Iepirkuma meklēšana

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
Atkritumu apsaimniekošana Daugavpils novada Naujenes pagastā.
Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde
Degvielas iegāde un uzpilde, izmantojot pēcapmaksas kartes.
Pārtikas un veterinārais dienests
Datu centra operatora pakalpojumi Talejas ielā 1, Rīgā.
Valsts ieņēmumu dienests
Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana uz 4 gadiem.
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas modernizācija.
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās.
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
30.10.2017.
Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi.
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
30.10.2017.
Jāņa Čakstes gatves no Ziepniekkalna ielas līdz Vienības gatvei projektēšana un autoruzraudzība.
Rīgas domes Satiksmes departaments
27.10.2017.
Elektroenerģijas iegāde SIA “Cēsu klīnika” vajadzībām.
SIA Cēsu klīnika
30.10.2017.
Speciālo ierīču un aprīkojuma iegāde Iekšlietu ministrijas iestāžu vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Mācību portāla SECTRA Education Portal piekļuve.
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu ķīmisko reaktīvu iegāde – 3. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Eko vaksa iegāde stādu apstrādei un aizsardzībai pret priežu lielo smecernieku 2017. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
Skatītāju pārvietojamo tribīņu iegāde.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Par 3D lineālu (lāzera skeneru) komplektu iegādi Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām.
Valsts policija
30.10.2017.
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums – II.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
30.10.2017.
“Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde ERAF projektu ietvaros”.
Rīgas Tehniskā universitāte
30.10.2017.
“Laboratorijas preču iegāde ERAF projekta “Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai”, līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/077 ietvaros”.
Rīgas Tehniskā universitāte
30.10.2017.
Manekenu piegāde mācību procesu nodrošināšanai.
Rīgas Stradiņa universitāte
27.10.2017.
Inženiertehniskās izpētes un uzmērīšanas pakalpojumi.
Dabas aizsardzības pārvalde
Elektroenerģijas iegāde VAS Tiesu namu aģentūra vajadzībām.
VAS “Tiesu namu aģentūra”
Ielu un veloceliņu mehanizētā tīrīšana 2018. un 2019. gadā, Ventspilī.
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
27.10.2017.
Būvuzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības būvobjektiem.
Daugavpils pilsētas dome
26.10.2017.
Arhīva datubāzu sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
26.10.2017.
Būvniecības dokumentācijas izstrāde ielu, autoceļu un ielu apgaismojuma izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai.
Daugavpils pilsētas dome
23.10.2017.
Microsoft programmatūras licenču noma.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Pārtikas produktu iegāde NBS Mācību vadības pavēlniecības vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pārtikas produktu piegāde Līvānu novada pašvaldības iestādēm.
Līvānu novada dome
“Meža darbu tehnikas, forvardera un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas “Meža darbi un tehnika” ietvaros”.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Medicīnisko iekārtu un trenažieru piegāde mācību procesu nodrošināšanai.
Rīgas Stradiņa universitāte
26.10.2017.
Saspiesta gaisa elpošanas aparātu rezerves daļu iegāde un to elementu remonts un apkope.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
26.10.2017.
Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
31.10.2017.
Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču iegāde un piegāde.
SIA Cēsu klīnika
02.11.2017.
“Anestēzijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
27.10.2017.
Iepirkuma priekšmets ir Projekta ietvaros Iekārtu un aprīkojuma piegāde izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā “Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
27.10.2017.
Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
26.10.2017.
Valsts robežas joslas sakopšana.
Valsts robežsardze
Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām.
Jaunpiebalgas novada dome
Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “Ozols” uzturēšana, attīstība, informācijas digitalizēšana un dabas datu slāņu izveidošana.
Dabas aizsardzības pārvalde
Apvienotā štāba un peldbaseina ēku un teritorijas apsaimniekošana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Akmeņogļu piegāde Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” Talsu ielā 69, Ventspilī.
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”
Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Augstas jaudas optiskā signāla spektra analīzes un optisko šķiedru komutācijas komplekta un optiskā mikroskopa iegāde.
Rīgas Tehniskā universitāte
Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA “Ventspils siltums”.
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”
Latvijā ražotu pārtikas produktu, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma principus, piegāde un citu pārtikas produktu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm.
Stopiņu novada dome
25.10.2017.
Kravas lifta, hidrauliskā celtņa, piekabes un mobilo degvielas tvertņu iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
23.10.2017.
Par tiesībām veikt RP SIA “Rīgas satiksme” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
24.10.2017.
Speciālā transporta rezerves daļu iegāde.
AS “Sadales tīkls”
24.10.2017.
Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai.
Tukuma novada dome
Par autotransporta degvielas un automašīnu piederumu piegādi Limbažu novada pašvaldībai.
Limbažu novada pašvaldība
24.10.2017.
Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
24.10.2017.
“Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām”.
Rēzeknes pilsētas dome
Dezinfekcijas līdzekļu un dozatoru sistēmu piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām.
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
24.10.2017.
Pārtikas produktu piegāde Iecavas novada izglītības iestādēm.
Iecavas novada dome
24.10.2017.
Tramvaju vagonu iegāde KF projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.
Daugavpils pilsētas dome
24.10.2017.
Dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
SIA “Lielvārdes Remte”
06.11.2017.
Piecu gaisa kuģu tiltu kapitālais remonts.
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
25.10.2017.
AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
23.10.2017.
Par atbalsta pasākuma “Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” īstenošanu.
Nodarbinātības valsts aģentūra
Fiziskās apsardzes pakalpojumi.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Par darbības komplekso risku un vadošo darbinieku atbildības apdrošināšanu.
Latvijas Banka
Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai.
Tukuma novada dome
16.10.2017.
Degvielas iegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.
Cēsu novada pašvaldība
23.10.2017.
Speciālo ierīču un aprīkojuma iegāde Iekšlietu ministrijas iestāžu vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Lauksaimniecības traktora ar aprīkojumu iegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Zāles.
SIA “Rīgas Dzemdību nams”
Apvidus kravas automobiļu meža ugunsdzēsībai piegāde.
Valsts meža dienests
Sporta tērpu un apavu iegāde Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
23.10.2017.
Transportlīdzekļu riepu piegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
17.10.2017.
Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
16.10.2017.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 12. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
23.10.2017.
Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene km 71,500 – 80,430 pārbūve.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve.
Daugavpils novada dome
30.10.2017.
Telpu uzkopšanas pakalpojumi.
SIA “Rīgas veselības centrs”
Atkritumu apsaimniekošana Alūksnes novada teritorijā.
Alūksnes novada pašvaldība
Pētījumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā īstenošana.
LR Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcija
Elektroenerģijas iegāde Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu un uzņēmumu vajadzībām.
Inčukalna novada dome
Mobilo sakaru nodrošināšana Latvijas Universitātes vajadzībām.
Latvijas Universitāte
Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi.
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Medikamentu iegāde.
SIA “Rīgas 1. slimnīca”
Vīrusu (HBV, HCV, HIV-1, HIV-2) molekulārā skrīninga reaģenti un piederumi donoru asins paraugu izmeklēšanai NAT.
Valsts asinsdonoru centrs
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 8. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
“Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām”.
Rēzeknes pilsētas dome
Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU VBF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās (...)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
RIB tipa motorlaivu ar treileriem piegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Saimniecības preču un inventāra iegāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Dažādu reaģentu iegāde – 6. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Mehatronikas laboratoriju aprīkojuma iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā koledža” izglītības programmas “Inženiermehānika” vajadzībām.
Rīgas Tehniskā koledža
31.10.2017.
Neiroķirurģijas medicīnas preču un materiālu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
20.10.2017.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 11. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
23.10.2017.
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta”īstenošanai.
Rēzeknes novada pašvaldība
“Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (7.-33. posms)”.
SIA “Jelgavas ūdens”
Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā.
SIA “Liepājas tramvajs”
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Iekšlietu ministrijas Cisco IP telefonijas sistēmas tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde uz 3 (trīs) gadiem.
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
“Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
19.10.2017.
Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanas būvuzraudzība.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 8. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Specializēto transportlīdzekļu iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
24.10.2017.
Zobārstniecības, mutes, sejas un žokļa ķirurģijas materiālu piegāde.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
19.10.2017.
Materiāltehniskās bāzes noma SIA “AADSO” vajadzībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”
19.10.2017.
Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela – Stacijas iela, 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta ““Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā”” Nr. 4.5.1.1/16/I/0
Daugavpils pilsētas dome
19.10.2017.
Autoceļa Nr. 7405 Ļodāni – Aizpūre 2,314 km Rēzeknes novada Nagļu pagastā pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” ietvaros.
Rēzeknes novada pašvaldība
19.10.2017.
Spodrības ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā.
Dobeles novada pašvaldība
20.10.2017.
Ēdināšanas pakalpojumi Zemessardzes vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem – esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Kuldīgas novada pašvaldības un tās kapitālsabiedrību un iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana.
Kuldīgas novada pašvaldība
Mobilo sakaru pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām.
Rīgas Tehniskā universitāte
18.10.2017.
Par kravas atkritumvedēju iegādi.
SIA “ALAAS”
Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Dažāda veida transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Termināļa paplašināšanas 6. kārtas būvprojekta izstrāde.
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
16.10.2017.
Elektroinstalācijas materiālu pirkums un piegāde Latvenergo koncerna sabiedrībām un AS “Augstsprieguma tīkls”.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18. novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī.
AS “Daugavpils satiksme”
E-pakalpojuma EP155 “Iesniegums iestādei” lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana.
Jūrmalas pilsētas dome
Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Sniega tīrīšanas pakalpojumi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
12.10.2017.
Papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Kancelejas preču iepirkums Latvijas Universitātes vajadzībām.
Latvijas Universitāte
Par lietota vieglā pasažieru automobiļa nomu ar izpirkumu.
Latvijas Banka
Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (1.9.2017 – 31.8.2018).
Dagdas novada pašvaldība
Apkures katla nomaiņa Zaļenieku pagasta katlumājā.
Jelgavas novada pašvaldība
Medikamenta Atalurenum iepirkums.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
17.10.2017.
Galda elektronu mikroskopa šāviena produktu daļiņu (GSR) meklēšanai un analīzei piegāde.
Valsts tiesu ekspertīžu birojs
17.10.2017.
Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojums, slēdzot vispārīgo vienošanos.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Programmatūras un licenču pārvaldības risinājuma piegāde.
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
Degvielas piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām.
SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
Aviācijas degvielas (turbīndzinējiem) iegāde Eiropas valstu lidostās (5 gadus).
Valsts robežsardze
“AS “Rīgas Centrāltirgus” ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apkopes un remonta darbi”.
Akciju sabiedrība “Rīgas Centrāltirgus”
Teritoriju uzkopšana Rīgas reģionā.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai.
Tukuma novada dome
18.10.2017.
Latvijas Universitātes reklāmas izvietošanas pakalpojumi.
Latvijas Universitāte
16.10.2017.
Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
29.09.2017.
Par inovatīvas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi.
Latvijas Banka
“Par reaktīvu un materiālu DNS ekspertīžu veikšanai un DNS datu bāzes uzturēšanai iegādi” (uz 2 gadiem).
Valsts policija
Mikroskopu iegāde.
Rīgas Stradiņa universitāte
KPR manekena un ārējā automātiskā defibrilatora iegāde, uzstādīšana ekspluatācijai un lietošanas apmācība.
Rīgas Stradiņa universitāte
Lāzeru profilometra iekārtas piegāde.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Automobiļa ilgtermiņa noma RSU vajadzībām.
Rīgas Stradiņa universitāte
16.10.2017.
Lāzeru profilometra iekārtas piegāde.
VAS Latvijas Valsts ceļi
17.10.2017.
Dienesta un speciālo funkciju veikšanas automobiļu noma.
Valsts ieņēmumu dienests
17.10.2017.
Lauku ielas pārbūve (posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98) Dobeles pilsētā.
Dobeles novada pašvaldība
16.10.2017.
Industriāla LED apgaismojuma elementu iepirkums
Saliena Group
18.09.2017.
Dabasgāzes iegāde Rīgas Tehniskās universitātes objektiem.
Rīgas Tehniskā universitāte
Lineāro paātrinātāju un papildiekārtu profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Pētījuma par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem veikšana ESF projekta „Kompleksi veselības veici.
Veselības ministrija
13.10.2017.
Automobiļu piegāde Pārtikas un veterinārajam dienestam.
Pārtikas un veterinārais dienests
Videokonferenču un ierakstu risinājuma papildināšana ar video konferenču un ierakstu iekārtām, to integrācija un apkalpošana.
Tiesu administrācija
Gēlu gatavošanas reaktoru un saistīto iekārtu noma.
Rīgas Stradiņa universitāte
13.10.2017.
Torakālās aortas stenta – protēžu piegāde.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
13.10.2017.
Veterināro medikamentu un materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas” (BioRepro.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
13.10.2017.
Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas “Meža darbi un tehnika” dabaszinātņu (fizikas un ķīmijas) kabinetiem.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
17.10.2017.
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017. gadā – Dzintaru ielas posmā no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 asfalta seguma atjaunošana.
Ventspils brīvostas pārvalde
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017. gadā – Dzintaru ielas posmā no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64 asfalta seguma atjaunošana.
Ventspils brīvostas pārvalde
Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem.
Cēsu novada pašvaldība
Degvielas piegāde Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vajadzībām.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
12.10.2017.
Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
12.10.2017.
Nodokļu informācijas sistēmas un Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
12.10.2017.
Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem.
Cēsu novada pašvaldība
12.10.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Par kancelejas preču un biroja papīra piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Vieglo automobiļu noma.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
12.10.2017.
“Sašķidrinātā kurināmā – sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Valsts sociālās aprūpes centram “Latgale” filiāles “Mēmele” un “Kalkūni” vajadzībām”.
Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”
11.10.2017.
Automašīnu degvielas uzpildes, auto preču un auto pakalpojumu nodrošinājums.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
11.10.2017.
Laboratorijas reaģentu un piederumu klīniskai laboratorijai piegāde.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Pārtikas produktu piegāde Brocēnu novada pašvaldības vajadzībām 2017. – 2019. gadā.
Brocēnu novada pašvaldība
Papildus invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Higiēnas preču piegāde.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
11.10.2017.
110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai “Daugavpils”.
AS “Augstsprieguma tīkls”
A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.- 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
Bojātu koku cirsmu izstrāde, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
Nekustamo īpašumu apsekošanas pakalpojumi.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
10.10.2017.
Automobiļu ilgtermiņa noma.
Rīgas Stradiņa universitāte
Pārtikas preču piegāde pansionātam “Rauda”.
Pansionāts “Rauda”
Vieglo pasažieru un specializēto transportlīdzekļu iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Automobiļu ilgtermiņa noma.
Rīgas Stradiņa universitāte
10.10.2017.
Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.10.2017.
Līniju armatūras piegāde.
AS “Sadales tīkls”
02.10.2017.
Inženiertehniskās izpētes un uzmērīšanas pakalpojumi.
Dabas aizsardzības pārvalde
Nodokļu informācijas sistēmas un Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Ielu apgaismes balstu piegāde.
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēm.
Vecumnieku novada dome
09.10.2017.
Gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā.
Ludzas novada pašvaldība
10.10.2017.
Koplietošanas platību uzturēšana 2018. un 2019. gadā, Ventspilī.
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
13.10.2017.
Datubāzu vadības sistēmas programmatūras IBM Informix uzturēšanas servisa nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
06.10.2017.
LGS datu centra paplašināšana.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.
Ludzas novada pašvaldība
Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu, ķīmisko reaktīvu un laboratorijas materiālu iegāde.
Rīgas Stradiņa universitāte
06.10.2017.
Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU LF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās k. (...)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
06.10.2017.
Laparoskopijas torņa un instrumentu iegāde.
Rīgas Stradiņa universitāte
06.10.2017.
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām.
Atvasināta Publiska Persona “Dārzkopības institūts”
09.10.2017.
Aprīkojuma un aparatūras iegāde.
Rīgas Tehniskā universitāte
09.10.2017.
“Dažādu iekārtu iegāde”.
Rīgas Tehniskā universitāte
06.10.2017.
Objekta “Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.10.2017.
Reklāmas aktivitāšu īstenošana 2018. gadā basketbola spēļu laikā.
Ventspils brīvostas pārvalde
05.10.2017.
Ārtipa jaudas slēdžu iegāde.
AS “Sadales tīkls”
Noguldījumu pakalpojumi.
VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”
Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana.
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Jāņa Čakstes gatves no Ziepniekkalna ielas līdz Vienības gatvei projektēšana un autoruzraudzība.
Rīgas domes Satiksmes departaments
Dabas objektu inventarizācija un dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projekta izstrāde.
Dabas aizsardzības pārvalde
Mežaudžu stādījumu iežogošana.
LVMI “Silava” un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra “Meža pētīšanas stacija”
Salacgrīvas novada teritorijas ikdienas uzturēšana.
Salacgrīvas novada dome
05.10.2017.
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieku veselības apdrošināšana.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
15.09.2017.
Centrālās muitas informācijas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
05.10.2017.
Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.
Ludzas novada pašvaldība
Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.
Ludzas novada pašvaldība
Ielu apgaismojuma LED gaismekļu piegāde.
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Spēka kabeļu piegāde.
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Gaismekļu un spuldžu piegāde.
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Motociklu un motociklistu ekipējuma iegāde Valsts policijas vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Dažāda veida transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Par tiesībām piegādāt vinreizlietojamos medicīnisko materiālus NMP dienesta un VMR vajadzībām.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Zāles.
SIA “Rīgas Dzemdību nams”
05.10.2017.
“Meža darbu tehnikas, forvardera un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas “Meža darbi un tehnika” ietvaros”.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
09.10.2017.
Lauksaimniecības tehnikas piegāde mācību procesa nodrošināšanai.
Malnavas koledža
05.10.2017.
AS “Latvenergo” objektu drošības sistēmu uzturēšanas un remonta pakalpojuma iegāde.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
Būvprojekta “Stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības nodaļu liftu šahtu renovācija” realizācijas būvuzraudzība.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
05.10.2017.
Apvienotā štāba un peldbaseina ēku un teritorijas apsaimniekošana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
04.10.2017.
Autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai.
Tukuma novada dome
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU LF vajadzībām.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
04.10.2017.
Mēbeles noliktavu aprīkošanai.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
03.10.2017.
Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene km 12,25 – 20,90 pārbūve.
VAS Latvijas Valsts ceļi
10.10.2017.
Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) km 2,14 – 12,68 pārbūve.
VAS Latvijas Valsts ceļi
04.10.2017.
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem – esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža, izveidojot atsevišķus jaunus noformējuma elementus.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Degvielas iegāde.
VSIA Šampētera nams
Personīgās aprūpes tehnisko palīglīdzekļu piegāde.
Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
Personīgās aprūpes tehnisko palīglīdzekļu piegāde.
Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz 3 gadiem.
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 8. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Skatuves, skaņas, gaismu un video tehnikas noma Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un tās pārraudzībā esošo iestāžu pasākumiem.
Liepājas pilsētas pašvaldība
04.10.2017.
Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) km 88,10 – 95,20 pārbūve.
VAS Latvijas Valsts ceļi
06.10.2017.
Pagaidu pakalpojumu sniegšana EASO.
European Asylum Support Office
Mēbeļu iepirkums SEB bankas Kuldīgas un Cēsu filiālēm/Furniture purchase for SEB Kuldiga and Cesis branches in Latvia
SEB Banka A/S
31.08.2017.
Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana.
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija, izbūve, apkope un remonts Rīgas Centrāltirgū.
Akciju sabiedrība “Rīgas Centrāltirgus”
DIVOS 3 sistēmas attēla ieraksta paplašinājums.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Jelgavas novada pašvaldības autotransportam.
Jelgavas novada pašvaldība
Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
02.10.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 3. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Autotransporta iegāde operatīvajā līzingā.
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Dažādu kaujas individuālo aizsardzības sistēmu (KIAS) iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Vienreizlietojamās sterilās operācijas veļas un vienreizlietojamo ķirurģisko halātu piegāde.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas dienesta viesnīcas mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegāde.
Ludzas novada pašvaldība
06.10.2017.
Ģeneratoru iegāde Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
28.09.2017.
Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2017.-2019. gadam.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
Teksta dokumentu digitalizācija, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)”.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Komunālā transporta un tehnikas noma SIA “Rīgas meži” vajadzībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Optisko šķiedru sakaru līniju noma, Rīgas Tehniskās univesritātes filiāļu pieslēgumu, Interneta pakalpojumu un autonomu sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana.
Rīgas Tehniskā universitāte
Restrukturētās kombinētās zivju produktu masas izveide, apstrādājot Baltijas jūrā mītošās zivis, un pētījumu par jaunu un ievērojami uzlabotu produktu izveidi no restrukturēto kombinēto zivju produktu.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Melioratīvo sistēmu uzturēšana 2018. un 2019.gadā, Ventspilī.
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
29.09.2017.
“Par reaktīvu un materiālu DNS ekspertīžu veikšanai un DNS datu bāzes uzturēšanai iegādi” (uz diviem gadiem).
Valsts policija
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 8.kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 8.kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Serveru un disku masīva paplašināšana.
Centrālā statistikas pārvalde
Ropažu vidusskolas interaktīvo iekārtu iegāde, piegāde un montāža.
Ropažu novada pašvaldība
29.09.2017.
Datortehnikas un programmatūras iegāde.
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”
29.09.2017.
Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Smilšu ielā 1, Rīgā.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
29.09.2017.
MARPOL I un MARPOL IV atkritumu pieņemšana no kuģiem Liepājas ostā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
02.10.2017.
Dispečervadības sistēmas gala iekārtu nomaiņa 2018.-2019.gadam.
AS “Sadales tīkls”
25.09.2017.
330 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai “Krustpils”.
AS “Augstsprieguma tīkls”
26.09.2017.
Saimniecības preču iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
25.09.2017.
Nacionālo bruņoto spēku kaujas grupas transportlīdzekļu III un IV līmeņa remonts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas sistēmu izmaiņu izstrāde, attīstīšana un uzturēšana.
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Centrālās muitas informācijas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Par sabiedrisko attiecību pakalpojumiem ārvalstu mērķa tirgos.
Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
29.09.2017.
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi Ogres novada pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem.
Ogres novada pašvaldība
28.09.2017.
Datu pārraides un mobilo sakaru pakalpojuma nodrošināšana.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
28.09.2017.
Projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” ieviešanas uzraudzības pakalpojumi.
VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””
Mēbeļu iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde mācību procesu nodrošināšanai.
Rīgas Stradiņa universitāte
29.09.2017.
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apaklpošana.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
28.09.2017.
Pārtikas produktu piegāde.
Jūrmalas pilsētas dome
29.09.2017.
Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma km 43,20 – 63,00 pārbūve.
VAS Latvijas Valsts ceļi
29.09.2017.
Energoaudita iepirkums
Transcom Worldwide Latvia SIA
31.08.2017.
20 kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS “Sadales tīkls” Austrumu reģionā, Ziemeļaustrumu reģionā un Ziemeļu reģionā.
AS “Sadales tīkls”
Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi.
AS “Daugavpils satiksme”
Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojuma iegāde.
AS “Sadales tīkls”
27.09.2017.
Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi.
AS “Daugavpils satiksme”
27.09.2017.
Kabeļu aizsargcauruļu iegāde.
AS “Sadales tīkls”
29.09.2017.
“Pārtikas produktu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” vajadzībām”.
Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”
04.10.2017.
Standartvielu piegāde.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
28.09.2017.
Laboratorijas piederumu, testu un reaģentu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
27.09.2017.
Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas ūdens”.
SIA “Rīgas ūdens”
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem – esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem – esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža, izveidojot atsevišķus jaunus noformējuma elementus.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Dabasgāzes piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Valmieras Kultūras centra ēkas Rīgas ielā 10, Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Valmieras pilsētas pašvaldība
Piecu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde.
Dabas aizsardzības pārvalde
28.09.2017.
Telpu un teritoriju uzkopšana un klientu apkalpošanas personāla nodrošināšana.
SIA “Rīgas nami”
27.09.2017.
Tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehniskā ietvara pētījuma izstrāde par sliežu (vieglā dzelzceļa vai tramvaja) savienojumu no RB Ülemiste pasažieru termināla līdz TEN-T pamattīklam Tallinas pasažieru.
RB Rail AS
26.09.2017.
Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Specializēto celtniecības materiālu iegāde ar piegādi.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Endoprotēžu un implantu iegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām.
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
Pārtikas produktu piegāde VSAC “Vidzeme” vajadzībām.
Valsts sociālās aprūpes centrs “Vidzeme”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 6. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Pārtikas produktu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām.
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
26.09.2017.
Fiziskās apsardzes pakalpojumi.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi.
Latvijas Republikas Saeima
04.09.2017.
Nodokļu informācijas sistēmas un Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
25.09.2017.
Specializēto celtniecības materiālu iegāde ar piegādi.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Vieglo automobiļu noma ar pasūtītāja automobiļu ieskaitu.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Jaunsargu lauka formas tērpa zābaki.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
CBRNE konteinertipa piekabes ar speciālo aprīkojumu iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Viedo sensoru, to datu pārraides un apstrādes aprīkojuma iegāde.
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”
Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteliģento transporta sistēmu elementu uzstādīšana, modernizācija un pielāgošana uz autoceļa E67 ceļa posma Latvijā.
VAS Latvijas Valsts ceļi
25.09.2017.
Izlietotā iepakojuma apsaimniekošana
Amber Beverage Group SIA
19.09.2017.
Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” vajadzībām.
Ādažu Ūdens SIA
25.09.2017.
Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde un ES nozīmes sauszemes biotopu inventarizācija.
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabasgāzes piegāde uz vienu gadu Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekotajos objektos.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Endoprotēžu un implantu iegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām.
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
Vieglo pasažieru un specializēto transportlīdzekļu iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Medikamentu piegāde valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” vajadzībām.
Valsts sociālās aprūpes centrs “RĪGA”
Par tiesībām piegādāt darba apģērbu brigāžu personālam.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
22.09.2017.
Jauna vai lietota sniega traktora piegāde sporta un atpūtas bāzei “Smeceres sils”.
Madonas novada pašvaldība
22.09.2017.
Uzturēšanas remonta darbi AS “Sadales tīkls” Aizkraukles, Madonas un Jēkabpils nodaļās līdz 2019.gadam.
AS “Sadales tīkls”
44 lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa noma.
SIA “Jelgavas autobusu parks”
25.09.2017.
“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms)”.
SIA “Jelgavas ūdens”
Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) komponentu uzturēšana – secunet biomiddle un secunet eID PKI Suite programmatūras tehniskā atbalsta pakalpojumi.
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sauszemes transportlīdzekļu starptautiskā autopārvadājuma pakalpojumi.
Valsts robežsardze
AS “Latvijas valsts meži” darbinieku veselības apdrošināšana.
AS “Latvijas valsts meži”
Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Optisko šķiedru sakaru līniju noma, Rīgas Tehniskās univesritātes filiāļu pieslēgumu, Interneta pakalpojumu un autonomu sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana.
Rīgas Tehniskā universitāte
Personāla vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana.
AS “Latvijas valsts meži”
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu pirmsskolas izglītības iestādē.
Stopiņu novada dome
VAS “Latvijas gaisa satiksme” profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
Ceļojumu aģentūras pakalpojumu nodrošināšana.
Valsts izglītības satura centrs
21.09.2017.
“Pārtikas produktu iegāde un piegāde”.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
Pārtikas produktu piegāde Suntažu vidusskolas, Suntažu vidusskolas Lauberes filiāles un Ķeipenes pamatskolas vajadzībām.
Ogres novada pašvaldība
Caurtekas un to elementi.
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
“Specializēto infotehnisko apskašu iekārtu un palīgrīku iegāde projekta Nr. VP/IDF/2017/1 ”Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu pre.
Valsts policija
Pārtikas preču piegāde.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10.kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām “Dobele”, “Kārsava”, “Latgale”, “Priekule” un “Tukums”.
AS “Augstsprieguma tīkls”
18.09.2017.
Hidropacēlāju pašgājēju uz kāpurķēdēm iegāde.
AS “Sadales tīkls”
19.09.2017.
“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)”.
SIA “Jelgavas ūdens”
20.09.2017.
Zāles pļaušana un krūmu izciršana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
SPA un Viesnīcas kompleksa Brīvības ielā, Rēzeknē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Rēzeknes pilsētas dome
Komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Komunikācijas risinājuma jaunināšana un uzturēšana.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Par AS “Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos.
Akciju sabiedrība “Rīgas Centrāltirgus”
Priekšizpētes un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielin.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Būvniecības ieceres dokumentācijas un Tehnisko specifikāciju izstrāde objektā „Būvniecības ieceres dokumentācijas un tehnisko specifikāciju izstrāde objektam “Sporta komplekss” Ādažu nacionālais mācīb.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Degvielas iegāde Alojas novada domes vajadzībām.
Alojas novada dome
Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības veikšana.
Baldones novada dome
Vides mākslas objekta “GODA VĀRTI” realizēšana Latvijas valsts simtgades pilsētas svētku noformējuma nodrošinājuma ietvaros.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
04.09.2017.
Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā.
Daugavpils pilsētas dome
15.09.2017.
Jāņa Čakstes gatves no Ziepniekkalna ielas līdz Vienības gatvei projektēšana un autoruzraudzība.
Rīgas domes Satiksmes departaments
19.09.2017.
Par siltumizolācijas materiālu iegādi.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Dažāda veida transportlīdzekļu, traktortehnikas, inženiertehnikas, autobusu un piekabju iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm.
Daugavpils pilsētas dome
Specializētā autotransporta iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Portatīva spektrometra un analizatora piegāde LLU LF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitāte.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Osteosintēzes skrūves un plāksnes mutes un sejas žokļu ķirurģijai.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.
Cēsu novada pašvaldība
Dažādu ķīmisko reaktīvu iegāde – 1.kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10.kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Motorsūkņu iegāde.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
20.09.2017.
“Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”.
Rīgas Tehniskā universitāte
20.09.2017.
Pārvietojamās barokameras iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
20.09.2017.
Instrumentālo iekārtu iegāde pētnieciskās kapacitātes palielināšanai.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
20.09.2017.
Kravas pašizgāzēja ar ziemas dienesta aprīkojumu iegāde SIA “Ludzas apsaimniekotājs” vajadzībām.
SIA “Ludzas apsaimniekotājs”
21.09.2017.
“Specializēto infotehnisko apskašu iekārtu un palīgrīku iegāde projekta Nr. VP/IDF/2017/1 ”Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu pre.
Valsts policija
19.09.2017.
Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU VBF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
19.09.2017.
Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielin.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Klimata nodrošināšanas iekārtu apkopes, remonta un BMS pielāgošanas un uzraudzības pakalpojumi LNMM galvenajā ēkā, Rīgā, J. Rozentāla laukumā 1.
Tiešās pārvaldes iestāde “Latvijas Nacionālais mākslas muzejs”
25.09.2017.
Latvijas Universitātes telpu uzkopšanas pakalpojumi.
Latvijas Universitāte
18.09.2017.
Sauszemes transportlīdzekļu vasaras un ziemas sezonas riepu iegāde.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 11.kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
18.09.2017.
Par tiesībām piegādāt elektroenerģiju.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Mežizstrādes un kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana AS “PATA Saldus” ilgtermiņa mežizstrādes līgumu teritorijās.
AS “Latvijas valsts meži”
Dažādu atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi.
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 4. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai.
Tukuma novada dome
Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU VBF un MF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Simulatoru un trenažieru rezerves daļu un maināmo moduļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros.
Rīgas Stradiņa universitāte
15.09.2017.
Mācību portāla SECTRA Education Portal piekļuve.
Rīgas Stradiņa universitāte
15.09.2017.
Kodolmedicīnas radiofarmpreparātu, Mo/Tc ģeneratoru un izotopu piegāde scintigrāfijas izmeklējumu un terapijas procedūru veikšanai.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
15.09.2017.
Pārvades sistēmas tehniskās balansēšanas pakalpojuma nodrošināšana un dabasgāzes iegāde akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” tehnoloģiskajām vajadzībām, zudumu segšanai un dabasgāzes iegāde gazificētajiem objektiem.
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
15.09.2017.
Rakstiskā un mutiskā tulkošana tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas darba nodrošināšanai.
Tiesu administrācija
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Informācijas sistēmas “Ārsta Birojs” licenču uzturēšanas un nomas pakalpojumu nodrošināšana.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Darbinieku veselības apdrošināšana.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
14.09.2017.
Grīdu vaskošana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
14.09.2017.
Mēbeļu iegāde un uzstādīšana.
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu humāno medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām.
Atvasināta Publiska Persona “Dārzkopības institūts”
Sauszemes transportlīdzekļu vasaras un ziemas sezonas riepu iegāde.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Specializētā autotransporta iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Standartvielu piegāde.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Ropažu vidusskolas interaktīvo iekārtu iegāde, piegāde un montāža.
Ropažu novada pašvaldība
Gaļas un gaļas produktu piegāde.
Jūrmalas pilsētas dome
15.09.2017.
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Par tiesībām sniegt speciālistu pakalpojumus Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.
Valsts izglītības satura centrs
Dūmvadu un ventilācijas kanālu apsekošana, tehniskā apkope (tīrīšana) un dokumentācijas noformēšana.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Par AS “Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos.
Akciju sabiedrība “Rīgas Centrāltirgus”
Sniega tīrīšana, izvešana un pretizslīdes materiāla kaisīšana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
19.09.2017.
Dabasgāzes iegāde SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” administratīvo un apsaimniekojamo dzīvojamo māju vajadzībām.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
13.09.2017.
Saimniecības preču un inventāra iegāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Velkmes skapju, laboratorijas galdu un ugunsdrošo skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Mērinstrumentu piegāde Saldus tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” ietvaros.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 5. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 5. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Prezentācijas materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām.
Rīgas Tehniskā universitāte
13.09.2017.
Staru terapijas procedūru nodrošinājumam izlietojot materiālu un standarta rūpnieciski ražotu papildiekārtu un palīglīdzekļu piegāde.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
14.09.2017.
“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33. posms)”.
SIA “Jelgavas ūdens”
12.09.2017.
Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruk.
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”
Elektroapgādes sistēmas izveides un iekārtu nomas pakalpojumu iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 2. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Par mēbeļu iegādi Nacionālo bruņoto spēku kazarmu aprīkošanai (ārkārtas apstākļos).
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Dažāda veida transportlīdzekļu, traktortehnikas, inženiertehnikas, autobusu un piekabju iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Specializēto transportlīdzekļu iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
12.09.2017.
Pārtikas produktu piegāde VSAC “Latgale” filiāļu vajadzībām.
Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”
12.09.2017.
Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
12.09.2017.
IEPIRKUMS „DEGVIELAS IEGĀDE GMG Koncerna vajadzībām”
General Managing Group SIA
15.08.2017.
Aizņēmuma piesaiste kapitālieguldījumu refinansēšanai.
A/S “Latvijas Gāze”
20.09.2017.
Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu atjaunošana un ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas muzejā.
P/I “Ventspils muzejs”
Latvijas Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana.
Latvijas Universitāte
Koku, zaru zāģēšana un celmu frēzēšana.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Dobeles olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūvei būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Dobeles novada pašvaldība
Kuģu dzinēju remonts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
06.09.2017.
Sadzīves tehnikas iegāde.
LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālais nodrošinājuma centrs
Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un servisa apkalpošana.
Tiesu administrācija
ATN infrastruktūras izveidošana un integrācija CPDLC pakalpojumu sniegšanai (GSV pakalpojumu sniedzēju domēns).
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
Par 2 apsardzes un naudas pārvadāšanas transportlīdzekļu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei.
Latvijas Banka
Veterināro medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteliģento transporta sistēmu elementu uzstādīšana, modernizācija un pielāgošana uz autoceļa E67 ceļa posma Latvijā.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Laboratorijas reaģentu un piederumu klīniskai laboratorijai piegāde.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām.
Atvasināta Publiska Persona “Dārzkopības institūts”
Elektroenerģijas piegāde 2017.-2018. gadiem.
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”
Sadalņu iegāde.
AS “Sadales tīkls”
Par degvielas iegādi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vajadzībām.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi.
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2017.-2018. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īpašumu apdrošināšana pret neparedzētiem riskiem.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
Komunālā transporta un tehnikas noma SIA “Rīgas meži” vajadzībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Jūras novērošanas sistēmas elektro – optiskās komponentes apkope un remonts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Laboratorijas iekārtu un programmas nodrošinājuma komplekta piegāde ķīmisko savienojumu identifikācijai apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Materiālu iegāde miglas aparāta prototipa izveidei.
Rīgas Tehniskā universitāte
Transportlīdzekļu remonts un rezerves daļas.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
12.09.2017.
Medicīnas ierīču piegāde angiogrāfijas un sirds kateterizācijas laboratorijai.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
08.09.2017.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 8. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
08.09.2017.
AS “Sadales tīkls” dispečervadības sistēmas tehniskais atbalsts.
AS “Sadales tīkls”
Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās.
Rīgas Tehniskā universitāte
Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases nodalījuma joslā.
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”
Piena produktu piegāde.
Jūrmalas pilsētas dome
08.09.2017.
Tenisa centra “Lielupe” pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība.
SIA “Tenisa centrs “Lielupe””
22.08.2017.
Vispārīgās vienošanās noslēgšana par degvielas (benzīna – E95) un (dīzeļdegvielas – DD) piegādi Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām.
Valsts augu aizsardzības dienests
Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” objektiem.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Ventilācijas sistēmu apkope.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Zāles pļaušana un krūmu izciršana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pašapkalpošanās sistēmu pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Salaspils novadā.
Salaspils novada dome
Valsts meža dienesta amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšana.
Valsts meža dienests
06.09.2017.
Inženiertehnisko sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbi VNĪ pārvaldībā esošajam ēku kompleksam Daugavpilī, Konstantīna ielā 8, Hospitāļa ielā 3, Komandanta ielā 7 un Andreja Pumpura ielā 105 B.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
06.09.2017.
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Bruņojuma iegāde Valsts policijas vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
06.09.2017.
Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.
Ludzas novada pašvaldība
06.09.2017.
Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2017.-2018. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšana un pilnveidošana.
AS “Latvijas valsts meži”
Būvuzraudzības veikšana Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Tērvetes novadā.
Tērvetes novada dome
Personāla pārvadājumu un autobusu nomas ar vadītāju pakalpojumi.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Tehniskās dokumentācijas “C korpusa 6. un 7. stāva telpu pielāgošana Vidzemes slimnīcas vajadzībām” izstrāde un autoruzraudzība.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
06.09.2017.

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija