Håndverkertjenester for Finnmarkssykehuset HF

Informasjon

eForm 16 Kunngjøring av konkurranse — Anskaffelsesforskriften
Åpen anbudskonkurranse
19.02.2024 10.32 (GMT+01:00)
21.03.2024 13.00 (GMT+01:00)
14.03.2024 00.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Lise-Lotte Elde Lise-Lotte Elde
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Tjenesteavtalene pr. fagområde er ment å dekke fortløpende behov innenfor drift- og vedlikehold i løpet av helseforetakets årsplan i avtaleperioden. Det kan være planlagte behov og uplanlagte behov som oppstår. I tillegg vil en del av rammen være mindre prosjekter som helseforetakene ikke har plikt til å kunngjøre særskilt på bakgrunn av at de har en karakter og et omfang som anses omfattet av avtalen og som det er tatt høyde for i maksverdien. Ved behov for utførelse av mindre prosjekter, vil Kunden innhente totalpris for utførelse, eventuelt avklare hvorvidt timeprisene skal gjelde for det konkrete prosjekt.

Status

For å delta i en eller flere av nedstående delkontrakter, trykker du på den eller de som er relevante. Du kan så melde din interesse inne på delkontrakten.

Tittel Status
Delkontrakt 1 Maling og belegg Kirkenes Tildelt
Delkontrakt 2 Maling og belegg Hammerfest Publisert
Delkontrakt 3 Maling og belegg Alta Tildelt
Delkontrakt 4 Maling og belegg Tana Publisert
Delkontrakt 5 Rørleggertjenester Kirkenes Publisert
Delkontrakt 6 Rørleggertjenester Hammerfest Tildelt
Delkontrakt 7 Rørleggertjenester Alta Tildelt
Delkontrakt 8 Rørleggertjenester Tana Tildelt
Delkontrakt 9 Tømrertjenester Kirkenes Tildelt
Delkontrakt 10 Tømrertjenester Hammerfest Tildelt
Delkontrakt 11 Tømrertjenester Alta Tildelt
Delkontrakt 12 Tømrertjenester Tana Tildelt
Delkontrakt 13 Ventilasjon Kirkenes Tildelt
Delkontrakt 14 Ventilasjon Karasjok Tildelt
Delkontrakt 15 Ventilasjon Alta Tildelt
Delkontrakt 16 Ventilasjon Tana Tildelt
Delkontrakt 17 Lås og beslag Kirkenes Tildelt
Delkontrakt 18 Lås og beslag Hammerfest Tildelt
Delkontrakt 19 Lås og beslag Karasjok Tildelt
Delkontrakt 20 Lås og beslag Alta Tildelt
Delkontrakt 21 Lås og beslag Tana Tildelt
Delkontrakt 22 Adgangskontroll Kirkenes Tildelt
Delkontrakt 23 Adgangskontroll Hammerfest Tildelt
Delkontrakt 24 Adgangskontroll Karasjok Tildelt
Delkontrakt 25 Adgangskontroll Alta Tildelt
Delkontrakt 26 Adgangskontroll Tana Tildelt
Delkontrakt 27 Kuldeteknisk Kirkenes Publisert
Deltilbud 28 Kuldeteknisk Karasjok Publisert
Delkontrakt 29 Kuldeteknisk Alta Tildelt
Delkontrakt 30 Kuldeteknisk Tana Publisert
Delkontrakt 31 Elektrotjenester Kirkenes Tildelt
Delkontrakt 32 Elektrotjenester Hammerfest Tildelt
Delkontrakt 33 Elektrotjenester Alta Tildelt
Delkontrakt 34 Elektrotjenester Tana Tildelt

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Konkurransebestemmelser åpen anbudskonkurranse del I og del III (3).pdf 280 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 35 KB
Vedlegg 3 - Prisskjema.xlsx 76 KB
Vedlegg 4.1 - Kravspesifikasjon Ventilasjon.xlsx 57 KB
Vedlegg 4.2 - Kravspesifikasjon Elektro.xlsx 62 KB
Vedlegg 4.3 - Kravspesifikasjon Lås og beslag.xlsx 61 KB
Vedlegg 4.4 - Kravspesifikasjon Adgangskontroll.xlsx 60 KB
Vedlegg 4.5 - Kravspesifikasjon Rørlegger.xlsx 56 KB
Vedlegg 4.6 - Kravspesifikasjon Kuldeteknisk.xlsx 58 KB
Vedlegg 4.7 - Kravspesifikasjon Maling og belegg.xlsx 56 KB
Vedlegg 4.8 - Kravspesifikasjon Tømrer.xlsx 54 KB
Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 79 KB
Vedlegg 5 - Lokasjonsoversikt.docx 68 KB
Vedlegg 5a - Kunder tiltredelse - dato for oppstart pr delkontrakt.docx 57 KB
Vedlegg 6 - Svarskjema referanser.docx 58 KB
Vedlegg 7 - Kompetanseskjema.xlsx 58 KB
Vedlegg 8 - Kontraktskrav etisk handel.docx 63 KB
Vedlegg 9 - Krav akrim - Bygg.docx 63 KB
Vedlegg 10 - Egenrapportering - Akrim - Generelt.docx 62 KB
Vedlegg 11 - Forpliktelseserklæring.docx 58 KB
Vedlegg 12 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud (1).docx 62 KB
Vedlegg 13 - Rammeavtale tjenestekjøp (1).pdf 356 KB
Bilag 1 - 501.108_BF_Renhold_i_byggeperioden.pdf 280 KB
Bilag 2- RentBygg-faktaark.pdf 191 KB
Bilag 3 - Gass Kjøle- og Fryseanlegg Karasjok.xlsx 17 KB
Bilag 3a- Gass Kjøle- og Fryseanlegg Kirkenes sykehus.xlsx 21 KB
Bilag 4 - Salgsstatistikkrapportering.xlsx 1,34 MB
Bilag 5- Instruks for levering av omsetningsstatistikk.pdf 195 KB
Bilag 6 -Anmodning om endring.xlsx 268 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00