Aktuālie iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
(VND 2020/4) Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve Skolas ielā 5A, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā
Ventspils novada dome
(AM 2019/001) Galda spēles par Latvijas Neatkarības karu iegāde
LR Aizsardzības ministrija
(AND 2020/26) “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Aglonas novadā”.; (135 000 Eur)
Aglonas novada dome
(ALTUM 2019/20/MD) Sabiedrisko attiecību aģentūras pakalpojumi; SIA "KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA" (40003524607); 130 000 EUR
AS "Attīstības finanšu institūcija"
(RNP 2020/5) Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Rēzeknes novada pašvaldība
(ANP 2020/1/ELFLA) Melioratoru ielas pārbūve Aknīstē, Aknīstes novadā
Aknīstes novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Biznesa informācijas analīzes un finanšu plānošanas risinājuma uzturēšanas un pilnveidošanas iepirkums, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur
Latvijas valsts meži AS
Video reģistratoru un to komponenšu iegāde
Pasažieru vilciens AS
06.03.2020
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu iepirkums Špoģu vidusskolai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Višķu pagasta pārvalde
(RPD 2020/17) Automātisko un manuālo siltummezglu aprīkojuma, saules kolektoru un to apsaites mezglu, inženiertehnisko tīklu uzraudzība un tehniskā apkope Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību ēkās
Rēzeknes pilsētas dome
Elektroenerģijas iegāde
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings 2020.–2022. gadā
Dabas aizsardzības pārvalde
Informācijas sistēmu un resursu drošības auditu pakalpojumi
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
03.04.2020
Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Vidzemes reģionā
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
30.03.2020
Sāls ceļu kaisīšanai
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 9. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 5. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
“Mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkums
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Metināšanas iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Pastkastīšu piegāde un uzstādīšana
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
Laboratorijas ierīču iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Portatīvās bioimpedances iekārtas iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Laparoskopisko operāciju komplekta ar histero–rezektoskopu piegāde un uzstādīšana
SIA “Kuldīgas slimnīca”
Datortomogrāfa iegāde
SIA “Krāslavas slimnīca”
02.04.2020
Celtniecības materiālu piegāde
Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
02.04.2020
Automašīnu noma
SIA “Rīgas serviss”
03.04.2020
Medikamentu un medicīnas preču piegāde
Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"
Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi
Ķekavas novada pašvaldība
30.03.2020
Minerālmateriālu piegādes pakalpojumi NBS poligonos Latvijas teritorijā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
09.03.2020
Autonoms viensiju tilta celtnis (troses telfers) un tā uzstādīšana
LR Zemessardzes štābs
12.03.2020
Autoceļu klātnes planēšanas un autoceļu klātnes pielīdzināšanas pakalpojumi NBS poligonos Latvijas teritorijā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
09.03.2020
(KPR 2020/1/BJR) MAKROAĻĢU SAVĀKŠANAS UN UZGLABĀŠANAS TEHNOLOĢIJU ANALĪZE UN AĻĢU VĀKŠANAS TEHNISKĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDE
Kurzemes plānošanas reģions
(SND 2020/5/AK) Ilgtspējīgu mēbeļu iepirkums Smiltenes vidusskolas internātam; (46 000 Eur)
Smiltenes novada pašvaldība
16.03.2020
(PSKUS 2020/32) Perimetra aizsardzības licenču iepirkums
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
09.03.2020
(VNĪ 2020/7/2-4/AK-2) Ēkas parādes durvju un logu atjaunošana, Rīgā, Elizabetes iela 57
Valsts nekustamie īpašumi
(R1S 2019/124-IEP) Atkārtots iepirkums sienu aizsargpaneļu iegādei; AS Kesko Senukai Latvia (40003311719); 41 990 EUR
Rīgas 1.slimnīca SIA
(ĒNP 2019/2) Ērgļu sociālās aprūpes centra rekonstrukcija "Kastaņās"
Ērgļu novada pašvaldība
(ONP 2020/8) Suntažu pagasta autoceļa A1 izbūves II kārta
Ogres novada pašvaldība
Bīstamo atkritumu pieņemšana tālākai utilizācijai
Ventspils brīvostas pārvalde
Pasta pakalpojumi
Rīgas 1.slimnīca SIA
Lidmašīnu An-2 rezerves daļu iegāde ar vai bez uzstādīšanas pakalpojuma
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
07.04.2020
Par jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
AS "Conexus Baltic Grid"
30.03.2020
(KPA 2020/5) "Pontonu kompleksa piegāde un uzstādīšana Rāznas ezerā "
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”
Pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem
Veselības ministrija
20.03.2020
21. korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
16.03.2020
Zaļo platību un to infrastruktūras apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi Liepājas pilsētā
Liepājas pilsētas pašvaldība
18.03.2020
Par nederīgo, norakstīto elektrisko un elektronisko iekārtu un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu nodošanu pārstrādei
LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālais nodrošinājuma centrs
Mašinizētas meža stādīšanas un augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2020.–2022. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Zemkopības ministrijai un tās padotībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Daugavpils cietokšņa kempinga būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība
Daugavpils pilsētas dome
Dažādu atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Autotransporta un būvtehnikas nomas pakalpojuma iegāde
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Tehniskās apsekošanas, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības veikšana objektam East 50th street 331/333, Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sabiedrības informēšanas kampaņa par zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšanu
Veselības ministrija
Prasmju monitoringa sistēmas iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
30.03.2020
Limbažu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana
Limbažu novada pašvaldība
27.03.2020
Viesnīcu, tūrisma un konferenču aprīkojuma un drukāšanas iekārtu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
16.03.2020
Dabasgāzes piegāde
SIA "Jelgavas novada KU"
Dažāda speciālā apģērba un ekipējuma jūras operācijām iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Stacionāro GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) sakaru iekārtas
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Saspiesta gaisa elpošanas aparātu, balonu un to rezerves daļu iegāde, remonts un apkope (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas produktu piegāde Liepājas Līvupes pamatskolai – attīstības centram atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem
Liepājas pilsētas pašvaldība
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
27.03.2020
Veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvdarbi
Alūksnes novada pašvaldība
11.03.2020
Lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana no Daugavpils pilsētas Centra vidusskolas sporta zāles ēkas jumta Daugavpils pilsētas kanalizācijas sistēmā
Daugavpils pilsētas dome
16.03.2020
Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve
Ķekavas novada pašvaldība
Caurbraucamā pagalma pārbūve Vaļņu ielā 33-33A, zemes gabalos ar kadastra Nr. 05000110803; 05000110804, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
30.03.2020
Mobilie telefoni
LR Zemessardzes štābs
04.03.2020
Ugunsboju enkurķēžu piegāde (grozījumi, pielikums)
Ventspils brīvostas pārvalde
05.03.2020
Atkārtots iepirkums žalūziju iegādei
Rīgas 1.slimnīca SIA
(AS 2020/1) Medikamentu iepirkums
Aizkraukles slimnīca SIA
18.03.2020
(KP 2020/015A) Grunts pārvietošanas darbi slēpošanas kalna profila veidošanai 2020.gadā, Ventspilī.
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
(SS 2019/4) “Saulkrastu slimnīcas ēkas dienas stacionāra telpu vienkāršota atjaunošana”
PSIA „Saulkrastu slimnīca”
Transporta pakalpojumu iepirkums Valmieras reģionā
DPD Latvija SIA
21.02.2020
(KND 2020/2) Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kokneses novada Vecbebru ciemā
Kokneses novada dome
Elektroenerģijas piegāde SIA "Rīgas ūdens"
SIA "Rīgas ūdens"
26.03.2020
Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos
Latvijas Universitāte
Pilsētas laukumu un to infrastruktūras ikdienas kopšanas pakalpojumi Liepājas pilsētā
Liepājas pilsētas pašvaldība
11.03.2020
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" darbinieku veselības apdrošināšana
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Parku ikdienas apsaimniekošanas pakalpojumi Liepājas pilsētā
Liepājas pilsētas pašvaldība
01.04.2020
(KP 2020/006A) Klimata kontroles sistēmas izbūve ēkas Lielajā laukumā 1, Ventspilī 1.stāva VIP ģērbtuvēs.; SIA Pilsbūve (51203003021); 26 951 EUR
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Transportlīdzekļu sagatavošanas, krāsošanas – žāvēšanas kameru un krāsu jaukšanas telpas un papildaprīkojuma piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
26.03.2020
Higiēnas preču piegāde
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
26.03.2020
Sevišķi augstas izturības neausta materiāla lokšņu iegāde
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
01.04.2020
Frakcionētu šķembu un dolomīta šķembu maisījuma iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
27.03.2020
Administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1, projektēšana, autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un teritorijas labiekārtošana
VAS “Tiesu namu aģentūra”
31.03.2020
Valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas rob.(Terehova) posma km 96,6–106,0 un A13 Krievijas rob.(Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob.(Medumi) posma km 46,91–47,725 pārbūve
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
03.04.2020
Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) posma km 53,40–57,80 pārbūve un posma km 57,80–61,26 seguma atjaunošana
VAS Latvijas Valsts ceļi
27.03.2020
(R1S 2020/24-IEP) Atkārtots iepirkums medicīnas gāzu iegādei un uzglabāšanas tvertņu nomai
Rīgas 1.slimnīca SIA
09.03.2020
(CK 2020/2/9) Ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju implantu un aprīkojuma iegāde un piegāde
Cēsu klīnika SIA
A/S BALTICOVO kartridžu iepirkums
Balticovo AS
28.02.2020
(RN 2020/2) SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vieglā un kravas autotransporta remonts, diagnostika, tehniskā apkope un auto evakuācija
Rēzeknes Namsaimnieks, SIA
Par gāzes savākšanas punkta Nr. 3 uzlabošanas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību / Development of enhancement project of gas collection point No. 3 and author supervision
AS "Conexus Baltic Grid"
Vispārīgā vienošanās “Būvprojektu ekspertīžu pakalpojumu veikšana Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos”
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
16.03.2020
Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas E-platformas izstrāde un uzturēšana
Liepājas pilsētas pašvaldība
11.03.2020
Datu ieguves pakalpojumi projekta “Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (OECD PIAAC) īstenošana Latvijā” ietvaros
Latvijas Universitāte
23.03.2020
Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr. 01944/675/PV rekultivācija” rezultātu uzturēšanas darbi
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Pērnavas līdz Igaunijas–Latvijas valsts robežai
AS "RB Rail"
Neregulāro transporta pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām
Rēzeknes pilsētas dome
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Amatu ielā 6, Rīgā
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
26.03.2020
Zāles pļaušana valsts autoceļu nodalījuma joslās (ar roku darbu un mehanizēti)
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
25.03.2020
Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Kurzemes reģionā
SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
25.03.2020
Putnu bioloģiski vērtīgo zālāju monitorings 2020.–2022. gadā
Dabas aizsardzības pārvalde
30.03.2020
Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku veselības apdrošināšana
Valsts ieņēmumu dienests
23.03.2020
Aprīkojuma un iekārtu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Amatu vidusskolā
Jelgavas pilsētas dome
16.03.2020
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām
Rēzeknes pilsētas dome
Daudzkanālu tenzometrijas komplekta un digitālā koksnes resistogrāfa piegāde VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Elektroenerģijas piegāde
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Pārtikas produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
Dažādu aprīkojumu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Mobilā novērošanas kompleksa piegāde
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Ultrasonogrāfijas ierīču piegāde un uzstādīšana SIA „Rēzeknes slimnīca” vajadzībām
SIA "Rēzeknes slimnīca"
Pārtikas produktu iegāde un piegāde
SIA "Vidzemes slimnīca"
Velkmes skapja ar HEPA filtru mikrobioloģijai piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Automobiļu noma
Valsts meža dienests
23.03.2020
Par degvielu iegādi
VSIA "Latvijas Televīzija"
24.03.2020
Microsoft licenču noma un ražotāja atbalsta pakalpojumi
AS "Latvijas valsts meži"
23.03.2020
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
12.03.2020
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve”
Liepājas pilsētas pašvaldība
11.03.2020
Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela–Vietalvas iela, Rīgā" 1. kārtas izbūve
Rīgas domes Satiksmes departaments
09.03.2020
Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils–Skrudaliena–Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 7,84–20,98 seguma atjaunošana un posma km 21,00–27,10 pārbūve
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
31.03.2020
Zaļā veloceļa pilnveidošana
Lauta Limbažu novada pašvaldības aģentūra
28.02.2020
Baltinavas novada domes autotransporta apkopes un remonta pakalpojums
Baltinavas novada dome
(PSKUS 2020/25) Mobilo sakaru paklapojumu iepirkums
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
06.03.2020
(RD BV 2020/1) Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām
Rīgas pilsētas būvvalde
Iepirkuma plāni: Latvijas būvniecības ekspertu iepirkums Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam un Latvijas-Krievijas programmas 2014.-2020.gadam apstiprināto projektu uzraudzīb…, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Iepirkuma plāni: Ekspertu iepirkums Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam ietekmes novērtējuma veikšanai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Iepirkuma plāni: Ekspertu iepirkums 2021.-2027.gada Latvijas-Lietuvas programmas, Latvijas-Krievijas programmas un Latvijas-Baltkrievijas programmas stratēģiskās analīzes novērtējuma i…, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Iepirkuma plāni: Ekspertu iepirkums 2021.-2027.gada Latvijas-Lietuvas programmas, Latvijas-Krievijas programmas un Latvijas-Baltkrievijas programmas ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādei, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Iepirkuma plāni: Projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertu iepirkums, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Iepirkuma plāni: Ārējo auditoru pakalpojumu iepirkums Latvija - Krievija pārrobežu sadarbības programmai, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Baltinavas novada Kultūras nama telpu remonts
Baltinavas novada pašvaldība
09.03.2020
Kancelejas preces Baltinavas novada pašvaldībai
Baltinavas novada pašvaldība
09.03.2020
(KNAB 2020/15) Par telpu uzkopšanu ēkā Citadeles ielā 1, Rīgā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
(ORS 2020/1) Elektroapgādes, elektronisko sakaru sistēmas – ugungrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūve
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) versijas atjaunošana
AS "Latvenergo"
Līgums par komunālo pakalpojumu sniegšanu
VAS "Latvijas Pasts"
(BNP 2019/38) Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām; SIA "Senergo" (40103693339); 118 066 EUR
Balvu novada pašvaldība
Piekarkabeļu iegāde
AS "Sadales tīkls"
23.03.2020
Satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga–Skulte” ar pievedceļiem 1. kārtas būvniecības būvuzraudzība
Rīgas domes Satiksmes departaments
10.03.2020
Pacienta līdzmaksājumu apdrošināšana Krāslavas novada iedzīvotājiem
Krāslavas novada dome
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS "Latvijas valsts meži"
Par Latvijas augstskolu sociālā darba jomas studiju programmu izvērtējumu
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
23.03.2020
Objektu tehniskā apsekošana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
31.03.2020
Publiskā interneta un optikas pieslēguma noma
Rīgas Stradiņa universitāte
23.03.2020
Mutiskās tulkošanas nodrošināšana (uz diviem gadiem)
Valsts policija
30.03.2020
Vadošo darbinieku atlases pakalpojumi / Executive Search Services
AS "RB Rail"
23.03.2020
Ķīmisko reaģentu, fiksanālu, laboratorijas materiālu un piederumu piegāde LLU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
16.03.2020
Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Modulārās lielo locītavu endoprotēžu sistēmas piegāde
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
Specializēto mikroautobusu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pārtikas produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
Automašīnu noma
SIA "Rīgas serviss"
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Ugunsdzēsības armatūras iegāde (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
Reanimācijas un anestezioloģijas medicīnisko materiālu iegāde un piegāde
SIA "Vidzemes slimnīca"
27.03.2020
Elektroenerģijas iegāde VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā, Valsts kancelejas pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
23.03.2020
Vienreizlietojamo ķirurģisko instrumentu un to piederumu piegāde
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
26.03.2020
Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma piegāde MŪRZL hidroloģisko un hidroķīmisko parametru mērījumiem ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
30.03.2020
Skatuves, skaņas, gaismu un video tehnikas noma Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un tās pārraudzībā esošo iestāžu pasākumiem
Liepājas pilsētas pašvaldība
25.03.2020
Par degvielas iegādi
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
24.03.2020
Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
13.03.2020
Tukuma 2. vidusskolas pārbūve
Tukuma novada dome
Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)
Daugavpils pilsētas dome
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
25.03.2020
Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūves 2. etaps
Rīgas domes Satiksmes departaments
23.03.2020
Caurbraucamo pagalmu remonts Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2020. gadā
Daugavpils pilsētas dome
23.03.2020
Profesionāli pasākumu pārvaldības pakalpojumi
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
(ORS 2020/2) Apkures, vēdināšanas (iekšējie tīkli), ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve Miera ielā 2, Ogrē
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
(MPS 2020/18) Siltumnīcas laistāmā stieņa piegāde; Bjorkemar Construction & Consulting BBC Aktiebolag (5563091742); 35 500 EUR
LVMI "Silava" un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"
(LB 2020/3) Par avota ūdens un kafijas pupiņu piegādi, ūdens sadales iekārtu, kafijas automātu, piena dzesētāju un pudeļu statīvu nomu; SIA "EDEN SPRINGS LATVIA" (40003387808); 41 999 EUR
Latvijas Banka
Gaisa monitoringa stacijas rezerves daļu piegāde un uzstādīšana
Ventspils brīvostas pārvalde
28.02.2020
(PSKUS 2020/28) Perifērijas iekārtu iepirkums
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
03.03.2020
(LNS 2020/2) Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums 2020.-2021. gadam
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
03.03.2020
(IeM VUGD 2020/5) Kokmateriālu, apdares materiālu un saimniecības preču iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(IeM VUGD 2020/4) Mobilo tālruņu iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Projektēšana un autoruzraudzība Daugavpils novada pašvaldības administratīvās ēkas pārbūvei
Daugavpils novada dome
Sarunu procedūra ar publikāciju "Automobiļu operatīvais līzings", iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2020/6
Pasažieru vilciens AS
06.03.2020
(CSDD 2019/48) Vēsturiskā spēkrata restaurācijas pēdējais etaps
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Neiroķirurģijas implantu un ierīču iepirkums; SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) ...Vēl; 270 000 EUR
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
(LPP 2020/24) Orientēšanās spēles komandām “Liepājas pēdas Latvijā” kontrolpunktu nodrošināšana; SIA “SECRET EVENT” (42103088434); 21 036 EUR
Liepājas pilsētas pašvaldība
AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojuma iepirkums (papildināts)
Latvenergo AS
31.03.2020
VNĪ/2020/CA-84 Asfalta remontdarbi Kalnciema un Slokas ielas posmos Kalnciema iela 14, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
28.02.2020
Atklāts konkurss "Par tiesībām izvietot reklāmu vilcienos"
Pasažieru vilciens AS
09.03.2020
AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojuma iepirkums
AS "Latvenergo"
31.03.2020
Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Zemgales reģionā
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
23.03.2020
Pārtikas produktu piegāde Ogres tehnikumam
Ogres tehnikums
Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Elektroenerģijas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Rēzeknes pilsētas dome
Elektroenerģijas piegāde Saeimas ēkām
Latvijas Republikas Saeima
23.03.2020
Aprīkojuma dizaina darbu pēcapstrādei piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
23.03.2020
Mehānisko ķirurģisko šuvēju, instrumentu un palīgmateriālu piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
23.03.2020
Viena poligona laistāmās iekārtas ar garās nakts apstrādes sistēmu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
AS "Latvijas valsts meži"
31.03.2020
Optisko kabeļu komplekts ar konektoriem un spoli
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
28.02.2020
(PMLP 2019/22-PMIF) Par pārtikas komplektu iegādi
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Auces pilsētā
Auces novada pašvaldība
VNĪ/2020/CA-82 Telpas aprīkošana ar projekcijas un audio sistēmu
Valsts nekustamie īpašumi VAS
05.03.2020
(LVM M MI 2020/8_B) Meža autoceļa “Stunguru ceļš” remontdarbu veikšana LVM Dienvidkurzemes reģiona Pampāļu meža iecirknī; SIA "Ceļu Būvnieks" (40003916711); 21 847 EUR
Latvijas valsts meži AS
(MPS 2020/11) Marķējamo mietiņu izgatavošana; SIA Poliurs (40003242370); 34 200 EUR
LVMI "Silava" un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"
(ŠN 2020/2-LED) LED gaismekļu iegāde (grozījumi)
VSIA Šampētera nams
04.03.2020
(ĀND 2020/11) Atkārtots iepirkums - Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde
Ādažu novada dome
(KNAB 2020/17) Par telpu uzkopšanu ēkā Citadeles ielā 1, Rīgā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava–Mangaļi–Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Par kontakttīkla uzkarsistēmas detaļu un balstu piegādi
RP SIA "Rīgas satiksme"
25.03.2020
Kokmateriālu ar garumu līdz 16 metriem pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2020.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Talsu pilsētas ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2020./2021. gada ziemas periodiem
Talsu novada pašvaldība
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Inčukalna novadā
Inčukalna novada dome
26.03.2020
Komandējumu (tostarp, nelegālo imigrantu izraidīšanas) organizēšanas pakalpojumi Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
23.03.2020
Bezmugurkaulnieku, abinieku un rāpuļu monitorings un izpēte dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā
Dabas aizsardzības pārvalde
25.03.2020
Neiroķirurģijas implantu un ierīču iepirkums
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Jaunu pasažieru autobusu ar 19+1 sēdvietām iegāde operatīvajā līzingā Krustpils novada Atašienes, Vīpes un Variešu pagasta pārvalžu vajadzībām
Krustpils novada pašvaldība
Pārtikas produktu piegāde
Jēkabpils reģionālā slimnīca
Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu ”Datorsistēmas” un ”Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Diagnostikas iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskolai un Limbažu novada pašvaldības sociālās aprūpes centram-pansionātam “Pērle”
Limbažu novada pašvaldība
Daudzkanālu tenzometrijas komplekta un digitālā koksnes resistogrāfa piegāde VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Šķeldas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes iestādei
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība”
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana
Latvijas Universitāte
Vieglā automobiļa ar elektrodzinēju iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Universāla pielietojuma ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana
SIA "Jūrmalas slimnīca"
Dīzeļdegvielas piegāde SIA "Daugavpils autobusu parks" un AS "Daugavpils satiksme" vajadzībām
Daugavpils pilsētas dome
Medikamentu iegāde
SIA "Rīgas 1. slimnīca"
24.03.2020
Drukas iekārtu piederumu piegāde
Valsts ieņēmumu dienests
25.03.2020
Specializētā meža ugunsdzēsības automobiļa piegāde
Valsts meža dienests
23.03.2020
Laboratorijas reaģentu un piederumu iegāde, un iekārtu patapināšana
Jēkabpils reģionālā slimnīca
27.03.2020
Zinātniskās darbības informācijas sistēmas licences un pakalpojumi
Rīgas Stradiņa universitāte
20.03.2020
Būvdarbi projektam "Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve Valdemāra bulvārī 6, Madonā"
Madonas novada pašvaldība
20.03.2020
Microsoft programmatūras licenču nomas pakalpojuma iegāde
Latvijas Pasts Valsts akciju sabiedrība
JNS datu pārraides tīkla uzturēšana
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
28.02.2020
JNS Elektro-optiskās komponentes apkope un remonts
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
28.02.2020
JNS Radara un radara komponenšu apkope un remonts
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
28.02.2020
(VNP 2020/2 ELFLA) Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā
Vecpiebalgas novada pašvaldība
(SkrudPP 2020/1) MALKAS PIEGĀDE SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES IESTĀŽU VAJADZīBĀM
Skrudalienas pagasta pārvalde
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas iepirkums, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur
Pļaviņu novada dome
(VAS "LAU" 2020/5) Gājēju drošības barjeru un to elementu iegāde
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
Kancelejas preču iegāde
Pasažieru vilciens AS
26.02.2020
(L 2020/08) ,,Apdares materiālu (krāsu, šķīdinātāju, koku apstrādes līdzekļu u.c.) iegāde”
Labiekārtošana - D SIA
Objektu uzmērīšanas darbi ar 3D skenēšanas un fotogrammetrijas (5 objektiem) metodi un ģeofizikālā apsekošana (4 objektiem) valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai; SIA "SV SOLUTIONS" (40003624260); 78 890 EUR
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
(ANP 2019/31) Āraišu arheoloģiskā parka Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūve; SIA „Warss+" (44103055272); 29 963 EUR
Amatas novada pašvaldība
(VNĪ 2019/4/4-1/AK-63) Paklāju noma un apmaiņa; AS "Elis tekstila serviss" (40003188248); 75 000 EUR
Valsts nekustamie īpašumi
(PMLP 2020/4) “Rīgas domes vēlēšanu ( saistībā ar Rīgas domes atlaišanas likumprojektu) nodrošināšana- vēlēšanu paziņojumu sagatavošana”
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
(RPD 2020/9) Lietus kanalizācijas tīklu apkope, remonts, caurteku uzturēšana un lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu apkalpošana Rēzeknē
Rēzeknes pilsētas dome
Darbinieku veselības apdrošināšana
AS "Pasažieru vilciens"
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas iegāde
VAS "Latvijas Pasts"
Elektroautobusu un elektroautobusu uzlādes staciju iekārtu piegāde inovatīvas transporta infrastruktūras izveidei Ventspilī
PSIA "Ventspils reiss"
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pētījums par Rīgas dzelzceļa mezgla darbības optimizāciju /Riga node operation optimization study
AS "RB Rail"
Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Rīgas pilsētas pašvaldības 2020., 2021. un 2022. gada pārskatu revīzija
Rīgas Domes Finanšu departaments
19.03.2020
Iekārtu piegāde un uzstādīšana LVMI Silava laboratoriju kompleksam ar klimata regulēšanas iespējām
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
09.03.2020
Microsoft programmatūras licenču noma
Veselības ministrija
09.03.2020
Aukstā bituminētā maisījuma iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
24.03.2020
Automātiskās ekstrakcijas un hromatogrāfijas-masspektroskopijas sistēmas un paraugu sagatavošanas aprīkojuma piegāde BZLVT vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
20.03.2020
Elektroenerģijas iegāde
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
26.03.2020
Operāciju mikroskopa piegāde un uzstādīšana SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
19.03.2020
Valsts reģionālā autoceļa P96 Pūri–Auce–Grīvaiši posma km 0,00–11,97 pārbūve
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
10.03.2020
Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
06.03.2020
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Jaunmārupē
Mārupes novada Dome
06.03.2020
VNĪ/2020/CA-68 Debitoru parādu atgūšanas pakalpojumi
Valsts nekustamie īpašumi VAS
26.02.2020
(INP SIA Ikšķiles māja 2020/1-MI) “Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Ikšķiles novadā”
INPSIA Ikšķiles māja
Piezīmjdatoru un monitoru iepirkums
Severstal Distribution SIA
28.02.2020
Iepirkuma plāni: Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums nodarbinātām personām, 2020, 1. ceturksnis
Nodarbinātības valsts aģentūra
(IeM NVA 2019/127) Šaušanas mērķu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Zinātniski pētnieciskā kuģa īre Latvijas Hidroekoloģijas institūta lauka darbu izpildei 3
Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”
(RTK 2019/17) Vertikālā CNC APSTRĀDES FRĒZĒŠANAS CENTRA iegāde; SIA "DUROC MACHINE TOOL" (40003716495); 65 800 EUR
Rīgas Tehniskā koledža
(KPA 2020/4) "Putnu vērotāja slēpņa izgatavošana un uzstādīšana, stāvlaukuma izbūve un būvuzraudzība Čornajas pagastā"
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”
(RDĪD 2020/16) Kāpņu telpu atjaunošanas darbi Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās
Rīgas domes Īpašuma departaments
(RDĪD 2020/18) Sporta zāles atjaunošanas darbi Rīgas Vingrošanas skolas ēkā Miera ielā 62, Rīgā
Rīgas domes Īpašuma departaments
Līgums par komerckravu un pasta sūtījumu pārvadāšanu
VAS "Latvijas Pasts"
09.03.2020
Transportlīdzekļu remonta un tehnisko apkopju nodrošināšana
Valsts ieņēmumu dienests
Nacionālo bruņoto spēku reklāmas kampaņas izstrāde un reklāmas izvietošana masu medijos
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
AS "Latvijas valsts meži" īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana
AS "Latvijas valsts meži"
17.03.2020
No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu piegāde un ar to saistītās infrastruktūras izveide Ventspilī, Talsu ielā 69
PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
12.03.2020
Aizsarglīdzekļu, ekipējuma un specifiskās lietošanas inventāra iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
16.03.2020
Meža ietvarstādu audzēšanas metāla paliktņu iegāde
AS "Latvijas valsts meži"
10.03.2020
Grants iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
05.03.2020
Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai
Latvijas Universitāte
Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām
Daugavpils pilsētas dome
Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
3D Torņa simulatora (Tsim) aprīkojuma un infrastruktūras modernizācija
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"
Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikumam
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sekvenēšanas reaģentu piegāde / Supply of sequencing reagents
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par biroja tehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
Valsts iedzīvotāju genomu datubāzes paraugu uzglabāšanas iekārtu iegāde
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Specializēto mikroautobusu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Sporta apavu "Sports" iegāde NBS vajadzībām
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Vienreizlietojamo medicīnas izstrādājumu piegāde Osteosintēzes nodrošināšanai sejas-žokļa ķirurģijā
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
16.03.2020
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola"" ēkas Kalnciema ielā 10 k-2 pārbūve un sporta kompleksa Meža ielā 15 jaunbūve
Nacionālā Mākslu vidusskola
23.03.2020
Atkārtots iepirkums medicīnas mēbeļu iegādei
Rīgas 1.slimnīca SIA
Elektromateriālu un to piederumu iegāde
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
26.02.2020
(ĀND 2020/06) Ataru ceļa pārbūves būvuzraudzība
Ādažu novada dome
(ĀND 2020/06) Ataru ceļa pārbūves būvuzraudzība
Ādažu novada dome
(ĀND 2020/17) Atkārtots iepirkums - Ataru ceļa pārbūves būvuzraudzība
Ādažu novada dome
28.02.2020
(CSDD 2020/2) Digitāla reklāmas stenda izbūve
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
(ĶND 2019/10) JAUNAS APRĪKOTAS POLICIJAS AUTOMAŠĪNAS NOMA ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VAJADZĪBĀM
Ķeguma novada dome
Par degvielas iegādi SIA “Talsu ūdens” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm
Talsu ūdens SIA
26.02.2020
(ANP 2020/1) Elektromateriālu, ielas apgaismojuma gaismekļu un balstu piegāde
Auces novada pašvaldība
VNĪ/2020/CA-73 Par darba apliecību un to aksesuāru izgatavošanu
Valsts nekustamie īpašumi VAS
24.02.2020
(VAMOIC 2019/179) Sporta apavu "SPORTS" iegāde NBS vajadzībām; (236 363 Eur)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
(VPVAC 2020/1) Lifta ierīkošana ēkā Republikas ielā 5, Liepājā
Pašvaldības SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”
(PND 2020/1) Kadastrālās uzmērīšanas pakalpojums, zemes ierīcības projektu un topogrāfisko plānu izstrāde; SIA "TP aģentūra" (45403031893); 5 918 EUR
Pļaviņu novada dome
VNĪ/2020/CA-72 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana
Valsts nekustamie īpašumi VAS
21.02.2020
(JPS 2019/13M) Medicīnisko atkritumu savākšana un izvešana; Akciju sabiedrība BAO (40003320069); 15 572 EUR
Jelgavas pilsētas slimnīca SIA
(AS LVM MI 2019/379_Ak) Meža meliorācijas sistēmas "Āboliņu meža masīvs" atjaunošana LVM Ziemeļkurzemes reģionā; SIA "P.M.G." (50003699021); 214 858 EUR
Latvijas valsts meži AS
Izpletņu sistēmu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
25.03.2020
AS "Latvenergo" mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde
AS "Latvenergo"
Peldošās platformas piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostas infrastruktūras uzlabošanai
Rīgas Brīvostas pārvalde
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
Rail Baltica control-command and signalling (ccs) subsystems procurement and deployment strategy
AS "RB Rail"
Mutiskās tulkošanas nodrošināšana (uz diviem gadiem)
Valsts policija
Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018.–2021. gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Jaunliepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
18.03.2020
Specializētās datortehnikas, programmatūras, programmu un licenču atjauninājumu iegāde
Valsts policija
03.03.2020
Speciāli aprīkotu sauszemes transportlīdzekļu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām
Nodrošinājuma valsts aģentūra
27.02.2020
Elektrotehnikas laboratorijas aprīkojuma piegāde
Rīgas Tehniskā koledža
Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 6. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Drenu tranšejas racēja ar jūgvārpstas piedziņu piegāde Smiltenes tehnikuma vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana
Latvijas Universitāte
Lidlauka ugunsdzēsības un glābšanas darbu automobiļa un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Par formas tērpu elementu piegādi
Rīgas Pašvaldības Policija
17.03.2020
(IeM VP 2020/03) Mobilo voljēru un suņu trenažieru iegāde
Valsts policija
25.02.2020
Slimību profilakses un kontroles centra autotransporta tehniskā apkope un remonts
Slimību profilakses un kontroles centrs
Atklāts konkurss "Buku celtņa iegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2020/4
Pasažieru vilciens AS
16.03.2020
(LB 2019/77) Par konsultatīvo atbalstu virtuālo asistentu tehnoloģijas ieviešanā; SIA "TILDE" (40003027238); 12 000 EUR
Latvijas Banka
(ANP 2020/03) Amatas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi; SIA "LSAA" (44103012536), SIA "OGUS" (49503002454) ...Vēl; 41 999 EUR
Amatas novada dome
(VNĪP 2020/032 ERAF) Ventspils pilsētas izglītības iestāžu mācību klašu telpu atjaunošanas darbi
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
Līgums pie 2019. gada 21. jūnija vispārīgās vienošanās Nr. 2019-BASD/275v par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu
SIA "Rīgas ūdens"
Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvprojekta izstrāde
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā
Jelgavas novada pašvaldība
Servisa pakalpojums meža mašīnām
SIA "Rīgas meži"
16.03.2020
Objekta "Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī" būvuzraudzības veikšana
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
16.03.2020
Poligrāfijas iekārtu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Medikamentu piegāde 2020.–2021. gadam
SIA "Ogres rajona slimnīca"
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Vienreizējās lietošanas materiāli Specializētās NMP nodrošināšanai
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Metināšanas aizsarglīdzekļu, galdu un piederumu piegāde Valmieras tehnikuma IP "Mehānika un metālapstrāde" vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Par mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Par pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Par tiesībām veikt biroja tehnikas izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu
Liepājas pilsētas pašvaldība
Autotransporta riepu piegāde 2018.–2022. gadam
AS "Latvijas valsts meži"
Apgaismojuma (Camplight) iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
19.03.2020
Piederumi multianalītu profilēšanas tehnoloģijas sistēmai
Rīgas Stradiņa universitāte
17.03.2020
(LVMI Silava 2020/2/MI/ERAF) Materiālu un augu aizsardzības līdzekļu piegāde LVMI Silava Augu fizioloģijas laboratorijai
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Traktora kravas piekabe
LR Zemessardzes štābs
20.02.2020
(BMC 2020/468) Sintētisku gēnu iepirkums
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
25.02.2020
(LLU 2020/7/mi) Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(LLU 2020/11/mi) Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(BMC 2019/466) Sintētisku gēnu iepirkums
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
VNĪ/2020/CA-26 Lustru zeltījuma ekspertīze NĪ Pils laukumā 3, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
11.02.2020
Iepirkuma plāni: Šķeldas iepirkums SAC Tērvete apkurei, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Tērvetes novada dome
Iepirkuma plāni: Kafijas iepirkums, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
AS "Attīstības finanšu institūcija"
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas iepirkums, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
AS "Attīstības finanšu institūcija"
(KNIPP 2020/1) Malkas piegāde Indras pagasta pārvaldes vajadzībām 2020.gadā
Krāslavas novada Indras pagasta pārvalde
Programmatūras tehniskās specifikācijas izstrāde, kvalitātes kontrole un autoruzraudzība; WeAreDots, SIA (40103853272); 194 000 EUR
Valsts policija
(KNIPP 2020/01) Malkas piegāde Indras pagasta pārvaldes vajadzībām 2020.gadā
Krāslavas novada Indras pagasta pārvalde
(VPP 2020/002P) Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Valmieras pils kultūrvides centra Bruņinieku ielā 1, Valmierā izbūve”
Valmieras pilsētas pašvaldība
(LIAA 2020/7 ERAF) Kravas pārvadājuma nodrošināšana Latvijas uzņēmumu produkcijas paraugu nogādāšanai no Amsterdamas, Nīderlandē uz Latviju; SIA “KB Protection” (40103822855); 890 EUR
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(VNĪP 2020/016 ERAF) Ventspils pilsētas izglītības iestāžu mācību klašu telpu atjaunošanas darbi, projekta “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
(RVC 2019/25) Atkārtots iepirkums medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, 3.kārta; (119 000 Eur)
Rīgas veselības centrs SIA
Dabasgāzes iegāde akciju sabiedrības "Gaso" vajadzībām
AS "Gaso"
27.03.2020
Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Kaugurciems–Bāžciems
SIA "Jūrmalas ūdens"
06.03.2020
Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine–Sloka
SIA "Jūrmalas ūdens"
06.03.2020
Būvkonstrukciju un inženiersistēmu tehniskās apsekošanas pakalpojumi uz diviem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
02.03.2020
Būvuzraudzība un inženiertehniskā uzraudzība no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas izveidei Ventspilī, Talsu ielā 69
PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
27.02.2020
Būvprojekta risinājumu izvērtēšana un būvekspertīzes veikšana "Rail Baltica" būvprojektiem Lietuvā / Detailed Technical Design Review and Design Expertise Services for Rail Baltica in Lithuania
AS "RB Rail"
02.03.2020
Būvprojekta izmaiņu veikšana un autoruzraudzības pakalpojumi
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
03.03.2020
Būvprojekta risinājumu izvērtēšana un būvekspertīzes veikšana "Rail Baltica" būvprojektiem Igaunijā / Detailed Technical Design Review and Design Expertise Services for Rail Baltica in Estonia
AS "RB Rail"
02.03.2020
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"
Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019.–2020. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas un izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Pakalpojumi, kas saistīti ar komandējumu organizēšanu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Nekustamo īpašumu tehniskās apsekošanas pakalpojumi vispārīgās vienošanās ietvaros
VSIA "Šampētera nams"
Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Pašvaldības publisko teritoriju ikdienas kopšanas pakalpojumi
Jelgavas pilsētas dome
Pārtikas un veterinārajā dienestā strādājošo veselības apdrošināšana
Pārtikas un veterinārais dienests
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Auces novadā
Auces novada pašvaldība
Autopārvadājumu pakalpojumi
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Programmatūras tehniskās specifikācijas izstrāde, kvalitātes kontrole un autoruzraudzība
Valsts policija
(LVM M MI 2019/393_Ak) Meža meliorācijas sistēmas "Dzeltsalas masīvs" atjaunošanas būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā; SIA "BRĪZE-M" (44103008899); 212 225 EUR
Latvijas valsts meži AS
Liftu tehniskā apkalpošana SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" apsaimniekojamās mājās
SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
18.03.2020
Par finanšu instrumentu cenu nodrošināšanu / On Financial Instruments' Pricing Services
Latvijas Banka
17.03.2020
Par datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
03.03.2020
Reaģenti, kontroles materiāli un piederumi hemoglobīna noteikšanai kapilārās asinīs ar POCT ("Point of care testing") aprīkojumu donoriem
Valsts asinsdonoru centrs
02.03.2020
Bērnu rotaļu laukumu izveide Liepājas mikrorajonos
Liepājas pilsētas pašvaldība
04.03.2020
Serveru piegāde
Valsts ieņēmumu dienests
06.03.2020
Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
03.03.2020
Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde
SIA " Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Ugunsdzēsēju glābēju speciālo līdzekļu (ugunsdzēsēju aizsargķivere, ugunsdzēsēju aizsargķiveres pasega, ugunsdzēsēju aizsargcimdi, ugunsdzēsēju speciālā josta ar karabīni un ugunsdzēsēju speciālie aizsargcimdi
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Vada telts ar klimata kontroles sistēmu un komandpunkta telts
Nodrošinājuma pavēlniecība
Nodaļas telts
Nodrošinājuma pavēlniecība
Transportlīdzekļu akumulatoru bateriju iegāde
Nodrošinājuma pavēlniecība
Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt tehnikas piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Koksnes granulu piegāde, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla fiziskās infrastruktūras modernizācijas pakalpojuma iegāde uz 4 gadiem
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai
Tukuma novada dome
Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
Transportlīdzekļu riepu piegāde
Nodrošinājuma pavēlniecība
Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Pildīšanas–sēšanas līnijas izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mežvidu kokaudzētavā
AS "Latvijas valsts meži"
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors
Rīgas Tehniskā universitāte
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
Rīgas Tehniskā universitāte
Datortehnikas iegāde
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"
Pārtikas produktu piegāde Liepājas Līvupes pamatskolai – attīstības centram atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem
Liepājas pilsētas pašvaldība
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām
Rēzeknes pilsētas dome
Aukstumtehnikas mācību laboratorija
Rīgas Tehniskā koledža
Diagnostikas iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Plānošanas, ziņošanas un riska pārvaldības programmatūras piegāde, ieviešana un uzturēšana
AS "RB Rail"
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena IT, datortehnika un datorzinātne modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Kūdras substrātu iegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2021. gadam
AS "Latvijas valsts meži"
24.03.2020
Nepārtraukta un automātiska pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
18.03.2020
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 2. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
16.03.2020
Elektroenerģijas iegāde
Latvijas Nacionālā bibliotēka
18.03.2020
Robotizēta gaitas treniņa ierīce
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs ""Vaivari""
24.03.2020
Spēka kabeļu ar vara dzīslām piegāde
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
17.03.2020
Vīriešu un sieviešu puszābaku un sieviešu kurpju iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
16.03.2020
VAS "Latvijas gaisa satiksme" esošās ēkas pārbūve ar jauna gaisa satiksmes vadības torņa kompleksa piebūvi
VAS "Latvijas gaisa satiksme"
Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) posma km 21,030–36,297 seguma atjaunošana
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
20.03.2020
Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā
SIA "Ozolnieku KSDU"
16.03.2020
Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā (SAM 5.1.1. ietvaros)
Daugavpils pilsētas dome
20.03.2020
Juridiskie pakalpojumi
Latvijas Nedzirdīgo savienība Biedrība
17.02.2020
Enkura tīkla iegāde
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
24.02.2020
Ugunsdzēsības stobru iegāde
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
24.02.2020
Ugunsmūra iegāde
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
21.02.2020
Vides kvalitātes monitoringa analīzes un mērījumi
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
20.02.2020
Zaļā veloceļa pilnveidošana
Limbažu novada pašvaldības aģentūra "Lauta"
17.02.2020
Vieglā pasažieru automobiļa īre Zemgales plānošanas reģionam 2020.-2023.g.
Zemgales plānošanas reģions
24.02.2020
Atklāts konkurss „Ritošā sastāva ogles ieliktņu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2020/5
Pasažieru vilciens AS
02.03.2020
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi
Ventspils brīvostas pārvalde
21.02.2020
Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUB) izstrāde un pilnveidošana
Būvniecības valsts kontroles birojs
Apmācība lēcieniem ar spārna tipa izpletņiem
Nodrošinājuma pavēlniecība
17.02.2020
(AS LVM KV 2020/48_P) Video sienas piegāde
AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecība
Iepirkums Nr.40 Būvprojekta "Vidējā spiediena (P < 0.4 MPa) gāzesvadu jaunbūve Apes, Tirzas, Uzvaras, Staburaga ielās, Jūrmalā" (RE-0071-20) izstrāde
AS "Gaso"
28.02.2020
Iepirkums Nr.39 būvprojekta „ Zemā spiediena gāzesvada pārbūves projekta izstrādei Krišjāņa Barona ielā 19A (19A, 19B; 21; 21 k-1), Jūrmalā" izstrāde
AS "Gaso"
28.02.2020
(PS 2019/08) Elektroenerģijas piegāde VSIA “Piejūras slimnīca”; SIA INTER RAO Latvia (40103268639); 31 200 EUR
VSIA "Piejūras slimnīca"
Šķeldotāja un hidromanipulatora piegāde
JUMIS GEO SIA
Interneta pieslēgums kuģa AIS un SSN nodrošināšanai
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
20.02.2020
Sviedlīņu šāvēju iegāde
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs
21.02.2020
(PMLP 2019/26-PMIF) Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumi
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
A/s BALTICOVO biroja krēslu iepirkums
Balticovo AS
19.02.2020
(TM 2019/42/TP) Pētījuma “Pieeja tiesiskumam Latvijā” veikšana
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Dīzeļģeneratoru iepirkums
Tele2 SIA
21.02.2020
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zvaigžņu ielā 5a, Ventspilī
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
(KP 2020/003A) Grunts pārvietošanas darbi slēpošanas kalna profila veidošanai 2020.gadā, Ventspilī.
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
(KPA 2020/1) "Pontonu kompleksa piegāde un uzstādīšana Rāznas ezerā "
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”
(AS LVM KV 2020/25_I) QPR programmatūras tehniskā uzturēšana un pilnveidošana
Latvijas valsts meži AS
Stacionāro, kustīgo mērķu un paceļamo mērķu vadības sistēmas (pults) iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
18.03.2020
Autotransporta un būvtehnikas nomas pakalpojumu iegāde (atkārtots)
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
25.02.2020
Elektroniskās uzraudzības sistēmas nodrošināšana probācijas klientu uzraudzībai
Valsts probācijas dienests
20.02.2020
Telpu uzkopšana
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Par projekta “Daudzdzīvokļu māju kompleksa Rīgā, Ulbrokas ielā 13” saistību refinansēšanu
SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
Ražotāju “General Electric Medical systems”, „Ulrich Medical” un „Konica Minolta” medicīnisko iekārtu servisa apkalpošana un remonts
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Objektu tehniskā apsekošana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Zemkopības ministrijai un tās padotībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Būvprojekta „Vieglatlētikas sporta kompleksa izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība
Daugavpils pilsētas dome
Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Zemkopības ministrijai un tās padotībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Peldbaseina ūdens tehnoloģisko iekārtu apkope un ūdens kvalitātes nodrošināšana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
17.03.2020
Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm
Ilūkstes novada pašvaldība
Par servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Vienreizlietojamo medicīnisko preču piegāde II
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Biodaudzveidības pētījumu mobilās laboratorijas piegāde ERAF projekta ietvaros
Daugavpils Universitāte
Drānas formas tērpa iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu ”Datorsistēmas” un ”Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskolai un Limbažu novada pašvaldības sociālās aprūpes centram–pansionātam “Pērle”
Limbažu novada pašvaldība
Artroskopijas instrumentu komplekta iegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jc (kompakto apvidus) automobiļu piegāde
Dabas aizsardzības pārvalde
Spēka kabeļu piegāde
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Formas tērpu priekšmetu – apavu – iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrāde un tā realizācija
Jūrmalas pilsētas dome
Vīriešu un sieviešu puszābaku un sieviešu kurpju iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Imūnbioloģisko preparātu iegāde
Nacionālais veselības dienests
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām
Rēzeknes pilsētas dome
Formas tērpa drānas iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
11.03.2020
Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada domes iestādēm
Jaunpiebalgas novada dome
24.03.2020
Baznīcas ielas pārbūve c.Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Skrudalienas pagasta pārvalde
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde – 2. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
24.02.2020
Iepirkums Nr.37 Būvprojekta Gāzesvada pievada pārbūve Kārsas ielā 17, Jūrmalā (RE-0081-20) izstrāde
AS "Gaso"
28.02.2020
(SND 2020/3/M) Audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana 2020. gadā; J.Ūdra individuālais uzņēmums "SKAŅA" (44102006570); 33 513 EUR
Smiltenes novada pašvaldība
(BNP 2019/44/ERAF) Būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi Balvos, Brīvības ielā 1K, projekta "industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā", Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros; (4 833 054 Eur)
Balvu novada pašvaldība
(SND 2019/15/AK) Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība “Palsmanes pamatskolas sporta halles būvniecība”
Smiltenes novada pašvaldība
(CS-siltumpārvade – 2020/01) Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta
Cēsu siltumtīkli SIA
11.03.2020
(LPP 2020/26) Par tiesībām veikt telpu grupu pārbūvi dzīvojamā mājā Stendera ielā 5, Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
(IeM VUGD 2020/2) Mobilo tālruņu iegāde (uz diviem gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VND 2020/1 ELFLA) Ances pagasta sporta laukuma atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un sporta laukuma labiekārtošana Ances ciemā
Ventspils novada dome
Atklāts konkurss „Pievedceļu un pārmiju pārvedu uzturēšana un kapitālais remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2020/2
Pasažieru vilciens AS
28.02.2020
(VAMOIC 2019/120) "Concertina" tipa dzeloņstieples un mietiņu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
(VNP 2020/04) Viesītes vidusskolas jumta seguma nomaiņa
Viesītes novada pašvaldība

Vēlaties saņemt visaptverošu Jūs interesējošās nozares aktuālo iepirkumu informāciju?

Piesakieties Mercell un saņemiet paziņojumus par jaunākajiem iepirkumiem sev svarīgajās nozarēs 7 dienas bez maksas!

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija