Håndverkertjenester for Finnmarkssykehuset HF

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Öppet förfarande
2024-02-19 10:32 (GMT+01:00)
2024-03-21 13:00 (GMT+01:00)
2024-03-14 00:00 (GMT+01:00)

Inköpare

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Lise-Lotte Elde Lise-Lotte Elde
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Tjenesteavtalene pr. fagområde er ment å dekke fortløpende behov innenfor drift- og vedlikehold i løpet av helseforetakets årsplan i avtaleperioden. Det kan være planlagte behov og uplanlagte behov som oppstår. I tillegg vil en del av rammen være mindre prosjekter som helseforetakene ikke har plikt til å kunngjøre særskilt på bakgrunn av at de har en karakter og et omfang som anses omfattet av avtalen og som det er tatt høyde for i maksverdien. Ved behov for utførelse av mindre prosjekter, vil Kunden innhente totalpris for utførelse, eventuelt avklare hvorvidt timeprisene skal gjelde for det konkrete prosjekt.

Status

För att delta i en eller flera nedanstående delkontrakt, klicka på det relevanta delkontraktet. Väl inne på delkontraktet kan du anmäla ditt intresse genom att klicka på knappen ”Visa intresse”.

Titel Status
Delkontrakt 1 Maling og belegg Kirkenes Tilldelad
Delkontrakt 2 Maling og belegg Hammerfest Publicerad
Delkontrakt 3 Maling og belegg Alta Tilldelad
Delkontrakt 4 Maling og belegg Tana Publicerad
Delkontrakt 5 Rørleggertjenester Kirkenes Publicerad
Delkontrakt 6 Rørleggertjenester Hammerfest Tilldelad
Delkontrakt 7 Rørleggertjenester Alta Tilldelad
Delkontrakt 8 Rørleggertjenester Tana Tilldelad
Delkontrakt 9 Tømrertjenester Kirkenes Tilldelad
Delkontrakt 10 Tømrertjenester Hammerfest Tilldelad
Delkontrakt 11 Tømrertjenester Alta Tilldelad
Delkontrakt 12 Tømrertjenester Tana Tilldelad
Delkontrakt 13 Ventilasjon Kirkenes Tilldelad
Delkontrakt 14 Ventilasjon Karasjok Tilldelad
Delkontrakt 15 Ventilasjon Alta Tilldelad
Delkontrakt 16 Ventilasjon Tana Tilldelad
Delkontrakt 17 Lås og beslag Kirkenes Tilldelad
Delkontrakt 18 Lås og beslag Hammerfest Tilldelad
Delkontrakt 19 Lås og beslag Karasjok Tilldelad
Delkontrakt 20 Lås og beslag Alta Tilldelad
Delkontrakt 21 Lås og beslag Tana Tilldelad
Delkontrakt 22 Adgangskontroll Kirkenes Tilldelad
Delkontrakt 23 Adgangskontroll Hammerfest Tilldelad
Delkontrakt 24 Adgangskontroll Karasjok Tilldelad
Delkontrakt 25 Adgangskontroll Alta Tilldelad
Delkontrakt 26 Adgangskontroll Tana Tilldelad
Delkontrakt 27 Kuldeteknisk Kirkenes Publicerad
Deltilbud 28 Kuldeteknisk Karasjok Publicerad
Delkontrakt 29 Kuldeteknisk Alta Tilldelad
Delkontrakt 30 Kuldeteknisk Tana Publicerad
Delkontrakt 31 Elektrotjenester Kirkenes Tilldelad
Delkontrakt 32 Elektrotjenester Hammerfest Tilldelad
Delkontrakt 33 Elektrotjenester Alta Tilldelad
Delkontrakt 34 Elektrotjenester Tana Tilldelad

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Konkurransebestemmelser åpen anbudskonkurranse del I og del III (3).pdf 280 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 35 KB
Vedlegg 3 - Prisskjema.xlsx 76 KB
Vedlegg 4.1 - Kravspesifikasjon Ventilasjon.xlsx 57 KB
Vedlegg 4.2 - Kravspesifikasjon Elektro.xlsx 62 KB
Vedlegg 4.3 - Kravspesifikasjon Lås og beslag.xlsx 61 KB
Vedlegg 4.4 - Kravspesifikasjon Adgangskontroll.xlsx 60 KB
Vedlegg 4.5 - Kravspesifikasjon Rørlegger.xlsx 56 KB
Vedlegg 4.6 - Kravspesifikasjon Kuldeteknisk.xlsx 58 KB
Vedlegg 4.7 - Kravspesifikasjon Maling og belegg.xlsx 56 KB
Vedlegg 4.8 - Kravspesifikasjon Tømrer.xlsx 54 KB
Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 79 KB
Vedlegg 5 - Lokasjonsoversikt.docx 68 KB
Vedlegg 5a - Kunder tiltredelse - dato for oppstart pr delkontrakt.docx 57 KB
Vedlegg 6 - Svarskjema referanser.docx 58 KB
Vedlegg 7 - Kompetanseskjema.xlsx 58 KB
Vedlegg 8 - Kontraktskrav etisk handel.docx 63 KB
Vedlegg 9 - Krav akrim - Bygg.docx 63 KB
Vedlegg 10 - Egenrapportering - Akrim - Generelt.docx 62 KB
Vedlegg 11 - Forpliktelseserklæring.docx 58 KB
Vedlegg 12 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud (1).docx 62 KB
Vedlegg 13 - Rammeavtale tjenestekjøp (1).pdf 356 KB
Bilag 1 - 501.108_BF_Renhold_i_byggeperioden.pdf 280 KB
Bilag 2- RentBygg-faktaark.pdf 191 KB
Bilag 3 - Gass Kjøle- og Fryseanlegg Karasjok.xlsx 17 KB
Bilag 3a- Gass Kjøle- og Fryseanlegg Kirkenes sykehus.xlsx 21 KB
Bilag 4 - Salgsstatistikkrapportering.xlsx 1,34 MB
Bilag 5- Instruks for levering av omsetningsstatistikk.pdf 195 KB
Bilag 6 -Anmodning om endring.xlsx 268 KB

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige