Aktuālie iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
(VSACZ 2023/27) Malkas iegāde VSAC “Zemgale” vajadzībām; (139 999 eur)
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
(CNAAP 2023/17) Lietota mikroautobusa piegāde Amatas apvienības pārvaldes vajadzībām
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde
(Papildināts) (JPP 2023/12) Video sienas risinājuma piegāde un uzstādīšana Jūrmalas pašvaldības policijā
Jūrmalas pašvaldības policija
(RAP 2023/007AK) Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā
Rūjienas apvienības pārvalde
(SAEIMA 2023/19) Mobilo sakaru iekārtu piegāde
Latvijas Republikas Saeima
(SAEIMA 2023/16) Ziedu kompozīciju, štrausu, vainagu un griezto ziedu piegāde oficiālajiem, protokolārajiem un svētku pasākumiem
Latvijas Republikas Saeima
(JNP 2023/183) Ziemassvētku - Jaunā gada dekoru noma, piegāde, montāža un demontāža Jēkabpils pilsētā 2023./2024.gadā
Jēkabpils novada pašvaldība
(SNP 2023/41) Būvdarbu veikšana Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām vispārīgās vienošanās ietvaros; (3 500 000 Eur)
Saulkrastu novada pašvaldība
(NAP 2023/005P) Valmieras novada Naukšēnu apvienības autoceļu un ielu uzturēšanas darbi 2023./2024. ziemas sezonā
Naukšēnu apvienības pārvalde
(RNP 2023/18) Vides pieejamības uzlabošana Franča Trasuna muzejā “Kolnasāta” Kalna ielā 3, Sakstagalā, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldība
(AMD 2023/16) Degvielas iegāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
(RIX 2023/416) Traktora piekabes iegāde
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
11.12.2023
(LTV 2023/65 CA) Profesionālās angļu valodas apmācības Latvijas Televīzijas darbiniekiem
Latvijas Televīzija VSIA
11.12.2023
(ZMNĪ 2023/26) Caurplūdumu mērījumi hidrometriskajos posteņos un datu apkopošana; (80 000 Eur)
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" VSIA
(LB 2023/46) Par FintechLatvia.eu digitālā mārketinga kampaņas sagatavošanu un īstenošanu
Latvijas Banka
(BKUS 2023/83) Jaundzimušo filtrpapīra lapiņu piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
(MNP 2023/119) Funkcionālā un finanšu audita veikšana Mārupes novada pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi
Mārupes novada pašvaldība
(LB 2023/53) Par Latvijas Bankas tīmekļsistēmu drošības testēšanu
Latvijas Banka
(LLPA 2022/1) “Konsultantu pakalpojumi Valstspilsētu darbības stratēģijas izstrādē”
Biedrība "Latvijas Lielo pilsētu asociācija"
(RTU 2023/41) Tehnisko gāzu un šķidrā slāpekļa iegāde; (107 000 Eur)
Rīgas Tehniskā universitāte
(MAP 2023/23) “Administratīvās ēkas pārbūves 2.kārta Skolas ielā 24, Malta, Maltas pag., Rēzeknes novads”
Maltas apvienības pārvalde
(RPNC/2023/45) Mobilo sakaru pakalpojums
Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs VSIA
(JPJ 2023/13) Jauna mazā ekskavatora iegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils pakalpojumi"
(RTU 2023/65) Elektromateriālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
(SPKC 2023/16) Drukas darbu iegāde; (70 000 Eur)
Slimību profilakses un kontroles centrs
(RN 2023/20) Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu, ugunsdzēsības inventāra apkope un remonts (t.sk. inventārs)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami"
(VNĪP 2023/063) Būvju tehniskā apsekošana Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils muzejs” valdījumā esošajām ēkām
Ventspils nekustamie īpašumi, pašvaldības SIA
(TIC 2023/1) Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Alūksnes Tūrisma informācijas centram
Alūksnes Tūrisma informācijas centrs
(VNĪ 2023/7/2-9/AK-67) Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja izglītības centra bērnu un skolu jaunatnei Ukrainas neatkarības ielā 1, Rīgā būvkonstrukciju un inženiertīklu projektēšanas darbi un autoruzraudzība
Valsts nekustamie īpašumi
(LIT 2023/16) Auto remontdarbu un lauksaimniecības mehanizācijas piederumu piegāde
Latgales Industriālais tehnikums
(KNP 2023/76) Griezto ziedu, ziedu pušķu un kompozīciju, sēru floristikas un telpaugu iegāde Kuldīgas novada pašvaldības un iestāžu vajadzībām
Kuldīgas novada pašvaldība
(KS 2023/4) “Dezinfekcijas līdzekļu piegāde SIA “Kuldīgas slimnīca””
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"
(PIEJŪRA 2023/18) Vieglo automašīnu pilna servisa noma
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra" SIA
(SIA VCI 2023/16) Pārtikas produktu piegāde SIA "Veselības centrs Ilūkste" vajadzībām
Veselības centrs Ilūkste SIA
(PIEJŪRA 2023/16) Riepu iegāde kravas automašīnām un traktoriem; (68 000 Eur)
Atkritumu apsainiekošanas sabiedrība Piejūra SIA
(MNP 2023/101) Remontdarbu materiālu un citu sadzīves preču iegāde; (139 999 Eur)
Mārupes novada pašvaldība
(MNP 2023/121) Operatīvā transportlīdzekļa iegāde Mārupes novada pašvaldības policijai
Mārupes novada pašvaldība
(CSDD 2023/80) Datorpreču komponenšu iegāde
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
(LIAA 2023/80 ERAF) Noliktavu pakalpojumi drukāto materiālu uzglabāšanai un piegādei
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(DU DMK 2023/3) Medicīnas aprīkojuma iegāde
Daugavpils Universitātes aģentūra „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”
(ANPCA 2023/65) Datortīklu ierīkošana un video novērošanas iekārtu uzstādīšana valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei Augšdaugavas novada pašvaldībā
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
(VNĪP 2023/083) Ventspils valstspilsētas izglītības iestāžu apsardzes un video novērošanas sistēmu projektēšana un autoruzraudzība
Ventspils nekustamie īpašumi, pašvaldības SIA
(ĶNP 2023/82) Stādu piegāde, stādījumu ierīkošana un kopšana Ķekavas novada teritorijā 2024.gadā
Ķekavas novada pašvaldība
27.12.2023
(Apspriede) Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Križevņiki” infiltrāta nogādāšana uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšana
"ALAAS" SIA
20.12.2023
(Apspriede) Industriālā parka būvniecība Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
22.12.2023
(Apspriede) Laboratoriju ēkas pirmā un trešā stāva vienkāršota atjaunošana
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
20.12.2023
(Apspriede) Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju informācijas sistēmas pilnveidošana un uzturēšana
VSIA Latvijas Valsts ceļi
19.12.2023
(Apspriede) Elektroierīču akumulatoru un bateriju piegāde (4 gadi)
Valsts robežsardze
19.12.2023
(BS 2023/18) “Sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pārbūve Spuņciemā”
Babītes siltums SIA
03.01.2024
(LPR 2023/27) “Tirgus organizēšana Latgales plānošanas reģiona vajadzībām’’
Latgales plānošanas reģions
13.12.2023
(ĶNP 2023/83) Ķekavas vidusskolas tehnoloģiju kabineta aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
Ķekavas novada pašvaldība
21.12.2023
(VCB 2023/10M) Pilna servisa auto noma
SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI””
20.12.2023
(BNP 2023/117) Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu attīrīšana no sniega Baltinavas, Susāju un Vecumu pagastā
Balvu novada pašvaldība
28.12.2023
(MI-2023/5) celtniecības materiālu piegāde
Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA
27.12.2023
VNĪ/2023/CA-433/1 "Korporatīvās VNĪ darbinieku identifikācijas piespraudes"
Valsts nekustamie īpašumi VAS
12.12.2023
(AND 2023/70) Telpu uzkopšana Aizkraukles novada pašvaldības iestādēm
Aizkraukles novada pašvaldība
(R1S 2023/99-IEP) Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārbūve un integrēšanas pasākumi savstarpējai savietojamībai
Rīgas 1.slimnīca SIA
(JP 2023/5) Elektroenerģijas piegāde
JAUNMOKU PILS SIA
(IeVP 2023/105) Tehniskais aprīkojums elektroniskās inventarizācijas veikšanai
Ieslodzījuma vietu pārvalde
(VBTAI 2023/6.5-4/8) “Informācijas pakalpojumu nodrošināšana”
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
(IeM VP 2023/53) Laboratorijas iekārtu un citu specializētu iekārtu iegāde VP GKrPP Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz vienu gadu)
LR IeM Valsts policija
(VM 2023/18/vm) Veselības ministrijas telpu kosmētiskais remonts un esošā apgaismojuma modernizācija
Veselības ministrija
(LVM MI 2023/81_Ak) Par tiltu būvdarbu veikšanu
Latvijas valsts meži AS
R028 Rīga formāta maiņa F0 ar veikala aizvēršanu
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
12.12.2023
(RD DMV 2023/117) Gaismas ķermeņu demontāža un LED gaismekļu piegāde un montāža (atkārtots)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
(T.I.2023/102) Paceļamo vārtu un automātisko barjeru tehniskās apkopes un remonta darbi
Rīgas ūdens SIA
19.12.2023
(RIX 2022/50 DIS 3) Ventilācijas materiālu iegāde (3) DIS
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
11.12.2023
(SPKC 2023/21) Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana
Slimību profilakses un kontroles centrs
21.12.2023
(VRS 2023/32-01-GP) Krūšu nozīmju un nopelnu zīmju piegāde (4 gadi)
Valsts robežsardze
25.01.2024
(TNP 2023/16/KPA) Lietota mikroautobusa (8+1 sēdvieta) iegāde Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Tukuma novada pašvaldība
(SNP/2023/41/M) Smiltenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2024.gadā
Smiltenes novada pašvaldība
20.12.2023
(2023/1) Kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi Atbalsta tālrunim noziegumos cietušajiem “116006”
Biedrība "Skalbes"
20.12.2023
(SIVA 2023/9) Mīkstā inventāra iegāde
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
(LU 2023/10) VR un 3D prototipēšanas tehnoloģiskā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana; (69 000 Eur)
Latvijas Universitāte
(AS LVM MI 2022/347_Ak) Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā
AS ,,Latvijas valsts meži”
(AS LVM MI 2023/75_Ak) Meža autoceļu būvprojektu izstrāde;
Latvijas valsts meži AS
(LVM MI 2023/48_Ak) Par meža meliorācijas sistēmu būvdarbu veikšanu
Latvijas valsts meži AS
(CSDD 2023/71) Siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope un remonts CSDD klientu apkalpošanas centros
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
(LGS 2023/43) 1 (vienas) automašīnas operatīvais līzings uz 60 (sešdesmit) mēnešiem
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"
(AS LVM MI 2022/368_Ak) Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Zemgales reģionā
Latvijas valsts meži
(LVM MI 2022/352_Ak) Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM ZIEMEĻLATGALES reģionā;
Latvijas valsts meži
(CSDD 2023/86) Interaktīvā pārvietojamā displeja iegāde
Ceļu satiksmes drošības direkcija VAS
(LVM MI 2022/351_Ak) Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM DIENVIDLATGALES reģionā;
Latvijas valsts meži
(NP 2023/030) Motocikla HUSQVARNA FE 501 apkope un remonts
Nodrošinājuma pavēlniecība
(SNP/2023/40/M) Apes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2024.gadā
Smiltenes novada pašvaldība
20.12.2023
(AM NBS ZS štābs 2023/36) Mobils izbīdāms teleskopiskais apgaismes masts
LR Zemessardzes štābs
20.12.2023
(AS LVM MI 2023/116_Ak) Meža autoceļu būvdarbu būvuzraudzība
Latvijas valsts meži AS
(AM NBS ZS štābs 2023/37) Sporta inventārs un trenažieri
LR Zemessardzes štābs
20.12.2023
(RD DMV 2023/87) Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība (6.kārta)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
(ANPCA 2023/51) Mobilās skatuves un apskaņošanas aparatūras brīvdabas pasākumiem iegāde Pārrobežu sadarbības projekta Nr. LVIII-067 “PWB wider” ietvaros;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIOGENS AUDIO" (43203002997); 24 800,00 EUR
Pašvaldības centrālā administrācija (Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde)
(76d2d24d-407a-49ff-8b5b-a337fba258df) Automobiļu iegāde operatīvajā līzingā
RĪGAS SILTUMS AS
(Grozījumi) (IeM VP 2023/41) Dronu un termovizoru iegāde
Valsts policija
15.12.2023
(SIA DDzKSU 2023/114K) Balkonu remonts
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
29.12.2023
(AS LVM MI 2023/156_B) Atvairbarjeru, signālbarjeru un atveramo vārtu uzstādīšana un uzturēšana meža autoceļos;SIA "BĒRZAINES NAMS" (40003758215), SIA "Taku meistars" (52103062761);56 824,62 EUR
Latvijas valsts meži AS
(PNP 2023/57M) Būvniecības dokumentācijas izstrāde iekšējo inženiertīklu pārbūvei Preiļu novada Pelēču pamatskolā
Preiļu novada pašvaldība
(AS LVM MI 2022/348_Ak) Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā
Latvijas valsts meži
(ASDS 2023/22) Daugavpils valstspilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas iegāde un uzstādīšana
AS ,,Daugavpils satiksme''
Operatīva 2TE116 sērijas dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde
SIA LDZ ritošā sastāva serviss
13.12.2023
(AS LVM MI 2022/350_Ak) Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Austrumvidzemes reģionā;
AS ,,Latvijas valsts meži”
(RD IKSD 2023/19) Aktīvās atpūtas pasākuma “Sportiskie Ziemassvētki” organizēšanas pakalpojumi
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
(DPNS 2023/18) Medicīnas preču un ierīču piegāde; (53 217 Eur)
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
(LNP 2023/32) Līvānu novada teritorijas plānojuma izstrāde
Līvānu novada pašvaldība
22.12.2023
(VSACZ 2023/30) Profesionālo tīrīšanas sistēmu piegāde VSAC "Zemgale" filiālēm
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
(VAMOIC 2023/130) Ugunsdzēsības krānu, sūkņu, hidrantu un sprinkleru pārbaudes, to detaļu iegāde un nomaiņa
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
27.12.2023
(LNP 2023/67) Ziemassvētku paciņu sagatavošana un piegāde Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēm
Ludzas novada pašvaldība
(LNP 2023/61) Ludzas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2024. gadā
Ludzas novada pašvaldība
(ANPAP 2023/9) Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežslokas- Čonkas- Dūre” un “Čonkas- Ilzenes muiža” attīrīšana no sniega 2024.gada ziemas sezonā
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde
20.12.2023
(JT 2023/4) Jelgavas Tehnikuma darbinieku veselības apdrošināšana
Jelgavas Tehnikums
20.12.2023
(RPNC/2023/65) Mobilo sakaru pakalpojuma iegāde
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
20.12.2023
(VAMOIC 2023/133) Potenciāli piesārņotu un piesārņotu vietu izpēte Aizsardzības ministrijas valdījuma īpašumos
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
28.12.2023
(RSU 2023/163/AK_) Dažādu laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde - 3. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
21.12.2023
(ŠN 2023/6 - KI) Gaisa kondicionēšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
VSIA Šampētera nams
(AS LVM MI 2022/345_Ak) Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā;
AS ,,Latvijas valsts meži”
(LBTU 2023/114/AK) Augu audzēšanas vajadzībām aprīkotas plauktu sistēmas piegāde LBTU vajadzībām
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
04.01.2024
(RD DMV 2023/84) Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana (6.kārta)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
(19c1f846-579b-42a7-a741-4177634d3641) Nepārtrauktās elektroapgādes sistēmas (UPS) tehniskās apkopes pakalpojumi
Valsts nekustamie īpašumi
(Grozījumi) (LVP 2023/171) Telpu un āra teritorijas uzkopšanas pakalpojuma sniegšana J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas vajadzībām
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
13.12.2023
(LNP 2023/168) Traktora piegāde
Limbažu novada pašvaldība
(JNP 2023/116) Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada pašvaldības Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centram “Kalnciems” un Daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram “LAIPA”
Jelgavas novada pašvaldība
18.12.2023
(c91bb8cc-ab23-4a3b-9727-d52b653acb13) Pusdienu sagatavošanas un piegādes pakalpojuma sniegšana Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienību vajadzībām
Balvu novada pašvaldība
(a4c722e8-4713-43bb-83f6-1d0b12d2e7e8) Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Bolderājā, Dzintaros, Kuldīgā
Nodrošinājuma valsts aģentūra
(Limb 2023/06) Atklāts konkurss "Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana SIA "Limbažu slimnīca"stacionāram".
SIA “Limbažu slimnīca”
05.01.2024
(8b6a7a42-51b6-4970-9148-e099a3d5a3c0) Bioķīmijas, Imūnķīmijas, Hematoloģijas un Koaguloģijas analizatoru lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīnisko ierīču tehniskā apkope lietošanas periodā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
(bd31d604-f516-4433-83db-d751b26bc271) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” ventilācijas sistēmu apkalpošana
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
(f541323b-ff38-4e66-a5a6-3011262d24ce) Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz 2 gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
(da86562f-8438-4bb2-85bf-40ba0bf31a29) Par tiesībām veikt asfalta segumu uzturēšanas darbus, Liepājā
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
(Grozījumi) (MNP 2023/48_ESAF) Bezemisiju transportlīdzekļu un pārvietojamo uzlādes iekārtu iegāde Madonas novada pašvaldības vajadzībām
Madonas novada pašvaldība
29.12.2023
(RN 2023/82) Jumta un noteku tīrīšana no sniega, ledus un tekņu tīrīšana no biomasas
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami"
04.01.2024
(JPJ 2023/14) Jauna mini ekskavatora iegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils pakalpojumi"
20.12.2023
(RAKUS 2023/131M) Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
20.12.2023
(PRO-2023/225) PGV neatliekamu remontdarbu veikšana, apmainot gāzesvadu posmus, un/vai uzstādot metāla uzmavas bojātās vietās bez gāzes transportēšanas pārtraukšanas, defektu apsekošana un remonts apmainot gāzesvadu
Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
29.12.2023
(Grozījumi) (LDZ 2023/155-SPAV) Pretkritienu drošības sistēmas dzelzceļa stacijā „Indra”, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā būvniecības ieceres dokumentācijas ar būvprojektu minimālā sastāvā un būvniecības budžeta aprēķina izs
Latvijas Dzelzceļš VAS
20.12.2023
(LAD 2023/17) Piekļuves nodrošināšana valsts nozīmes reģistriem un datu bāzēm
Lauku atbalsta dienests
19.12.2023
(SPKC 2023/20) Telpu uzkopšana Slimību profilakses un kontroles centrā
Slimību profilakses un kontroles centrs
19.12.2023
Apakšstacijas Nr.43 "Miezīte" 110 kV ĀSI pārbūvi SIA "Laflora" vēja elektrostacijas pieslēgšanai
Laflora Energy SIA
20.12.2023
Būvdarbi - veikala Maxima X R070, formātu pārbūve F01, Nākotnes iela 2, Valmiera
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
12.12.2023
VNĪ/2023/CA-445 "Mākslīgais intelekts ēkas “Vadības un automatizācijas sistēmas” optimizācijai"
Valsts nekustamie īpašumi VAS
19.12.2023
(Apspriede) Medicīnas iekārtu, tehnisko palīglīdzekļu, aprīkojuma, mēbeļu un inventāra iegāde"(Griestu pacēlāja sistēma fizioterapijas zāles aprīkošanai)
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
19.12.2023
(Apspriede) Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde II
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
19.12.2023
(Apspriede) Velkmes skapju piegāde un uzstādīšana
Latvijas Universitāte
19.12.2023
(Apspriede) Ķimikāliju un laboratorijas trauku piegāde
Latvijas Universitāte
19.12.2023
(Apspriede) Prototipa komponentes
Rīgas Tehniskā universitāte
19.12.2023
(VVP 2023/3_A variants) Elektroenerģijas piegāde Ventspils valstspilsētas pašvaldības vajadzībām DIS ietvaros - A variants
Ventspils valstspilsētas pašvaldība
(VVP 2023/3_B variants) Elektroenerģijas piegāde Ventspils valstspilsētas pašvaldības vajadzībām DIS ietvaros - B variants
Ventspils valstspilsētas pašvaldība
Iepirkuma plāni: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” ventilācijas sistēmu apkalpošana;2023, decembris - 2023, decembris
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Iepirkuma plāni: Būvprojekta “Ielu pārbūve 1., 2., 3., līnijās un Nameja ielas rajonā, Jelgavā” izmaiņu izstrāde;2023, decembris - 2023, decembris
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Iepirkuma plāni: Vieglo automobiļu noma;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis
Valsts nekustamie īpašumi
Iepirkuma plāni: Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežslokas- Čonkas- Dūre” un “Čonkas- Ilzenes muiža” attīrīšana no sniega 2024.gada ziemas sezonā;2023, decembris - 2023, decembris
Alūksnes novada pašvaldība
Iepirkuma plāni: Ūdensvada tīkla izbūve Rīgā, Kalvenes ielā, no Sīpeles ielas līdz Kalvenes 56, no Kalvenes 31 līdz Cēres ielai, Kursīšu ielā, no Sīpeles ielas līdz Kursīšu 14, Kurmenes ielā, no Sīpeles ielas līdz Kurmenes 24, no Kurmenes 2C līdz Cēr...
Rīgas ūdens SIA
Iepirkuma plāni: Dzelzs sulfāta piegāde;2023, decembris - 2023, decembris
Rīgas ūdens SIA
VNĪ/2023/CA-433 "Korporatīvās VNĪ darbinieku identifikācijas piespraudes"
Valsts nekustamie īpašumi VAS
05.12.2023
(RŪ-2023/89) Ūdens stacijas “Daugava” kalcija hidroksīda šķīdināšanas un padeves iekārtas nomaiņa
Rīgas ūdens SIA
27.12.2023
(MNP 2023/139) Autobusa pieturas paviljona novietošana un apstāšanās platformas pārbūve pieturvietai “Mārzemīte” (Mārupes virziens) un pieturvietai “Mārzemīte” (Vētru virziens), Mārupē, Mārupes novads
Mārupes novada pašvaldība
11.12.2023
(MNP 2023/137) Interaktīvo ekrānu piegāde Skultes sākumskolai
Mārupes novada pašvaldība
14.12.2023
Būvuzraudzība - R202, Dzērves iela 15, Liepāja - vienkāršota atjaunošana, fasādes remonts
MAXIMA Latvija SIA - Nekustamā īpašuma, attīstības un celtniecības
08.12.2023
(Grozījumi) (JNP 2023/125) Jelgavas novada pašvaldības ielu/ceļu uzturēšana 2023/2024.gada ziemas periodā – slīdamības samazināšana
Jelgavas novada pašvaldība
18.12.2023
(RTU 2023/48) Uzkopšanai nepieciešamo materiālu iegāde SIA “RTU servisu aģentūra” vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
21.12.2023
(JVP 2023/195/AK) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu stadionu apsaimniekošana
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
28.12.2023
(VAK 2023/ 2) VSIA „Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” darbinieku veselības apdrošināšana
Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" Valsts SIA
19.12.2023
(LNP 2023/174) Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi
Limbažu novada pašvaldība
19.12.2023
(VSIA "RTRIT" 2023/20) Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojums A.Deglava ielā 41A, Rīgā
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums VSIA
22.12.2023
(2023/20) Apsardzes pakalpojumi SIA “BABĪTES SILTUMS” objektos
SIA „Babītes siltums”
20.12.2023
(VNP 2023/26M) Vides objekta "Tas jāredz!" metāla konstrukcijas izgatavošana un uzstādīšana
Valkas novada pašvaldība
20.12.2023
(VAMOIC 2023/132) Vides kvalitātes monitoringa analīzes un mērījumi
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
28.12.2023
(DPNS 2023/35) Veļas mazgāšanas līdzekļu piegāde
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
19.12.2023
(RAKUS 2023/127M) Perkutāni ievadāmas adatas nieru audzēju destrukcijai ar piesaldēšanas metodi piegāde
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
19.12.2023
(CAIP 2023/147) Rīgas apkaimju centra vienotas vizuālās sistēmas izgatavošana un uzstādīšana piecām Apkaimju iedzīvotāju centra fasādēm un piecām dažādām iekštelpām
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
19.12.2023
(Apspriede) Komplekso objektu būvdarbi LVM Zemgales reģionā
Latvijas valsts meži AS
18.12.2023
(Apspriede) Video uz pieprasījuma izplatīšanu internetā
Latvijas Televīzija VSIA
19.12.2023
(Apspriede) Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils novada teritorijā
Ventspils novada dome
19.12.2023
(Apspriede) Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām
Daugavpils pilsētas dome
18.12.2023
(Apspriede) Bioķīmijas, Imūnķīmijas, Hematoloģijas un Koaguloģijas analizatoru lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīnisko ierīču tehniskā apkope lietošanas periodā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
18.12.2023
(Apspriede) "Gājēju un velosipēdistu ceļu ierīkošana Rīgas apkaimēs” būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
18.12.2023
(Grozījumi) (RS 2023/78) Autobusu diagnostikas līnijas izbūve Vestienas ielā 35 un Kleistu ielā 28.
Rīgas satiksme RP SIA
19.12.2023
(Grozījumi) (DAP 2023/1/NI) Divu autobusu piegāde SIA”DOBELES AUTOBUSU PARKS” pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai
DOBELES AUTOBUSU PARKS SIA
20.12.2023
(Grozījumi) (RIX 2023/76) B8/B9 un B1 iekāpšanas sektoru pārbūve
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
20.12.2023
(GJ 2023/2-SPS-NI) ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE 2024. GADĀ
Gren Jelgava SIA
27.12.2023
(RIX 2023/44) VAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
03.01.2024
(CNP 2023/71) Tīmekļa programmatūras pakalpojumi elektronisku skolēnu, vecāku un pedagogu aptauju veikšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Cēsu novada pašvaldība
19.12.2023
(TNP 2023/108) Atkārtots atklāts konkurss "Individuālo aizsargjoslu projektu izstrāde valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Talsu novadā"
Talsu novada pašvaldība
21.12.2023
(MKP 2023/18) Apsardzes pakalpojumi SIA “MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” objektos
Mārupes komunālie pakalpojumi SIA
20.12.2023
(LNP 2023/77) Ludzas novada Pušmucovas pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2024. gada ziemas periodā
Ludzas novada pašvaldība
20.12.2023
(VSIA NRC "Vaivari" 2023/66) Skuju balzāma ar tonizējošu iedarbību piegāde
Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari
20.12.2023
(435de0bb-b9da-42a4-b75e-56bc80b9c4da) Liepājas valstspilsētas publiskas lietošanas spēļu un rekreācijas laukumu uzturēšana, iekārtu remonts un demontāža
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
(4638332f-289b-4793-8591-32ea5c11d999) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un demontāžas darbi "Ēku kompleksa Tartu ielā 15A, Daugavpilī nojaukšana"
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
(4a6e6644-9afc-43e9-9f58-0af55d2e6663) Vadlīniju "Mikromobilitātes infrastruktūras un projektēšanas labā prakse un ieteikumi" izstrāde
Latvijas Valsts ceļi VSIA
(539ce086-75e9-4234-8a3e-657e6d47a188) Laboratorijas materiālu piegāde
Latvijas Universitāte
(99e36a45-a7b4-4d82-baec-78b1fd145946) Rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam
AS "Augstsprieguma tīkls"
(a2f2dba7-bd5d-4bdc-8027-a9518f8b6e6a) Liepājas valstspilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumi
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
(baeb47ef-06c7-4bce-8208-dd02179e2e02) Ārējais audits Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā un Liepājas universitātē
Rīgas Tehniskā universitāte
(bf1b54ca-0ccd-49b7-8fd1-7e9c41ecc507) Par dīzeļa – hibrīda autobusu piegādi
Jelgavas autobusu parks SIA
(c5cd2fb1-2c02-4da2-ba36-7ab5ae6822e0) Kompakto video spektrālo komparatoru un daudzfunkcionālo video spektrālo komparatoru iegāde
Valsts robežsardze
(d2926f4f-9635-4694-9cbf-3af6fb79c545) Ķimikāliju un laboratorijas trauku piegāde
Latvijas Universitāte
(LVP 2023/181 AK) Dabas izziņas pētniecības peldlīdzekļa I grupas laipas novietošana Zirgu salā 2, Liepājā
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
10.01.2024
(VAMOIC 2023/124) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbi objektā “Būves nojaukšana, mazvērtīgo būvju nojaukšana un žoga posma izbūve nekustamajā īpašumā Krustabaznīcas ielā 11, Rīgā”
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
19.12.2023
(VAMOIC 2023/115) Liftu un pacēlāju apkopes un remonti
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
21.12.2023
(LGS 2023/53) Nefinanšu ziņošanas informācijas sagatavošana un ilgtspējas ceļa kartes izstrāde
Latvijas gaisa satiksme VAS
19.12.2023
(FM VID 2023/246) Tipogrāfiski iespiežamo veidlapu piegāde
Valsts ieņēmumu dienests
20.12.2023
(AMD 2023/21) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta telpu uzkopšana
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
19.12.2023
(VADC 2023/43) Drošības informācijas un notikumu pārvaldības analīzes (SIEM) pakalpojums
Valsts asinsdonoru centrs
20.12.2023
(SIA DDzKSU 2023/116M) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana Ražošanas tehniskās bāzes Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī, administratīvās un saimniecības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
19.12.2023
(VIAA 2023/22 ERAF KTTT) Garenfrēzmašīnu, urbšanas iekārtu un apdares darbu kameras piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam
Valsts izglītības attīstības aģentūra
05.01.2024
(ĶNP 2023/81) Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēte, projektēšana un autoruzraudzība
Ķekavas novada pašvaldība
11.01.2024
(MNP SIA MS 2023/13) Medikamentu un medicīnas preču piegāde
Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"
05.01.2024
(LVP 2023/178) Par tiesībām veikt publisko tualešu uzturēšanu Liepājas valstspilsētā
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
03.01.2024
(MNP 2023/49) Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Industriālās zonas izbūvei Madonā
Madonas novada pašvaldība
20.12.2023
(JNP 2023/216) Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām
Jēkabpils novada pašvaldība
02.01.2024
(JNP 2023/207/ERAF) Būvuzraudzība objektam "Ēkas pārbūve vides piekļūstamības nodrošināšanai, Jaunā iela 79E, Jēkabpils, Jēkabpils novadā"
Jēkabpils novada pašvaldība
02.01.2024
(RNP 2023/115 AK) Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Vidzemes šosejā 34A, 38A, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads
Ropažu novada pašvaldība
05.01.2024
(DRS 2023/56) Pārsienamo materiālu un aprūpes līdzekļu piegāde
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
02.01.2024
(LVP 2023/183) Telpu un āra teritorijas uzkopšanas pakalpojuma sniegšana Liepājas Piemares pamatskolas vajadzībām
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
03.01.2024
(IeM NVA 2023/68) Degvielas iegāde no vairumtirdzniecības bāzes sauszemes transportlīdzekļiem IeM padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 4 gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
20.12.2023
(VS 2023/19) Marķētās dīzeļdegvielas piegāde
Ventspils Siltums Pašvaldības SIA
04.01.2024
(RAKUS 2023/107K) Reaģentu un piederumu piegāde imunohistoķīmiskiem izmeklējumiem (kopā ar iekārtu)
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
03.01.2024
(PSKUS 2023/207) Dažādu medicīnas ierīču piegāde
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca VSIA
08.01.2024
(LNP 2023/66) Ludzas novada pašvaldības teritorijas plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde
Ludzas novada pašvaldība
10.01.2024
(AS LVM MI 2023/101_Ak) Meža autoceļu seguma atjaunošana ar LVM Zemes dzīles grants materiālu
Latvijas valsts meži AS
(LGS 2023/14) Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana lidostā “Liepāja
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"
(2023/20) Skolēnu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana Spāres pamatskolai un Drabešu Jaunajai pamatskolai
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde
18.12.2023
(SNP 2023/45) Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana dziļurbuma, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Murjāņos, Saulkrastu novadā
Saulkrastu novada pašvaldība
(2023/19) Vispārīgā vienošanās par zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu Cēsu novada Amatas apvienības teritorijā
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde
18.12.2023
(TNP 2023/107) Jaunu autobusu iegāde Tukuma novada pašvaldības vajadzībām
Tukuma novada pašvaldība
03.01.2024
(ORS 2023/30) Redzes lauka analizatora un nemidriātiskās funduskameras piegāde un uzstādīšana
Ogres rajona slimnīca SIA
(LVP 2023/187 AK) Trīs pārbūvētu un aprīkotu automašīnu iegāde
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
03.01.2024
(ORS 2023/36) 4K videosistēmas laparoskopiskajām operācijām piegāde un uzstādīšana
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
(CAIP 2023/143) Mediju plānošanas un informatīvo kampaņu izvietošanas pakalpojumi
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
08.01.2024
(AS SP LVM 2023/130_Ak) Ventilācijas iekārtu tīrīšanas un apkopes pakalpojumi
Latvijas valsts meži AS
28.12.2023
(CSDD 2023/57) Biķernieku kompleksās sporta bāzes (BKSB) biroja ēkas atjaunošanas būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Valsts autoceļa V869 Tiltagals-Mežastrodi- Varakļāni km 0.00-15.4 attīrīšana no sniega VAS "LAU" 2023/132
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
06.12.2023
(Apspriede) Vēsturisko 24., 25. korpusu, savienojoša tuneļa un inženierkomunikāciju tuneļa detalizēta būvprojekta izstrādes, būvdarbu un autoruzraudzības veikšana
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
18.12.2023
(LU 2023/56) Elektroapgādes transformatoru apakšstacijas pārbūve LU Akadēmiskajā centrā
Latvijas Universitāte
21.12.2023
(LU 2023/46) Klimata kontroles sistēmas papildinājumu izbūve LU Akadēmiskajā centrā
Latvijas Universitāte
21.12.2023
(LVM MI 2023/115_Ak) Meža meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
Latvijas valsts meži AS
(Grozījumi) (OSI 2023/23 AK) Vispārīgā vienošanās par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2024. - 2027. gados; (4 000 000 Eur)
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
22.12.2023
(Grozījumi) (SNP 2023/26/1/AK) Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde; (257 000 Eur)
Smiltenes novada pašvaldība
18.12.2023
(Grozījumi) (AM NBS NP 2023/015) PHILIPS, Bucky Diagnost TH, rentgena aparāta demontāža un utilizācija, digitālas rentgena iekārtas ar komplektāciju un optiskā koherences tomogrāfa komplekta iegāde
Nodrošinājuma pavēlniecība
16.01.2024
(Grozījumi) (ONP 2023/52) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ķeguma un Lielvārdes teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Ogres novada pašvaldība
08.01.2024
(Grozījumi) (ONP 2023/51) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ikšķiles teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Ogres novada pašvaldība
08.01.2024
(RVC 2023/13) Medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde, 2. kārta
Rīgas veselības centrs SIA
(Grozījumi) (SPAAO 2023/02) Atkritumu apsaimniekošanas poligona „Dziļā vāda” infiltrāta attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija un infiltrāta attīrīšanas (iekārtu ekspluatācijas) pakalpojuma nodrošināšana
SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
18.12.2023
(Grozījumi) (IeM VUGD 2023/25) Ugunsdzēsības armatūras iegāde (uz trīs gadiem); (62 500 Eur)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
11.12.2023
(Grozījumi) (MNP2023/47_EKII) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Madonas novada pilsētu un ciemu teritorijās
Madonas novada pašvaldība
18.12.2023
(Grozījumi) (VM NVD 2023/23) Pētījums "Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšana un uzlabošana"
Nacionālais veselības dienests
21.12.2023
(RVC 2023/6) Medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde, 1. kārta;
Rīgas veselības centrs SIA
(AS LVM MI 2022/349_Ak) Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Rietumvidzemes reģionā;
AS ,,Latvijas valsts meži”
(RD IP 2022/87) Projektu izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi diviem līdzdalības budžeta objektiem;
Rīgas domes Iepirkumu pārvalde
Liepājas valstspilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumi
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
(AS LVM KV 2023/79_Ak) Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu sagatavošana Dienvidkurzemes un Ziemeļkurzemes reģionos; (22 000 Eur)
Latvijas valsts meži AS
Mediju plānošanas un informatīvo kampaņu izvietošanas pakalpojumi
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepir
08.01.2024
Ķimikāliju un laboratorijas trauku piegāde
Latvijas Universitāte
(BNP 2023/99) Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu attīrīšana no sniega; (116 384 Eur)
Balvu novada pašvaldība
Dabas izziņas pētniecības peldlīdzekļa I grupas laipas novietošana Zirgu salā 2, Liepājā
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
10.01.2024
Būvuzraudzība objektam "Ēkas pārbūve vides piekļūstamības nodrošināšanai, Jaunā iela 79E, Jēkabpils, Jēkabpils novadā"
Jēkabpils novada pašvaldība
02.01.2024
Telpu un āra teritorijas uzkopšanas pakalpojuma sniegšana Liepājas Piemares pamatskolas vajadzībām
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
03.01.2024
(CNP 2023/65) Tīmekļa programmatūras pakalpojumi elektronisku skolēnu, vecāku un pedagogu aptauju veikšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Cēsu novada pašvaldība
Reaģentu un piederumu piegāde imunohistoķīmiskiem izmeklējumiem (kopā ar iekārtu)
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
03.01.2024
Laboratorijas materiālu piegāde
Latvijas Universitāte
Ugunsdzēsības armatūras iegāde (uz trīs gadiem)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
11.12.2023
(CN PAP 2023/26) Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes autoceļu mehanizēta attīrīšana no sniega ziemas sezonā Veselavas un Mārsnēnu pagastos
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde
(CN PAP 2023/25) Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde
(CSDD 2023/78) Telpu ģenerāltīrīšanas pakalpojums
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
(761596) Inženierzinātnes un tehnoloģijas (52) mācību kursu organizēšana (27.daļa);VIACOR Polymer GmbH (HRB 225072);14 400,00 EUR
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
PHILIPS, Bucky Diagnost TH, rentgena aparāta demontāža un utilizācija, digitālas rentgena iekārtas ar komplektāciju un optiskā koherences tomogrāfa komplekta iegāde
Nodrošinājuma pavēlniecība
16.01.2024
(RS 2023/58) Elektroauto uzlādes stacijas Rīgā, Vestienas ielā 35 un Atgāzenes ielā 24A projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi.
Rīgas satiksme RP SIA
Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām
Jēkabpils novada pašvaldība
02.01.2024
(Apspriede) Par tiesībām veikt asfalta segumu uzturēšanas darbus, Liepājā
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
18.12.2023
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības informācijas pārraidīšana LR raidstacijās 2024.gadā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
16.11.2023
Laboratorijas piederumu, reaģentu un ķīmisko vielu piegāde
Latvijas Universitāte
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ķeguma un Lielvārdes teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Ogres novada pašvaldība
08.01.2024
(Apspriede) Ārējais audits Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā un Liepājas universitātē
Rīgas Tehniskā universitāte
18.12.2023
(Apspriede) “Meža autoceļu būvdarbi ar mežizstrādes pakalpojumu Vidzemes reģionā”
Latvijas valsts meži AS
18.12.2023
Rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam
AS “Augstsprieguma tīkls”
Ludzas novada pašvaldības teritorijas plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde
Ludzas novada pašvaldība
10.01.2024
Tehniskās apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu tehniskā apkalpošana un uzturēšana Zemgales reģiona Ogres nodaļas objektos periodā no 01.01.2024. līdz 31.12.2024. VAS "LAU" 2023/129
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
11.12.2023
Vadlīniju "Mikromobilitātes infrastruktūras un projektēšanas labā prakse un ieteikumi" izstrāde
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Kompakto video spektrālo komparatoru un daudzfunkcionālo video spektrālo komparatoru iegāde
Valsts robežsardze
Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde
Smiltenes novada pašvaldība
18.12.2023
(ĶSSC 2023/16) Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Ķekavas sadzīves servisa centrs SIA
(RS 2023/28)SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” stacionāra ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve; (705 143 eur)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"
(JVP 2023/173/AK) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības informācijas pārraidīšana LR raidstacijās 2024.gadā; (45 819 eur)
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
(PSKUS 2023/123) Ķirurģisko lāzeru iegāde; (235 000 Eur)
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
(PNP 2023/40AK) Pārtikas produktu piegāde Preiļu pilsētas skolām
Preiļu novada pašvaldība
Par dīzeļa – hibrīda autobusu piegādi
SIA “Jelgavas autobusu parks”
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ikšķiles teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Ogres novada pašvaldība
08.01.2024
(CAIP 2023/79) Zāles pļaušana, nopļautās zāles savākšana un izvešana
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
(CNAAP 2023/15) Pašvaldības autoceļa Meijermuiža - Vāļi, Cēsu novads, izskalojumu remonts
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde
(RPNC 2023/43) Virtuālās realitātes rehabilitācijas sistēmas, apskaņošanas un konferenču zāļu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Tvaika ielā 2, Rīgā
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
Jaunu autobusu iegāde Tukuma novada pašvaldības vajadzībām
Tukuma novada pašvaldība
03.01.2024
(VKP 2023/080U) Ielu un veloceliņu mehanizētā tīrīšana 2024. un 2025.gadā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
(VKP 2023/078U) Ietvju, skvēru, iekšpagalmu uzturēšana un pļaušana 2024. un 2025.gadā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Gultiņu, virsmatraču un gultiņu uzglabāšanas skapju piegāde PII "Zīļuks" un gultiņu piegāde PII "Dzintariņš" vajadzībām
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
04.10.2023
(VKP 2023/077U) Melioratīvo sistēmu uzturēšana 2024. un 2025.gadā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
(VKP 2023/076U) Koplietošanas platību uzturēšana 2024. un 2025.gadā, Ventspilī
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Komunālā pārvalde"
(Aktualizēts) (Apspriede) Jaunaudžu un agrotehniskās kopšanas pakalpojums
Meža pētīšanas stacija
15.12.2023
Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana
Mārupes novada pašvaldība
19.10.2023
Trīs pārbūvētu un aprīkotu automašīnu iegāde
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
03.01.2024
Ventilācijas iekārtu tīrīšanas un apkopes pakalpojumi
AS "Latvijas valsts meži"
28.12.2023
Pārsienamo materiālu un aprūpes līdzekļu piegāde
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
02.01.2024
(Grozījumi) (DŪ 2023/40) Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve no 18.novembra ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000270027, Daugavpilī
SIA "Daugavpils ūdens"
21.12.2023
Atzinuma par sugu grupu putni un biotopu grupu meži un virsnāji atradne “Zāgadi”, Alūksnes nov. Alsviķu pag. sniegšanu VAS "LAU" 2023/128
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
07.12.2023
Degvielas iegāde no vairumtirdzniecības bāzes sauszemes transportlīdzekļiem IeM padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 4 gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
20.12.2023
Liepājas valstspilsētas publiskas lietošanas spēļu un rekreācijas laukumu uzturēšana, iekārtu remonts un demontāža
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
(LVP 2023/132) Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par drukas un kopēšanas iekārtu, kā arī citas biroja tehnikas piegādi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Vidzemes šosejā 34A, 38A, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads
Ropažu novada pašvaldība
05.01.2024
(LVP 2023/109) Apkures sistēmas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Marķētās dīzeļdegvielas piegāde
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”
04.01.2024
Dažādu medicīnas ierīču piegāde
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
08.01.2024
Vispārīgā vienošanās par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2024. - 2027. gados
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
22.12.2023
Ārējais audits Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā un Liepājas universitātē
Rīgas Tehniskā universitāte
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un demontāžas darbi "Ēku kompleksa Tartu ielā 15A, Daugavpilī nojaukšana"
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Bezemisiju transportlīdzekļu un pārvietojamo uzlādes iekārtu iegāde Madonas novada pašvaldības vajadzībām
Madonas novada pašvaldība
15.12.2023
(LVP 2023/118) Gultiņu, virsmatraču un gultiņu uzglabāšanas skapju piegāde PII "Zīļuks" un gultiņu piegāde PII "Dzintariņš" vajadzībām
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
(LU 2022/69) Laboratorijas piederumu, reaģentu un ķīmisko vielu piegāde;
Latvijas Universitāte
(MNP 2023/104) Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana; (200 000 eur)
Mārupes novada Dome
Atkritumu apsaimniekošanas poligona „Dziļā vāda” infiltrāta attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija un infiltrāta attīrīšanas (iekārtu ekspluatācijas) pakalpojuma nodrošināšana
SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
18.12.2023
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Madonas novada pilsētu un ciemu teritorijās
Madonas novada pašvaldība
18.12.2023
VNĪ/2023/CA-436 "Mikroautobusa nodrošināšana ar vadītāju pakalpojumu maršrutā Liepāja – Rīga - Liepāja"
Valsts nekustamie īpašumi VAS
06.12.2023
VNĪ/2023/CA-435 "Mikroautobusa nodrošināšana ar vadītāju pakalpojumu maršrutā Daugavpils – Rīga - Daugavpils "
Valsts nekustamie īpašumi VAS
06.12.2023
(DVP 2023/105) Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centram; (32 986 Eur)
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Iepirkuma plāni: Padziļināšanas darbu veikšana objekta „Piestātnes KS-34 pārbūve” ietvaros;2023, decembris - 2023, decembris
Rīgas Brīvostas pārvalde
(LVA 2023/15/B) Metodikas kursu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides semināra norises nodrošinājums
Latviešu valodas aģentūra
(LNVM 2023/9) Grāmatas “Koks un cilvēks Ziemeļeiropā no senvēstures līdz mūsdienām” druka
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
(LNVM 2023/11) Grāmatu “Brunči Latvijā 19. gs.-20. gs. sākums” un “Vainagošanās. Arheoloģiskie, etnogrāfiskie un laikmetīgie vainagi Latvijas kultūrā” druka
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
(JVA 2023/100) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības meliorācijas infrastruktūras uzturēšanas darbi
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
(SAEIMA 2023/18) Elektronisko sakaru pakalpojumi
Latvijas Republikas Saeima
(VNĪP 2023/059) Ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" apsaimniekošanā esošajās ēkās (atkārtots)
Ventspils nekustamie īpašumi, pašvaldības SIA
(LPR 2023/24) Vizītes organizēšana uz Milānu, Itāliju
Latgales plānošanas reģions
(VNP 2023/130B) Burtnieku Ausekļa pamatskolas ēkas vienkāršotā pārbūve
Valmieras pilsētas pašvaldība
(TM 2023/48/Komisija) Aprēķinu veikšana par PSRS režīma nodarītiem zaudējumiem mūsdienu naudas un zelta izteiksmē, apkopojot līdz šim veikto pētījumu rezultātus Komisijas vajadzībām
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
(TM 2023/50/Komisija) Brošūras izstrāde par PSRS budžeta ieņēmumiem un izdevumiem Latvijā 1944. - 1990. gadam Komisijas vajadzībām
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
(SIA AADSO 2023/12) PAR ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDI SIA “AADSO” VAJADZĪBĀM 2024.GADAM
"ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA" SIA
(761321) Siltinātas lauksaimniecības tehnikas garāžas būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un būvprojektu; SIA “ASKO AS” (LV42403013960);115 212,29 EUR
Zemnieku saimniecība “Lauri”
(761325) Šķembu laukuma būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un ieceres dokumentāciju; SIA “ASKO AS” (LV42403013960); 85 083,39 EUR
Zemnieku saimniecība “Lauri”
(VBOP 2023/88) Atkritumu pieņemšana no kuģiem
Ventspils brīvostas pārvalde
(VSAC "Kurzeme" 2023/11) Funkcionālo gultu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
(VSAC "Kurzeme" 2023/12) Teritorijas uzturēšanas tehnikas (traktora ar aprīkojumu) piegāde VSAC “Kurzeme” filiālei ”Veģi”
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
(TNS 2023/32 CA-76) Koka ārdurvju izgatavošana un montāža (Lielā iela 17, Talsi)
Talsu namsaimnieks SIA
(JNP 2023/209) IKT Aprīkojums Jēkabpils 2. vidusskolai, Jēkabpils Valsts ģimnāzijai saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Jēkabpils novada pašvaldība
(JNP 2023/208) Interaktīvā displeja uzstādīšana Jēkabpils novada Izglītības pārvaldē
Jēkabpils novada pašvaldība
(JNP 2023/194) Jēkabpils pilsētas puķu stādu iegāde, dobju kopšana un Jēkabpils novada teritorijām puķu stādu iegāde
Jēkabpils novada pašvaldība
(GNP 2023/94) Elektroinstalācijas materiālu iegāde Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Gulbenes novada pašvaldība
(DNP 2023/85K) Dobeles un Auces pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā 2024. gadā
Dobeles novada pašvaldība
(BNP 2023/82/ERAF) Aprīkojuma iegāde deinstitucionalizācijas infrastruktūras objektiem Rūpniecības ielā 9 un Slimnīcas ielā 4, Bauskā
Bauskas novada pašvaldība
(BNP 2023/104) Klusuma kabīnes komplekta piegāde un uzstādīšana
Balvu novada pašvaldība
(AND 2023/73) Mērniecības pakalpojums Lāčplēša ielā 21, Aizkrauklē
Aizkraukles novada pašvaldība
(JIP 2023/3) Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs
Jūrmalas Izglītības pārvalde
(EM 2023/52) Degvielas iegāde dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros Ekonomikas ministrijas un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vajadzībām (1.kategorija)
Ekonomikas ministrija
(IeM VP 2023/45) Drošības informatīvā kampaņa par elektroskrejriteņu lietotāju drošību ceļu satiksmē izstrāde un izplatīšana
LR IeM Valsts policija
(2023/3) Paraugu ņemšanas pakalpojumi dopinga kontroles Testēšanas iestādes (Latvijas Antidopinga birojs) vajadzībām ārvalstīs
Latvijas Antidopinga birojs
(VRK 2023/07-01) Saliekamās alumīnija telts ar aprīkojumu piegāde
Valsts robežsardzes koledža
(LVRTC 2023/22) EKSKAVATORA UN RAIDERA AR APRĪKOJUMU IEGĀDE
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
27.12.2023
(Rīgas 2. slimnīca 2023/31 S) Dezinfekcijas līdzekļu piegāde
Rīgas 2. slimnīca SIA
06.12.2023
(BNP 2023/96) Interaktīvo displeju piegāde un uzstādīšana Bauskas pilsētas pamatskolai
Bauskas novada pašvaldība
12.12.2023
(Apspriede) VSIA „Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” darbinieku veselības apdrošināšana
Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" Valsts SIA
15.12.2023
(Apspriede) Invazīvās kardioloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
15.12.2023
(Apspriede) Rotaļu laukuma iekārtu piegāde publiskajam laukumam Lazdonā, Madonas novadā
Madonas novada pašvaldība
15.12.2023
(Apspriede) TEC-2 1.energobloka tvaika turbīnas vadības sistēmas TCS (AC160) modernizācija
Latvenergo AS
15.12.2023
(Aktualizēts) (Apspriede) AVAD un NMPON jaunā korpusa specializēto darba vietu iegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
15.12.2023
(Aktualizēts) (Apspriede) Dažādu medicīnas iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana 1. daļa
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
15.12.2023
(Aktualizēts) (Apspriede) AVAD un NMPON jaunā korpusa aprūpes aprīkojuma iegāde 1. daļa
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
15.12.2023
(DMV 2023/125) Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana (11.kārta)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
03.01.2024
(CFLA 2023/10-PAK) Mobilo sakaru pakalpojuma nodrošināšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
18.12.2023
(SIA RNP 2023/63) Transportbetona iegāde
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
22.12.2023
(VAMOIC 2023/119) “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Ēku (011) telpu grupas pārseguma un telpu pārbūve "Ādažu militārā bāze", Kadagā, Ādažu novadā”
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
18.12.2023
(KNRPP 2023/05) Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada sociālās aprūpes centram "Skuķi"
Krāslavas novada pašvaldības Robežnieku pagasta pārvalde
21.12.2023
(Grozījumi) (RŪ-2023/179) BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve
Rīgas ūdens SIA
17.01.2024
(RŪ-2023/232) Ūdensvada tīkla izbūve Rīgā, Kabiles un Kurmales ielā
Rīgas ūdens SIA
09.01.2024
(Apspriede) Meliorācijas sistēmas kopšana, taku un grāvju uzturēšana Emzes parkā, Gulbenē
Gulbenes novada pašvaldība
15.12.2023
(CN LAP 2023/14) Degvielas iegāde Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes vajadzībām
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde
18.12.2023
(LU 2023/24_I) Gruntsūdens monitoringa iekārtu un meteoroloģisko staciju piegāde
Latvijas Universitāte
18.12.2023
(Aktualizēts) (Apspriede) Invazīvās kardioloģijas, elektrofizioloģijas un aritmoloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde III
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
15.12.2023
(Papildināts) (Apspriede) TEC-2 1.energobloka tvaika turbīnas vadības sistēmas TCS (AC160) modernizācija
Latvenergo AS
04.12.2023
(DKNP 2023/110_) Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un telpaugu iegāde Dienvidkurzemes novada pašvaldībai un tās iestāžu vajadzībām
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
18.12.2023
(Grozījumi) (IeM NVA 2023/92) Iekšējās drošības fonda projekta Nr.VUGD/IDF/2018/5„CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” papildus nepieciešamie būvdarbi Krustpils ielā 10, Rīgā
Nodrošinājuma valsts aģentūra
13.12.2023
(LU 2023/54_I) NVIVO Academic licenču piegāde
Latvijas Universitāte
(LU 2023/60_I) NVIVO Academic licenču piegāde
Latvijas Universitāte
18.12.2023
(VSIA TOS 2023/57K) Mugurkaula ķirurģijai nepieciešamo implantu piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
18.12.2023
(KISC 2023/4/2-T1) Darbinieku veselības apdrošināšana
Kultūras informācijas sistēmu centrs
18.12.2023
(JRS 2023/40K) Osteosintēzes stieņu un instrumentu komplektu piegāde
Jēkabpils reģionālā slimnīca SIA
18.12.2023
(BT 2023/8) Kokmateriālu piegāde SIA "Bulduru Tehnikumam" Viestura iela 6, Jūrmala
SIA "Bulduru Tehnikums"
18.12.2023
(MNP 2023/136) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība gājēju – veloceļa izbūvei Mārupītes gatvē, Mārupē
Mārupes novada pašvaldība
18.12.2023
(BNP 2023/95) Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdrukāšana, ievietošana aploksnēs un nosūtīšana
Bauskas novada pašvaldība
19.12.2023
(ANP 2023/32) Nekustamo īpašumu un kustamās mantas tirgus vērtības noteikšana Alūksnes novadā
Alūksnes novada pašvaldība
19.12.2023
(JVP 2023/199/AK) Informatīvā izdevuma "Jelgavas Vēstnesis" piegāde Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
19.12.2023
(CAIP 2023/125) Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas transporta un mobilitātes attīstības tematiskā plānojuma izstrāde
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
05.01.2024
(PSKUS 2023/216) Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope un remonts
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
05.01.2024
(SIA RNP 2023/54) Celtniecības materiālu iegāde
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
10.01.2024
(e1c9a4a2-96fd-4062-bc3a-595e1244e63e) Budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājuma izstrāde
Valsts Kase
(LRS 2023/34) Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ēdināšanas bloka vajadzībām
Liepājas reģionālā slimnīca SIA
08.01.2024
(0924a6db-a18f-423a-bba3-2ec7cd6bd8fa) Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Dobeles novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram “Tērvete”
Dobeles novada pašvaldība
(SKSS 2023/2/AK) Digitālās radiogrāfijas iekārtas iegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca
18.12.2023
(2e542f0f-a703-41c0-8210-88cd903accfb) Reģionālo televīziju video satura digitalizācija, īstenojot Atveseļošanās fonda projektu “Mediju satura integrācija Latvijas digitālā kultūras mantojuma platformā”
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Gada pārskatu revīzija (2023., 2024. un 2025.gads) VAS "LAU" 2023/82
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
19.10.2023
(5dc3f4c3-022c-474f-9b32-e5c980fa7933) Mikroautobusu iegāde IeM iestāžu vajadzībām
Nodrošinājuma valsts aģentūra
(BNP 2023/114) Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldības iestādei Balvu novada “Pansionāts “Balvi””
Balvu novada pašvaldība
12.12.2023
(Grozījumi) (TA 2023/10/K) Komunikācijas un saskarsmes prasmju mācības tiesu sistēmas darbiniekiem
Tiesu administrācija
19.12.2023
(7fa674ad-3dfc-4d87-84ae-37db24de8b65) SPECIALIZĒTĀS TEHNIKAS PILNA SERVISA NOMA
Jelgavas komunālie pakalpojumi SIA
(523f8cae-09da-4c1f-ac86-b721830e018c) Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi (bij. autoceļš A7) krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēte, projektēšana un autoruzraudzība
Ķekavas novada pašvaldība
(SIA RNP 2023/48) Hidraulisko auto pacēlāju iegāde
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
03.01.2024
(Grozījumi) (TNP 2023/54) Siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Talsu novada pašvaldība
18.12.2023
(DKNP 2023/93_) Publiskās ārtelpas labiekārtošana un pārbūve Atmodas ielā 15A un Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
08.01.2024
(PIEJŪRA 2023/17) Frontālā iekrāvēja pilna servisa noma
Atkritumu apsainiekošanas sabiedrība Piejūra SIA
21.12.2023

Vēlaties saņemt visaptverošu Jūs interesējošās nozares aktuālo iepirkumu informāciju?

Piesakieties Mercell un saņemiet paziņojumus par jaunākajiem iepirkumiem sev svarīgajās nozarēs 7 dienas bez maksas!

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija