras piegādi un programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Veikala R074, F2 projekta, aukstumvitrīnas pārcelšana
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
28.10.2021
Apmācību nodrošināšana ”Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vajadzībām projekta Nr. LLI-550 ietvaros
Daugavpils pilsētas pašvaldība
26.11.2021
Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2022.gadā
AS "Latvijas valsts meži"
22.11.2021
IT izstrādes ārpakalpojumi BKUS vajadzībām vispārīgās vienošanās ietvaros
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
22.11.2021
Telpu uzkopšana Tiesu administrācijas, tiesu iestāžu un Juridiskās palīdzības administrācijas vajadzībām
Tiesu administrācija
25.11.2021
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības informācijas pārraidīšana LR raidstacijās
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
22.11.2021
Laboratorijas papildaprīkojuma piegāde LLU Biotehnoloģiju zinātniskai laboratorijai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
„Laboratorijas iekārtu iegāde”
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
11.11.2021
Aukstā bituminētā maisījuma iegāde
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs“
05.11.2021
Laboratorijas mēbeļu un velkmes skapju iegāde ar uzstādīšanu ēkā Konsula ielā 21, Rīgā
Rīgas Stradiņa universitāte
28.10.2021
Transportēšanas konteinera iegāde
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
10.11.2021
Dekoratīvo stādu piegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Elektroenerģijas piegāde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Stikla tāfeļu ar iebūvētu interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Babītes vidusskolai
Babītes novada pašvaldība
Higiēnas un saimniecības preču komplektu un higiēnas preču maziem bērniem komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām
Sabiedrības integrācijas fonds
Demonstrācijas iekārtu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm
Mārupes novada pašvaldība
Elektroenerģijas piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm
Jūrmalas pilsētas dome
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām
Rēzeknes pilsētas dome
Dabasgāzes piegāde
SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”
Datortehnikas piegāde projekta "Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība 2” ietvaros
Ogres novada pašvaldība
Transportlīdzekļu noma VID speciālo funkciju veikšanai
Valsts ieņēmumu dienests
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde 7.kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Gulbenes nami” vajadzībām
Gulbenes novada pašvaldība
Transportlīdzekļu piegāde un to tehnisko apkopju un remonta pakalpojumu nodrošināšana
AS "Latvijas valsts meži"
Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt demonstrācijas iekārtu piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
RSU MITC klīnisko simulāciju telpu iekārtu un aprīkojuma bloks - 9.kārta (Medicīnas mēbeles un simulatori)
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu specifikāciju beramo labiekārtošanas materiālu piegāde (atkārtots)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Ar MGI DNBSEQ nākamās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģiju iekārtām savietojamu paraugu sagatavošanas un sekvencēšanas reaģentu un materiālu piegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Par programmatūras piegādi un programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām
Daugavpils pilsētas pašvaldība
Drukas pakalpojuma nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldībā
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Individuālo aizsardzības līdzekļu laboratorijas aprīkojuma iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Koksnes granulu piegāde, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Reaģentu un piederumu piegāde SARS-CoV-2 noteikšanai un apstiprinošai diagnostikai
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reaģentu komplektu piegāde antivielu pret SARS-CoV-2 vīrusu noteikšanai
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm
Tukuma novada pašvaldība
22.11.2021
Elektroenerģijas iegāde
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
05.11.2021
Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldības iestāžu transporta vajadzībām
Valkas novada pašvaldība
25.11.2021
Motoru, statīvu, aprīkojuma un automātiskās pārnesumkārbas piederumu, instrumentu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam
Valsts izglītības attīstības aģentūra
22.11.2021
Universālo akumulatora tipa spēka instrumentu komplektu ar savienojumiem piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
23.11.2021
Mikroskopijas attēlu ieguves un demonstrēšanas iekārtu komplekta iegāde VMF Mikroskopijas mācību laboratorijas darbības nodrošināšanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
22.11.2021
Iekšēja elektrokabeļa, apgaismojuma staba un sadales izbūve Komētas iela 2A, Rīga.
MBR SIA
05.11.2021
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Meiju ceļā 9, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Veikala R074, F2 projekta, būvniecības daļa
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
28.10.2021
(LAD 2021/13) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta biznesa/finanšu plāna, saistīto uzņēmumu un atbalsta pretendenta atbilstības MVU izvērtēšana
Lauku atbalsta dienests
02.11.2021
(LVRTC 2021/25) Optisko šķiedru kabeļu un instalācijas materiālu piegāde
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
01.11.2021
(ILPA 2021/17) PII “Zvaniņš” filiāles Bebrenē ēkas (kad.apz.4444 002 037 001) būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai
Ilūkstes novada pašvaldība
01.11.2021
(CA-2679/LE) Bateriju testeru HIOKI BT3554-54 iegāde
Latvenergo AS
26.10.2021
(IDN-3967/21) "0,4 kV EPL pārbūve pie T-2530, L-2, Ziemeļi, Druvienas pagasts, Gulbenes novads", IO-150529.
Sadales tīkls AS
02.11.2021
Portatīva ultrasonogrāfa piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
26.10.2021
(IDN-3967/21) "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-4672, L-1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads", IO-151791.
Sadales tīkls AS
02.11.2021
(RS2021/274/AK) Par tiesībām piegādāt šķeldu siltumcentrālei "Vecmīlgrāvis" no 01.11.2021. līdz 30.11.2021
Rīgas Siltums AS
28.10.2021
Par reklāmas operatora piesaisti
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
03.12.2021
Trombelastogrāfijas iekārtas piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
26.10.2021
(IDN-3967/21) "20 kV EPL pārbūve līnijās LN-27 un LN-29 no Ast.20 līdz atdalītājiem L-29-3 un L-27-5, Jēkabpils un Zīlāni, Krustpils novads", IO-149453.
Sadales tīkls AS
02.11.2021
Veļas mazgājamās mašīnas remonts
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
03.11.2021
Piekļuves kontroles sistēmas un video domofonu modernizācija
Severstal Distribution SIA
29.10.2021
(IDN-3967/21) "20 kV EPL atjaunošana līnijās L-4666 un L-4210, posmā no atdalītāja T-466-1 līdz T64210, Sarkaņu pagasts, Madonas novads", IO-151789.
Sadales tīkls AS
02.11.2021
(IDN-3962/21) "0,4 kV tīkla Z-9201-2 pārbūve, Mālpils novadā", IO-159698.
Sadales tīkls AS
29.10.2021
(RS 2021/271/AK) Par tiesībām noslēgt būvdarbu līgumu „Ēkas korpuss Nr.2 fasādes vienkāršotā atjaunošana 4.kārta Cēsu ielā 3A, Rīgā
Rīgas Siltums AS
16.11.2021
"Atkārtots iepirkums medicīnas mēbeļu iegādei"
Rīgas 1.slimnīca SIA
(CA-2676/ST) Aizsargcimdi - siltināti, mehāniski izturīgi skārienekrānu ierīču lietošanai
Sadales tīkls AS
28.10.2021
(SIA “JNĪP” – 2021-37) Dzīvojamās mājas Lielā ielā 23, Jelgavā kāpņu telpu un pagraba durvju bloku nomaiņa pret metāla durvīm
Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde SIA
10.11.2021
Četru sekciju tipa veida vārtu piegāde un uzstādīšana
Rīgas Satiksme Rīgas pašvaldības SIA
28.10.2021
Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi
LR Kultūras ministrija
22.11.2021
Sepses diagnostikas iekārtas piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
26.10.2021
() „27 dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde, Rītupes iela NA, 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 23, 25, 25A, Ikšķile, Ikšķiles novads”
Sadales tīkls AS
28.10.2021
(CA-2678/ST) Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas
Sadales tīkls AS
29.10.2021
(LU CFI 2021/28) Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta administrācijas struktūrvienību un darbinieku amata funkciju un pārvaldības procesu audits un pilnveide
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
16.11.2021
(RDĪD 2021/70) Lietusūdens kanalizācijas un brauktuves seguma avārijas stāvokļa novēršanas darbi SIA “Rīgas 1. slimnīca” teritorijā Bruņinieku ielā 5, Rīgā
Rīgas domes Īpašuma departaments
01.11.2021
(VNP 2021/11K) Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldības iestāžu transporta vajadzībām
Valkas novada dome
25.11.2021
(TND 2021/40) Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm
Tukuma novada dome
22.11.2021
(AST 2021/116-ES) Sistēmas inerces iekārtu piegāde un uzstādīšana (papildināts)
AS "Augstsprieguma tīkls"
27.01.2022
Laboratorijas iekārtu iegāde (grozījumi)
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
11.11.2021
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas papildināšana un uzturēšana (grozījumi)
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
09.11.2021
(SIA RM 2021/47) Meliorācijas sistēmu renovācijas projektēšanas pakalpojums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
02.11.2021
(LVM M MI 2021/342_B) Meža meliorācijas sistēmas "Švēriņu purvs" pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā
AS "Latvijas valsts meži"
04.11.2021
Iekārta Minimelt produkta iepakošanai.
Rūjienas Saldējums SIA
04.11.2021
(LSEZ2021/74/K) DEGVIELAS IEGĀDE LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDES AUTOMAŠĪNĀM
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
08.11.2021
(RS 2021/57) Par elektroautobusu piegādi; (34 320 000 eur) (papildināts)
Rīgas Satiksme Rīgas pašvaldības SIA
25.11.2021
(SNP 2021/16/AK) Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Smiltenes novada speciālās pamatskolas audzēkņiem
Smiltenes novada pašvaldība
01.11.2021
(TA 2021/7/K) Telpu uzkopšana Tiesu administrācijas, tiesu iestāžu un Juridiskās palīdzības administrācijas vajadzībām; (2 245 560 Eur)
Tiesu administrācija
25.11.2021
(RSU 2021/133/MI) Dažādu socioloģisko aptauju veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
Rīgas Stradiņa universitāte
01.11.2021
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma apdrošināšana
VALMIERAS NAMSAIMNIEKS SIA
(IeVP 2021/78/NFI) Būvprojekta ekspertīze; (46 389 Eur)
Ieslodzījuma vietu pārvalde
12.11.2021
(RTU 2021/125) Tvaika ģeneratora detaļu iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
01.11.2021
(RTU 2021/96) Testa iekārtas Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas vajadzībām (pielikums)
Rīgas Tehniskā universitāte
15.11.2021
(ONP 2021/48) Olaines stadiona servisa ēkas projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība Zeiferta ielā 4, Olainē
Olaines novada pašvaldība
(RND/ 2021/26) Bauskas novada Rundāles pagasta, Svitenes pagasta un Viesturu pagasta autoceļu un ielu brauktuvju uzturēšana ziemas periodā.; (40 000 Eur)
Rundāles novada dome
(LGS 2021/49) Rezerves datu pārraides kanāla organizācija un pakalpojuma sniegšana posmā: Rīgas KDP ēka – LGS objekts „Ezerlīči”
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"
01.11.2021
(SAEIMA 2021/19) Saeimas attālinātas sēdes organizēšanai nepieciešamā tehnoloģiskā risinājuma pilnveidošana un uzturēšana
Latvijas Republikas Saeima
22.11.2021
(VeA 2021/12/ERAF) Radioteleskopa RT-32 uztvērēju kabīnes izgatavošana un piegāde
Ventspils Augstskola
12.11.2021
(RND 2021/27) AUTOCEĻA B7 “PRIEDĪTES-MEŽOTNES STACIJA” PĀRBŪVE; (297 880 Eur) (pielikums)
Rundāles novada dome
10.11.2021
(VSIA TOS 2021/30K) Universālo akumulatora tipa spēka instrumentu komplektu ar savienojumiem piegāde (pielikums)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
23.11.2021
Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes
Latvenergo AS
(VS 2021/7) Jauna riteņtraktora piegāde
Vides Serviss SIA
03.11.2021
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ DAUGAVAS IELĀ 2, SMILTENĒ, SMILTENES NOVADĀ
SIA "Smiltenes NKUP"
02.12.2021
(VN 2021/15) Jauna traktora piegāde
Valmieras Namsaimnieks SIA
(VN 2021/19) Jauna traktora piegāde
Valmieras Namsaimnieks SIA
03.11.2021
(LVP 2021/140) Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrāde
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
(LVP 2021/150) Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novadasadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrāde
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
03.11.2021
(LEBM 2021/14) Teritorijas apgaismojuma ierīkošana
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
01.11.2021
(TCL 2021/3 2021/3) Sporta trenažieru un inventāra iegāde
Tenisa centrs "Lielupe SIA
01.11.2021
(LVC 2021/148/AC) Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8 – 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P1 izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
VSIA Latvijas Valsts ceļi
10.11.2021
(RD DMV 2021/84) Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
15.11.2021
(PND 2021/48AK) Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvdarbi; (1 032 000 Eur)
Preiļu novada dome
09.11.2021
(VMD 2021/11) Valsts meža dienesta transportlīdzekļu apdrošināšana; (60 000 Eur)
Valsts meža dienests
09.11.2021
(DRS 2021/97) Virtuves inventāra piegāde
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
01.11.2021
(LSEZ 2021/1/T) Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Tehnoloģiska pārbrauktuve uz dzelzceļa pievedceļa Nr.150 Liepājas ostā (papildināts)
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
29.10.2021
(SIAJS 2021/32) Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA “Jūrmalas slimnīca vajadzībām”
Jūrmalas slimnīca SIA
12.11.2021
(ZRS 2021/43) Hemodialīzes nodaļas atjaunošana un izbūve Stendes ielā 1, Talsos.; (110 000 Eur)
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca SIA
08.11.2021
(ZRS 2021/44) Hemodialīzes nodaļas atjaunošanas un izbūves būvuzraudzība Stendes ielā 1, Talsos.; (8 700 Eur)
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca SIA
08.11.2021
(IeM NVA 2021/103) Par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumiem uz diviem gadiem Stabu ielā 89, Rīgā (grozījumi)
Nodrošinājuma valsts aģentūra
01.11.2021
(VAMOIC 2021/047) Frekvenču pārveidotāja maiņa Birzes ielā, Rīgā (grozījumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
04.11.2021
(LNP 2021/92) Puķu stādu piegāde, stādīšana un puķu dobju, podu kopšana Limbažu pilsētā 2022.gadā; (42 000 Eur)
Limbažu novada pašvaldība
09.11.2021
(VAMOIC 2021/097) Meža meliorācijas sistēmu pārbūves objekts Jaunlāčusils, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
03.11.2021
(PND 2021/44AK ERAF) 5D telpiskās amatniecības izstādes “Amatu prasmes tūrisma telpā” aprīkojuma piegāde un uzstādīšana; (60 000 Eur) (grozījumi)
Preiļu novada pašvaldība
02.11.2021
(LLBN 2021/7) Kāpas objekta un reprezentācijas zīmju izveide un uzstādīšana koncertzālē „Pūt Vējiņi”, Liepājā (grozījumi)
Liepājas Latviešu biedrības nams SIA
01.11.2021
(RNP MAP 2021/28) „Kancelejas preču piegāde RNP iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienību vajadzībām”
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"
01.11.2021
(LNP 2021/43) Apkures kokskaidu granulu iegāde un piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm
Ludzas novada pašvaldība
01.11.2021
(FM VID 2021/239) Dokumentu un citu datu nesēju savākšana, iznīcināšana un to izveidotās makulatūras, izlietotā papīra nodošana atkārtotai lietošanai vai pārstrādei
Valsts ieņēmumu dienests
01.11.2021
Monitorēšanas licences iegāde
SIA “Rīgas 1.slimnīca”
"Papildu mobilo telefonu iegāde COVID-19 sertifikātu nolasīšanai"
Rīgas 1.slimnīca SIA
TEC-2 pirmā un otrā energobloka aprīkošana ar sistēmas dinamiskās uzvedības reģistrēšanas ierīcēm (grozījumi)
Latvenergo AS
02.11.2021
(PRO-2021/209) Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju Ezerciems pārbūve (grozījumi, pielikums)
Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
12.11.2021
Veikala R074, F2 projekta, būvniecības daļa
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
11.10.2021
(DPSATC 2021/29) Zīmogu un spiedogu izgatavošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram (pielikums)
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
22.10.2021
Veikala R074, F2 projekta, aukstumvitrīnas pārcelšana
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
28.10.2021
48 V barošanas sistēmas paplašināšana bāzes stacijai TušķiL
Tele2 SIA
03.11.2021
(CA-2672/LE) Lietus kanalizācijas sūkņa ar auto savienojumu iegāde
Latvenergo AS
25.10.2021
(BNP TI 2021/124/ERAF) Vizuālā gida “Muižas un parki-Pleskavas apgabals, Latgale un Vidzeme” drukāšana
Balvu novada pašvaldība
27.10.2021
(BNP TI 2021/125) Ziemas riepu piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Balvu novada pašvaldība
27.10.2021
(25) Ekran Systems programmatūras licences uzturēšana vienam gadam
RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE SIA
28.10.2021
Video novērošanas kameru iegāde
NBS Transporta remonta nodrošinājuma centrs
31.10.2021
(AST 2021/135-ES) Būvprojekta "Apakšstacijas "Līksna" 330kV sadalietaises pārbūve" ekspertīzes veikšana
AS "Augstsprieguma tīkls"
25.11.2021
(LE2021/07-14) Siltumtīklu ūdens cirkulācijas sūkņa piegāde
Liepājas enerģija SIA
09.11.2021
Līguma noslēgšana ar SIA „Severstal Distribution” par iebrauktuves betona grīdas ierīkošanu 3.noliktavas Braslas iela 24 teritorijā
Severstal Distribution SIA
29.10.2021
Veikala R076, taromāta vietas izbūve
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
28.10.2021
(FM VID 2021/135) Dokumentu un citu datu nesēju savākšana, iznīcināšana un to izveidotās makulatūras, izlietotā papīra nodošana atkārtotai lietošanai vai pārstrādei
Valsts ieņēmumu dienests
(VIAA 2021/45 ERAF VidzT) Motoru, statīvu, aprīkojuma un automātiskās pārnesumkārbas piederumu, instrumentu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam (pielikums)
Valsts izglītības attīstības aģentūra
22.11.2021
3 jaunu graudu torņu būvniecība; SIA "UCENI" (50003725771); 94 838 EUR
Ildzēni ZS
(Rīgas 2.slimnīca 2021/9 AK) SIA “Rīgas 2.slimnīca“darbinieku veselības apdrošināšana; Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle (40103595216); 62 454 EUR
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca"
(GNP 2021/101/ERAF) Mēbeļu piegāde un uzstādīšana; SIA “FL BIROJS” (40003875292); 13 954 EUR
Gulbenes novada dome
(AS LVM SP 2021/105_Ak) Transportlīdzekļu piegāde un to tehnisko apkopju un remonta pakalpojumu nodrošināšana; SIA "Mūsa Motors Rīga" (40003161493), SIA "SKANDI MOTORS" (40003532750) ...Vēl; 2 100 004 EUR
AS "Latvijas valsts meži"
Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt demonstrācijas iekārtu piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām; SIA "Certes.lv" (40103624267); 3 600 EUR
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
(LNP 2021/29/ERAF) Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1. kārta; SIA "Warss+" (44103055272); 348 705 EUR
Ludzas novada pašvaldība
Logu un durvju nomaiņas darbi izglītības iestādes ēkā Gaujas ielā 23, Rīgā
Rīgas domes Īpašuma departaments
(RDĪD 2021/50) Izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās (1. saraksts); SIA "Baltic Construction Company (BCC)" (40103164763) ...Vēl; 99 461 EUR
Rīgas domes Īpašuma departaments
Koksnes granulu piegāde, slēdzot vispārīgo vienošanos; SIA "Latgales Granulas" (52403034911), SIA "VĀRPAS 1" (44103 ...Vēl; 25 574 EUR
Latvijas valsts meži
Dekoratīvo stādu piegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām; SIA "STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE" (40003643435) ...Vēl; 2 644 EUR
Rīgas meži SIA
Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne - Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 125,140 - 129,300 un posma km 162,000 - 163,700 pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība; "Ceļuprojekts" AS (40003026637); 170 064 EUR
Latvijas Valsts ceļi VSIA
RSU MITC klīnisko simulāciju telpu iekārtu un aprīkojuma bloks - 9.kārta (Medicīnas mēbeles un simulatori); SIA "GenMedica Baltic" (40103747792); 12 040 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
(RTU 2021/92) Individuālo aizsardzības līdzekļu laboratorijas aprīkojuma iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Ar MGI DNBSEQ nākamās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģiju iekārtām savietojamu paraugu sagatavošanas un sekvencēšanas reaģentu un materiālu piegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
(DPD 2021/17) Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām;
Daugavpils pilsētas dome
(JNP 2021/55) Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde apkurei Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta vajadzībām
Jelgavas novada pašvaldība
(RDĪD 2021/57) Izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās (4. saraksts); SIA "Baltic Construction Company (BCC)" (40103164763), SIA ENFORT (40103392294); 630 436 EUR
RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
(RAKUS 2021/108M) “Oftalmoloģijas operāciju galdu piegāde”; SIA "KJ SERVISS" (40003634216); 41 900 EUR
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
(VRAA EIS 2020/13/AK/CI-118-2) Par programmatūras piegādi un programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem; SIA "Blue Bridge Technologies" (40003932716) ...Vēl; 1 624 851 EUR
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(RAKUS 2021/51K) Reaģentu un piederumu piegāde SARS-CoV-2 noteikšanai un apstiprinošai diagnostikai; SIA "Roche Latvija" (40003731032), SIA "Diamedica" (40003469042) ...Vēl; 2 191 726 EUR
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
(RAKUS 2021/54K) Reaģentu komplektu piegāde antivielu pret SARS-CoV-2 vīrusu noteikšanai; SIA "Tamro" (40003133428), SIA "Roche Latvija" (40003731032) ...Vēl; 125 438 EUR
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
Drukas pakalpojuma nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldībā; SIA "DATI Group" (40003115371); 2 000 000 EUR
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Par programmatūras piegādi un programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem; SIA "AA Projekts" (40003572522), SIA "ATEA" (40003312822) ...Vēl; 4 396 405 EUR
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VAMOIC 2021/032) "Baseina iluminatoru nomaiņa ūdenslīdēju skolas ēkā (001), Atmodas bulvārī 1, Liepājā"; SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS" (42103000295); 44 815 EUR
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Biedrības “Darīsim paši!” vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam novērtējums; SIA LLF sadarbnīca (41203071609); 9 700 EUR
Biedrība "Darīsim paši!"
Jauna lauksaimniecības traktora iegāde Podiņu kokaudzētavai; SIA "Valtek" (43603020413); 63 956 EUR
Latvijas valsts meži
(RCB 2021/1) Aprīkojuma izgatavošana un piegāde Rīgas Centrālās bibliotēkas Āgenskalna filiālbibliotēkai; SIA Bernkastel (.40003910719); 10 894 EUR
IKSD Rīgas Centrālā bibliotēka
(LPR 2021/8) Sociālā darbinieka piesaiste individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; Ilze Mičule; 29 850 EUR
Latgales plānošanas reģions
(ANPCA 2021/19) Īres dzīvokļu izveidošana Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošajās ēkās; SIA "BUILDER INDUSTRY" (41503054059); 208 691 EUR
Daugavpils novada dome
(LVP 2021/92) Sociālā dienesta ēku telpu remonts; SIA "Būvkompānija MBR" (42103033686), SIA "BD & C" (40103329844) ...Vēl; 71 104 EUR
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
(GNP 2021/129) Līgo kultūras nama ēkas energoefektivitātes uzlabošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošana un autoruzraudzība; SIA “KPB Projektētājs.lv” (40103935795); 12 349 EUR
Gulbenes novada dome
(RSU 2021/103/AK) Video konferenču platformas licenču iegāde un ikgadējā uzturēšana; "ELIPSIS" UAB (300629245); 93 048 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
Jauna lauksaimniecības traktora iegāde ar lietota traktora atpirkšanu Zemgales sēklkopības iecirknim; SIA "SilJa" (40003264664); 73 200 EUR
Latvijas valsts meži
(LPR 2021/6) Apmācību, semināru organizēšana Latgales plānošanas reģiona vajadzībām;
Latgales plānošanas reģions
(LVC 2021/119/AC) Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība; SIA Projekts EAE (44103073494); 35 733 EUR
VSIA Latvijas Valsts ceļi
(ANPCA 2021/20) Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve; SIA "BUILDIMPEKS" (40103376961); 817 484 EUR
Daugavpils novada dome
(ANP 2021/26) Būvprojekta “Siguldas un Pumpura ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbu veikšanai; SIA "Rubate" (40003291605); 303 691 EUR
Alūksnes novada pašvaldība
(3.RNC 2021/43) Profesionālās sadzīves tehnikas iegāde; SIA "PROLUX" (40003471371); 30 040 EUR
LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs
(RSU 2021/108/MI) Autobusu ar vadītāju noma; SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” (48503004916); 26 446 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
(DNP 2021/27K) Būvniecības ieceres dokumentācijas “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunbērzes kultūras nama ēkā” izstrāde un autoruzraudzība; (40 000 Eur)
Dobeles novada pašvaldība
(TND 2021/34) Malkas piegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm; SIA "MAKVERS" (48503019574); 74 500 EUR
Tukuma novada dome
Fasādes siltināšana; SIA "Laguta" (40003235519); 160 816 EUR
Lemešu 2A
(BNP 2021/66) Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Balvu novada Baltinavas pagasta Baltinavas ciema grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrādes būvdarbiem; SIA "R4F" (42403040456); 3 380 EUR
Balvu novada pašvaldība
(LVRTC 2021/3) Degvielas iegāde; AS Viada Baltija (40103867145); 130 000 EUR
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
(DPP 2021/5) Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām; SIA "ARD" (40003018038); 15 624 EUR
Daugavpils pilsētas dome
(TNA 2021/20) Ēkas Jēkabpilī, Neretas ielā 39, koplietošanas telpu uzkopšana 2 gadus; SIA "MARIVO" (40203012377); 26 794 EUR
VAS "Tiesu namu aģentūra"
(LVRTC 2021/16) Nekustamā īpašuma (izņemot zemi), kustamā īpašuma (izņemot transportlīdzekļus), vispārējās civiltiesiskās atbildības un profesionālās civiltiesiskās atbildības...; BTA Baltic Insurance Company (40103840140); 40 986 EUR
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
(IeM NVA 2021/61) Vieglo transportlīdzekļu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām piegāde uz diviem gadiem; SIA "Green Motors" (40203013086); 138 999 EUR
Nodrošinājuma valsts aģentūra
(FM VID 2021/205) VID darbinieku dienesta apliecību izgatavošanas sistēmas (DDAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana; SIA "ADI" (40103086505); 29 000 EUR
Valsts ieņēmumu dienests
(LMMDV 2021/13) Par fizikas apguves mācību līdzekļu piegādi; SIA "Lielvārds" (47403001219); 6 632 EUR
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
(LU 2021/69_I) Izmēģinājumu dzīvnieku turēšanas materiālu un piederumu piegāde; SIA "Labochema Latvija" (40003925979), SIA Animalab Baltic ( ...Vēl; 27 000 EUR
Latvijas Universitāte
(VAS "LAU" 2021/87) Avota ūdens iegāde, piegāde un ūdens sadales iekārtu noma; SIA "VENDEN" (40003325121); 41 900 EUR
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
(FID 2021/6) Pētījuma “Noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Robežšķirtne, tipoloģijas un tiesu prakse” īstenošana.; Sorainen ZAB SIA (50203349641); 41 999 EUR
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lemešu ielā 2A, Rīga;
Lemešu 2A
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aldaru ielā 17, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (grozījumi)
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Aldaru 17"
22.10.2021
Mācību līdzekļu aprīkojums un lietošanas apmācība 10 (desmit) vispārizglītojošām skolām Latvijā fizikas mācību jomā (grozījumi)
Nodibinājums Iespējamā misija
27.10.2021
Saules paneļi (grozījumi)
Biedrība "Kurzemes Zvejnieku asociācija"
28.10.2021
(RS2019/ 22) Par sabiedriskā transporta rezerves daļu piegādi (sarunu procedūra Nr.41); (1 237 115 eur)
Rīgas Satiksme Rīgas pašvaldības SIA
09.11.2021
(VM 2021/11) Akmeņogļu piegāde Tvaika lokomotīves Ml 631un Ml 611 darbības nodrošināšanai Piejūras brīvdabas muzejā Riņķa ielā 2, Ventspilī saskaņā ar Tehniskajām prasībām; (7 338 eur)
P/I "Ventspils muzejs"
27.10.2021
(CA-2671/ST) Nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojuma iegāde
Sadales tīkls AS
27.10.2021
(IDN-3742/21 A) "20 kV EPL LN-3436 atjaunošana Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā", IO-144330.
Sadales tīkls AS
22.10.2021
(DPIP2021/59N) Izmaiņu veikšana tehniskajā dokumentācijā un būvdarbu izpilde “Ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana, iekšējo apdares darbu izpilde Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestādes sanitāro mezglu telpās"
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
25.10.2021
(T.I.120 (2021)) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatve 162, būvuzraudzība
Rīgas ūdens SIA
26.10.2021
Nepārtraukto elektropadeves avotu 10 kVA piegāde
Latvijas Dzelzceļš VAS
27.10.2021
(JKNP 2021/7-C) Kanalizācijas tīklu nomaiņa mājas pagrabā Zīlānu ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
SIA JK Namu pārvalde
29.10.2021
Pirmās palīdzības medicīniskās preces
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
27.10.2021
(CA-2673/ST) Horn Dīzeļdegvielas uzskaites un izdales sistēmas HDM 80 Eco Box apkope
Sadales tīkls AS
25.10.2021
Par noliktavas aprīkojuma piegādi
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Valsts tehnikums
24.10.2021
(1-17.2/59) Datortehnikas iegāde
Saldus novada bibliotēka
27.10.2021
(TNPz 2021/95) Pulsa jostu piegāde mācību treniņu procesa nodrošināšanai Talsu novada Sporta skolā
Talsu novada pašvaldība
29.10.2021
Žoga pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Smilšu ielā 25, Kuldīgā, teritorijā, kad. apz. 62010090088
Kuldīgas komunālie pakalpojumi SIA
07.11.2021
Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi
Limbažu novada pašvaldība
22.10.2021
(DPSATC 2021/31) Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra darbinieku veselības apdrošināšana
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
26.10.2021
Pļaviņu HES ūdens plūsmu testēšana
Latvenergo AS
29.10.2021
(RD DMV 2021/87) Sašķidrinātās naftas gāzes - propāna piegāde Rīgas pašvaldības kapsētām
RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS
Viduču pamatskolas ēkas daļējs fasādes remonts
Balvu novada pašvaldība
Pilna servisa pakalpojums Klientu pieslēguma izbūves objektu grupai zemsprieguma tīkla būvprojektēšana un izbūve AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskajā daļā", pielikums Nr. 3 Elektromateriāli un iekārtas. (grozījumi)
AS Sadales tīkls
29.10.2021
Pilna servisa pakalpojums Klientu pieslēguma izbūves objektu grupai zemsprieguma tīkla būvprojektēšana un izbūve AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskajā daļā", pielikums Nr. 4 Kontroltāmes. (grozījumi)
AS Sadales tīkls
29.10.2021
Pilna servisa pakalpojums Klientu pieslēguma izbūves objektu grupai zemsprieguma tīkla būvprojektēšana un izbūve AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskajā daļā", pielikums Nr. 2 Etalondarbi. (grozījumi)
AS Sadales tīkls
29.10.2021
Meža apsaimniekošanas plāna izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Ozollejas”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā”
Balvu novada pašvaldība
(VND 2021/48) Elektroapgaismojuma tīkla atjaunošana Usmas pagastā, Ventspils novadā
Ventspils novada dome
(ONP 2021/50) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu posmu izbūvei Olaines novadā
Olaines novada pašvaldība
(LVP 2021/147) Sporta monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana Liepājas Sporta spēļu skolai
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
03.11.2021
(VND 2021/25) Sensorās istabas aprīkojuma un attīstošo spēļu iegāde un uzstādīšana (atkārtots)
Vecumnieku novada dome
02.11.2021
(VLK 2021/23) Tehniskās sāls piegāde
Ventspils labiekārtošanas kombināts, PSIA
11.11.2021
KASKO un OCTA apdrošināšana
KULDĪGAS ŪDENS SIA
ĢIS DISP moduļa papildināšana ar jaunām sadaļām “Profi lakses darbi” un “Skalošanas darbi” /Supplementing the GIS DISP module with new sections: Preventive Works and Washing Works (grozījumi, pielikums)
Rīgas ūdens SIA
27.10.2021
(VALIC 2021/115/EN-P-AK) Transportēšanas konteinera iegāde (grozījumi)
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
10.11.2021
(LDZ 2021/13-IB) Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana (grozījumi)
Latvijas Dzelzceļš VAS
11.11.2021
(RS 2021/59) Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā; (7 031 159 eur) (papildināts)
Rīgas Satiksme Rīgas pašvaldības SIA
24.11.2021
(DPP 2021/34) Apmācību nodrošināšana ”Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vajadzībām projekta Nr. LLI-550 ietvaros
Daugavpils pilsētas dome
26.11.2021
(2021/27 2021/27) Reprezentācijas priekšmeti, suvenīri, kausi un medaļas
LR Zemessardzes štābs
10.11.2021
(RPNC 2021/56) Ūdens attīrīšanas iekārtu noma un dzeramā ūdens iegāde
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
(RPNC 2021/61) Ūdens attīrīšanas iekārtu noma un dzeramā ūdens iegāde
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
01.11.2021
(AND 2021/34) Riteņtraktora ar aprīkojumu piegāde
Aizkraukles novada pašvaldība
11.11.2021
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ ABULAS IELĀ 8, SMILTENĒ, SMILTENES NOVADĀ
SIA "Smiltenes NKUP"
30.11.2021
(LLU 2021/128/mi) Izejvielas, piedevas, garšvielas LLU zinātniski pētnieciskās darbības nodrošināšanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(LLU 2021/136/mi) Izejvielas, piedevas, garšvielas LLU zinātniski pētnieciskās darbības nodrošināšanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
02.11.2021
(ONP 2021/51) Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 A8 – Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā par iespējamo projektu satiksmes drošības uzlabošana
Olaines novada pašvaldība
01.11.2021
Atklāts konkurss "Finanšu un personāla vadības sistēmas ieviešana un apkalpošana", iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2021/51
Pasažieru vilciens AS
08.11.2021
Sniega tīrīšanas pakalpojumi (2021./2022. gads)
Latvijas Namsaimnieks SIA
01.11.2021
(LVP 2021/141) Sporta vingrošanas brīvo kustību atsperu paklāja iegāde
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
03.11.2021
(INPA 2021/25) Transporta pakalpojumu nodrošināšana
Iecavas novada pašvaldības administrācija
02.11.2021
(SOP 2021/15) Par alumīnija laivas, laivas piekabes un piekaramā laivas dzinēja piegādi
Salacgrīvas ostas pārvalde
12.11.2021
(RIX 2021/45) Kopētāju nomas pakalpojums
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
10.11.2021
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpas kosmētiskā remonta preču iegāde
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
(JPP 2021/15) Jaunas apvidus automašīnas piegāde
Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija
03.11.2021
Nr.GASO-2021/204 - Būvdarbi objektā “Zemā spiediena (P < 0,005 MPa) sadales gāzesvada jaunbūve Pirmā ielā 38A, Ādažos (RE-0134-20)” (izsludināts atkārtoti)
AS "Gaso"
26.10.2021
(GNP 2021/143) Kancelejas preču piegāde un iegāde Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Gulbenes novada dome
01.11.2021
(VND 2021/51) Kokskaidu granulu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām
Ventspils novada dome
09.11.2021
(LU 2021/68_I) Optomehānisko komponenšu piegāde-1
Latvijas Universitāte
03.11.2021
(INPA 2021/24/ERAF) Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Baldones ielā 65, Iecavā, Bauskas novadā, 1.kārta
Iecavas novada pašvaldības administrācija
09.11.2021
(CSDD 2021/45) CSDD tīmekļvietņu jaunas funkcionalitātes un dizaina izstrāde un ieviešana
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
11.11.2021
(TNA 2021/21) Serveru un disku masīvu profesionālais atbalsts
VAS "Tiesu namu aģentūra"
02.11.2021
(NVA 2021/8_ESF) Datora WEB kameru iegāde
Nodarbinātības valsts aģentūra
01.11.2021
(RIX 2021/11) Skrejceļa vizuālās pārbaudes lidojumā pakalpojums
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
10.11.2021
(DRS 2021/95) Būvdarbu uzraudzība pagrabstāva pārsegumu konstrukcijas nestspējas palielināšanai magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” ēkā, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
01.11.2021
(RIX 2021/38) Videonovērošanas sistēmas uzturēšanas pakalpojums
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
10.11.2021
(SND 2021/33) Salaspils novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnie
Salaspils novada dome
01.11.2021
(VAMOIC 2021/046) Vājstrāvu sistēmu izbūve ēkā (005), Krustabaznīcas ielā 9, K-6, Rīgā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
16.11.2021
(KAP 2021/20) Lauksaimniecības un mežkopības tehnikas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvaldes struktūrvienību vajadzībām; (25 632 eur) (grozījumi)
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”
03.11.2021
(SNP 2021/18/AK) Mēbeļu iepirkums Smiltenes vidusskolai
Smiltenes novada pašvaldība
08.11.2021
(TS 2021/7) Elektroenerģijas piegāde; (47 500 Eur)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
16.11.2021
(VNĪ 2021/7/2-9/AK-54) Iekšpagalma pārplānošana un ēkas lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve Mazā Nometņu iela 39, Rīga
Valsts nekustamie īpašumi
08.11.2021
(SPKC 2021/07ESF) Izglītojošas un praktiskas fizisko aktivitāšu nodarbības ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/106 ietvaros (atkārtots) (grozījumi)
Slimību profilakses un kontroles centrs
29.10.2021
(CN PAP 2021/35) Remontmateriālu un citu sadzīves preču iegāde Priekuļu apvienības pārvaldes struktūrvienībām un iestādēm
Priekuļu novada pašvaldība
10.11.2021
(IeM NVA 2021/86) Lielgabarītu apsildāmo telšu iegāde valsts materiālajās rezervēs
Nodrošinājuma valsts aģentūra
12.11.2021
(CFLA 2021/16-PAK) Datu pārraides tīkla apkalpošana Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
01.11.2021
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Zvejnieku alejā 7 k2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Liepājas namu apsaimniekotājs SIA
15.11.2021
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Zvejnieku alejā 7 k1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Liepājas namu apsaimniekotājs SIA
15.11.2021
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Raiņa iela 5, Valka
Biedrība "Raiņa iela 5"
11.11.2021
(BNP 2021/75) Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve, 1.kārta – vispārējie celtniecības un jumta remontdarbi (grozījumi)
Balvu novada pašvaldība
02.11.2021
(TNP 2021/94) “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve Kārļa Mīlenbaha ielā 28, Talsos, Talsu novadā 1. un 2. kārta” (grozījumi)
Talsu novada pašvaldība
23.11.2021
(LRP 2021/50) Videonovērošanas kameru iegāde.
Latvijas Republikas Prokuratūra
29.10.2021
(KP 2021/1) Specializētas darbstacijas piegāde
Konkurences padome
29.10.2021
(DRS 2021/94) Būvdarbu uzraudzība pagrabstāva pārsegumu konstrukcijas nestspējas palielināšanai magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” ēkā, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
(TS 2021/3) Elektroenerģijas piegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
(ZRS 2021/46) “Šķidrā medicīniskā skābekļa piegāde un nodrošināšanas sistēmu tehniskā apkalpošana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”” (pielikums)
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca SIA
04.11.2021
Iepirkuma plāni: Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur
AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecība
Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE
SIA LDZ ritošā sastāva serviss
26.10.2021
(KPA 2021/16) Ēku/būvju remontdarbi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienību vajadzībām; SIA "Rēzeknes būvserviss" (42403036766), SIA "LĪGAIŠI" (41503042596); 31 074 EUR
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”
(VT 2021/7/IE) VALMIERAS TEHNIKUMA ĪPAŠUMA UN IZGLĪTOJAMO APDROŠINĀŠANA; AAS "BTA Baltic Insurance Company" (40103840140); 1 400 EUR
Valmieras Profesionālā vidusskola
(LLU 2021/121/mi) Rokas 3D skenera komplekta iegāde ITF vajadzībām projekta S390 ietvaros; SIA "JARVA" (40103277557); 7 283 EUR
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(VT 2021/9/IE) VALMIERAS TEHNIKUMA ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA; AAS "BTA Baltic Insurance Company" (40103840140); 1 400 EUR
Valmieras tehnikums
(JVP 2021/100/AK) Interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Centra pamatskola”; SIA "BALTIJAS BIROJU TEHNOLOĢIJAS" (40003482515); 7 750 EUR
Jelgavas pilsētas dome
(VAS "LAU" 2021/90) Nolietotu auto un traktortehnikas riepu utilizācija
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
(RVKM 2021/3) Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Izstāžu zāles elektroapgādes, apgaismojuma un vājstrāvas tīkla rekonstrukcija, kosmētiskais remonts, Palasta ielā 4, Rīgā; SAVS meistars, SIA (40103570458); 52 956 EUR
Valsts aģentūra “Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs”
(GNP 2021/111) Sporta centra stadiona pārbūve; SIA "BUILDIMPEKS" (40103376961); 899 221 EUR
Gulbenes novada dome
(RPD 2021/97) Rēzeknes pilsētas ielu seguma atjaunošanas būvdarbi; (260 600 Eur)
Rēzeknes pilsētas dome
(JPD 2020/57/AK) Vispārīgā vienošanās par LED video ekrānu un aprīkojuma nomu un uzstādīšana; SIA "PRO 1 STAGE" (50003385531); 1 495 EUR
Jelgavas pilsētas dome
(VNĪ 2021/7/2-9/AK-45) Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana Čiekurkalna 1.līnijā korpuss 1, Rīgā; SIA “Rovlan Group” (40203284220); 35 215 EUR
Valsts nekustamie īpašumi
(VSIA LVĢMC 2021/13) Potenciālo notekūdeņu apsaimniekošanas aglomerāciju tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošana; (96 762 Eur)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs VSIA

Vēlaties saņemt visaptverošu Jūs interesējošās nozares aktuālo iepirkumu informāciju?

Piesakieties Mercell un saņemiet paziņojumus par jaunākajiem iepirkumiem sev svarīgajās nozarēs 7 dienas bez maksas!

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija