Aktuālie iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu piegāde (150 000 Eur) (pielikums)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
21.03.2019
Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2.ietvaros) (pielikums0
Daugavpils pilsētas dome
27.03.2019
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi ēkās (070) un (017) ”Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā”
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
14.03.2019
Reklāmas un informatīvās publicitātes materiālu izvietošana mēdijos (143 500 Eur)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami"
11.03.2019
MĀCĪBU ĒKAS DAKTERU IELĀ 27 PĀRBŪVE, SMILTENĒ (grozījumi, pielikums)
Smiltenes novada pašvaldība
08.03.2019
Medicīnisko mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšana
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES SLIMNĪCA"
12.03.2019
Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem
Pāvilostas novada pašvaldība
11.03.2019
Magnētu un to izstrādājumu piegāde
Latvijas Universitāte
01.03.2019
Ķiveres AES-Mod1 "GKA" iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
27.03.2019
Tukuma pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbi (2 325 000 Eur)
Tukuma novada dome
22.03.2019
Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Kurzemes reģionā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
11.03.2019
Ceļu virsmas atjaunošanas iekārtas iegāde (180 000 Eur)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
25.03.2019
Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve
Dagdas novada pašvaldība
11.03.2019
Elektroenerģijas iepirkums
Balticovo AS
22.02.2019
Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/025ER17 ietvaros (3 500 Eur)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
07.03.2019
Degvielas iegāde (pielikums)
INPSIA Ikšķiles māja
11.03.2019
Semināru organizēšana Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām un Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem veselības veicināšanas un sab.ves.ja ( grozījumi)
Veselības ministrija
04.03.2019
Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
21.03.2019
Dīzeļdegvielas iegāde
VTU Valmiera
02.04.2019
Caurteku un to elementu iegāde (300 000 Eur)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
22.03.2019
Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde (310 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
18.03.2019
Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stāmerienas ielā 2 k-1, Rīgā (208 569 Eur) (pielikums)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
26.02.2019
Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2019. - 2023.gadā
Latvijas valsts meži AS
21.03.2019
Būvdarbi projektam "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē" (pielikumi)
Madonas novada pašvaldība
08.03.2019
”Zeme Gaiss Zeme” (ZGZ) radiostaciju diagnostikas mēraparāta iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
11.03.2019
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 1.ārstnieciskā korpusa atjaunošana un pārbūve (422 380 Eur) (pielikums)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"
20.03.2019
Pasažieru mikroautobusa iegāde projekta "Social Inclusion of Elderly People" ("Aging in Comfort") ietvaros" (pielikums)
Rēzeknes novada pašvaldība
05.03.2019
Aprīkojuma piegāde pārvades gāzesvada-atzara uz GRS Sloka atjaunošanai ar cauruļu apmaiņu posmā 22,6 km-30,6 km
Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
18.03.2019
Granulu piegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām 2019./2020. gada apkures sezonai (100 000 Eur)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
06.03.2019
Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana, signalizācijas, izziņošanas un videonovērošanas sistēmu apkalpošana
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
22.02.2019
Liftu tehniskā apkope ieslodzījuma vietās
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Limbažu poliklīnikas/slimnīcas vienkāršota atjaunošana (200 000 Eur)
SIA “Limbažu slimnīca”
06.03.2019
Kuldīgas ielas pārbūve posmā no V/A Rīga (Skulte) – Liepāja līdz Brīvības ielai, Saldū, Saldus novadā
Saldus novada pašvaldība
15.03.2019
Svētes tilta a/c P95 Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) 7,91 km pārbūve un gājēju–velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu P95 Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) km 6,10-8,10 (Svētē)
VAS Latvijas Valsts ceļi
08.03.2019
VNĪ/2019/CA-46 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas audita un pilnas darbspējas pārbaude Doma laukumā 6, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
21.02.2019
Rēzeknes 3.vidusskolas virtuves bloka telpu atjaunošana
Rēzeknes pilsētas dome
Autopārvadājumu pakalpojums uz kravas mikroautobusu maršrutiem Rīgas un Rīgas rajona robežās
DPD Latvija SIA
11.03.2019
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā” 1.kārta (grožījumi, pielikums)
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
04.03.2019
Latvijas Nacionālās operas ēkas Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, tehniskā apsekošana (30 000 Eur) (pielikums)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami"
04.03.2019
Telpu ikdienas uzkopšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
19.03.2019
Valmieras cietuma dzīvojamā korpusa pārbūve un pastaigu laukumu izbūve
Ieslodzījuma vietu pārvalde
12.03.2019
Asins gāzu analizatoru piegāde (50 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
11.03.2019
Sensoru sistēmu remonts
Valsts robežsardze
08.03.2019
Bezpilota gaisa kuģu iegāde (171 074 Eur) (papildināts)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
05.03.2019
Operāciju bloka aprīkojuma piegādes iepirkumu; SIA "DM Premium" (40103206925), SIA "CMI" (40103192945) ...Vēl; 41 900 EUR
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Gaisa mērķa vilkšanas pakalpojums
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
25.03.2019
Dobeles sākumskolas pārbūve
Dobeles novada pašvaldība
08.03.2019
Aprīkojuma piegāde pārvades gāzesvada–atzara uz GRS "Sloka" atjaunošanai ar cauruļu apmaiņu posmā 22,6 km–30,6 km
Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
18.03.2019
Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
26.03.2019
Būvuzraudzība Madonas vispārējās izglītības iestāžu ēku kompleksu pārbūvei
Madonas novada pašvaldība
15.03.2019
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
08.03.2019
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā
Rīgas Stradiņa universitāte
12.03.2019
Neregulāro transporta pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām
Rēzeknes pilsētas dome
Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2019. gadā
Ogres novada pašvaldība
Automašīnu TATRA 815-7 apkopes, remonta un rezerves daļu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Par mērierīču verificēšanas, kalibrēšanas, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām (uz diviem gadiem)
Valsts policija
Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Telpu uzkopšana Tiesu administrācijas, tiesu iestāžu un Juridiskās palīdzības administrācijas vajadzībām
Tiesu administrācija
Muzeju priekšmetu digitalizācija
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2019.–2023. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
21.03.2019
Telpu ikdienas uzkopšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
19.03.2019
Kvantu atslēgu pārraides (QKD — Quantum key distribution) pētniecības testēšanas platformas piegāde
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
13.03.2019
Kvantu atslēgu pārraides (QKD- Quantum key distribution) pētniecības testēšanas platformas piegāde (190 000 Eur) (papildināts)
Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts"
13.03.2019
Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības iestādei “Pansionāts Lauciene”
Talsu novada pašvaldība
Elektroenerģijas iegāde Ķekavas novada pašvaldībai un tās iestādēm
Ķekavas novada pašvaldība
Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām
Ludzas novada pašvaldība
Videonovērošanas sistēmu iekārtu, materiālu un ierīkošanas pakalpojumu iegāde
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Bezpilota gaisa kuģu iegāde
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Elektroenerģijas iegāde
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Medicīnisko tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana SIA „Rēzeknes slimnīca” vajadzībām
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām
Rēzeknes pilsētas dome
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde, 6. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Peldošās promenādes un peldošās interaktīvās atpūtas zonas piegāde un uzstādīšana Stropu ezerā, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
18.03.2019
Kopējamo iekārtu - Xerox tehniskās apkopes pakalpojuma iepirkums
Balticovo AS
22.02.2019
Dažādu rehabilitācijas materiālu u. c. nozares izmantojoamo medicīnas preču iegāde — 2. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve
Valsts izglītības attīstības aģentūra
05.03.2019
Būvdarbi projektam "Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve Valdemāra bulvārī 6, Madonā"
Madonas novada pašvaldība
11.03.2019
Krustpils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana
Krustpils novada pašvaldība
Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Gājēju ietves izbūve gar Kaudzīšu ielu posmā no Krustpils ielas līdz Bitenieku ielai Stopiņu novadā
Stopiņu novada dome
Kokskaidu granulu piegāde
Pļaviņu novada dome
12.03.2019
Limbažu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana (135 000 Eur)
Limbažu novada pašvaldība
04.03.2019
Aviācijas mobilo sakaru sistēmas objektu infrastruktūras modernizācijas tehniskā projekta izstrāde
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"
08.03.2019
Digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana (6 744 000 Eur) (grozījumi, pielikums)
“LDZ ritošā sastāva serviss” (LDz Rolling Stock Service Ltd.) Chemical Laboratory SIA
26.03.2019
Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana nekustamajā īpašumā “Palejas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā
Limbažu novada pašvaldība
Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Latgales reģionā (pielikumi)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Galda spēļu komplekta pirmsskolas un sākumskolas skolēniem izstrādes, izdošanas un izplatīšanas pakalpojums (satura izstrāde, mākslinieks, redaktors, maketētājs, tipogrāfija, izplatīšana (87 438 Eur)
Latviešu valodas aģentūra
Saldus novada pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšana sociālo pakalpojumu sniegšanai
Saldus novada pašvaldība
Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.–2026.gadam izstrāde
Vecumnieku novada dome
VNĪ/2019/CA-43 Teritorijas ģeotehniskās izpētes darbu veikšana robežšķērsošanas vietā “Silene” un “Pāternieki”
Valsts nekustamie īpašumi VAS
21.02.2019
Biroja uzkopšana
DPD Latvija SIA
22.02.2019
Ielu apgaismojuma remonts un uzturēšana 2019. un 2020.gadā, Ventspils pilsētā
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
08.03.2019
Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā (415 207 Eur)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
12.03.2019
Biznesa inkubatoru stenda izstrāde, noma, uzstādīšana un apkalpošana
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
04.03.2019
Mikroplates un barotnes antimikrobiālas rezistences noteikšanai (MIC) (84 000 Eur)
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
11.03.2019
Ietves/veloceliņa izbūve Valkas ielā (posmā no Raiņa ielas līdz Tērbatas ielai), Valmierā (220 000 Eur)
Valmieras pilsētas pašvaldība
05.03.2019
Ēkas Nr.004 pagalma fasādes atjaunošana, Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
12.03.2019
Ēkas pārbūve tūrisma informācijas centra ar amatniecības darbnīcām vajadzībām (250 000 Eur)
Ogres novada pašvaldība
04.03.2019
Teritorijas labiekārtošana Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogrē
Ogres novada pašvaldība
04.03.2019
Konteineru un transportlīdzekļu novietošanas laukums “NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
13.03.2019
Par Latvijas neatkarības cīņām veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi (72 000 Eur)
Latvijas Banka
12.03.2019
"VSIA "Latvijas Radio" darbinieku veselības apdrošināšana" (90 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio"
04.03.2019
RTU un BA objektu telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Rīgas Tehniskā universitāte
18.03.2019
Sadales transformatoru iegāde
AS "Sadales tīkls"
AS "Rīgas Centrāltirgus" reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšana medijos
Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus"
14.03.2019
Par Latvijas Televīzijas darbinieku veselības apdrošināšanu
VSIA "Latvijas Televīzija"
04.03.2019
Uzņēmumu infrastruktūras energoauditu veikšana
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
RTU un BA objektu telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Rīgas Tehniskā universitāte
18.03.2019
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Kocēnu novada dome
22.03.2019
Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla fiziskās infrastruktūras modernizācijas pakalpojuma iegāde uz 4 gadiem
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
11.03.2019
Marķētās dīzeļdegvielas un degvielas transportlīdzekļiem iegāde
Valsts vides dienests
"VIPER SC" remonta rezerves daļu piegāde
Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA (713 517 Eur) (pielikums)
Kocēnu novada dome
22.03.2019
Degvielas iegādei degvielas uzpildes stacijās Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 3. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 2. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Interneta pieslēguma un fiksēto telekomunikāciju nodrošināšana Raunas novada domes vajadzībām
Raunas novada dome
Maināmo paklāju noma un maiņa Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un nomā esošajos objektos uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vizītkaršu drukas darbu un piegādes pakalpojumu nodrošināšana
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Saulessargu poliestera auduma membrānu un aksesuāru piegāde Dzintaru mežaparkā, Jūrmalā
Jūrmalas pilsētas dome
Smilšu pārvešana no Lielupes grīvas un izvietošana Kauguru pludmalē, trijās atpūtas vietās pie Lielupes, Ezeru ielas peldvietā, Lielupes krastā Druvciemā
Jūrmalas pilsētas dome
ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM (330 000 Eur)
Priekuļu novada pašvaldība
26.03.2019
Dienesta viesnīcas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (66 499 Eur)
Krāslavas novada dome
01.03.2019
Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā
Latvijas valsts meži AS
05.03.2019
Aizkraukles novada vidusskolas ēkas pārbūve (piebūve) Draudzības krastmalā 5, Aizkrauklē (2 299 482 Eur) (grozijumi, pielikumi)
Aizkraukles novada pašvaldība
28.02.2019
Elektroenerģijas piegāde Limbažu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām
Limbažu novada pašvaldība
18.03.2019
Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas (4 730 491 Eur) (grozījumi, pielikums)
Rēzeknes pilsētas dome
05.03.2019
Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas ielā 46, Preiļos 1. un 2. kārtas būvdarbi (3 500 000 Eur) (pielikumi)
Preiļu novada dome
28.02.2019
Kravas autotransporta iegāde
Amber Beverage Group SIA
28.02.2019
Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā
Latvijas valsts meži AS
05.03.2019
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Stopiņu novada pašvaldības ielu, teritoriju un pagalmu, pārbūves laikā
Stopiņu novada dome
05.03.2019
Daudzgadīgo stādījumu kopšana 2019.gada sezonā
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
08.03.2019
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ēkas J. Asara ielā, Rīgā 1. un 3.stāva telpu pārbūvei
Rīgas Stradiņa universitāte
05.03.2019
Vieglo automobiļu piekabju iegāde
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
07.03.2019
Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā
Latvijas valsts meži AS
05.03.2019
Valsts nozīmes ūdensnotekas Lantupīte, ŪSIK kods 4144522:01, pik.00/00-129/60 atjaunošana Kokneses pagastā, Kokneses novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
05.03.2019
Autoceļa pārbūve līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām Jaunciemā, Tārgales pagastā
Ventspils novada dome
Elektroenerģijas iegāde (pielikums)
Ventspils novada dome
05.03.2019
Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (grozījumi, pielikumi)
Engures novada pašvaldība
28.02.2019
Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2023. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Rīgas Pils Kastelas pagraba stāva arheoloģiskā izpēte Pils laukumā 3, Rīgā
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
Centralizēta darbinieku veselības apdrošināšanas polises iegāde
Veselības ministrija
Latvijas Universitātes Zinātņu mājas Jelgavas ielā 3, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojums
Latvijas Universitāte
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Satiksmes pārvada būvniecība Smilšu, Smiltenes, Kandavas ielu rajonā Daugavpilī 2. kārta” un “Stacijas–Motoru ielu transporta mezgla būvniecība
Daugavpils pilsētas dome
Par tiesībām sniegt OCTA apdrošināšanas pakalpojumu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
18.03.2019
Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reto slimību medikamentu piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Metālapstrādes procesa iekārtu piegāde
Jelgavas pilsētas dome
Standarta 20 pēdu konteineru ar saldējamo iekārtu (ledusskapis un saldētava) iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Vakcīnas pret vējbakām iegāde
Nacionālais veselības dienests
15.03.2019
Ultrasonogrāfa ginekoloģijas un dzemdniecības izmeklējumiem piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
15.03.2019
Okeanogrāfisko mērierīču piegāde 2
Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”
15.04.2019
Elektroenerģijas iegāde Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām
Priekuļu novada pašvaldība
26.03.2019
Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
20.03.2019
Elektroenerģijas piegāde Limbažu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām
Limbažu novada pašvaldība
18.03.2019
Digitālās mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
18.03.2019
Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
20.03.2019
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 4. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 5. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde — 2. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Piemiņas vietas Latvijas un Igaunijas karavīriem “No zobena saule lēca” būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība būvdarbu laikā
Limbažu novada pašvaldība
Medicīnas preču piegāde (141 000 Eur)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
05.03.2019
Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra uzturēšana un papildinājumu izstrāde (144 000 Eur)
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
06.03.2019
Konferences par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū organizēšana
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
20.02.2019
Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā (grozījumi)
Cēsu novada pašvaldība
27.02.2019
Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 59,60-63,04 pārbūve (grozījumi, pielikumi)
VAS Latvijas Valsts ceļi
26.02.2019
Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana LU objektos
Latvijas Universitāte
25.02.2019
Fiziskās apsardzes pakalpojumi
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
21.02.2019
“BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA “DAUDZFUNKCIONĀLA SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA UN GRUPU DZĪVOKĻU ĒKU PĀRBŪVE””
Smiltenes novada pašvaldība
06.03.2019
Autoceļa E22 posma Tīnūži - autoceļš P32 pārbūves, IV kārta (Valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Lielvārdes novadā jauna būvniecība) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
VAS Latvijas Valsts ceļi
07.03.2019
Būvdarbi objektā “Kazarmas ēkas (006) fasāžu siltināšana Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā”
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
11.03.2019
Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik. 00/00-108/40 un D-2 pik. 00/00-19/66 atjaunošana Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
04.03.2019
Tehniskās sāls iegāde pašvaldības ceļu uzturēšanai ziemas periodā (130 000 Eur)
Salaspils novada dome
05.03.2019
Transportbetona iegāde (170 000 Eur)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
19.03.2019
Dažādu medicīnas preču iegāde - 1.kārta (pielikums)
Rīgas Stradiņa universitāte
11.03.2019
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas Zvejnieku ielā, Carnikavā apkope, un kanalizācijas sūkņu staciju Carnikavas novadā automātikas remontdarbi (grozījumi, pielikums)
Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
25.02.2019
Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām. (130 000 Eur) (pielikumi)
Vaiņodes novada dome
26.02.2019
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rindas ielā 40, Ventspilī (402 067 Eur) (grozījumi, papildināts)
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
01.03.2019
Integrētās serveru un datu masīva virtualizācijas platformas paplašināšana
Latvijas Republikas Saeima
01.03.2019
Vienreizējas lietošanas operāciju veļas un medicīnas materiālu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“ (100 000 Eur)
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca"
06.03.2019
Multimediju iekārtu iegāde RTU MTAF vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
06.03.2019
Rīgas 19. vidusskolas ēkas Miglas ielā 9, Rīgā, izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi
Rīgas domes Īpašuma departaments
06.03.2019
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana ēkās Jupatovkas ielā 22, Jupatovkā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā (576 000 Eur)
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
06.03.2019
Kancelejas preču piegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām
Kuldīgas novada pašvaldība
07.03.2019
Grants maisījuma, grants šķembu un smilts iegāde Priekuļu novada pašvaldības ceļu remontam
Priekuļu novada pašvaldība
05.03.2019
Ceļa zīmju iegāde, saskaņošana un uzstādīšana (80 000 Eur)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
05.03.2019
Vaidavas tilta pārbūve valsts vietējā autoceļa V386 Alūksne – Ziemeri – Veclaicene km 8,800
VAS Latvijas Valsts ceļi
06.03.2019
Individuāla pasūtījuma metāla mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Latvijas Dabas muzeja zooloģiskajam un botāniskajam krājumam (46 000 Eur)
VA "Latvijas Dabas muzejs"
05.03.2019
Objekta "Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvuzraudzības veikšana
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
28.02.2019
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Miezītes bibliotēkā
Jelgavas pilsētas dome
28.02.2019
Vieglo automašīnu un pasažieru mikroautobusa noma
Ieslodzījuma vietu pārvalde
08.03.2019
Drošības sistēmas paplašināšana – elektronisko vārtu un pašapkalpošanās sistēmas piegāde un uzstādīšana
Liepājas pilsētas pašvaldība
28.02.2019
Tv iekārtu iepirkums
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Degvielas piegāde Iecavas novada pašvaldības iestāžu un aģentūras vajadzībām
Iecavas novada dome
05.03.2019
Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Zemgales reģionā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
01.03.2019
Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/026 “Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma” vadības un administrēšanas pakalpojumi (67 144 Eur)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
28.02.2019
„Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā” (270 224 Eur)
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
25.03.2019
Novērošanas un kontroles ierīču iegāde projekta LLI-269 “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros” ietvaros
Liepājas pilsētas pašvaldība
20.03.2019
Infrastruktūras nomas iepirkums
Nacionālais veselības dienests
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Olaines novada pašvaldība
19.03.2019
Elektrošoka ieroču un aprīkojuma iegāde projekta LLI-269 “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros
Liepājas pilsētas pašvaldība
20.03.2019
Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde (811 264 Eur)
“LDZ ritošā sastāva serviss” (LDz Rolling Stock Service Ltd.) Chemical Laboratory SIA
14.03.2019
Šķīdumu sasalšanas temperatūras noteikšanas iekārtas (krioskopa) piegāde LLU PTF vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
14.03.2019
"Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta medicīniskā aprīkojuma un iekārtu piegāde SIA "Saldus medicīnas centrs" vajadzībām"
Saldus medicīnas centrs SIA
21.03.2019
"Otolaringoloģijas kabineta aprīkojuma piegāde un uzstādīšanā SIA “Saldus medicīnas centrs “ vajadzībām"
Saldus medicīnas centrs SIA
20.03.2019
„ Funkcionālo gultu piegāde SIA „Saldus medicīnas centrs” vajadzībām”
Saldus medicīnas centrs SIA
19.03.2019
Olaines novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
Olaines novada pašvaldība
18.03.2019
IBM Lotus Domino infrastruktūras risinājumu uzturēšana
Zāļu valsts aģentūra
Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm (2 500 000 Eur) (pielikums)
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
11.03.2019
AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde
AS "Latvenergo"
110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dobele", "Ķegums–1" un "Tukums"
AS "Augstsprieguma tīkls"
Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde
VAS "Latvijas dzelzceļš"
14.03.2019
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018. gadā – Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde
Inženierkonsultanta, būvuzraudzības un būvekspertīzes pakalpojumi projektā ""Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve”
SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"
18.03.2019
Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Lavijas Republikas teritorijas aerofotografēšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Ieslodzīto informācijas sistēmas attīstība
Tiesu administrācija
E-lietas projekta ''Tiesu informatīvās sistēmas attīstība" un "E-lietas platformas'' risinājuma izstrāde
Tiesu administrācija
Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā
Jelgavas novada pašvaldība
Latvijas Republikas teritorijas aerolāzerskenēšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
25.03.2019
Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz pieciem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
11.03.2019
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Olaines novada pašvaldība
19.03.2019
Elektroenerģijas iegāde
Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus"
14.03.2019
Par ražotāja standarta programmatūras pakalpojumu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
07.03.2019
Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
25.02.2019
Degvielas piegāde tvertnēs (rezervuāros) VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
01.03.2019
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu jauninājumu ieviešana un saistīto komponenšu piegāde
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
12.03.2019
Degvielas iegāde (vairumtirdzniecība) VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
01.03.2019
Telekomunikāciju laboratorijas aprīkojuma piegāde
Rīgas Tehniskā koledža
Marķētās degvielas apkurei iegāde no vairumtirdzniecības bāzes Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz četriem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Simulācijas iekārtu iegāde
Valsts izglītības satura centrs
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: mobila, robotizēta platforma, ROS saskarne, 5DOF satvērējs "Jaguar V4 Platform with arm"
Rīgas Tehniskā universitāte
Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Ārstniecības līdzekļu piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Mazgabarīta lauksaimniecības tehnikas iegāde ERAF projeka Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Agroresursu un ekonomikas institūts
Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu formas tērpu, speciālo apģērbu un darba apavu piegāde
Valsts ieņēmumu dienests
Ventilatoru sistēma (ārējā/iekšējā) laboratorijām mikroklimata nodrošināšanai Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP "Datorsistēmas", "Mehatronika", lodēšanas laboratorijas, "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Pārtikas produktu piegāde V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolai un Kuldīgas Centra vidusskolai, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Kuldīgas novada pašvaldība
Par tiesībām piegādāt medikamentus NMP dienesta un VMR vajadzībām
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
18.03.2019
Transportbetona iegāde
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
19.03.2019
Novērošanas un kontroles ierīču iegāde projekta LLI-269 "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju" ietvaros
Liepājas pilsētas pašvaldība
20.03.2019
Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
19.03.2019
Saimniecības preču piegāde Jelgavas novada pašvaldībai
Jelgavas novada pašvaldība
14.03.2019
Elektrošoka ieroču un aprīkojuma iegāde projekta LLI-269 "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju" ietvaros
Liepājas pilsētas pašvaldība
20.03.2019
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana
Cēsu novada pašvaldība
19.03.2019
Šķīdumu sasalšanas temperatūras noteikšanas iekārtas (krioskopa) piegāde LLU PTF vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
14.03.2019
Frontālā iekrāvēja iegāde un tehniskās apkopes (270 500 Eur) (pielikums)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
11.03.2019
Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos esošo dīzeļģeneratoru apkopju un remontdarbu veikšana uz diviem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Apsardzes pakalpojumu iepirkums (grozījumi, pielikumi)
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
19.02.2019
''Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana (pielikumi)
Tiesu administrācija
25.02.2019
Degvielas piegāde tvertnēs (rezervuāros) VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām (grozījumi, pielikumi)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
01.03.2019
Būvdarbi Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un laboratorijas ēkas pārbūvei (824 328 Eur) (pielikumi)
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
26.02.2019
Lietota autobusa iegāde Ķeguma novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai
Ķeguma novada dome
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde
Konferences par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū, organizēšana
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde
VAS "Latvijas dzelzceļš"
11.03.2019
Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2
AS "Latvenergo"
Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)” ietvaros
Būvniecības valsts kontroles birojs
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
SIA "Cēsu klīnika"
Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumus
Liepājas pilsētas pašvaldība
Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu un pagalmu apgaismojuma uzturēšanas darbi
Ogres novada pašvaldība
Olaines novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
Olaines novada pašvaldība
18.03.2019
Formas tērpu šūšana NBS Jūras spēkiem un Jaunsardzei
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
10.04.2019
Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām
Daugavpils pilsētas dome
Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2019. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
Lopkopības mehanizācijas iekārtu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Riteņtraktoru iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt tehnikas piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
RTG ar vienu darba staciju, radiogrāfijas galdu ar celšanas mehānismu un vertikālo statīvu iegāde
SIA "Krāslavas slimnīca"
Patstāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju (LatPos sistēmas) tehnisko iekārtu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Gēlu gatavošanas reaktora un saistīto iekārtu noma
Rīgas Stradiņa universitāte
Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta medicīniskā aprīkojuma un iekārtu piegāde SIA "Saldus medicīnas centrs" vajadzībām
SIA "Saldus medicīnas centrs"
21.03.2019
Otolaringoloģijas kabineta aprīkojuma piegāde un uzstādīšanā SIA "Saldus medicīnas centrs" vajadzībām
SIA "Saldus medicīnas centrs"
20.03.2019
Funkcionālo gultu piegāde SIA "Saldus medicīnas centrs" vajadzībām
SIA "Saldus medicīnas centrs"
19.03.2019
Dažādu medicīnas preču iegāde – 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
11.03.2019
Pacienta simulatora iegāde (Rīga)
Rīgas Stradiņa universitāte
Mākslīgo kaulu osteosintēzei iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Otoskopijas trenažiera iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Geriatrijas simulāciju komplekta iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Intubācijas trenažieru iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Mikroskopu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Vakuumsūkņa ar aksesuāriem iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Magnētiskā maisītāja iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Analītisko svaru iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Uztriepju žāvētāja iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Laringoskopu komplektu iegāde – 2. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Termostata/inkubatora iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Laboratorijas svaru iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Spektrofotometra iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Digitālās biretes ar aksesuāriem iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Dzemdību trenažiera iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Šņorzābaku KIAS-Mod1 iegāde (e-konkurss)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Dzeramā ūdens aparātu noma un dzeramā ūdens piegāde aģentūras apsaimniekojamajos objektos uz pieciem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Formas tērpu šūšana NBS Jūras spēkiem un Jaunsardzei (grozījumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
10.04.2019
Kūdras substrāta iepirkums SIA „Rīgas meži” Norupes kokaudzētavas un daļas „Dārzi un parki” vajadzībām 2019.gada sezonai”,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
19.02.2019
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas pārbūve Siļķu ielā 7, Liepājā, 1.kārta” (grozījumi)
Liepājas pilsētas pašvaldība
27.02.2019
Autoceļa "Pudinava - Latvīšu Stiglova" pārbūve
Kārsavas novada pašvaldība
04.03.2019
Pļaviņu HES ūdenskrātuves krasta nostiprinājumu atjaunošana Kokneses baznīcas apkaimē, Koknesē (1 360 310 Eur)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
26.03.2019
Teleskopiskās krēslu sistēmas piegāde un uzstādīšana (75 000 Eur)
VSIA Latvijas Nacionālā opera
05.03.2019
Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2019. gada 1. ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana (100 810 Eur)
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
04.03.2019
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Inženieru ielā 89, Ventspilī (914 000 Eur) (papildināts, grozījumi)
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
01.03.2019
Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde
11.03.2019
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sarkanmuižas dambī 7, Ventspilī (440 000 Eur) (pielikumi, grozījumi)
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
01.03.2019
Rentgendiagnostikas iekārtas detektora piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca"
Ēkas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē 2.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Rēzeknes pilsētas dome
Nometnes bērniem un jauniešiem, veicinot šo personu psiholoģisko veselību un fizisko aktivitāti
Rīgas domes Labklājības departaments
28.02.2019
Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā (600 000 Eur)
Mālpils novada dome
11.03.2019
Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība projektā “Dabas parka "BERNĀTI" dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana
Nīcas novada dome
Degvielas iegāde (vairumtirdzniecība) VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām (grozījumi, pielikumi)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
01.03.2019
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Grīzupes ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (117 659 Eur) (pielikumi, grozījumi)
Liepājas namu apsaimniekotājs SIA
27.02.2019
Iekārtu noma Eiropas Savienības fonda projekta “Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem”, vienošanās Nr. KC-PI-2017/60 ietvaros (65 000 Eur) (pielikumi)
Rīgas Tehniskā universitāte
21.02.2019
Invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegāde - Medicīniskās preces (500 000 Eur)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
11.03.2019
Sliežu stiprinājumu piegāde
VAS "Latvijas dzelzceļš"
11.03.2019
Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde
11.03.2019
DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA (114 612 Eur) (pielikumi)
Rīgas Tehniskā koledža
13.03.2019
Kravas automobiļu servisa pakalpojumu un rezerves daļu iegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Degvielas tvertne/piekabe ar uzpildes sistēmu, 6t
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā
Mālpils novada dome
11.03.2019
Rīgas Centrāltirgus Zivju paviljona atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
AS "Rīgas Centrāltirgus"
15.03.2019
Valsts meža dienesta autotransporta apkope un remonts
Valsts meža dienests
08.03.2019
Autotransporta iegāde (grozījumi)
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
18.02.2019
Preču piegāde SIA "Jūrmalas slimnīca" klīniski diagnostiskās laboratorijas vajadzībām
SIA "Jūrmalas slimnīca"
19.03.2019
Invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegāde – Medicīniskās preces
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
11.03.2019
Sensoru komplektu piegāde
Valsts robežsardze
12.03.2019
Valsts meža dienesta autotransporta apkope un remonts (800 000 Eur)
Valsts meža dienests
08.03.2019
Kauguru ielas un Rūpniecības ielas posmā no Kauguru ielas līdz Sila ielai pārbūve Valmierā (1 170 000 Eur)
Valmieras pilsētas pašvaldība
26.02.2019
Autoceļa Te - 67 „Dūņu Triņi - Lakstīgalas” 2.133 – 3.406 km posma pārbūve (200 000 Eur)
Tērvetes novada dome
28.02.2019
Atkārtots iepirkums "Pilsētas pulksteņa izbūve laukumā pie Rīgas un Miera ielu krustojuma, Salaspilī"
Salaspils novada dome
18.02.2019
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana SIA „Getliņi EKO” darbiniekiem (pielikumi)
Getliņi EKO SIA
14.02.2019
Talsu novada pašvaldības autoceļa “Kasparu iela Stendes pilsētā” pārbūve
Talsu novada pašvaldība Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde
05.03.2019
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Brocēnu novadā (700 000 Eur)
Brocēnu novada pašvaldība
20.03.2019
Rīgas Hanzas vidusskolas ēkas Grostonas ielā 5, Rīgā, izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi
Rīgas domes Īpašuma departaments
01.03.2019
Valsts nozīmes ūdensnotekas Ķēšupe, ŪSIK kods 37496:01 pik. 00/00 – 82/76 atjaunošana Ārlavas, Laidzes un Valdgales pagastā, Talsu novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
25.02.2019
“Inteliģento video novērošanas iekārtu ar programmatūru iegāde Latvijas-Lietuvas programmas projekta LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY” ietvaros” (59 393 Eur)
Valsts policija
06.03.2019
Rīgas 64.vidusskolas ēkas Ūnijas ielā 93, Rīgā, izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi
Rīgas domes Īpašuma departaments
01.03.2019
Purvu apsaimniekošanas pasākumu monitoringa metodikas izstrāde un aprobācija, veģetācijas un hidroloģiskais monitorings Ķemeru nacionālajā parkā
Dabas aizsardzības pārvalde
04.02.2019
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana Bezdelīgu ielā 1A (pielikumi)
Latvijas nacionālais arhīvs
05.03.2019
Bikstupes tilta autoceļā V1457 Annenieki - Jaunpils 7.510 km pārbūve
VAS Latvijas Valsts ceļi
26.02.2019
Dažādu kaulu osteosintēzes implantu piegāde (105 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
01.03.2019
Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dagda", "Gajoks" un "TEC-2" (1 080 000 Eur)
AS "Augstsprieguma tīkls"
15.03.2019
Telpu uzkopšanas līdzekļu un higiēnas materiālu piegāde
Clean R SIA
28.02.2019
Piecu gaisa kuģu tiltu kapitālais remonts
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dagda", "Gajoks" un "TEC-2"
AS "Augstsprieguma tīkls"
15.03.2019
Dzelzceļa pārmiju pārvedu piegāde
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
08.03.2019
Dzelzceļa sliežu piegāde
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
11.03.2019
Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana
Tiesu administrācija
25.02.2019
Valsts vides dienesta ēku un teritorijas uzkopšanas un remontdarbu pakalpojumu iegāde
Valsts vides dienests
Teritorijas apsaimniekošanas funkciju nodrošināšana
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Ielu un ceļu kopšanas darbi Cēsu novadā
Cēsu novada pašvaldība - Cēsu novada pašvaldība
Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “OZOLS” uzturēšana, attīstība, informācijas digitalizēšana un dabas datu slāņu izveidošana
Dabas aizsardzības pārvalde
Telpu uzkopšanas pakalpojumi
SIA "Kurzemes filharmonija"
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Brocēnu novadā
Brocēnu novada pašvaldība
20.03.2019
Patentu valdes pamatdarbības informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība
Patentu valde
07.03.2019
Sadzīves atkritumu izvešana
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
12.03.2019
Informatīvu materiālu maketēšanas, drukas un piegādes pakalpojumu nodrošināšana
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
11.03.2019
Simulācijas iekārtu iegāde
Valsts izglītības satura centrs
04.03.2019
Elektroenerģijas piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm
Jūrmalas pilsētas dome
01.03.2019
Anemometra/ballistiskā kalkulatora iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
26.02.2019
Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Imūnbioloģisko preparātu iegāde
Nacionālais veselības dienests
Degvielas iegādei degvielas uzpildes stacijās Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Dažādu laboratorijas iekārtu u. c. medicīnas preču piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
11.03.2019
Frontālā iekrāvēja iegāde un tehniskās apkopes
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
11.03.2019
Invazīvās kardioloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
07.03.2019
Zinātnisko laboratorijas iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
11.03.2019
Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa un sēra elementu analizatora piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
11.03.2019
Laringoskopu komplektu iegāde — 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Laparoskopijas simulatora iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažadu simulatoru un trenažieru rezerves daļu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Mācību AED iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
KPR manekenu komplekta iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Invalīdu ratu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Rektālās izmeklēšanas trenažiera iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Lumbālās punkcijas trenažiera iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Implantētā intravenozā porta aprūpes trenažiera iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Balsošanas pulšu komplekta iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Autoklāva iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Audiometra iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Dermatoskopa iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Acu spiediena mērītāja iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Jaundzimuša KPR manekena iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Krūšu palpācijas trenažiera iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Intravenozo injekciju trenažieru iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Procedūru galda iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
VNĪ/2019/CA-23 Inženierkomunikāciju tehniskā apkope un remontdarbi Čapligina ielā 3, Maskavā, Krievijas Federācijā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
11.02.2019
Invazīvās kardioloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
07.03.2019
Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve I un II kārta Kalnsētas ielā 13, Saldū
Saldus novada pašvaldība
06.03.2019
Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība (pielikumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
26.02.2019
Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbi (pielikumi, grozījumi)
Cēsu novada pašvaldība
21.02.2019
Sadzīves atkritumu izvešana (210 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
12.03.2019
Elektroenerģijas piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm ( grozījumi)
Jūrmalas pilsētas dome
01.03.2019
Portatīvo blīvuma mērītāju piegāde (70 500 Eur)
Valsts ieņēmumu dienests
05.03.2019
PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums" slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūve, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī
Valsts izglītības attīstības aģentūra
25.02.2019
Laivu mājas/nojumes būvdarbi Ventspils Piejūras Brīvdabas muzejā, Riņķa ielā 2, Ventspilī (355 371 Eur)
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
08.03.2019
Strūklakas "Lietussargs" jaunbūve Laikrakstu alejā un Laikrakstu alejas pārbūve, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
01.03.2019
Elektroenerģijas iegāde (95 000 Eur)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
27.02.2019
Atkārtots iepirkums "Būvprojekta izstrāde ēkas Skolas ielā 7, Salaspilī, atsevišķu telpu pārbūvei"
Salaspils novada dome
Sadzīves tehnikas piegāde
Valsts ieņēmumu dienests
Sadzīves tehnikas piegāde
Valsts ieņēmumu dienests
Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā
VSIA Latvijas Nacionālā opera
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Parka ielā 25, Koknesē, Kokneses novadā (310 000 Eur) (pielikumi)
Kokneses Komunālie pakalpojumi SIA
01.03.2019
Autopārvadājumu pakalpojumi
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Pārtikas produktu piegāde Iecavas novada izglītības iestādēm
Iecavas novada pašvaldības administrācija
Tehniskā sāls piegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils pakalpojumi"
Ēkas Atbrīvošanas alejā 92 pārbūve par dienesta viesnīca (2 900 000 Eur)
Rēzeknes pilsētas dome
26.02.2019
Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (900 000 Eur) (grozījumi)
Jelgavas pilsētas dome
20.02.2019
Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem – probācijas klientiem un ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenes locekļiem
Ieslodzījuma vietu pārvalde
26.02.2019
Kalcija hlorīda iegāde
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
22.02.2019
Būvniecības tehnikas, iekārtu un instrumentu noma Sabiedrības vajadzībām (74 900 Eur)
Labiekārtošana - D SIA
27.02.2019
Izglītojoši pasākumi par sociālās atstumtības un diskriminācijas novēršanas jautājumiem (pielikumi)
Sabiedrības integrācijas fonds
21.02.2019
Atkārtots atklāts konkurss “Inženierkomunikāciju pārbūve Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” II kārta”
Salaspils novada dome
27.02.2019
Akumulatoru iegāde elektropiedziņas riteņkrēsliem (70 000 Eur)
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
27.02.2019
Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā
Latvijas valsts meži AS
21.02.2019
Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība grants autoceļu “Dzintari-Novadi", Laucienes pagastā un "Poprags-Saslaukas-Nogale", Ārlavas pagastā pārbūvei Talsu novadā
Talsu novada pašvaldība Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde
05.03.2019
VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošana (90 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
27.02.2019
Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kvēles ielā 35, Rīgā (583 544 Eur)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
26.02.2019
Transportlīdzekļu piegāde Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām
Jūrmalas pilsētas dome
22.02.2019
Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Augļu ielā 11, Rīgā (358 488 Eur)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
26.02.2019
Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde (74 000 Eur)
Salacgrīvas novada dome
25.02.2019
Drošības pakalpojumu nodrošināšana (136 380 Eur)
Kurzemes filharmonija SIA
01.03.2019
Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” klientu apkalpošanas centra remonts
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
28.02.2019
Valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele - Bauska posma km 28,968 - 39,948 seguma atjaunošana
VAS Latvijas Valsts ceļi
26.02.2019
Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ķīšezera ielā 17, Rīgā (140 000 Eur)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
26.02.2019
Pacientu funkcionālā aprīkojuma piegāde
Aizkraukles slimnīca SIA
Specializēti aprīkotu transportlīdzekļu iegāde (pielikumi)
Nodrošinājuma valsts aģentūra
20.02.2019
EDI korpusa "D"ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana projekta "EDI zinātniski eksperimentālā korpusa, ēkas kadastra Nr. 010009204400006, energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros (pielikumi)
Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts"
15.02.2019
CSDD Tukuma nodaļas klientu apkalpošanas centra būvniecība (pielikumi)
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
25.02.2019
Inženierkomunikāciju apkope (700 000 Eur) (pielikumi )
Valsts nekustamie īpašumi
28.02.2019
Digitālās ultrasonogrāfijas iekārtas noma (grozījumi )
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams"
26.02.2019
Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde
AS "Sadales tīkls"
Krūmgriezēja mašīnas piegāde
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
04.03.2019
Inženierkomunikāciju apkope
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
28.02.2019
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Dabas aizsardzības pārvalde
Būvprojekta „Oskara Stroka vasaras koncertzāles būvniecība Centrālajā parkā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība
Daugavpils pilsētas dome
E-pakalpojums: 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu administrēšana
Centrālā vēlēšanu komisija
Par Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšanu
Latvijas Banka
12.03.2019
Pētījums par psihisku traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā ESF projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros
Veselības ministrija
08.03.2019
Zinātnisko iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Ceļu virsmas atjaunošanas iekārtas iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Metālapstrādes aprīkojuma piegāde
Rīgas Tehniskā koledža
Par tiesībām piegādāt tiflotehniku līdz 2020. gada 30. decembrim
Latvijas Neredzīgo biedrība
Degvielas iegāde SIA „Rīgas serviss” vajadzībām
SIA "Rīgas serviss"
Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana
Latvijas Universitāte
Degvielas iegāde
VSIA "Šampētera nams"
Tvaika sterilizatora piegāde un uzstādīšana SIA “Saldus medicīnas centrs “ vajadzībām
SIA "Saldus medicīnas centrs"
15.03.2019
MR, CT, USG, radiogrāfijas, radioskopijas izmeklējumu apskates un analīzes klienta servera sistēmas piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
08.03.2019
Elektroenerģijas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Smiltenes novada pašvaldība
08.03.2019
Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūve
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"
15.03.2019
Tukuma 2. vidusskolas pārbūve
Tukuma novada dome
25.02.2019
Jēkabpils 2. vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācijas un pielāgošanas tehnikas centram būvdarbi
Daugavpils pilsētas dome
08.03.2019
Ēdienu pagatavošana un piegāde Siguldas novada pašvaldības iestādes Sociālās aprūpes māja "Gaismiņas" iemītniekiem
Siguldas novada dome
13.02.2019
Elektroenerģijas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Smiltenes novada pašvaldība
08.03.2019
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kinoloģijas centra- suņu apmācību laboratorijas izveidei Maskavas ielā 30, Rēzeknē (pielikumi)
Valsts nekustamie īpašumi
21.02.2019
Būvmateriālu, elektropreču un santehnikas materiālu piegāde (130 000 Eur)
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Valsts tehnikums
25.02.2019
Ielu apgaismojuma remonts un uzturēšana 2019. un 2020.gadā, Ventspils pilsētā
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Informatīvā kampaņa par nodokļu reformu 2019.gadā
Valsts ieņēmumu dienests
Pašvaldības ceļa nr.3-1 Aknīste - Krāces, Melioratoru , Avotu , Lauku, Girenieku ielu,to posmu pārbūve, Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. (pielikumi)
Aknīstes novada pašvaldība
15.02.2019
Lekciju un nodarbību nodrošināšanas pakalpojumi Rīgas domes Labklājības departamenta vajadzībām
Rīgas domes Labklājības departaments
12.02.2019
Biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi (200 000 Eur)
Valsts zemes dienests
08.03.2019
Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
12.03.2019
Maizes iepirkums pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" vajadzībām; AS Latvijas maiznieks (40003034051); 19 660 EUR
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"
Ēkas Zirgu ielā 47A Jelgavā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (70 000 Eur) (grozījumi)
Jelgavas pilsētas dome
18.02.2019
Par Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšanu (797 040 Eur)
Latvijas Banka
12.03.2019
“MR, CT, USG, radiogrāfijas, radioskopijas izmeklējumu apskates un analīzes klienta servera sistēmas piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca SIA
08.03.2019
Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūve (50 000 000 Eur) (grozījumi )
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
15.03.2019
Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācijas un pielāgošanas tehnikas centram būvdarbi
Daugavpils pilsētas dome
08.03.2019
Pārtikas produktu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" 2019.gadam (160 000 Eur) (pielikums)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"
12.02.2019
Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
04.03.2019
Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
22.02.2019
Tukuma 2.vidusskolas pārbūve (6 194 777 Eur) ( grozījumi )
Tukuma novada dome
25.02.2019
Informācijas sistēmu uzturēšanas un pilnveidošanas darbi
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
VSIA "Šampētera nams"
Deratizācijas, dezinsekcijas, dezinfekcijas un atkritumu stāvvadu tīrīšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi
Valsts zemes dienests
08.03.2019
Izpēte par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmu konkurētspēju un atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm
Rīgas Stradiņa universitāte
04.03.2019
Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
12.03.2019
"Microsoft SharePoint .Net" bāzētu informācijas sistēmu attīstīšana
Rīgas Stradiņa universitāte
07.03.2019
Nekustamā īpašuma Rīgā, Talejas ielā 1 un tai blakus esošās teritorijas Rīgā, Ķīšezera ielā 27 apsaimniekošana
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
04.03.2019
Lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvietošanas pakalpojumi uz 2 gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Būvkonstrukciju un inženiersistēmu tehnisko projektu un apliecinājuma karšu izstrādes pakalpojumi uz 2 gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija