Aktuālie iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
Būvprojekta „Zivju pārstrādes ražošanas ēkas pārbūve” ekspertīze
KH SELECT SIA
12.03.2021
Būvprojekta „Zivju pārstrādes ražošanas ēkas pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība
KH SELECT SIA
12.03.2021
(NMPD 2021/14) Par tiesībām piegādāt un izbūvēt ventilācijas sistēmu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
08.03.2021
Cisco IOK (Industrial Operations Kit) programmatūras atbalsts
Latvenergo AS
03.03.2021
Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
22.03.2021
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Aplokciema ielā
Rīgas ūdens SIA
19.03.2021
Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas tehnoloģisko iekārtu automātikas un vadības sistēmas uzturēšana
Rīgas ūdens SIA
19.03.2021
(LDZ 2021/5-IBz) Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde (pielikums)
Latvijas Dzelzceļš VAS
03.03.2021
Talsu novada pašvaldības vieglo automobiļu un mikroautobusu riepu iepirkums
Talsu novada pašvaldība
05.03.2021
(DAP 2021/14-MI) Automašīnu un automašīnu piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vajadzībām
Dabas aizsardzības pārvalde
08.03.2021
(ZAAO 2021/5/l) AUTOMAŠĪNU IEGĀDE; (120 000 Eur)
ZAAO SIA
24.03.2021
Formas tērpa piegāde
Valsts robežsardze
29.04.2021
(VNĪP 2020/224) Vispārīgā vienošanās par uzturēšanas remontdarbu veikšanu pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" apsaimniekošanā esošajās ēkās
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
18.03.2021
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
LIMBAŽU SILTUMS SIA
12.03.2021
Atkārtots iepirkums medicīnas preču iegādei (grozījumi)
Rīgas 1. slimnīca, RP SIA
17.03.2021
(GNP 2021/25) Lejasciema stadiona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Gulbenes novada dome
09.03.2021
(DPD 2021/25) Jaunas apskaņošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana stadionā “Lokomotīve”
Daugavpils pilsētas dome
09.03.2021
Ūdensvada tīkla remonta darbi Rīgā, Maskavas ielas un Ebreju ielas krustojumā
Rīgas ūdens SIA
19.03.2021
(VSIA LVĢMC 2021/7) Zivju paraugu ievākšana iekšzemes ūdeņu monitoringa ietvaros
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs VSIA
11.03.2021
Karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošana
Rīgas satiksme RP SIA
05.03.2021
Darba aizsargapavu piegāde
Rīgas satiksme RP SIA
05.03.2021
Kondensāta novadītāja iegāde
SIA LDZ ritošā sastāva serviss
04.03.2021
Ventilācijas mašīnas PN3 un dzesētāju maiņa, ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi SIA MAXIMA Latvija Georga Apiņa iela 10a, Valmiera
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
12.03.2021
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi
Biedrība "Leona Paegeles 7"
01.04.2021
(SND 2021/7) Tērpu aizsargmaisu iegāde
Salacgrīvas novada dome
09.03.2021
(SIA ALAAS 2021/2) Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”
Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība SIA
19.03.2021
(LNP 2021/11) Ārtelpas interaktīvā stenda “Latgales reģiona un Pleskavas apgabala daba” programmēšanas pakalpojumi
Ludzas novada pašvaldība
15.03.2021
(GNP 2021/24) Elektroinstalācijas materiālu iegāde Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Gulbenes novada dome
09.03.2021
(NMPD 2021/12) Par tiesībām piegādāt malku Valsts materiālo rezervju noliktavu vajadzībām; (41 999 Eur)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
16.03.2021
(LNP 2021/10) Kvadracikla iegāde projekta "Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ludzas novadā" ietvaros
Ludzas novada pašvaldība
11.03.2021
(RTK 2021/5) Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Braslas ielā 16, Braslas ielā 16A un Ieriķu ielā 6 Rīgā; (332 727 Eur)
Rīgas Tehniskā koledža
18.03.2021
(Rīgas 2.slimnīca 2021/2 AK) Sterilizācijas materiālu, laboratorijas piederumu un citu izmeklējumu nepieciešamo preču piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca"
16.03.2021
(BKUS 2021/21) Vājstrāvu sistēmu ierīkošanas, apkalpošanas un remonta pakalpojumi
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
10.03.2021
(LVC 2021/25/AC) Ķeguma HES tilta speciālā inspekcija
VSIA Latvijas Valsts ceļi
10.03.2021
(PNP 2021/10) Maģistrālā ūdensvada izbūve Augusta Jullas, Lauku un Jāņa Lintera ielās, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
Priekuļu novada pašvaldība
09.03.2021
(RTK 2021/4) Ventilācijas sistēmas izveide mācību korpusā Braslas ielā 16A; (177 685 Eur)
Rīgas Tehniskā koledža
18.03.2021
energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Lāčplēša ielā 19, Jelgavā
Lāčplēša nams 19 Dzīvokļu īpašnieku biedrība
19.03.2021
(DPNS 2021/2) Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
09.03.2021
(DPD 2021/8) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana peldvietas un pludmales ierīkošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Stropu ezerā Stropu ielā 40, Daugavpilī; (165 280 Eur)
Daugavpils pilsētas dome
16.03.2021
(IeVP 2021/15) Radiostaciju iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām
Ieslodzījuma vietu pārvalde
09.03.2021
(PNP 2021/9) Kausa ar organiskā materiāla smalcināšanas moduli piegāde
Priekuļu novada pašvaldība
09.03.2021
(GEKO 2021/02/02) Veselības apdrošināšanas pakalpojumi; (120 000 Eur)
Getliņi EKO SIA
19.03.2021
(DPD 2020/185) „Jaunas apskaņošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana stadionā “Lokomotīve””
Daugavpils pilsētas dome
„Objektu ārējā elektroapgāde, Pali, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads”, pieteikumu Nr. 112237208; 112704207, 133294204, 112715209, 112670205, 112673202, 132582205, 117000207, 116999209, 115255203.
Sadales tīkls AS
05.03.2021
(DRS 2021/13) Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru ar centrālo staciju iegāde un uzstādīšana (pielikums)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
26.03.2021
(LNP 2021/09) Kvadracikla iegāde projekta "Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ludzas novadā" ietvaros
Ludzas novada pašvaldība
Ēkas Ģimnāzijas ielā 25, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
09.03.2021
Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 8, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
15.03.2021
Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
15.03.2021
Nr.22 (2021) - Projektēšanas darbi un būvdarbi - augstā spiediena (P< 6 bar) un vidējā spiediena (P<4 bar) gāzesvadu pārbūve , GRP-100 ēkas nojaukšana (demontāža) un jauna konteinera tipa GRP izbūve Atlantijas ielā 26, Rīgā (RE-0126-21)
AS "Gaso"
12.03.2021
(ĀND 2020/131) Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas centra būvniecība; SIA "MARELS BŪVE" (40103595112); 700 359 EUR
Ādažu novada dome
(IeVP 2020/111/ESF) Psihiskās veselības speciālistu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem – probācijas klientiem un ieslodzīto un bijušo ie ...; SIA Dauseb (51503063481), Biedrība "Gaišo domu platforma"...; 121 211 EUR
Ieslodzījuma vietu pārvalde
(VARAM 2020/16) Ārējo ekspertu atbalsts stratēģiskās sociāli – ekonomiskās situācijas analīzes veikšanai Interreg programmu un projekta rezultātu sasniegšanai; SIA "SAFEGE BALTIJA" (40003604048); 8 364 EUR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde; SIA "KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS" (40003324022) ...Vēl; 37 115 EUR
Valsts izglītības satura centrs
Graudu pirmsapstrādes komplekss. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.; SIA "KORP" (40103922767); 228 900 EUR
Z/s "Zaļais Zars"
(LB 2020/75) Par serveru piegādi; SIA "Proact IT Latvia" (40003420036); 96 182 EUR
Latvijas Banka
Kuponu iegāde pārtikas preču iegādei Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem pabalsta nodrošināšanai; SIA "MAXIMA Latvija" (40003520643); 348 478 EUR
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Objektu tehniskā apsekošana; SIA "Forma 2" (50003883681), SIA "Baltex Group" (40103274353) ...Vēl; 304 175 EUR
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”; Akciju sabiedrība "SMILTENES PIENS" (43903002031) ...Vēl; 89 124 EUR
Smiltenes novada pašvaldība
Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt tehnikas piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām; AS Capital (40003088497); 2 250 EUR
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
(VPD 2021/1/5) Transportlīdzekļu apdrošināšana Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām
Ventspils pilsētas dome
15.03.2021
(LPP 2020/178) Par tiesībām veikt ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un remontdarbus Liepājā; SIA "OMS" (42103000774); 359 997 EUR
Liepājas pilsētas pašvaldība
(KISC 2020/3/3-16-T2) Autortiesību pārvaldības un licencēšanas informācijas sistēmas izstrāde; SIA "Autentica” (40003989378); 161 157 EUR
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču centralizēta iegāde valsts materiālās rezerves nodrošināšanai; "NMS RIGA" SIA (40003794470), SIA "LOKIS" (42103008833) ...Vēl; 9 999 999 999 EUR
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
(DRS 2020/88) Medicīnas ierīču piegāde trombektomijas procedūras veikšanai akūtu cerebrālu infarktu gadījumos; SIA "Elvim" (40103040641), UAB "Formedics" (124980311) ...Vēl; 200 000 EUR
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
Nacionālo bruņoto spēku reklāmas kampaņas izstrāde un reklāmas izvietošana masu mēdijos; SIA Kuvera Pluss (40003763682), SIA Triple Bounce (40003955598); 84 918 EUR
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
(RSMT 2021/2) Automobiļa iegāde Rīgas Stila un modes tehnikuma vajadzībām; SIA "Inchcape Motors Latvia" (40003073379); 26 240 EUR
Rīgas Stila un modes tehnikums
(LDz-2020/30-IBz) Darba apavu piegāde; SIA "SILTEKS" (50003838461); 33 158 EUR
Latvijas Dzelzceļš VAS
(2020/273) Z3 laukuma seguma atjaunošana; Akciju sabiedrība "A.C.B." (40003095713); 438 016 EUR
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
Graudu noliktavas būvniecība; SIA “ROYAL BŪVE” (44103077246); 210 026 EUR
Atpūta Laukos SIA
RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras un Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma iegāde – 1.kārta; SIA ADRONA (40003624468), SIA “Armgate” (50003208531); 18 344 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
“Zivju produkcijas griešanas un porcionēšanas iekārta”; MAREL SALMON A/S (66309711); 99 750 EUR
Royal Nordic SIA
(LIAA 2020/58 ERAF) Kravas pārvadājumu nodrošināšana izstādes „FOODEX JAPAN 2021” dalībnieku ekspozīcijas materiālu nogādāšanai Tokijā, Japānā; UPEX LS OÜ (EE100372036); 5 320 EUR
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Graudu glabāšanas torņu un laukuma būvniecība; SIA "VOKA" (LV50003216331); 707 507 EUR
Z/S "Brenči"
(VSAC "Kurzeme" 2021/2) Medicīnas ierīču piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm; SIA "UniKon" (40003203301); 4 767 EUR
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
Elektroenerģijas iegāde SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" vajadzībām DIS_ietvaros; SIA "AJ Power" (40103780693); 30 000 EUR
"Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" SIA
(LND 2021/01) Automašīnas iegāde operatīvajā līzingā; SIA "AddCar rental" (40003733175); 14 640 EUR
Līgatnes novada dome
(SNP 2020/20/AK) Dabasgāzes iegāde Siguldas novada pašvaldības ēku nodrošināšanai ar siltumapgādi; SIA "Ignitis Latvija" (40103642991); 34 761 EUR
Siguldas novada dome
(Apes ND 2021/4) KURINĀMĀS MALKAS PIEGĀDE APES NOVADA IETĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU VAJADZĪBĀM 2021./2022. GADA APKURES SEZONAI; SIA "Silmalas" (43201016174), SIA "Jaunbērziņi" (49501008077); 17 030 EUR
Apes novada dome
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jersikas ielā 21A, Rīgā; SIA "ANZĀĢE" (40003531261); 323 509 EUR
Baltic Outdoor Events SIA
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jersikas ielā 21, Rīgā; SIA "ANZĀĢE" (40003531261); 255 435 EUR
Baltic Outdoor Events SIA
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Krāsotāju ielā 13B, Rīgā; SIA "ANZĀĢE" (40003531261); 288 830 EUR
Baltic Outdoor Events SIA
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Krāsotāju ielā 13A, Rīgā; SIA "ANZĀĢE" (40003531261); 291 513 EUR
Baltic Outdoor Events SIA
(PNP 2020/18) Projektēšanas pakalpojumi un autoruzraudzība; SIA "CEĻU KOMFORTS" (44103040845); 15 750 EUR
Pārgaujas novada pašvaldība
AutoCAD plaknes grafikas apmācību kurss; SIA "KOGRA" (40003009603); 308 EUR
Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"
Vispārējo projekta vadības pakalpojumu sniegšana ēku siltināšanas projekta īstenošanai; IWO e.V. (Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa) (VR21386); 98 000 EUR
Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde SIA
(AS LVM MI 2021/30_B) Meža meliorācijas sistēmas "Korsīšu masīvs" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā; SIA "TALSU MELIORATORS" (46103004984); 53 655 EUR
AS "Latvijas valsts meži"
(PSKUS 2021/34) Endobase sistēmas uzturēšana; Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā (40103938382); 13 799 EUR
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(JPD 2021/6) Labiekārtojuma elmenta - koku solu terases atjaunošana Dzintaru mežaparkā, Jūrmalas pilsētā; SIA "jJLD" (40003315320); 41 999 EUR
Jūrmalas pilsētas dome
(JPD 2021/7) Jaunu koka celiņu posmu izgatavošana un uzstādīšana, esošo koka celiņu posmu demontāža un koka celiņu posmu apsaimniekošana izejās uz jūru Jūrmalas pilsētā; SIA "Liktenis" (40002004168); 41 999 EUR
Jūrmalas pilsētas dome
(LVC 2021/07/INTERREG) Luksoforu objektu adaptīvās vadības izveide uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) km 22.1 un km 31.6; SIA "Fima" (40003880486); 39 980 EUR
VSIA Latvijas Valsts ceļi
3D lāzerskenera iegāde (grozījumi)
Latvenergo AS
05.03.2021
3 atpūtas māju būvniecība (grozījumi)
SPRINTS MT SIA
16.03.2021
Ceļu un pagalmu seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas
Daugavpils ūdens SIA
Paskaidrojuma raksta izstrāde pontonu laipas novietošanai pie Dūņezera
Limbažu novada pašvaldība
08.03.2021
Vieglo automobiļu tehniskās apkopes un remonti
Rīgas ūdens SIA
19.03.2021
(AND 2021/2) “”Aizpores kapu” teritorijas labiekārtošana, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā”
Aizputes novada dome
08.03.2021
(LPR 2021/1) Aprīkojuma iegāde amatniekiem; (23 700 Eur) (grozījumi)
Latgales plānošanas reģions
12.03.2021
(ANP 2021/5) Puķu stādīšana, stādījumu kopšana apstādījumos, puķu podos, piramīdās un kastēs Auces novadā 2021.gadā
Auces novada pašvaldība
09.03.2021
(ANP 2021/4) Vasaras puķu stādu piegāde Auces novada pašvaldībai
Auces novada pašvaldība
08.03.2021
(VNĪ 2021/4/4-1/AK-14) Jumtu, karnīžu un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tīrīšana no lapām, smiltīm un gružiem; (120 000 Eur)
Valsts nekustamie īpašumi
15.03.2021
(AMNBSNP1.RNC 2021/005) Navigācijas aprīkojuma, SART un EPIRB boju apkope, remonts un sertifikācija
Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs
12.03.2021
(PNP 2021/8) Fasādes siltināšanas apliecinājuma kartes izstrāde biroju ēkai Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
Priekuļu novada pašvaldība
09.03.2021
Ritošā sastāva gaitas daļa, ekipāžas daļas un palīgiekārtas 2021.gadam
SIA LDZ ritošā sastāva serviss
05.03.2021
(FKTK 2021/4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
08.03.2021
(ORS 2021/4) Zobārstniecības preču piegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
08.03.2021
(PND 2021/7AK ERAF) Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana Daugavpils ielā 64, Preiļos; (600 000 Eur) (grozījumi)
Preiļu novada dome
12.03.2021
(LNP 2021/6) Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana izglītības programmu īstenošanai (grozījumi)
Limbažu novada pašvaldība
09.03.2021
LED apgaismojuma pakalpojuma, izmantojot ESCO investīciju modeli, nodrošināšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības objektos: Jēkabpils 3.vidusskolas sporta zālē un Jēkabpils sporta namā (grozījumi)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
09.03.2021
(LDZ 2021/9-IBz) Metāla tiltu laidumu konstrukciju krāsošana
Latvijas Dzelzceļš VAS
16.03.2021
(NMPD 2021/6) Par tiesībām veikt moduļu tipa ēkas projektēšanu un būvniecību (grozījumi)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
11.03.2021
(RPD 2021/18) Tehniskās dokumentācijas izstrāde vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes 4.vidusskolā, Viļānu ielā 2, Rēzekne
Rēzeknes pilsētas dome
09.03.2021
(3.RNC 2021/8) Plastmasas savilcēju iegāde
LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs
08.03.2021
(LDZ 2021/8-IBz) Akmens/dzelzsbetona caurtekas 49+147km remonts posmā “Inčukalns-Sigulda”
Latvijas Dzelzceļš VAS
16.03.2021
(LPP 2021/24) Par sejas aizsargmasku piegādi
Liepājas pilsētas pašvaldība
10.03.2021
(PA SPODRA 2021/02) ALŪKSNES PILSĒTAS ASFALTA SEGUMA BEDRĪŠU REMONTDARBI
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "SPODRA"
08.03.2021
(LB 2021/16) Par dīzeļģeneratoru iekārtu tehnisko apkalpošanu
Latvijas Banka
16.03.2021
(BNP 2021/2) Asfalta seguma bedrīšu remonts Burtnieku novada pašvaldības autoceļiem un ielām 2021.gadā
Burtnieku novada pašvaldība
11.03.2021
Iepirkuma plāni: Cimdu iegāde un piegāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: SIA "Cēsu klīnika" ķirurģijas nodaļas daļēja izbūve, 2021, 2. ceturksnis
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Radioloģisko izmeklējumu aprakstīšanas pakalpojuma sniegšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Siltumapgādes, elektroapgādes iekārtu apkopes, pārbaudes, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Uzkopšanas inventāra iegāde un piegāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Garažas izbūve, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: SIA Cēsu klīnikas ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūve, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Stāvlaukuma paplašināšana un pielāgošana apmeklētāju un personāla autotransportam, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Radioloģijas darba staciju un serveru apkope, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Medicīnas ierīču un inventāra iegāde un piegāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur
Cēsu klīnika SIA
Iepirkuma plāni: Zāles pļaušana t.s. Zāles sagrābšana, aizvešana, rudenī lapu savākšana, aizvešana, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Remontmateriālu un saimniecisko preču iegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: “Mediju aģentūras pakalpojumi SIA “Rīgas Centrāltirgus” reklāmu izvietošanai”, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur
Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība " Rīgas Centrāltirgus"
Iepirkuma plāni: Autotransporta apkopes un remonti, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: “Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežzīmju atjaunošanas, zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām”, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Saldus novada p/a „Sociālais dienests” un Saldus novada pašvaldības (bāriņtiesa, policija) darbinieku veselības apdrošināšana, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Apgaismojuma izbūve pagastu pārvalžu vajadzībām, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Veloceliņa izbūve gar v/a P109 Kandava-Saldus un Jelgavas iela posmā no Saldus pilskalna līdz Zvejnieku ielai, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Demontāžas darbu veikšana Centra iela 6, Ezere pagastā, Saldus novadā, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Par revīzijas pakalpojumu sniegšanu un zvērinātas revidentes atzinuma sagatavošanu, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām, 2021, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas piegāde Saldus novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām, 2021, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Būvdarbi - Striķu ielas pārbūve (posmā no Ganību ielas līdz pilsētas robežai) Saldus pilsētā, Saldus novadā”, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Nekustamā īpašuma tirgus vērtības un tirgus nomas maksas noteikšana, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur
Saldus novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Malkas iegāde, 2021, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur
Saldus novada pašvaldība
(TND 2021/2) Ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi Tukuma novadā; (385 000 Eur) (grozījumi)
Tukuma novada dome
11.03.2021
Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības autotransportam
Gulbenes novada pašvaldība
19.03.2021
(RS 2021/01/AK) Siltumenerģijas piegāde SIA "Rēzeknes siltumtīkli" Centra rajona siltumapgādes tīklam (pielikums)
RĒZEKNES SILTUMTĪKLI AS
23.04.2021
Apakšstacijas "Līksna" 330 kV sadalietaises pārbūve
Augstsprieguma tīkls AS
07.04.2021
KALTES PĀRBŪVE PAR LAUKSAIMNIECĪBAS NOLIKTAVU
Zemnieku saimniecība "Zemgaļi"
19.03.2021
(LB 2021/15) Par dubultās grīdas atjaunošanu Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā; (15 000 Eur)
Latvijas Banka
16.03.2021
Sadzīves tehnikas piegāde (papildināts)
Gulbenes novada pašvaldība
18.03.2021
IPC standartu grupas apmācības (14.daļa)
Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"
12.03.2021
(SND 2021/10) Jaunveidojamās Saulkrastu novada pašvaldības (ar administratīvo centru Saulkrastos) administratīvās struktūras projekta izstrāde
Saulkrastu novada dome
08.03.2021
(KPA 2021/4) Drupinātas grants, smilts, dolomīta šķembu un citu ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībām; (164 495 Eur) (pielikums)
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”
06.04.2021
Kuģu vadulu izbūves Karostas kanālā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Kuģu vadulu izbūves Karostas kanālā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
26.03.2021
110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode"
AS "Augstsprieguma tīkls"
26.03.2021
Siltumenerģijas piegāde SIA "Rēzeknes siltumtīkli" Centra rajona siltumapgādes tīklam
SIA "Rēzeknes siltumtīkli"
23.04.2021
Pasta terminālu iegāde
VAS "Latvijas Pasts"
30.03.2021
Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana
Tiesu administrācija
24.03.2021
Sistēmas izveidošana probācijas klientu uzraudzībai sabiedrībā ar tehniskiem līdzekļiem
Valsts probācijas dienests - Valsts probācijas dienests
Pētījums par psihisku traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā ESF projekta “Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi”
Veselības ministrija
Helikopteru "Agusta 109E Power" un helikopteru "AW119Kx" fizelāžas tehniskā apkope un remonts (4 gadus)
Valsts robežsardze
05.03.2021
Zāles pļaušana valsts autoceļu nodalījuma joslās (ar roku darbu un mehanizēti)
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
12.03.2021
Nacionālo bruņoto spēku reklāmas kampaņas izstrāde un reklāmas izvietošana masu medijos
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
Par tiesībām veikt ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un remontdarbus Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
Autortiesību pārvaldības un licencēšanas informācijas sistēmas izstrāde
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Objektu tehniskā apsekošana
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Mašinizēta meža stādīšana un augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar kausu Vidusdaugavas reģionā 2021.–2023. gadā
AS “Latvijas valsts meži”
Par tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu
Tiesu administrācija
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV
AS “Latvijas valsts meži”
Reklāmas kampaņu realizācija
Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Ceļa pārvads A6, Briedes tilts V166)
VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
Par “Moody's” pakalpojumu izmantošanu
Latvijas Banka
VNĪ/2021/CA-88 "Mācību programma – Projektu vadības pamatprincipi (IT projektu vadītājiem)"
Valsts nekustamie īpašumi VAS
26.02.2021
Finanšu revīzijas pakalpojumi
Jūrmalas pilsētas dome
31.03.2021
Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Talejas ielā 1, Rīgā
Valsts ieņēmumu dienests
01.04.2021
Viedtālruņu ar mobilo internetu īstermiņa noma 2021. gada pašvaldību vēlēšanām
Centrālā vēlēšanu komisija
30.03.2021
Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2021.–2022. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
26.03.2021
Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana
VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
Personas un dokumentu pārbaudes un uzglabāšanas iekārtu iegāde Valsts policijas un Valsts robežsardzes vajadzībām
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
12.03.2021
Bezpilota lidaparāta komplekta ar izsekošanas aprīkojumu piegāde
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
15.03.2021
Elektroenerģijas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Smiltenes novada pašvaldība
15.03.2021
Biotehnoloģiju laboratorijas aparatūras un aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
11.03.2021
Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt tehnikas piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Sarunu procedūra COVID nodaļas medicīnas iekārtu un ierīču ārkārtas iegādei
SIA “Rīgas 1. slimnīca”
Pārvietošanās tehnisko palīglīdzekļu piegāde funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas vajadzībām
VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
Individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču centralizēta iegāde valsts materiālās rezerves nodrošināšanai
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
Medicīnas ierīču piegāde trombektomijas procedūras veikšanai akūtu cerebrālu infarktu gadījumos
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Transportlīdzekļu noma
Valsts ieņēmumu dienests
Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”
Smiltenes novada pašvaldība
Kuponu iegāde pārtikas preču iegādei Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem pabalsta nodrošināšanai
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras un Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma iegāde – 1. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Interaktīvo eksponātu izgatavošanai nepieciešamo metāla izstrādājumu piegāde
Cēsu novada pašvaldība
Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Operāciju zāles iekārtu iegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pacientu funkcionālo gultu un medicīnisko konsoļu piegāde
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Intensīvās terapijas ierīču piegāde un uzstādīšana
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
M2 kategorijas autobusu piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām
Daugavpils pilsētas dome
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 8. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Laboratorijas reaģentu iepirkums
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Insulīna ievades sistēmu komponenšu un glikozes monitorēšanas sistēmu piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pamatskolām un Skultes pirmsskolas izglītības iestādei “Aģupīte”
Limbažu novada pašvaldība
Iekārtu un aprīkojuma piegāde SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Covid-19 pacientu aprūpei, III kārta
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
Medicīnas šūšanas materiālu piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Elektroenerģijas iegāde
SIA "Cēsu klīnika"
Dažādu laboratorijas iekārtu un laboratorijas piederumu iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Iekārtu un aparatūras iegāde biokameras darbības nodrošināšanai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
30.03.2021
Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru ar centrālo staciju iegāde un uzstādīšana
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
26.03.2021
Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa ekspozīcijas “Marienburgas Astotais brālis” projekta realizācija
Alūksnes novada pašvaldība
26.03.2021
Laboratorijas mēbeles LLU BZL Viedo tehnoloģiju nodaļai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
30.03.2021
Drupinātas grants, smilts, dolomīta šķembu un citu ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībām
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”
06.04.2021
Filtru iegāde kuģu iekārtām
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
29.03.2021
Laboratorijas reaģentu un piederumu piegāde un iekārtu patapināšana
Jēkabpils reģionālā slimnīca
30.03.2021
Lielo locītavu endoprotēžu piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
26.03.2021
Tehnoloģiskās sistēmas piegāde un uzstādīšana Ogres Centrālajā bibliotēkā
Ogres novada pašvaldība
26.03.2021
(ĶNP 2021/5) Būvdarbu veikšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei un attīstībai Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā (grozījumi)
Ķekavas novada Dome
11.03.2021
(RSU 2021/27/AK) Toneru kasetņu, tinšu un drukas iekārtu piederumu iegāde; (100 000 Eur) (grozījumi)
Rīgas Stradiņa universitāte
15.03.2021
Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksa izveide Meirānu ielā 2, Rīgā” īstenošanai
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
15.03.2021
(SNP 2021/5) Telpu uzkopšanas pakalpojumi Pils kvartālā, Siguldā
Siguldas novada dome
Būvdarbi Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros
Jūrmalas pilsētas dome
(SNP 2021/13) Telpu uzkopšanas pakalpojumi Pils kvartālā, Siguldā
Siguldas novada dome
08.03.2021
Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela–Vietalvas iela, Rīgā" 2. kārtas izbūve
Rīgas domes Satiksmes departaments
29.03.2021
(DRS 2021/12) Lielo locītavu endoprotēžu piegāde; (200 000 Eur)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
26.03.2021
(SIA RM 2021/8) Kūdras substrāta iepirkums SIA „Rīgas meži” vajadzībām
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
12.03.2021
(SIA RM 2021/10) Minerālmēslu piegāde Norupes kokaudzētavai
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
10.03.2021
(PND 2021/3) Ielu asfaltbetona seguma selektīvā virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembām
Pļaviņu novada dome
08.03.2021
(JRS 2021/10K) Laboratorijas reaģentu un piederumu piegāde, un iekārtu patapināšana; (454 000 Eur)
Jēkabpils reģionālā slimnīca SIA
30.03.2021
(ANP 2021/8) Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa ekspozīcijas “Marienburgas Astotais brālis” projekta realizācija
Alūksnes novada pašvaldība
26.03.2021
(AS LVM MI 2021/75_I) Meža meliorācijas sistēmas “Paipu ciems” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā
AS "Latvijas valsts meži"
09.03.2021
Ekstrudētas (lolojumdzīvnieku) barības fasēšanas mašīna
Baltic Feed SIA
19.03.2021
(JSPA 2021/01) Informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
10.03.2021
(BMC 2021/489) Laboratorijas bloku tehniskie labiekārtošanas darbi
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
08.03.2021
(AST 2021/18) 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode"
AS "Augstsprieguma tīkls"
26.03.2021
(VALIC 2021/029/BN-P-AK) Filtru iegāde kuģu iekārtām
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
29.03.2021
(JPD 2021/17/MI) Būvprojekta “Pilssalas ielas pārbūve” ekspertīze
Jelgavas pilsētas dome
08.03.2021
(SIA RM 2021/6) Minerālmēslu iegādes iepirkums daļas "Dārzi un parki" vajadzībām, slēdzot vispārīgo vienošanos
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
08.03.2021
(BMC 2021/487) Laboratorijas bloku tehniskie labiekārtošanas darbi
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī”
Ventspils brīvostas pārvalde
Jūras stoderu piegāde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ārstniecības iestādes atkritumu apsaimniekošana
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca VSIA
01.03.2021
Divu jaunu transportlīdzekļu (M1 kategorija) piegāde
Liepājas enerģija SIA
16.03.2021
Dzeramā avota ūdens piegāde
Iecavas novada pašvaldības administrācija
(PRO-2021/044) Inčukalna pazemes gāzes krātuves tehnoloģisko komunikāciju pazemes krānu un sveces krāna piegāde
Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
29.03.2021
(SOP 2021/01 ESTLAT177) Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā
Salacgrīvas ostas pārvalde
Reģistratoru, 3 f tīkla parametru ar displeju iegāde
Sadales tīkls AS
04.03.2021
Mērījumi elektriskajās ķēdēs līdz 1kV
Daugavpils ūdens SIA
"L21#A/st.47 drošuma paaugstināšana Mežotnes pagasts, Bauskas novads un Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads", IO-132713.
Sadales tīkls AS
05.03.2021
(JND 2021/03) Degvielas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām; (45 000 Eur)
Jaunpiebalgas novada dome
17.03.2021
SIA Tele2 bāzes stacijas Čiekurkalns elektropieslēguma izbūve.
Tele2 SIA
10.03.2021
"Helikopteru "Agusta 109E Power" un helikopteru "AW119Kx" fizelāžas tehniskā apkope un remonts (4 gadus) (grozījumi)
Valsts robežsardze
05.03.2021
Zāles pļaušana valsts autoceļu nodalījuma joslās (ar roku darbu un mehanizēti) (grozījumi)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
12.03.2021
(PV 2021/2) Sabiedrības informēšanas kampaņa par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību
Patentu valde
09.03.2021
(RD DMV 2021/18) Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
09.03.2021
(JPD 2021/16/MI) Interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm
Jelgavas pilsētas dome
08.03.2021
(VNP 2021/06) Interneta pakalpojumu nodrošināšana Viesītes novada pašvaldības iestādēm
Viesītes novada pašvaldība
08.03.2021
(KNP 2021/6) Griezto ziedu, ziedu pušķu un kompozīciju, sēru floristikas un telpaugu iegāde Kuldīgas novada pašvaldības un iestāžu vajadzībām
Kuldīgas novada pašvaldība
08.03.2021
(RS 2021/10) Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par kondicionieru gāzes piegādi
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
18.03.2021
(RS 2021/7) Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par kondicionieru gāzes piegādi
Rīgas Satiksme SIA
Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Talejas ielā 1, Rīgā (papildināts)
Valsts ieņēmumu dienests
01.04.2021
(RAKUS 2020/180M) “Portatīvo elektrokardiogrāfu piegāde”; SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099); 10 250 EUR
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
(FM 2021/9 (CA)) Sociāli informatīvo paziņojumu un publicitātes materiālu izvietošanas pakalpojumi medijos un citos informatīvajos kanālos; SIA "Media House" (40003229368); 100 000 EUR
Finanšu ministrija
Uzticamības pakalpojuma sniegšana
Tiesu administrācija
(RPD 2020/127 ERAF) Ēkas Atbrīvošanas alejā 147a, Rēzeknē, pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas būvdarbi; SIA "Rufs" (44103027283); 836 259 EUR
Rēzeknes pilsētas dome
Ritošā sastāva remontam nepieciešamo palīgmateriālu piegāde
Rīgas satiksme RP SIA
05.03.2021
(DRS 2020/89) Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde; SIA "A2Z Pharma" (40203154278); 500 000 EUR
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Kontakttīkla rekonstrukcija 1.tramvaja maršrutā Slokas ielā posmā no A. Grīna bulvāra līdz Kuldīgas ielai”
Rīgas Satiksme Rīgas pašvaldības SIA
04.03.2021
(DRS 2020/91) Intensīvās terapijas ierīču piegāde un uzstādīšana; SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099), SIA "NMS Elpa" (40003348336); 499 955 EUR
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Kontakttīkla rekonstrukcija 11.tramvaja maršrutā Miera ielā posmā no Brīvības ielas līdz Ēveles ielai”
Rīgas Satiksme Rīgas pašvaldības SIA
04.03.2021
(LNP 2020/50) Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pamatskolām un Skultes pirmsskolas izglītības iestādei “Aģupīte”; SIA "LAKI FRUIT" (40003669241); 2 588 EUR
Limbažu novada pašvaldība
(BKUS 2020/56) Insulīna ievades sistēmu komponenšu un glikozes monitorēšanas sistēmu piegāde; SIA "Tamro" (40003133428), SIA "R.A.L." (50003259951) ...Vēl; 200 000 EUR
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Reklāmas kampaņu realizācija; Mediabrands Digital OÜ (11399175), SIA “Alpha Baltic Media” (40103170420) ...Vēl; 450 000 EUR
"Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs" Nodibinājums
Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV; SIA "VENTMETRS" (41203040331); 2 650 EUR
Latvijas valsts meži AS
Laboratorijas reaģentu iepirkums; SIA "Alfa laboratorija" (40103293689), SIA "BioAvots" (40103326392) ...Vēl; 1 388 000 EUR
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca VSIA
Pretizgulējumu piederumu iegāde
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
04.03.2021
Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Ceļa pārvads A6, Briedes tilts V166); SIA BT projekts (40103159160), SIA Inženierbūve (40103001095); 44 990 EUR
Latvijas valsts ceļi VAS
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde-8.kārta; SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099); 10 100 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
Būvdarbi Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros; SIA "MERKS" (40003304295); 6 748 991 EUR
Jūrmalas pilsētas dome
(CNP 2020/57/NFI) Interaktīvo eksponātu izgatavošanai nepieciešamo metāla izstrādājumu piegāde; SIA "BIG Steel" (40003557415); 24 413 EUR
Cēsu novada pašvaldība
(DRS 2020/86) Pacientu funkcionālo gultu un medicīnisko konsoļu piegāde; SIA "UniKon" (40003203301), UAB "Slaugivita" (145440368) ...Vēl; 235 334 EUR
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
Operāciju zāles iekārtu iegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros; SIA "Universitātes Vetfonds" (40003275009); 540 EUR
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(GNP 2021/19/ERAF) Sadzīves tehnikas piegāde
Gulbenes novada dome
(RPD 2021/6) Apģērbu (t.sk. darba apģērbu) un apavu piegāde pārvaldes "Sociālais dienests" vajadzībām; (12 675 Eur)
Rēzeknes pilsētas dome
Atklāts konkurss "MTU dīzeļdzinēju remonts W6", iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2021/12
Pasažieru vilciens AS
22.03.2021
Videobronhoskopa iegāde; "TRADINTEK" SIA (40003308634); 9 928 EUR
VIDZEMES SLIMNĪCA SIA
Graudu uzglabāšanas noliktava; SIA Inotech Solutions (43603057238); 332 320 EUR
SIA "Mālnieki"
(JPD 2020/123/AK) Ēku Vecpilsētas ielā 2 un Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā pārbūve un restaurācija; SIA “Warss+” (44103055272); 1 192 141 EUR
Jelgavas pilsētas dome
(VND 2021/1) Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm 2021.gadā; SIA "ADLV" (41503046009); 18 297 EUR
Vārkavas novada dome
Dažādu laboratorijas iekārtu un laboratorijas piederumu iegāde; SIA "GenMedica Baltic" (40103747792); 2 850 EUR
Rīgas Stradiņa universitāte
(RD PIKN 2021/04) Inženiertīklu – elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu – izbūve un pieslēgšana rūpnieciski ražotiem konteinertipa moduļiem Uzvaras bulvārī 16A, Rīgā
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
08.03.2021
Iekārtu un aparatūras iegāde biokameras darbības nodrošināšanai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros; SIA “EST Tehnoloģijas” (40103241738); 1 900 EUR
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(VNP 2021/01) Interneta pakalpojumu nodrošināšana Viesītes novada pašvaldības iestādēm
Viesītes novada pašvaldība
(DRS 2020/81) Medicīnas šūšanas materiālu piegāde; SIA "B.Braun Medical" (40003277955), "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" (40003600116) ...Vēl; 200 000 EUR
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
(VN 2021/2) Pretputekļu absorbenta piegāde
Valmieras Namsaimnieks SIA
09.03.2021
Ultraskaņas aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 18, Valmierā
VALMIERAS NAMSAIMNIEKS SIA
04.03.2021
Elektroenerģijas iegāde; SIA "AJ Power" (40103780693); 113 630 EUR
Cēsu klīnika SIA
(KND 2021/04) Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Krāslavas veco ļaužu pansionātam “Priedes”
Krāslavas novada dome
05.03.2021
(AS LVM MI 2021/17_I) Meža meliorācijas sistēmas “Pūču kalns” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā; SIA "RŪĶIS AG" (45102000581); 24 697 EUR
AS "Latvijas valsts meži"
(NBS NP 2. RNC 2020/16) Reprezentācijas materiālu iegāde; SIA "WATERMELON" (40003707079); 41 322 EUR
Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs
(SIA DDzKSU 2021/016M) Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Malu ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
12.03.2021
(RPD 2020/150) "Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām"; SIA "RKD" (41503087670); 958 EUR
Rēzeknes pilsētas dome
(TNP 2021/19) “Transporta pakalpojumi sportistu pārvadāšanai uz sacensībām Talsu novada Sporta skolai 2021. gadā”
Talsu novada pašvaldība
09.03.2021
(DPD 2020/176) Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi; SIA "Augšdaugavas mērnieks" (40203272166) ...Vēl; 41 999 EUR
Daugavpils pilsētas dome
(TND 2021/8) Tukuma novada publiskas lietošanas spēļu un rekreācijas laukumu drošības pārbaudes
Tukuma novada dome
09.03.2021
(RD IZ 2020/03) Pašvaldības teritorijas starp Anitas, Mildas un Augusta Dombrovska ielām uzturēšana; SIA "Clean R" (40003682818); 12 935 EUR
RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA
(SIA DDzKSU 2021/015M) Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Smilšu ielā 105, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
12.03.2021
(DPD 2021/7) INVENTĀRA UN MĒBEĻU IEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "SPORTA PĀRVALDE" VAJADZĪBĀM; SIA "NV STILS" (40003586202); 9 068 EUR
Daugavpils pilsētas dome
(VND 2021/8) Pašvaldības autoceļa P – 03 “Gārzde – Ūdrandes darbnīca” brauktuves virsmas atjaunošana Piltenes pagastā, Ventspils novadā
Ventspils novada dome
16.03.2021
(TNP 2021/1) “Lībagu pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2021.gadā”; Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs” (40003356530); 47 986 EUR
Talsu novada pašvaldība
(RN 2020/05) Ēku nesošo konstrukciju padziļināta izpēte un darba uzdevumu sagatavošana būvprojektu izstrādei; (35 000 Eur)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami"
(ONP TPP 2021/1) Malkas piegāde Taurupes centra katlu mājai, Taurupes pamatskolai, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiālei; SIA "Upeslīči-Suntaži" (40003595718); 25 764 EUR
Ogres novada pašvaldības Taurupes pagastu pārvalde
(PSKUS 2020/146) Laboratorijas iekārtu iegāde; SIA "Mediq Latvija" (40103295181), SIA "Saint-Tech" (40103232449) ...Vēl; 32 099 EUR
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
(AD 2020/13) Degvielas iegāde valsts SIA "Autotransporta direkcija" vajadzībām; SIA Circle K Latvia (40003064094); 55 000 EUR
Autotransporta direkcija SIA
(RAKUS 2020/48K) Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas vai pārbūves, vai remonta darbiem SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos; SIA "A.P.E Build" (40103742564); 5 275 EUR
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
(RN 2020/08) Dabiskās ventilācijas kanālu un mehānisko ventilācijas sistēmu pārbaude un tīrīšana SIA “Rīgas nami” apsaimniekošanā esošajām ēkām; SIA "Clean Baltic" (40003965882); 44 979 EUR
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami"
(LPP 2020/14) PĀRTIKAS PREČU PIEGĀDE LAPMEŽCIEMA PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM; SIA "MONVITA" (40003644534), SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" (42103022606) ...Vēl; 26 416 EUR
Lapmežciema pagasta pārvalde
(RTK 2021/3) Ventilācijas sistēmas izveide mācību korpusā Braslas ielā 16A; (177 685 Eur)
Rīgas Tehniskā koledža
(SPRK 2021/2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbinieku veselības apdrošināšana; Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle (50003958651); 41 999 EUR
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(LGS 2021/3) Par drošības sistēmu serveru, darba staciju un ierīču tehniskās uzturēšanas pakalpojuma sniegšanu; SIA "Citrus Solutions" (50003752271); 18 460 EUR
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"
Ledus laukuma noma Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas nodarbībām; SIA "Prizma Sports" (40203142673); 89 200 EUR
Jūrmalas sporta skola
(JPS 2021/3M) Degvielas iegāde; AS "VIADA Baltija" (40103867145); 14 646 EUR
Jelgavas pilsētas slimnīca SIA
(GrND 2021/1) Degvielas piegāde Grobiņas novada pašvaldības un pašvaldības aģentūras “Grobiņas sporta centrs” autotransporta vajadzībām; "KINGS" SIA (42103007310); 138 999 EUR
Grobiņas novada dome
(ZAAO 2020/15/l) Sadzīves atkritumu poligona “Daibe” reversās osmozes infiltrāta attīrīšana iekārtu ķīmisko līdzekļu piegāde iekārtas ekspluatācijas nodrošināšanai; SIA "LATVIJAS ĶĪMIJA" (40003005014); 25 200 EUR
ZAAO SIA
(RAKUS 2020/160K) Interleikīna 6 noteikšanai nepieciešamo testu (reaģentu un laboratorijas piederumu) piegāde RAKUS stacionētajiem COVID-19 pacientiem; SIA "Roche Latvija" (40003731032); 41 340 EUR
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
(LNB 2021/1 ERAF) Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ganību ielā 197/205, Liepājā; (460 456 Eur)
Latvijas Neredzīgo biedrība
(RNP 2021/1) Rūjienas novada pašvaldības ielu apgaismojuma un nekustamā īpašuma elektroietaišu apsaimniekošana un remonts; SIA Remenss (44103104205); 41 999 EUR
Rūjienas novada pašvaldība
(KP 2021/004U) Koku zāģēšanas darbi 2021.gadā Ventspils pilsētā.; A/S "Ferrus" (40003444852); 11 705 EUR
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
(LVC 2021/06/AC) Grīvas tilta būvniecība valsts reģionālā autoceļa P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka km 53.51; SIA "8 CBR" (43903002559); 323 902 EUR
VSIA Latvijas Valsts ceļi
IPC standartu grupas apmācības (13.daļa); PIEK International Education Centre (I.E.C.) BV (14038721); 4 950 EUR
Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"
(SND 2020/35) Rožu ielas pārbūve Salaspilī; SIA "Vianova" (40103387753); 79 180 EUR
Salaspils novada dome
(LV KĶI 2021/3) Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta darbinieku veselības apdrošināšana; AAS "BTA Baltic Insurance Company" (40103840140); 41 999 EUR
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
(VAAD 2020/23) Finanšu un projekta vadības pakalpojumi Twinning projektam AZ 17 ENI AG 01 20; B.&S.U. Beratungs-und Service-Gesselschaft Umwelt mbH (HRB41270B); 78 300 EUR
Valsts augu aizsardzības dienests
(RNP 2021/3) Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Rūjienas novadā
Rūjienas novada pašvaldība
18.03.2021
(DNP 2020/13) Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas dizaina projekta izstrāde un tā īstenošana; SIA "HARITAS" (40103143174), SIA "Expo Alliance" (40103309617); 45 557 EUR
Dundagas novada Dome
4 graudu uzglabāšanas tvertņu, iekārtu šahtas un graudu kaltes būvniecība
LATRAPS LPKS
18.03.2021
Ievads e-komercijā un digitālajā mārketingā
Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"
(JPS 2021/6M) Zobārstniecības materiālu un instrumentu iegāde
Jelgavas pilsētas slimnīca SIA
09.03.2021
(SNP 2021/09) Siltummezgla tehniskās apkopes darbi
Saldus novada pašvaldība
09.03.2021
(RND 2021/1) Remonta darbi Rojas vidusskolā, Rojā, Rojas novadā.
Rojas novada Dome
10.03.2021
Piekabes iegāde
ZS Mazbērziņi
11.03.2021
(IeM NVA 2021/20) Mikroautobusa iegāde patvēruma meklētāju pārvadāšanai
Nodrošinājuma valsts aģentūra
08.03.2021
Nr.29 (2021) - Būvdarbi objektā “Vidējā spiediena (P < 100 mbar) sadales gāzesvada un pievadu jaunbūve Austrumu, Baltā, J.Dāliņa, Mērnieku ielās, Valmierā (BO-0060-18)”
AS "Gaso"
17.03.2021
Kravu pārvietošanas piederumu (stropes, ķēdes, kravas saites, čokeri) piegāde
Sadales tīkls AS
03.03.2021
Kabeļu spoļu apsaimniekošana
Sadales tīkls AS
04.03.2021
Kurināmās malkas piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām 2021./2022.g. apkures sezonai
Veselības centrs Ilūkste SIA
08.03.2021
(RND 2020/20) Teritorijas apgaismojums Kalna, Madaras un Tanīsa ielās Raunā
Raunas novada dome
Par kravas automašīnas piekabes (dzīvojamais furgons) piegādi
LatRosTrans SIA
31.03.2021
(PNP 2021/4) Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, būvniecība
Pāvilostas novada pašvaldība
18.03.2021
Par kravas kvadricikla ar atvērto kabīni piegādi
LatRosTrans SIA
31.03.2021
(DNP 2021/6) Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Svarincu ciemā, Dagdas novadā
Dagdas novada pašvaldība
09.03.2021
(TND 2021/6) Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām
Tērvetes novada dome
09.03.2021
(MND 2021/15) Bebru un Gaujas ielas krustojuma pārbūve un stāvlaukuma izbūve; (400 000 Eur)
Mārupes novada Dome
15.03.2021
Par kravas puspiekabes smagās tehnikas pārvadāšanai (treilera) piegādi
LatRosTrans SIA
19.03.2021
(ĀND 2021/11) Ceļu seguma atjaunošana ar dubultās virsmas apstrādi
Ādažu novada dome
19.03.2021
(BNA 2021/6) Apvienotā projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība Bauskas 2.vidusskolā, Dārza ielā 9, Bauskā; (3 200 000 Eur)
Bauskas novada dome
31.03.2021
(RTU 2021/9) Patrulēšanas pakalpojumi
Rīgas Tehniskā universitāte
12.03.2021
(VM 2020/38/ESF) “Mācību filmu un izglītojošo filmu izstrāde par dažādām sabiedrības veselības veicināšanas tēmām” (grozījumi)
Veselības ministrija
15.03.2021
Biotualešu noma un apkalpošana
Iecavas novada pašvaldības administrācija
(LVC 2021/33/AC) Valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava – Staļģene – Code posma km 1,281-17,300 un valsts vietējā autoceļa V1071 Mežciems – Staļģene – Stūrīši posma km 13,670-16,680 seguma atjaunošana; (3 194 040 Eur)
VSIA Latvijas Valsts ceļi
17.03.2021
(PA "Carnikavas Komunālserviss" 2021/7) Grants seguma ikdienas uzturēšana Carnikavas novadā
Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
09.03.2021
(LVC 2021/31/AC) Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 33.90 - 36.00 un posma km 73.19 - 81.25 seguma atjaunošana; (2 069 180 Eur)
VSIA Latvijas Valsts ceļi
16.03.2021
Datortehnikas iegāde projekta "Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Rīgas 1.slimnīca" ģimenes ārstu praksēs” ietvaros"
Rīgas 1.slimnīca SIA
(JPP 2021/13/ERAF) Objekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī” būvuzraudzības veikšana
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
15.03.2021
(VNĪ 2021/7/2-9/AK-7) Projektēšana un būvdarbi objektos Matīsa ielā 9, Matīsa ielā 11, Rīgā un Pils ielā 11, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi
15.03.2021
Tehniskās maketēšanas pakalpojumi
Starptautiskā lidosta “Rīga” VAS
11.03.2021
(LSEZ2021/60/K) Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Elektroinstalācijas mērījumu veikšana
Rīgas ūdens SIA
18.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Jelgavas nodaļā", pielikums Nr. 2 Etalondarbi.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Jelgavas nodaļā", pielikums Nr. 3 Etalonmateriāli.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Jelgavas nodaļā", pielikums Nr. 4.1 kontroltāmes.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Bauskas nodaļā", pielikums Nr. 2 Etalondarbi.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Bauskas nodaļā", pielikums Nr. 3 Etalonmateriāli.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Bauskas nodaļā", pielikums Nr. 4.2 kontroltāmes.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Dobeles nodaļā", pielikums Nr. 2 Etalondarbi.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Dobeles nodaļā", pielikums Nr. 3 Etalonmateriāli.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Dobeles nodaļā", pielikums Nr. 4.3 kontroltāmes.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Tukuma nodaļā", pielikums Nr. 2 Etalondarbi.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Tukuma nodaļā", pielikums Nr. 3 Etalonmateriāli.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
"Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas Tukuma nodaļā", pielikums Nr. 4.4 kontroltāmes.
Sadales tīkls AS
09.03.2021
N1 kategorijas automobiļu nomas pakalpojuma ar autovadītāju iegāde
VAS Latvijas Pasts - Juridiskais departaments
02.03.2021
(RND 2021/8) Skatu torņa un atpūtas vietas jaunbūve Salmeja ezera krastā; (150 000 Eur)
Riebiņu novada dome
15.03.2021
(DRS 2021/11) Operāciju mikroskopa iegāde un uzstādīšana
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
15.03.2021
(R1S 2021/25-IEP) Rindu regulēšanas sistēmu nomaiņa
Rīgas 1.slimnīca SIA
08.03.2021
(RAKUS 2021/13M) “Gamma starojuma detektora iegāde sargmezglu noteikšanai ar bezvadu zondi”
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
17.03.2021
(LND 2021/4) LED apgaismojuma pakalpojuma, izmantojot ESCO investīciju modeli, nodrošināšana Limbažu novadā
Limbažu novada pašvaldība
09.03.2021
(TNP 2021/20) “Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagasta pārvalžu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2021. gadā”
Talsu novada pašvaldība
09.03.2021
(LNP 2021/14) Limbažu novada pašvaldības ielu, ceļu un tiltu remontdarbi (grozījumi)
Limbažu novada pašvaldība
08.03.2021
(LPP 2021/14) Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas 8.vidusskolas ēkas telpu grupu vienkāršota atjaunošana (telpas pagrabstāvā un 1.stāvā) Dunikas ielā 9/11, Liepājā” (grozījumi)
Liepājas pilsētas pašvaldība
10.03.2021
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sporta ielā 7, Rīgā
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Sporta 7”
25.03.2021
Iepirkuma plāni: Siguldas novada pašvaldības 2021.gada pārskata un pašvaldības kapitālsabiedrību 2021.gada gārskatu revīzijas pakalpojums, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Darbinieku veselības apdrošināšana, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Skeitparka un velotrases būvniecība Raiņa parkā, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Projekts "Esi vesels Siguldas novadā!" - fizioterapeitu pakalpojums PII vingrošanas nodarbību vadīšanā 2021./2022.m.g., 2021, jūlijs, 0 Eur - 10000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Projekts "Esi vesels Siguldas novadā!" - Bērnu nometnes 4gb., 2021, jūnijs, 0 Eur - 10000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Drošības notikumu analīzes sistēmas (SIEM) uzstādīšana un uzturēšana + 24/7 drošības incidentu pārvaldības centra (SOC) pakalpojumi Siguldas novada pašvaldībai, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Bīstamās Ausekļa un Parka ielas Gājēju pārejas būvniecība/labiekārtošana, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Dzelzceļa stacija, Velo novietnes izveidošana, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Allažu pagasta bērnudārzs, būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Autotransporta iegāde operatīvajā līzingā Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur
Jelgavas novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Būvprojekts Šveices iela 17B, arī autoruzraudzība, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Gūtmaņalas Tūrisma info centra telpu un teritorijas uzkopšana, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur
Siguldas novada dome
Iepirkuma plāni: Dažāda veida saimniecisko materiālu un preču piegāde Vīksnas pagasta pārvaldes un iestāžu uzturēšanai, 2021, 4. ceturksnis, 0 Eur - 10000 Eur
Balvu novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
VAS "Privatizācijas aģentūra"
Iepirkuma plāni: SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” darbinieku veselības apdrošināšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
VAS "Privatizācijas aģentūra"
Iepirkuma plāni: Ugunsdzēsības sūkņa remonts, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
VAS "Privatizācijas aģentūra"
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Daugavpils pašvaldības administrācijas ēkas (Rīgas iela 2, Daugavpils) tehniskā stāvokļa uzlabošanai (dizaina projekta īstenošanai), 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur
Daugavpils novada dome
(AS LVM VD 2021/60_I) Feromonu slazdu izlikšana Vidusdaugavas reģionā 2021. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
09.03.2021
(VIAA 2021/2_ESF) “Macibaspieugusajiem.lv mājas lapas izstrāde, attīstīšana un uzturēšana”; (40 000 Eur) (grozījumi)
Valsts izglītības attīstības aģentūra
09.03.2021
(DPNS 2020/24 ERAF) Administratīvi- saimnieciskās ēkas pārbūve (grozījumi)
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
12.03.2021
(TNP 2021/5) “Esošās būves pārbūve par dienas aprūpes centru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai” (Atkārtots) (grozījumi)
Talsu novada pašvaldība
12.03.2021
(JPD 2021/14) Dubultu prospekta un Zigfrīda Meierovica prospekta no Baznīcas ielas līdz Pils ielas laukumam pārbūve, Jūrmalā (grozījumi)
Jūrmalas pilsētas dome
12.03.2021
(SNP 2021/02/AK) Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā; (620 000 Eur) (grozījumi)
Siguldas novada dome
09.03.2021
(SOP 2021/06 EJZF) Zvejas kuģu piestātnes pārbuves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Skultes ostā
Skultes ostas pārvalde
17.03.2021
(LIAA 2020/53 ERAF) “LIAA darbības nodrošināšanai nepieciešamā autotransporta noma”; (88 000 Eur)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
VNĪ/2021/CA-89 "Mācību programma – Angļu valoda Klientu apkalpošanas speciālistiem (nākošais līmenis)"
Valsts nekustamie īpašumi VAS
01.03.2021
Cenu aptauja “Stiprinājumu produkcijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS"PV"/2021/18
Pasažieru vilciens AS
10.03.2021
Iepirkums Nr.28_būvprojekta „Vidējā (P < 0,4 MPa) spiediena sadales gāzesvadu, SGRP un zemā (P < 0,005 MPa) spiediena sadales gāzesvadu jaunbūve Saldus, Pļavu, Rucavas, Nīcas, Mazā, Priekules un Papes ielās, Liepājā" izstrāde
AS "Gaso"
15.03.2021
Izvērtēšanas un atsauksmju pakalpojumu sniegšana
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND)
09.04.2021
(RD FD 2021/3) Gaisa kondicionēšanas sistēmas remonts
RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS
08.03.2021
(AS LVM KV 2021/68_I) Drukas risinājuma uzturēšana
AS "Latvijas valsts meži"
08.03.2021
(CNP 2021/10) Vienības laukuma, Cēsīs, Cēsu novadā labiekārtojuma elementu izgatavošana un uzstādīšana
Cēsu novada pašvaldība
08.03.2021
Apmācības tēmā “Procesu efektivizēšana”
Rīgas satiksme RP SIA
03.03.2021
Ķirurga krēslu iegāde
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
03.03.2021
Pieauguša pacienta manekenu iegāde
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
03.03.2021
(SND 2021/1 AK) Skrīveru daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izbūve; (385 550 Eur)
Skrīveru novada dome
17.03.2021
(JPD 2021/21) Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma izplatīšanas pakalpojums Jūrmalas pilsētas teritorijā
Jūrmalas pilsētas dome
10.03.2021
(CNP 2020/50) Cēsu novada luksoforu objektu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un apsaimniekošana
Cēsu novada pašvaldība
08.03.2021
(LVRTC 2021/1) TELPU UZKOPŠANAS PAKALPOJUMI; (75 000 Eur)
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
18.03.2021
“Concertina” tipa dzeloņstieple un mietiņu iegāde
LR Zemessardzes štābs
04.03.2021
Cilvēku plūsmas skaitītāja iegāde projekta “Parki bez robežām” (ParksWithoutBorders) LV-RU-023 ietvaros
Gulbenes novada pašvaldība
05.03.2021
"Elektroapgādes jauni pieslēgumi Duntes ielā 11, 11A, Rīgā, TN 102069208, 102072208"
Sadales tīkls AS
04.03.2021
Papīra dokumentu un datu nesēju iznīcināšana
Sadales tīkls AS
02.03.2021
Betona KTA un slēgiekārtas CV(K)V(K)F iegāde priekš objekta: "TP7368 Alunāna iela, Kuldīga"
Sadales tīkls AS
03.03.2021
Izpētes projekta “Ūdeņraža ražošanas un izmantošanas iespējas AS “RĪGAS SILTUMS” izstrāde
Rīgas siltums AS
26.03.2021
(SND 2021/2/AK) Elektroenerģijas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (grozījumi)
Smiltenes novada pašvaldība
15.03.2021
Personas un dokumentu pārbaudes un uzglabāšanas iekārtu iegāde Valsts policijas un Valsts robežsardzes vajadzībām (grozījumi)
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
12.03.2021
Par tiesībām noslēgt kurtuves ārdu piegādes līgumu
Rīgas siltums AS
08.03.2021
Par tiesībām noslēgt karbamīda šķīduma AdBlue piegādes līgumu
Rīgas siltums AS
15.03.2021
Par tiesībām veikt siltumtīklu maģistrāles M-17 pārbūvi no K-17-9 līdz ēkām Dzirnavu iela 159 un 161, Rīgā
Rīgas siltums AS
18.03.2021
Par tiesībām veikt siltumtīklu maģistrāles M-17 pārbūvi no K-17-8 līdz K-17-9, līdz K-17-8-2 un ēkai Puškina ielā 14 un no K-17-9 līdz ēkai Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā
Rīgas siltums AS
18.03.2021
Par tiesībām veikt siltumtīklu maģistrāles M-8 pārbūvi no K-8-15 līdz K-8-17, Kalpaka bulvārī, Rīgā
Rīgas siltums AS
18.03.2021
(VSIA LVĢMC 2020/39) Bezpilota lidaparāta komplekta ar izsekošanas aprīkojumu piegāde (grozījumi)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs VSIA
15.03.2021
Par tiesībām veikt siltumtīklu maģistrāles M-8 pārbūvi no K-8-13 līdz K-8-15, Kalpaka bulvārī, Rīgā
Rīgas siltums AS
18.03.2021
“Tramvaju infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaju parametriem. 5. tramvaju maršruts” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Rīgas satiksme RP SIA
03.03.2021
(JPD 2021/20) Informācijas norāžu un stendu apsaimniekošana un jaunu norāžu izgatavošana Jūrmalas pilsētā
Jūrmalas pilsētas dome
10.03.2021
Gumijas pretsliežu piegāde
Latvijas dzelzceļš VAS
11.03.2021
(DNP 2021/2) “Vasaras estrādes pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu”
Dundagas novada Dome
15.03.2021
(SIA "JNĪP" 2020/13) Jumta seguma maiņa un bēniņu pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Svētes ielā 7, Jelgavā
Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde SIA
(SIA "JNĪP" 2021/5) Jumta seguma maiņa un bēniņu pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Svētes ielā 7, Jelgavā
Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde SIA
08.03.2021
(NBD 2021/3) Zāliena pļaušana VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs" teritorijā.
VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs"
08.03.2021
(RTU 2021/13) Ģenerāltīrīšanas pakalpojumi RTU vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
08.03.2021
Talsu novada muzeja krājuma ēkas galerijas atjaunošana
Talsu novada pašvaldība
03.03.2021
Par Ropažu novada tīrīšanas un saaudzes novākšanas darbiem dzelzceļa līnijā Rīga - Ērgļi
Ropažu novada pašvaldība
Būvprojekta “Ielu apgaismojuma izbūve posmos no Babītes ielas līdz Smilšu ielai un Jūrmalas šosejai A-10” izstrāde
Babītes novada pašvaldība
01.03.2021
SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2021)
Daugavpils autobusu parks SIA
“10 kV KL no TP-665 līdz TP-671 izbūve Rēzeknē”, IO-133957.
Sadales tīkls AS
04.03.2021
(VSIA TOS 2021/2MP) Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 5. operāciju bloka pārbūves darbiem
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
Paceļamās rampas ar izbīdāmu mēli iegāde un uzstādīšana VAS “Latvijas Pasts” vajadzībām.
VAS Latvijas Pasts - Tehniskais departaments
03.03.2021
Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
09.03.2021
Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu siltināšanai un krāsošanai
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
09.03.2021
(SND 2021/6) būvprojekta izstrāde Zvaigžņu ielas un Rīgas ielas rotācijas aplim
Salaspils novada dome
08.03.2021
(CND 2021/05) Aizvēju ielas Garciemā, Carnikavas novadā, divkārtu virsmas apstrāde
Carnikavas novada dome
08.03.2021
(SIA "DA slimnīca" 2021/04) Spēka instrumenta ortopēdiskām un traumatoloģiskām operācijām piegāde
Dobeles un apkārtnes slimnīca SIA
09.03.2021
(MND 2021/12) Būvprojekta izstrāde un ūdensnoteku posmu pārbūve Mārupes novadā
Mārupes novada Dome
08.03.2021
(RNP MPA 2021/2) "Inventāra piegāde RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienību vajadzībām"
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"
08.03.2021
(IeM VUGD 2021/4) Hidrotērpu remonta un apkopes pakalpojumi (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
11.03.2021
(RNP 2021/4) Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” vienkāršota atjaunošana
Rūjienas novada pašvaldība
08.03.2021
(BKUS 2021/25) Operācijas bloka un aprīkojuma piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
08.03.2021
Kūts ēkas pārbūve par lauksaimniecības noliktavu
MODRAS Šīmaņa ZS
18.03.2021
(DU LHEI 2021/4) Apvidus automobiļa pilna servisa noma 2
Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"
10.03.2021
(ANP 2021/2) Elektroenerģijas piegāde Aknīstes novada pašvaldībai
Aknīstes novada pašvaldība
08.03.2021
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kristapa iela 18, Rīgā
Kristapa 18
18.03.2021

Vēlaties saņemt visaptverošu Jūs interesējošās nozares aktuālo iepirkumu informāciju?

Piesakieties Mercell un saņemiet paziņojumus par jaunākajiem iepirkumiem sev svarīgajās nozarēs 7 dienas bez maksas!

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija