Iepirkuma meklēšana

Periods

Atslēgas vārds

Nosaukums Pieteikšanās termiņš
20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS “Sadales tīkls” Austrumu reģionā, Ziemeļaustrumu reģionā un Ziemeļu reģionā.
AS “Sadales tīkls”
Pārsprieguma novadītāju iegāde.
AS “Sadales tīkls”
18.12.2017.
Vienotās migrācijas informācijas sistēmas uzturēšana, papildināšana un tehniskā personas koda risinājuma izstrāde Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamībai ar ES iedzīvotāja elektronisk.
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi.
Latvijas Republikas Saeima
Salacgrīvas novada teritorijas ikdienas uzturēšana.
Salacgrīvas novada dome
Centrālās muitas informācijas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Maģistrālo ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2018. gadā.
Ogres novada pašvaldība
18.12.2017.
Medicīniskās gāzes un aprīkojums balonos.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Papīra saimniecības līdzekļu piegāde.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Dažādu mikroskopu, mikrotoma un mikroorganismu kolonu skaitītāja piegāde LLU LF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Skatuves, skaņas, gaismu un video tehnikas noma Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un tās pārraudzībā esošo iestāžu pasākumiem.
Liepājas pilsētas pašvaldība
Ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija (grozījumi)
Engures novada pašvaldība
24.11.2017.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve (pielikums)
Valkas novada dome
24.11.2017.
Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts SIA "Autotransporta direkcija" vajadzībām 2018.gadā"
Autotransporta direkcija SIA
BŪVMATERIĀLU UN IEKĀRTU PIEGĀDE BŪVPROJEKTA „KULTŪRAS NAMA „ZVEJNIEKCIEMS” 1.STĀVA TELPU PĀRBŪVE” 1.KĀRTAS REALIZĀCIJAI
PA "Saulkrastu kultūras un sporta centrs"
Ārkārtas situāciju tehniskā nodrošinājuma operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegāde un aprīkošana (pielikums)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
23.11.2017.
Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi
Izglītības un zinātnes ministrija
28.11.2017.
Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Patvērumu meklētāju centrā
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
28.11.2017.
Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām (99 396 Eur)
Rēzeknes pilsētas dome
12.12.2017.
Cepuru, kreklu un T-kreklu iegāde (e-konkurss)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
19.12.2017.
Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
18.12.2017.
Degvielas iegāde Daugavpils novada Naujenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2018.gadā
Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde
08.12.2017.
Lilijas ielas (posmā no A.Upīša ielas līdz Miera ielai) un Kārļa ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Lilijas ielai) Valmierā pārbūve (400 000 Eur)
Valmieras pilsētas pašvaldība
12.12.2017.
Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos (220 000 Eur) (grozījumi, pielikums)
Preiļu novada dome
30.11.2017.
Par dabasgāzes piegādi VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (360 000 Eur) (grozījumi)
Valsts nekustamie īpašumi
04.12.2017.
Par komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumiem (885 000 Eur) (grozījumi, pielikums)
Valsts SIA "Latvijas Televīzija"
12.12.2017.
Automašīnu noma operatīvajā līzingā Krimuldas novada pašvaldības iestādēm (grozījumi, pielikums)
Krimuldas novada dome
29.11.2017.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem (Pielikums)
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
27.11.2017.
Filtrpapīra lapiņu iepirkums. Nosūtījumiem uz jaundzimušo skrīningu/iedzimto patoloģiju izmeklējumiem
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
29.11.2017.
Būvdarbi projekta "Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā" ietvaros (550 000 Eur) (pielikums)
Varakļānu novada pašvaldība
Ceļa Nr.308 "Oši-Sīpiņi-Sprīdīši" posma pārbūve Ukru pagastā, Auces novadā (Pielikums)
Auces novada pašvaldība
05.12.2017.
Latvijas Universitātes telpu uzkopšanas pakalpojumi.
Latvijas Universitāte
Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) uzturēšana.
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kuģu dzinēju remonts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
18.12.2017.
Reaģenti, piederumi, kontroles materiāli un iekārtas šķīdumi B hepatīta vīrusa virsmas antigēnu (HBsAg), antivielu pret C hepatīta vīrusu (anti-HCV), antivielu pret HIV ½ (anti-HIV ½), antivielu pret.
Valsts asinsdonoru centrs
Precīzās mežsaimniecības un mežkopības laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institu. (...)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Kurināmās dīzeļdegvielas iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
“Laboratorijas reaģentu un ar tiem saistīto preču piegāde testu veikšanai ar laboratorijas analizatoriem: XT 1800, XP 300, Roller 20 PN, Cobas Integra 400 PLUS, cobas c111, cobas e411”.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Datorprogrammu piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Elektromateriālu iegāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Cepuru, kreklu un T-kreklu iegāde (e-konkurss).
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
19.12.2017.
Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
18.12.2017.
Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas vispārējo izglītības iestāžu modernizācijai (SAM 8.1.2.) – Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils Krievu vidusskolas – licejā un Daugavpils 3. vidusskolā.
Daugavpils pilsētas dome
Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Kandavas ielā 2a, Daugavpilī (grozījumi, pielikums
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
29.11.2017.
Specializētās iekārtas un programmatūras piegāde
Valsts ieņēmumu dienests
Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam
Strūžānu pagasta pārvalde
Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā”.
Liepājas pilsētas pašvaldība
20.12.2017.
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ēkas Pērses ielā 2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanai
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Nukleārās medicīnas produktu piegāde (170 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
20.12.2017.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana trīs Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs (pielikums)
Daugavpils pilsētas dome
30.11.2017.
330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve (13 180 000 Eur) (grozījumi)
AS "Augstsprieguma tīkls"
05.12.2017.
Veselības inspekcijas darbinieku veselības apdrošināšana
Veselības inspekcija
07.12.2017.
Apliecinājuma kartes sagatavošana daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Gaismas ielā 7, Daugavpilī
Daugavpils pilsētas dome
11.12.2017.
Zivju barības piegāde (230 000 Eur)
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
20.12.2017.
E - pakalpojums: 2018.gada Saeimas vēlēšanu organizēšana (207 000 Eur)
Centrālā vēlēšanu komisija
20.12.2017.
Degvielas iegāde
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
20.12.2017.
Sporta laukuma pārbūve (900 000 Eur) (grozījumi, pielikums)
Bauskas novada dome
04.12.2017.
Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla izbūve un modernizācija (2 030 465 Eur) (pielikums, grozījumi)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
24.11.2017.
Ielūgumu reģistra funkcionalitātes attīstība.
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
01.12.2017.
AIM vide sadarbībai ar aeronavigācijas datu ģenerētājiem.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
General Electric, Karl Storz un Ulrich Medical ražoto medicīnisko iekārtu tehnisko apkopju un servisa nodrošinājums.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
E – pakalpojums: 2018. gada Saeimas vēlēšanu organizēšana.
Centrālā vēlēšanu komisija
20.12.2017.
Dažādu reaģentu iegāde – 5. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Nukleārās medicīnas produktu piegāde.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
20.12.2017.
Degvielas iegāde.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
20.12.2017.
Pārtikas produktu piegāde 2018. gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām.
Balvu novada pašvaldība
20.12.2017.
Zivju barības piegāde.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
20.12.2017.
Dzelzceļa publiskās infrastruktūras (autotransporta tuneļa un gājēju tuneļa) izbūve.
Ogres novada pašvaldība
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Ogres tehnikumam
Ogres tehnikums
Pirmsskolas izglītības iestādes "Saimīte" jumta konservācijas darbi
Babītes novada pašvaldība
Limbažu novada ģimnāzijas ēkas Rīgas ielā 30, Limbažos, telpu vienkāršota atjaunošana (pielikums)
Limbažu novada pašvaldība
28.11.2017.
Sešu autoceļu pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi projektā "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" (60 000 Eur)
Rēzeknes novada pašvaldība
07.12.2017.
Tirgus izpēte par ārvalsty tirgiem (papildināts)
Latvijas kūrortpilsētu asociācija Biedrība
27.11.2017.
Par tiesībām piegādāt darba apavus vasaras sezonai (85 960 Eur) (pielikums)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
06.12.2017.
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14, Kandavā (grozījumi, pielikums)
Valsts izglītības attīstības aģentūra
04.12.2017.
Eksperimentālās izstrādes pakalpojumi Latvijas Universitātes Fizikas institūta vajadzībām
Latvijas Universitāte
27.11.2017.
Nepārtrauktās barošanas avotu uzlabošana, paplašināšana un garantijas apkalpošana
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Par sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgo apdrošināšanu (KASKO) un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA) iegādi (96 000 Eur) (pielikumi)
Rīgas Pašvaldības Policija
05.12.2017.
Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā
Ludzas novada pašvaldība
08.12.2017.
Metāla durvju uzstādīšana (198 916 Eur)
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
06.12.2017.
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Gaujienas Tautas nama ēkas jumta un bēniņu pārsegumu atjaunošana (pielikums)
Apes novada dome
21.11.2017.
Būvdarbu veikšana Drabešu Jaunās pamatskolas ēkai Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagastā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā” ietvaros (pielikums)
Amatas novada pašvaldība
21.11.2017.
Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde Radioloģijas klīnikai
Rīgas 1.slimnīca SIA
06.12.2017.
Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros
Valsts izglītības attīstības aģentūra
15.12.2017.
Ceļa izbūve projekta “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība” īstenošanā (grozījumi, pielikums)
Baldones novada dome
05.12.2017.
Operāciju lampu iegāde un piegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES SLIMNĪCA"
06.12.2017.
Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”
Liepājas pilsētas pašvaldība
13.12.2017.
Sadzīves tehnikas un elektrotehnikas piegāde un uzstādīšana Rēzeknes domes un tās struktūrvienību vajadzībām” (6 890 Eur)
Rēzeknes pilsētas dome
07.12.2017.
Dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmu tehniskā apkope (60 000 Eur)
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
06.12.2017.
Valdgales pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2017./2018. gada ziemas periodam
Talsu novada pašvaldība
Pārtikas produktu iegāde Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēm (pielikums)
Amatas novada dome
04.12.2017.
Ekspertu pakalpojumi.
RB Rail AS
Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana 2017. – 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
Juridiskie pakalpojumi.
RB Rail AS
14.12.2017.
Dabasgāzes iegāde.
VSIA Šampētera nams
Piena produktu piegāde.
Jūrmalas pilsētas dome
Pārtikas produktu piegāde Suntažu vidusskolas, Suntažu vidusskolas Lauberes filiāles un Ķeipenes pamatskolas vajadzībām.
Ogres novada pašvaldība
Dabasgāzes iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām.
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde mācību procesu nodrošināšanai.
Rīgas Stradiņa universitāte
Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem Ķīpsalā.
Rīgas Tehniskā universitāte
Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem.
Rīgas Tehniskā universitāte
“Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros”.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
15.12.2017.
Atkārtots iepirkums - Ādažu PII baseina grīdas atjaunošana
Ādažu novada dome
Par lieljaudas dokumentu smalcinātāja iegādi (pielikums)
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
21.11.2017.
Remontdarbi cietumu kamerās
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts (78 750 Eur) (pielikums)
Valsts vides dienests
04.12.2017.
Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās (128 400 Eur)
Ķeguma novada dome
05.12.2017.
Ceļa Nr.403 "Ļūļēnu ceļš" posma pārbūve Lielauces pagastā, Auces novadā
Auces novada pašvaldība
05.12.2017.
Jaunu bezceļu kravas transportlīdzekļu piegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
05.12.2017.
Mēbeļu piegāde (65 000 Eur)
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
05.12.2017.
Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām
Gulbenes novada dome
05.12.2017.
Rīgas pilsētas publiskās slidotavas darbības nodrošināšana
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
23.11.2017.
Nekustamā īpašuma (izņemot zemi), kustamā īpašuma (izņemot transportlīdzekļus) un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
07.12.2017.
Ēku pārbūve Siguldas ielā 7, Morē, Siguldas novadā, būvprojekta "Ēdnīcas pārbūve par Amatu māju, katlu mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru un katlu mājas novietošana" I kārta (310 000 Eur)
Siguldas novada dome
05.12.2017.
Baldones novada pašvaldības grants ceļa pārbūve lauku teritorijā
Baldones novada dome
05.12.2017.
Grāvju pļaujmašīna (9 000 Eur)
DZINTARIŅI Zilupes novada Zaļesjes pagasta Igora Jefremenkova ZS
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai (50 000 Eur) (pielikums)
Tukuma novada dome
05.12.2017.
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ES fondu projektā “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga””.
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
14.12.2017.
Piecu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde.
Dabas aizsardzības pārvalde
Par finanšu risku pārvaldības sistēmas izmantošanu.
Latvijas Banka
Nacionālo bruņoto spēku kaujas grupas transportlīdzekļu III un IV līmeņa remonts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
11.12.2017.
Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu, ceļu un stāvlaukumu ikdienas uzturēšana.
Ogres novada pašvaldība
11.12.2017.
“Laboratorijas reaģentu un ar tiem saistīto preču piegāde testu veikšanai ar laboratorijas analizatoriem: Coulter НМХ, Triage Meter, Ilyte NaK un ACL 7000”.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Automātiskās ložu un čaulu identifikācijas sistēmas (ALCIS) darba staciju iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Par asmeņserveru un datu glabātuvju piegādi, uzstādīšanu un saistīto pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Transportlīdzekļu riepu piegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Automobiļa ilgtermiņa noma RSU vajadzībām.
Rīgas Stradiņa universitāte
19.12.2017.
Elektroenerģijas iegāde.
VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”
19.12.2017.
Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienesta vajadzībām.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
11.12.2017.
Tehniskā palīdzība cilvēkresursu vadības jomā un valodu apmācības pakalpojumi.
BEREC Office
14.12.2017.
Mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumu nodrošināšana
Lauksaimniecības datu centrs
Par meža autoceļa "Eiķenu karjers" būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā (pielikums)
Latvijas valsts meži AS
07.12.2017.
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas “Zoņu grāvis” Medzes pagastā, Grobiņas novadā pārbūve
Grobiņas novada dome
04.12.2017.
Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
04.12.2017.
Apmācību un pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
24.11.2017.
Par apgaismojuma un palaišanas iekārtu materiālu iegādi (130 000 Eur)
Rīgas serviss SIA
05.12.2017.
Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma pārbūve
Rugāju novada dome
05.12.2017.
Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Veselības ielā 7, Olainē
Olaines novada pašvaldība
04.12.2017.
Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm (135 000 Eur)
Jelgavas pilsētas dome
04.12.2017.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vidzemes iela 13, Vangaži, Inčukalna novads (pielikums)
Vangažu Namsaimnieks SIA
11.12.2017.
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ES fondu projektā “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
14.12.2017.
ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE (1 001 880 Eur)
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
19.12.2017.
Jaundzimušo intensīvās terapijas 3.etapa aprīkojuma piegāde
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
04.12.2017.
Nacionālo bruņoto spēku kaujas grupas transportlīdzekļu III un IV līmeņa remonts
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
11.12.2017.
Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu, ceļu un stāvlaukumu ikdienas uzturēšana (1 983 662 Eur)
Ogres novada pašvaldība
11.12.2017.
Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte”
Liepājas pilsētas pašvaldība
13.12.2017.
Specializētā medicīniskā autotransporta iegāde un aprīkošana NMP dienesta vajadzībām (2 601 271 Eur)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
11.12.2017.
Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (papildināts)
Daugavpils pilsētas dome
14.12.2017.
Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Drabešu Jaunajā pamatskolā Drabešu pagastā Amatas novads (pielikums)
Amatas novada pašvaldība
17.11.2017.
Cepuru un formas tērpu šūšana (e-konkurss) (grozījumi, pielikums)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
29.11.2017.
Sporta zāles un tās palīgtelpu remonts un slēgtās BMX ziemas treniņbāzes izveide Ventspils 2.vidusskolā, Kuldīgas ielā 65, Ventspilī (710 500 Eur) (grozījumi)
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
28.11.2017.
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017. – 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.- 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
Elektroenerģijas iegāde.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
Kardioķirurģijas vienreizlietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām.
Daugavpils pilsētas dome
11.12.2017.
Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”.
Liepājas pilsētas pašvaldība
13.12.2017.
Gūžas un ceļu locītavu endoprotēžu piegāde.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
18.12.2017.
Serveru piegāde.
Valsts ieņēmumu dienests
11.12.2017.
Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām (135 000 Eur) (pielikums)
Ieslodzījuma vietu pārvalde
04.12.2017.
Apmācību un pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas iestādei (grozījumi, papildināts)
Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde
22.11.2017.
No atkritumiem atgūtā kurināmā gazifikācijas iekārtas tehniskā projekta izstrāde un eksperimentālās iekārtas izveide
Latvijas Universitāte
01.12.2017.
Microsoft SharePoint un .Net programmatūras pielāgošanas un paplašinājumu izstrādes darbi (134 990 Eur)
Rīgas Stradiņa universitāte
01.12.2017.
Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā
Latvijas valsts meži AS
06.12.2017.
Par meža autoceļa “Tiltiņu ceļš” būvdarbu veikšanu
Latvijas valsts meži AS
06.12.2017.
Grants ceļu pārbūve Olaines novadā (pielikums)
Olaines novada pašvaldība
16.11.2017.
Telpu modernizācijas darbi Kalpaka bulvārī 6 Rīgā
Latvijas Republikas Prokuratūra
21.11.2017.
Būvdarbi „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 36/k-4 Ķekavā, Ķekavas novadā” (300 000 Eur)
Ķekavas nami SIA
05.12.2017.
2+1 joslas izveides iespējamības izpēte maršrutā VIA Baltica
VAS Latvijas Valsts ceļi
01.12.2017.
SPORTA SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE PAR SPORTA HALLI (grozījumi, pielikums)
Saldus novada pašvaldība
23.11.2017.
Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)
Daugavpils pilsētas dome
13.12.2017.
Aprūpes mājās pakalpojuma personas dzīvesvietā sniegšana Rīgas Sociālā dienesta klientiem 2018.gadā
Rīgas domes Labklājības departaments
24.11.2017.
VID transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
Pētījums par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeli.
RB Rail AS
Pētījums par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeli.
RB Rail AS
11.12.2017.
Integrētās riska informācijas sistēmas (IRIS) uzturēšana, pilnveidošana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
12.12.2017.
Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām.
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Optisko tīkla un IP MPLS tīkla iekārtu piegāde.
VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”
Veterināro medikamentu un materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas” (BioRepro.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas produktu piegāde Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm.
Lielvārdes novada pašvaldība
Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.).
Daugavpils pilsētas dome
13.12.2017.
Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām – Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā.
Daugavpils pilsētas dome
14.12.2017.
Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde (89 174 Eur)
Latvijas Universitāte
30.11.2017.
Darba stacijas parolētu failu atkodēšanai ar programmnodrošinājumu Passware Kit Forensic iegāde projekta Nr. VP/IDF/2017/1 ietvaros
Valsts policija
Par triju vieglo pasažieru automobiļu piegādi (153 000 Eur)
Latvijas Banka
12.12.2017.
Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
Babītes novada pašvaldība
VAS "Privatizācijas aģentūra", SIA "FeLM" un jaundibināmās meitas sabiedrības ar ierobežotu atbildību vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
VAS "Privatizācijas aģentūra"
22.11.2017.
Būvmateriālu piegāde (70 000 Eur) (pielikums)
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
21.11.2017.
Santehnikas materiālu piegāde (90 000 Eur) (pielikums)
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
21.11.2017.
Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana Vidzemes reģionā
Latvijas valsts meži AS
05.12.2017.
Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana Kurzemes reģionā
Latvijas valsts meži AS
05.12.2017.
Ziemassvētku-Jaunā gada dekoru noma, piegāde, montāža un demontāža Jēkabpils pilsētas noformējumam
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana Zemgales reģionā
Latvijas valsts meži AS
05.12.2017.
Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – pielīdzināšanas, planēšanas, profilēšanas veikšana Latgales reģionā
Latvijas valsts meži AS
05.12.2017.
Veterinārā aprīkojuma un metāla skapja piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) darbības nodrošināšanai
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
30.11.2017.
Elektronikas komponentes
Rīgas Tehniskā universitāte
30.11.2017.
Degvielas piegāde
Ilūkstes novada pašvaldība
30.11.2017.
Bērnu pilsētiņas uzturēšana 2018. un 2019.gadā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
01.12.2017.
Hidraulisko sistēmu remonts un rezerves daļu iegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām (pielikums)
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
29.11.2017.
Par celtniecības materiālu, elektropreču un santehnikas iegādi (125 000 Eur) (grozījumi)
Rīgas Stradiņa universitāte
24.11.2017.
Izmēģinājuma dzīvnieku iegāde
Latvijas Universitāte
21.11.2017.
Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi.
AS “Daugavpils satiksme”
Par sabiedrisko attiecību pakalpojumiem ārvalstu mērķa tirgos.
Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
Liftu tehniskā apkalpošana SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās.
SIA Rīgas pilsētbūvnieks
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Rīgas Centrālcietumā, Liepājas cietumā un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) izmantojot dabīgo pārtiku, kas ražota ar bioloģiskās lauksaimniecī. (...)
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Uzņēmuma resursu pārvaldības sistēma.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
13.12.2017.
Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana.
Sabiedrības integrācijas fonds
11.12.2017.
“B Asins un asinsrades orgānu grupas medikamentu iegāde un piegāde”.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
Paplašinātās pirmās palīdzības medicīniskie materiāli un līdzekļi Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
“Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”.
Rīgas Tehniskā universitāte
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde mācību procesu nodrošināšanai.
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu reaģentu iegāde – 2. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Traumatoloģijas un ortopēdijas vienreizlietojamo implantu piegāde.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Dažādu ķīmisko reaktīvu iegāde – 4. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Invazīvajā kardioloģijā pielietojamo medicīnas ierīču un implantu piegāde.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Medikamentu piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām.
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
08.12.2017.
Par triju vieglo pasažieru automobiļu piegādi.
Latvijas Banka
12.12.2017.
Degvielas piegāde.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
19.12.2017.
Jauna traktora ar aprīkojumu noma ar izpirkuma tiesībām (59 000 Eur) (pielikums)
Strenču novada dome
14.11.2017.
Engures kultūras nama 2.stāva remonts
Engures pagasta pārvalde
Daudzdzīvokļu mājas Mārcienā Meža ielā 4 nojaukšana un māju Meža ielā 3 un Meža ielā 4 būvgružu drupināšana
Madonas novada pašvaldība
Inženierzinātņu laboratoriju aprīkojuma modernizēšana 2017.gadā (pielikums)
Ventspils Augstskola
14.11.2017.
Telpu kompleksā uzkopšana Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU LF vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
29.11.2017.
Enerģētisko akmeņogļu iegāde ar piegādi Olaines cietuma vajadzībām (135 000 Eur)
Ieslodzījuma vietu pārvalde
30.11.2017.
Kurināmās šķeldas iegāde ar piegādi Daugavgrīvas cietuma vajadzībām (135 000 Eur)
Ieslodzījuma vietu pārvalde
05.12.2017.
Globālās telekomunikāciju sistēmas piegāde, uzstādīšana un uzturēšana (148 670 Eur) (pielikums)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
05.12.2017.
Meteoroloģiskā tīkla izbūve (539 016 Eur) (pielikums)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
10.11.2017.
Liftu kompleksā tehniskā apkope un remonts​ (68 000 Eur) (pielikums)
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
30.11.2017.
Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā
Ludzas novada pašvaldība
04.12.2017.
Bīstamo atkritumu maisu piegāde (62 400 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
29.11.2017.
Lielo locītavu endoprotēžu iegāde (42 300 Eur) (pielikums)
Jelgavas pilsētas slimnīca SIA
22.11.2017.
Virtuves iekārtu piegāde, montāža un apkope Ventspils Mūzikas vidusskolā ar koncertzāles funkciju Lielajā laukumā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
01.12.2017.
Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve (pielikumi)
Ludzas novada pašvaldība
30.11.2017.
Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Ludzas novada pašvaldība
05.12.2017.
Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU TF vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
29.11.2017.
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām
Stopiņu novada dome
29.11.2017.
Zobārstniecības preču iegāde (190 000 Eur)
Daugavpils zobārstniecības poliklīnika SIA
08.12.2017.
iepirkums fermas tehnologiskās iekārtas (180 000 Eur)
Akmeņkalni Z/s
23.11.2017.
Aizņēmuma piesaiste kapitālieguldījumu refinansēšanai.
A/S “Latvijas Gāze”
Dzelzsbetona gulšņu ar elastīgiem sliežu stiprinājumiem piegāde.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Klimata nodrošināšanas iekārtu apkopes, remonta un BMS pielāgošanas un uzraudzības pakalpojumi LNMM galvenajā ēkā, Rīgā, J. Rozentāla laukumā 1.
Tiešās pārvaldes iestāde “Latvijas Nacionālais mākslas muzejs”
Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļās "Alūksne", "Daugavpils", "Gulbene", "Jēkabpils", "Limbaži", "Ludza", "Madona”.
Valsts SIA “Autotransporta direkcija”
Nacionālo bruņoto spēku kaujas grupas transportlīdzekļu III un IV līmeņa remonts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz 3 gadiem.
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Zobārstniecības preču iegāde.
SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”
08.12.2017.
Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai.
Jelgavas pilsētas dome
Dārza tehnikas, instrumentu, rezerves daļu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana LLU vajadzībām
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reklāmas kampaņu nodrošināšana (123 967 Eur) (pielikums)
Rīgas Stradiņa universitāte
21.11.2017.
Būvuzraudzības veikšana Braslas ielā 16, kad. nr. 01000700906006
Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzraudzības veikšana Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009
Rīgas Tehniskā koledža
Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana
VAS "Privatizācijas aģentūra"
21.11.2017.
Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
30.11.2017.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01, pik. 113/33-241/93 Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā un Murmastienes, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
21.11.2017.
Valsts nozīmes ūdensnotekas M-11 Berezovka, ŪSIK kods 43786:01, pik.00/00-27/16 atjaunošana Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
21.11.2017.
Ēdienreižu pakalpojuma nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
21.11.2017.
Ceļa zīmju, kas apzīmē dzīvojamo zonu un izbraukšanu no dzīvojamās zonas, nomaiņa Rīgā
Rīgas domes Satiksmes departaments
28.11.2017.
Lidlauka ielas un pieslēguma A-7 būvniecība Bauskā (2 500 000 Eur)
Bauskas novada administrācija
28.11.2017.
Codes pagasta grants ceļu pārbūve
Bauskas novada administrācija
28.11.2017.
Ceraukstes pagasta grants ceļu pārbūve
Bauskas novada administrācija
28.11.2017.
Mežotnes pagasta grants ceļu pārbūve
Bauskas novada administrācija
28.11.2017.
Īslīces pagasta grants ceļu pārbūve
Bauskas novada dome
28.11.2017.
Būvuzraudzības veikšana Riebiņu novada autoceļiem (pielikums)
Riebiņu novada dome
24.11.2017.
Pārtikas produktu piegāde Rūjienas novada pašvaldības SPII "Vārpiņa"
Rūjienas novada pašvaldība
28.11.2017.
Transportlīdzekļa noma SIA “Vilkme” vajadzībām
Vilkme SIA
28.11.2017.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Dzilnupe, ŪSIK kods 3812222:01, pik.00/00-28/70, pik.45/00-126/00 atjaunošana Babītes pagastā, Babītes novadā un Mārupes pagastā, Mārupes novadā (pielikums)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
27.11.2017.
Izglītojošās nodarbības skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ESF projekta ietvaros (grozījumi)
Slimību profilakses un kontroles centrs
17.11.2017.
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde un produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
“Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.-2021. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
Ceļojumu aģentūras pakalpojumu nodrošināšana.
Valsts izglītības satura centrs
“Sašķidrinātā kurināmā – sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Valsts sociālās aprūpes centram “Latgale” filiāles “Mēmele” un “Kalkūni” vajadzībām”.
Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”
Pārtikas produktu piegāde Suntažu vidusskolas, Suntažu vidusskolas Lauberes filiāles un Ķeipenes pamatskolas vajadzībām.
Ogres novada pašvaldība
Elektroenerģijas iegāde Valsts vides dienestam.
Valsts vides dienests
Medicīnas iekārtu un aprīkojuma iegāde SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” C korpusa pārbūves ietvaros.
SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”
Mehatronikas aprīkojuma iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā koledža” izglītības programmas “Inženiermehānika” vajadzībām.
Rīgas Tehniskā koledža
11.12.2017.
Ķirurģisko diegu piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām.
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
11.12.2017.
Dabasgāzes iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām.
Bauskas novada administrācija
11.12.2017.
Elektroenerģijas iegāde.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
04.12.2017.
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” īstenošanai.
Rēzeknes novada pašvaldība
11.12.2017.
Ofseta drukas pakalpojumi SIA “RTU servisu aģentūra” vajadzībām
Rīgas Tehniskā universitāte
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Merķeļa iela 15, Valka atjaunošanas būvdarbi (786 000 Eur) (pielikums)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas Namsaimnieks"
28.11.2017.
Engures novada pludmaļu un tām piegulošo teritoriju labiekārtošana (pielikums)
Engures novada pašvaldība
24.11.2017.
Telekomunikāciju iekārtu tehniskā apkalpošana
Latvijas Republikas Prokuratūra
17.11.2017.
Sterilo un nesterilo cimdu iegāde un piegāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES SLIMNĪCA"
27.11.2017.
Dažādu analīžu veikšana projekta Nr. A05-08 (Z8) un TEPEK līguma Nr. 3.2-10/TPK-22 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
27.11.2017.
Būvdarbu veikšana uz Riebiņu novada autoceļiem (pielikums)
Riebiņu novada dome
24.11.2017.
Lībiešu zvejnieku sētas (LĪVŌD KALAMĪE KŌRAND) labiekārtošana Tārgales pagastā Ventspils novadā 2. būves kārta
Ventspils novada dome
28.11.2017.
ORACLE PRODUKTU TEHNISKĀ ATBALSTA PAKALPOJUMI
Zāļu valsts aģentūra
27.11.2017.
Autobusa iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” vajadzībām (grozījumi, pielikums)
Jelgavas pilsētas dome
21.11.2017.
Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta"īstenošanai (1 042 429 Eur)
Rēzeknes novada pašvaldība
11.12.2017.
Fiziskās apsardzes pakalpojumi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos īpašumos uz diviem gadiem (pielikums)
Nodrošinājuma valsts aģentūra
13.11.2017.
Ēku un indženierkomunikāciju tehniskā apsekošana un energosertifikācija Linezera ielā 6, Rīgā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
08.12.2017.
Kardioķirurģijas vienreizlietojamo medicīnisko tehnoloģiju piegāde (972 000 Eur)
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
04.12.2017.
Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana (pielikums)
Saulkrastu novada dome
27.11.2017.
Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču apsardzes pakalpojuma nodrošināšana
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
15.11.2017.
Vienotās migrācijas informācijas sistēmas drošības izvērtējums (pielikums)
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
14.11.2017.
Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Nr. 6 būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.
Ventspils brīvostas pārvalde
Grīdu vaskošana.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde un iesaistīto interešu grupu speciālistu izglītojošie.
Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
Būvprojektu ekspertīzes veikšana.
Daugavpils pilsētas dome
07.12.2017.
Ēku un indženierkomunikāciju tehniskā apsekošana un energosertifikācija Linezera ielā 6, Rīgā.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
08.12.2017.
“Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.12.2017.
Kaujas individuālo aizsardzības sistēmu (KIAS) iegāde NBS vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Pārtikas produktu iegāde Zemessardzes vajadzībām.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Automobiļu ilgtermiņa noma.
Rīgas Stradiņa universitāte
Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Kodolmedicīnas radiofarmpreparātu, Mo/Tc ģeneratoru un izotopu piegāde scintigrāfijas izmeklējumu un terapijas procedūru veikšanai.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Motorsūkņu iegāde.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Instrumentālo iekārtu iegāde pētnieciskās kapacitātes palielināšanai.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 9. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde mācību procesu nodrošināšanai.
Rīgas Stradiņa universitāte
Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām.
Balvu novada pašvaldība
06.12.2017.
Elektroenerģijas iegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām.
VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
07.12.2017.
Kardioķirurģijas vienreizlietojamo medicīnisko tehnoloģiju piegāde.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
04.12.2017.
Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
11.12.2017.
Par tiesībām piegādāt darba apģērbu brigāžu personālam.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
07.12.2017.
Pārtikas produktu piegāde VSAC “Latgale” filiāļu vajadzībām.
Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”
04.12.2017.
Naukšēnu novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Naukšēnu novada pašvaldība
Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) datu apmaiņas testēšana (pielikums)
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
13.11.2017.
Histeroskopijas torņa piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
24.11.2017.
Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
13.11.2017.
Programmas vadītāja un mentoru pakalpojumi projekta "PROTI un DARI!" ietvaros
Rēzeknes novada pašvaldība
14.11.2017.
Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma (134 000 Eur)
Jelgavas pilsētas dome
27.11.2017.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Ežupīte, ŪSIK kods 412345432:01, pik.00/00-57/10 atjaunošana Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā un Salaspils pagastā, Salaspils novadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
15.11.2017.
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas ”Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām (pielikums)
Valsts izglītības attīstības aģentūra
15.12.2017.
Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojums
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
27.11.2017.
Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā (pielikums)
Dagdas novada pašvaldība
23.11.2017.
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības projekta "Investīcijas uzņēnējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā"īstenošanai
Balvu novada pašvaldība
Autonovietņu, kā īslaicīgas lietošanas būves, būvniecība
Rīgas domes Satiksmes departaments
27.11.2017.
Būvprojekta izstrāde ēkas Brīvības ielā 15, Ventspilī pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33. posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)”.
SIA “Jelgavas ūdens”
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, Dienvidu un Centra daļās”.
Akciju sabiedrība “Mārupes komunālie pakalpojumi”
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017. – 2019. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Zemgales reģionā 2017.-2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.
AS “Latvijas valsts meži”
Siemens ražoto medicīnisko iekārtu tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)” ietvaros.
Būvniecības valsts kontroles birojs
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde mācību procesu nodrošināšanai.
Rīgas Stradiņa universitāte
Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām.
Rīgas Tehniskā universitāte
01.12.2017.
Globālās telekomunikāciju sistēmas piegāde, uzstādīšana un uzturēšana.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
05.12.2017.
“Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgat.
Valsts izglītības attīstības aģentūra
15.12.2017.
Optisko tīkla un IP MPLS tīkla iekārtu piegāde.
VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”
01.12.2017.
“Svētku laukuma” pārbūve Stacijas ielā 23, Carnikavā, Carnikavas novadā
Carnikavas novada dome
Prokuratūras informācijas sistēmas izmaiņu izstrāde
Latvijas Republikas Prokuratūra
13.11.2017.
Valsts reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) posma km 56,09 - 60,50 un valsts vietējā autoceļa V961 Nereta – Sleķi posma km 0,00 - 1,20 atjaunošana (1 005 187 Eur)
VAS Latvijas Valsts ceļi
23.11.2017.
Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē
Olaines novada pašvaldība
23.11.2017.
Alojas novada grants ceļu pārbūve
Alojas novada dome
23.11.2017.
Attēlu digitalizācija, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)” (47 900 Eur) (grozījumi, pielikums)
Latvijas Nacionālā bibliotēka
21.11.2017.
Reņķa dārza uzturēšana 2018. un 2019.gadā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
24.11.2017.
PIENA PRODUKTU UN LIELLOPU/JAUNLOPU GAĻAS PIEGĀDE SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” VAJADZĪBĀM
Jūrmalas slimnīca SIA
23.11.2017.
Ielu seguma remonts 2018. un 2019.gadā, Ventspilī
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
24.11.2017.
Sējmašīna (80 000 Eur)
TINGALA Andrupenes pagasta M.Ļevkovas ZS
Transportlīdzekļu iegāde Valsts policijas vajadzībām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Remonta un celtniecības materiālu iegāde (96 000 Eur) (pielikums)
Latvijas Universitāte
14.11.2017.
Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūve (pielikums)
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
04.12.2017.
Par pārtikas produktu piegādi Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcītis”
Limbažu novada pašvaldības Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcītis”
Vadu un kabeļu iepirkums
Tele2 SIA
03.11.2017.
Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un SAC “Aglona” (grozījumi, pielikums)
Aglonas novada dome
13.11.2017.
Metodisko atbalsta līdzekļu izstrādes ekspertu pakalpojuma iepirkums
Izglītības kvalitātes valsts dienests
13.11.2017.
Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā
Daugavpils pilsētas dome
29.11.2017.
Par basketbola un volejbola sporta formu piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai
Liepājas pilsētas pašvaldība
22.11.2017.
Šķeldas piegāde 2018.gadam
Pašvaldības aģentūra "Višķi"
22.11.2017.
Lietotāja balss augstuma noteikšanas rīka prototipa izstrāde Biznesa inkubatora klientam (4 000 Eur)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
22.11.2017.
Jūras plānojuma ģeotelpisko datu sagatavošanas nodrošināšana atbilstoši INSPIRE datu prasībām
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" darbinieku veselības apdrošināšana
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"
Ģedules upes “Tiltiņš” Upes ielā, Iecavā, Iecavas novadā restaurācijas būvprojekta izstrāde, restaurācija un autoruzraudzība
Iecavas novada dome
Digitālās apertūras radioantenu (DART) laboratorijas izveide Ventspils Augstskolā (grozījumi)
Ventspils Augstskola
01.12.2017.
Tīkla maršrutizētājs un portatīvie datori Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
Valsts sabiedrība ar irobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"
Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (70 000 Eur) (pielikums)
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
21.11.2017.
Sanitāri higiēnisko preču iegāde
Latvijas Republikas Prokuratūra
13.11.2017.
Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldība
13.12.2017.
Pozitīvo ofseta termoiespiedplašu, attīstītāja un gumētāja piegāde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
21.11.2017.
Vieglo automašīnu noma
Jelgavas pilsētas dome
21.11.2017.
PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM (400 000 Eur) (pielikums)
Stopiņu novada dome
28.11.2017.
Dobeles novada autoceļu pārbūves būvuzraudzība
Dobeles novada pašvaldība
24.11.2017.
Neiroķirurģijas operāciju mikroskopa sistēmas piegāde
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
23.11.2017.
Liftu iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga”
Valsts sociālās aprūpes centrs "RĪGA"
13.11.2017.
Profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrādes ekspertu pakalpojumu iepirkums
Izglītības kvalitātes valsts dienests
13.11.2017.
Piekrastes biotopu atjaunošanas darbu veikšana dabas parkā “Piejūra”
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojums.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Reklāmas izvietošanas pakalpojumi.
Rīgas Stradiņa universitāte
Darbinieku veselības apdrošināšana.
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
30.11.2017.
Elektroenerģijas iegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.
Cēsu novada pašvaldība
Automobiļa ilgtermiņa noma RSU vajadzībām.
Rīgas Stradiņa universitāte
Dažādu reaģentu iegāde – 4. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Pārtikas produktu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm.
Stopiņu novada dome
28.11.2017.
Nacionālo bruņoto spēku Inženieru vienību un Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma iegāde (e-konkurss) (pielikums)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
29.11.2017.
Drukas tehnikas iegāde (pielikums)
Rīgas Stradiņa universitāte
10.11.2017.
Juridiskie pakalpojumi (grozījumi, pielikums)
AS "Attīstības finanšu institūcija"
09.11.2017.
Izstādes ekspozīcijas satura izstrāde un interaktīvas izstāžu ekspozīcijas iegāde
Jelgavas pilsētas dome
21.11.2017.
Automašīnu noma (operatīvais līzings) Talsu novada pašvaldības vajadzībām
Talsu novada pašvaldība
21.11.2017.
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dārza ielā 27, Alūksnē, Alūksnes novadā (130 000 Eur)
Alūksnes nami SIA
29.11.2017.
Ārstniecības personāla formas tērpu iepirkums
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
10.11.2017.
Rotaļu laukumu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās monitorings, apkope un remonts (120 000 Eur)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
22.11.2017.
Apvienotā štāba un peldbaseina ēku un teritorijas apsaimniekošana (e-konkurss)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
29.11.2017.
Darbinieku veselības apdrošināšana
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
30.11.2017.
Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus
Ieslodzījuma vietu pārvalde
01.12.2017.
Visurgājēja transportlīdzekļa Hagglunds BV206 III un IV līmeņa remonts.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
05.12.2017.
26,5 mm patronu, 7,62 mm salūtpatronu un 66 mm dūmu granātu iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
28.11.2017.
Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana SIA “Rīgas meži” vajadzībām, slēdzot vispārīgo vienošanos.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
Apvienotā štāba un peldbaseina ēku un teritorijas apsaimniekošana (e-konkurss).
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
29.11.2017.
Radionavigācijas iekārtu lidojumu pārbaudes 2018. – 2019. gados.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
07.12.2017.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Ķīmisko avāriju automobiļu iegāde.
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Latvijā ražotu pārtikas produktu, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma principus, piegāde un citu pārtikas produktu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm.
Stopiņu novada dome
Vakcīnu un šļirču iegāde.
Nacionālais veselības dienests
Instrumentālo iekārtu iegāde pētnieciskās kapacitātes palielināšanai.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu.
Valsts asinsdonoru centrs
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 11. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus.
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
01.12.2017.
Elektroenerģijas iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm.
Bauskas novada administrācija
01.12.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieku veselības apdrošināšana (42 242 Eur)
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
21.11.2017.
RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā Hipokrāta ielā 2 K-4 mācību auditorijas pārbūve atbilstoši mūsdienu prasībām
Rīgas Stradiņa universitāte
21.11.2017.
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana LLU 9.dienesta viesnīcas vajadzībām ZM subsīdiju Nr. S313 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
17.11.2017.
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana GIS kompetenču centram projekta „Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in Region” (GISEDU), LLI-206 ietvaros
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
17.11.2017.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Bērnunamā-patversmē “Priedīte”
Daugavpils pilsētas dome
24.11.2017.
Transportlīdzekļu un aprīkojuma piegāde vides risku pārvaldības resursu pilnveidošanai (60 744 Eur) (pielikums)
Jelgavas pilsētas dome
13.11.2017.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti pakalpojuma nodrošināšana 2018.-2019. gadam
Rīgas domes Labklājības departaments
08.11.2017.
330 kV elektropārvades līnijas “Rīgas TEC-2 – Rīgas HES” izbūve.
AS “Augstsprieguma tīkls”
24.11.2017.
Autoceļa P3 Garkalne-Alauksts km 0,00-0,85 un autoceļa V46 Ādaži-Garkalne km 8,40-11,54 pārbūves būvprojekta, autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums km 21,0-21,4 pārbūves būvprojekta un autoceļa P101 Kaln.
VAS Latvijas Valsts ceļi
Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017. gadā.
AS “Latvijas valsts meži”
ATN/VDL Mode 2 daudzfrekvenču infrastruktūras izveide un ATN/VDL Mode 2 komunikāciju pakalpojumu sniegšana uz 5 gadiem.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
Lauksaimniecības tehnikas iegāde (papildināts)
Agroresursu un ekonomikas institūts
09.11.2017.
Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana.
Valsts ieņēmumu dienests
28.11.2017.
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Nacionālo bruņoto spēku Inženieru vienību un Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma iegāde (e-konkurss).
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
29.11.2017.
“Universālas rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
01.12.2017.
“Endoskopisko iekārtu piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
01.12.2017.
“Laparoskopisko operāciju iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
01.12.2017.
Silzemnieku poldera sūkņu stacijas Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
17.11.2017.
Pārtikas produktu iegāde
Rehabilitācijas centrs „Līgatne” SIA
28.11.2017.
Oficiālās statistikas portāla dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšanas
Centrālā statistikas pārvalde
16.11.2017.
Malkas piegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām 2018./2019. gada apkures sezonai
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
16.11.2017.
Dabasgāzes iegāde Latvijas Universitātes objektiem (100 000 Eur)
Latvijas Universitāte
16.11.2017.
Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019.gadā (pielikums)
Akciju sabiedrība "Latvenergo"
01.12.2017.
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde (pielikums)
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
13.11.2017.
Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi, slēdzot vispārīgo vienošanos (900 000 Eur)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"
16.11.2017.
Būvuzraudzības veikšana aktu zāles atjaunošanā Braslas ielā 16, kad. nr. 01000700906002
Rīgas Tehniskā koledža
Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” vajadzībām.
Ādažu Ūdens, SIA
Kravas pārvadājumu nodrošināšana LIAA organizētajiem eksporta veicināšanas pasākumiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Valsts meža dienesta amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšana.
Valsts meža dienests
Nekustamo īpašumu apsekošanas pakalpojumi.
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Rīgas Stradiņa universitāte
“Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”.
Rīgas Tehniskā universitāte
Elektroenerģijas iegāde.
VSIA Šampētera nams
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU LF vajadzībām.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Speciālo transportlīdzekļu gaisa kuģu apkalpošanai, specializētās tehnikas un piekabes tipa hidrauliskā pacēlāja ar grozu iegāde.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Lauksaimniecības tehnikas un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegāde.
Agroresursu un ekonomikas institūts
Pārtikas produktu iegāde.
SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””
28.11.2017.
Jaunas daudzfunkcionālas universālās pašgājējmašīnas ar aprīkojumu iegāde finanšu līzingā uz 60 (sešdesmit) mēnešiem
Saldus namu pārvalde SIA
15.11.2017.
Sporta apģērbu iegāde Latvijas Universitātes vajadzībām
Latvijas Universitāte
06.11.2017.
Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām
Preiļu novada dome
15.11.2017.
Ūdens filtrēšanas iekārtu noma un ūdens sildīšanas, dzesēšanas iekārtu tehniskā apkope
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
15.11.2017.
Pārtikas produktu piegāde Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vajadzībām
Ogres novada pašvaldība
Degvielas piegāde VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" vajadzībām
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs SIA
Zemes vienību pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana
Rīgas domes Īpašuma departaments
15.11.2017.
Jūrā ziemojošo ūdensputnu indeksa avio uzskaites un ziemojošo ūdensputnu uzskaites sauszemē
Dabas aizsardzības pārvalde
30.11.2017.
Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām
Liepājas pilsētas pašvaldība
22.11.2017.
Mazvērtīgo ēku, būvju un dažādu būvelementu nojaukšana Pleskavas ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
16.11.2017.
Pārtikas ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas aprīkojuma piegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām
Atvasināta Publiska Persona „Dārzkopības institūts”
08.11.2017.
Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus
Ieslodzījuma vietu pārvalde
29.11.2017.
Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa un pievedceļu projektēšana un autoruzraudzība
Rīgas domes Satiksmes departaments
27.11.2017.
Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019. gadā.
Akciju sabiedrība “Latvenergo”
01.12.2017.
Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana.
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija
Būvprojekta “Sporta kompleksa II kārtas – Vieglatlētikas manēžas izbūve Vidzemes ielā 3, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība.
Daugavpils pilsētas dome
Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošana.
Valsts kase
Salu tilta kompleksa 2. kārtas pārvada, tuneļa un pievedceļu projektēšana un autoruzraudzība.
Rīgas domes Satiksmes departaments
27.11.2017.
Jūrā ziemojošo ūdensputnu indeksa avio uzskaites un ziemojošo ūdensputnu uzskaites sauszemē.
Dabas aizsardzības pārvalde
30.11.2017.
Zinātnisko laboratorijas iekārtu piegāde LLU PTF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām.
Atvasināta Publiska Persona “Dārzkopības institūts”
Eļļu, smērvielu un tehnisko šķidrumu iegāde.
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde - Ehokardiogrāfs.
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus.
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
29.11.2017.
Stomatoloģijas preču piegāde.
SIA “RSU Stomatoloģijas institūts”
23.11.2017.
Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas dienesta viesnīcas mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegāde.
Ludzas novada pašvaldība
30.11.2017.
Auditācijas pierakstu un apstrādes analīzes risinājums
Latvijas Republikas Prokuratūra
06.11.2017.
Kompensējamo medikamentu piegāde valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” vajadzībām
Valsts sociālās aprūpes centrs "RĪGA"
06.11.2017.
Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
14.11.2017.
Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazupīte, ŪSIK kods 3752:01, pik. 00/00-03/90, pārbūve (200 000 Eur)
Rojas novada Dome
14.11.2017.
Elektrisko hidrometrisko posteņu izbūve (371 901 Eur) (pielikums)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
13.11.2017.
Būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta „NATO Bataljona kaujas grupas izvietojuma 20/0,4kV ārējās elektroapgādes jaudas palielināšana „Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā” izstrāde (pielikums)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
13.11.2017.
Topogrāfiskā uzmērīšana, ģeotelpiskās informācijas aktualizēšana un uzturēšana, inženierģeodēzijas pakalpojumi objektā „Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā (pielikums)
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
14.11.2017.

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija