Aktuālie iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
Grunts sūcēja kuģa piegāde
Ventspils brīvostas pārvalde
03.12.2019
Elektroautobusu un elektroautobusu uzlādes staciju iekārtu piegāde inovatīvas transporta infrastruktūras izveidei Ventspilī
PSIA "Ventspils reiss"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Būvmateriālu iegāde
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)
Valsts policija
Pārtikas produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
23.12.2019
Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība
Latvijas Universitāte
09.12.2019
(VSAC "Kurzeme" 2019/15) "Pārtikas produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"; (484 771 Eur)
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
23.12.2019
(LNB 2019/25) Nekustamā īpašuma, pasākumu organizatora CTA un mūzikas instrumentu apdrošināšana
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novada pašvaldībai
Baltinavas novada dome
26.11.2019
Akustiskās sistēmas iegāde Baltinavas novada pašvaldībai
Baltinavas novada pašvaldība
26.11.2019
Portatīvo datoru un projektoru komplektu iegāde Jēkabpils novada iestāžu vajadzībām
Jēkabpils novada pašvaldība
25.11.2019
(NRC "Vaivari" 2019/47 TPC) Elpošanas aparātu iegāde, remonts un apkope
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
(EDI 2019/14) 3D kameras iegāde ERAF līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros
Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts"
(ĀND 2019/162) Atkārtots iepirkums - Optiskās šķiedras kabeļa izbūve un interneta pakalpojumu nodrošināšanu
Ādažu novada dome
29.11.2019
(LU 2019/77) Reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu piegāde; (394 800 Eur)
Latvijas Universitāte
18.12.2019
Latvijas Universitātes ēku uzkopšanas pakalpojumi (papildināts)
Latvijas Universitāte
16.12.2019
Elektrisko palešu ratiņu un iekrāvēju noma un servisa nodrošināšana
DPD Latvija SIA
29.11.2019
(NBS NP 2019/043) Ledusskapis zāļu uzglabāšanai
Nodrošinājuma pavēlniecība
(VADC 2019/28) Maisu - caurulīšu sistēma ar filtru, filtrētas eritrocītu masas sagatavošanai un uzglabāšanai; SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" (40003651502); 16 575 EUR
Valsts asinsdonoru centrs
(VM 2019/11/ESF) Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas kampaņas stratēģijas izstrāde
Veselības ministrija
(VDC 2019/19) Ventspils pilsētas informācijas sistēmu paplašināšanas darbi; SIA “MSP Solutions” (41203039582); 41 000 EUR
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"
PAR TIESĪBĀM VEIKT RP SIA „RĪGAS SATIKSME” SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠNIEKA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS OBLIGĀTO APDROŠINĀŠANU
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
21.11.2019
Elektroautobusu un elektroautobusu uzlādes staciju iekārtu piegāde inovatīvas transporta infrastruktūras izveidei Ventspilī
PSIA "Ventspils reiss"
16.12.2019
RT-32 spoguļa virsmas justēšanas precizitātes pētījums, regulēšanas pakalpojums un mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kontrolei iegāde
Ventspils Augstskola
03.12.2019
Būvuzraudzība un inženiertehniskā uzraudzība no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas izveidei Ventspilī, Talsu ielā 69
PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
12.12.2019
Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
(RPB 2019/16) Par ārējo neatkarīgo izvērtējamu veikšanu; SIA "Agile & Co" (40003939574); 18 000 EUR
Rīgas pilsētbūvnieks SIA
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana
AS "Latvijas valsts meži"
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (77230000-1)
AS "Latvijas valsts meži"
Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības projekta risinājumu izstrāde un ieviešana
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Babītes novadā
Babītes novada pašvaldība
Piesārņotas vietas sanācija un demontāžas darbi — Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Kalkūni, Ķieģeļu iela 13
Kalkūnes pagasta pārvalde
Latvijas Universitātes ēku uzkopšanas pakalpojumi
Latvijas Universitāte
16.12.2019
Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana
Rīgas Tehniskā universitāte
16.12.2019
Projekta "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr. 01944/675/PV rekultivācija" rezultātu uzturēšanas darbi
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
18.12.2019
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru un sūkņu staciju uzturēšana Rīgā no 2020. gada līdz 2025. gadam
Rīgas domes Satiksmes departaments
12.12.2019
Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2020. gadā
Ludzas novada pašvaldība
17.12.2019
Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbi Rīgā no 2020. gada līdz 2024. gadam
Rīgas domes Satiksmes departaments
12.12.2019
Sporta apavu "Sports" iegāde NBS vajadzībām
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
05.12.2019
Ogu saldētavas būvniecība ar stacionāro ogu pārstrādes līniju (grozījumi)
Jaunmelluži SIA
09.12.2019
Teltenes-pončo iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pārtikas produktu iegāde RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” izglītības iestāžu vajadzībām
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"
Iekārtu komplekta starojuma analizēšanai un virtuālās realitātes briļļu iegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Aprīkojuma piegāde Daugavpils tehnikuma izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Dažādu zāļu un medicīnas preču piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Iekārtu un aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Mehatronika” vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu piegāde
Latvijas Universitāte
18.12.2019
Šķeldas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes iestādei
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība”
19.12.2019
Ugunsdzēsības armatūras iegāde (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
16.12.2019
Medicīnas preču un materiālu piegāde SIA "Jūrmalas slimnīca" vajadzībām II
SIA "Jūrmalas slimnīca"
16.12.2019
Sekvenēšanas reaģentu un piederumu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
13.12.2019
Kalcija hlorīda iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
16.12.2019
Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība
Cēsu novada pašvaldība
09.12.2019
„Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu” būvniecība
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
03.12.2019
„Neibādes parks” un estrādes kompleksa rekonstrukcijas Saulkrastos, būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība
Saulkrastu novada dome
Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība
Ogres novada pašvaldība
16.12.2019
VNĪ/2019/CA-406 1.stāva telpu apgaismojuma modernizācija NĪ Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
25.11.2019
Medicīnas preču un materiālu piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām II (papildināts)
Jūrmalas slimnīca
16.12.2019
Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” rezultātu uzturēšanas darbi (papildināts)
Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
18.12.2019
Sekvenēšanas reaģentu un piederumu iegāde (papildināts)
Rīgas Stradiņa universitāte
13.12.2019
(SND 2019/28/M) Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde
Smiltenes novada pašvaldība
Ekipējuma iegāde patrulēšanas kuteru personālam (papildināts)
Valsts robežsardze
06.12.2019
Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde (papildināts)
Valsts izglītības satura centrs
29.11.2019
Lakats - šalle KIAS-Mod1
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
29.11.2019
(RND 2019/16) Sniega motocikla iegāde zivju resursu aizsardzībai (atkārtots iepirkums)
Riebiņu novada dome
Iepirkums par mēbeļu piegādātāja izvēli Lido Origo paplašināšanās projektā
Lido AS
29.11.2019
VNĪ/2019/CA-386 Instrumentu piegāde
Valsts nekustamie īpašumi VAS
06.11.2019
„NEIBĀDES PARKS” UN ESTRĀDES KOMPLEKSA REKONSTRUKCIJAS SAULKRASTOS, BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVNIECĪBA
Saulkrastu novada dome
(RDSD 2019/29) Vanšu tilta un Vanšu tilta labā krasta estakādes speciālās inspekcijas veikšana 2019.gadā
Rīgas pilsētas būvvalde
Laboratorijas iekārtu apkopju, remontu un tehniskās uzraudzības iepirkums; SIA "GenMedica Baltic" (40103747792), SIA "MEDILINK" (40003996045) ...Vēl; 40 000 EUR
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Piekabe
Stoļerovas pagasta ZS Liepziedi
Piekabe
Stoļerovas pagasta ZS Liepziedi
Lietotas automašīnas piegāde Engures novada domei
Engures novada pašvaldība
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Gultu un matraču piegāde Saldus tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sensoro sistēmu funkciju reģistrācijas iekārtu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Par medicīnas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Nacionālais veselības dienests
Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Pārtikas piegāde VSAC "Rīga" klientu vajadzībām
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
Pārtikas piegāde VSAC "Rīga" klientu vajadzībām
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
Asfaltbetona frēzes iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
12.12.2019
Videokamera un aprīkojums
Valsts robežsardzes koledža
21.11.2019
(APIIP 2019/02) Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkas jumta vienkāršotā atjaunošana
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
(SPNS 2019/5) Pacientu aprūpes inventāra iegāde
VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"
Fiziskas apsardzes nodrošināšana noliktavas telpās
DPD Latvija SIA
22.11.2019
Atklāts konkurss „Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu elektrisko mašīnu remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2019/37
Pasažieru vilciens AS
07.10.2019
(VVD 2019/16/CS/LVAF) “Bīstamo ķīmisko atkritumu savākšana un izvešana no nekustamā īpašuma “Kalndīķi”, kadastra Nr. 84865020027, Saldus novadā, Saldus pagastā”; AS "BAO" (40003320069); 27 510 EUR
Valsts vides dienests
(BNP 2019/28) Elektroenerģijas iepirkums; SIA Senergo (40103693339); 21 936 EUR
Brocēnu novada pašvaldība
Par projekta “Daudzdzīvokļu māju kompleksa Rīgā, Ulbrokas ielā 13” saistību refinansēšanu
SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
29.11.2019
Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana
Ķekavas novada pašvaldība
02.12.2019
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Rīgas Centrāltirgus ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmas apkopes un remonta darbi
AS "Rīgas Centrāltirgus"
Ieslodzīto informācijas sistēmas attīstība
Tiesu administrācija
Inženiertehniskā uzraudzība bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidei cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”
SIA "Getliņi EKO"
NBS sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) un brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Aizņēmuma piesaiste
SIA "Getliņi EKO"
Siltumizolācijas materiālu iegāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
06.12.2019
Trīs datortomogrāfijas iekārtu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
02.12.2019
Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
02.12.2019
1.5T magnētiskās rezonanses iekārtu iegāde
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
29.11.2019
Vienreizlietojamo neiroķirurģisko materiālu piegāde
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 3. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnas tehnoloģijas Patoloģijas centra vajadzībām
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Vienreizējās lietošanas materiāli Specializētās NMP nodrošināšanai
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Rezerves daļu Skrundas un Imantas klases kuģiem iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Tukuma 2. vidusskolas pārbūve
Tukuma novada dome
27.11.2019
Olaines cietuma (Latvijas Cietuma slimnīca) potenciāli piesārņotās vietas izpēte
Ieslodzījuma vietu pārvalde
27.11.2019
(NBS NP 2019/024) Mehāniķu darba apģērbu iegāde
Nodrošinājuma pavēlniecība
(NVA 2019/13) Automašīnas noma
Nodarbinātības valsts aģentūra
VNĪ/2019/CA-401 Ieejas mezgla remonts Cēsu iela 28, Limbaži, Limbažu nov.
Valsts nekustamie īpašumi VAS
20.11.2019
Noliktavas ēkas grīdas seguma betonēšanas darbi
Pasažieru vilciens AS
20.11.2019
Militāro inženieru tehnika teritoriju/poligonu attīrīšanai no sprādzienbīstamiem priekšmetiem
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
13.12.2019
Stikla šķiedras laivas vai motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA
Limbažu novada pašvaldība
19.11.2019
(VMD 2019/17) Mobilo telefonu piegāde
Valsts meža dienests
(LU 2019/35_I) Sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve LU objektā Kandavas ielā 2, Rīgā
Latvijas Universitāte
(LNVM 2019/5) Burbuļplēves un iepakošanas plēves iepirkums; SIA “DEPO DIY” (50003719281), SIA “PTC” (40003298872); 6 568 EUR
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu apkalpošana un apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības objektos
Jūrmalas pilsētas dome
Atklāts konkurss "Elektriskā autoiekrāvēja iegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. AS"PV"/2019/44
Pasažieru vilciens AS
22.11.2019
Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava–Mangaļi–Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība
VAS "Latvijas dzelzceļš"
12.12.2019
Piejūras brīvdabas muzeja laivu kolekcijas un ar zvejniecību saistīto priekšmetu restaurācija
PI "Ventspils muzejs"
28.11.2019
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Biļešu tirdzniecības sistēmas nodrošināšana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris” vajadzībām
VSIA "Latvijas Nacionālais teātris"
Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Talejas ielā 1, Rīgā
Valsts ieņēmumu dienests
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
16.12.2019
Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
10.12.2019
Ķirurģiskā un diagnostiskā kompleksa iegāde stacionāra „Biķernieki” Oftalmoloģijas klīnikai
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
28.11.2019
Simulatoru un trenažieru rezerves daļu un maināmo moduļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros
Rīgas Stradiņa universitāte
Simulatoru un trenažieru rezerves daļu un maināmo moduļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros
Rīgas Stradiņa universitāte
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par biroja tehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par biroja tehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
Testu iegāde mikroorganismu identifikācijai ar masas spektrometrijas metodi un imūņķīmisko rādītāju noteikšanai ar hemiluminiscences un imūnfluorescences metodi
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Jaunu pasažieru autobusu ar 19+1 sēdvietām iegāde operatīvajā līzingā Krustpils novada Atašienes, Vīpes un Variešu pagasta pārvalžu vajadzībām
Krustpils novada pašvaldība
Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Iekšzemes ūdeņu monitoringa iekārtu piegāde ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvaros /Supply of inland water monitoring equipment for the EU Cohesion Fund project No. 5.4.2.2.17/I/002
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Laboratorijas aprīkojuma – 3D printera – piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Datortehnikas iegāde
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"
Traktortehnikas iegāde
SIA "Getliņi EKO"
Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”
Smiltenes novada pašvaldība
11.12.2019
"HansaWorld" licenču iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
12.12.2019
Preču piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” klīniski diagnostiskās laboratorijas vajadzībām II
SIA "Jūrmalas slimnīca"
09.12.2019
Medikamentu un uztura bagātinātāju piegāde VSAC "Rīga" klientu vajadzībām
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
09.12.2019
Hidrauliskās preses iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
17.12.2019
Sporta tērpu "Sports" iegāde NBS vajadzībām
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
10.01.2020
Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
09.12.2019
Materiāla iegāde Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecībai Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā (SAM 5.1.1. ietvaros)
Daugavpils pilsētas dome
19.12.2019
Izstāžu stendu nodrošināšana
Agroresursu un ekonomikas institūts
09.12.2019
Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
09.12.2019
LIAA struktūrvienību darbības nodrošināšanai nepieciešamā autotransporta noma
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
09.12.2019
Par tiesībām piegādāt bronhoskopu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
09.12.2019
Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana robežšķērsošanas vietā “Pāternieki” un robežšķērsošanas vietā “Silene”
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
25.11.2019
Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā (SAM 5.1.1. ietvaros)
Daugavpils pilsētas dome
18.12.2019
Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā (SAM 5.1.1. ietvaros)
Daugavpils pilsētas dome
18.12.2019
Vingrošanas nodarbības senioriem un cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Limbažu novada pašvaldība
15.11.2019
Programmatūras tehniskās specifikācijas izstrāde, kvalitātes kontrole un autoruzraudzība
Valsts policija
20.12.2019
(RAKUS 2019/98M) "Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" maksas autostāvvietas un stacionāra "Biķernieki" maksas auto novietošanas zonas pakalpojumu nodrošināšana un kontrole"
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
(GEKO 2019/06/09) Aizņēmuma piesaiste; Luminor Bank AS (40003024725); 1 931 662 EUR
Getliņi EKO SIA
(VDC 2019/14) DATORTEHNIKAS IEGĀDE; (Cena: 375 900 eur)
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"
(AS LVM MI 2019/282_Ak) Par meža autoceļa "Rūjas purva pirmais ceļš" būvdarbu veikšanu LVM RIETUMVIDZEMES reģionā; SIA "LIMBAŽU BŪVNIEKS" (44103107235); 368 890 EUR
Latvijas valsts meži AS
Elektroenerģijas iegāde Ogres tehnikuma vajadzībām; SIA “AJ Power” (40103780693); 143 999 EUR
Ogres tehnikums
(LVM M MI 2019/334_B) Meža infrastruktūras objekta "Žīda tilts" atjaunošana LVM Ziemeļlatgales reģionā; SIA "AMBERGOLD" (44103058866); 87 519 EUR
Latvijas valsts meži AS
A/S Balticovo kaitēkļu kontroles (deratizācija, dezinsekcija un putnu kontroles) servisa pakalpojuma iepirkums.
Balticovo AS
25.11.2019
Saimniecības preču iepirkums AS LIDO
Lido AS
28.11.2019
Metāllūžņu nodošanas un pārdošanas pakalpojumi
Pasažieru vilciens AS
29.11.2019
Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa
AS "Latvenergo"
04.12.2019
Konsultantu piesaiste IS un IKT attīstības un pilnveidošanas atbalstam
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
02.12.2019
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
Jūrmalas pilsētas dome
11.12.2019
Degvielas iegāde
PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
25.11.2019
Degvielas iegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām
SIA "Rīgas meži"
Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Pārtikas produktu piegāde Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm
Lielvārdes novada pašvaldība
Integrētās drošības sistēmas uzstādīšana
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Medicīnas iekārtas un ierīces
SIA "Rīgas 1. slimnīca"
Sapieru bruņu tērpu iegāde
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Būvprojekta “Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā” izmaiņu izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība un inženierkomunikāciju apkope
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
05.12.2019
(SBDMV 2019/2) Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšana
Daugavpils Mūzikas vidusskola
(LNVM 2019/11) Ārtelpas stendu iepirkums
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
20.11.2019
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta (grozījumi, pielikums)
Bauskas ūdens SIA
02.12.2019
Vienotais projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkums Veselības ministrijas padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
218 (05.11.2019) Atklāts iepirkums “Par transportlīdzekļu apkopju un remonta veikšanu Rīgā“
AS "Gaso"
22.11.2019
(LRLM 2019/28-3-03/24 ESF) Pētījuma eksperta pakalpojuma nodrošināšana pētījumā ”Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojuma groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti) pārtikas
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Datoru un monitoru iegāde (papildināts)
Latvijas koncerti VSIA
22.11.2019
SIA “Rīgas brīvostas flote” kuģu remonti
SIA "Rīgas brīvostas flote"
12.11.2019
Gada pārskata revīzija un revidenta ziņojuma sniegšana Ventspils pilsētas pašvaldības kontrolējošās ietekmes kapitālsabiedrībās par 2019., 2020. un 2021. gadu
Ventspils pilsētas dome
Digitālo radio peilētāju remonts
Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs
Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā
Jelgavas novada pašvaldība
09.12.2019
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" informācijas sistēmas neatkarīga testēšana
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
12.12.2019
Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
Cēsu novada pašvaldība
25.11.2019
Apavu iegāde Valsts policijas amatpersonām jaunā dizainparauga formai (uz trīs gadiem)
Valsts policija
25.11.2019
Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrāde un tā realizācija
Jūrmalas pilsētas dome
29.11.2019
Simulatoru un trenažieru rezerves daļu un maināmo moduļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros
Rīgas Stradiņa universitāte
Membrānfiltrācijas iekārtas iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde – 8. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Narkotisko vielu un terapeitiskā zāļu monitoringa V-Twin System analizatoru darbībai nepieciešamo reaģentu un papildu piederumu piegāde
VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Pretinfekcijas un muskuļu, skeleta sistēmas grupu medikamentu iegāde un piegāde
SIA "Vidzemes slimnīca"
(NBS MP 2019/003) TRANSPORTLĪDZEKĻU REZERVES DAĻU PIEGĀDE
Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija
Elektroenerģijas piegāde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
Pārtikas produktu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm
Stopiņu novada dome
11.12.2019
Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Jūrmalas pilsētas dome
11.12.2019
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
09.12.2019
Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
13.12.2019
minerālmēslu izkliedētājs, saskaņā ar specifikāciju
Mārtiņš Elksnis
Free standing furniture procurement for SEB_part 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB Vilniaus Filialas
29.11.2019
Datu glabāšanas sistēmas iepirkums
Severstal Distribution SIA
22.11.2019
155mm munīcija un tās sastāvdaļu iepirkums
Aizsardzības ministrija
01.12.2019
Galda spēle par Latvijas Neatkarības karu
Aizsardzības ministrija
14.11.2019
(IeM VUGD 2019/32) Peldamības kompensācijas vestu iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Jūras stoderu izgatavošana
Ventspils brīvostas pārvalde
15.11.2019
(AS LVM MI 2019/280_B) Meža autoceļa "Biedru ceļš" būve LVM RIETUMVIDZEMES reģionā; SIA "LIMBAŽU CEĻI" (46603000113); 62 983 EUR
Latvijas valsts meži AS
Atklāts konkurss "Ritošā sastāva akumulatora bateriju iegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. AS"PV"/2019/43
Pasažieru vilciens AS
04.12.2019
Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām poliolu kompozīcijām (750 000 Eur)
TENAX SIA
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas iegāde
VAS "Latvijas Pasts"
12.12.2019
Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvprojekta izstrāde
APP "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"
Peldbaseina izmantošana un peldētapmācības pakalpojumu sniegšana
Saldus novada pašvaldība
Ekspertu pakalpojumi sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu sagatavošanai, sūnu, ķērpju un vaskulāro augu taksonu identificēšanai, gliemju sugu paraugu ievākšanai un izpētei
Dabas aizsardzības pārvalde
Kokmateriālu ar garumu līdz 16 metriem pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2020.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
06.12.2019
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām
VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
11.12.2019
Zinātniskā institūta „BIOR” materiālās bāzes pilnveidošana
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Vienreizējās lietošanas materiāli Specializētās NMP nodrošināšanai
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Slogošanas iekārtas ar dzinēju un pjezoelektriska spiediena devēja signāla pastiprinātāja piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Dažādu aprīkojumu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
APP "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"
”Motorola” radiostaciju (APCO 25 (P25) standarta ciparu programmējamās radiostacijas, programmnodrošinājums un piederumi) iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunu automašīnu iegāde operatīvajā līzingā
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Zinātniskā aprīkojuma, velkmes skapja un PCR iekārtas piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vajadzībām
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Par kravas atkritumvedēju ar divu bunkuru virsbūvi iegādi
SIA "ALAAS"
Ekstrakorporālās oksigenācijas sistēmas piegāde
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Papildus klimata kameras iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Klimata kameras iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
Medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "Ludzas medicīnas centrs"
SIA "Ludzas medicīnas centrs"
Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF BINI laboratorijai, EEF Elektrotehnikas un elektronikas katedrai un TF Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
09.12.2019
Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm
Ilūkstes novada pašvaldība
10.12.2019
Elektroenerģijas piegāde Saldus novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Saldus novada pašvaldība
12.12.2019
Vieglā komerctransporta un vieglo automobiļu iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
06.12.2019
Medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "Ludzas medicīnas centrs"
SIA "Ludzas medicīnas centrs"
09.12.2019
Datortehnikas iegāde
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"
05.12.2019
Jaunas paaudzes sekvenatora (NGS) ar aprīkojumu un reaģentiem piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
10.12.2019
Demonstrācijas iekārtu piegāde Pļaviņu novada domes struktūrvienībām
Pļaviņu novada dome
(LPP 2019/73) Lokālplānojuma izstrāde, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
(ONP 2019/66) Ielu apgaismojuma atjaunošana Lielvārdes ielā, J.Fabriciusa ielā un 1.Maija gatvē, Ogrē, Ogres novadā
Ogres novada pašvaldība
(RND 2019/13[ELFLA]) Dzirnavu promenādes būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvniecība
Rundāles novada dome
(RNP MPA 2019/29) “Lietotās automašīnas iegāde RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde”
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"
Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā
SIA “Gulbenes nami”
19.11.2019
Vairākkārtēji kaskādes veida pamatnolīgumi par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu cilvēkresursu jomas darbiniekiem ES iestādēs, aģentūrās un citās struktūrās
European Commission, Directorate-General Human Resources and Security, unit DDG.HR.R.1 ('Finance, Procurement and Internal Control')
Ūdensapgādes tīklu izbūve Kārsavas pilsētā
KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS SIA
09.12.2019
Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un 8K-2 Daugavpilī” izstrāde
Daugavpils siltumtīkli PAS
(DPD 2019/134) Elektrisko un dienas rotājumu piegāde 2019.gadā
Daugavpils pilsētas dome
(GHES 2019/12) Grobiņas pilsētas ielu uzturēšanas darbi ziemas sezonā
SIA "Grobiņas HES"
(PSKUS 2019/133) Dozkalibratora piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(SND 2019/34) Atkārtots iepirkums “Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību”; SIA "Alejas projekti" (43603025529); 32 909 EUR
Salaspils novada dome
(RPB 2019/19) Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana; SIA "AKTIS" (40003104503); 41 999 EUR
Rīgas pilsētbūvnieks SIA
(IeM NVA 2019/64) Žalūziju piegāde uz diviem gadiem; SIA "Austrumu Baltijas Kompānija" (40003284069); 41 999 EUR
Nodrošinājuma valsts aģentūra
(LRS 2019/23) Medicīnas gāzu un māsu izsaukumu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām; SIA "Heliks DS" (40103028507); 41 303 EUR
Liepājas reģionālā slimnīca SIA
Formas tērpa komplekts, JS individuālās aizsardzības sistēmas "KFT- JSS"
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
12.11.2019
A/S Balticovo koka palešu tenderis.
Balticovo AS
12.11.2019
Ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa Y izbūve, skrejceļa un manevrēšanas ceļa A seguma atjaunošana un peronu ass līniju uguņu ierīkošana
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
06.12.2019
Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde robežšķērsošanas vietas infrastruktūras Rīgā, Kundziņsalā, izveidei
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
22.11.2019
Sporta halles Ikšķilē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Ikšķiles novada pašvaldība
27.11.2019
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība skatu torņa ar pastaigu taku virs koku galotnēm un to apkalpojošo būvju kompleksa ar infrastruktūru izveidei kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”
SA "Rīgas meži"
25.11.2019
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Lineāro paātrinātāju un papildiekārtu profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības projekta risinājumu izstrāde un ieviešana
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos 2019. gadā
Daugavpils pilsētas dome
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā Lāčplēša ielā 4, Valmierā
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā
Tukuma novada dome
03.12.2019
Starptautiska līmeņa novērtējuma nodrošināšana Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas daļām — vidējā termiņa rīcības programma un ilgtermiņa rīcības programma
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
06.12.2019
Medicīnas un sporta iekārtas Rehabilitācijas klīnikai
SIA "Rīgas 1. slimnīca"
20.11.2019
Zāģēšanas līnijas piegāde
SIA "Rīgas meži"
22.11.2019
Reprezentācijas materiālu iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
20.11.2019
Motorsūkņu iegāde
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ūdenslīdēju aprīkojuma un to piederumu iegāde
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Iekārtu un aprīkojuma piegāde Smiltenes tehnikuma izglītības programmas “Hidrobūvju būvtehniķis” un “Lopkopības tehniķis” vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
"Rail Baltica" BIM sistēmas programmatūras piegāde, uzstādīšana un uzturēšana
AS "RB Rail"
Žalūziju, projicēšanas aprīkojuma un mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Stikla tāfeļu ar integrētu interaktīvo displeju un vadības bloku iegāde ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Par jaunu vieglo automobiļu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām
Valsts probācijas dienests
Sešu transportlīdzekļu iegāde
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Pārtikas produktu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm
Stopiņu novada dome
Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Rēzeknes pilsētas dome
Pārtikas produktu piegāde
SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne""
02.12.2019
Valsts iedzīvotāju genomu datubāzes paraugu uzglabāšanas iekārtu iegāde
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
09.12.2019
Nanomehānisko un nanotriboloģisko testu veikšanas sistēmas iegāde RTU MTAF vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
02.12.2019
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
02.12.2019
Jūras videonovērošanas sistēmas tālās darbības dienas/nakts kameru sistēmu piegāde un uzstādīšana
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
02.12.2019
Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām
Daugavpils pilsētas dome
02.12.2019
Ultrasonogrāfijas iekārtas
SIA "Rīgas 1. slimnīca"
04.12.2019
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu jauninājumu ieviešana un saistīto komponenšu piegāde
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
03.12.2019
Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā
Ludzas novada pašvaldība
06.12.2019
Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (SAM 4.2.2. un SAM 9.3.1. ietvaros)
Daugavpils pilsētas dome
Rail Baltica "Starptautiskās lidostas "Rīga"" dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu būvdarbi
SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"
10.01.2020
(RDĪD 2019/67) Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā, apdrošināšanas pakalpojumi
Rīgas domes Īpašuma departaments
Karakuģu automātiskās identifikācijas sistēmas iegāde, uzstādīšana
Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs
22.11.2019
Lamiļu uzstādīšana žogam
NBS Štāba bataljons
11.11.2019
(ĀND 2019/155) Atkārtots iepirkums - Dārza tehnikas apkope un rezerves detaļu piegāde
Ādažu novada dome
Atkārtots iepirkums - SID tehniskās bāzes remontdarbi
Ādažu novada dome
(LB 2019/47) Par euro monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtu iegādi; SIA "MODUS TETRA" (40003238021); 9 920 EUR
Latvijas Banka
Grāveri Putni ceļa pārbūve Alsungas novadā; SIA CTB (42103019682); 200 785 EUR
Alsungas novada dome
(LLU 2019/132/mi) Materiālu un iekārtu noma ERAF projekta Nr. 1.1.1.1./18/A/168 (ER30) ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
sējmašīna, saskaņā ar specifikāciju
Zelta Vārpas SIA
sējmašīna, saskaņā ar specifikāciju
Zelta Vārpas SIA
lauka veltņi, saskaņā ar specifikāciju
Zelta Vārpas SIA
salmu ecēšas, saskaņā ar specifikāciju
Zelta Vārpas SIA
(IeM VUGD 2019/29) Mobilo tālruņu ar termokameru un fotokameru iegāde; AS "Capital" (40003088497); 31 686 EUR
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Taktiskā kaujas josta ar pistoles GLOCK 17 maksti
LR Zemessardzes štābs
08.11.2019
VNĪ/2019/CA-395 Klaviatūru piegāde
Valsts nekustamie īpašumi VAS
06.11.2019
(IZM 2019/32/ESF) Integrētās komunikācijas kampaņas par ES fondu investīcijām profesionālās izglītības modernizācijā satura izvietošana medijos
Izglītības un zinātnes ministrija
(LNP 2019/30) Lielvārdes novada Jumpravas pagasta ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā
Lielvārdes novada pašvaldība
Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas remonti 2020. gadā
AS "Latvenergo"
02.12.2019
Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā)
SIA "Rīgas ūdens"
02.12.2019
Pakalpojumi, kas saistīti ar komandējumu organizēšanu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Pacienta līdzmaksājumu apdrošināšana Krāslavas novada iedzīvotājiem
Krāslavas novada dome
05.12.2019
Personālsastāva pārvadājumu pakalpojuma iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
02.12.2019
Celtniecības materiālu iegāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
20.11.2019
Tekstilizstrādājumu un sanmezglu aprīkojumu piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dienesta viesnīcas telpās
Dobeles novada pašvaldība
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors
Rīgas Tehniskā universitāte
Ugunsdzēsības armatūras iegāde (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
02.12.2019
IP telefonu piegāde
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
05.12.2019
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Jūrmalas pilsētas dome
04.12.2019
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde – 10. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
15.11.2019
Pārtikas produktu piegāde
Jēkabpils reģionālā slimnīca
05.12.2019
(Jūrmalas VVSPC 2019/13) “Jaunas vieglās automašīnas piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" vajadzībām”
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"
12.11.2019
(LLU 2019/152/mi) Dažādu izejvielu piegāde PTF Vaučera Nr.14 (VP-L-2019/11) izstrādes vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Sarunu procedūra ar publikāciju "Mobilo kases aparātu un to programmatūras iegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. AS"PV"/2019/38
Pasažieru vilciens AS
15.11.2019
(LPP 2019/107) Gājēju pāreju gaismekļu piegāde Ezermalas ielā 9b, Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
(IND 2019/19) Videonovērošanas sistēmu papildināšana Inčukalna novadā
Inčukalna novada dome
(RND 2019/14) Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ziemas uzturēšanas darbu veikšana; (96 000 Eur)
Riebiņu novada dome
(RNP 2019/20) Atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšana
Rēzeknes novada pašvaldība
(GROBIŅAS HES 2019/10) Nesaistītu minerālmateriālu iegāde; SIA "A-Land" (52103037961); 41 999 EUR
SIA "Grobiņas HES"
Atklāts konkurss "Stiprinājumu produkcijas iegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2019/42
Pasažieru vilciens AS
20.11.2019
(JNP 2019/70) Atpūtas vietas labiekārtošana Ziedkalnes ciemā
Jelgavas novada pašvaldība
VNĪ/2019/CA-393 Papīra smalcinātāja piegāde
Valsts nekustamie īpašumi VAS
05.11.2019
(RAKUS 2019/96M) Par rindu vadības sistēmas izbūvi
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
Antenu iepirkums Q1 2020.
Tele2 SIA
14.11.2019
Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtīklu būvniecībai Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1, 2, Ventspilī (1. kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”
04.12.2019
(LB 2019/50) Par augstas drošības slēdzeņu piegādi; "HANSAB" SIA (40003146649); 17 083 EUR
Latvijas Banka
(LVM M MI 2019/336_B) Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Kumbuļu” ierīkošana un uzturēšana; SIA "Ostland" (42103070004); 14 255 EUR
Latvijas valsts meži AS
Apmācības “EMC MADE SIMPLE”
Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"
(ĶND 2019/8) JAUNAS APRĪKOTAS POLICIJAS AUTOMAŠINAS IEGĀDE FINANŠU LĪZINGĀ ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VAJADZĪBĀM
Ķeguma novada dome
Par sabiedriskā transporta riepu piegādi
RP SIA"Rīgas satiksme"
29.11.2019
Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) piegāde, modernizācija un uzturēšana
Valsts ieņēmumu dienests
05.12.2019
Meža silpureņu Pulsatilla patens monitorings un Metodikas izstrāde vides DNS izmantošanai zivju, vēžu un nēģu monitoringā
Dabas aizsardzības pārvalde
Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019.–2020. gadā ar kokvedējiem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
(VNĪ 2019/4/4-1/M-24) Telpu grupas starpstāvu pārsegumu pārbūve un balkonu atjaunošana Rīgā, Brīvības ielā 72-k1
Valsts nekustamie īpašumi
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos
Dabas aizsardzības pārvalde
04.12.2019
Medicīnisko gāzu sistēmas uzturēšana
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
04.12.2019
Mobilās laboratorijas – konteinera ar laboratorijas aprīkojumu paraugu sagatavošanai un vienkāršām analīzēm piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
20.11.2019
Esošās magnētiskās rezonanses iekārtas "Optima MR360 1.5T" tehniskās pilnveidošanas komplekts uz magnētiskās rezonanses iekārtu "Signa ExplorerG2"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
Uzšuvju NBS vajadzībām iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Medicīnas preces nodaļu vajadzībām
SIA "Rīgas 1.slimnīca"
Metālapstrādes aprīkojuma piegāde
Rīgas Tehniskā koledža
Strukturēto kabeļu sistēmu komponenšu, to komutējošo un uzturošo iekārtu piegāde un integrācija
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Degvielas un transportlīdzekļu ikdienas apkopei nepieciešamo preču un pakalpojumu iegāde Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras vajadzībām uz diviem gadiem
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
04.12.2019
Elektroenerģijas piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
29.11.2019
Analītiska rakstura iekārtu piegāde būvmateriālu laboratorijai ERAF projekta Nr. 1.1.1.417I003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
29.11.2019
Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un SAC “Aglona”
Aglonas novada dome
29.11.2019
Elektroķīmiskās impedances spektroskopijas pētījumu iekārtas iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
29.11.2019
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Jaunmārupē
Mārupes novada Dome
21.11.2019
Peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošana
Ventspils brīvostas pārvalde
Siltumtīklu būvniecība Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1, 2, Ventspilī (1. kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”
05.12.2019
(JNP 2019/69) Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas
Jelgavas novada pašvaldība
(JNP 2019/66) Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)
Jelgavas novada pašvaldība
Par gāzes savākšanas punkta Nr. 3 uzlabošanas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību / Development of enhancement project of gas collection point No. 3 and author supervision
AS "Conexus Baltic Grid"
28.11.2019
Optisko sakaru kanālu nodrošināšana Rīgas pašvaldības vajadzībām
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Malkas piegāde Viļakas novada pašvaldībai
Viļakas novada dome
Ramana spektrometra un skenējošās elektronu mikroskopa (SEM) kombinētās sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla fiziskās infrastruktūras modernizācijas pakalpojuma iegāde uz 4 gadiem
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Iekārtu un aprīkojuma piegāde Smiltenes tehnikuma izglītības programmas “Lopkopības tehniķis” vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
28.11.2019
Pārtikas produktu piegāde 2020. gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
09.12.2019
3D mikroskopa piegāde
Valsts tiesu ekspertīžu birojs
02.12.2019
"Active Directory" un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
02.12.2019
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
28.11.2019
Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām
Daugavpils pilsētas dome
28.11.2019
Apvienotie projektēšanas darbi, būvdarbi, iekārtu piegādes un montāžas darbi objektā – No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas Ventspilī, Talsu ielā 69
PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
14.11.2019
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā
Daugavpils pilsētas dome
Papilddarbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3. kārtai
Daugavpils pilsētas dome
(LND 2019/18) Elektroenerģijas iepirkums Līvānu novada pašvaldības vajadzībām; (98 500 Eur)
Līvānu novada dome
15.11.2019
(RPD 2019/105) Ēkas N.Rancāna iela 51 A, Rēzekne, fasādes un jumta vienkāršota atjaunošana
Rēzeknes pilsētas dome
(RND 2019/20) Elektroenerģijas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm; SIA "Ignitis Latvija" (40103642991); 20 760 EUR
Rugāju novada dome
(SND 2019/7/MI) Pārtikas produktu iegāde
Sējas novada dome
Dažādu spridzināšanas materiālu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
02.12.2019
0,4–20 kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls" Austrumu, Dienvidu, Pierīgas, Rietumu, Ziemeļaustrumu un Ziemeļu tehniskajā daļā
AS "Sadales tīkls"
Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Instrumentu un aprīkojuma iegāde
AS "Sadales tīkls"
02.12.2019
Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)” ietvaros
Būvniecības valsts kontroles birojs
Vispārīgā vienošanās par būvuzraudzības veikšanu
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Mērniecības darbu veikšana
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019.–2020. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Par tiesībām veikt medicīnisko iekārtu tehnisko apkalpošanu NMP dienesta un VMR vajadzībām
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Par tiesībām veikt medicīnisko iekārtu tehnisko apkalpošanu NMP dienesta un VMR vajadzībām
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Teritorijas uzkopšana Rīgā un Jūrmalā
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Koku un krūmu celmu raušana Aizsardzības ministrijas objektos un to aizsargjoslā visā Latvijas teritorijā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā
Tukuma novada dome
Dažādu iespieddarbu tiražēšana un piegāde LU vajadzībām
Latvijas Universitāte
Konfokālās mikroskopijas sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
25.11.2019
Automātiskā ekstrakcijas un hromatogrāfijas–masspektroskopijas sistēmas ar paraugu sagatavošanas aprīkojumu piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
19.11.2019
Pilna servisa atkritumvedēja noma
SIA "ZAAO"
25.11.2019
Par mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Videonovērošanas sistēmu iekārtu, materiālu un ierīkošanas pakalpojumu iegāde
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Pārtikas produktu iegāde
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 9. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Sadzīves atkritumu poligona “Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšana iekārtu membrānu ķīmiskā reģenerācija no silikātu savienojumu nosēdumiem, iekārtas darbības tehnisko parametru nodrošināšana
SIA "ZAAO"
Par pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 3. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Par datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Traktortehnikas iegāde
SIA "Getliņi EKO"
Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem Ķīpsalā
Rīgas Tehniskā universitāte
Laboratorijas un citu specializētu iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz vienu gadu)
Valsts policija
Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)
Valsts policija
Zinātniskā aprīkojuma, velkmes skapja un PCR iekārtas piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Zinātniskā aprīkojuma, velkmes skapja un PCR iekārtas piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Elektronisko komponenšu prototipēšanas iekārtas komplekta piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.417I003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
26.11.2019
Dažādu medicīnas mēbeļu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
25.11.2019
Ēdnīcas ēku Nr. 01000850230001 un Nr. 01000850229006 (ERAF) pārbūve Ezermalas ielā 6A un 6B, Rīgā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
22.11.2019
VNĪ/2019/CA-358/2 VNĪ nekustamo īpašumu mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi Vidzemes Reģionā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
31.10.2019
VNĪ/2019/CA-358 VNĪ nekustamo īpašumu mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi Vidzemes Reģionā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
25.10.2019
Skaidras naudas inkasācija un maiņas naudas piegāde
Pasažieru vilciens AS
11.11.2019
(RDĪD 2019/68) SIA "Rīgas 1.slimnīca" Bruņinieku ielā 5, Rīgā, 14A korpusam piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi
Rīgas domes Īpašuma departaments
Vasaras viesību formas tērpi
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
12.11.2019
(AS LVM MI 2019/327_I) Meža meliorācijas sistēmas "Sīklesciems" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā; SIA “AM Melio” (40103748247); 27 855 EUR
Latvijas valsts meži AS
(AS LVM MI 2019/326_B) Meža meliorācijas sistēmas "Liepiņa masīvs" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā; SIA “OMEGA 4” (48503006349); 13 674 EUR
Latvijas valsts meži AS
(RN 2019/17) „Santehnikas un elektropreču piegāde”
Rēzeknes Namsaimnieks, SIA
Atkārtots iepirkums - PVD biroja ēkas Mārstaļu ielā 23, Rīga, Vienkāršota fasādes atjaunošana; AS "R.A.J." (40003805492); 111 467 EUR
Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests
Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai
SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
(IZM 2019/27) Pagrabstāva konstrukciju pastiprināšanas būvdarbi Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā Vaļņu ielā 2, Rīgā; SIA "BK Māja" (40103281730); 32 595 EUR
Izglītības un zinātnes ministrija
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde zinātniskā institūta "BIOR" vajadzībām
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
(AS LVM MI 2019/325_B) Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves "Grāvīšu KVB" ierīkošana, uzturēšana un demontāža; SIA "BĒRZAINES NAMS" (40003758215); 24 933 EUR
Latvijas valsts meži AS
Poligrāfijas iekārtas piegāde
RSU Stomatoloģijas institūts SIA
(RPNC 2019/59) Kokvilnas un mikrošķiedras mopu iegāde
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
Kravu kontroles rentgena iekārtas remonts Rīgas brīvostas muitas kontroles punktā
Valsts ieņēmumu dienests
06.12.2019
Par Latvijas Bankas ēku K. Valdemāra ielā 2A un 1B, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšanu, jumta tīrīšanu un sniega izvešanu
Latvijas Banka
14.11.2019
Erasmus+ programmas komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ventspils novada administratīvajā teritorijā
Ventspils novada dome
"Microsoft" ofisa un serveru programmatūra
VAS "Latvijas gaisa satiksme"
Finanšu ministrijas, tās padotības iestāžu un Fiskālās disciplīnas padomes nodarbināto personu veselības apdrošināšana.
Finanšu ministrija
28.11.2019
Autotransporta un būvtehnikas nomas pakalpojuma iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
26.11.2019
Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskolai un Limbažu novada pašvaldības sociālās aprūpes centram–pansionātam “Pērle”
Limbažu novada pašvaldība
19.11.2019
Zobārstniecības materiālu iegāde
SIA "Rīgas 1. slimnīca"
Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Dabasgāzes piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
Ūdens mucas siltinātas (10 t) un apgaismojuma (camplight) iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā
Ogres novada pašvaldība
25.11.2019
Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Valsts robežsardzes vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
11.11.2019
Iekārtu un aprīkojuma iegāde Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļai
SIA "Alūksnes slimnīca"
28.11.2019
Operāciju zāles iekārtu un aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana
SIA "Alūksnes slimnīca"
03.12.2019
Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā un organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
APP "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"
25.11.2019
Saldētavas iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
11.11.2019
(RD IKSD 2019/30) Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 7.pamatskolā
Rīgas pilsētas būvvalde
(VSAC „Zemgale” 2019/8) Mikroautobusu aprīkošana ar invalīdu pacēlāju VSAC „Zemgale” filiālēm "Iecava", "Ziedkalne", "Ķīši" un "Lielbērze"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
Atklāts konkurss "Autotransporta pakalpojumi", iepirkuma identifikācijas Nr. AS"PV"/2019/40
Pasažieru vilciens AS
08.11.2019
(3.RNC 2019/35) Elektriskā šķērveida pacēlāja iegāde
LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs
Piekabe ar slēgtā tipa virsbūvi
LR Zemessardzes štābs
01.11.2019
(LNP 2019/57) Par ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu un apkalpošanu Limbažu pilsētas teritorijā
Limbažu novada pašvaldība
(JMVSK 2019/9/A172/A173) Mūzikas instrumentu piegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolas vajadzībām
Jūrmalas mūzikas vidusskola
05.11.2019
(JMVSK 2019/7/A172/A173) Mūzikas instrumentu piegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolas vajadzībām
Jūrmalas mūzikas vidusskola
VNĪ/2019/CA-385 VAS „Valsts nekustamie īpašumi” atbildīgo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Valsts nekustamie īpašumi VAS
08.11.2019

Vēlaties saņemt visaptverošu Jūs interesējošās nozares aktuālo iepirkumu informāciju?

Piesakieties Mercell un saņemiet paziņojumus par jaunākajiem iepirkumiem sev svarīgajās nozarēs 7 dienas bez maksas!

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija