Publiskie Iepirkumi

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
Tehnikas un konteineru izvietošanas laukuma, ēku un inženierbūvju, un tīklu būvniecība Kadagā, Ādažu novadā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
28.08.2018.
Kabeļu aizsargcauruļu iegāde
AS "Sadales tīkls"
Tekstapstrādes pakalpojumu nodrošināšana
Valsts izglītības satura centrs
Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana, apkalpošana un papildinājumu izstrāde
Tiesu administrācija
Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana
Daugavpils pilsētas dome
Inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošana un remontdarbi SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vajadzībām
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
Darba vides risku novērtēšanas moduļu izstrāde bīstamo nozaru uzņēmumiem
LR Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcija
1., 2. un 3. korpusu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Sabiedrības informēšanas kampaņas „Fiziskās aktivitātes veicināšana” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un publicitāte
Veselības ministrija
Riska vadības rokasgrāmata
AS "RB Rail"
Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana
Tukuma novada dome
Rīgas pilsētas pašvaldības informācijas izvietošana Latvijas drukātajā periodiskajā izdevumā
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
20.08.2018.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā (atkārtoti)
Kokneses novada dome
27.08.2018.
Transportlīdzekļu piegāde
Ventspils Pilsētas Pašvaldības policija
Degvielas piegāde SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām
SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"
Vieglo automašīnu iegāde
Latvijas Republikas Prokuratūra
Elektronu paramagnētiskās rezonanses spektrometra piegāde
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ramana spektometra piegāde
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 3. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
Degvielas piegāde Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Ķekavas novada pašvaldība
Rentgena starojuma absorbcijas spektrometrs ar nanomēroga izšķirtspēju
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Latvijas Universitāte
Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Metāla mākslinieciskā apstrāde” ietvaros
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Diagnostiskie reaģenti
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana
Latvijas Universitāte
Pārtikas produktu iegāde Zemessardzei un NBS vienībām
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
30.08.2018.
MW sakaru komplekta iegāde JNS datu pārraides tīkla modernizācijai
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
21.08.2018.
Degvielas iegāde no vairumtirdzniecības bāzes sauszemes transportlīdzekļiem, kā arī marķētās degvielas apkurei iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz četriem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
07.08.2018.
Jauna vai lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
Viļānu novada pašvaldība
24.08.2018.
Helikopteru rezerves daļu piegāde (4 gadus)
Valsts robežsardze
20.08.2018.
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē, pārbūve
Rēzeknes pilsētas dome
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē, pārbūve
Rēzeknes pilsētas dome
20.08.2018.
Ārējo pakalpojumu sniegšana (laika un līdzekļu) saistībā ar izstrādi, konsultācijām un atbalstu informācijas sistēmu jomā (DIGIT-TM)
European Commission, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy and Resources, ICT Procurement and Contracts Unit
Teritorijas žoga izbūve ar ieceres dokumentācijas izstrādi Bērzpils ielā 20, Balvos un Jelgavas ielā 65, Kuldīgā
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Teritorijas iekšējo ceļu remontdarbi „Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā (grozījumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
02.08.2018.
Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā (pielikumi)
Latvijas valsts meži AS
27.07.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01, pik.113/33-241/93 Ošupes un Barkavas pagastā, Madonas novadā, Murmastienes un Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā atjaunošana (1 245 400 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
13.08.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Umara, ŪSIK 42464:01, pik.0/00-34/65, 65/62-153/80 atjaunošana Annas, Alsviķu, Jaunalūksnes, Jaunannas pagastos, Alūksnes novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
13.08.2018.
Kurināmās šķeldas, granulu un malkas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2018./2019. gada apkures sezonā (pielikumi)
Raunas novada dome
06.08.2018.
Elektroenerģijas piegāde Rūjienas novada pašvaldības vajadzībām
Rūjienas novada pašvaldība
23.08.2018.
Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (pielikumi)
Ventspils brīvostas pārvalde
09.08.2018.
Elektroenerģijas piegāde slimnīcai "Ģintermuiža" (70 000 Eur) (pielikumi)
VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""
14.08.2018.
Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
VAS Latvijas Valsts ceļi
16.08.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Kapupe, ŪSIK kods 38564:01, pik. 00/00-124/90 atjaunošana Viesturu, Rundāles, Svitenes pagastā, Rundāles novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
06.08.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Papes kanāls, ŪSIK kods 338:01, pik. 00/00-10/14 Rucavas pagastā, Rucavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
06.08.2018.
Autobusa ar šoferi noma Siguldas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām (143 000 Eur)
Siguldas novada dome
10.08.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Kārklupīte, ŪSIK kods 43114:01, pik.00/00-55/60 atjaunošana Krustpils pagastā, Krustpils novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
06.08.2018.
Mēbeļu, aprīkojuma un mācību līdzekļu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada ģimnāzijā, Rīgas ielā 30, Limbažos (75 000 Eur)
Limbažu novada pašvaldība
06.08.2018.
Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros (10 000 Eur)
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
10.08.2018.
Jaunu transportlīdzekļu piegāde Grobiņas novada pašvaldībai
Grobiņas novada dome
23.08.2018.
Objekta “Ražošanas ēkas jaunbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.08.2018.
Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (pielikumi)
Nodrošinājuma valsts aģentūra
08.08.2018.
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldības Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādē
Limbažu novada pašvaldība
31.07.2018.
Grīdas mazgājamo iekārtu iegāde
Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība " Rīgas Centrāltirgus"
VNĪ/2018/CA-202 Jauna ciklona/pelnu atdalītāja un ventilatora korpusa izgatavošana, Krāslavas n., Piedrujas p. RKP "Patarnieki"
Valsts nekustamie īpašumi VAS
03.08.2018.
VNĪ/2018/CA-203 Par malkas iegādi
Valsts nekustamie īpašumi VAS
03.08.2018.
Pārtikas produktu piegāde
Smiltenes Valsts tehnikums - profesionālā vidusskola
13.08.2018.
Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā (235 000 Eur)
Jēkabpils novada pašvaldība
10.08.2018.
Teritoriju un apstādījumu kopšana Cēsu pilsētā. (3 375 000 Eur)
Cēsu novada pašvaldība
23.08.2018.
Motorgreideru iegāde
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
21.08.2018.
Dienas centra pakalpojums senioriem Kuldīgas pilsētā
Kuldīgas novada pašvaldība
13.09.2018.
Apgaismota stāvlaukuma pārbūve (216 135 Eur) (pielikumi)
Rundāles novada dome
25.07.2018.
Meža autoceļu atjaunošanas būvdarbi Dienvidlatgales reģionā (pielikumi)
Latvijas valsts meži AS
20.07.2018.
Metālapstrādes pakalpojumi un individuāli izgatavojamo detaļu piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (39 000 Eur) (pielikumi)
Latvijas Universitāte
20.07.2018.
Būvniecības darbu veikšana SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"ēkā Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, Invazīvās kardioloģijas centra izvietošanai (5 000 000 Eur) (pielikumi)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
03.08.2018.
Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde (papildināts)
Nacionālais veselības dienests
22.08.2018.
Degvielas iegāde Valsts meža dienesta vajadzībām (3 141 457 Eur) (papildināts)
Valsts meža dienests
20.08.2018.
Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Sporta laukuma pārbūve J.Rozentāla ielā 19, Saldū” (pielikumi)
Saldus novada pašvaldība
09.08.2018.
Atkārtots iepirkums "Bērnu rotaļu laukuma izbūve Enerģētiķu ielā 13 un Enerģētiķu ielā 15, Salaspilī, Salaspils novadā"
Salaspils novada dome
31.07.2018.
Kanalizācijas tīklu izbūve Ikšķilē projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros
INPSIA Ikšķiles māja
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā
Kokneses novada dome
Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2018.–2022. gadā
AS "Latvijas valsts meži"
Automašīnu ass svaru, autotransporta platformas svaru un dzelzceļa platformas svaru apkope un remonts
Valsts ieņēmumu dienests
23.08.2018.
Teritoriju un apstādījumu kopšana Cēsu pilsētā
Cēsu novada pašvaldība
23.08.2018.
Veselības apdrošināšana Valsts vides dienesta darbiniekiem
Valsts vides dienests
20.08.2018.
LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
22.08.2018.
Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana
Salacgrīvas novada dome
21.08.2018.
Medicīnas preču un materiālu piegāde Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas darbības nodrošināšanai
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
14.08.2018.
Automašīnu noma Tiesu administrācijas funkciju nodrošināšanai
Tiesu administrācija
Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Elektroenerģijas piegāde Rūjienas novada pašvaldības vajadzībām
Rūjienas novada pašvaldība
23.08.2018.
Jaunu transportlīdzekļu piegāde Grobiņas novada pašvaldībai
Grobiņas novada dome
23.08.2018.
Motorgreideru iegāde
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
21.08.2018.
Degvielas iegāde Valsts meža dienesta vajadzībām
Valsts meža dienests
20.08.2018.
Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde
Nacionālais veselības dienests
22.08.2018.
Jauna pasažieru autobusa (19 + 1) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Novadnieku pagasta pārvaldes vajadzībām
Saldus novada pašvaldība
10.08.2018.
Riebiņu novada Riebiņu un Gelenovas parku labiekārtošanas tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība
Riebiņu novada dome
Uzturēšanas un remonta darbi Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos (grozījumi)
Dabas aizsardzības pārvalde
26.07.2018.
Jaunas ielas izbūve no Lubānas ielas līdz Rīgas pilsētas robežai ar pieslēgumu Garai ielai un SIA “Izoterms” piebraucamajam ceļam Stopiņu novadā (grozījumi)
Rīgas domes Satiksmes departaments
01.08.2018.
Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai
Valkas novada dome
09.08.2018.
Autobusa iegāde
Ozolnieku novada pašvaldība
09.08.2018.
Brīvdabas estrādes jaunbūve Jūras ielā 3A, Carnikavā
Carnikavas novada dome
14.08.2018.
Remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās
Vecumnieku novada dome
Uzturēšanās atļauju datu noliktavas pilnveidošana un uzturēšana
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
30.07.2018.
Ventspils brīvostas Krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5 ( grozījumi, pielikumi)
Ventspils brīvostas pārvalde
08.08.2018.
VNĪ/2018/CA-201 Konsultācijas - literāri pareizas valodas lietošana un koriģēšana
Valsts nekustamie īpašumi VAS
24.07.2018.
Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos (3 130 000 Eur)
Preiļu novada dome
10.08.2018.
Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā
Babītes novada pašvaldība
09.08.2018.
Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana (300 100 Eur)
Dabas aizsardzības pārvalde
08.08.2018.
Reto slimību medikamenta Palivizumabum piegāde (pielikumi)
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
24.08.2018.
Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta"īstenošanai (1 283 542 Eur) (pielikumi)
Rēzeknes novada pašvaldība
03.08.2018.
Saimniecības preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām (79 833 Eur) (pielikumi)
Rēzeknes pilsētas dome
02.08.2018.
LLU tehniskās fakultātes mācību korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšana un būvkonstrukciju pārbūve (grozījumi )
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
08.08.2018.
Būvekspertīze būvprojektam ,,Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1. pamatskolas ēkai Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā”
Cēsu novada pašvaldība
Pārtikas produktu piegāde Valmieras tehnikumam
Valmieras Profesionālā vidusskola
08.08.2018.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2019., 2020. un 2021.gadā (pielikumi)
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
03.08.2018.
Bojāto betona plātņu atjaunošana Salaspils memoriālā
Salaspils novada dome
Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros (pielikumi)
Daugavpils pilsētas dome
31.07.2018.
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām (141 094 Eur) (pielikumi)
Rīgas Tehniskā universitāte
17.08.2018.
Autoceļa Nr.5627 Litavnieki - Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve (400 000 Eur) (pielikumi)
Rēzeknes novada pašvaldība
08.08.2018.
Tukuma pirmskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" pārbūve (1 300 000 Eur) (grozījumi)
Tukuma novada dome
31.07.2018.
Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana VSIA LVĢMC vajadzībām (200 000 Eur)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
22.08.2018.
Par desmit jaunu, vienādu komercfurgona tipa, trafarētu un aprīkotu automašīnu iegādi (412 397 Eur) (grozījumi)
Rīgas Pašvaldības Policija
20.08.2018.
Automātiskie roku žāvētāji
Saliena Group
25.07.2018.
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde
10.08.2018.
Latvijas Universitātes Studentu padomes rīkoto pasākumu muzikāli tehniskais nodrošinājums
Latvijas Universitāte
30.07.2018.
""Transporta pakalpojumi” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” (132 231 Eur)
Nodarbinātības valsts aģentūra
13.08.2018.
Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu Alūksnē pārbūves darbu būvuzraudzība (47 000 Eur)
Alūksnes novada pašvaldība
03.08.2018.
Ēkas pārbūves projekta izstrāde Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga (60 000 Eur)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
08.08.2018.
Veļas mazgāšanas pakalpojuma iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm (120 000 Eur)
Jelgavas pilsētas dome
14.08.2018.
Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana
Ogres tehnikums
08.08.2018.
Nekustamā īpašuma "Virānes darbnīcas" Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.50940090089, tirgus (parastās) vērtības noteikšana
VAS "Privatizācijas aģentūra"
31.07.2018.
Bauskas novada skolēnu pārvadājumi 2018./2019.mācību gadā un neregulārie pārvadājumi
Bauskas novada dome
08.08.2018.
Degvielas iegāde Aizputes novada pašvaldības vajadzībām
Aizputes novada dome
13.08.2018.
Automašīnu iegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām ar ieskaitu (pielikumi)
Ķekavas novada Dome
30.07.2018.
Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes "Māllēpīte" telpu remonts
Mālpils novada dome
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Loka ielā 2, Ogrē un Loka ielā 4, Ogrē. (723 997 Eur)
Ogres namsaimnieks SIA
08.08.2018.
Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu
VAS "Privatizācijas aģentūra"
31.07.2018.
Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana
Valkas novada dome
Par video tālskatu un fotokameru iegādi Valsts policijas vajadzībām (55 041 Eur) (grozījumi)
Valsts policija
31.07.2018.
Datorizētās nodokļu maksātāju riska novērtēšanas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana, garantijas nodrošināšana un licenču uzturēšana (2 395 868 Eur)
Valsts ieņēmumu dienests
21.08.2018.
Par jaunu automobiļu pilna servisa nomu (150 000 Eur) (grozījumi)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
06.08.2018.
Upeslejas skolas 1. un 2.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana bērnudārza grupiņu izvietošanai
Stopiņu novada dome
Komunikācijas kampaņa par personām ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam) (132 975 Eur) (pielikumi)
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
30.07.2018.
Rūpniecisko un apkures materiālu un iekārtu piegāde (50 000 Eur) (pielikumi)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
07.08.2018.
Garīgās veselības atbalsta grupu un informatīvo nodarbību nodrošināšana projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" ietvaros
Liepājas pilsētas pašvaldība
15.08.2018.
Smēķēšanas novēršanas pasākumu nodrošināšana projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" ietvaros
Liepājas pilsētas pašvaldība
08.08.2018.
Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pašvaldības iestāžu ēkās
Daugavpils pilsētas dome
08.08.2018.
Mācību konkursa jauniešiem "Gada jaunais autovadītājs" izstrāde, realizēšana un publicitāte
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
30.07.2018.
Adopcijas reģistra papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde (86 777 Eur)
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Tehnisko palīglīdzekļu rezerves daļu iegāde (65 412 Eur)
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
07.08.2018.
Valsts vietējo autoceļu V173 Virķēni - Meizakila posma km 14.323 - 22.379, V229 Vecbilska - Cirgaļi posma km 1.184 - 8.525 un V175 Rūjiena - Igaunijas robeža posma km 3.079 - 12.135 seguma atjaunošana
VAS Latvijas Valsts ceļi
03.08.2018.
Dažādu iespieddarbu pakalpojumu sniegšana Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai (pielikumi)
Rīgas 60.vidusskola
03.08.2018.
Noliktavas nojumes izbūve Jaunvēveros, Rembates pagastā, Ķeguma novadā (grozījumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
31.07.2018.
CISCO apmācību laboratorijas aprīkojuma iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
02.08.2018.
Skujkoku un lapu koku jaunaudžu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā esošos mežos Rāznas Nacionālajā parkā
Dabas aizsardzības pārvalde
07.08.2018.
Vieglo automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde (144 000 Eur)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
03.08.2018.
Endoskopijas kabineta iekārtu piegāde
Jūrmalas slimnīca SIA
08.08.2018.
Autopārvadājumu pakalpojums starppilsētu līnija Rīga - Saldus - Rīga
DPD Latvija SIA
31.07.2018.
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Riebiņu novada sociālo pakalpojumu saņemšanas centra "Atspēriens"ēkai
Riebiņu novada dome
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Aknīstes novada mācību iestādēs (pielikumi)
Aknīstes novada pašvaldība
30.07.2018.
Zirgu staļļu un manēžas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība, kadastra apzīmējums 44440020246, 44440020431
Ilūkstes novada pašvaldība
Artroskopisko implantu piegāde (139 860 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
01.08.2018.
Auditoriju mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ventspils Augstskolā (pielikumi)
Ventspils Augstskola
06.08.2018.
Īslīces vidusskolas sporta laukuma pārbūve (490 000 Eur) (pielikumi)
Bauskas novada dome
31.07.2018.
Objekta ‘’Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma būvdarbi Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā. (250 000 Eur)
Cēsu novada pašvaldība
06.08.2018.
Liepājas pilsētas reklāmas kampaņas radošā risinājuma izstrāde un realizācija
Liepājas pilsētas pašvaldība
15.08.2018.
Par datortīkla komutatoru piegādi (100 000 Eur)
Latvijas Banka
07.08.2018.
SARC “Staļģene” telpu pārbūve un teritorijas labiekārtošana
Jelgavas novada pašvaldība
07.08.2018.
Parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2019.gadam ( pielikumi)
Nacionālais veselības dienests
02.08.2018.
Dabasgāzes piegāde Piekrastes ielā 22, Daugavpilī
Valsts ieņēmumu dienests
PĀRTIKAS IEPIRKUMS IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLĀ, PIEMĒROJOT ZAĻĀ IEPIRKUMA KRITĒRIJUS
Gaujienas internātpamatskola
06.08.2018.
Satiksmes uzraudzības punktu ierīkošanas Rīgas vēsturiskā centra perimetrā projektēšana un autoruzraudzība
Rīgas domes Satiksmes departaments
06.08.2018.
Kurināmās malkas iegāde Zaņas pagasta pārvaldes vajadzībām
Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvalde
27.07.2018.
Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā (pielikumi)
Salacgrīvas vidusskola
03.08.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve un mācību manēžas jaunbūve (grozījumi)
Valsts izglītības attīstības aģentūra
08.08.2018.
Elektroenerģijas piegāde
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
15.08.2018.
Mērinstrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
20.08.2018.
JNS avārijas energobarošanas iekārtu apkalpošana un uzturēšana (grozījumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
31.07.2018.
Ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo iekārtu piegāde (389 256 Eur) ( grozījumi)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
02.08.2018.
Sociāllās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
23.07.2018.
Kokaugu nozāģēšana
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
29.08.2018.
Sabiedrisko tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
20.08.2018.
Metodiskā atbalsta līdzekļu izstrādes ekspertu pakalpojuma iepirkums ( grozījumi, pielikumi)
Izglītības kvalitātes valsts dienests
26.07.2018.
Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Sporta laukuma pārbūve J.Rozentāla ielā 19, Saldū”
Saldus novada pašvaldība
Vieglās automašīnas iegāde
Kārsavas novada pašvaldība
24.07.2018.
Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi 2014.-2020.g. ES fondu plānošanas periodā
Finanšu ministrija
02.08.2018.
Daugavpils 14.pimsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem (300 000 Eur)
Daugavpils pilsētas dome
03.08.2018.
Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi, Aizupes, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (pielikumi)
Valsts izglītības attīstības aģentūra
10.08.2018.
„Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ ēkas 6. un 7.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana” (980 000 Eur) (grozījumi)
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
30.07.2018.
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “KĀPĒCĪTIS” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (grozījumi)
Liepājas pilsētas pašvaldība
25.07.2018.
Mobilo robotu iepirkums (113 000 Eur)
AS "Transporta un sakaru institūts"
27.07.2018.
Asins komponentu ātras sasaldēšanas ierīču piegāde un nodošana ekspluatācijā (66 116 Eur) (pielikumi)
Valsts asinsdonoru centrs
06.08.2018.
Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām (144 000 Eur) (pielikumi)
Ieslodzījuma vietu pārvalde
27.07.2018.
Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
13.08.2018.
Apvidus automašīnu, kravas mikroautobusu un vieglo pasažieru transportlīdzekļu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
14.08.2018.
Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā (pielikumi)
Rucavas novada dome
27.07.2018.
„Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Naujenes pagasta izglītības iestādēm 2018./2019. mācību gadā” (pielikumi)
Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde
01.08.2018.
Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Valsts izglītības attīstības aģentūra
15.08.2018.
Esošās situācijas izpēte, emisiju aprēķinu veikšana un papildus pasākumu identificēšana Valsts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030. gadam izstrādei (82 645 Eur) (pielikumi)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.08.2018.
Piesārņotas vietas sanācija pašvaldības īpašumā pie Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja starp dzelzceļu un Uzvaras bulvāri (44 308 Eur) (pielikums)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
06.08.2018.
VNĪ/2018/CA-186 Bruģakmens seguma ieklāšana un asfalta seguma remonts ar aku vāku nostiprināšanu
Valsts nekustamie īpašumi VAS
13.07.2018.
Ceļu būvdarbi, ceļu satiksmes regulēšanas un drošības līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā (pielikumi)
Daugavpils pilsētas dome
23.07.2018.
Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana (185 000 Eur) (pielikumi)
Centrālā statistikas pārvalde
10.08.2018.
Televīzijas raidījumu veidošana un apraide un videofilmu izgatavošana; 0 (0), SIA „Leta” (40003229349); 4 500 EUR
Lauku atbalsta dienests
Būvuzraudzība “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes pagastā"
Brocēnu novada pašvaldība
Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas novada ielās
Aglonas novada dome
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas apkures sistēmas pārbūvei
Aglonas novada dome
VNĪ/2018/CA-184 Šķembu piebēršana gar kāpņu malām Talejas ielā 1, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
12.07.2018.
VNĪ/2018/CA-139/2 Iekšējā audita darba izpildes ārējais novērtējums
Valsts nekustamie īpašumi VAS
27.07.2018.
VNĪ/2018/CA-139 Iekšējā audita darba izpildes ārējais novērtējums
Valsts nekustamie īpašumi VAS
18.06.2018.
Par mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem (20 000 000 Eur) (grozījumi)
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
24.07.2018.
Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
03.08.2018.
Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) būvdarbu būvuzraudzība
Valsts nekustamie īpašumi
30.07.2018.
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”
Daugavpils pilsētas dome
02.08.2018.
Remontdarbi Latvijas ieslodzījuma vietās
Ieslodzījuma vietu pārvalde
01.08.2018.
Smago automašīnu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu piegāde (134 999 Eur) (pielikums)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
24.07.2018.
Atkārtots iepirkums "Apiņu ielas posma izbūve Salaspilī"
Salaspils novada dome
Divu autobusu iegāde
Kuldīgas novada pašvaldība
31.07.2018.
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība sporta zāles būvniecībai pie Iecavas internātpamatskolas, Skolas ielā 19, Iecavā
Iecavas novada dome
14.08.2018.
Bērnu rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma ierīkošanas darbi projekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” ietvaros izbūvētajā laukumā
Daugavpils pilsētas dome
03.08.2018.
Rīgas Centrāltirgus suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde
Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība " Rīgas Centrāltirgus"
Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu pārbūve Alūksnē (pielikumi)
Alūksnes novada pašvaldība
24.07.2018.
Veļas un citu materiālu mazgāšanas, kā arī ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēm
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
LKA telpu un teritorijas uzkopšana (143 999 Eur) (pielikumi)
Latvijas Kultūras akadēmija
19.07.2018.
Vieglās automašīnas pilna servisa noma
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
SIA "Rīgas 2. slimnīca" darbinieku veselības apdrošināšana (pielikumi)
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca"
23.07.2018.
Medicīniskā spirta piegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
Garīgās veselības nedēļas pasākumu nodrošināšana projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" ietvaros
Liepājas pilsētas pašvaldība
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ventas ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (515 304 Eur) (pielikumi)
Liepājas namu apsaimniekotājs SIA
03.08.2018.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (604 241 Eur) (pielikumi)
Liepājas namu apsaimniekotājs SIA
03.08.2018.
Degvielas iegāde (70 000 Eur)
Brocēnu novada pašvaldība
30.07.2018.
VNĪ/2018/CA-192 Mobilo arhīva plauktu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mazajā Nometņu ielā 39, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
20.07.2018.
Pētniecības pakalpojuma iepirkums projekta Nr. 17-00-F01101-000003 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
08.08.2018.
Pētniecības pakalpojuma iepirkums projekta Nr. 17-00-F01101-000004 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
08.08.2018.
Sporta laukuma pārbūve J. Rozentāla ielā 19, Saldū (grozījumi)
Saldus novada pašvaldība
26.07.2018.
Pārtikas produktu piegāde Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm
Lielvārdes novada pašvaldība
06.08.2018.
Mobilās skatuves iegāde
Jelgavas pilsētas dome
27.07.2018.
RSU ēkas daļas Rīgā, Kuldīgas ielā 9A pielāgošana mūsdienu prasībām (pielikumi)
Rīgas Stradiņa universitāte
01.08.2018.
Pēcuzskaites elektroapgādes tīklu izbūve ražošanas kompleksam Viļakas ielā 1, Rēzekne (281 699 Eur)
Rēzeknes pilsētas dome
31.07.2018.
Darba cimdu iegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām (110 000 Eur)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
06.08.2018.
Mazlietota vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegāde Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes vajadzībām
Kandavas novada dome
Vienota mugurkaula fiksācijas sistēma no galvaskausa pamatnes līdz krusta kaulam 360 grādu fiksācijai (100 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
27.07.2018.
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās aizturētajām personām” (uz vienu gadu)
Valsts policija
19.07.2018.
Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā
Latvijas valsts meži AS
27.07.2018.
Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā
Latvijas valsts meži AS
27.07.2018.
Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā
Latvijas valsts meži AS
27.07.2018.
Biznesa konsultāciju sniegšana LIAA biznesa inkubatoru klientiem (120 000 Eur) (pielikumi)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
18.04.2018.
Būvprojekta izstrādāšana objektam "Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Brīvības ielā 15, Ventspilī"
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Malkas piegāde
Dzirciema internātpamatskola
Ēdināšanas pakalpojumi (pielikums)
Ozolnieku novada pašvaldība
23.07.2018.
Valsts autoceļu ar grants segumu uzturēšana 2018.gada vasarā – informatīvu ziņojumu nodrošināšana; SIA "Izdevniecība Dienas Mediji" (40003804497), SIA "Mediju Nams" (40003610627); 32 500 EUR
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
Ēkas (001) ielas fasāžu vienkāršotā atjaunošana Skolas ielā 1, Rīgā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
07.08.2018.
Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām Rīgā
Biedrība "Latvijas Basketbola savienība"
18.07.2018.
Prezentpriekšmetu iegāde AAS “BTA Baltic Insurance Company” vajadzībām
BTA Baltic Insurance Company AAS
13.07.2018.
Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts – grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē (205 000 Eur)
Latvijas valsts meži AS
30.07.2018.
Atkārtots iepirkums - Ielu dubultā virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembām Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Saulkrastu novada dome
23.07.2018.
Rīgas Centrālcietuma pastaigu laukumu remonts
Ieslodzījuma vietu pārvalde
30.07.2018.
Mēbeļu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm vispārīgās vienošanās ietvaros (144 000 Eur)
Mārupes novada Dome
01.08.2018.
Pasta pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem; VAS "LATVIJAS PASTS" darbinieku arodbiedrība (40008262246); 10 000 EUR
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Latviešu valodas prasmes C līmeņa kursu vadītāju un kursu vērtētāju sagatavošanas intensīvo kursu norises nodrošinājums (pielikumi)
Latviešu valodas aģentūra
16.07.2018.
Atkārtots iepirkums - Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana
Ādažu novada dome
Rīgas Stila un modes tehnikuma Ūdeļu ielā 22, telpu vienkāršotā atjaunošana, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01001232166002, Nr. 01001232166003 (atkārtots iepirkums)
Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola
„Rīgas Stila un modes tehnikuma Ūdeļu ielā 22, telpu vienkāršotā atjaunošana, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01001232166002, Nr. 01001232166003 (atkārtots iepirkums) (pielikumi)
Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola
19.07.2018.
Kokskaidu granulu piegāde (pielikumi)
Pļaviņu novada dome
16.07.2018.
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbi. (pielikumi)
Cēsu novada pašvaldība
25.07.2018.
Bitumena emulsijas iegāde (pielikumi)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
24.07.2018.
Lielo locītavu endoprotēžu piegāde (100 000 Eur) (pielikumi)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
23.07.2018.
Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana (50 000 Eur) (pielikumi)
Valsts izglītības attīstības aģentūra
06.08.2018.
Elektroenerģijas iegāde PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" vajadzībām (pielikumi)
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Valsts tehnikums
25.07.2018.
Veidlapu iepirkums
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
23.07.2018.
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors (455 000 Eur)
Rīgas Tehniskā universitāte
10.08.2018.
Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts (260 000 Eur)
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
09.08.2018.
DR1AC sērijas dīzeļvilcienu vagonu vadības kabīņu kondicionieru nomaiņa (grozījumi)
AS „Pasažieru vilciens”
30.07.2018.
Elektropreču iegāde (340 000 Eur) (grozījumi)
Valsts nekustamie īpašumi
30.07.2018.
VNĪ/2018/CA-189 Inženierkomunikāciju tehniskās apkopes un remontdarbi Beļģijas karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23
Valsts nekustamie īpašumi VAS
24.07.2018.
VNĪ/2018/CA-188 Tehniskā apsekošana un apsekošanas atzinuma sagatavošana par jumta seguma, dekoratīvo elementu un stiprinājuma elementu tehnisko stāvokli un jumta nesošām konstrukcijām Meistaru ielā 10, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
24.07.2018.
Preču transportēšana no centrālās noliktavas uz tirdzniecības vietām Latvijas reģionos
Amber Beverage Group SIA
12.07.2018.
Splunk licenču iepirkums
PrivatBank
10.07.2018.
Juridiskās dokumentācijas sagatavošana saistībā ar Rail Baltica infrastruktūras pārvaldīšanu (pielikums)
RB Rail AS, Akciju sabiedrība
11.07.2018.
Mikrolieguma sakopšana Kokneses prospektā, Rīgā
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Vasarnīcu ielas pārbūve posmā no Aizsaules ielas līdz Saulrieta ielai, Ventspilī – 1.kārta
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Apmācību norises vietas nodrošināšanas pakalpojumi (apmācību telpu noma (iekļaujot tehnisko aprīkojumu) un ēdināšanas pakalpojumi)
Ieslodzījuma vietu pārvalde
18.07.2018.
Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
Rēzeknes pilsētas dome
Pārtikas produktu iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm (144 000 Eur)
Rugāju novada dome
30.07.2018.
Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikuma dienesta viesnīcai
Valsts izglītības attīstības aģentūra
06.08.2018.
Videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija, izbūve, apkope un remonts Rīgas Centrāltirgū (pielikumi)
Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība " Rīgas Centrāltirgus"
24.07.2018.
Dažādu medicīnas ierīču piegāde (200 000 Eur)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
06.08.2018.
Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektam Komandanta ielā 9, Daugavpilī (2 200 000 Eur) (pielikumi)
Valsts nekustamie īpašumi
16.07.2018.
Elektroenerģijas piegāde Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (970 000 Eur)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
06.08.2018.
Niedru jumta seguma remonts DAP PRA, “Meža māja”, Jūrmala
Dabas aizsardzības pārvalde
Elektroenerģijas siltuma sistēmu un IT sistēmu pētnieku resursu iepirkums, ieskaitot laboratorijas resursu nomu; Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977); 29 691 EUR
Lattelecom SIA
Drukas pakalpojumi ar piegādi Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm (80 000 Eur)
Siguldas novada dome
30.07.2018.
Ēdamzāles remonts un ventilācijas sistēmas ierīkošana ēdināšanas blokam Ventspils 6.vidusskolā Sarkanmuižas dambī 1, Ventspils – 2.kārta
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
Spēka un pneimatisko instrumentu komplektācijas daļu nomaiņa un papildināšana (90 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
23.07.2018.
Gaisa kondicionieru iekārtu piegāde AAS “BTA Baltic Insurance Company” vajadzībām
BTA Baltic Insurance Company AAS
13.07.2018.
Ielu dubultā virsmas apstrāde ar bituma emulsiju un šķembiņām Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Saulkrastu novada dome
Lidlauka aizsardzības sistēmas izbūve un integrēšana esošajā risinājumā (grozījumi)
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
24.07.2018.
Gaismas un Jaunceltnes ielu pārbūves darbi Aizkrauklē (3 719 264 Eur) (pielikumi)
Aizkraukles novada pašvaldība
16.07.2018.
AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo īpašumu meža zemju atbilstības izvērtēšana (pielikumi)
Latvijas valsts meži AS
06.07.2018.
Izglītības iestāžu atjaunošanas būvdarbi
Cēsu novada pašvaldība
Jelgavas Valsts ģimnāzijas papilddarbu būvuzraudzība
Jelgavas pilsētas dome
Elektroenerģijas piegāde SIA "Rīgas ūdens"
Rīgas Ūdens SIA
06.08.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Kapupe, ŪSIK kods 38564:01, pik. 00/00-124/90 atjaunošana Viesturu, Rundāles, Svitenes pagastā, Rundāles novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
17.07.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Žulniekvalks, ŪSIK kods 3754:01, pik. 31/80 -124/48 atjaunošana Rojas pagastā, Rojas novadā un Ārlavas pagastā, Talsu novadā (pielikums)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
16.07.2018.
Limbažu pilsētas ielu pārbūve
Limbažu novada pašvaldība
24.07.2018.
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas uzturēšana un papildinājumu izstrāde (pielikumi)
Nodarbinātības valsts aģentūra
31.07.2018.
Grīdas mazgājamo iekārtu iegāde
Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība " Rīgas Centrāltirgus"
Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona 1.stāva telpu grupu vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība " Rīgas Centrāltirgus"
Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai
Jelgavas pilsētas dome
26.07.2018.
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Kaunatas pagasta pārvalde
01.08.2018.
Pārvietojamā gaisa kuģu sildītāja iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
23.07.2018.
Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā
Rojas novada Dome
Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides metodikas kursu vadītāju un kursu vērtētāju pakalpojumi (pielikumi)
Latviešu valodas aģentūra
19.07.2018.
Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde finanšu līzingā
PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
Mamogrāfijas ierīces ar tomosintēzi iegāde ( grozījumi)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
23.07.2018.
Digitālā RTG ierīču ar 2 digitāliem detektoriem iegāde (363 636 Eur) ( grozījumi)
Daugavpils reģionālā slimnīca SIA
20.07.2018.
Jelgavas Kultūras nama fasādes - pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, kanalizācijas tīklu pārbūve, drenāžas izbūve, zibens novadīšanas sistēmas zemējuma kontūras izveide
Jelgavas pilsētas dome
23.07.2018.
Biroja mēbeļu iegāde (40 000 Eur)
Latvijas Republikas Prokuratūra
23.07.2018.
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē (198 359 Eur) (papildināts)
Rēzeknes pilsētas dome
24.07.2018.
Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijā “Mežaparks" (57 099 Eur)
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
26.07.2018.
Viļānu ielas atjaunošana Preiļos (200 000 Eur)
Preiļu novada dome
26.07.2018.
Kokapstrādes darbagaldu iepirkums (330 000 Eur)
VICTRIX SIA
19.07.2018.
PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE NO 2018.GADA SEPTEMBRA LĪDZ 2019.GADA AUGUSTAM (pielikums)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
13.07.2018.
Krāslavas novada Aulejas pagasta ceļa “Meža Doski - Žaunerāni” posma pārbūve (pielikums)
Krāslavas novada dome
25.07.2018.
Teltenes un teltenes -pončo iegāde (pielikumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
24.07.2018.
Transporta pakalpojumu nodrošināšana pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā; SIA "Rēzeknes Satiksme" (42403028557); 17 940 EUR
Rēzeknes pilsētas dome
Sporta (t.sk.fizioterapeitu) diagnostikas laboratorijas izveide (250 000 Eur) (pielikumi)
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
24.07.2018.
VNĪ/2018/CA-183 Ēkas tehniskās apsekošanas veikšana Lomonosova ielā 9, Rīgā
Valsts nekustamie īpašumi VAS
13.07.2018.
Grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana Grobiņas novadā
SIA "GROBIŅAS HES"
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra telpu atjaunošanas darbi (179 619 Eur)
Rīgas domes Labklājības departaments
27.07.2018.
Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūves plūdu draudu novēršanai būvuzraudzība
Jelgavas pilsētas dome
20.07.2018.
Slimnīcas liftu renovācija (modernizācija) (120 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
25.07.2018.
“MEDICĪNAS PREČU PIEGĀDE BARIATRIJAS OPERĀCIJĀM SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” VAJADZĪBĀM”
Jūrmalas slimnīca SIA
01.08.2018.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1.kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā (500 000 Eur)
Tukuma novada dome
25.07.2018.
VNĪ/2018/CA-110/2 Ekspluatācijas laikā atklāto trūkumu novēršanas iekšējie remonta darbi - Hospitāļa iela 3, Daugavpils
Valsts nekustamie īpašumi VAS
18.07.2018.
Dezinfekcijas līdzekļu piegāde SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca SIA
20.07.2018.
Mīkstā inventāra piegāde VSAC „Latgale” klientu vajadzībām (42 928 Eur)
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
20.07.2018.
Eiropas Zinātnieku nakts komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana 2018. un 2019. gadam (27 500 Eur) (grozījumi)
Valsts izglītības attīstības aģentūra
16.07.2018.
D klases ielu tīrīšana ziemas sezonā Jūrmalas pilsētā
Jūrmalas pilsētas dome
Ielas un ceļa seguma atjaunošana Kandavas novadā
Kandavas novada dome
Kokskaidu granulu piegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm (pielikumi)
Jelgavas novada pašvaldība
12.07.2018.
Par stacionāro un portatīvo datoru piegādi (90 000 Eur)
Latvijas Banka
31.07.2018.
Lapu un zaru savākšanas un izvešanas pakalpojuma nodrošināšana (900 000 Eur)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
07.08.2018.
Marķētas dīzeļdegvielas iegāde SIA „RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kuģiem (2 500 000 Eur) (pielikums)
RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE SIA
17.07.2018.
Latviešu valodas bilžu vārdnīcas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem izstrāde digitālā un papīra formātā, izdošana, aprobēšana un izplatīšana (pielikumi)
Latviešu valodas aģentūra
31.07.2018.
Didaktisko materiālu komplekta pirmsskolas pedagogiem izstrādes, izdošanas un izplatīšanas pakalpojumi (pielikumi)
Latviešu valodas aģentūra
31.07.2018.
VNĪ/2018/CA-112 Augu stādu iepirkums, stādīšanas pakalpojums, aprīkojuma noma
Valsts nekustamie īpašumi VAS
10.05.2018.
Dziļurbuma izbūve
Sējas novada dome
Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros
Valsts izglītības attīstības aģentūra
02.08.2018.
Ūdensapgādes tīklu izbūve Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā (būvprojekts)
Lielvārdes novada pašvaldība
Transporta pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai un neregulāro pārvadājumu nodrošināšana (1 325 572 Eur)
Ķekavas novada Dome
06.08.2018.
Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” (pielikumi )
Liepājas pilsētas pašvaldība
04.07.2018.
Kontu reģistra datu atlases un apstrādes sistēma (140 000 Eur) (pielikumi)
Latvijas Republikas Prokuratūra
19.07.2018.
Elektroenerģijas iegāde AS „Sadales tīkls” vajadzībām
AS "Sadales tīkls"
03.08.2018.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Piejūra”
Dabas aizsardzības pārvalde
Mārupes novada Domes administrācijas un Domes pakļautības iestāžu darbinieku personu risku apdrošināšana
Mārupes novada Dome
02.08.2018.
Lapu un zaru savākšanas un izvešanas pakalpojuma nodrošināšana
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
07.08.2018.
Transporta pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai un neregulāro pārvadājumu nodrošināšana
Ķekavas novada pašvaldība
06.08.2018.
Nesaistītu minerālmateriālu piegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām
SIA "Labiekārtošana-D"
06.08.2018.
Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros
Valsts izglītības attīstības aģentūra
02.08.2018.
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde 5. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
02.08.2018.
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6. kārta
Rīgas Stradiņa universitāte
02.08.2018.
Preventīvi un mērķauditorijai pielāgoti informatīvie drukātie izdales materiāli (45 455 Eur)
Valsts policija
19.07.2018.
Atkārtots iepirkums “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Acone 1” ieejas mezgla renovācijas 1.kārta”
Salaspils novada dome
16.07.2018.
Auditoriju aprīkošana ar multimediju iekārtām
Rīgas Stradiņa universitāte
23.07.2018.
Pārtikas produktu iegāde Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm
Priekuļu novada pašvaldība
24.07.2018.
Vidus prospektā 38, Jūrmalā ēkas pārbūves un siltināšanas projekta izstrāde, autoruzraudzība un Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā ēkas siltināšanas projekta izstrāde, autoruzraudzība (60 000 Eur) ( grozījumi)
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
17.07.2018.
Telpu remonts
Latvijas Republikas Saeima
Analīžu veikšana PTF vajadzībām projektu Z12, TEP27 un TEPEK līguma Nr. 3.2.-10/TPK-40 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
20.07.2018.
Pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņas semināru lektoru pakalpojumi
Latviešu valodas aģentūra
12.07.2018.
Latviešu valodas un kultūrvides integrētas apguves intensīvo kursu programmas veidotāju un lektoru pakalpojumi
Latviešu valodas aģentūra
16.07.2018.
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm (62 300 Eur)
Valmieras pilsētas pašvaldība
24.07.2018.
Eiženijas ielas posmā no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai pārbūve
Rīgas domes Satiksmes departaments
23.07.2018.
Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas
Viļānu novada pašvaldība
Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi
Viļānu novada pašvaldība
Transporta pakalpojumi regulāriem skolēnu pārvadājumiem Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām
Ikšķiles novada pašvaldība
19.07.2018.
Ēku Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī pārbūve un jaunas ēkas būvniecība zemes gabalā Pils ielā 45, Ventspilī (2 300 000 Eur)
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
20.07.2018.
Būvdarbu būvuzraudzība objektā "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīca Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē
Rēzeknes Augstskola
Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki-Budušķi, Budiški-Červonka un Skaidrīši-Červonka pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai, funkcionālā savienojuma nodrošināšanai
Daugavpils novada dome
24.07.2018.
Latviešu valodas kursu vadītāju un vērtētāju sagatavošanas semināra lektoru pakalpojumi
Latviešu valodas aģentūra
16.07.2018.
Degvielas iegāde (144 000 Eur) (pielikums)
Mārupes novada Dome
10.07.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Ēnava, ŪSIK kods 3654:01, pik. 56/00 – 189/00 atjaunošana Raņķu un Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā un Laidu pagastā, Kuldīgas novadā (pielikums)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
19.07.2018.
Lietotas specializētas hidrodinamiskās automašīnas iegāde finanšu līzingā
SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Atkārtots iepirkums - remontdarbi Ādažu kultūras centrā
Ādažu novada dome
17.07.2018.
Remontdarbi Ādažu kultūras centrā
Ādažu novada dome
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Kandavas internātvidusskolā (pielikums)
Kandavas novada dome
18.07.2018.
Gājēju tilta pār Gauju (dzelzs tilts) Valmierā remonts
Valmieras pilsētas pašvaldība
Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm
Valmieras pilsētas pašvaldība
Nr.VNĪ/2018/CA-77 par gaisa dzesēšanas iekārtas nomaiņu Briselē, Avenue des Arts 23
Valsts nekustamie īpašumi VAS
25.04.2018.
Piecu jaunākās paaudzes rokas bagāžas pārbaudes rentgena iekārtu iegāde
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
Lauksaimniecības datu centra Informācijas sistēmas pilnveidošana un jaunu apakšsistēmu izstrāde
Lauksaimniecības datu centrs
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Zemgales reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Korporatīvā datu tīkla pakalpojuma nodrošināšana Zemkopības ministrijai
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Būvuzraudzības pakalpojumi objektam 'Slēgtie tenisa korti un teritorijas labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā'
Liepājas pilsētas pašvaldība
Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta "Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)" ietvaros
Būvniecības valsts kontroles birojs
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Brīvības bulvārī 36, Rīgā
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā
Ķekavas novada pašvaldība
Veselības apdrošināšana
Ozolnieku novada dome
06.08.2018.
Rakstisko un mutisko tulkojumu pakalpojumu nodrošināšana
Valsts ieņēmumu dienests
07.08.2018.
Par tiesībām veikt medicīnisko iekārtu tehnisko apkalpošanu un tehnisko uzraudzību NMP dienesta un VMR vajadzībām
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
01.08.2018.
Aviācijas degvielas "JET A-1" uzpilde un piegāde un aviācijas benzīna "AVGAS 100LL" piegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Degvielas iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām
Lauku atbalsta dienests
Degvielas iegāde Kandavas novada domes vajadzībām
Kandavas novada dome
Dažādu laboratorijas ierīču iegāde
Rīgas Stradiņa universitāte
Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm
Daugavpils pilsētas dome
Elektroenerģijas piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības nodrošināšanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Digitālās ultrasonogrāfijas iekārtas, laparoskopijas 3D video sistēmas un operāciju galda iegāde un piegāde
SIA "Cēsu klīnika"
Par degvielas iegādi
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"
Distances staru terapijas lineāro paātrinātāju piegāde un to piederumu modernizācija SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" un SIA "Daugavpils reģionāl
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Dažādu medicīnas iekārtu, trenažieru un manekenu iegāde mācību vajadzībām
Rīgas Stradiņa universitāte
Dīzeļdegvielas piegāde
SIA "ZAAO"
07.08.2018.
Elektriski regulējamu gultu un piederumu piegāde
SIA "Ogres rajona slimnīca"
01.08.2018.
Saimniecības preču iegāde uz diviem gadiem aģentūras apsaimniekošanā esošo objektu uzturēšanai
Nodrošinājuma valsts aģentūra
06.08.2018.
Vieglo automobiļu noma ar pasūtītāja automobiļu ieskaitu
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
31.07.2018.
Stomatoloģisko instrumentu piegāde
SIA "RSU Stomatoloģijas institūts"
01.08.2018.
Minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un sēklu iegāde LLU MPS "Pēterlauki' vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
03.08.2018.
Lidlauka ugunsdzēsības un glābšanas darbu un gaisa kuģu pretapledojuma apstrādes automašīnu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
31.07.2018.
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs
Rīgas Tehniskā universitāte
06.08.2018.
Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)
Daugavpils pilsētas dome
Būvniecības darbu veikšana (jaunas ēkas būvniecība) Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.)
Daugavpils pilsētas dome
Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām – Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7
Daugavpils pilsētas dome
Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildu kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
03.08.2018.
Remontmateriālu, instrumentu, elektropreču un santehnikas preču piegāde Saldus tehnikuma audzēkņu apmācībai un skolas uzturēšanai (70 000 Eur)
Saldus Profesionālā vidusskola
23.07.2018.
Ģimenes veselības dienas nodrošināšana 2018.gadā projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" ietvaros
Liepājas pilsētas pašvaldība
18.07.2018.
Virtualizācijas platformas (serveru) un datu glabātuves sistēmas piegāde, uzstādīšana un tehniskais atbalsts (95 000 Eur)
Latvijas Republikas Saeima
23.07.2018.
Būvdarbi Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā" SAM 3.3.1. ietvaros (373 000 Eur)
Vecpiebalgas novada pašvaldība
23.07.2018.
Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā
Ieslodzījuma vietu pārvalde
19.07.2018.
Latviešu valodas prasmes C līmeņa kursu kvalitātes vērtētāju pakalpojumi
Latviešu valodas aģentūra
17.07.2018.
Veselības apdrošināšana (320 000 Eur)
Ozolnieku novada pašvaldība
06.08.2018.
Par SIEM programmatūras piegādi un uzstādīšanu
Amber Beverage Group SIA
13.07.2018.
Saimniecības preču iegāde uz diviem gadiem aģentūras apsaimniekošanā esošo objektu uzturēšanai
Nodrošinājuma valsts aģentūra
06.08.2018.
Koksnes šķeldas piegāde 2018./2019. gada apkures sezonai
Nīcas novada dome
23.07.2018.
Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana dzīvošanai derīgā stāvoklī, 2.kārta
Liepājas pilsētas pašvaldība
Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai (pielikums)
Valsts izglītības attīstības aģentūra
12.07.2018.
Ūdens inventāra iegāde projekta "Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus", projekta nr. LLI-349, ietvaros
Riebiņu novada dome
Rušona ezera ekspluatācijas ( apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde
Riebiņu novada dome
Riebiņu novada Riebiņu un Gelenovas parku labiekārtošanas tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība
Riebiņu novada dome
Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi atbilstoši minimālā sastāva projektam un autoruzraudzību PIKC NMV ēkas Kalnciema ielā 10 pārbūvei un Meža ielas 15 sporta kompleksa jaunbūvei.
Nacionālā Mākslu vidusskola
13.08.2018.
Dricānu vidusskolas ēkas cokola remontdarbi
Dricānu pagasta pārvalde
16.07.2018.
Mācību un metodisko materiālu portfolio 7.–12. klasei satura izstrādes pakalpojumi
Latviešu valodas aģentūra
26.07.2018.
CSDD satiksmes drošības kampaņa “Pret mobilo iekārtu lietošanu pie auto stūres” (60 000 Eur)
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
24.07.2018.
Metodikas kursu vadītāju un vērtētāju sagatavošanas intensīvo kursu norises nodrošinājums
Latviešu valodas aģentūra
16.07.2018.
Request for proposal for travel agencies services
Luminor Bank AB
23.07.2018.
Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā
Priekules novada pašvaldība
VNĪ/2018/CA-177 Darba apliecību un to aksesuāru izgatavošana
Valsts nekustamie īpašumi VAS
10.07.2018.
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sporta ielā 2, Daugavpilī (480 000 Eur)
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
24.07.2018.
Ēdināšanas pakalpojums Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā (pielikumi)
Cēsu novada pašvaldība
10.07.2018.
Kino apgaismošanas tehnikas iegāde Latvijas Kultūras akadēmijas studiju procesa nodrošināšanai (55 372 Eur) (pielikumi)
Latvijas Kultūras akadēmija
19.07.2018.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Virāne, ŪSIK kods5286:01, pik. 00/00-82/10 atjaunošana Tirzas pagastā, Gulbenes novadā un Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā (pielikumi)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
18.07.2018.
Elektriski regulējamu gultu un piederumu piegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
01.08.2018.
Vieglo automobiļu noma ar pasūtītāja automobiļu ieskaitu
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
31.07.2018.
Vilcienu digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana (7 000 000 Eur) ( grozījumi)
“LDZ ritošā sastāva serviss” (LDz Rolling Stock Service Ltd.) Chemical Laboratory SIA
31.07.2018.
Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (331 000 Eur) (grozījumi)
Saulkrastu novada dome
23.07.2018.
Teritorijas ikdienas uzkopšana (4 122 312 Eur) ( grozījumi)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
24.07.2018.
Pārtikas produktu piegāde Madlienas vidusskolai, Madlienas vidusskolas Krapes filiālei, vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei „Taurenītis” un vispārēja tipa pansionātam „Madliena"
Ogres novada pašvaldība
30.07.2018.
Pamatnolīgumi par specializēto periodisko izdevumu visos formātos un citu elektronisko resursu abonementu (1. daļa) un rakstu kopiju visos formātos (2. daļa) nodrošināšanu
European Commission (lead contracting authority)
Apkures katlu un attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
30.07.2018.
SPRK Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas pieslēguma nodrošināšana pie interneta apmaiņas punkta komutatora
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
11.07.2018.
Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana
Rīgas veselības centrs SIA
20.07.2018.
Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana, Krāslavas ielā 1, Ludzā
Ludzas novada pašvaldība
20.07.2018.
Video radaru iegāde (320 298 Eur) (pielikumi)
Valsts policija
06.07.2018.
Veselības un paliatīvās aprūpes kompleksa un zobārstniecības aprīkojuma CAD CAM piegāde
Rīgas 1.medicīnas koledža
20.07.2018.
Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pašvaldības ēkās (pielikums)
Daugavpils pilsētas dome
24.07.2018.
Reprezentācijas suvenīru piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (pielikums)
Latvijas Universitāte
03.07.2018.
Vienota vides risku pārvaldības plāna izstrāde Jelgavas un Šauļu pilsētām
Jelgavas pilsētas dome
Mācību klašu telpu remonta darbi Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā Kuldīgas ielā 1, Ventspilī, projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/021 ietvaros
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
Ielu apgaismojuma kabeļa rekonstrukcija (atjaunošana) 11.novembra krastmalā, Rīgā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Tele2 e-mācību platformas izveide/ieviešana
Tele2 SIA
13.07.2018.
Koučinga apmācības vidējā līmeņa vadītājiem
Tele2 SIA
13.07.2018.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Tele2 Latvija un Tele2 Shared Service Center
Tele2 SIA
27.07.2018.
Siltumtrases pārbūve Rūpnīcas ielā, Liepā, Priekuļu novadā
Priekuļu novada pašvaldība
24.07.2018.
Telpu remontdarbi Pūres pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte”
Tukuma novada dome
Veselības veicināšanas nometnes organizēšanas pakalpojums bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un pārējiem Kārsavas novada bērniem
Kārsavas novada pašvaldība
Centralizēta mobilo sakaru un mobilā interneta pakalpojumu iegāde Veselības ministrijai un tās padotības iestādēm
Veselības ministrija
Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, pik. 32/55-148/00, 204/10-310/55 Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagastā, Alojas novadā atjaunošana (678 365 Eur) (pielikumi)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
17.07.2018.
Jaunas vieglās automašīnas pilna servisa noma/operatīvais līzings Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" vajadzībām (66 000 Eur) (pielikumi)
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"
24.07.2018.
Skolēnu pārvadāšana 2018./2019.m.g. Olaines novadā (pielikumi)
Olaines novada pašvaldība
19.07.2018.
Būvuzraudzība būvniecības darbiem — jaunas ēkas būvniecībai Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.)
Daugavpils pilsētas dome
Apkures katlu un attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem
Nodrošinājuma valsts aģentūra
30.07.2018.
Pārtikas produktu iegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Rokaspulkstenis, 1. tips, KSIP-Mod1, "SAR/ID"
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Reaģentu komplektu un nepieciešamo materiālu testēšanai ar automātiskām imūnķīmijas un bioķīmijas sistēmām piegāde klīniskai laboratorijai
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Dažādas lauksaimniecības tehnikas piegāde LLU MPS “Pēterlauki” darbības nodrošināšanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Fluorescentās gaismas mikroskopa ar kameru piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Automobiļu nomas un papildu pakalpojumu nodrošināšana
VAS "Tiesu namu aģentūra"
Repelentu piegāde 2018.–2020. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
AS "Latvijas valsts meži"
Medikamentu (ATĶ kodi: H; S; V; L; D; G; P) piegāde
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Simulācijas iekārtu iegāde
Valsts izglītības satura centrs
Dažādu mēbeļu piegāde LLU LF, PTF un Sporta centra vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
06.08.2018.
Ēku Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī pārbūve un jaunas ēkas būvniecība zemes gabalā Pils ielā 45, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Mājas lapas uzturēšanas un attīstības pakalpojumi (74 000 Eur) (pielikums)
RB Rail AS, Akciju sabiedrība
02.07.2018.
„Artroskopijas sistēmas un atbilstošā instrumentārija iegāde, piegāde un uzstādīšana” (65 700 Eur)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES SLIMNĪCA"
19.07.2018.
E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana (44 820 Eur)
Ieslodzījuma vietu pārvalde
17.07.2018.
Autopārvadājumu pakalpojums starppilsētu līnijas Latvijas robežās
DPD Latvija SIA
31.07.2018.
Pašvaldības autoceļa C-108, Straupes ceļa posma Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, pārbūve
Babītes novada pašvaldība
16.07.2018.
Veselību veicinošas fizisko aktivitāšu nodarbības dažādām vecuma grupām
Rīgas domes Labklājības departaments
16.07.2018.
Izglītojošas un veselību veicinošas diennakts nometnes bērniem un jauniešiem (pielikumi)
Rīgas domes Labklājības departaments
16.07.2018.
Ielas un ceļa seguma atjaunošana Kandavas novadā
Kandavas novada dome
Derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants) meklēšanas darbi (375 000 Eur)
Latvijas valsts meži AS
27.07.2018.
Finanšu revīzijas veikšana, zvērināta revidenta ziņojuma un ieteikumu vēstuļu sniegšana par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību 2018. – 2020.gadu pārskatiem (grozījumi)
Jūrmalas pilsētas dome
27.07.2018.
Dabasgāzes piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam (atkārtots iepirkums)
Rīgas Amatniecības vidusskola
11.07.2018.
Vienotais projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkums Veselības ministrijas padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Āra trenažieru, konstrukciju piegāde projektā LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”, akronīms RISK FREE (62 000 Eur) (pielikumi)
Biedrība "Latgales reģiona attīstības aģentūra"
18.07.2018.
Sabiedrības informēšanas kampaņu veselības veicināšanas jautājumos izstrāde un īstenošana
Slimību profilakses un kontroles centrs
Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas uzturēšana un papildinājumu izstrāde
Lauku atbalsta dienests
Sabiedrības informēšanas kampaņu veselības veicināšanas jautājumos izstrāde un īstenošana
Slimību profilakses un kontroles centrs
Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā
Jūrmalas pilsētas dome

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija