Håndverkertjenester for Finnmarkssykehuset HF

Hange

eForm 16 Contract notice — standard regime
Avatud menetlus
19.02.2024 11:32 (GMT+02:00)
21.03.2024 14:00 (GMT+02:00)
14.03.2024 1:00 (GMT+02:00)

Hankija

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Lise-Lotte Elde Lise-Lotte Elde
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norra
916879067

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Tjenesteavtalene pr. fagområde er ment å dekke fortløpende behov innenfor drift- og vedlikehold i løpet av helseforetakets årsplan i avtaleperioden. Det kan være planlagte behov og uplanlagte behov som oppstår. I tillegg vil en del av rammen være mindre prosjekter som helseforetakene ikke har plikt til å kunngjøre særskilt på bakgrunn av at de har en karakter og et omfang som anses omfattet av avtalen og som det er tatt høyde for i maksverdien. Ved behov for utførelse av mindre prosjekter, vil Kunden innhente totalpris for utførelse, eventuelt avklare hvorvidt timeprisene skal gjelde for det konkrete prosjekt.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Title Status
Delkontrakt 1 Maling og belegg Kirkenes Otsustatud
Delkontrakt 2 Maling og belegg Hammerfest Avaldatud
Delkontrakt 3 Maling og belegg Alta Otsustatud
Delkontrakt 4 Maling og belegg Tana Avaldatud
Delkontrakt 5 Rørleggertjenester Kirkenes Avaldatud
Delkontrakt 6 Rørleggertjenester Hammerfest Otsustatud
Delkontrakt 7 Rørleggertjenester Alta Otsustatud
Delkontrakt 8 Rørleggertjenester Tana Otsustatud
Delkontrakt 9 Tømrertjenester Kirkenes Otsustatud
Delkontrakt 10 Tømrertjenester Hammerfest Otsustatud
Delkontrakt 11 Tømrertjenester Alta Otsustatud
Delkontrakt 12 Tømrertjenester Tana Otsustatud
Delkontrakt 13 Ventilasjon Kirkenes Otsustatud
Delkontrakt 14 Ventilasjon Karasjok Otsustatud
Delkontrakt 15 Ventilasjon Alta Otsustatud
Delkontrakt 16 Ventilasjon Tana Otsustatud
Delkontrakt 17 Lås og beslag Kirkenes Otsustatud
Delkontrakt 18 Lås og beslag Hammerfest Otsustatud
Delkontrakt 19 Lås og beslag Karasjok Otsustatud
Delkontrakt 20 Lås og beslag Alta Otsustatud
Delkontrakt 21 Lås og beslag Tana Otsustatud
Delkontrakt 22 Adgangskontroll Kirkenes Otsustatud
Delkontrakt 23 Adgangskontroll Hammerfest Otsustatud
Delkontrakt 24 Adgangskontroll Karasjok Otsustatud
Delkontrakt 25 Adgangskontroll Alta Otsustatud
Delkontrakt 26 Adgangskontroll Tana Otsustatud
Delkontrakt 27 Kuldeteknisk Kirkenes Avaldatud
Deltilbud 28 Kuldeteknisk Karasjok Avaldatud
Delkontrakt 29 Kuldeteknisk Alta Otsustatud
Delkontrakt 30 Kuldeteknisk Tana Avaldatud
Delkontrakt 31 Elektrotjenester Kirkenes Otsustatud
Delkontrakt 32 Elektrotjenester Hammerfest Otsustatud
Delkontrakt 33 Elektrotjenester Alta Otsustatud
Delkontrakt 34 Elektrotjenester Tana Otsustatud

Hankele lisatud dokumendid

Dokumendi nimi Faili suurus
Konkurransebestemmelser åpen anbudskonkurranse del I og del III (3).pdf 280 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 35 KB
Vedlegg 3 - Prisskjema.xlsx 76 KB
Vedlegg 4.1 - Kravspesifikasjon Ventilasjon.xlsx 57 KB
Vedlegg 4.2 - Kravspesifikasjon Elektro.xlsx 62 KB
Vedlegg 4.3 - Kravspesifikasjon Lås og beslag.xlsx 61 KB
Vedlegg 4.4 - Kravspesifikasjon Adgangskontroll.xlsx 60 KB
Vedlegg 4.5 - Kravspesifikasjon Rørlegger.xlsx 56 KB
Vedlegg 4.6 - Kravspesifikasjon Kuldeteknisk.xlsx 58 KB
Vedlegg 4.7 - Kravspesifikasjon Maling og belegg.xlsx 56 KB
Vedlegg 4.8 - Kravspesifikasjon Tømrer.xlsx 54 KB
Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 79 KB
Vedlegg 5 - Lokasjonsoversikt.docx 68 KB
Vedlegg 5a - Kunder tiltredelse - dato for oppstart pr delkontrakt.docx 57 KB
Vedlegg 6 - Svarskjema referanser.docx 58 KB
Vedlegg 7 - Kompetanseskjema.xlsx 58 KB
Vedlegg 8 - Kontraktskrav etisk handel.docx 63 KB
Vedlegg 9 - Krav akrim - Bygg.docx 63 KB
Vedlegg 10 - Egenrapportering - Akrim - Generelt.docx 62 KB
Vedlegg 11 - Forpliktelseserklæring.docx 58 KB
Vedlegg 12 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud (1).docx 62 KB
Vedlegg 13 - Rammeavtale tjenestekjøp (1).pdf 356 KB
Bilag 1 - 501.108_BF_Renhold_i_byggeperioden.pdf 280 KB
Bilag 2- RentBygg-faktaark.pdf 191 KB
Bilag 3 - Gass Kjøle- og Fryseanlegg Karasjok.xlsx 17 KB
Bilag 3a- Gass Kjøle- og Fryseanlegg Kirkenes sykehus.xlsx 21 KB
Bilag 4 - Salgsstatistikkrapportering.xlsx 1,34 MB
Bilag 5- Instruks for levering av omsetningsstatistikk.pdf 195 KB
Bilag 6 -Anmodning om endring.xlsx 268 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti